Κατηγορία: Blog

Σημαντικές επισημάνσεις για το NLP


Τί συμβαίνει με το NLP και τί πρέπει να προσέχω;
Εδώ και χρόνια προσωπικά έχω γράψει διάφορα άρθρα και αναφερθεί σε επισημάνσεις σχετικά με σημεία προσοχής για τα τρία γράμματα – NLP Νeuro Linguistic Programming. Το ενδιαφέρον γι αυτό είναι συνεχώς αυξανόμενο. Συνεπώς, συνεχώς προστίθενται διάφορα ινστιτούτα, εκπαιδευτές, σύμβουλοι, συνασπισμοί και σωματεία, οι οποίοι μιλούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνικές τους, για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική διάκριση μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων, για διάφορες βεβαιώσεις, διπλώματα και συναφείς περγαμηνές. Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις απλά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.

Ένας από τους στόχους της nlpgreece® από το 1998 και στο πλαίσιο του affiliation με το NLP University, Santa Cruz California, είναι να εκπαιδεύει να ενημερώνει και να κατευθύνει σωστά τους ενδιαφερομένους για το σύστημα NLP τις θεμελιώδεις αρχές του, τις πρακτικές και τις πολλαπλές εφαρμογές του, με επιστημονική γνώση και ήθος. Μέσα από την 20ετη πείρα μας τόσο στην Ελλάδα και Κύπρο καθώς και με τη συνεργασία μας με τη διεθνή κοινότητα του πανεπιστημίου NLP University Global Alumni, συγκεντρώσαμε στοιχεία με σκοπό να:
• μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογούν την ακρίβεια και την εγκυρότητα της πληθώρας πληροφορίας που διατίθεται, και να μην γίνονται άστοχες ενέργειες
• διασφαλίσουμε την εγκυρότητα του συστήματος και την διατήρηση των υψηλών προτύπων των διεθνών σχολών, και να διαχωρίσουμε από τις διάφορες και διαφορετικές προθέσεις φερόμενων ως NLP γνώστες
• δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ενημέρωσης και κάλυψης κενών που ενδεχομένως οδηγούν σε παραπληροφόρηση

Πως Επιλέγουμε NLP

Τι πραγματικά είναι NLP

Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;»
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.

O Dr. Richard Bandler, συνδημιουργός του συστήματος είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πώς λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος. Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν. Κύριες επιστήμες με τις οποίες συνδέεται είναι η ψυχολογία (cognitive behavior), η βιολογία, η νευροεπιστήμη, (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.

Γίνονται αναφορές στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι πολλά παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.

Το NLP είναι ένα σύστημα το οποίο περιγράφει τη φύση της ανθρώπινης συμπεριφοράς το δυναμικό και τις δυνατότητες που προσφέρει. Άρα το NLP προϋποθέτει επαφή με την ανθρώπινη φύση και τους μηχανισμούς της για να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες.

Το NLP έχει υποστεί και την κριτική του… και δικαίως
Τόσο το εύρος των εφαρμογών όσο και η επιλογή και χρήση των τεχνικών από διαφόρους σε επιμέρους κλάδους δεν είναι καθόλου ίδιες. Οι δυνατότητες αυτού του μοντέλου όσο και οι προσεγγίσεις του, είναι πολλές και ανάλογα με την περίπτωση εξειδικεύονται, προσφέρουν κατάλληλο υλικό που οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν και να διευρύνουν τις επιλογές τους.

Πριν 40 χρόνια το NLP ξεκίνησε μελετώντας συμπεριφορές διάσημων ιατρών και την αποτελεσματικότητα που είχαν στη δουλειά τους. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός ότι πολλά προγράμματα NLP βασίζουν το syllabus τους σε εκείνες τις πρώτες τεχνικές 1ης γενιά NLP που είχαν σχέση με θεραπεία, τεχνικές ύπνωσης κλπ.

Δεν είναι όμως NLP αυτό. Ούτε αποτελεσματικό για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει το NLP στην καθημερινή του προσωπική και κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική του ενασχόληση. Σ’αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αναζητήσει εφαρμογές και πρακτικές των τεχνικών του NLP που να περιλαμβάνουν πρωτόκολλα πέρα από τη θεραπεία και την ύπνωση.

Η 2η γενιά τεχνικών NLP προήλθε από την μελέτη επιμέρους επιστημονικών κλάδων. Eμπλουτίστηκε με τεχνικές και εξειδικεύτηκε από τους επιγόνους και επεκτάθηκε καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων όπως λ.χ. επιχειρήσεις, εκπαίδευση, νομικές επιστήμες, επικοινωνία.

Αυτή τη στιγμή μελετώνται οι διαφορές στο mindset των game changers και έχουν ήδη αναπτυχθεί νέες τεχνικές και εξειδικευμένες προσεγγίσεις, στη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά (the difference that makes the difference) όχι μόνο στην ιδιοσυγκρασία τους αλλά και κυρίως στο έργο τους.

Συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς βοηθούν στο να αντληθούν συμπεράσματα από τη μελέτη και εφαρμογή για την εκάστοτε περίπτωση και κλάδο στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation.

Το 3ης γενιάς NLP στην ουσία δεν ισχυροποιεί μόνο την αγαστή συνεργασία του συστήματος με επιστημονικούς φορείς ως αναμφισβήτητο επιστημονικό προϊόν, αλλά κυρίως εστιάζει στην ανάδειξη και στην αποκωδικοποίηση της ειδοποιούς διαφοράς εκείνων που άλλαξαν το παγκόσμιο παιχνίδι και διακρίθηκαν παράλληλα με την προσφορά στην κοινή πρόοδο.

«Λίγο» ή «πολύ» NLP αλλά πάντα «σωστά» NLP

Πώς μπορώ να εξοικειωθώ με το σύστημα NLP
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα NLP που προσφέρονται στην αγορά από ειδικούς.

Εισαγωγικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στη σωστή ενημέρωση και εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη συλλογιστική του NLP.

Εξειδικευμένα προγράμματα με επιλεγμένες τεχνικές του NLP, που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το NLP έχει πολλά και διαφορετικά πρωτόκολλα εφαρμογής λόγω της μελέτης σε πολλά πεδία και κλάδους, όπως ήδη προαναφερθήκαμε, τα οποία καλύπτουν θέματα για προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική εξέλιξη, καινοτόμες προσεγγίσεις στο coaching, στην εκπαίδευση.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν και προσφέρονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί στην επάρκεια της γνώσης μέσα από τους κύκλους NLP Certification από τις έγκριτες, διεθνείς σχολές.

NLP Certifications
Αν κάποιος επιθυμεί να μελετήσει σε βάθος το σύστημα NLP και να πιστοποιηθεί, υπάρχουν τα προγράμματα NLP Certification που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη εκμάθηση του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδεύονται σε βάθος όχι μόνο για την προσωπική τους εξέλιξη αλλά πως να το αξιοποιήσουν ως επαγγελματικό εργαλείο.

Σ’αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι επενδύουν σε χρόνο και χρήμα και μαθαίνουν τις τεχνικές σε βάθος καθώς και πώς να τις εφαρμόζουν στο επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, παράλληλα με το να μπορούν να το αξιοποιούν για τους ίδιους.

Δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία από το να μπει κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να συνειδητοποιήσει ότι δεν κάλυψε αυτό που ζητούσε.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η απογοήτευση να μη χρεώνεται ως έπρεπε στο ινστιτούτο, στον trainer και τις εμπορικές του προθέσεις, αλλά να παίρνει η μπάλα και το σύστημα NLP συλλήβδην.

Είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να έρχεται σε επαφή και να διερευνά προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να διαμορφώσει άποψη τόσο για τους trainers και τις σχολές, το υπόβαθρο τους όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως επίσης είναι σημαντικό να προσέχει ελκυστικές marketing προσεγγίσεις χωρίς όμως ουσιαστικό και πραγματικό αντίκρισμα.

Απαιτούμενος χρόνος για τα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης στο σύστημα -NLP Certification;
Τα προγράμματα ολοκληρωμένης εκμάθησης όλων των τεχνικών και εφαρμογών -NLP Certification- είναι μια απαιτητική εμπειρία και από την πλευρά του ενδιαφερομένου και από την πλευρά των NLP trainers.

Ξεκινά με το πρόγραμμα NLP Practitioner Certification. Η κλασσική χρονική διάρκεια του είναι μίνιμουμ 120 ώρες ακαδημαϊκής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Tο syllabus και οι τεχνικές που εξετάζονται σε ένα πρόγραμμα Certification είναι ευρύ, όπου συνεχώς προστίθενται τεχνικές και προσεγγίσεις. Ήδη διανύουμε την 3η γενιά NLP καθότι το σύστημα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς λόγω της
1. θεμελιώδους βάσης του που είναι το modelling (συνεχής μελέτη συμπεριφορών που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους
2. έρευνας και των συμπερασμάτων των νευροεπιστημών, αναφορικά στην νευροπλαστικότητα

Αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορροφηθεί η ύλη σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε βαθμό που να επιτρέπει στους μετέχοντες να εξασκήσουν τις τεχνικές, να φέρουν feedback, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, να συζητήσουν κάποιες εμπειρίες τους, να διερευνήσουν την πρακτική πλευρά και την εφαρμογή στην πράξη αυτών των τεχνικών και ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής.

Σε πολλές δε περιπτώσεις παρατηρείται ότι δεν προσφέρεται εύκολα στον κόσμο η δυνατότητα χρόνου να διαφωνήσει, να κριτικάρει, να αμφισβητήσει, να προκαλέσει κουβέντα δημιουργική που θα τον βοηθήσει να καταλήξει σε κατασταλαγμένη γνώση.

Όλα αυτά τα στάδια είναι απαραίτητα στην εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης. Οι αρθρωτές ενότητες ακαδημαϊκής άσκησης με μεσοδιαστήματα πρακτική εφαρμογής έχει διαπιστωθεί από τη διεθνή κοινότητα Global NLP Community ότι λειτουργεί και αποδίδει αποτελέσματα.

Ιδανικός αριθμός μετεχόντων στα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης στο σύστημα -NLP Certification;
Η συνεχής ροή feedback για την εξάσκηση κα εμπέδωση των τεχνικών συμβάλει στην απόκτηση των δεξιοτήτων στο NLP. Μπορεί κάποιος να βρει σε μια αίθουσα από 30 έως και 100+ μετέχοντες, όπως συμβαίνει σε Global Certifications από τους δημιουργούς και πρωτεργάτες του NLP. Σ’αυτές τις περιπτώσεις για το feedback και την εξατομικευμένη συμβούλευση, επιστρατεύονται assistant trainers, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τον κύκλο των απαραίτητων προγραμμάτων για Certification και έχουν έτσι την ευκαιρία μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία εποπτείας των μετεχόντων σε μικρές ομάδες, να κάνουν την εξάσκησή τους και να ενισχύσουν την πείρα τους εφόσον θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο επαγγελματικά.

Πρακτική εκπαίδευση και εποπτεία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πιστοποίησης είτε ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγάλος, είτε κάποιος μπει σε μια αίθουσα με 15 maximum άτομα. Σ’αυτή την περίπτωση, τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και τα άτομα με NLP Certifications και το δικαίωμα να πλαισιώνουν και να λειτουργούν ως facilitators, γιατί ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την άσκησή τους και να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους, έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης συμβούλευσης από τον ή τους έμπειρους NLP trainers.

Θέλω να μάθω ποιος θα με μάθει NLP

NLP trainers
Τι κατάρτιση διαθέτουν οι trainers; Πως υποστηρίζουν το σύστημα NLP; Τι τυπικά προσόντα διαθέτουν συναφή προς το αντικείμενο ενασχόλησης τους; Ποιος είναι ο οργανισμός πιστοποίησής τους και ποια τα διαπιστευτήρια τους ως προς και εφαρμογής των τεχνικών NLP; Πόσο έμπειροι είναι στο θέμα ενασχόλησης για το οποίο ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε το NLP; Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να διερευνούν.

Το να περάσει κάποιος από τα επίπεδα εκμάθησης του NLP για να γίνει πιστοποιημένος NLP trainer εμπεριείχε ένα κύκλο πιστοποιήσεων Practitioner, Master Practitioner, Trainer, Master Trainer, ο οποίος εμπλουτίζεται με συνεχείς ενημερώσεις και παρακολουθήσεις επί των εξελίξεων και των επιστημονικών ερευνών. Ένα διακριτό στοιχείο της αποτελεσματικότητας των έμπειρων, καταρτισμένων και με επιστημονικό υπόβαθρο trainers είναι ότι ενημερώνονται και μπορούν με σοβαρότητα και τεκμηρίωση να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση.

Οι NLP trainers αποκτούν άδεια και επάρκεια να πιστοποιούν. Σ’αυτούς βασίζεται η σωστή διάδοση και εφαρμογή του συστήματος NLP βασισμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας που έχουν χαραχτεί από τις παγκόσμιες κορυφαίες σχολές και οργανισμούς NLP.

Φορείς πιστοποίησης NLP Certification
Έχουν δημιουργηθεί πολλοί οργανισμοί και σωματεία εκπαιδευτών NLP trainers που πρoσφέρουν πιστοποιήσεις Certifications. Εδώ είναι ένα σημείο αμφιλεγόμενο και είναι φυσικό ο κάθε trainer θα προσπαθήσει να πουλήσει το ινστιτούτο ή το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Υπάρχουν σχολές που συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς σχολές και οργανισμούς και τους δημιουργούς του συστήματος NLP, όπως υπάρχουν ινστιτούτα, τα οποία συνδέονται με σωματεία που εχουν προκύψει από ενώσεις trainers. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι δημιουργούνται σωματεία και φορείς τα οποία αυτοαποκαλούνται οργανισμοί πιστοποίησης χωρίς όμως κατοχύρωση της εγκυρότητας τους, πράγμα το οποίο μεταφέρεται και στο ινστιτούτο και στους trainer που συνδέονται μαζί του.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει τη ποιότητα και να δημιουργεί εστίες ελλειματικής & αμφίβολης πρακτικής. Οι πιστοποιήσεις Certifications εγκυρότητας αξιοπιστίας είναι συνάρτηση της σχολής/ οργανισμού, του συνολικού ακαδημαικού υπόβαθρου trainer, της εξειδίκευσης.

Πολλοί trainers, στην προσπάθεια τους να πείσουν, επιδεικνύουν ποικίλες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις και χρησιμοποιούν τίτλους οι οποίοι απέχουν πολύ από τα πρότυπα ποιότητας επαγγελματισμού και δεοντολογίας όπως έχουν ορισθεί από τους δημιουργούς και πρωτεργάτες του συστήματος NLP.

Το NLP είναι επιστημονικό σύστημα διερεύνησης αλλά δεν υποκαθιστά άλλες επιστήμες κι επαγγέλματα

Όπου ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί το μυαλό του για να κάνει κάτι, υπάρχει NLP. Όπου υπάρχει αποτελεσματικότητα, το NLP μελετά αποκωδικοποιεί (modeling process) και μεταδίδει πώς αυτά επιτυγχάνονται και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πως κάποιος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αναδεικνύει το δυναμικό του, αξιοποιεί καταστάσεις, και πετυχαίνει το αποτέλεσμα που θέλει.

NLP και ψυχολογία
Οι πρώτοι τους οποίους μελέτησαν ήταν διάσημοι ψυχίατροι, ψυχολόγοι οι οποίοι είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά στοιχεία στην προσέγγιση, στην δημιουργία αποδοχής από τους πελάτες τους, στην παρατήρηση και στη διάθεση για ευελιξία, χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούσαν στο να τους πείθουν να θέλουν να κάνουν αλλαγές με πολύ καλά αποτελέσματα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επαγγελματιών διαμορφώνεται σε λεπτά σημεία στην επαφή με τους πελάτες τους, όπου απαιτούνται αυξημένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και γνώση για το πώς γίνεται μια συζήτηση, ώστε πέρα από το να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, -να γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων, και δύσκολων καταστάσεων.

Σ’αυτό το πλαίσιο το σύστημα NLP, προτείνει καινοτόμες τεχνικές αποτελεσματικής προσέγγισης και επαφής με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ειδικότητες συμβουλευτικής για την σωματική/συναισθηματική ισορροπία, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο τους προσεγγίσεών τους, να ενισχύσουν την πειθώ τους και να διευκολύνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Το να μελετήσει και να εξειδικευτεί κάποιος στις εφαρμογές του NLP δεν τον καθιστά ψυχολόγο. Με το ίδιο σκεπτικό ένας γνώστης του NLP δεν γίνεται Neuroscientist. Για τον κλάδο της νευροεπιστήμης (neuroscience) χρειάζονται ειδικές ακαδημαϊκές σπουδές και μεγάλη εργαστηριακή έρευνα. Ένας ψυχολόγος όμως μπορεί να εκπαιδευτεί και να βάλει γρήγορα σε εφαρμογή, λόγω του ακαδημαϊκού του υπόβαθρου και της εξειδίκευσης, άμεσα τις τεχνικές του NLP με τους πελάτες του.

NLP κι άλλα επαγγέλματα
Το σύστημα NLP διαθέτει τεχνικές οι οποίες εξειδικεύονται για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δώσουν ώθηση και σωστή κατεύθυνση και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους, και να ξεχωρίζουν στο περιβάλλον τους για την αποτελεσματικότητά τους.

Ο καθένας ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μπορεί να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει τις τεχνικές του ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται δε να έχει το αντίστοιχο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και να διαθέτει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια πρώτα.

Το να μελετήσει και να εξειδικευτεί κάποιος στις εφαρμογές του NLP δεν τον καθιστά αντίστοιχα γιατρό, marketeer, καθηγητή, επικοινωνιολόγο κλπ. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές NLP προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του να εξασκήσουν την αντιληπτικότητα τους, την ευελιξία της σκέψης τους. Ένας επικοινωνιολόγος μπορεί να επιλέγει από το ρεπερτόριό των τεχνικών του, το NLP για να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην προσέγγιση και την εξυπηρέτηση των πελατών του για τη διαμόρφωση του προσωπικού εκτοπίσματος τους στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται. Κάποιος που ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να βελτιώσει τις τεχνικές του συνδυάζοντας τις με το σύστημα NLP.

Ο καθένας μας μπορεί να υιοθετήσει τις προσεγγίσεις του και να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί.

NLP Coaching
Το Coaching είναι πλέον διαδεδομένο ως μία επαγγελματική ενασχόληση και στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να εντρυφήσει στο NLP Coaching και να μπει στη διαδικασία άσκησης ξεκινώντας με το NLP Practitioner Certification το οποίο προσμετράται εφόσον η πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα έγκριτης σχολής και trainers.

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών γίνεται με το NLP Master Practitioner Certification , με συνεχείς παρακολουθήσεις νέων προσεγγίσεων, συγκέντρωση ωρών εμπειρίας μέσα από εποπτεία και γνώση και συμμόρφωση στον κώδικά δεοντολογίας που προβλέπεται. Όλα αυτά τα στάδια , επειδή εμπεριέχουν πρακτική άσκηση, μεταφράζονται σε απόκτηση CPDs.

Με το NLP μπορείς να βοηθήσεις και να αλλάξεις τους άλλους
Επικρατεί μια τάση του κόσμου να θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους. Κι όσο αλτρουιστικό ακούγεται αυτό, τόση παρεξήγηση έχει επιφέρει αυτή η τάση. Πολλοί επιδίδονται σε ένα αγώνα να προσελκύσουν για το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους που έχουν σχεδιάσει, πατώντας με χάρισμα και πειθώ σε κλασσικές αναζητήσεις για κατάκτηση της επιτυχίας, πραγματοποίηση ονείρων και αλλαγών, διαχείριση προβλημάτων.

Σε ένα από τα πράγματα που συμφωνούν οι συνδημιουργοί του συστήματος Bandler και Grinder είναι ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε από συνήθεια και αυτόματα και χωρίς να το παίρνουμε είδηση άρα ασυνείδητα. Συνειδητοποιούμε όμως τι κάναμε και τι δεν δούλεψε στο τέλος της ημέρας και ίσως όταν είναι πλέον αργά. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κάποιος να συνειδητοποιεί πράγματα για τον εαυτό του πρώτα. Το NLP είναι ένα σύστημα και προσφέρει εργαλεία, στα οποία κάποιος μπορεί αποκτήσει πρόσβαση και να κατανοήσει τί κάνει και πώς, όταν λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (modelling) και να αξιοποιήσει τεχνικές για να διευρύνουν τον κόσμο των επιλογών τους στη διαχείριση καταστάσεων. Το μυαλό του ανθρώπου έχει πληθώρα δυνατοτήτων και εκπληκτική ικανότητα να μαθαίνει, να επεξεργάζεται δεδομένα και νέες επιλογές, και να αναπτύσσεται. Το NLP προσφέρει έδαφος για παρατήρηση καταρχάς. Συνδυασμός προσεγγίσεων στοχεύουν στην συστημική μελέτη και χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολουθεί η σκέψη μας, στην αποτύπωση λεπτομερειών που κατευθύνουν να αντιληφθούμε τις προσωπικές δυνατότητες μας και να τις αναμορφώσουμε σε ποιοτικότερη και πληρέστερη εκδοχή.

NLP & Hypnosis
Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της διαδικασίας αποτύπωσης προτύπων διακριτής αποτελεσματικότητας, ως η βάση του συστήματος NLP, ήταν η μελέτη του ψυχιάτρου και ιδρυτή της κλινικής ύπνωσης Milton Erickson. Αυτό συνετέλεσε στο να μπορέσουν να αποτυπωθούν τα μοτίβα του λόγου του. Το όφελος μέσα από αυτό ήταν να αποτυπωθούν με ένα δομημένο τρόπο οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούσε στη θεραπεία. Ένα επιπλέον όφελος ήταν να κατανοηθούν πως τα μοτίβα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα σε άλλους τομείς, πέραν της θεραπείας, μέσα από τον τρόπο που μιλάμε, γινόμαστε πειστικοί ή όχι. Το NLP δεν είναι ύπνωση, ούτε η ύπνωση είναι NLP. Το NLP εκπαιδεύει στην κατανόηση και αναγνώριση αυτών των μοτίβων και στην δόμηση προσεγγίσεων σε διάφορους τομείς. Το να εμβαθύνει κάποιος στην κλινική ύπνωση για θεραπευτικούς λόγους με ασφάλεια χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση και υπάρχουν επίπεδα στα οποία μπορεί να μπει. Το Ericksonian Foundation επιτρέπει την πρόσβαση σ’ αυτή την εκπαίδευση μόνο σε γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους οι οποίοι διαθέτουν το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο.

Επειδή οι δυνατότητες και αυτής της προσέγγισης είναι απεριόριστες προσφέροντας υλικό που οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν για να σκεφτούν επιλογές που θα τους φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δυστυχώς κι εδώ υπάρχουν πρακτικές από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν ένα εργαλείο να χαλιναγωγήσουν και να επιβληθούν στη σκέψη κάποιου άλλου.

Άρα δεν είναι θέμα τεχνικής αλλά προθέσεων μιας κατηγορίας ανθρώπων, που επιβουλεύονται την αξία και τη χρησιμότητά του.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τόσο οι δημιουργοί του NLP όσο και οι επίγονοί τους αρνήθηκαν να πιστοποιήσουν επειδή η εν γένει συμπεριφορά και οι προθέσεις των ατόμων αυτών παρέπεμπαν σε ανήθικη και δόλια χρήση και κακομεταχείριση αυτών των τεχνικών προς ίδιον όφελος.

Ένα άλλο από τα πλεονεκτήματα της γνώσης αυτού του μοντέλου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν πότε και πώς να προστατευθούν από κακόβουλες επιδιώξεις ατόμων.

 

Επιμύθιο

Με στόχο την ενημέρωση κι όχι τη φωτογράφιση μιας NLP κατεύθυνσης ήταν πολύ συνειδητοποιημένη η μη χρήση σχετικών παραπομπών (links), εκτός από κάποιους επιστημονικούς οργανισμούς. Δεν παύει όμως να αποτελεί μια οπτική γωνία η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την ιδιότητα του γράφοντος και η οποία τεκμηριώνεται συνεχώς μέσα από την καθημερινή τριβή και πείρα με τους ανθρώπους, τις απορίες τους, τις αναζητήσεις τους, τις μελέτες μας με τις διεθνείς συνεργασίες μας.

Κύριο μέλημα όλων μας, ως υπεύθυνοι φορείς του NLP, είναι να ενθαρρύνουμε με σοβαρότητα και ακεραιότητα τους ενδιαφερόμενους να είναι πραγματικά σκεπτικιστές και να ρίχνουν μια πιο κριτική ματιά στο υλικό και στην πληροφορία που τους παρέχεται.

Βέβαια η τελική απόφαση στο που και πως επιλέγουν να επενδύουν το χρόνο τους και τα λεφτά τους και να καλύψουν τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους έγκειται στους ενδιαφερόμενους και είναι συνυφασμένη με το τι επιδιώκει ο καθένας και σε ποια οφέλη αποσκοπεί.

Με σεβασμό στους ενδιαφερομένους και αναζητούντες, καθώς και στην παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων που έχουν ταχθεί με σοβαρότητα να υπηρετήσουν τις βάσεις, τη δεοντολογία και την εξέλιξη του συστήματος.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου Ph.D.
Global NLP Master Trainer

blurry-vision-target-pic

Θολοί Στόχοι

Ζηλεύω τους ανθρώπους που στους στόχους τους ξέρουν τι θέλουν ακριβώς! Είναι συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι.

Οι δικοί μου οι στόχοι τις περισσότερες φορές είναι θολοί. Αναγνωρίζω περίπου το τι θέλω, αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαροι. Είναι σαν, πρώτα να λειτουργώ και μετά να τους ανακαλύπτω στην πορεία.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι στόχοι μου είναι θολοί και όχι ξεκάθαροι, αλλά, για να λέμε του στραβού το δίκιο, η πραγματικότητα είναι ότι οι στόχοι μου τις περισσότερες φορές είναι θολοί. Σαν σε ομίχλη ή με έντονο πρόβλημα στην όραση.

blurry-vision-target-pic

Στους στόχους κατέληξε η κουβέντα που είχαμε σε μια παρέα, στη βεράντα ενός φίλου. Πρόθυμη μια γνωστή κυρία, σύμβουλός ζωής (life coach) στο επάγγελμα, χωρίς να με γνωρίζει ιδιαίτερα, εξέφρασε με ευκολία την άποψή της, ‘κάνεις εκπτώσεις στους στόχους σου’, μου είπε κατηγορηματικά.

Πρέπει να ομολογήσω ότι ενοχλήθηκα. Δεν ενοχλήθηκα, για τον όρο ‘εκπτώσεις’ αλλά ούτε και για το γεγονός ότι οι στόχοι μου είναι έτσι. Ενοχλήθηκα για την ευκολία με την οποία κατέληξε στο συμπέρασμα της, χωρίς τη διάθεση να ερευνήσει και εξετάσει ή έστω την περιέργεια να αφουγκραστεί τη διαδικασία της προσωπική μου θολής στοχοθεσίας. Πέταξε εύκολα έναν προσδιορισμό, μια έκπτωση και γι αυτήν τελείωσε το θέμα, εκεί.

