Nlpingreece

 
NLP Master Practitioner Certification

Κάποιος που έχει ολοκληρώσει το NLP Practitioner Certification θεωρείται γνώστης των τεχνικών και εφαρμογών του συστήματος. To Master Practitioner Certification δεν είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσει κανένας και για κανένα λόγο, γιατί το NLP είναι από μόνο του ένα ατέλειωτο ταξίδι εμπειριών, με απαραίτητη προϋπόθεση την περιέργεια να διερευνήσει να ανακαλύψει και να προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο εμβάθυνσης. Άλλωστε έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί φέρουν τη κονκάρδα ενός 'MasterPractitioner', αλλά τελικά λίγοι είναι αυτοί που μπορούν και εκδηλώνουν τις δεξιότητες, τη διορατικότητα και την τέχνη που αποτελούν και τα σημάδια επίγνωσης.

 

 Από τη μέχρι σήμερα πείρα μας οι άνθρωποι συνεχίζουν με το πρόγραμμα NLP Master Practitioner διότι ενδιαφέρονται να μπουν στη συλλογιστική και να:
> Ξέρουν πώς να αυτοσχεδιάζουν με τις τεχνικές με τρόπο που η περίπτωση να διαμορφώνει τον κανόνα κι όχι ο κανόνας να υπαγορεύει περίπτωση. Ατομα με εμπειρία στην συμβουλευτική (coaching / consulting / counseling) γνωρίζουν να ανασυνθέτουν να απομονώνουν, να εστιάζουν στα στοιχεία που είναι απαραίτητα και κατάλληλα κατά περίπτωση.
> Αξιοποιούν τις τεχνικές με τρόπο φυσικό και αδιόρατο και να μπορούν να επικοινωνούν με άλλη πλευρά σαν να κάνουν μια συνηθισμένη συζήτηση όμως με ουσία και περιεχόμενο που εκπλήσσει με τα αποτελέσματα. Οι ειδικοί δεν ενδιαφέρονται να γνωρίζουν το όνομα της τεχνικής. Απλώς γνωρίζουν τι κάνουν, πως και  πότε η και πως διαφορετικά.
> Νιώθουν ότι ανήκουν στην ομάδα των ανθρώπων που κατέχουν την τέχνη της τεχνικής (mastery) και να μάθουν τρόπους να μεταλαμπαδεύσουν τις τεχνικές με την απλότητα ενός γνώστη με γνώθι σ'αυτώ.

 

Οι Master Practitioners εκτός των άλλων εμβαθύνουν:
>
Στα φίλτρα που διέπουν τη ζωή μας και δίνουν ώθηση στον κόσμο των δυνατοτήτων.
> Στην «κβαντοφυσική» θεώρηση των σκέψεων και της γλώσσας και στην αλληλεπίδρασή της με τη νευροφυσιολογία μας.
>
Στο πως διαμορφώνονται όρια που «διαφυλάττουν» τον κόσμο των δυνατοτήτων μας και πώς μπορούν να αποδομηθούν. Η δομή της βαθειάς αλλαγής.
>
Στο πώς να επαναπροσδιορίζουν αρχές και πιστεύω και τον τρόπο που επιδρούν στη σκέψη μας και περιορίζουν το δυναμικό μας.
>
Σε προχωρημένες εφαρμογές των τεχνικών για να αντιλαμβάνονται το τι πραγματικά συμβαίνει σε μια κατάσταση και πώς να συντονίζουν και να συνθέτουν τεχνικές ώστε να την προσεγγίσουν με αμεσότητα και ευελιξία.
>
Σε πρωτόκολλα του Milton Erickson (Conversational Hypnosis, Trance –formation Protocols) για την δημιουργία προϋποθέσεων για αλλαγές στη ζωή μας και των άλλων.
>
Στην τεχνική δημιουργίας προτύπων (modeling) από την οποία δημιουργήθηκε το σύστημα NLP με στόχο να απογειώσουν τις δικές τους δεξιότητες.
>
Στο τι σημαίνει «οι άνθρωποι πάντα κάνουν αυτό που λεν ότι δεν μπορούν να κάνουν».
>
Σε τρόπους να διεισδύουν στο λανθάνον δυναμικό, (βαθιά υποσυνείδητα φίλτρα / μετα-προγράμματα) να αξιοποιούν την κάθε σκέψη σαν πηγή σύγκρισης και πληροφόρησης για να ξεπερνούν εμπόδια, πισωγυρίσματα, να διασκευάσουν τους στόχους και να επιτυγχάνουν εσωτερική εναρμόνιση και ισορροπία, στη ζωή τη δική τους και των άλλων.
>
Σε εξειδικευμένες τεχνικές να εκπαιδεύσουν άλλους προς την αλλαγή.

 

NLP Master Practitioner Certification - International Standards Syllabus

Η ορολογία των θεμάτων που περιλαμβάνονται και εξετάζονται στο πρόγραμμα NLP Master Practitioner Certification σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και το affiliation μας με το NLP University, Santa Cruz, California

 1. Pacing and Leading in-depth
 2. Advanced Sensory Acuity
 3. Quantum Linguistics
 4. Advanced Language Patterns
 5. Advanced Presuppositions
 6. Meta Programs
 7. Values and Criteria
 8. Criteria Ladder
 9. Advanced Submodalities
 10. Neuro Logical Levels
 11. Belief Change Techniques (Re-imprinting, Utilizing and Transforming Beliefs and Presuppositions)
 12. Sleight of Mouth Patterns and Conversational Change
 13. Hypnotic Protocols for rapid change
 14. Trance Inductions
 15. Meta and Milton models in depth
 16. Advanced TimeLine Biomechanics
 17. Modelling Excellence
 18. Strategies of Genius
 19. Eliciting and Installing Strategies
 20. The Language of Influence and Persuasion (Negotiations, Presentation skills)
 21. The Focus Frame 
 22. Profiling Systems
 23. Storytelling
 24. Nested Loops
 25. Accessing your intuition and communicating with your unconscious
 26. Multi-level communication

 

 

Affiliated & Certified by NLP University, Santa Cruz California 

 

Το πρόγραμμα διεξάγεται μια φορά το χρόνο στην Αθήνα. 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

module 1: 23 - 25 Φεβ. 2018
module 2: 16 - 18 Μαρ. 2018
module 3: 13 - 15 Απρ. 2018
module 4: 18 - 20 Μαΐου. 2018

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, μέσω e-mail ή καλέστε μας στο 210.62.33.450

 

Αριθμός μετεχόντων

Ο μέγιστος αριθμός μετεχόντων είναι 12 άτομα ανά trainer. Ένα από τα πλεονεκτήματα του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών είναι ότι στον κάθε μετέχοντα δίνεται η δυνατότητα ατομικής συμβούλευσες αναφορικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την εκπλήρωση των ατομικών στόχων του.

 

Διάρκεια προγράμματος

120 ώρες ακαδημαϊκής εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής

Προϋποθέση παρακολούθησης

ΝLP Practitioner Certification
Δεξιότητα στην εφαρμογή όλων των τεχνικών NLP, ξεχωριστά και σε συνδυασμό

 

Ημερο

 

 

 

 

 

Ημερολόγιο όλων των NLP Certification Studies και εξειδικευμένων NLPlabs θα βρείτε εδώ