Πήρα το κινητό μου και έψαξα λοιπόν στη μεγάλη πηγή πληροφόρησης, το διαδίκτυο. Σκρολάροντας λοιπόν βρήκα κάτι των Ronald Heifetz & Marty Linsky , που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Όρους γύρω από το leadership: technical και adaptive.

Κάνοντας το συνειρμό, μια θα μπορούσε (για εμένα) μια στοχοθεσία να είναι technical, δηλαδή ο στόχος είναι ξεκάθαρος, γνωρίζεις τι ακριβώς θέλεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και το βασικότερο, το λόγο που θες να το κάνεις. Από την άλλη αν είναι adaptive, ξεκινάς με στόχο μη καθαρό, αυτός που έχεις απλά μια αίσθηση και νιώθεις ότι σε τραβάει. Πρώτα λειτουργείς και μετά, στην πορεία, ανακαλύπτεις και διαμορφώνεις το στόχο.

Από link σε link, έφτασα στον Walt Disney. “It is too nebulous to describe, But it looks big and glittering” είχε πει το 1940 όταν έφτιαχνε το Fantasia.

Προσωπικά τον Disney, το θεωρώ χαρισματικό άτομο για όλες τις ταινίες τους, για τον Mickie τον Goofy τον Donald και της ευκαιρίας δοθείσης, διάβαζα για το πώς έφτιαχνε τις ταινίες, και τα τρία στάδια που είχε. 1ο στάδιο του Ονείρου (dreamer): εκεί που είχε την αρχική ιδέα, αφηρημένη, χωρίς φιγούρα, ακανόνιστη, χωρίς αρχή και τέλος, μια απλή ιδέα/σκέψη. 2ο στάδιο του Ρεαλισμού (realistic): εκεί η ιδέα γίνεται σενάριο και ο χαρακτήρας σίγα – σιγά παίρνει σάρκα και οστά, έχει συμπρωταγωνιστές, κτλ. 3ο και τελευταίο στάδιο, αυτό της Κριτικής (Critic), εκεί ο ήρωας και η ιστορία αποκτούνε λεπτομέρειες, το σκηνικό ολοκληρώνεται, η μία σκηνή ακολουθεί την άλλη και στο τέλος ζούνε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Κάπου εκεί στο τέλος του άρθρου, κατάλαβα το τι κάνω με τους θολούς μου στόχους, που μέσα στην ομίχλη, προχωράω. Με οδηγό μια αίσθηση, αφηρημένη και ακανόνιστη, μέρα με τη μέρα. Ενεργώ, αξιολογώ και με οδηγό αυτήν την αίσθηση, δίνω σιγά-σιγά μορφή στην ιδέα, περπατάω μέσα σε αυτό το νεφελώδες αλλά δελεαστικό τοπίο και στο τέλος έχω το στόχο μπροστά μου, ολοκληρωμένο.

Κάνω λάθη, το ομολογώ αλλά και ας μην είναι ξεκάθαρος ο στόχος μου, προχωράω. Ίσως να προχωράω γιατί νιώθω ότι είναι σωστό. Ίσως και να προχωράω γιατί αρνούμαι να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, και να περιμένω να καθαρίσει το τοπίο. Ίσως και να πηγαίνω και στον γκρεμό, δε το ξέρω… νιώθω καλά όμως, αξιολογώ τις καταστάσεις, κάνω διορθώσεις, προχωράω.

Ομολογώ ότι έχω και ξεκάθαρους στόχους. Με αυτούς δεν είναι πρόβλημα. Στους θολούς δεν υπάρχει το manual και εκεί απλά με εμπιστεύομαι και προχωράω.

 

Αθανασόπουλος Γιάννης
ΜΒΑ – Global NLP Trainer

hotel

Λογαριάζοντας με τον ξενοδόχο – Κεφάλαιο Επένδυσης

hotelΣτις μέρες μας ο τομέας της προσωπικής ανάπτυξης (personal development) έχει φτάσει στην κορυφή της ζήτησης είτε μέσα από βιβλία, ή σε coaching workshops. Στα κεντρικά θέματα περιλαμβάνονται η κατάκτηση της επιτυχίας, στην πραγματοποίηση των ονείρων και στόχων, που συνοψίζονται σε λέξεις, χρήματα, πλούτη, αφθονία, ευμάρεια, επαγγελματική άνοδος, ασφάλεια, σχέσεις, συναισθηματική ισορροπία, αγάπη, ευτυχία, ηρεμία και άλλα πολλά. (wealth, money, abundance, happiness, relations).

Η αλήθεια είναι ότι στους ανθρώπους αρέσει να ακούν τις ιστορίες επιτυχίας άλλων για το πώς πλούτισαν, πώς πέτυχαν, πώς έχουν ό,τι θέλουν, διότι εκείνη τη στιγμή ταυτίζονται με επιθυμίες τους που δίνουν την αίσθηση και την πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Γιατί όχι άλλωστε. Στο τραπέζι πέφτουν διάσημα ονόματα ήδη κατακτητών του δικού τους ονείρου, μαζί με την ερώτηση «θα θέλατε να γίνετε σαν κι αυτούς;» Η αυτόματη απάντηση αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα είναι «Ναι».

Παρουσιάζονται προσεγγίσεις για την κατάκτηση των επιθυμητών αγαθών, και όταν έρχεται η στιγμή κάποιος να ξεκινήσει μια αντίστοιχη διαδικασία, ο εσώτερος εαυτό τους, όπως έχει ήδη διαπλαστεί να πράττει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παίρνει τη σκυτάλη και παράλληλα ανασύρει στην επιφάνεια τις πρώτες αδιόρατες, ενδόμυχες εσωτερικές αντιστάσεις και αμφισβητήσεις. Έτσι βλέπουμε ανθρώπους να επιδίδονται και να διανύουν τον προσωπικό τους αγώνα κατάκτησης της δικής τους εκδοχής του ονείρου στα πλούτη, στις σχέσεις, στην ευτυχία, και άλλους σχετικούς τομείς, που πολλές φορές όμως καταλήγει στη δημιουργία άγχους και απογοήτευσης, για την επίτευξη. Γιατί αυτό;

Διότι οι προσεγγίσεις αφορούν σε άλλους ανθρώπους σε άλλα πλαίσια συνθηκών και δυνατοτήτων, και δεν αφυπνίζουν, δεν αναδεικνύουν, δεν λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός.

Τίθεται το ερώτημα «υπάρχει κάτι παραπάνω, μεγαλύτερο στη διαδικασία εκπλήρωσης αυτών των στόχων και του ονείρου προς την ευτυχία την ευμάρεια;»

Η ταυτότητα μας, ο ίδιος ο εαυτός μας λειτουργεί σαν ένα αδιόρατο φρένο που μπορεί να μας σταματά να προβάλλει περιορισμούς και προκλήσεις, όταν αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον που σχεδιάζεται, το όνειρο που πλάθεται στο μυαλό, δεν ταιριάζει απόλυτα στο συνήθη τρόπο με τον οποίο έμαθε να σκέφτεται το άτομο, ή δεν πληρούνται προϋποθέσεις στο περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει το σχέδιο επίτευξης του στόχου το οποίο βασίζεται σε αντιγραφή κάποιου άλλου σε άλλες συνθήκες.

Ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, ένα άτομο βρίσκεται σε μια σχέση αμφίδρομη με το περιβάλλον του, καθώς καθορίζεται από αυτό αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει με τον τρόπο σκέψης και δράσης στον καθορισμό του. Οι συνθήκες που διαμορφώνει το περιβάλλον είναι συνεχείς και έρχονται με διάφορες μορφές. Συχνά δε, αντιπροσωπεύουν προκλήσεις και σημεία μετάβασης στη ζωή μας: το να σχεδιάσουμε τα επόμενα μελλοντικά βήματα, να αντιμετωπίσουμε μια κρίση, να διαχειριστούμε πρωτόγνωρες παραμέτρους, να μπούμε σε μια νέα φάση ζωής, να εκτεθούμε σε και να αφομοιώσουμε νέα δεδομένα. Η πρόκληση που προκύπτει εδώ για το ίδιο το άτομο όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον στον οποίο εντάσσεται και αλληλεπιδρά, είναι να ξέρει πώς να διέρχεται και να διαχειρίζεται τις προκλήσεις και να επιβιώνει, καθώς και πώς να ανακαλύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία, μια πληρέστερη εικόνα του εαυτού του, προσφέροντας νέο τρόπο σκέψης για να εξελίξει τις ενέργειές του, να χαράξει δημιουργικότερα σχέδια πλεύσης .
Η μελέτη των ανθρώπων ως προς το πώς αντιμετωπίζουν προκλήσεις τους, ρίχνει φως σ΄αυτό που αποκαλείται εσωτερικό παιχνίδι, δηλαδή τις εσώτερες διεργασίες σκέψης – «inner game» – προκειμένου να μπορεί να πορευτεί και να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτό που αποκαλείται «outer game» – δηλαδή τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται, για να ανταποκριθεί στο εξωτερικό περιβάλλον και σε συνθήκες πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και αλλαγών.

Inner_Game

Οι έννοιες «Inner Game» & Outer game“ αναπτύχθηκαν από τον Τimothy Gallwey (1974 – 2000), ως ένας τρόπος για να βοηθήσει τους ανθρώπους στην κατάκτηση άριστων επιδόσεων σε διάφορα αθλήματα (π.χ., τένις, γκολφ, σκι, κτλ), στη μουσική, αλλά και στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Η επιτυχία σε κάθε τομέα ενασχόλησης περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του μυαλού και του σώματος μας. Η προετοιμασία του εαυτού μας ψυχικά και συναισθηματικά, για να εκτελέσει κάτι αποτελεσματικά είναι η ουσία στο «Inner Game».

Το «Inner Game» έχει να κάνει με το σκεπτικό μας, τη διάθεσή μας, δηλαδή τη διανοητική και ψυχοσυναισθηματική προσέγγιση σε ότι κάνουμε. Αυτό περιλαμβάνει τη στάση μας, την πίστη στον εαυτό μας και στους άλλους, την ικανότητά μας να επικεντρωθούμε αποτελε-σματικά, να αντιμετωπίσουμε λάθη, να ξεπεράσουμε περιορισμούς, πίεση, και άλλα που μας κρατούν πίσω.

Με τον όρο «outer game» αναφορικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών, συμπεριφορών, συνθηκών και πραγμάτων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον. Στον αθλητισμό για παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει τις αναγκαίες προπονήσει που σχετίζονται με την διεξαγωγή του αθλήματος / του αγώνα, καθώς και τη δεξιότητα στη χρήση του εξοπλισμού. Αντίστοιχα σε θέματα επαγγελματικής ανόδου έχει να κάνει με την εφαρμογή εργαλείων και δεξιοτήτων για την υλοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών για την εκπλήρωση ενός έργου, μιας αποστολής. Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να αφορά σε ενέργειες για τη δικτύωση και την καλλιέργεια και διαμόρφωση σχέσεων.

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες που δίνουν ώθηση στην επιτυχία; Ποιοί καταλύτες προδιαγράφουν την απογοήτευση, το άγχος, την παραίτηση τους και αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος των προσπαθειών χωρίς αποτέλεσμα στην κατάκτηση του ονείρου του στον πλούτο και την ευμάρεια, στη σχέση και την αγάπη, στη αφθονία, στη ευτυχία, στην ηρεμία; Πώς η επίγνωση της διαδρομής που ακολουθεί η σκέψη μας μπορεί να μας κατευθύνει να αντιληφθούμε τις προσωπικές δυνατότητες μας και να στήσουμε τη ζωή μας πάνω σε μια ποιοτικότερη εκδοχή του εαυτού μας κι όχι σε άκριτα αντίγραφα;

Η επίδραση της ψυχολογίας μας είναι σημαντική. Και είναι σημαντικό να λάβει κάποιος σοβαρά υπόψη τη δύναμη και την πολυπλοκότητα της ψυχολογίας του όταν ξεκινά τέτοιες επιδιώξεις. Η διερεύνηση εσώτερων διεργασιών του εαυτού μας, δηλαδή σε επίπεδο ταυτότητας κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τη δημιουργία αλλαγών σε βαθιές δομές.

Έτσι ο ίδιος εαυτός μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός σύμμαχος κάνοντας το ταξίδι προς την επίτευξη του πιο απίθανου στόχου, εύκολο, διασκεδαστικό, συναρπαστικό.

Η πρόκληση βρίσκεται στο πώς να αντιστρέψουμε το ένα στο άλλο.

Η παρατήρηση του τρόπου σκέψης κι όλη η καταγεγραμμένη από την νευροεπιστήμη δυναμική της, είναι το όχημα για να κατακτηθούν στόχοι αλλά και να ανακαλυφθούν και να ενδυναμωθούν εφόδια που ίσως να μην έχει κάποιος ιδέα ότι διαθέτει για να κατευθυνθεί σε νέα πεδία και αλλαγές, και με προδιαγραφές που είναι φτιαγμένες από το δικό του DNA.
Συνδυασμός προσεγγίσεων με συμπεράσματα γύρω από την έμφυτη ιδιότητα του εγκεφάλου για νευροπλαστικότητα, στοχεύουν στην επιστημονική συστημική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας και στην τεχνολογία για την αλλαγή. Για την ακρίβεια ξεδιπλώνεται μια διαδρομή όπου γίνεται μια εις βάθος χαρτογράφηση και αναμόρφωση της σκέψης προς ένα ποιοτικότερο και πληρέστερο προσδιορισμό και ανάδειξη των δυνατοτήτων ως το βασικότερο κεφάλαιο επένδυσης.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου
PhD – Global NLP Master Trainer

tetris - filling in the gap

Την ουρά και τα μάτια σου

Τα μάτια μας είναι μία κυρίαρχη αίσθηση και πύλη εισόδου πληροφορίας γύρω μας. Μελέτες ετών οι οποίες επισφραγίζονται και με ερευνητικά προγράμματα του συστήματος NLP (neuro lingustic programming – νευρο γλωσσικός προγραμματισμός) σε συνδυασμό με τις νευροεπιστήμες (neuroscience) δίνουν, μεταξύ άλλων, στοιχεία αναφορικά στη δραστηριότητα του εγκεφάλου, πως αλληλεπιδρά με ερεθίσματα από το περιβάλλον και συνδέεται με συμπεριφορές.

Μια βασική λειτουργία του εγκεφάλου είναι να μπορεί να εκτιμά διαθέσιμες αισθητηριακές πληροφορίες -πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των αισθήσεων- με βάση τα καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει σε μια συγκεκριμένη στιγμή ώστε να σκεφτόμαστε και να διαμορφώνουμε ένα ανάλογο σχέδιο δράσης για το αν και πώς να ενεργήσουμε ή για τον αν δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ένα άτομο υιοθετεί συμπεριφορές με στόχο να επιλύσει προβλήματα, να πάρει αποφάσεις και να διαχειριστεί καταστάσεις που προκύπτουν σ αυτό το περιβάλλον (NLPwikiNeuro logical levels) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

tetris - filling in the gap
tetris – filling in the gap

Τα οπτικά νεύρα των δυο ματιών μεταφέρουν τα οπτικά ερεθίσματα από το περιβάλλον και διασταυρώνουν σε ένα σημείο που αποκαλείται οπτικό χίασμα. Στο σημείο αυτό συγκεντρώνεται η πληροφορία και συντελεί, μεταξύ άλλων, στο να διαμορφώσουμε μια εικόνα (εσωτερική αναπαράσταση – visual internal representation) ώστε να αποκτήσουμε αντίληψη του τι είναι τι, τι γίνεται στο περιβάλλον γύρω μας.

Κάποιες αποφάσεις είναι απλές και η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορα σχεδόν αυτόματα, ενώ κάποιες άλλες είναι πιο πολύπλοκες και απαιτούν πιο σύνθετη σκέψη. Εάν οι αισθητηριακές πληροφορίες που φτάνουν δεν επαρκούν ώστε να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα, (visual internal representation) τότε ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί υπάρχουσα γνώση και εμπειρίες, για να καλύψει πιθανά κενά, να αντιληφθεί γρήγορα και να ενεργήσει ανάλογα. Ακόμα και στις πιο απλές αποφάσεις υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στην πληροφορία που λαμβάνουμε μέσω των αισθήσεων και στην υπάρχουσα γνώση μας.
Σ΄ αυτή τη προσπάθεια, προβάλλονται σενάρια, ερμηνείες, θεωρήσεις , πιστεύω, με στόχο να σχηματίσει άποψη για το τι συμβαίνει.

Δεν είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι παραμένουν στο να φέρουν βόλτες γύρω από τα θέματά τους όπου μιλούν και σκέφτονται για το τι μπορεί να συμβαίνει και τι μπορεί να σημαίνει, καταλήγοντας σε υπερπαραγωγές και σε κύκλους σεναριολογίας, προβληματισμών, ανησυχιών. Αυτό δε πολλές φορές τους παρέχει την αντίληψη -αλλά παράλληλα και την ψευδαίσθηση- ότι κάνουν κάτι, ενώ, χωρίς να το συνειδητοποιούν, απαλλάσσουν τον εαυτό τους από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Εφευρίσκουν δε πολλές φορές δικαιολογίες και ερμηνείες καταστάσεων, με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι. αποφεύγουν να μπουν σε ουσιαστική κουβέντα με τον ίδιο τους τον εαυτό. Όταν δε έρχεται η στιγμή να πάρουν μια απόφαση και να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, τους διακατέχει ανασφάλεια και διάφορες σκέψεις του τύπου «και τι θ’ αλλάξει; τόσον καιρό προσπαθώ…», διότι νιώθουν να βγαίνουν έξω από τα νερά τους. Διατείνονται όμως ότι προσπαθούν και θέλουν να προχωρήσουν, να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, ενώ εκείνο που καταφέρνουν στο τέλος είναι να κάνουν δύο βήματα μπρος και πέντε πίσω ή να βρίσκονται σε ένα συνεχές στριφογύρισμα.

Παρατηρήθηκε πριν χρόνια σε πληθυσμούς πέστροφας, σολομού και συγγενών ομάδων σε ιχθυοτροφεία και αργότερα σε ανοιχτά νερά, να φέρνουν στροφές γύρω από τον εαυτό τους (whirling disease). Διαπιστώθηκε ότι οφείλονταν σε ένα παράσιτο, myxobolus cerebralis, το οποίο προσβάλλει το νευρικό σύστημα και η ουρά αυτών των ψαριών να παραμορφώνεται και να παίρνει ένα καμπύλο σχήμα. Έτσι κάθε φορά που θέλουν να δώσουν ώθηση και να κολυμπήσουν προς τα μπρος, τελικά να καταλήγουν να κάνουν κύκλους εξαιτίας της καμπυλότητας της ουράς τους γύρω από τον εαυτό τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι να γίνονται εύκολη λεία ή να μην μπορούν να βρουν τροφή για να επιβιώσουν, διότι στριφογυρίζοντας έτσι γύρω από τον εαυτό τους, δεν έχουν πιθανότητες να κολυμπήσουν και να προχωρούν προς τα εμπρός.

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Η ίδια η ύπαρξή μας κατ’ αρχάς βασίζεται σε πληροφορία, η οποία είναι καταγεγραμμένη στο DNA στα κύτταρά μας και μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμη σε επίπεδο εργαστηριακών μελετών.

Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι πληροφορίες που προσλαμβάνουμε μέσω των αισθήσεων μας, διατρέχουν τη σκέψη μας και κατευθύνουν τις συμπεριφορές μας. Το μυαλό μας περιέχει έναν ασύλληπτο όγκο πληροφοριών και συνεχίζει να εμπλουτίζεται κάθε μέρα διαθέτοντας, εξ ορισμού, μια εκπληκτική ικανότητα να επεξεργάζεται δεδομένα, εμπειρίες, επιλογές και να διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και δίνoυμε σχήμα και μορφή στις δυνατότητές μας. Σ’ αυτήν την τράπεζα πληροφοριών μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση και να έχουμε τον έλεγχο. Οι νευροεπιστήμες (neuroscience) με τα ευρήματα αναφορικά στην πλαστικότητα του εγκεφάλου και το σύστημα NLP (neuro lingusitc programming – νευρογλωσσικός προγραμματισμός) με τις τεχνικές του προσφέρουν πεδίο επιστημονικής γνώσης, διερεύνησης δυνατοτήτων και ανάπτυξης επιλογών.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου

Magical-NLP-pic

Let the magic begin – μαρτυρία

Φανταστείτε έναν ανεξερεύνητο γαλαξία! Έναν ανεξερεύνητο γαλαξία σαν να είναι φτιαγμένος από ζάχαρη, μ΄αυτά τα υπέροχα χρώματα και τα φωτεινά αστέρια … τώρα φανταστείτε οτι αυτός ο γαλαξίας υπάρχει μέσα στο κεφάλι μας και λέγεται μυαλό! Κάθε αστέρι του είναι ένα μαγικό κλειδί … Το κάνατε εικόνα; Ωραία… τώρα είναι η ώρα να ξεκινήσει η μαγεία! Η μαγεία του nlp! Let the magic begin…

Όσο και να προσπάθησα να γράψω μια άλλη εισαγωγή για την εμπειρία μου με το nlp, πάντα επέστρεφα στη μαγεία, γιατί είδα εμένα και κατ΄ επέκταση, τη ζωή μου να αλλάζουν μ’ έναν μαγικό τρόπο. Άρχισα να ακούω και να βλέπω με την κυριολεκτική έννοια των ρημάτων. Να παρατηρώ τους ανθρώπους και να βλέπω τι έχουν να μου πουν αλλά και να ακούω αυτά που μου δείχνουν. Προφανή ρήματα χαμένα στη μετάφραση. Θύμα της μετάφρασης πρώτη και καλύτερη η υποφαινόμενη. Η μαγεία λειτουργεί με τον δικό της χρόνο ή αλλιώς με το χρόνο του καθενός μας, άλλες φορές γρήγορα, άλλες φορές αργά…το ορίζει εκείνη σε συνεργασία με το μυαλό.
Διδασκόμενη το nlp και εισπράττοντας περισσότερες πληροφορίες απ’ όσες θεωρούσα πως μπορούσε να κρατήσει το μυαλό μου, έπεσα θύμα ενός πανικού μη μου χαθεί τίποτα από όλα αυτά. Κι όμως…τίποτα δεν χάθηκε.. είναι όλα εδώ ένα προς ένα. Παίρνουν το χρόνο τους και εμφανίζονται μόλις παγιωθούν τα προηγούμενα. Εμφανίζονται μαγικά, είτε μέσω των ανθρώπων που συναναστρέφομαι, είτε τα παρουσιάζω μόνη μου χωρίς να το αντιληφθώ. Πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να αναρωτιέται πώς έγινε επαναλαμβανόμενα μοτίβα γεγονότων που αντιμετώπιζα πάντα με τον ίδιο τρόπο, τώρα να είναι λειτουργικά. Κι όμως ο τρόπος δεν είναι πια ο ίδιος. Με το nlp μπόρεσα να δω τα γεγονότα, τη ζωή και τον εαυτό μου αλλιώς. Όλα τα (κάποτε) βαριά συναισθήματα (άγχος, θλίψη, θυμός), να τα δω αλλιώς, να δω τι μπορούν να μου δώσουν και να μετουσιωθούν σε σπουδαία εργαλεία. Τώρα πια μπορώ να βοηθήσω και τους γύρω μου, όχι δίνοντας τη συμβουλή μου, αλλά βοηθώντας τους να δώσουν οι ίδιοι τη βοήθεια στον εαυτό τους που είναι κρυμμένη σ αυτόν τον υπέροχο γαλαξία που ο καθένας μας φέρει. Να χρησιμοποιήσει τα αστέρια-κλειδιά του, γιατί είναι δικά του και μπορούν να του ξεκλειδώσουν κάθε κλειδωμένη πόρτα του που μπορεί να τον εμποδίζει.

Μέσα μας υπάρχει απάντηση στα όποια ερωτήματα έχουμε. Ερωτήματα για το πώς να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, ερωτήματα πεποιθήσεων (γιατί να είμαι τόσο άτυχος;), ερωτήματα πάσης φύσεως. Ερωτήματα όμως πλασματικά, σαν να σας ρωτάει κάποιος 9 το πρωί, αν ξημέρωσε…κι όμως τόσο προφανή με τόσο προφανής απαντήσεις, γιατί τα μάτια του μυαλού βλέπουν τόσο καθαρά πως έχει «ξημερώσει».

Το nlp έρχεται, όχι για να δώσει λύση στο κάθε πρόβλημα, όχι στο να πάψουμε να αισθανόμαστε, έρχεται για να δώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, ενεργοποιώντας το μυαλό πέρα από την πεπατημένη που λειτουργεί, να αποκοπεί από τη χρόνια αδράνεια και να αλλάζει διαδρομή και μονοπάτια ώστε να βρεθούμε σε νέους νοητικούς ορίζοντες, που μας οδηγούν σε επιθυμητούς προορισμούς, προσδίδοντας μας την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Magical-NLP-pic

Κάθε στόχος είναι εφικτός, κάθε εσωτερική σύγκρουση έχει λύση, κάθε δυσλειτουργική συμπεριφορά ή συνήθεια μπορεί εντός ολίγων λεπτών να ανήκει στο παρελθόν. Οι βαλίτσες που γεμίζουμε στην πορεία της ζωής μας έχουν ανάμεσα τους πολλά άχρηστα αντικείμενα, με αποτέλεσμα το βάρος τους να μη μας αφήνει να προχωρήσουμε. Μια στάση. Τις αδειάζουμε από τα περιττά, κρατάμε τα απαραίτητα. Ήδη παίρνουμε την πρώτη ανάσα από την απαλλαγή του περιττού βάρους.

Τώρα ανάλαφροι, μπορούμε να σταθούμε ουσιαστικά στα πόδια μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει, βλέποντάς το στο πραγματικό του μέγεθος, χωρίς να το αφήσουμε γιγαντωθεί και να του επιτρέψουμε να μας καταπιεί. Να συνεχίσουμε την πορεία της ζωής μας επικεντρωμένοι στην ουσία, όντας σε θέση να την απολαύσουμε σε όλο της το μέγεθος.

Όλη αυτή η μαγεία λοιπόν, βρίσκεται στα καλύτερα δυνατά χέρια για να μεταδοθεί και να αναπτυχθεί. Οι τεχνικές του nlp, η θεωρία του, ο σεβασμός στον άλλο … είναι μια αναγέννηση προσωπική ή πιο κυνικά μια επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων…

Δυο μήνες μετά τη γνωριμία μου με το nlp, βρίσκομαι στο ωραιότερο σημείο μηδέν της ζωής μου γιατί αν και ούσα στην (επαν-)εκκίνηση, διαθέτω τα πιο σημαντικά εφόδια και ίσως η καλύτερη επιβεβαίωση αυτού, ήταν τα λόγια ενός φίλου: «έχεις αλλάξει πάρα πολύ…» είπε και χαμογέλασε. Αν η ζωή μου είναι ένα πάζλ στον αέρα, τώρα τα κομμάτια της αρχίζουν και πέφτουν, μπαίνοντας στη σωστή θέση και σχηματίζοντας την πιο όμορφη και καθαρή εικόνα.

Κάθε αρχή του nlp, κάθε τεχνική του σε πάει εκεί ακριβώς που θες να πας. Ένας σπουδαίος συνοδοιπόρος που πάντα σε ενθαρρύνει και σου ψιθυρίζει στ΄αυτί: «δεν υπάρχει αποτυχία, μονάχα επαναπληροφόρηση … συνέχισε». Ένας συνοδοιπόρος μετρόνομος για να γραφτεί σωστά η κάθε ξεχωριστή μελωδία.

Θα κλείσω κάπου εδώ με μια από τις βασικές αρχές του nlp… το Α και το Ω… Οι αναγνώσεις πολλές η ουσία, μια: «σεβασμός στο μοντέλου του κόσμου του άλλου» … (..μήπως τελικά είναι και ο πιο ουσιαστικός ορισμός της αγάπης;)

Μαρτυρία από … Μαρία Λιανοπούλου
Θεατρολόγος – Ηθοποιός
certified NLP Practitioner
NLP University

Πρόβλημα

Πρόβλημα

Πρόβλημα! Πρόβλημα! Πρόβλημα!

Πες μου πως το λύνεις; Ποιος είναι ο προσωπικός σου Sherlock, για να αποσαφηνίσει αυτό το πρόβλημα; Τι εμποδίζει κάποιες φορές να ενεργοποιηθούν οι φυσικές σούπερ δυνάμεις σου;

Η στάση, που κρατά ένα άτομο απέναντι στο πρόβλημα πολλές φορές αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άλλες φορές, είναι το μέγεθος που του έχει δώσει και φαντάζει τεράστιο. Άλλες πάλι, έχει ανεβάσει την ένταση του ήχου τόσο πολύ, που δεν αντέχει να το ακούει. Κι άλλες το κουβαλάει πάνω του, με αποτέλεσμα να είναι ασήκωτο.
Ενόσω διαβάζεις τα παραπάνω και σκέφτεσαι το δικό σου πρόβλημα, μήπως, ήρθε η στιγμή να τα πείτε; Να το φωνάξεις για ένα καφέ, να κάνετε μαζί ένα τσιγάρο, να πάτε μια βόλτα. Βρεθείτε, με κάποιον τρόπο!

Πρόβλημα

Ίσως είναι η ώρα να αναλάβει κι αυτό τις ευθύνες του. Μόνος σου θα τα κάνεις όλα;

Μπορεί να σου φαίνεται παράλογο ή ακόμη και ανόητο και δεν σε αδικώ. Πάρε λίγο χρόνο και αναλογίσου, πόσες πληροφορίες μπορεί να έχεις από αυτόν τον φανταστικό διάλογο μαζί του και πώς μπορούν να σου χρησιμεύσουν, να το αντιμετωπίσεις. Μια συνήθης προσέγγιση είναι να αναπαράγει κάποιος ότι έχει πρόβλημα, τύπου είμαι αγχωμένος.., δεν μπορώ.., δεν είμαι καλός σε.., δεν μ’ αρέσει πια… χωρίς να κάνει τίποτα.

Μια ιδέα, πριν αναλάβεις δράση – διότι κι αυτό ίσως φαντάζει βουνό, αλλιώς θα το είχες ήδη κάνει – είναι να του μιλήσεις, να του δείξεις μια συμπάθεια.
Για παράδειγμα, ρώτησε το:
–  Για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ;
–  Ποιος σε κάλεσε και από που μας έρχεσαι;
–  Τι μπορώ εγώ να κάνω για εσένα;
–  Πότε θα έχει τελειώσει η δουλειά σου, άρα και θα φύγεις; Να ξέρω για να βγάλω τα εισιτήρια…

Άρχισε να γράφεις ό,τι σου λέει….έτσι για να τα έχεις.

Και τώρα που τα είπατε, σαν δύο καλοί φίλοι, και κρατώντας όλα όσα σου είπε, εσύ τι του λες?

Η εικόνα σου, τώρα, γι’ αυτό πώς είναι; Έχει άραγε το ίδιο μέγεθος; Ακούγεται το ίδιο δυνατά; Εξακολουθεί να είναι το ίδιο «βαρύ»; Βρίσκεται ακόμη κοντά σου;
Και κουβέντα στην κουβέντα, έχεις ήδη ξεκινήσει να ανακαλύπτεις τον προσωπικό σου Sherlock για αυτό το πρόβλημα, που δεν μπορεί να είναι άλλος καλύτερος από εσένα! Διότι εσύ έχεις το πρόβλημα εσύ έχεις και τη λύση! Αν νομίζεις ότι η παρατηρητικότητα, η αντιληπτικότητα, η οξυδέρκεια είναι «σούπερ δυνάμεις» άλλου, σου έχουμε νέα. Όλα δικά σου είναι, άμα τη εμφανίσει σε τούτο τον κόσμο. Χρησιμοποίησε τα! Κάνεις για αρχή δυο βήματα πίσω – μόλις σου δόθηκε ένας τρόπος πώς να το κάνεις – και η εστίαση σου έχει αλλάξει, μαζί με αυτήν αλλάζουν οι προοπτικές σου, αλλάζουν οι γωνίες αλλάζουν τα μεγέθη, οι διαστάσεις κ.ο.κ.

Κάπου εκεί αρχίζουν να γεννιόνται ιδέες, να βρίσκεις εναλλακτικές. Κι αυτό, γιατί άλλαξες εσύ τη δική σου «θέση», χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Έγινες εσύ, ο διερευνητής του προβλήματος και ταυτόχρονα ο εφευρέτης της «λύσης».

Τώρα αν χρειάζεσαι θεωρία, σου έχουμε κι από αυτή, δια στόματος Κωνσταντίνου Δασκαλάκη*, υπάρχουν τεσσάρων ειδών διδακτορικές διατριβές.
1. Η διατριβή Everest: παίρνεις ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το λύνεις. η λύση αφορά κυρίως το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2. Η διατριβή Ferrari: στην προσπάθειά σου να λύσεις ένα πρόβλημα φτιάχνεις εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς.
3. Η διατριβή Armani: δεν έλυσες μεν κάτι καινούργιο, αλλά το έλυσες με έναν πολύ κομψό τρόπο – αυτό είναι μεγάλη αρετή στα μαθηματικά. Η πολύ περίπλοκη απόδειξη δείχνει πως κάτι δεν το κατάλαβες τόσο καλά.
4. H διατριβή Columbus: όπως ο Κολόμβος ξεκίνησε να ανακαλύψει έναν άλλο δρόμο για τις Ινδίες και ανακάλυψε την Αμερική, έτσι κι εσύ ξεκινάς να λύσεις ένα πρόβλημα και φτάνεις σε μια άλλη ανακάλυψη. Αυτές οι κατηγορίες, νομίζω, αφορούν και στη ζωή.

Πρόβλημα και λύση ξεκίνησαν το χορό, σε μια χορογραφία που εσύ έχεις σχεδιάσει και τα βήματα σε οδηγούν εκεί που εσύ έχεις επιλέξει…

 

Αναστασία Τομαρα
certified  NLP Master Practitioner
NLP University

* Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Μ.Ι.Τ

Μαιρη Πόπινς φωτογραφία

Δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει λέξη

«Έχετε ποτέ σκεφτεί πώς κτίζεται ένα λεξικό;» με ξάφνιασε ένας συνομιλητής με την ερώτησή του και συνέχισε «Η αρχική μου εντύπωση ήταν ότι έχουν μία λέξη και έπειτα κάθονται και συμφωνούν την έννοια της. Ξέρετε τι κάνουν όμως; Παίρνουν ό,τι βιβλίο και πηγή αναφοράς και καταγράφουν όλες τις έννοιες που βρίσκουν σχετικά με τη αυτή λέξη. Και εδώ βρίσκεται το κλειδί της σημασίας που αποδίδουμε σε μία λέξη. Αποφασίζουν για την ερμηνεία η τις διαστάσεις που μπορεί να έχει μία λέξη από το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται».

Ένα κομμάτι πληροφοριών ορίζεται πραγματικά μόνο σε σχέση με τι συνδέεται και με τον τρόπο που σχετίζεται/συνδέεται. Υπάρχει πραγματικά κάτι άλλο, επιπλέον από μια λέξη. Είναι το νόημα. Κι πίσω από αυτό υπάρχει μια δομή που το στηρίζει. Υπάρχουν δισεκατομμύρια νευρώνες στο εγκέφαλο και στο σώμα μας. Ο εγκέφαλος δεν έχει καμία γνώση για κάτι που λέγεται η γίνεται μέχρι που να γίνουν οι συνδέσεις/ συνάψεις μεταξύ των νευρώνων, μέσα από βιοχημικές διεργασίες. Όλα όσα γνωρίζουμε, σκεφτόμαστε προέρχονται από τον τρόπο που συνδέονται οι νευρώνες μας. Ο νευροεπιστήμονας Δρ. Γιώργος Παξινός περιγράφει «εμπειρία είναι ενέργεια στις συνάψεις». Έτσι δίνουμε νόημα στις εμπειρίες μας και χρησιμοποιούμε τις λέξεις για να περιγράψουμε αυτό που βλέπουμε, νιώθουμε, αντιλαμβανόμαστε. Δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχει λέξη.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου

 

Μαιρη Πόπινς φωτογραφία

Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα

«Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν είναι αυτοί που δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, αλλά είναι αυτοί που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν.»

Αυτή η φράση, αποδίδεται στον Alvin Toffler και στο βιβλίο του Future Shock (1970)

Το να «ξεμάθει» κανείς είναι τόσο σημαντικό όσο το να μπορεί να μάθει. Με δεδομένα τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τον ανθρώπινο εγκέφαλο , αυτή η ιδέα γεννά το εξής ερώτημα . Πόσο ευέλικτοι είμαστε ως άτομο/μονάδα, ως μέλος ομάδας η οικογένειας, ως σύντροφος ως επαγγελματίας στο να ξεμάθουμε – να ξεχάσουμε κάτι που νομίζαμε ότι ίσχυε ενώ πλέον μπορεί να μην είναι χρήσιμο ή να μην ισχύει;

Ο τρόπος που αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς έχει σχέση με την προσωπική χαρτογράφηση που έκανε με βάση τις εμπειρίες του. Αυτή η χαρτογράφηση συνήθως αποκαλύπτει στοιχεία για το σκεπτικό που υιοθετούμε και προσφέρει την πιο αποδεκτή εξήγηση που δίνουμε για πράγματα και καταστάσεις. Το να επενδύσουμε στο να αναγνωρίσουμε το τι αντιλαμβανόμαστε ως σωστό , οικείο , θεμιτό μέχρι τώρα, είναι ένα πρώτο βήμα για να επανεξετάσουμε τα πράγματα, και αν χρειαστεί και να τα επαναπροσδιορίζουμε.

Αναβαθμίζουμε τα κινητά μας κάθε λίγο. Πόσο συχνά αναβαθμίζουμε το μυαλό μας;

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου

luck or creativity

Παράγοντας τύχη ή Σωστή προετοιμασία;

Τύχη ή σωστή Προετοιμασία; φωτογραφια
Τύχη ή σωστή Προετοιμασία;

“Ήμουν απλά στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή» ή «Ήμουν τυχερός!» πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι θα έκαναν μια τέτοια δήλωση και ίσως ακόμα και να θεωρούσαν την τύχη τους, σαν το ειδοποιό στοιχείο και κλειδί για την επιτυχία τους. Από την άλλην ίσως και να θεωρηθεί αφελές να δεχτούμε απλά ότι εκείνοι που επιτυγχάνουν βασίζονται μόνο στην τύχη τους, ειδικά όταν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι τόσο ασταθές όσο και αβέβαιο.«η τύχη είναι η συνάντηση της ευκαιρίας με την προετοιμασία», λένε. Αναρωτιέμαι αν μπορώ όμως να βοηθήσω τον εαυτό μου ώστε να αυξήσω τις πιθανότητες της τύχης ή και απλά να γίνω πιο τυχερός.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον, ισχυρίστηκε ότι ήταν «πολύ τυχερός στη ζωή του» και τόνισε ότι το αξιοσημείωτο ήταν ότι το όσο πιο σκληρά δούλευε, τόσο πιο τυχερός γινότανε! Το ίδιο και μεγάλοι αθλητές που συχνά αποδίδουν την επιτυχία τους σε απλή τύχη, προσθέτοντας ωστόσο, ότι όσο πολύ εξασκούνταν – τόσο πιο τυχεροί γινόντουσαν.

Βάση των παραπάνω, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και περνάει και από το χέρι μας είναι όχι να γίνουμε πιο τυχεροί, αλλά να θέσουμε τον εαυτό μας σε θέσεις τέτοιες που θα είναι πιο πιθανόν να επωφεληθούμε από τις ευκαιρείς. Πως ξεπατικώσουμε λοιπόν, το mechanic of mindset αυτών των ‘’τυχερών’’ ανθρώπων;

Με αυτά κατά νου, έψαχνα να βρω μια συνταγή για να αυξήσω τον παράγοντα της τύχης μου. Και όταν ήμουν στο UCSC, o Robert Dilts, αναφέρθηκε στις τέσσερεις επιλογές για να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τον παράγοντα τύχης:

1. Πιθανότητες
‘Δημιουργήστε και ενεργήστε με τις ευκαιρίες’ είπε. Οι «τυχεροί» άνθρωποι είναι ανοιχτοί και ψάχνουν νέα πράγματα. Διατηρούν επαφή με ένα ευρύ δίκτυο φίλων και συνεργατών. Ο Δρ Wiseman συνιστά να μιλάμε με τους ανθρώπους που συναντάμε και να διατηρούμε παλιούς γνωστούς ως τρόπους δημιουργίας ενός ευρύτερου δικτύου τύχης -ανθρώπους δηλαδή που ίσως να μπορέσουν να μας υποστηρίξουν και να μας ενημερώσουν για νέες ευκαιρίες.

2. Ένστικτο
Η διαίσθηση είναι κάτι που ο καθένας μας έχει, απλά οι «τυχεροί» άνθρωποι τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε αυτή. Δεν εμπιστεύονται απλά τη διαίσθησή τους, αλλά εργάζονται για να την ενισχύσουν. Η διαίσθηση είναι συχνά το αποτέλεσμα παρατήρησης λεπτών ενδείξεων ή αδύναμων σημάτων, που παρατηρούνται ασυνείδητα και ενσωματώνονται.

3. Επιμονή
Προσδοκούμε την τύχη μας καθώς οδηγούν τις ενέργειές μας. Οι «τυχεροί» άνθρωποι επιμένουν όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να πετύχουν. Προσπαθούν και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις. Αναμένοντας τα θετικά αποτελέσματα κρατάνε σε επαγρύπνηση τους εαυτούς τους και ρισκάρουν με στόχο την επιτυχία τους. Εάν κάποιος αποδεχτεί την μοίρα & την ατυχία του, όχι μόνο δεν θα πετύχει ποτέ, αλλά ίσως ούτε και θα δοκιμάσει ποτέ να πετύχει.

4. Αισιοδοξία
Ατυχίες συμβαίνουν και στους τυχερούς ανθρώπους, απλά αντιδρούν διαφορετικά και δεν πνίγονται στα αρνητικά. Βρίσκουν κάτι το θετικό σε κάθε περίπτωση. Αν π.χ. περπατώντας σκοντάψουμε, από το να βρίζουμε την τύχη μας, ας πούμε: ‘τουλάχιστον δε σπάσαμε το πόδι μας’ και ας δούμε πως σκοντάψαμε. Είναι πιθανότερο να βρούμε τρόπους να βελτιωθούμε όταν δεν αναλώνουμε χρόνο & ενέργεια να κατηγορούμε την ατυχία μας. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του «no failure only feedback» Κοιτάξτε την θετική πλευρά του νομίσματος, εκμεταλλευτείτε και μάθετε από τα λάθη και δοκιμάζουμε ξανά.

Γιάννης Αθανασόπουλος
ΜΒΑ – Global NLP Trainer

comvet logo

COMVET : δημιουργία μεθοδολογίας ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους

Tο έργο ” COMVET: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μεταξύ των κτηνιάτρων” είναι ένα διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας που υλοποιείται από την εταιρία: KIKO Educational Solutions από την Πολωνία (συντονιστής του έργου), Synolic Ltd – nlpgreece από την Ελλάδα και Charakis Research & Consulting Ltd. από την Κύπρο.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019, με κύριος στόχο του τη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης με μια μεθοδολογία ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη – τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι αποδέκτες / τελικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του προγράμματος είναι επαγγελματίες κτηνίατροι, που είναι μια πολύ εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ασχολούνται με διάφορες ειδικές καταστάσεις στην επαγγελματική τους ζωή. Οι κτηνίατροι αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το πρόβλημα της αλλαγής της στάσης των πελατών τους, των αναγκών τους και της όλο και πιο απαιτητικής και ενίοτε περίεργης προσέγγισης των φροντιστών ζώων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης με μια μεθοδολογία ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους γιατρούς στο θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη – τον ιδιοκτήτη του ζώου (ασθενούς). Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων του έργου, διεθνούς ανάλυσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ορθών πρακτικών στον τομέα αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προηγμένης ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας.

περισσότερα στα:
http://www.comvet.eu/
http://www.nlpgreece.gr/research/erasmus/comvet/

«I’m not your guru, i just behave as if i am» by M. Hall

Dr L.Michael Hall on Tony Robbin’s Film : A Critical Review of the Movie
January 30, 2017

I’M NOT YOUR GURU, I JUST BEHAVE AS IF I AM

Here’s my bias as I begin this review: I like Anthony Robbins; I always have. From the first time I read Unlimited Power, I knew that he had a real gift of explaining difficult things. Then over the years, it became evident that he was a genius in marketing, branding, and entertaining. Even to this day, I would guess that Tony brings more people into the field of NLP than all of the rest of us combined. Years ago I had a front row seat as I saw how Richard Bandler treated Tony that caused Tony to stop saying the three letters, «NLP» in public. That’s should not have happened; Richard should have put an mantle of honor on Tony.

So what follows here is not a criticism of Tony personally. Instead it is a critique of his new movie and its unfortunate message. The title of the movie is, I’m Not Your Guru, and it is about Robbins and his work, especially the «Date with Destiny» program. Now to his credit, Tony begins the movie by saying that he is not a guru and doesn’t want to be. He also explains to the unknown interviewer that he does not have «the answer» to people’s dilemmas and that there are many paths. All of that is good and I congratulate him on saying: «Who am I? I’m not your guru. Not here to fix you. You are not broken.»

But … and this is a big but, in spite of those disclaimers, there are many things in the movie that say otherwise. In fact, there are several things that Robbins does that will, in effect, actually encourage people to think of him as a guru. That’s unfortunate. So unless Tony changes these things, people will continue thinking of him as a guru and he will have to continue dis-avowing that he is not a guru. To behave in these aspects -aspects that a guru would act- actually argues against all of one’s disclaimers to the contrary. In writing the following critical review of the movie, my objective is to use some critical thinking to offer some balance to Tony.

Now the movie is very well edited and produced. It is engaging and it is emotional. The voice over sections powerfully tie together some of the interview questions while showing Tony back stage or the thousands of people in the audience or the beautiful scenes in Florida. Overall, it is very well done. And much that Tony presents is good. But in terms of the title about not being a guru, the movie does not demonstrate that at all. In fact, I think the movie actually encourages people to think of him as a guru. I’m here using «guru» not in the Eastern sense of «teacher» or «master,» but in the sense of being a cult leader, someone so superior that people treat him as an enlightened being.

If you want to be a Guru – there are certain things that you would do that would elevate you in people’s thinking. Here are some of them:

1) Give No Credit
If you want to be a guru and give people the impression that you are the source of all of your wisdom, insights, and «magic,» then give no one an credit to anyone for your message. Quote no one. Mention none of your studies. And this is exactly what Tony Robbins does in the movie for nearly two full hours. In fact, when he encourage people to go out and «teach one,» he refers to his tools and the tools that he has given them.

From the movie, no observer would have any idea that Tony learned what he learned from Richard Bandler, John Grinder, and Wyatt Woodsmall. No would know that his first book, Unlimited Power (1985) is essentially the NLP Practitioner course. For two hours, there is in fact not a single reference to NLP. It is as if he invented every process that he has learned and he is the source of all of that wisdom. Doing that is not the way to demonstrate that «I am not your guru.» It is the opposite. Do that and people will quote you and you only. What else are they to think?

Yet within the movie itself are many things that come from NLP. In the opening scene, for example, Tony does a pattern interrupt when he interrupts a young man’s pattern of hating himself and wanting to hit himself. Tony asked, «Why you hate yourself so much?» There’s a moment of hesitation, then he does a humor interrupt, «Is it because of the red shoes?» He looks down at his shoes. «Those are fucking red shoes.» The young man smiles. Tony warns, «Now be careful, you’ll start to enjoy yourself.» Other patterns within the movie that come from NLP are Change Personal History and Collapsing of Anchors. But in all of that, not a single word is uttered to give credit to NLP as the source.

2) Speak in Absolute and Global Terms

As a great entertainer with tremendous showmanship, Tony is bigger than life, his «show» is bigger than life, and he speaks about things in that kind of grandiose way. This both makes him effective and equally makes him ineffective. He speaks using extreme language statements. Who else would title a book, Unlimited Power? But power is limited. And no one but God has unlimited power! He calls upon people to be is totally passionate. He speaks about his program, «The Ultimate Business Mastery» about adding massive pleasure, adding massive pain, engaging in massive action plan.

All this encourages people to think about him as bigger than life and about being cut from a different clothe than the rest of us. If you don’t want to be viewed as a guru, sprinkle in some down-to-earth language. Quote your sources, temper your speech with tentative words, avoid absolute terms that polarize life into two categories.

By speaking in these over-simplistic ways, using over-exaggerated terms, and failing to speak with precision- he leaves the impression that he has absolute truth. On day five from the stage he poses the question, «Who has not had a breakthrough at this point?» Then he asks a rhetorical question, «How could you not have a breakthrough?» After letting the question sit in the air for a moment, he gives the answer. It was the theme of the day, «If you’re in your head, your dead.» So he announced, «You are in your head.» Apparently there’s no other possibility or alternative answer.
Speaking about the lack of precision, he also uses the F-word frequently and commented later that it is his way of breaking patterns and shaking people up by using outrageous words. He shouts from the stage, «I’m fucking unstoppable.»

The advice he gives sounds right, but the problem is that it is so general that it doesn’t take any context or constraints into account. When Sienna, a 19-year old girl, stands and says she has a problem with her diet, he asks a series of questions and eventually she says that she’s looking for love. Tony asks whether it was dad or mom that she didn’t get the love that she wanted. It was dad. He announces, «She loves him, she just hates it that she loves him so much.» A little later he announces, «As much as you hate what he does, he hates himself more.» Is he psychic? She nods, so he must be! Or maybe it is just over-generalized statements that could be true of anyone, of everyone. «What if you called him and blame him for all these things. … You also need to blame him for all the good too. Give credit for what’s great about you.»

From the stage he talks about problems and announces, «Your biggest problem is that you think you shouldn’t have them!» He talks about the problems he had with his mother and that it made him «the man that I am proud to be today.» So that seals the deal: problems are good. Of course, what’s lacking is any precision about what kind of problems are we talking about.

3) Be a Fantastic Faith Healer

Watching this movie reminded me of many of the old televangelists of the 1970s and 1980s, Oral Roberts, Jimmy Swaggart, and others. Crowds in the thousands, loud gospel music, charismatic faith leader encountering a person who suffers desperately, commanding devils to flee, the person falling back, swooning, God be praised! Even the music in the movie reminded me of the music in those big events. And the movie ends with dimmed lights and Tony doing a hypnotic induction to the music of Amazing Grace. Is this «The Church of Tony?»

Tony did that at the beginning with Matyas, a suicidal young man from Berlin, and then later with Dawn, a young woman from Brazil who sold all of her furniture to come to the training as her last hope. On Day three he said, «Raise your hand if you’re really fucked up! Someone who is suicidal.» It was Dawn, the young 26-year old woman, who was still suffering from sexual traumas from having grown up in a cult.

But the problem with the movie is that the suicide issue is treated as if it is solved once and for all by an experience with Tony, and that’s it. Actually, I was surprised at these parts of the movie because for years problems with suicides have plagued Tony. Once in Germany three people who had attended his program committed suicide afterwards, it also happened in Australia and other places. The over-emotional and over-intense program (which used to go to two and three in the morning) put a real strain on people already wounded by life and frail in terms of their ego-strength.

Like faith healers, the movie presents dramatic and intense «confrontations» that Tony has with the people in the audience. He calls his «interventions» or «demonstrations.» He style is to go out and find someone in the audience and interact with them in a way that seems incredibly «personal» and yet it is only superficially so. No one could «coach» or do a therapy intervention in the way he talks and interacts with people. Well, unless you have 3,000 people watching you! Yet people respond quickly and dramatically! Why? Probably because they are on stage with three thousand people watching! No wonder they are so responsive.

When he dealt with Dawn who raised her hand about thinking about suicide, afterwards he explained that the solution «just came through me.» He explained that his own difficult childhood set him up so his mission now is to save others from a horrible childhood.

4) Set Up Subtle Audience Response Rituals

To «work the crowd» Tony has several processes that are both exciting and at the same time subtly persuasive and maybe even manipulative. He repeatedly presents something and then asks, «Who agrees with me? … Say Yes!» And with that comes a chorus of yeses. It sounds obvious and innocent. Yet it actually taps into some of the power of group dynamics. Just imagine hearing three-thousand people shouting «Yes!» Even if you didn’t say yes, you just heard a whole auditorium exploding with «Yes!» repeatedly, that ritual will put you into a yes-set. And the yes-set creates a subtle influence that predisposes a person to agree and value and to avoid thinking it through.

Similarly when he gets people saying «I.» «How many are for that? Say ‘I’!» «Who gets that? Say ‘I!’» «Who knows what I’m talking about? Say ‘I!’» The sound of «I» as a chorus in an auditorium echoing around encourages people to take ownership of it and personalize whatever was said or presented. Effective? Yes. Manipulative? I think we have to say yes to that as well.

5) Always Make Everything Positive and Upbeat

The entire «I’m not your Guru» movie is not a documentary although from the beginning of the film it seems to suggest that. «This is the first time Robbins has allowed outside cameras to fully document the six-day event.» Yet the film asks no hard questions, and it doesn’t present any skepticism about anything. While there’s no indication what the Joe Berlinger Film is, it strikes me as a video production company that Tony hired to create the «Date with Destiny» Video to sell the program. In the end, everything is positive and upbeat. There’s no failures, no downside, no «let the buyer beware.» There are no constraints or concerns presented. This is good if you want to be a guru. It is counter-productive if you do not want to be a guru.
After challenging one young woman about whether she is getting what she wants from the relationship. She shook her head no. He then ask her in front of the thousands to get her boyfriend on the phone. When she let him know her dissatisfaction; the call did not end well. He hung up on her. In a voice-over, the interviewer asked Tony, «Are you ever concerned about giving the wrong piece of advice?» He says that he watches their body and what their body «tells him is right.» «It’s true because her whole nervous system responds.» «I’m looking for what’s real.» In this, he answers the question, not directly but indirectly: «I never give wrong advice.»! At the end of the film in the credits, however, we learn Hali and her boyfriend have decided to stay together.

Conclusion

The movie I Am Not Your Guru is a very entertaining film, well-crafted, and highlights the «Date with Destiny» seminar. It will probably be great as a promotion for selling that seminar. It is also a self-promotional marketing film and not a documentary movie and not from an objective third-party perspective. Most importantly, in terms of the title, it does not demonstrate that Tony Robbins does not want to be your guru. In fact, due to the things mentioned, what it shows is precisely what would be recommended to a person who wants to be seen as a guru. Now if Tony Robbins is serious about not being seen as a guru, here’s what I recommend that he do.

Quote sources, give credit to NLP for the original source of his skills. Invite people to read or consult sources outside of himself.
Temper his language patterns by using more precise language.
Present cautions to the audience and to the people he works with letting them know that he is not a psychologist, does not have therapeutic training, and that if they are suicidal they should seek professional assistance.

Temper his use of the reverberating «Yeses!» and «Say ‘I’» that he uses.
Present some non-dramatic conversations and/or interventions so to convey the idea that change doesn’t require big dramatic instantaneous transformations.
Co-train with other people on his staff so that it is not all about him.

By L. Michael Hall, Ph.D.
http://www.neurosemantics.com/
www.neurosemantics.com

modeling baby

Modeling: μια ικανότητα που ξεχνάμε με τα χρόνια

Όποια ικανότητα ή συμπεριφορά και να θελήσει κάποιος να αναπτύξει ή να την κάνει δική του, όπως λέμε, το modeling ίσως είναι ο ποιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να βρούμε κάποιον/α που έχει τη συμπεριφορά ή ικανότητα ή απλά κάνει αυτό μας αρλεσει και και να το αντιγράψουμε!

Το modeling είναι μια δομημένη τεχνική του συστήματος NLP, και μας δίνει τη ικανότητα να βελτιωθούμε. Πολλοί ίσως να σκέφτονται ότι μπορούμε να μάθουμε και μέσα από ένα βιβλίο ή ακόμα και με μια απλή κουβέντα, γιατί να επιλέξουμε τη τεχνική του Modeling. Ποια είναι η διαφορά, ίσως να αναρωτιούνται άλλοι. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι ότι μέσα από το modeling θα μπορέσει κάποιος να αφομοιώσει τις μικρές εκείνες «αδιόρατες» λεπτομέρειες ενώ παράλληλα θα σου επιτρέψουν να υιοθετήσεις την ικανότητα ή συμπεριφορά με τρόπο που να ‘κουμπώνει’ και να φαίνεται φυσιολογική.

Χωρίς αμφιβολία, το modeling είναι η τεχνική που δημιούργησε το σύστημα του ΝευροΓλωσσικού Προγραμματισμού.

Όταν ο Richard Bandler, προσπαθώντας να ανακαλύψει την λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και ανέλυε τα κείμενα από τις συνεδρίες του Dr. Milton Erikson, o John Grinder παρατήρησε ότι ο Bandler είχε αποκτήσει ικανότητες πάνω στην ψυχολογία που δεν είχε παλαιότερα. Έδειξε μια ικανότητα γρήγορης μάθησης που τους έκανε περίεργους και θέλανε συνειδητά να την αναπτύξουν και αποκτήσουν.

Που βασίζεται…
Η απάντηση είναι στα ‘mirror neurons’,. Πρόκειται για μέρη στο πρωτογενή εγκέφαλο , που ενεργοποιούνται όταν κάνουμε μια ενέργεια, όταν βλέπουμε κάποιον άλλον να κάνει μια ενέργεια καθώς επίσης κι όταν στεφόμαστε ότι την κάνουμε, (1954 Malts & 2007 Harvard – developing of neuroscience).

Οι καλύτεροι μοντελοποιοί είναι τα μωρά, που παρατηρούν τους γονείς τους και τις ενέργειες τους, και αποκτούν τις ίδιες συνήθεις και τις ίδιες συμπεριφορές με αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν το πώς ή το πότε.
Αν ακόμα σας φαίνεται μυστήριο το modeling και σας ενδιαφέρει περισσότερο από το να διαβάσετε ένα άρθρο, δεν έχετε παρά συμμετέχετε και να ανακαλύψετε την αποτελεσματικότητα του. εδώ είτε και να επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως γίνεται αυτό που δεν είμαστε μωρά ποιά (μια γρήγορη αναφορά)
Τα βήματα περνουν μεσα απ΄οτην ακόλουθη διαδικασία. Παρατηρώ άκριτα, χωρίς να δίνω ερμηνείες και να χρωματίζω τις πράξεις και τις ενέργειες που παρατηρώ. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, αξιολογώ, ποιες ενεργείς είναι αυτές που φέρουν αποτέλεσμα (δηλ, που αν τις παραλείψω δε θα έχω την ίδια ικανότητα). Έτσι καταλήγω στη σειρά των ενεργειών που θα υιοθετήσω ώστε να παράγω και εγώ το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αθανασόπουλος Γιάννης
ΜΒΑ & Global NLP Trainer

ΥΓ: NLP Coaching applications
Στο professional NLP Coaching/ Counseling , εξεταζεται η διαδικασάι του modeling σε βάθος διότι μας ενδιαφέρει όχι μόνο να καταλάβουμε το πώς ο πελάτης μας παράγει μια συμπεριφορά, όσο και να αντιληφθεί αυτός ο ίδιος ποια είναι τα βήματα αυτής της σειράς ενεργειών που κάνει και παράγει ένα αποτέλεσμα, ώστε να ξεκινήσει μόνος του το ταξίδι του στην εξέλιξη.

ο (γ)λύκος

“Εσύ, εσύ εκεί με τα γυαλιά”, είπε ο σκηνοθέτης και κοίταξε προς το μέρος του λύκου, καθαρίζοντας ταυτόχρονα το λαιμό του. “Εσύ θα κάνεις τον κακό. 
Έλα ανέβα στη σκηνή και βγάλε αυτά τα γυαλιά του σπασίκλα.”

Ο λύκος πήρε μια βαθιά ανάσα, ίσιωσε το βλέμμα του προσπαθώντας να καταλάβει ποια φιγούρα έβγαζε αυτή την πνιγηρή και βραχνή φωνή, όμως ο σκηνοθέτης είχε ήδη κρυφτεί πίσω από ένα σύννεφο καπνού, που πύκνωνε όσο ρουφούσε με μανία τον καπνό από το τσιγάρο του.

Ο λύκος, ανασηκώθηκε. Ίσιωσε το σκελετό από τα μυωπικά του γυαλιά και κίνησε για τη σκηνή, ακολουθώντας όλα τα μικρά φωτάκια σε κάθε σκαλί του αμφιθεάτρου. Του φάνηκαν ίσα με 100. Σαν τις οντισιόν. Ίσα με χίλιες κι αυτές. Είχε κουραστεί, ήθελε οπωσδήποτε να δουλέψει, ωστόσο το έβρισκε ενοχλητικό να του δίνουν πάντα το ρόλο του κακού, όποιος κι αν ήταν ο ρόλος για τον οποίο γινόταν η ακρόαση.

«Πάλι τα ίδια…», σκέφτηκε καθώς περπατούσε στο σκοτάδι προς τη σκηνή. Όσο κατέβαινε και τα φώτα τον τύφλωναν λίγο, ένιωθε τους ώμους του βαρείς και καθώς πλησίαζε θυμήθηκε τα λόγια της μάματζερ, μάνα και μάνατζερ μαζί: «μέσα η κοιλιά, παιδί μου, έξω το στήθος, να δείχνεις ότι έχεις αυτοπεποίθηση» η ίδια η ιστορία από το σχολείο.

Την ώρα που έφτανε στο ύψος του σκηνοθέτη, τον είδε με την άκρη του ματιού του να ψελλίζει κάτι στον παραγωγό, κοντοστάθηκε, ήθελε να μιλήσει: «Για ποιο λόγο με βάζετε να κάνω τον κακό σε αυτή την παράσταση, ήρθα για το ρόλο του αφηγητή, αφού γιαυτό κάνετε ακροάσεις σήμερα..» είπε χωρίς να πείσει καν τον εαυτό του. Πφφφφ «Με κρίνετε βάσει εμφάνισης, είμαι πολύ γλυκός εγώ και ως ηθοποιός έχω τη δυνατότητα να κάνω κι άλλους ρόλους, ξέρετε, μπορείτε να με δοκιμάσετε.» Με τούτα και με κείνα, όμως, είχε ανέβει ήδη στη σκηνή.

Ο σκηνοθέτης δεν είχε γυρίσει καν προς το μέρος του, από το λιγοστό φως που είχε το γραφείο που πρόχειρα είχαν στήσει στην πλατεία του θεάτρου, φαινόταν απλά το ζαρωμένο χέρι του να χαιδεύει το ρολόι του…

Ας είναι είπε ο λύκος… θα κάνω τον κακό. Η ιστορία της ζωής μου.
Πίσω του στεκόταν μια γουρουνίτσα, «θα σου κρατάω λόγια» του είπε τρυφερά, «πάμε τη σκηνή που μπαίνεις με μανία στο αχυρένιο σπίτι από το 1ο γουρουνάκι, σελίδα 32, εκεί που μόλις κατέρρευσαν τα άχυρα. Εγώ θα κάνω το ρόλο από το γουρουνάκι, αλλά μέχρι τότε πρέπει να χάσω 12 κιλά, για μια ταινία που θα παίξω. Η διαιτολόγος μου λέει πως είναι πανεύκολο, όμως εγώ όταν… ‘πρέπει’ να κάνω κάτι δυσκολεύομαι.»

Σταματήστε τα πίτσι πίτσι εκεί πάνω, είπε ο σκηνοθέτης. Θα ανεβάσουμε μια νορμάλ παιδική παράσταση. Δε θέλω νεωτερισμούς κι αηδίες.
Ο λύκος όταν το άκουσε ασυναίσθητα έπιασε το πάνω μέρος του φούτερ του, από μέσα φορούσε μια μπλούζα με την κατάλληλη για την περίσταση στάμπα, το είχε βρει στο google: Ένα κοριτσάκι καθόταν στα πόδια της μαμάς της και τη ρωτούσε τι είναι νορμάλ. Εκείνη της απάντησε, μια ρύθμιση στο πλυντήριο αγάπη μου… Το είχε βρει πολύ αστείο…

Τέλοσπάντων ας αρχίσουμε. Το ίδιο πάτερν. Το ίδιο μοτίβο. Ή θα κάνω τον κακό και θα είμαι έντιμος με την παραγωγή ή θα κάνω του κεφαλιού μου και θα είμαι έντιμος με τον εαυτό μου. Πάντα τα ίδια. Πάντα; Μα δεν υπήρχε ούτε μία φορά που να μην του είχε συμβεί αυτό;

Κι όμως… ήταν μια φορά που είχε το περιθώριο να συστηθεί κατά βούληση. Να μην τον περάσουν για κακό και αιμοβόρο από την αρχή, βάσει ταυτότητας.
Η Μπλανς ήταν η μόνη που του είχε δώσει όλο το χώρο να της δείξει πόσο τρυφερός είναι. Ήταν πριν από 4 τουλάχιστον χρόνια, στις εξετάσεις για την πιστοποίηση τελειώνοντας τη δραματική σχολή, σε μια οντισιόν που μετά θα ανέβαινε ως κανονική παράσταση. Η Μπλανς ήταν πριν από κείνον. Του είχε κάνει εντύπωση πόσο ήρεμη ήταν, γαλήνια μέσα από τις φουντωτές μπούκλες της προβιάς της. Ήταν αρκετά σπιρτόζα αν και παράλληλα δεν είχε την τάση να κινηθεί στο χώρο. Δούλευε πολλά χρόνια για το χαρτζιλίκι της για μια διαφημιστική εταιρία κάνοντας διαφημίσεις για μάλλινα προϊόντα. «Ειδικότητα μου, το μαλλί» καταλαβαίνεις, είπε στο λύκο κι ελαφρώς κοκκίνισε. «Όμως θέλω να κάνω θέατρο, μπορώ να είμαι πολύ καλή και σε άλλους ρόλους»

Με αυτή και μόνο την ατάκα, τον είχε κερδίσει. Λες κι έριξε μια άγκυρα στην καρδιά του και έμεινε εκεί για πάντα.
Τελικά, το ρόλο πέρασαν τις εξετάσεις αλλά το ρόλο δεν τον πήρε η Μπλανς, ούτε ο λύκος, λες και ήταν για να βρεθούν και να γίνουν φίλοι.
Σε αυτό πάτησε κι εκείνος όταν της συστήθηκε: «Νομίζω πως όλα γίνονται για κάποιο λόγο» της είπε κραδαίνοντας τον αγκώνα του για να τον πιάσει η Mπλανς αγκαζέ.
«…ίσως και να γίνονται για κάποιο λόγο, ίσως και για πολλούς, ή απλά αυτός ο κάποιος λόγος να λέγεται επιλογή» απάντησε εκείνη με μια ηρεμία στη φωνή της κοιτώντας σταθερά στο ίδιο σημείο με τα χέρια της ακούνητα, χαλαρά αφημένα στο τσαντάκι που είχε ακουμπισμένο στα πόδια της.

Ο λύκος παραξενεύτηκε. Η Μπλανς ήταν αρκετά φιλική αλλά κάτι δεν καταλάβαινε με τη συμπεριφορά της. «Θες να πιούμε μια ωραία ζεστή σοκολάτα; ξέρω ένα καφέ εδώ πιο κάτω…» της είπε περνώντας στην αντεπίθεση, αυτό το κορίτσι είχε κάτι ενδιαφέρον σκέφτηκε.

«Δεν είσαι πολύ σίγουρος» είπε η Μπλανς χαμογελώντας, «’βλέπω’ μια αμφιβολία στη φωνή σου» κι έσκασε σε ένα πονηρό, πνιχτό γελάκι, που πολύ χαριτωμένα έκρυψε με το χέρι της. «Αφορά την πρόσκληση, αυτή η αμφιβολία, το καφέ ή τη σοκολάτα;»

Ο λύκος εξεπλάγη… Τι στο καλό; Διάβασε τη σκέψη του; Όντως ο λύκος είχε μια αγωνία, σκεπτόμενος αν το καφέ αυτό που σύχναζαν ηθοποιοί και σκηνοθέτες και τύποι του συναφιού γενικά είχε ολοκληρώσει την ανακαίνιση και λειτουργούσε κανονικά. «Ναι, ναι» της είπε, «κάτι σκεπτόμουν, έλα πάμε»

Η Μπλανς σηκώθηκε και κινήθηκε με μικρά αλλά σταθερά βήματα προς το μέρος του… Έκανε μια σειρά από διερευνητικές κινήσεις, ντελικάτες όσο κι ακατανόητες στην αρχή, έπειτα όμως όλα μπήκαν στη θέση τους.

«Ξέρεις…» είπε έχοντας περάσει το χέρι της μέσα από το μπράτσο του, «έχω χάσει πάνω από 60% της φυσικής όρασης μου. Κάποτε χρειάστηκε να διαλέξω αν θα βλέπω μέσα από τους ήχους, τον αέρα, τα μικρά νοήματα που υποννοούνται και θα γίνω ηθοποιός ή θα έχω ένα 40% να μου θυμίζει πως δεν τα καταφέρνω όπως όλοι. Έτσι αποφάσισα να τα καταφέρω με τον δικό μου τρόπο. 
Ξέρεις όλα τα πρόβατα έχουν πολλή υπομονή… Απλά υπομονή χωρίς να ξέρεις πως να την αξιοποιήσεις είναι σα να θες να κεράσεις ένα κορίτσι σοκολάτα, χωρίς να ξέρεις αν είναι αλλεργική στο κακάο.»

«…εσύ όμως δεν είσαι» ρώτησε χαριτολογώντας ο λύκος κι έσκασαν οι δυο τους στα γέλια καθώς έβγαιναν στη κεντρική λεωφόρο.

Η ανάμνηση από κείνο το απόγευμα είχε ταξιδέψει το λύκο στο παρελθόν, σε μια στιγμή που του φάνηκε να ξαναζεί σε όλο το χρονικό της μεγαλείο αλλά τεχνικά είχε κρατήσει μόλις μερικά δευτερόλεπτα.

«Τι θα γίνει; να σου κρατήσω λόγια» είπε η γουρουνίτσα; «δεν έχω όλο το πρωί για σένα φίλε μου, κάνω διατροφή, σε ακριβώς 25 λεπτά πρέπει να φάω δυο μήλα και 8 ανάλατα αμύγδαλα. Θα παίξω σε μια ταινία και ο στόχος μου είναι πιάσω 22% λίπος…μπλα μπλα, μπλα…»

Ο λύκος ξαναχάθηκε στις σκέψεις του…
Οκ.
Όλες αυτές οι σκέψεις κάτι θέλουν να του πουν…

Ξαφνικά το βλέμμα του καρφώθηκε σε μια αφίσα από κείνες που ήταν άναρχα βαλμένες η μία πάνω στην άλλη. Διάφορα τσιτάτα, ισορροπούσαν ανάμεσα σε ξεκολλημένα χαρτιά.
«if the goal doesn’t work, change the plan not the goal…»

Αυτό είναι! Σκέφτηκε. Αν θέλουν να κάνω ντε και καλά τον κακό θα τον κάνω… αλλά με τον τρόπο μου!

 

Η γουρουνίτσα είχε πάρει θέση, κοιτούσε το ρολόι της γνέφοντας στο λύκο να κάνει γρήγορα. «Εσύ κράτα κανονικά το κείμενο. Εγώ θα αυτοσχεδιάσω. Εσύ θα λες κανονικά ότι βλέπεις στο χαρτί. Άστο πάνω μου εντάξει;» Η γουρουνίτσα έκανε μια αδιάφορη γκριμάτσα και κοίταξε το ρολόι της… Κορδώθηκε και γύρισε προς το σκηνοθέτη: « είμαστε έτοιμοι…» «Εσύ σταθερά το κείμενο, ξαναθύμισε ο λύκος»… ωωωω έλα σερ Λόρενς Ολίβιε, ξεκίνα κάποτε, του είπε μέσα από τα δόντια της.

Τοκ τοκ, έκανε ο Λύκος

 • Είμαι ο γλύκος και θέλω να βγεις έξω για λίγο…
  Η γουρουνίτσα γούρλωσε τα μάτια της κι έγνεψε στο λύκο, τι κάνω;Εκείνος κατευναστικά της θύμισε να μείνει πιστή στο κείμενο. Είχε μια ευκαιρία να αναπλαισιώσει κάθε εγκαστεστημένη πεποίθηση για τους λύκους, το καλό, το κακό, τα παραμύθια και την αντίληψη της πραγματικότητας.
 • Ποιος είναι;ρώτησε η γουρουνίτσα μέσα σε μια υπερβολή στην άρθρωσή της.
 • Φύγε, φύγε κακέ λύκε, διάβασε και γρήγορα σήκωσε το βλέμμα της να πάρει από το λύκο την επιβεβαίωση πως τα κάνει όλα σωστά, όπως συμφώνησαν.
 • Γουρουνάκι, είσαι σπίτι σου, μιλάς σε κάποιον που δεν ξέρεις προσωπικά, με διώχνεις από το δάσος στο οποίο ζούμε όλοι και ίσως να μην έχεις ακούσει καλά αυτό που σου είπα…
 • Φύγε, φύγε κακέ λύκε, επανέλαβε το γουρουνάκι.
 • Ξέρεις, γουρουνάκι, περνώντας από τη γειτονιά σου με τη φίλη μου την κοκκινοσκουφίτσα, σταθήκαμε για ένα τσάι, να εδώ απέναντι, κάτω από τη μουριά. Ξέρεις το δέντρο που κάποτε είχε παρέα μια άλλη μουριά που ο μεσαίος σου αδερφός έκοψε για να κάνει το δικό του σπίτι. Καθώς απολαμβάναμε τα μάφιν μπανάνας που μας είχε ψήσει η γιαγιά της για το δρόμο η φίλη μου η κοκκινοσκουφίτσα παρατήρησε κάποια πράγματα σχετικά με το σπίτι σου. Ίσως έχεις ακούσει πως σπουδάζει αρχιτέκτων.
 • Αν συνεχίσεις να με τρομάζεις, θα φωνάξω βοήθεια και θα έρθει ο αδερφός μου, ψέλλισε με φοβισμένη φωνή η γουρουνίτσα.
 • Γουρουνάκι, καταλαβαίνω πως ίσως περίμενες κάτι διαφορετικό και πως ίσως κάποιες φορές τα καινούργια πράγματα να είναι εξίσου πολύ τρομακτικά. Ίσως πιο τρομακτικά από αυτά που ήδη ξέρουμε και ως γνωστά μας φοβίζουν και ίσως πάλι καθώς ακούς τη φωνή μου και σκέφτεσαι τον αδερφό σου και να σε ενδιέφερε να μάθεις πως αν ήθελα να γκρεμίσω το σπίτι σου θα το είχα κάνει. Ή θα το είχα αφήσει να το κάνει ο τεράστιος ανεμιστήρας που έχει η γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας για τον καύσωνα. Και γι’ αυτό θέλω να βγεις για λίγο έξω. Διότι ίσως έχω καταλάβει σωστά για σένα σε σχέση με τα αδέρφια σου. Αφιέρωσες λίγο συγκριτικά χρόνο να χτίσεις το σπίτι του και περισσότερο χρόνο να απολαύσεις λεμονάδα και παγωτά στον κήπο. Γιαυτό και σκεφτήκαμε, πως θα σου άρεσε ίσως η ιδέα να απολαύσεις μάφιν μπανάνα μαζί μας.

Ο λύκος, είχε καταφέρει να προκαλέσει σιγή ιχθύος στην οντισιόν…
Με την άκρη του ματιού του έκλεψε ένα βλέμμα στην πλατεία, ο σκηνοθέτης και οι παρατρεχάμενοί του είχαν ακινητοποιηθεί. Μήτε ο καπνός σάλευε από το τασάκι.
Ωραία σκέφτηκε, εμπρός για το φινάλε.
Αυτοσχεδίασε, είπε στη γουρουνίτσα, σπάσε το πάτερν για το παραμύθι όπως έκανες και με τα κιλά σου, έλα, οι νέες σκέψεις κάνουν καύσεις…
Μπίνγκο! Καύσεις… Η λέξη που ξεκλείδωσε τη γουρουνίτσα.

 • …Κι αν με φας κακέ λύκε, ρώτησε
 • Ε, να με συμπαθάς αλλά δεν τρώω κρέας, άλλωστε προτιμώ τα μάφιν μπανάνας, αγαπώ τα γλυκά και… γουρουνάκι και άλλαξε το κακός σε παρακαλώ, σου είπα είμαι ο γλύκος, ο πιο γλυκός λύκος του κόσμου.
 • Είναι ωραία τα μάφιν μπανάνας;ρώτησε πάλι διστακτικά το γουρουνάκι.
 • Είναι καταπληκτικά.Αν έχεις παγωτό μπορούμε να οργανώσουμε ένα τέλειο πικ νικ, από κείνα που μόνο εσύ μπορείς να εκτιμήσεις. Έχεις να κερδίσεις μια ωραία συζήτηση που σε αφορά γουρουνάκι αν βγεις.
 • Εκτός από τα μάφιν μπανάνα;επανέλαβε η γουρουνίτσα με σκέρτσο και ύφος ντίβας τώρα που είχε μπει στο πετσί του ρόλου…
 • Εκτός φυσικάεπανέλαβε ο λύκος. Ξέρεις, η κοπέλα μου η Μπλανς, έχει μπαμπά μετεωρολόγο.
 • Ναι. Μετεωρολόγο,συνέχισε η γουρουνίτσα.
 • Λοιπόν, σύμφωνα με την επιστήμη αυτή, οι μετεωρολόγοι μπορούν να εκτιμήσουν τι καιρό θα κάνει, τις επόμενες μέρες.Αναμένεται κύμα κακοκαιρίας. Δυνατοί άνεμοι, που ίσως πολύ γρήγορα απογυμνώσουν το δικό σου σπίτι, βροχές, που ίσως τα ξύλα στο σπίτι του αδερφού σου να σαπίσουν και να πέσουν και πλημμύρες αφού θα κατέβουν ορμητικά νερά από το βουνό μιας και οι άνθρωποι έκαψαν τα δέντρα και έτσι θα πλημμυρίσει το σπίτι του αδερφού σου, που έχει μόνο τούβλα κι όχι κολώνες από μπετόν. Είναι πολύ σημαντικό για σένα να γνωρίζεις όλες αυτές τις πληροφορίες για να τους βοηθήσεις, εγκαίρως και να μην κινδυνέψει κανένας σας.
 • Κι αν μου λες ψέματα;είπε σκεπτικά η γουρουνίτσα.
 • Κάθομαι τόσην ώρα μπροστα από το παράθυρό σου, θα μπορούσες αν ήθελες να δεις κάποια πράγματα και να εμπιστευθείς τον εαυτό σου.

Η γουρουτίτσα έκανε πως κινείται και είπε, μμμ όντως είσαι γλυκούλης.
Να κι η κοκκινοσκουφίτσα.
Πίνει τσάι.
Τα μάφιν δε βλέπω όμως.
Και για να έχουμε καλό ρώτημα, εσύ γιατί να με βοηθήσεις με όλο αυτό;

 • Τα μάφιν είναι στο καλαθάκι.Βγες και θα στα εξηγήσω όλα.

Ο λύκος περίμενε.

Η γουρουνίτσα περίμενε κοιτώντας τον στα μάτια, μη γνωρίζοντας πως να αυτοσχεδιάσει από κει και πέρα και σαφώς είχε ξεχάσει τα αμύγδαλα και τα μήλα του διαιτολόγου. Οι σκέψεις κάνουν καύσεις, οι σκέψεις κάνουν καύσεις… κι αυτής το μυαλό καιγόταν κανονικά. Ανασκουμπώθηκε. Αυτός ο γυαλάκιας λύκος ήταν πολύ καλός.

Γύρισε προς την πλατεία.

Ο σκηνοθέτης κι η κομπανία του περίμεναν κι αυτοί.

 • Ο λύκος έκανε ένα βήμα μπροστά.«Φέρνεις το παγωτό υποθέτω ε;»
 • Ναι, είπε η γουρουνίτσα και ξεροκατάπιε…Καταραμένη δίαιτα σκέφτηκε. Οι σκέψεις κάνουν καύσεις. Βγαίνω!!!
 • «Λοιπόν, άκου…»είπε ο λύκος Είμαστε μια αντισυμβατική παρέα. Πάμε να φάμε και θα σου εξηγήσω, συνέχισε πιάνοντας τη γουρουνίτσα από τον ώμο…
  Τα αδέρφια σου θεωρούν πως είσαι λίγο τεμπέλης. Γιαυτό έκανες το πιο γρήγορο σπίτι κατασκευαστικά. Η κοκκινοσκουφίτσα μπορεί να σας βοηθήσει να κατασκευάσετε πιο γερά σπίτια κι οι 3 σας που θα είναι κοντά στις ανάγκες και την αισθητική σας.
 • Δεν είμαι τεμπέλης,είπε η γουρουνίτσα, απλώς μου αρέσει να απολαμβάνω τη ζωή μου.
 • Ακριβώςείπε ο λύκος. Κι εγώ είμαι ηθοποιός. Χορτοφάγος, γλύκας κι έχω πολύ καλούς φίλους.
  Μου αρέσει να διαβάζω και να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Τώρα διαβάζω για τις νευροεπιστήμες…
  Από αυτήν την υπόθεση μπορούμε να κερδίσουμε όλοι. Γιαυτό το κάνω, γουρουνάκι.
  Όταν τα αδέρφια σου θα δουν με νέο τρόπο εσένα, ίσως αρχίσουν να εκπαιδεύονται και να δουν διαφορετικά και μένα όπως έκανε κι η κοκκινοσκουφίτσα κι η γιαγιά της.
  Αυτό θα κερδίσουμε.
 • …και τα μάφιν μπανάνας ε;Καταραμένη δίαιτα, μονολογούσε σκεπτόμενη η γουρουνίτσα.
 • χαχα, ναι και τα μάφιν.
 • Και πως θα το κάνουμε αυτό;

Φίλε μου, είπες τη μαγική λέξη. Πώς… είπε ο λύκος κι έκανε μια κίνηση σα να πιάνει το καλάθι με τα φανταστικά μάφιν μπανάνας και να τα προσφέρει.

Η γουρουνίτσα σχεδόν άρχισε να μεθά από τη φανταστική μυρωδιά των φανταστικών μάφιν. Οι σκέψεις κάνουν καύσεις, σκεφτόταν και η φαντασία μου κάνει παιχνίδια…
Ευχαριστώ είπε, κι έκανε πως πήρε το μάφιν..
Καταραμένη διαίτα.
Έφερε το χέρι στο στόμα της και έκανε πως το δαγκώνει..
Πλημμύρα σάλιου, την έκανε να καταπιεί μεγαλοπρεπώς…
Μμμμμμ νοστιμιά! Για πες γλύκε… πώς θα το κάνουμε αυτό.

Για καθέναν από μας, υπάρχει κάτι που μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Αν καταφέρουμε να βρούμε μια λέξη που να ξεκλειδώσει την προσοχή τους, τότε μπορούμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Κατάλαβες;

Εμένα μου λες; σκέφτηκε η γουρουνίτσα… Ναι, ναι κατάλαβα.

Εσύ, επειδή ακριβώς αγαπάς τη διασκέδαση και την ξεκούραση προτίμησες να φτιάξεις ένα σπίτι πολύ γρήγορα για να έχεις χρόνο να απολαύσεις τον κήπο σου.
Και γιαυτό το λόγο, μπόρεσες να γνωρίσεις εμάς και να πάρεις αυτήν την πολύτιμη πληροφορία για την κακοκαιρία αλλά και να συστήσεις την κοκκινοσκουφίτσα στα αδέρφια σου για να…

στοοοοοοοοπ !
Ακούστηκε μια φωνή από το βάθος… Νεαρέ κατέβα κάτω. Οι υπόλοιποι 20 λεπτά διάλειμμα.

Ο λύκος πάγωσε.

Εντάξει, σκέφτηκε. Τι είχαμε τι χάσαμε… Το πολύ πολύ να μην πάρω το ρόλο.

Άκου, νεαρέ, δε θυμάμαι να συμφωνήσαμε ποτέ πως θα αυτοσχεδιάσεις και θα κάνεις κάτι άλλο.
Ήρθες για ακρόαση για τον αφηγητή, σου ζήτησα να κάνεις τον κακό λύκο στη σκηνή που τρομάζεις το γουρουνάκι και τρέχει από το σπίτι του. Τη στιγμή που όλα γκρεμίζονται…

Με όλο το σεβασμό κύριε σκηνοθέτα, αν το δείτε με μια ευρεία έννοια, αυτό ακριβώς έκανα.
Εκάνα την τρομακτική πλευρά μου, γκρεμίζοντας μια αράδα πάτερν για τους λύκους, τα γουρουνάκια και τις ταμπέλες.

….και τις δίαιτες σκέφτηκε η γουρουνίτσα, από την κουίντα.

 

Να στρώσεις τον πωπό σου να γράψεις έ

Είσαι νεαρός και καταλαβαίνω.

Στο έργο μου, αποφασίζω εγώ. Και με αυτά τα μεταμοντέρνα εγώ δε χαμπαριάζω.
Δεν κάνεις για το ρόλο.

να έργο και να έρθεις να με βρεις.

και τράβα κι ένα ξύρισμα…
Μούσια κι ιδέες…

Ο λύκος όμως είχε ήδη κερδίσει, τα πνευμόνια του είχαν γεμίσει δύναμη κι οξυγόνο.

Κάποιες φορές αν δε σε πνίξει ένα μεγάλο κύμα, σε μαθαίνει να χορεύεις, σκέφτηκε κι ίσιωσε τα γυαλιά στη μύτη του, φεύγοντας από το θεάτρο.

 

Μαριάννα Αντωνακάκη
Master NLP Practitioner & δημιουργος του nlplay®

αυτό το άλλο modeling, το εκτός πασαρέλας…

Γεγονός είναι πως έτσι γεννήθηκε το NLP, από το modeling. Κι ενώ δεν είναι παιδί ψηλής εστεμμένης καλλονής κατά πολλές έννοιες η διαδικασία αυτή που αγγλιστί καλείται «modeling» κι επί το ελληνικότερον θα το πούμε «αποτύπωση διακριτής συμεπριφοράς αποτελεσματικότητας», σηκώνει μεν ελεύθερη μετάφραση, ωστόσο όμως είναι αυτό που διακαώς μας κάνει να θέλουμε να είμαστε, να γίνουμε, να κάνουμε ενίοτε, κάτι πολύ wow που κάνει κάποιος άλλος και ίσως πάλι, αυτό το πολύ wow να έχει όνομα, αλλά για να γίνει πρέπει να έχουμε την ακριβή κυτταρική του ανάλυση, τον κώδικα του.

Modeling excellence, μεταφράστε το όπως σας ταιριάζει.

Άλλωστε κι η γλώσσα έχει τη μαγεία της γιατί μαζί με το παιχνίδι των λέξεων έρχεται κι εκείνο της ανάληψης ευθύνης για το νόημα τους…
Όμως αν κι εύκολα κάποιος μπορεί να πάρει φόρα όταν μιλά για λέξεις, έννοιες και νοήματα αυτό το κομμάτι των λεκτικών μοτίβων, αν και φιγουράρει ως το «Big L των Linguistics» και στέκει ως το 2ο γράμμα στο NLP, εμείς σήμερα θα σταθούμε στο Modeling. Κι ως ορίζει ο συνυρμός της λέξης, θα σταθούμε ευθυτενώς και παραδειγματικά.
Ο Dr. Richard Bandler είπε από την αρχή κιόλας της συνδιαμόρφωσης του συστήματος NLP, μαζί με τον Dr. John Grinder, πως στην ανθρώπινη συμπεριφορά δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Χμ.. καλό, συμφωνείτε φρονώ. Επίσης είπε πως το NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί αυτή η συγκεκριμένη ανθρώπινη συμπεριφορά, ποιος είναι ο κώδικας, ο αλγόρυθμος που απαρτίζει αυτή τη διακριτή αποτελεσματικότητα, ποιο είναι το DNA της που την κάνει αυτό που είναι και την παραμετροποιεί με μοναδικό κυριολεκτικά τρόπο.
Κοινώς και εξόχως ευθέως, το σημερινό modeling αλά NLP είναι όμως αυτό το κάτι…που κάποιος κάνει πολύ, μα πάρα πολύ καλά.
από τη Μαριάννα Αντωνακάκη

Έχουμε και λέμε:
το NLP, είναι η επιστήμη του Νου…
Κι ο έχων νου, νοείτο…
Επιστήμη σημαίνει όλο το τεχνικό και ερευνητικό πρωτόκολλο που αφορά συλλήβδην σε όλες τις γνωστές ως σήμερα επιστήμες και ομοίως όλο το κομμάτι μελέτης, παρατήρησης και καταγραφής που αφορά σε έναν γαλαξία μερικώς κατακτημένο και αρκετά ακόμη ανοιχτό προς εξερεύνηση όπως είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Για τούτο το λόγο είναι η επιστήμη του Νου κι όχι μια κομπογιαννήτικη σειρά από αφηρημένες μαγγανείες που ίσως και να λειτουργούν ελκυστικά σε κάποιους που αρέσκονται σε πέπλα μυστηρίου παράλληλα συμπορεύονται ανεύθυνα και ουδόλως επιστημονικά. Το NLP, είναι ένα δυναμικής ταυτότητας σύστημα τεχνικών κι εργαλείων, αποτέλεσμα των πονημάτων της Νευροεπιστήμης στο συνδυασμό τους με την Νευροπλαστικότητα, τη δυνατότητα δηλαδή του ανθρώπινου εγκεφάλου να εξελίσσεται ες αεί…

bend it like Beckam
Από την ομώνυμη ταινία, όπου υμνούνται οι ευφυείς τρίπλες και τα σουτ του David Backam, ενός κατά τ’ άλλα αμφιλεγόμενου για την διανοητική του ευφυία icon του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι και αντιθέτως σούπερ αναγνωρισμένου sex symbol, μέχρι τον τεχνικό ρεαλισμό, η φράση: “
“κάντο όπως ο Beckam”, είναι ένα σλόγκαν που ερμηνεύει ακριβώς τι είναι η διαδικασία αποτύπωσης του κώδικα μιας διακριτής, συμπεριφορικής αποτελεσματικότητας αλά NLP…
Κάνε ακριβώς αυτό που κάνει, σκέψου ακριβώς όπως σκέπτεται, πάραξε το συναισθηματικό κοκτέιλ που φτιάχνει ο δικός του εσωτερικός κόσμος και νιώσε όπως εκείνος νιώθει όταν κάνει αυτό το…κάτι και θα έχεις αυτό το κάτι.
Ο ακριβής κώδικας για να παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα, γρήγορα, με ασφάλεια και με ακρίβεια.
Σκεφτείτε πως παραλάβατε το σούπερ υπεργκάτζετ. Σκεφτείτε επίσης πως αυτός ο κάποιος που είναι βιρτουόζος με το πως να σας το σετάρει…λείπει μακριά. Σκεφτείτε τέλος πως αντί για manual οδηγιών εγκατάστασης σε ακαταλαβίστικα και κακοτυπωμένα ελληνικά, το ίδιο το υπεργάτζετ σας καλεί να το χρησιμοποιήσετε μέσα από οδηγίες εκφρασμένες στο στυλ σας, στη γλώσσα που καταλαβαίνετε, με ροή ερεθισμάτων, με βιωματικές διακυμάνσεις, με συνασθήματα, με βήμα βήμα παρεμφάσεις που είναι σα να μπαίνει αρμονικά στο ποιοι είστε και στο ποιοι γίνεστε καθώς το απολαμβάνετε. Σκεφτείτε να υπήρχε αυτό το owners manual πόσο πιο γκατζετάκηδες θα μπορούσατε να είστε; Ουπς, κι όμως υπάρχει. Το μυαλό μας είναι πάντα εκεί πάνω και ζυγίζει περίπου ενάμιση κιλό, ανεξάρτητα με το νούμερο στο τζην μας και μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να καταλάβει το πώς γίνονται…

Its Excellency, the Human Brain
Μπορεί για να κάνει κάποιος modeling στο χώρο της Μόδας να διαθέτει προδιαγραφές, να είναι παραμετροποιημένα που λέμε και στο NLP, τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης βάσει context, βάσει της σχέσης περιέχοντος – περιεχομένου, όμως στην κανονική ζωή εκτός catwalk το ανθρώπινο μυαλό είναι ο πιο έμπειρος Modeler που όχι μόνο διαθέτει γκάμα απείρων χαρακτηριστικών αλλά είναι απόλυτα ικανό να τις παραμετροποιεί…
Ένας πολυμήχανος επαγγελματίας από τα γενοφάσκια του, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αντιγράφει, παραμετροποιεί, προσαρμόζει, εγγράφει κι αναπαράγει μέχρι τελειοποίησης τους μια σειρά από κινήσεις, ήχους, μικροεκφράσεις μέχρι να φτιάξει στο ακέραιο το μοντέλο συμπεριφοράς που επιθυμεί και το οποίο πριν τελειοποιήσει έχει σπάσει στα εξ’ων συνετέθη για το μελετήσει.
Μην τρέχετε σε παραδείγματα, ας πιάσουμε τα απλά. Αυτός είναι ο μηχανισμός που επικαλεστήκαμε όλοι για να μιλήσουμε, ναι ακόμη κι αν κάποιοι αντιγράψαμε λέξεις, ηχόχρωμα ακόμη και διάλεκτο από τους γονείς, αυτός είναι ο ίδιος μηχανισμός χάριν του οποίου περπατήσαμε και πάει λέγοντας…
Σας πρόλαβα.
Ναι κι ενώ κάποιοι τα κατάφεραν με την ομιλία, το περπάτημα και το τρέξιμο πώς και δεν τα κατάφεραν με την καριέρα, τα λεφτά ή τη μέση δαχτυλίδι;
Ο Dr. Robert Dilts, NLP developer και κεντρική φιγούρα στην επιστιμονική συνέχεια του NLP, στην πολυετή του μελέτη για την ανθρώπινη συμπεριφορά, δημιούργησε κι εξέλιξε τα λεγόμενα «Logical Levels». Σε αυτά τα λογικά επίπεδα, όπως αποτυπώνεται σε μετάφραση, το ποιος είναι ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας. Στα πιο κάτω στρώματα της όμως, ξεκινώντας από το 1ο επίπεδο συναντάμε την επιρροή του περιβάλλοντος, το οποίο περιβάλλον σε 2ο επίπεδο ορίζει τις συμπεριφορές, οι οποίες συμπεριφορές σε 3ο επίπεδο ορίζουν τις δεξιότητες μας, οι οποίες σε 4ο επίπεδο ορίζουν το σύστημα πεποιθήσεων κι αξιών μας, το οποίο αυτό σύστημα ορίζει το ποιοι είμαστε στο πλαίσιο που καθορίζει αυτήν την συγκεκριμένη πυραμίδα. Αν για παράδειγμα, κάποιος έχει κάνει ακριβώς ότι ορίζει η συνταγή αποτύπωσης του κώδικα μιας διακριτής συμπεριφοράς ενός πολύ πετυχημένου επαγγελματικά προσώπου, στο πλαίσιο που ορίζει την πυραμίδα με τις οικονομικές απολαβές, αλλά στο επίπεδο που ορίζει το σύστημα αξιών υπάρχει σύγκρουση, γιατί αυτό που ορίζει ο ένας Α ο άλλος το ορίζει ως αντίθετο του Α…τότε η επιτυχία δεν έρχεται, βγαίνει Ζονγκ και μπορούμε να περάσουμε στο κουτί Β…

Γιατί «αν δίνεις φιλάκια στο αυγολέμονο δεν κόβει » κι άλλοι μύθοι της τηλεμαγειρικής…

Όπως στη μαγειρική, έτσι και στη ζωή των προτύπων, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα.
Ουδείς λόγος πίπτει, πολλώ δε μάλλον ράβδος για το τι θέλει να κάνει, να είναι, να έχει ή να γευτεί καθείς. Οπότε ας συμφωνήσουμε πως διακριτή συμπεριφορά, ή διακτριτή αποτελεσματικότητα ορίζει ο καθένας αυτό που του αρέσει. Τελεία και παύλα.
Εκεί που μπαίνουν οι κανόνες είναι στην αποτύπωση του κώδικα, του αλγορύθμου, του dna αυτής της συμπεριφοράς. Devil is in the details…δαιμονίως διατυπωμένη και με ακρίβεια η φράση που θέλει να τονίσει τη σημασία που έχει η κάθε μικρολεπτομέρεια. Πριν σφυρίξετε αδιάφορα, αρκεί να θυμίσω πως πάνω κάτω τα δαχτυλικά μας αποτυπώματα είναι κοινά. Τόσο πάνω όμως και τόσο κάτω που αρκεί αυτή η μικροδιαφορά για να έχει ο καθένας από τα δις του ανθρώπινου πληθυσμού τα δικά του μοναδικά.
Αυτές οι μικρές, «διαβολικές» λεπτομέρειες στον κώδικα συμπεριφοράς χρήζουν αληθινά επιστημονικής ανάλυσης κι όχι ένα σύστημα ολίγον «αούα» όπως λέγεται σε άπταιστη αργκό. Το να διερευνήσεις μέσα από την εργαλειοθήκη των τεχνικών NLP για τη χαρτογράφηση όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν την πνευματική, νοητική διαδικασία, που είναι μέρος του προγράμματος που τρέχει με ταχύτητες φωτός στο υποσυνείδητο και που ορίζει κι ορίζεται από αξίες και πεποιθήσεις καθώς και διαμορφώνει το αποκαλούμενο ecology balance, απέχει πολύ από γενικότητες και ευρείες συνταγές που μοιράζονται σε κύκλους -και άλλα γεωμετρικά σχήματα- αυτογνωσίας.
Αυτό το «κάντο όπως ο τάδε, σαν τον οποίον θες να γίνεις» είναι τόσο σαφές ως οδηγία και τόσο επιστημονική σαν τεχνική όσο το μπες στο διαστημόπλοιο και άντε στο φεγγάρι.
Ίσως κάποιοι έχουν την εμπειρία με τη συνταγή για ντολμαδάκια που τηρείται μεν κατά γράμμα αλλά το αυγολέμονο είναι σαν διαλυμμένη διαδήλωση… Τι κάνει η τηλεμαγείρισα που δεν κάνει η κυρία σπίτι της; Πόσο σημαντική είναι ψυχοσύνθεση και από τι αποτελείται; Πού εμπίπτει η νευροεπιστήμη και πώς ερμηνεύεται η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και τα συναισθήματα για κάθε νέα σύναψη βάσει νευροπλαστικότητας; Και τι γίνεται αν αυτό που μπορεί κάποιος να πετύχει κι έχει στα χέρια του και των αλγόρυθμο επηρεάζει δυσμενώς το ecology του, δηλαδή το περιβάλλον όπου ζει και κινείται; Ερωτήματα που δεν απαντώνται στον τσελεμεντέ αλλά για τα οποία η επιστήμη του Νου, έχει επιστημονικές ευκαιρίες προς εφαρμογή, γιατί τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα από τα ντολμαδάκια αυγολέμονο…
Όλη αυτή η τεχνολογία της αλλαγής, από μία κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β, που ξεκινά από μια σκέψη, μια επιθυμία, έναν στόχο συνειδητό ή μη κι ότι μεσολαβεί μέχρι την επιτυχή ζεύξη των δύο σημείων, είναι μια νοητική, σωματική, τεχνική και βιοχημική διαδικασία, που κάνουμε ή έχουμε κάνει πολλές φορές στη ζωή μας όλοι.
Όλοι; Μάλιστα. Υπεργενίκευση, αλλά όλοι μας το έχουμε κάνει τουλάχιστον κάποιες φορές.
Το NLP φέρνει σαν σε γραμμικό κατασκευστικό σχέδιο όλα τα βήματα, τις λεπτομέρειες του μηχανολογικού χώρου που λέγεται Νους, σαν σε τοπογραφικό σχέδιο του περιβάλλοντος που λέγεται ecology, όλες τις μικρολεπτομέρειες και τα φινιρίσματα, στήνει προοπτικά σχέδια με χρώμα και την υποκειμενικότητα του σχεδίου βάσει θέσης του παρατηρητή, χτίζει μακέτες για δοκιμές κι αλλαγές, παίρνει συνεντεύξεις από τον «πελάτη» για το πως νιώθει στο νέο του σπίτι, κάνει αλλαγές και διεγείρει τις αισθήσεις και το χημείο του σώματος με υλικά και χρώματα.
Όποιος έχει παιδιά αρκεί να σταθεί και να παρατηρήσει τους μεγαλοπρεπείς modelers πώς τα καταφέρνουν άριστα πραγματικά, εφαρμόζοντας συνεχώς το no failure only feedback.
Modeling, μπορούμε όλοι να κάνουμε. Εκτός από τα δηλωμένα μοντέλα μόδας. Που κι αυτά κάνουν catwalk, χωρίς να είναι γάτες…αν και κάποιες ίσως και να είναι με την ευρύτερη έννοια του όρου…
Μια αμφισημία, για επίγευση!

7 + 1 απαραίτητες προετοιμασίες για το 2017

Καθώς ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας κοντά στο τέλος του έτους και την αρχή του επόμενου, ήρθε η ώρα να προετοιμαστούμε, με 7 + 1 απαραίτητα σημεία για το 2017.

Δουλειά, οικογένεια, φίλοι & γνωστοί, αλλά και εμείς οι ίδιοι, είναι τέσσερις μεγάλοι τομείς της ζωής μας, όπου σχεδόν πάντα καλούμαστε να παίξουμε και να αναλάβουμε ρόλους. Να νιώθουμε…εντάξει με τον εαυτό μας, να τα πηγαίνουμε καλά με τις σχέσεις (επαγγελματικές, κοινωνικές, προσωπικές) μας και να μην τα κάνουμε χάλια, να είμαστε ταυτόχρονα, καλοί γονείς, να αναθρέψουμε σωστά τα παιδιά μας και να αναγνωριζόμαστε ως σωστοί επαγγελματίες.

Ποια είναι τα μυστικά αυτά που μπορούν να μας βοηθήσουν να τα κάνουμε όλα αυτά καλά; Ποιο είναι το καλά που ορίζει ο καθένας με απόλυτη ακρίβεια για τον εαυτό του;
Πώς μπορούμε να μην κάνουμε τα ίδια λάθη; Πώς γίνεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό; Δύσκολες οι ερωτήσεις; αλλά όχι και ακατόρθωτες οι απαντήσεις!

Χωρίζοντας λοιπόν, τους τομείς της ζωής μας, στις τέσσερεις εβδομάδες του Νοεμβρίου, μπορεί κάποιος να κάνει τα πρώτα βήματα προετοιμασίας για το 2017, με εξειδικευμένες εφαρμογές του συστήματος NLP από την ομάδα των ειδικών της nlpgreece®. Κάθε Τετάρτη & Δευτέρα του Νοεμβρίου (από τις 17.30 μέχρι τις 20.30), NLPlabs θα δώσουν ώθηση στην προσωπική αποτελεσματικότητα, στην επαγγελματική υπεροχή & διάκριση, στην καινοτομία της συμβουλευτικής προσέγγισης και στην εκπαίδευση των παιδιών σ ένα κόσμο δυνατοτήτων.

Αθανασόπουλος Γιάννης
MBA – Global NLP Trainier

Ώρα να πάρουμε τα πράγματα αλλιώς …

σκέψεις από την Kretsis

Το 2007 στο Harvard Medical School διενεργήθηκε μια μελέτη με εθελοντές μέσω της οποίας επιβεβαιώθηκε ότι ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει μια πραγματική από μια νοητική εμπειρία. Διαβάζοντας το σχετικό άρθρο που εξηγεί την έρευνα, δεν μπορούσα ν’ αντισταθώ από την παρακάτω σκέψη: Αν ο κόσμος ήξερε ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το μυαλό δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν κάτι το βιώνει πραγματικά ή απλώς το σκέφτεται, η ζωή όλων θα ήταν πολύ πιο ευτυχισμένη.

Θα φροντίζαμε, πρώτα απ’ όλα, να προσέχουμε πολύ τι το αφήνουμε να καταναλώσει κάθε μέρα. Θα προσέχαμε περισσότερο με τι καταπιανόμαστε και με ποιους συναναστρεφόμαστε, ποιους και τι ακούμε, ποιους και τι βλέπουμε, θα φροντίζαμε ώστε να έχουμε κάθε μέρα και μια μυρωδιά που μας γεμίζει με όμορφα συναισθήματα κι αναμνήσεις, πιθανώς να γευόμασταν πιο συχνά μια καινούρια γεύση από έναν άλλο τόπο που δεν έχουμε πάει ποτέ ή από έναν αγαπημένο «τόπο» που υπήρχε παλιά στη ζωή μας και τον νοσταλγούμε.

Και θα φροντίζαμε, επίσης, να ταΐζουμε το μυαλό μας καθημερινά με όνειρα. Θ’αφήναμε τη φαντασία μας ελεύθερη να καλπάσει και θα κάναμε όνειρα μεγάλα, πολύχρωμα και γεμάτα όμορφες μουσικές, όνειρα που ίσως κάπου στη διαδρομή αφήσαμε να μας παραπέσουν σε κάποια γωνιά, όνειρα που δεν επιτρέψαμε ποτέ στο μυαλό μας να κάνει. Θα διακόπταμε κάθε είδους λογοκρισία στη σκέψη μας και καθώς, όπως αποδεικνύει η επιστήμη, το μυαλό δεν μπορεί να ξεχωρίσει την αλήθεια από την πραγματικότητα και τις εμπειρίες που βιώνουμε εμείς από τις εμπειρίες που μας διηγείται κάποιος άλλος, θα ξέραμε ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να φανταστούμε όσο πιο έντονα γίνεται αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε, εφιστώντας την προσοχή μας και δίνοντας την απόλυτη συγκέντρωσή μας σ’ αυτό, και κάπως έτσι θα έχει καταγραφεί η εμπειρία αυτή ως πραγματική – ή μη πραγματική, δεν έχει εξάλλου διαφορά για το νου μας.

Καθ’ αυτό τον τρόπο, θα καταφέρναμε, επιπλέον, να κουβαλάμε μέσα μας λιγότερα «σκουπίδια» κι ακόμα κι αυτά που παραμένουν, θα φροντίζαμε ώστε να «ανακυκλωθούν» μετατρεπόμενα σε κάτι ωφέλιμο.
Κι η ζωή όλων θα γινόταν πιο ευτυχισμένη.

Αντιγόνη Κρέτση
PR exec & Master NLP Practitioner

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το NLP αλλά δεν έχετε ρωτήσει ακόμα
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Αυτή η ερώτηση έχει μετατοπιστεί. Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;».

Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις δημιουργικά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.

Αναφορικά με την επιστημονική υπόσταση του συστήματος και σε σχέση μια σειρά ιμιτασιόν μεθόδους που ατυχώς μιμούνται το NLP, προτάσσοντας το ακρωνύμιο του χωρίς υπευθυνότητα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:

1ον
Λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι κάτι παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία μας ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.

2ον
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.

3ον
O Dr. Richard Bandler είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος! Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν…

4ον
Το σύστημα NLP είναι ένα δυναμικό σύστημα τεχνικών που συνδυάζεται με τις νευροεπιστήμες (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.

5ον
Η nlpingreece® η οποία δραστηριοποιείται στην εξειδίκευση του συστήματος NLP, έχει συνάψει affiliations με το NLP University, Santa Cruz – California, και συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς διεθνώς, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation. Έχει πιστοποίηση σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

6ον
Από το 1998, στην nlpingreece® προωθούμε την Πανεπιστημιακών προδιαγραφών εκμάθηση του συστήματος NLP, την εξειδικευμένη εφαρμογή του στην προσωπική αποτελεσματικότητα, στην επαγγελματική διάκριση, σε καινοτόμα μοντέλα συμβουλευτικής και σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.

Κάθε πληροφορία που αφορά στο επιστημονικό προφίλ του συστήματος NLP, στην ιστορία, τις εφαρμογές & τα οφέλη του, τις αρχές και τις αξίες της nlpingreece®, τις εξειδικεύσεις του -NLP 3rd Generation-, τις Πιστοποιήσεις που παρέχουμε σε συνεργασία με το NLP University Santa Cruz California, τα εξειδικευμένα NLPlabs καθώς και ενδιαφέροντα άρθρα μπορείτε εύκολα να βρείτε στο καινούργιο μας

NLP εξειδικεύσεις

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το NLP αλλά δεν έχετε ρωτήσει ακόμα…

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Αυτή η ερώτηση έχει μετατοπιστεί. Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;»
Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις δημιουργικά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.
Αναφορικά με την επιστημονική υπόσταση του συστήματος και σε σχέση μια σειρά ιμιτασιόν μεθόδους που ατυχώς μιμούνται το NLP, προτάσσοντας το ακρωνύμιο του χωρίς υπευθυνότητα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:
1ον
Λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι κάτι παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία μας ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.
2ον
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.
3ον
O Dr. Richard Bandler είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος! Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν…
4ον
Το σύστημα NLP είναι ένα δυναμικό σύστημα τεχνικών που συνδυάζεται με τις νευροεπιστήμες (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.
5ον
Η nlpgreece® η οποία δραστηριοποιείται στην εξειδίκευση του συστήματος NLP, έχει συνάψει affiliations με το NLP University, Santa Cruz – California, και συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς διεθνώς, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation. Έχει πιστοποίηση σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)
6ον
Από το 1998, στην nlpgreece® προωθούμε την Πανεπιστημιακών προδιαγραφών εκμάθηση του συστήματος NLP, την εξειδικευμένη εφαρμογή του στην προσωπική αποτελεσματικότητα, στην επαγγελματική διάκριση, σε καινοτόμα μοντέλα συμβουλευτικής και σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.
7ον
Κάθε πληροφορία που αφορά στο επιστημονικό προφίλ του συστήματος NLP, στην ιστορία, τις εφαρμογές & τα οφέλη του, τις αρχές και τις αξίες της nlpgreece®, τις εξειδικεύσεις του -NLP 3rd Generation-, τις Πιστοποιήσεις που παρέχουμε σε συνεργασία με το NLP University Santa Cruz California, τα εξειδικευμένα NLPlabs καθώς και ενδιαφέροντα άρθρα μπορείτε εύκολα να βρείτε στο καινούργιο μας

nlp in scotland

Να μάθουμε Rapport στο Πανεπιστήμιο

Κιλτ, Γκάιντα και single malts… Αρκετά μεγάλη ιστορία για τη Σκωτία των Θρύλων και το πως συνδυάζει παράδοση με νεωτερισμό.
Από την επιστημονική κοινότητα ωστόσο, ήρθε ακόμη μια πρωτοπορία που καθιστά το Πανεπιστήμιο της Σκωτίας να διαθέτει το πιο προχωρημένο ίσως Business School αφού το NLP Building Rapport είναι όχι μόνο μέρος του Curriculum αλλά αποτελεί επιστημονική και πιστοποιημένη εξειδίκευση των αυριανών success stories του Business…
Exertise loves NLP and so it is.

To NLP είναι ένα σύστημα τεχνικών και μεθόδων με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην 40ετή ιστορία που συνδυάζει τα ευρήματα και τα αξιώματα της Νευροεπιστήμης μαζί με τη Νευροπλαστικότητα –την ιδιότητα του ανθρώπινου νου να δημιουργεί αναρίθμητες νέες συνάψεις για κάθε νέα εμπειρία που βιώνει.
Το επιστημονικό υπόβαθρο του NLP, συναντά και «γειτονεύει» δημιουργικά με μια σειρά από άλλες επιστήμες και όπως κάθε επιστημονικό φυτώριο ανθεί και μεγαλώνει σε πανεπιστημιακές κοινότητες, δημιουργώντας μια σειρά από εξειδικεύσεις στην εφαρμογή του, καρποφορώντας πολλά υβρίδια ακαδημαϊκών κλάδων με απόλυτη επιστημονική ειδικότητα στο πως ανθρώπινος νους και συμπεριφορές δημιουργούν νέες εμπειρίες σε σχέση με τον εκάστοτε επιστημονικό κλάδο. Άλλωστε η επιστήμες δεν είναι ένα κενό δοχείο… Δημιουργούνται από ανθρώπους και απευθύνονται σε αυτούς, όντας οι ίδιες ένας ζωντανός οργανισμός που ορίζει ένα μεγαλύτερο πεδίο σκέψης και δράσης στην κοινωνία.
Το nlp, γεννήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Santa Cruz στην Καλιφόρνια κι ακόμη και σήμερα οι νέοι επιστήμονες ενώνουν μαζί του άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους και εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε διάφορα πανεπιστήμια και σχολές, αποτελώντας έμπρακτη απόδειξη για τις επιστημονικές καταβολές του συστήματος.
Ο David Potter εισήγαγε στο Business School του Πανεπιστημίου της Σκωτίας την εξειδίκευση του Building Rapport, ως απαράβατη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή κάθε επιχειρηματικής δράσης. Χρησιμοποιώντας το Rapport, τον συγχρωτισμό επί το ελληνικότερο, τον συντονισμό των δύο μερών, δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή στον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες εγκαθιστούν έναν νέο τρόπο σκέψης, δράσης κι επικοινωνιακής ευαισθητοποίησης ούτως ώστε να λαμβάνουν κάθε μικρομήνυμα που εκπέμπεται από την άλλη πλευρά και να το αναμορφώνουν με απόλυτη φυσικότητα προς όφελος του project συντονίζοντας σε αυτά τα μηνύματα πρώτα τους εαυτούς τους. Για τους ιδρυτές του nlp, Dr Bandler & Dr Grinder χωρίς Rapport μάλλον δεν γίνεται τίποτα….
Ο David εφαρμόζοντας την εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση του Rapport Building, στο Πανεπιστήμιο παρατήρησε και κατέγραψε πως απογειώθηκαν τα social & soft skills των φοιτητών, πως κατάφεραν να μεταμορφώσουν κυριολεκτικά τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και πως έκαναν παρουσιάσεις που μαγνήτιζαν το κοινό. Στο τέλος των εργαστηρίων οι πτυχιούχοι διατύπωναν πως είχαν πολύ δυναμική εικόνα για τον επαγγελματικό τους εαυτό, σταθερή αυτοπεποίθηση, βελτιστοποίηση του αυθεντικού ευατού τους και διεύρυνση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν το business context και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.
Ο ίδιος ο David παρατήρησε πως κανείς από τις ακαδημαϊκές ομάδες που εφάρμοσαν τις αρχές του Building Rapport και δεν ανέφερε τις έννοιες: «δύσκολο project», «δύσκολος πελάτης», «δύσκολο case»…
Ας μην ξεχνάμε πως το nlp ως επιστημονικό σύστημα τεχνικών είναι περίπου 40 ετών, οι αρχές πάνω στις οποίες εξελίχθηκε είναι τόσων ετών όση κι η ιστορία του ανθρώπινου είδους. Γι’ αυτό και τα πρώτα του βήματα από τους δημιουργούς του βασίστηκαν στην παρατήρηση, την καθαρή περιέργεια και την αποτύπωση προτύπων εξέχουσας συμπεριφοράς, αρχές που διαθέτει το Rapport Building και που τώρα το Business School of the University of Scotland πιστοποιεί με πανεπιστημιακό τίτλο.
Μαριάννα Αντωνακάκη

Το μέσον είναι η διαπαιδαγώγηση του μηνύματος

Αν και ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενσυνείδητων πολιτών, η προετοιμασία εφήβων για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια μονοπωλεί το ενδιαφέρον γονιών και εφήβων, και δυστυχώς απομακρύνεται από την ουσία του να μεγαλώνουμε ολοκληρωμένα και γεμάτα δίψα για τη ζωή παιδιά. Ένας απλός παρατηρητής μπορεί να διαπιστώσει με ευκολία ότι έχει χαθεί το νόημα της εκπαίδευσης από τη στιγμή που το παιδί αρχίζει να παρακολουθεί τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τη θέση της δημιουργικότητας, της ευελιξίας, της χαράς, της αυτενέργειας, της μετουσίωσης των γνωστικών αγαθών σε εργαλεία αναζήτησης δεδομένων έξω στην κοινωνία, την έχει λάβει η στείρα απομνημόνευση δεδομένων, η τυποποίηση της γνώσης, η εξοντωτική εξεταστική διαδικασία, το συσσωρευμένο άγχος και η συναισθηματική εξάντληση.

Η στοχοθεσία της εκπαίδευσης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, διότι η εποχή που ζούμε είναι μεταβατική, προοιωνίζοντας αλλαγές συγκλονιστικές και θεμελιώδεις. Ο κόσμος δεν είναι αυτός που ήταν και οι απαιτήσεις είναι πλέον αξιακού προσανατολισμού. Στα επόμενα χρόνια οι αλλαγές που βιώνουμε σήμερα στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και το κλίμα θα γίνουν πιο οξείες. Και αναρωτιέται κανείς τι δεξιότητες χρειάζονται για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί τις αλλαγές και να τις λειάνει μέσω της εξεύρεσης λύσεων.

Είναι χρέος μας να βοηθούμε τα παιδιά να ανακαλύπτουν οτι πολλά ήδη ταλέντα είναι μέσα τους και να τους δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τα ανασύρουν στην επιφάνεια και να είναι αποτελεσματικά σε ό, τι κάνουν. Σε μια εποχή που όλα φαίνονται να αλλάζουν ραγδαία , η εκπαίδευση είναι το μέσο για να ελιχθούμε και να προσαρμόσουμε τις έξωθεν αλλαγές, χτίζοντας μια ατόφια και ακέραιη προσωπικότητα. Οι νέοι έχουν την προδιάθεση για ελιγμούς και προσαρμογή λόγω της φύσης τους. Ωστόσο, οι σύγχρονες παρωχημένες εκπαιδευτικές τακτικές τους εγκλωβίζουν και περιορίζουν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους. Είναι καιρός να αλλάξουμε τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν, δείχνοντας τους πως να μαθαίνουν, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές τους δυνάμεις, τραβώντας έξω την φαντασία και τις ιδέες τους και ενθαρρύνοντας τα να τις εφαρμόζουν στην πραγματικότητα τους.

Με αφορμή τα παραπάνω κατέγραψα όλα όσα μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά να εφαρμόσουν για να γίνουν αποτελεσματικά, πρωτίστως για τη ζωή τους, και δευτερευόντως για την παρουσία τους μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η χρήση δεύτερου πληθυντικού στις προτάσεις μου εξυπηρετεί την αμεσότητα του μηνύματος και αφορά τον καθένα μας προσωπικά και τον ίδιο τον έφηβο ως βασικό πρωταγωνιστή και αποδέκτη.
Πρώτον : Αξιοποιείστε τον χρόνο σας εποικοδομητικά και αυτό σημαίνει πως εστιάζετε σε όσα έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής και όχι σε όσα δεν έχετε ακόμη πετύχει. Η απογοήτευση, η ματαίωση, η συναισθηματική έξαρση με δόσεις αυτολύπησης είναι συναισθήματα που σας κρατούν πίσω και δεν σας μαθαίνουν τι άλλο μπορείτε να κάνετε και δεν το κάνατε. Με άλλα λόγια, ο χρόνος είναι χρήμα και ό,τι δήποτε δεν πήγε όπως εσείς επιθυμούσατε κατά τη διάρκεια ενός τεστ ή μιας προφορικής παρουσίασης των εργασιών σας, είναι το έναυσμα για την επανατροφοδότηση σας και φυσικά την βελτίωση σας.
Δεύτερον : Να μάθετε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας και να βάζετε όρια σε αυτά που ρεαλιστικά μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν έχετε βάλει έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Είναι σημαντικό να μάθετε να βάζετε στόχους μετρήσιμους, ρεαλιστικούς, συγκεκριμένους και να ακολουθείτε βήμα βήμα την διαδρομή για την υλοποίηση τους. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος. Λέγοντας αυτορρύθμιση, εννοούμε την διαχείριση των συναισθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνουν αντί να παρεμβαίνουν και να εμποδίζουν την εκάστοτε αποστολή σας. Αυτοέλεγχος από την άλλη σημαίνει να ξέρουμε να βάζουμε προτεραιότητες ανάλογα με το στόχο μας και να τις υπερασπιζόμαστε κόντρα σε ο,τιδήποτε αποσπά την προσοχή και την εστίαση μας.
Τρίτον : Η πορεία προς τη γνώση είναι από τη φύση της επιρρεπής στην αλλαγή και η ικανότητα σας να προσαρμόζεστε, επιδιώκοντας τις αλλαγές είναι το εισιτήριο για την εξέλιξη σας. Σύμφωνα με την Amy Morin, αμερικανίδα ψυχίατρο, κάθε αλλαγή στη ζωή μας περιλαμβάνει πέντε στάδια: τον προβληματισμό πριν από τη λήψη μιας μεγάλης απόφασης, το να οραματιστούμε την προετοιμασία μας , την υλοποίηση της και τη συντήρηση της στο επιθυμητό σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι το πέρασμα από το ένα στάδιο στο άλλο και το να αποφεύγουμε τις αλλαγές, μας εμποδίζει να αναπτυχθούμε, να δυναμώσουμε ως χαρακτήρες. Αυτό το κρίσιμο σημείο της μετάβασης είναι και το συναρπαστικότερο όλων των άλλων σημείων της διαδρομής σας. Το λανθάνον εφόδιο που χρειάζεται να εκδηλώσετε για να πάτε παρακάτω είναι ο έρωτας.
Τέταρτον : Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είχε γράψει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αντικείμενο επένδυσης και πάθους και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους και ότι αν δεν υπάρχει έρωτας μες στην εκπαίδευση δεν υπάρχει εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγαπάτε αυτό που κάνετε και παθιάζεστε με την υλοποίηση του, τότε το τροφοδοτείτε και το μεγεθύνετε δυναμώνοντας τον εαυτό σας και αναδεικνύοντας τις δεξιότητες σας. Επομένως, είναι σημαντικό σε αυτή τη διαδρομή να μάθετε να ανακαλύπτετε τα ταλέντα σας και να τα ποτίζετε καθημερινά με το νέκταρ του έρωτα.
Πέμπτον : Δεν υπάρχει αποτυχία, παρά μόνο επαναπληροφόρηση. Είναι σημαντικό να καταγράφετε το τι πήγε λάθος, τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα και πως θα το κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά. Εδώ χρειάζεται να αξιοποιήσετε την λογική της γάτας, η οποία είναι παρατηρητική και προχωρά τόσο όσο αισθάνεται ότι είναι ασφαλής και άνετη στην πληροφορία που προσλαμβάνει από το περιβάλλον της. Ο Πλάτων έλεγε ότι ακόμα και οι τοίχοι της πόλης εκπαιδεύουν τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνετε να αξιοποιείτε όλες σας τις αισθήσεις, γίνεστε παρατηρητικοί στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος σας και προσαρμόζετε την συμπεριφορά σας αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων σας.

Σαλαβούρα Κατερίνα

κοτοπουλο στο φουρνο

τα ρήματα σε –ίζω και άλλες μη γραμματικές εξαιρέσεις

Στη γραμματική τα πράγματα ίσως και να είναι κάπως πιο απλά… Ο κανόνας λέει πως τα ρήματα σε –ίζω γράφονται με γιώτα, εξαιρουμένων κάποιων φυσικά.

Αποφασίζω… αξίζω… κι αρχίζω κάπου εδώ και να ξεκαθαρίζω.

Το σύστημα NLP, είναι 40 ετών και στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται της μόδας μια σειρά από NLPίζοντα εγχειρήματα, που είναι κάτι από νλπ, αλλά όχι nlp ακριβώς, κάτι από zen αλλά όχι αρκετά ανεκτικό ως zen, κάτι από αυτογνωσία αλλά με ολίγο και κατά βούληση Σωκράτη, κάτι από έρευνα αλλά όχι αρκετά βιωματική για να βγει από τους όποιους ελεγκτικούς κανόνες, κάτι από ομαδική και διαδραστική φιλοσοφία αλλά με κατευθυνόμενα τα στοιχεία της κλίκας, κάτι από διαγραφή των μη επιθυμητών ετικετών αλλά με εγγραφή νέων εξίσου μη επιθυμητών εγγραφών.

Πολύ καλά.

Αν θεωρήσω πως θα κάνω κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, αλλά χωρίς κοτόπουλο, με κάτι άλλο αμυλώδες και εκτός φούρνου, έχω ίσως πάντα την επιλογή να το ονομάσω κοτόπουλο με πατάτες, ακόμη και να δοκιμάσω να πείσω εαυτόν και άλλους ότι έτσι είναι, ωστόσο η αέναη διαδικασία του εγκεφάλου μας να ορίζει μέσω νευροπλαστικότητας νέες νευρικές απολήξεις για κάθε νέα εμπειρία – συμπεριλαμβανομένων και των γαστρονομικών – δημιουργώντας έτσι 10 τρισεκατομμύρια συνάψεις στο νευροδιδίκτυο μας, έχει κάνει μια νέα πλουραλιστική εγγραφή σε αυτό που ως τότε ονόμαζε κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.

Μπορεί να είναι σαν την επιφάνεια εργασίας στον υπολογιστή μας, κοτόπουλο με πατάτες1, κοτόπουλο με πατάτες2 και πάει λέγοντας … ωστόσο η διάκριση για το νευρικό σύστημα, για τον Νου μας είναι ξεκάθαρη.

Το υποσυνείδητο, έπειτα αρριβάρει πανέτοιμο και θα αναλάβει τη λάτζα, να θέτει πυκνά – συχνά ερωτήματα για τους λόγους εκείνους που κάποιος αποφασίζει να μην αλλάξει τις ταμπέλες σε έναν νέο χάρτη, να κρατήσει τους δρόμους ίσως με το ίδιο όνομα, αλλά σε καμία περίπτωση ο χάρτης δεν είναι ίδιος. Μπορεί ίσως να μείνει ένας ανοιχτός διάλογος ανάμεσα σε συνειδητό κι υποσυνείδητο, εσωτερικός, ίσως πάλι και σε αντίφαση με τον εξωτερικό και μεγαλόφωνο, δημιουργώντας αυτό το ασυμβίβαστο ανάμεσα στο τι λέει κάποιος λεκτικά και τι λέει το υπόλοιπο μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας του.

Αυτό το ασυμβίβαστο είναι εντόνως πιο τιμωριτικό ενιότε κι από το υπουργικό ασυμβίβαστο. Πικρό το αστείο…

Ίσως – μιας κι ισορροπούμε μεταξύ γεύσης, επίγευσης και νευροεπιστήμης – να θέσω εδώ το ερώτημα του πόση ώρα θα χρειαστεί να σκεφτεί κάποιος τη διαφορά ανάμεσα σε κάτι που είναι επιστημονικό και θέλει αντίστοιχο επιστημονικό background και σε κάτι που είναι κομπογιαννήτικο και θέλει αντίστοιχη αυθεντία στον κομπογιαννητισμό…
Για τη γαστρονομία ουδείς λόγος. Άλλωστε περί ορέξεως έχει φροντίσει η παροιμία…
Για το μανιπουλάρισμα; Για την υφέρπουσα καθοδήγηση; Για το ότι κάποιος χρησμιμοποιεί μια ξένη, μη δική του υπογραφή πλαστογραφώντας μια μέθοδο κάπως σαν nlp αλλά όχι nlp; Για τη φήμη που μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη και χρεώνεται σε μια άλλη;

Aρχίζω να αθροίζω κάπου εδώ…
Να αποφύζω να σας πρήζω…
Τον κανόνα των ρημάτων να θυμίζω και σαφώς τα όρια να ορίζω…

Μαντινάδα κι επανάληψη γραμματικής σε ένα.
Έχουμε και λέμε, διότι ήδη έχετε περάσει στη διαδικασία των συνειρμών : το NLP είναι ένα σύνολο τεχνικών και μια μεθοδολογία που μας βοηθάει να αποκτήσουμε πληρέστερη πρόσβαση στο μυαλό μας, να δούμε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα μας και ακόμη να εντοπίσουμε πώς σκέφτονται και λειτουργούν οι άλλοι. Βασίστηκε στη διαδικασία του modeling, της αποτύπωσης δηλαδή προτύπων αριστείας, στο πώς κάποιος κάνει κάτι τέλεια, τεχνικά, ιδιοσυγκρασιακά, διανοητικά, στην αποκωδικοποίηση αυτού και στην δομή αυτού του κώδικα σε άπειρα μικρά βήματα. Γεννήθηκε τη δεκαετία του ‘70 στην Καλιφόρνια, από τον Dr. Richard Bandler και τον Dr. John Grinder, διδακτορικός φοιτητής ο 1ος στα μαθηματικά κι ο 2ος στη γλωσσολογία, στο NLP University που ήταν τότε γνωστό κι ως το “university for the unconventional minds” (πανεπιστήμιο για μη συμβατικά μυαλά).
Όπως λέει αντίστοιχα κάτι για τον άνθρωπο, το που και πώς γεννήθηκε, πού και πώς μεγάλωσε, πού και πώς εξελίχθηκε…

Η επιστημοσύνη, φρονώ, πως είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό γονίδιο του αυθεντικού συστήματος ΝLP.

Ναι, έτσι ακριβώς. Και το αμέσως επόμενο σε σημαντικότητα είναι μια σειρά από τις βασικές αρχές κι αξίες του NLP. Αυτές που γράφθηκαν στην απαρχή του. Με πολύ σεβασμό και μετά από πολλή, μα πάρα πολλή έρευνα. Ο Bandler και ο Grinder μιλούν για «σεβασμό στο μοντέλο του κόσμου του άλλου», μιλούν για «no failure only feedback» μιλούν για αξίες και αξιώματα που προάγουν το σεβασμό στον άνθρωπο και στο σύστημα που έχει, μιλούν για αποτυπώσεις μεθόδων όπως εκείνες του μυθικού ψυχιάτρου Milton Erickson ή της Virginia Satir, μιλούν για βελτιστοποίηση των συνηθειών μας και όχι για συντήρηση ή επικάλυψη αυτών με φειδώ και σκοπιμότητα.

Η λαϊκή ρήση μιλάει για την αρετή και την τόλμη της ελευθερίας.

Ο σεβασμός στο μοντέλο του κόσμου του κάθε ατόμου με το οποίο καλείται να συνεργαστεί κάποιος πιστοποιημένος σε επιστημονικό πλαίσιο nlp coach – πολλώ δε μάλλον trainer – όχι για τον βοηθήσει αυτόν τον κάποιον άλλον και να βάλει τα χέρια του μέσα στο πληκτρολόγιο του νου του, του ανώτερου ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτόν τον κόσμο, προάγεται μέσα από την ελευθερία που προσδίδει η επιστημονική γνώση κι η συμπόρευση με τις αρχές του NLP κι όχι από το σύνδρομο του σωτήρα.

Στην ουσία αυτό πιστοποιεί το πανεπιστήμιο. Αυτό πιστοποιούν κι οι μετρημένοι στα δάχτυλα παγκοσμιώς εξουσιοδοτημένοι trainers να φέρουν την υπογραφή του πανεπιστημίου και να διαπιστεύουν ειδικούς.

Θέλει γνώση, χιλιόμετρα και κοινό ηθικό κώδικα για να δείχνεις σε κάποιον πως να μάθει να ψαρεύει για να είναι ανεξάρτητος και να μην πεινάσει.
Θέλει κι ένα άλλο moral-amoral για να τον ταΐζεις ψάρι μαζί με το δόλωμα.

Το nlp από μόνο του δεν είναι κάτι.

Όπως ένα μαχαίρι παίρνει την πρόθεση του φέροντος και δημιουργεί συμπεριφορές.
Με ένα μαχαίρι μπορείς να κόψεις τα δεσμά κάποιου, με το ίδιο μαχαίρι να του πάρεις τη ζωή.
Κι αυτό οι χαρισματικοί Bandler και Grinder συμπεριέλαβαν στις αρχές του nlp, μιλώντας για το «κάθε συμπεριφορά υπηρετείται από μια συμβατή προς αυτή πρόθεση…»
Τροφή για σκέψη κι αυτό.

Μιλώντας για modeling -και ίσως κάποιοι να κάνατε αρχικά συνειρμούς μόδας και πασαρέλας – αντί για αποτύπωση προτύπων αριστείας, να χρησιμοποιήσω μια κουβέντα της Coco Chanel: «αν είσαι αυθεντικός, προετοιμάσου να σε αντιγράψουν. Μην ανεχθείς όμως τα κακέκτυπα».

Και ήρθαμε στο ζουμί…

Δανείζω τον όρο NLP σε κάτι που δεν είναι NLP;
Ρήματα σε –ίζω γράφονται με γιώτα μεν, υπάρχουν εξαιρέσεις δε.
Προσωπικά επιλέγω να μη στρέψω το φακό μου στο αν ένα σύστημα είναι καλό ή κακό. Δεν είναι καν λέξεις που έχω στο λεκτικό μου.
Είναι ίσως πιο δόκιμο το ερώτημα αν είναι ένα σύστημα λειτουργικό κι αποτελεσματικό; Αν μου κάνει; αν αξίζει τα χρήματά του ή όχι. Αν έχω πετύχει αυτά που συμφώνησα με τον εαυτό μου και τον εκπαιδευτή μου; Αν τελικά υπάρχει «no failure only feedback» ή αν έχω εκπαιδευτεί σε μια πρακτική που αλλάζω το όνομα και αναφέρομαι σε ένα άλλο αποτέλεσμα, όπως το κοτόπουλο με τις πατάτες…

Αν κάποιος χρησιμοποιεί χειραγώγηση με άλλο ηθικό κώδικα και εργαλεία NLP χωρίς να με διδάσκει το σύστημα αλλά κάνοντας σαλάτα το δικά μου οικοσύστημα και της ζωής μου.
Είναι η ιστορία με το μαχαίρι… Κι εν τέλει αν χαρακτηρίζω ένα σύστημα που έχει καταχραστεί ένα όνομα, χωρίς κανένα επιστημονικό υπόβαθρο, χωρίς να συμπορεύεται με κάποιον επιστημονικό φορέα, χωρίς αδειοδότηση, έλεγχο ή πιστοποίηση και προς την έξοδο συνειδητοποιώ πως δεν ξέρω αν φταίω εγώ, το σύστημα, το όνομα ή ο εκπαιδευτής μου.

Δωρεάν τυρί πιθανόν να προσφέρεται μόνο στις ποντικοπαγίδες…

Οι κυρίες είναι προσεκτικές αν αγοράζουν online μια τσάντα ή ένα ζευγάρι παπούτσια για το αν είναι το αυθεντικό brand ή μια γοητευτική μαϊμού σε τιμή ευκαιρίας. Οι κύριοι εκτιμούν ένα αυθεντικό ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό τους, σε σχέση με ένα φθηνό ιμιτασιόν που παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του κινητήρα αν όχι και των επιβαινόντων.
Προσέχουμε ποιον γιατρό θα επιλέξουμε.
Αγοράζουμε προϊόντα που εμπιστευόμαστε.

Τι έχει όλη αυτή η στρατηγική σκέψη για τα παραπάνω που δεν έχει η επιλογή εκείνου στον οποίο αναθέτουμε το σέρβις ή την προπόνηση του μυαλού και της ψυχής μας;
Πόση ταμπέλα θέλει η κατάργηση των ταμπελών στο μυαλό και στις συμπεριφορές μας; Κι αν τελικά η ιστορία δεν παίζεται για τη μαρκίζα μήπως ίσως παίζεται για την ευθύνη;
Πριν ίσως βάλετε το δίπολο καλό και κακό, αναρωτηθείτε είναι λειτουργικό, είναι αυτό για το οποίο το αγόρασα;

Καμία σκασίλα για τη ρεκλάμα. Στην ελεύθερη αγορά, για κάθε ράφι υπάρχει ένα προϊόν και για κάθε προϊόν το κατάλληλο κοινό.
Δεν είναι λόγος ίσως για το καλό και το κακό…
άλλωστε το καλό και κακό απέχουν μόνο ένα γράμμα, όπως ίσως άλλωστε απέχει το δάκρυ από ένα γέλιο σε ένα κλάμα…
Γιατί και το δακρύζω γράφεται ύψιλον, αντί για γιώτα.
Και μια από τις βασικές αρχές για να είναι κάποιος ανεξάρτητος στην πορεία της αυτοεξέλιξης είναι το χιούμορ, το ίδιο το reframe των συναισθημάτων με μάθημα μαθημένο όμως, όχι σκουπισμένο κάτω από το χαλάκι. Είναι παλιό κι αγαπημένου χούι το μάρκετινγκ και πάλι στέκομαι και θαυμάζω τη φιλοσοφία των διαφημιστικών σλόγκαν, με πόσο nlp φλερτάρουν το υποσυνείδητο. Αφού το nlp ως σύστημα ανακαλύφθηκε το ‘70 διότι ο πυρήνας του «είναι» του έχει ίδια ηλικία με την ανθρωπότητα … όλοι κάνουμε κι όλοι δεν ξέρουμε κάποιες φορές ότι κάνουμε nlp με τη σκέψη, τις λέξεις και τη συμπεριφορά μας.
Γιαυτό, για να πω και το σλογκανάκι του επιλόγου:
«σκέψου πριν αγοράσεις»

Μαριάννα Αντωνακάκη
NLP Master & New Code Practitioner
Δημιουργός του NLPlay®

«Πάρτο Αλλιώς®»

Υπάρχουν στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα. Νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, βάζουμε στόχους, παίρνουμε αποφάσεις, διαβάζουμε, παρακολουθούμε και μαθαίνουμε πράγματα στην ιδέα ότι θα μας βοηθήσουν, δοκιμάζουμε να αλλάξουμε, έχοντας την καλύτερη διάθεση και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματήσαμε απότομα, μείναμε πίσω, τα μισοτελειώσαμε ή ότι παραιτηθήκαμε από αυτά που ξεκινήσαμε.

Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε παραπάνω για να μπορούμε να απεμπλακούμε και να ορίσουμε τη ζωή μας και τους στόχους μας όπως πραγματικά θέλουμε και σκεφτόμαστε;

«Ζούμε σε μια κοινωνία όπου στηρίζουμε την επιτυχία, και την ευτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών και του τελικού αποτελέσματος στη ρήση «Όταν καταφέρω Α θα είμαι Β».…»

Διαβάστε από Σεπτέμβριο πρωτογενή αποσπάσματα και tips από το νέο βιβλίο που ετοιμάζει η Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου

«Πάρτο Αλλιώς®»

«Πάρτο Αλλιώς®»

νοῦς-ὑγιής-ἐν-σώματι-ὑγιεῖ

Ώρα 10.50 το πρωί, αεροδρόμιο Φρανκφούρτης, επιστρέφοντας Αθήνα και απολαμβάνω τον καφέ μου. Στις δύο περίπου ακόμα 2 ώρες μέχρι την επιβίβαση περνούν από το μυαλό μου οι δύο υπέροχες μέρες στη Πορτογαλία ως guest NLP trainer στο NLP Practitioner Certification του φίλου μου Pedro Vieira και σκέφτομαι , μιας και τα έχω φρέσκα και επειδή δεν ξέρω πότε θα μου ξαναδοθεί η ευκαιρία – με τους ρυθμούς που κινούμαι – να ανατρέξω, να αναλύσω τι έγινε, να κρατήσω τα θετικά, να σκεφτώ βελτιώσεις, ώστε το επόμενο training να είναι ακόμα καλύτερο.
Η ώρα πέρασε γρήγορα και κατευθύνομαι προς την Πύλη B15 όπου όσο πλησιάζω διαπιστώνω ένα γκρουπ ηλικιωμένων από τον Καναδά σαν να διαφωνεί έντονα με τον υπεύθυνο του γκισέ. «the flight is overbooked (έχουν γίνει υπεράριθμες κρατήσεις)» πιάνει το αυτί μου, χαμογελάω με συμπάθια αλλά δεν δίνω σημασία. Με το γκρουπ να φωνάζουν έντονα πλέον δίπλα μου, έφτασα στο γκισέ και η σειρά μου να επιβιβαστώ.

Ένας δυνατός πόνος στην κοιλιά, συνόδευσε και τη δική μου ενημέρωση ότι θα πρέπει να πάρω την επόμενη πτήση! Νιώθω να αρχίζει το κεφάλι μου να καίει, ενώ μόλις που μπορώ να παρακολουθήσω τον υπεύθυνο που προσπαθεί να μου εξηγήσει ότι χρειάστηκε να βάλουν μικρότερο αεροπλάνο με αποτέλεσμα να φτάνω στην Αθήνα σχεδόν 6 ώρες αργότερα…Δε θα προλάβω σκέφτηκα.

«Είστε καλά κυρία Ραφτοπούλου; Μήπως θέλετε να καθίσετε;», με ρωτάνε. Συνειδητοποιώ ότι έχω ασπρίσει, νιώθω στην κυριολεξία να με λούζει κρύος ιδρώτας, ενώ μετά βίας μπορώ να κρατηθώ όρθια. «Τι ώρα δηλαδή φτάνουμε στην Αθήνα;», ψελλίζω. «Στις 20.30 τοπική », απαντά εκείνος.

Δεν έχω βαλίτσα σκέφτομαι, άρα εάν τρέξω, στις εννιά και κάτι θα είμαι στο πάρκιγκ του αεροδρομίου και στις 22.00 στο Σύνταγμα. Θα ειδοποιήσω ότι έχω μια μικρή καθυστέρηση μισής ώρας, σκέφτηκα αστραπιαία. Θα προλάβω είπα αποφασιστικά. Και ως δια μαγείας, μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε ο πόνος, ο κρύος ιδρώτας και ανέκτησα την κυριαρχία μου.

Η συνειδητοποίηση και μόνο ότι θα προλάβω το ραντεβού μου, αρκούσε για να επαναφέρει το σώμα μου στην αρχική του κατάσταση από μια κατάσταση «υψηλής επιφυλακής», καθώς το μήνυμα που πέρασε στο υποσυνείδητό μου ήταν «ο κίνδυνος» και πάει πέρασε…

Θα έχετε ακούσει, και ίσως πολύ βιώσει, αυτό που λέμε ψυχοσωματικά συμπτώματα. Ότι δηλαδή μια αρνητική ψυχολογική κατάσταση εκδηλώνεται ως ένα σωματικός πόνος ή σε ακραίες περιπτώσεις ακόμα και σε ασθένεια.

Η ιατρική πλέον αναγνωρίζει ότι η ψυχολογική μας κατάσταση επηρεάζει το σώμα μας. Για παράδειγμα το άγχος μπορεί να προκαλέσει γαστροεντερικά συμπτώματα ή ακόμα και το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου (σπαστική κολίτιδα). Αυτό όμως που ίσως και να μην έχετε ακούσει είναι ότι ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή ότι η νευροφυσιολογία μας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία μας. Όπως άλλωστε πολύ αισθανόμαστε ευεξία μετά από άσκηση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η γιόγκα, γνωστή και ως η άσκηση που καθαρίζει το μυαλό και προσφέρει διαύγεια, καθώς η πρακτική της περιλαμβάνει ειδικές αναπνοές ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Το New Code NLP βασίζεται σε αυτή την αρχή και μας διδάσκει τεχνικές όπου αλλάζοντας τη νευροφυσιολογία μας, μπορούμε να επηρεάσουμε την ψυχοσωματική μας κατάσταση, να βελτιώσουμε ριζικά την απόδοσή μας και να αλλάζουμε τη ιδιοσυγκρασία μας. Πάντα σε πλαίσιο επιθυμητό.

Η ψυχολόγος Amy Cuddy, (επιστημονικό περιοδικό «Psychological Science» 2010) δημοσίευσε την απόδειξη ότι η στάση του σώματός μας, επηρεάζει την έκκριση ορμονών που με την σειρά τους προκαλούν αλλαγές στη συμπεριφορά μας. Οι εθελοντές οι οποίοι μιμούνταν για ένα λεπτό δύο στάσεις που υποδηλώνουν ισχύ, παρουσίασαν αύξηση της τεστοστερόνης και μείωση της κορτιζόλης, ενώ είχαν αυξημένο αίσθημα εξουσίας και ανοχής στο ρίσκο. Από την άλλοι αυτοί που υιοθέτησαν την αντίθετη στάση, παρουσίασαν το ακριβώς αντίθετο μοτίβο.

ww.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are

Το New Code NLP μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Μέσω ειδικά σχεδιασμένων παιχνιδιών, διδάσκει το σώμα μας να αποκτά μια γενικευμένη κατάσταση «υψηλής απόδοσης» όπου δίνουμε στο υποσυνείδητό να αποκτά την ικανότητα να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά σε συγκεκριμένο πρόβλημα, ζήτημα, πλαίσιο, κατάσταση.

Το New Code NLP δίνει τον τρόπο, τη τάση, την στάση ώστε να έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά και να απογειώσουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά. Μας διδάσκει τεχνικές που μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε μια εναρμονισμένη επικοινωνία μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου με σκοπό να έχουμε την επιλογή να μπορούμε να επέμβουμε σε λειτουργίες που βρίσκονται στον έλεγχο του υποσυνείδητου.

Πως είναι δυνατόν κάποιος να ‘τραβάει την κακή ενέργεια ενός άλλου ατόμου;

Σημείωση: Θα ξεκινήσω με μια ομολογία. Υπάρχουν φράσεις, που με εκπληκτική οικονομία λόγου προσπαθούν να συμπυκνώσουν μια διδαχή, να αποδώσουν νόημα σε μια ιδέα ή εμπειρία, σε συχνότητα διεισδυτικής εκπομπής. Κάποιες φορές πιάνω το ίσως διαστροφικό μυαλό μου, να διακόπτει αυτή την εκπομπή γιατί χρειάζεται κάτι παραπάνω για να αφομοιώσει και να ενστερνιστεί κάποια από αυτά τα αποφθεύγματα . Ο δικός μου τρόπος λέγεται αιτιολόγηση. Κι εκεί που ίσως να χάνεται η μαγεία, ανοίγει ο μαγικός κόσμος της κατανόησης της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Μέρος 1ο
Μελέτες καταγράφουν ότι ακόμη κι αν υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε μια 30λεπτη δόση αρνητικών σχολίων, παραπόνων από άλλους ο εγκέφαλός μας το επεξεργάζεται σαν να το βιώνουμε οι ίδιοι.
Στο πλαίσιο εργασιών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στην Αμερική, αναφορικά σε δραστηριότητα που αναπτύσσει ο εγκέφαλος, με τεχνολογία σάρωσης περιοχών του εγκεφάλου (MRI) , πρόσφατη έρευνα των νευροεπιστημών κατέδειξε ότι κατά τη διάρκεια που το ένα άτομο μιας ομάδας αφηγούταν κάποια ιστορία στους υπολοίπους , υπήρχε δραστηριότητα συγχρόνως η με κάποια δευτερόλεπτα διαφορά, στην ίδια περιοχή στον εγκέφαλο και του αφηγητή και των ακροατών.
Οι μελετητές νευρο επιστήμονες Greg Stephens & Uri Hasson συνέχισαν την έρευνα με αφήγηση ιστορίας σε γλώσσα που δεν γνώριζαν οι ακροατές. Στην δεύτερη περίπτωση διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καμμία δραστηριότητα στον εγκέφαλο τους σε συγχρονισμό με αυτή του αφηγητή.
Σύμφωνα με το (Νευρο -Γλωσσικό Προγραμματισμό – σύστημα NLP), όπου συνδυάζουμε τις μελέτες με τα ευρήματα των νευρο επιστημών, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε ( λέξεις – σύμβολα) τη χειρίζεται διαφορετικά το μυαλό μας.
Αυτό σημαίνει ότι για να καταλάβει το μυαλό μια λέξη πρέπει να της δώσει σάρκα και οστά με κάποια χαρακτηριστικά εικόνας, ήχου η να τη συνδυάσει με μια εμπειρία με κάτι που βίωσε. Η γλώσσα του εγκεφάλου αν θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε όσο πιο απλά γίνεται, συντίθεται από ερεθίσματα τα οποία σχετίζονται με τις πέντε αισθήσεις μας. Δηλαδή ο εγκέφαλος καταγράφει και αναγνωρίζει εικόνες , ήχους , γεύσεις, οσμές, πίεση στο δέρμα που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον όπως και από το εσωτερικό περιβάλλον με τη μορφή σκέψεων, ιδεών, συναισθημάτων).
Ετσι αν κάποιος μας πει για παράδειγμα «μην σκέφτεστε ότι έξω βρέχει» ο εγκέφαλος ,ασυναίσθητα και χωρίς να το συνειδητοποιούμε τις περισσότερες φορές, αρχίζει να ανακαλεί στοιχεία για να αναπαραστήσει εσωτερικά και να προσδιορίσει, να αναγνωρίσει, το θέμα – που στη συγκεκριμένο παράδειγμα λέγεται βροχή – για να καταλάβει και να οργανώσει το τι πρέπει να γίνει γύρω από αυτό.

Μέρος 2ο
Το 2007 στο Harvard Medical School διενεργήθηκε μια μελέτη με εθελοντές. Τους δόθηκε να μάθουν να παίζουν μια μουσική άσκηση στο πιάνο με το ένα χέρι. Στους μισούς από τους εθελοντές ζητήθηκε να μάθουν να παίζουν την άσκηση πολύ καλά κρατώντας το ρυθμό στα δάχτυλα σύμφωνα με το μετρονόμο στα 60 χτυπήματα το λεπτό, δηλαδή ένα χτύπημα το δευτερόλεπτο, επί δύο ώρες κάθε μέρα για μία εβδομάδα. Στους άλλους μισούς ζητήθηκε να μάθουν το κομμάτι σκεφτόμενοι τις κινήσεις των δαχτύλων στο πιάνο. Στο τέλος της άσκησης και οι δύο ομάδες υπεβλήθησαν σε ένα τεστ μαγνητικής ενδοκρανιακή διέγερσης που επέτρεπε στου επιστήμονες να παρατηρήσουν τη λειτουργία των νεύρων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις δύο ομάδες η έκταση της διέγερσης στον εγκεφαλικού φλοιού που αντιστοιχούσε στην κίνηση των δαχτύλων είχε εξαπλωθεί σε γειτονικές περιοχές. Κι ενώ αυτό επιβεβαίωνε προηγούμενες ανακαλύψεις επιστημόνων αναφορικά στην σχέση της πρακτικής εξάσκησης και της εγκεφαλικής ανάπτυξης καθώς επίσης και στην σημασία και στην επίδραση της νοητικής προπόνησης – πράγμα που ήδη εδώ και χρόνια έχει βρεί εφαρμογή στον αθλητικό κόσμο – ένα άλλο θέμα που επιβεβαιώθηκε είναι ότι ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει μια πραγματική από μια νοητική εμπειρία.
Πόσοι από εμάς ενώ βλέπαμε μια ταινία, στο κρίσιμο σημείο διαπιστώσαμε ότι κρατούσαμε την αναπνοή μας, ή ότι ζαρώσαμε στη θέση μας, ή ότι τα χέρια μας είχαν ιδρώσει, ή ότι μας ήρθε να συμμετέχουμε, να φωνάξουμε; Και όμως, είναι ένα έργο που παίζεται σε μια οθόνη. Και παρ’ όλα αυτά επιδρά μέσα μας, παρασυρόμαστε, γινόμαστε μέρος του έργου. Και αυτή η αντίδραση δεν απέχει από την καθημερινή πραγματικότητα;
Το μυαλό δεν μπορεί να ξεχωρίσει πότε κάτι το βιώνει πραγματικά η αν το σκέφτεται.
Ετσι μια θύμηση από μια παρελθούσα εμπειρία είναι αρκετή για να ξυπνήσει συναισθήματα σαν μια ταινία που προβάλλεται ξανά στο νου μας. Από την άλλη, όταν κάποιος σκέφτεται για κάτι που είναι να συμβεί στο μέλλον, παράγει και κατασκευάζει στο μυαλό του ένα έργο στο παρόν. Αντίστοιχα κι όταν ακούει μια διήγηση, κάτι που του λεν οι άλλοι, το σύστημα συμπαρασύρεται σε μια διαδικασία να το δεί, να το επεξεργαστεί και να καταλάβει αυτό που λέγεται. Το μυαλό μετατρέπεται σε στούντιο παραγωγής ταινιών, τα ειδικά εφέ εικόνας και ήχου ενεργοποιούνται και μέσα από βιολογικές και χημικές διεργασίες από τον εγκέφαλο, διεγείρονται συγκεκριμένοι αδένες και εκκρίνουν ουσίες οι οποίες προσδίδουν τα συναισθήματα.
Οι νευροεπιστήμονες αποδεικνύουν ότι ο εγκέφαλος του ενήλικα διαθέτει εντυπωσιακή πλαστικότητα – την ικανότητα δηλαδή της ανασύστασης και της αναδόμησης των λειτουργιών του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος ανταποκρινόμενος τόσο σε πραγματικές εμπειρίες όσο και σε σκέψεις.
Εξασκώντας τη σκέψη μας όπως οι παίκτες του πιάνου που έπαιζαν με τη φαντασία τους, μπορούμε να αυξήσουμε τις νευρικές απολήξεις και τις συνδέσεις των συνάψεων στον ιππόκαμπο, πράγμα το οποίο καταλήγει στην ανάπτυξη της ικανότητας να κρατάμε και να επεξεργαζόμαστε νέες πληροφορίες.
Επιπλέον μαθαίνοντας να ελέγχουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, όπως είμαστε εκτεθειμένοι στα διάφορα ερεθίσματα στο περιβάλλον μας, μπορούμε να αναδιοργανώσουμε την εγκεφαλική δραστηριότητα και να προσαρμοζόμαστε δημιουργικά σε νέες καταστάσεις.

Αλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου
Ph.D. HRD
Licensed Global NLP Trainer

Όταν αδειάζουν οι μπαταρίες της ψυχής

Κάθομαι στο γραφείο μου, μπροστά από τον υπολογιστή και το μόνο που κάνω τα τελευταία δέκα λεπτά είναι να παίζω πασιέντζα. Δεν έχω όρεξη για τίποτα. Ή μάλλον, πιο συγκεκριμένα, δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα. Απλώς, θέλω να αδειάσει το μυαλό μου. Ο γιος μου από χθες κρατάει μία αρνητική και θυμωμένη στάση όταν του αρνήθηκα κάτι που το θεώρησα ότι δεν ήταν – ακόμα -κατάλληλο για την ηλικία του. Κάποια πράγματα που περιμένω να γίνουν, καθυστερούν. Ένα άλλο που ήθελα πολύ να κάνω, ακυρώθηκε. Και εν τω μεταξύ τρέχουν όλα αυτά που τρέχουν και για τον περισσότερο από μας κόσμο που ζούμε εδώ. Ευτυχώς που έχουμε την υγεία μας, σκέφτομαι και μετά μου έρχεται αυτό που διάβασα σ’ έναν «τοίχο» ότι και «τύχη θέλουμε γιατί αυτοί στον Τιτανικό κ υγεία κ χρήμα είχαν…τύχη δεν είχαν». Αυτή την εποχή, όμως, λείπει και το χρήμα…

Είναι περίεργο το συναίσθημα που νιώθω. Ένα μείγμα λύπης, υπερευαισθησίας σε μερικά πράγματα, απάθειας σε άλλα και πεσμένης ψυχολογικής διάθεσης. Ανοίγω το ραδιόφωνο, η μουσική για μένα πάντα ήταν ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου. Παίζει το “Music Matters” των Faithless. Ούτε παραγγελιά να ήταν και χαμογέλασα. Καλό σημάδι.

Τα συναισθήματα μας βοηθούν να προσαρμοζόμαστε στις διάφορες καταστάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες. Ο θυμός μας ενεργοποιεί να ξεπεράσουμε εμπόδια, ο φόβος μας προειδοποιεί για μία απειλή, η θλίψη σχετίζεται με απώλεια. Αυτά τα συναισθήματα μας δίνoυν τη δυνατότητα να δούμε ιδιαίτερες ανάγκες μας, πάντα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και περιστάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τα θετικά συναισθήματα, όπως η ευτυχία. Μας βοηθάει να κυνηγήσουμε και να κατορθώσουμε σημαντικούς στόχους, μας προστατεύει από το στρες, μας φέρνει πιο κοντά σε άλλους ανθρώπους, μας κάνει πιο δυνατούς σωματικά και ψυχικά. Αλλά όπως δεν θα θέλαμε να αισθανόμαστε αρνητικά σε κάθε περίσταση, δεν θα πρέπει να νιώθουμε και θετικά σε κάθε περίσταση. Η ευτυχία έχει χρόνο και χώρο, δεν είναι κατάλληλη για κάθε περίπτωση για αυτό και η συνεχής προσπάθεια για ευτυχία μπορεί να προκαλέσει στην πραγματικότητα περισσότερο κακό από ότι καλό. Για αυτό και είναι σημαντικό να τη βιώνουμε για τους σωστούς λόγους και να μη γίνει αυτοσκοπός η επιδίωξη της. Όσο περισσότερο κυνηγάμε την ευτυχία, τόσο λιγότερο μπορούμε να την φτάσουμε. Ακούγεται σαν αντίφαση, αλλά δεν είναι. Ισχύει στα περισσότερα πράγματα στη ζωή.

Είναι φυσικό να γεννιούνται αρνητικά συναισθήματα από αρνητικά γεγονότα, μικρά ή μεγάλα. Λειτουργούν σαν τον ψυχικός μας θερμοστάτης να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες πώς αξιολογούμε κάτι και ποιες ή τι αλλαγές χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή μας. Στην επιδίωξη της ευτυχίας είναι καλό να αποδεχόμαστε την τρέχουσα συναισθηματική μας κατάσταση όποια και αν είναι αυτή και να παραδεχόμαστε ότι τα πράγματα, είναι όπως θα έπρεπε να είναι, αυτή τη στιγμή. Και είναι εντάξει. It’s ok.

Κοιτάω έξω από το παράθυρο. Ο ήλιος έχει δύσει, αλλά ακόμα υπάρχουν στον ουρανό τα υπέροχα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Τα χαζεύω και το μυαλό μου αρχίζει να κάνει άλλες σκέψεις τώρα που οι μέρες έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν…

Αϊνολα Τερζοπούλου

meranda photo

Supermarket Economics

In the weekend I went for groceries, to one of the largest supermarkets in Athens. It’s the one I’ve been going for quite some time. As you can see from the picture above, the shelves are full of products. But take a closer look and you will see that behind the first row of products, the shelves are actually empty. And if you take an even closer look, you will discover that only one specific product is available – and not the full product line. And it’s not just this supermarket – the same picture could have been taken at most of the Greek supermarket chains during the last couple of months.
Clearly the supermarket industry in Greece is in trouble. One obvious reason is because of the capital controls imposed in July, which have severely hurt the cash flow of the retailers. But if you look a little deeper, you realize that most of the industry was over expanded (opening up stores just about everywhere) and overleveraged (to finance this expansion) even before 2010 (the year the crisis officially started in Greece). Therefore, a correction was much needed. And this could help explain the recent M&A that has been taking place. But what is happening now is more than a correction: it has cut deeply, to the bone. Since 2010, demand has fallen, because disposable income has dropped (and in some cases tanked). People now simply buy what is only necessary – and sometimes not even that.
It’s more or less, the same with the Greek economy. If you take the high level view, then things look regular, almost business as usual, a “normality” of sort. After all, with 3 major and difficult deals in the last years to keep Greece afloat, things surely are not that bad…one might be tempted to assume.
But if you take a closer look (behind the first row of the shelves), things are quite different. The Greek economy has contracted 25% during the last 5 years. By the way, that is more than what the US economy contracted in the Great Depression and more than Germany in the 1930’s. The 3 MOU’s did leave Greece in the Eurozone (the shelves have at least some products) but at a great cost (shelves are in essence empty).
I also observed another thing. It was Saturday. It was supposed to be full of customers and energy. Instead, the feeling was quite different. Yes there were customers but definitely not what used to be (even during the last year) – and definitely not what you call enthusiastic.
So why it has come to this? The answer is at the way the Greek issue has been so far managed by all parties concerned: the fundamental problems facing the economy have not yet been resolved – let alone addressed. The emphasis was on fiscal consolidation, which basically means increased taxes and reduction in wages. To use another word, austerity. And no investments in sight to offset the austerity measures. The result: disposable income has dramatically reduced, demand has fallen, income has decreased for many sectors, growth stalled. Economics 101 – and empty shelves.
On a final note… Looking at these pictures, made me think when I first saw sights like this: it was back in the early 1990’s, in Eastern European countries that were making the transition from communist regime to free market. But I remember quite vividly something else in the places I visited. It was the mood, the energy, the determination of getting away from a failed model and trying (experiencing would be a better word) the free market. You could it sense it everywhere and in anything. The result: just take a look now, for instance, at Poland, Romania, Slovakia, Czech Republic.
And economics, as anyone will tell you these days, is about feelings, sentiments, behaviour. It’s about psychology – and not only the numbers. Just take a look at those shelves.
So much for supermarkets – or economics for that matter.

Rallis Vasilis

Προγράμματα του νου

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ενεργούμε και λειτουργεί τελικά το μυαλό μας βασίζεται σε προγράμματα. Εξ ου και το τρίτο συνθετικό της λέξεως Νευρο Γλωσσικός Προγραμματισμός.

Το μυαλό είναι σχεδιασμένο να ανακαλεί, να αναγνωρίζει αυτά τα προγράμματα, να τα επαναλαμβάνει (άλλωστε έτσι μαθαίνουμε). Οσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται κάτι, τόσο πιο οικείο γίνεται. Οσο περισσότερο εξοικειωνόμαστε τόσο πιο φιλικό είναι. Οσο πιο φιλικό γίνεται τόσο περισσότερο επιλέγουμε να το επαναλάβουμε. Και όσο περισσότερο το επαναλαμβάνουμε άλλο τόσο το εξασκούμε. Κι όταν το χρειαζόμαστε τόσο πιο εύκολα έρχεται αυτό που έχουμε εξασκήσει. Και όλες αυτές οι διεργασίες είναι αυτόματες και δεν τις συνειδητοποιούμε. Ετσι δημιουργείται μια συνήθεια, ένα μοτίβο συμπεριφοράς, μια πεπατημένη σκέψης και ενεργειών.

Και μ’ αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένας κύκλος και μάλιστα αρκετά προβλέψιμος γιατί ο τρόπος που σκέφτεται και ενεργεί κάποιος σήμερα προδιαγράφει τον τρόπο που πιθανόν θα σκεφτεί κι αύριο (εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει κάτι διαφορετικό που θα το αλλάξει/ ανατρέψει).

Οταν ένα άτομο επαναλαμβάνει κάποιες φράσεις μέσα του ή σκέφτεται με έντονο τρόπο για κάποιο διάστημα οι εσωτερικές αναπαραστάσεις που δημιουργούνται γίνονται πρόγραμμα.

Προγραμματίζει με άλλα λόγια την αντίληψή του και τη σκέψη του η οποία στη συνέχεια επηρεάζει τον τρόπο που ενεργεί.

Αν για παράδειγμα κάποιος επαναλαμβάνει το «Προσπαθώ να τα καταφέρω», η εμπειρία του «καταφέρνω» περιλαμβάνει και το «προσπαθώ». Ηδη μέσα του η λέξη «προσπαθώ» πλαισιώνει και συμπορεύεται με την εμπειρία «να τα καταφέρω» και όλο μαζί έχει γίνει πρόγραμμα. Κι όλα αυτά από ένα σημείο και μετά χωρίς να το συνειδητοποιεί.. «Τα καταφέρνει;»

Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η συνήθεια εξυπηρετεί καταστάσεις. Σε κάποιες άλλες όχι.
Κι εφόσον το μοτίβο αυτό μας βολεύει τότε τα πράγματα είναι μια χαρά.
Αν όμως δεν μας βολεύει τότε πάλι είναι μια χαρά γιατί αν μη τι άλλο το έχουμε συνειδητοποιήσει.
H συνειδητοποίηση του τι γίνεται μέσα μας είναι το πρώτο βήμα.

10 things I’ve learned after 5 years of Greek crisis

Greece has been in crisis for the last 5 years. Working and achieving results in such an environment has been a difficult experience, in all aspects and by all means. However, I feel that there are lessons to be taken here on how to manage and how to succeed.

1. You accomplish everything only with people. Without people nothing can be done – especially in hard times. People are the greatest asset but also the biggest liability. In order to get the most out of people and have them on board, talent management is the name of the game.

2. Timing is everything. And most critically, time is no longer linear but exponential: it is accelerated and with high density. Don’t wait for that opportune moment. It won’t come.

3. Take decisions – even bad ones. Or someone else will take them for you and you won’t be able to do anything about it.

4. Cash is king. Credit is dead. Banking is conditional and mostly unavailable. Bottom line: Cash flow is the life support. Without cash flow, it is a matter of time for the business to dissolve. Evaluate all expenses and prioritize – underestimate sales and income.

5. Focus razor sharp on everything. The smallest detail can easily become the next major challenge. Just ask a Greek taxi driver – Uber is now in Athens. Or a hotel owner – Airbnb is in town as well.

6. Leadership. It is simple actually: you know when you have it and you know when you don’t. As a Greek proverb says “An able captain shows himself in the rough seas”. And able captains are in short supply.

7. There is no right or wrong. Only functional solutions that deliver results – now. Because markets have collapsed and companies disappeared a change in mentality is required: everything is now assumed to refer to a diminishing industry rather than ever increasing market shares. One must just learn to manage in an economic recession.

8. Value for money has a whole new meaning. The very notion of value has been redefined as customers have changed consumer behaviors and require more for less.

9. Tactics shape strategy – from bottom up. There is no bullet proof strategic plan and no one can actually predict what will happen in 3 years’ time. No strategic plan in 2010 predicted what could happen in 2015. The safe (actually the only) strategy is 12 months ahead – and even that is far away.

10. Communication. Communication. Communication.

 

Rallis Vasilis

γιουρουσι μανατζμεντ φωτο

Giourousi Management

If business is war, then management is warfare. But every culture has its own, unique perspective on how to wage war – and how to manage. Several cultural traits and differences are known and visible. For example, it is known that in achieving results, in the US emphasis is given on individual performance while in Japan, emphasis is on team building.

Several years ago, I read this definition of what consists Greek management. What strikes me was that it (sort of) explains, quite eloquently, in a couple of paragraphs, how business is conducted and how management is applied, in a large part of what one might describe as the Greek Business Ecosystem.

(1) Traditional Greek method of warfare. The word has Turkish origin, as does the method itself. It consists of successive, totally unorganized attacks by irregular troops (or other crowds), usually poorly armed and very poorly led. It is performed with the aim of terrorizing the enemy into fleeing rather than killing them, and for this reason the charges are customarily accompanied by screams, shouts and curses. In order to succeed, the method requires a combination of desperation, determination to win and a complete disregard of the danger involved.

(2) Modern meaning. Greek method of management, used frequently when there is a managerial problem requiring imminent solution (NOTE: until a managerial problem reaches the point of requiring imminent solution, it is –usually- totally ignored). The method shares all the characteristics of the traditional attack, except that the crowds are not armed, and that there is no visible enemy, until one is invented to boost the moral of the crowds involved. The method enjoys widespread use and implementation, both in the public and private business sector in modern Greece.

Rallis Vasilis

πετρα ψαλιδι χαρτι

«πέτρα, ψαλίδι, χαρτί»

«The subliminal aspects of everything that happens to us may seem to play very little part in our daily lives. But they are the almost invisible roots of our conscious thoughts.» ~ Carl Jung

Η περίοδος των Χριστουγέννων αποτελεί παραδοσιακά μια οικογενειακή γιορτή. Έτσι και εγώ βρέθηκα σε διάφορα τραπεζώματα με γονείς, θείες, θείους, αδέρφια, ξαδέρφια, ανίψια, γιαγιάδες, παππούδες από όπου δεν έλειπαν και τα παιχνίδια της παιδικής μας ηλικίας που περνάνε από γενιά σε γενιά, όπως το γνωστό σε όλους μας: «Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» – στο οποίο συμμετείχα κι εγώ.

Και ενώ όλα έβαιναν καλώς και όλοι διασκέδαζαν, σιγά-σιγά συνειδητοποιήσαμε ότι κέρδιζα εύκολα – σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι άλλοι. Για όσους έχουν παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα γνωρίζουν (ως ενήλικες πλέον) ότι η νίκη είναι πολύ περισσότερο θέμα τύχης, παρά καμιάς συγκεκριμένης σκέψης ή στρατηγικής. Ή μήπως δεν είναι έτσι;

Παρατήρησα δε ότι κέρδιζα πάντα εάν έπαιζα με ανθρώπους με τους οποίους είτε είχα ξαναπαίξει πολλές φορές στο παρελθόν (π.χ. τον αδερφό μου), ή με τους οποίους ξανά-έπαιζα μετά από λίγη ώρα επειδή θέλανε ρεβάνς, ή εάν τύχαινε να παρατηρώ ένα ζευγάρι , καθώς περίμενα να πάρω θέση και να παίξω με τον νικητή. Τι συνέβαινε λοιπόν; Και για ποιό λόγο δεν μπορούσα να το εξηγήσω στην ανιψιά μου η οποία ήθελε να μάθει κι αυτή να κερδίζει;

Η εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι καθώς η στρατηγική μου ήταν να μην προ-αποφασίζω τι θα κάνω μέχρι την ύστατη στιγμή, αυτό μου επέτρεπε να «διαβάζω» σημάδια για το τι θα κάνει ο αντίπαλός μου. Αυτό όμως δεν αποτελούσε μια συνειδητή σκέψη, καθώς τα οποιαδήποτε σημάδια ήταν κάτω από την συνειδητή μου αντίληψη. Με λίγα λόγια η απόφασή μου για «πέτρα», «ψαλίδι» ή «χαρτί» ήταν υποσυνείδητη.

To 1884 ο Αμερικάνος φιλόσοφος και επιστήμονας Charles Sanders Pierce μαζί με τον μαθητή του Joseph Jastrow, στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο «On Small Difference in Sensation». Εκεί περιέγραφαν ένα πείραμά τους όπου τοποθετούσαν σε εθελοντές μικρά βαρίδια σε ένα σημείο του δέρματος τους και τους ζητούσαν να αποφασίσουν ποιο ήταν το βαρύτερο.

Ωστόσο οι διαφορές μεταξύ των βαριδίων ήταν τόσο ελάχιστες που ήταν κάτω από το όριο που μπορεί να αντιληφθεί συνειδητά ο άνθρωπος (σύμφωνα με μετρήσεις του φυσιολόγου E. H. Weber, το 1834). Άρα ουσιαστικά ζητούσαν από τους εθελοντές να μαντέψουν. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα του πειράματος ήταν ότι οι εθελοντές μάντεψαν σωστά πάνω από 60% – ποσοστό που υπερβαίνει το ποσοστό «τυχαίας επιλογής» , παρά το γεγονός ότι οι εθελοντές δεν είχαν συνειδητή πρόσβαση στην πληροφορία που θα τους επέτρεπε να φτάσουν σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτό ήταν το πρώτο πείραμα που απέδειξε ότι το υποσυνείδητό μας κατέχει πληροφορίες στις οποίες δεν έχει πρόσβαση το συνειδητό μας.

Το συνειδητό μας έχει περιορισμένες δυνατότητες επεξεργασίας, σε σχέση με το ασυνείδητο. Το συνειδητό κυριαρχείται από τη λογική της φυσικής γλώσσας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Τζορτζ Μίλερ – έναν από τους ιδρυτές της γνωστικής ψυχολογίας – η μικρής διάρκειας, δηλαδή η συνειδητή, μνήμη είναι ικανή να συγκρατήσει έως επτά πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

Από την άλλη, το υποσυνείδητό μας αποτελεί όλα τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού μας, που δεν μας είναι συνειδητά την κάθε δεδομένη στιγμή. Το υποσυνείδητο έχει εκπληκτικές δυνατότητες επεξεργασίας σε σύγκριση με το συνειδητό μυαλό, καθώς μπορεί και απορροφά εκατομμύρια πληροφορίες μέσω του αισθήσεών μας και του νευρικού συστήματος ανά δευτερόλεπτο και ελέγχει όλες τις λειτουργίες του σώματός μας και αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον μας, χωρίς να το σκεφτούμε.

Το συνειδητό μας συγκεντρώνεται σε ένα πολύ μικρό φάσμα των όσων συμβαίνουν στη ζωή μας σε μια δεδομένη στιγμή. Ενώ μπορεί να δίνει εντολή για την εκκίνηση μιας δραστηριότητας, συνήθως δεν εμπλέκεται στα περισσότερα από τα βήματα που είναι απαραίτητα προκειμένου να εκτελεστεί αυτή η δραστηριότητα. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι «Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί», είχα συνειδητά αποφασίσει ότι το χέρι μου θα σχημάτιζε είτε «πέτρα», είτε «ψαλίδι», είτε «χαρτί» στα πλαίσια των κανόνων του παιχνιδιού, αλλά την απόφαση της επιλογής την είχα αφήσει στο υποσυνείδητό μου. Καθώς η δυνατότητα επεξεργασίας του υποσυνείδητου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από το συνειδητό, η επιλογή ήταν σωστή σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό ενός τυχαίου συμβάντος.

Στο υποσυνείδητό μας βρίσκονται επίσης και τα συστατικά παρελθοντικών μας εμπειριών, καθώς και ότι έχουμε μάθει, αλλά και οι αξίες μας. Εάν σας ζητούσα να ανακαλέσετε το πρώτο σας φιλί, μια σειρά αναπαραστάσεων που είναι αποθηκευμένες στο υποσυνείδητό σας, θα ανασυρθούν και θα γίνουν μέρος της συνειδητής σας προσοχής. Επίσης όταν μαθαίνουμε κάτι νέο, λέμε ότι το κατέχουμε πια όταν αυτό γίνει ένα «πρόγραμμα» στο υποσυνείδητό μας και δημιουργηθούν καινούργιες νευρικές ενώσεις, ή αλλιώς συνάψεις. Σαν να φορτώναμε ένα νέο λογισμικό στον υπολογιστή.

Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την δημιουργία νέων νευρικών οδών και συνάψεων, δημιουργούνται και οι πεποιθήσεις μας και οι φοβίες μας. Ακόμα και αν κάποιος φοβικός αντιλαμβάνεται λογικά ότι π.χ. το ποντικάκι δεν μπορεί να τον βλάψει, δεν μπορεί να παρακάμψει την ασυνείδητη αντίδραση του φόβου με τη συνειδητή βούληση. Γι αυτό και καμιά φορά λέμε ότι αυτό που θέλουμε συνειδητά δεν ευθυγραμμίζεται με αυτό που κάνουμε τελικά, υποσυνείδητα.

Με τις τεχνικές όμως του NLP, και ιδιαίτερα με τις τεχνικές του New Code που ανέπτυξε μετέπειτα ο John Grinder, μαθαίνουμε να ευθυγραμμίζουμε τη συνειδητή μας βούληση με τα υποσυνείδητα “προγράμματα” που τρέχουν στο παρασκήνιο του μυαλού μας. Μαθαίνουμε πώς να αλλάζουμε συμπεριφορές και αντιδράσεις μας που μπορεί να μας φαίνονται ότι δεν έχουν καμία λογική για εμάς και μας βλάπτουν. Το υποσυνείδητό μας έχει τεράστια δυνατότητα για αλλαγή και είναι επίσης σε θέση να μάθει νέες θετικές αντιδράσεις εύκολα και γρήγορα.
To New Code NLP δίνει έμφαση στην σχέση συνειδητού και υποσυνείδητου, καθώς και πώς μας επιτρέπει αυτή η σχέση να συσχετιζόμαστε με άλλους και με το περιβάλλον μας. Οι τεχνικές New Code μας επιτρέπουν να αποκτήσουμε μια εναρμονισμένη επικοινωνία μεταξύ συνειδητού και υποσυνείδητου, περιλαμβάνοντας άμεσα το υποσυνείδητο στις αποφάσεις αλλαγής συμπεριφορών μας που δεν μας είναι πλέον χρήσιμες.

Συγκεκριμένα μέσω ειδικά σχεδιασμένων παιχνιδιών, διδάσκεται το μυαλό μας και το σώμα μας να υιοθετεί μια κατάσταση «υψηλής απόδοσης» όπου το υποσυνείδητό μας –χωρίς την παρεμβολή του συνειδητού – έχει την ικανότητα να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά στο συγκεκριμένο πρόβλημα, ζήτημα ή πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο μάς επιτρέπει να αλλάξουμε μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή να απογειώσουμε μια επιθυμητή συμπεριφορά.

Μυρτώ Ραφτοπούλου

Εάν ενδιαφέρεστε και για περισσότερες πληροφορίες, ίσως και για να πιστοποιηθείτε ως New Code NLP Practitioners, ή ακόμα και για να πληροφορηθείτε για το NLP και όλα τα προγράμματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6233450 ή/και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της www.nlpgreece.gr ή/και στείλτε μας ένα e-mail στο info@nlpgreece.gr

Μικροί αφορισμοί για όσα δεν πράττουμε

Ένας κρίκος μπορεί να σπάσει σε μια αλυσίδα και να αποκοπεί από το όλον του, να χαλάσει το προηγούμενο σχήμα του και να δημιουργήσει μια αίσθηση του κενού σε αυτό που κάποτε φαινόταν συμπαγές, όμορφο και ολοκληρωμένο. Έτσι γίνεται κάπως και στην καθημερινότητα μας, αφού τα μικρά καθημερινά περιστατικά είναι οι κρίκοι που σταχυολογούν την πορεία της ζωής μας. Η ζωή μας δεν είναι παρά ένα άθροισμα ενεργειών γύρω από την δουλειά μας, την εκπαίδευσή μας, την επικοινωνία μας με τους άλλους, την προσωπική μας ανάπαυλα για την ανασυγκρότηση και την ηρεμία μας.

Είναι μέρος της διαδικασίας της καθημερινότητας μας να προσδιορίζουμε όλα εκείνα που θέλουμε να πράξουμε και όλα εκείνα που θέλουμε να αφήσουμε ως μη λειτουργικά και μη γόνιμα για την εξέλιξη μας. Υπάρχουν γεγονότα που γίνονται πέρα από εμάς και είναι έξω από την ιδιοσυγκρασία μας και τις αξίες μας, υπάρχουν όμως και εκείνα τα γεγονότα που πρωταγωνιστές είμαστε οι ίδιοι και φροντίζουμε να τα συνθέτουμε με μαεστρία και κομψότητα για να επιφέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η μαεστρία και η κομψότητα είναι κάτι που διδάσκεται, ενώ υπάρχουν φυσικά και οι λίγοι , οι χαρισματικοί που την έχουν μέσα τους και την αναδεικνύουν μέσα από μια σειρά επιτυχημένων ενεργειών.

Το ζητούμενο είναι να μάθει κανείς να παρατηρεί τον εαυτό του σε καθημερινή βάση και να εξετάζει στη λεπτομέρεια εκείνα τα στοιχεία που αξιοποίησε ή δεν αξιοποίησε για να φτάσει στον στόχο του. Και είναι φυσικό πολλοί εμάς να θεωρούμε πως οτιδήποτε κάνουμε είναι αποτέλεσμα μιας σειράς συμπτώσεων παρά αποτέλεσμα συγκεκριμένων συμπεριφορών και ενεργειών. Έτσι, είναι πιο βολικό για να απομακρυνθούμε από όσα μας αναλογούν και να ανακουφιστούμε με την ωραιοποιημένη δικαιολογία που δίνουμε στον εαυτό μας και μπορεί να είναι διατυπωμένη κάπως έτσι: μα εγώ έκανα το σωστό αλλά….

Στην καθημερινότητα ίσως κρύβονται οι πιο σπουδαίες ενέργειες, αυτές που συνθέτουν το πάζλ ενός παγκόσμιου γίγνεσθαι. Ωστόσο τις ανακαλύπτεις πολλά χρόνια αργότερα. Για του λόγου το αληθές αναρωτηθείτε για όλα εκείνα που τα είχατε προγραμματίσει, που τα είχατε δρομολογήσει μέσα από μια καλά υπολογισμένη και ξεκάθαρη εικόνα ενεργειών, για όλα εκείνα που προσδιόρισαν την πορεία σας είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Αυτές οι μικρές αρχικά ενέργειες μετουσιώθηκαν με τα χρόνια σε μια σπουδαία πράξη, σε μια εκπληκτική ικανότητα για την οποία έχετε να λέτε και να μοιράζεστε.

Οι στωικοί φιλόσοφοι έλεγαν ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες μας, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε ο, τι δεν είναι μέσα στη σφαίρα των δικών μας υποχρεώσεων και ευθυνών. Επομένως, για όσα είναι στην δική μας ζώνη ελέγχου, είναι σημαντικό να σχεδιάζουμε το παρόν και να προγραμματίζουμε το μέλλον. Ακόμα και όταν ο θεός γελά ενώ εμείς έχουμε άλλα σχέδια, ίσως σε αυτήν την παροιμιώδη φράση να κρύβεται και η ουσία των πραγμάτων, ότι δηλαδή για όσα δεν είναι στο χέρι μου, μαθαίνω από αυτά και για όσα είναι στο χέρι μου, τα αδράττω και τα κάνω ύλη.

Σαλαβούρα Κατερίνα

Is the sky the limit …

Πότε ήταν η πρώτη φορά που ακούσατε να σας λένε «Οι στόχοι σου να είναι ρεαλιστικοί»; Μπορεί να ήταν στα χρόνια της εφηβείας, όταν σπουδάζατε, ψάχνατε για δουλειά ή είχατε μία ιδέα να φτιάξετε/πετύχετε/κατορθώσει κάτι. Υπάρχει όμως όριο πόσο ψηλά μπορεί να στοχεύσετε; Αν το πίστευαν μερικοί άνθρωποι δεν θα είχαν πάει μέχρι το φεγγάρι και ούτε θα επιχειρούσαν να πάνε ακόμα πιο πέρα. Εκεί έξω, υπάρχει ένα ολόκληρο ανεξερεύνητο, απεριόριστο σύμπαν και είναι στους στόχους ορισμένων ανθρώπων να το ανακαλύψουν. Εσείς γιατί να περιορίζετε τους δικούς σας και να θέτετε όρια; Στο NLP μιλάμε για τα φίλτρα που βάζουμε και τα χαρακτηριστικά που δίνουμε τα οποία εντάσσονται και μετρούνται μέσα στο χρόνο, το χώρο, την ύλη και την ενέργεια, για να ορίσουμε ένα θέμα. Ο Άλφρεντ Κορζύμπσκι, επιστήμονας και φιλόσοφος, είχε πει ότι «τα προβλήματα υφίστανται επειδή δεν μπορούμε να διαπεράσουμε τα όρια», υποστηρίζοντας ότι η ανθρώπινη γνώση του κόσμου είναι περιορισμένη τόσο από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα όσο και από τις γλώσσες που οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει.

Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε με παραμέτρους, όμως ο νους μας είναι απεριόριστος και αν δεν μπορούμε να διακτινιστούμε μέσα από την ύλη, μπορούμε μέσα από το νου και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όπως είχε πει και ο Γιώργος Παξινός, ένας από τους μεγάλους καθηγητές ψυχολογίας και νευροεπιστήμονας «ο νους είναι σύνθεση ενέργειας στους νευρώνες μας και εμείς χρησιμοποιούμε μόνο το 4% αυτής της ενέργειας».

Ο άνθρωπος διαθέτει τεράστιο δυναμικό. Αρκεί να αναλογιστείτε βλέποντας την ιστορία, πόσα μεγάλα βήματα έχει κάνει προς το άγνωστο μέσα από τις εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις, τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, τις καινοτομίες και τις δημιουργίες. Είναι αδύνατον να ορίσουμε τη δημιουργική δύναμη του νου μας, πάει πολύ πιο πέρα από τον ουρανό. «Αν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι, μπορείτε να το κάνετε», λένε. Πως σας κάνει να αισθάνεστε αυτή η δήλωση;

Η Μαριάν Ουίλιαμσον, συγγραφέας και πνευματική δασκάλα, είχε πει ότι «ο βαθύτερος φόβος μας δεν είναι ότι είμαστε ανεπαρκείς. Ο βαθύτερος φόβος μας είναι ότι είμαστε ισχυροί πέρα από το μέτρο. Είναι το φως μας και όχι το σκοτάδι μας που φοβίζει τους περισσότερους». Μπορείτε να επιτύχετε ό, τι θέλετε να επιτύχετε. Έχετε όλες τις δυνατότητες και τα εφόδια. Ωστόσο, η κρίσιμη ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσετε είναι «Τι πραγματικά θέλω από τη ζωή μου, εάν είχα όλη τη γνώση και τον πλούτο»;

Το πρώτο βήμα μπορεί να σας φοβίζει. Να μετατρέψετε τη σκέψη σε πράξη. Εκεί πέρα είναι το άγνωστο και για να φτάσετε πολύ πιθανόν να συναντήσετε μεγάλα ή και δύσκολα εμπόδια. Μπορείτε να βρείτε ένα σωρό λόγους και δικαιολογίες να το αναβάλετε.

Μπορεί να συναντήσετε και ανθρώπους που ίσως καλοπροαίρετα σας αποθαρρύνουν. Ακούστε το ένστικτο σας, νιώστε τον παλμό της καρδιάς σας. Ένας καινούριος κόσμος υπάρχει εκεί έξω, αρκεί να κάνετε το πρώτο βήμα που θα σας οδηγήσει σε κάτι πιο σημαντικό.
Ν’ ανακαλύψετε τον εαυτό σας.

Αϊνόλα Τερζοπούλου

Είμαστε ό τι λέμε και πράττουμε όπως λέμε;

Το λες και το εννοείς όπως πραγματικά το έχεις στο μυαλό σου; Οι λέξεις δημιουργούν τον κόσμο και οι λέξεις είναι ο κόσμος μας για αυτό και η δήλωσή τους σε πολλές περιπτώσεις είναι σχεδόν δεσμευτική για αυτόν που τις εκφωνεί και τις μοιράζεται με τους άλλους. Όμως, αυτό δεν είναι παρά μια απλοϊκή τοποθέτηση για το τι σημαίνει η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Αν υποθέσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύουμε και οργανώνουμε τις εμπειρίες μέσα μας στηρίζεται στο τι είδαμε, ακούσαμε, αισθανθήκαμε, τότε οι εμπειρίες μας είναι περιοριστικές ή απεριόριστες όσο και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε νόημα στα πράγματα.

Φυσικά, οι εμπειρίες μας είναι εκείνες που δίνουν νόημα στις λέξεις και ευτυχώς που οι εμπειρίες είναι τόσο διαφορετικές γιατί αλλιώς η ζωή μας θα ήταν λιγότερο ενδιαφέρουσα. Η σκέψη μας δεν καθορίζεται μόνο από τη γλώσσα μας αλλά κυρίως από το συνονθύλευμα εικόνων, ήχων, και αισθημάτων που βιώνουμε. Επομένως το πώς θα εκφράσουμε κάτι είναι μια αυτόματη διαδικασία του εγκεφάλου μας που δίνει εντολή στους μετωπιαίους λοβούς -μέρος του εγκεφάλου μας- οι οποίοι ελέγχουν τη συνείδηση που έχουμε για τις πράξεις μας, την κρίση μας για ό,τι συμβαίνει στις καθημερινές μας δραστηριότητες, τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις, τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, καθώς και τη γνώση του νοήματος των λέξεων που επιλέγουμε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη οι έννοιες και οι σημασίες είναι στοιχεία τής νόησής μας, είναι μέσα στο μυαλό μας. Άρα, πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην εσωτερική και στην εξωτερική πλευρά τής γλωσσικής επικοινωνίας, ανάμεσα στο τι υπάρχει μέσα και έξω από τη γλώσσα. Ο φιλόσοφος Austin υποστηρίζει οτι υπάρχουν περισσότερα πράγματα στη γλώσσα από τη σημασία των λέξεων και των φράσεών της. Ο Austin ήταν πεπεισμένος ότι δεν χρησιμοποιούμε απλά τη γλώσσα για να πούμε πράγματα (να κάνουμε δηλώσεις), αλλά για να κάνουμε πράγματα (να επιτελέσουμε πράξεις). Ήταν αυτή του η άποψη που τελικά τον οδήγησε σε μια θεωρία των λεγομένων προσλεκτικών ή ενδολεκτικών πράξεων (illocutionary acts), μια θεωρία που εξετάζει τι είδους πράγματα κάνουμε όταν μιλάμε, πώς τα κάνουμε και πώς οι πράξεις μας μπορεί να «επιτύχουν» ή να «αποτύχουν» Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μιας δήλωσης είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή λέγεται και φυσικά αν αυτό που δηλώνεται είναι εφικτό να γίνει.

Για παράδειγμα το να θέσει κάποιος ένα στόχο και να τον υλοποιήσει είναι σημαντικό να τον ορίσει σε παροντικό χρόνο, να είναι μετρήσιμος δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί να τον ελέγξει κανείς για να επηρεάσει την επίτευξη του, να είναι ρεαλιστικός και να διαπνέεται από ένα ισχυρό κίνητρο. Επομένως το αρχικό ερώτημα που τέθηκε απαντάται με το πώς ορίζουμε κάθε φορά τις λέξεις μέσα μας, τι υπόσταση θέλουμε να τους δώσουμε και που θέλουμε να μας πάνε.

Αν η ζωή ήταν ένα κυνήγι λέξεων το πιο πιθανό θα ήταν να θηρεύουμε απλώς λέξεις χωρίς νόημα και να τις κάνουμε λάφυρα για να τις επιδεικνύουμε. Όμως η ζωή είναι κάτι περισσότερο από αυτό, είναι μια αυτόματη διαδικασία που ορίζεται από τις επιθυμίες μας, τις προθέσεις και τις ενέργειες μας και οι λέξεις είναι το μέσο για να τις επικοινωνήσουμε στους άλλους, πολύ περισσότερο να τις μετουσιώσουμε μέσα μας ως μορφή. Εκείνη τη στιγμή που περιμένουμε απαντήσεις για το εντελές κατά την αριστοτελική έννοια, βιώνοντας τις αδυναμίες μας, τους ανεκπλήρωτους πόθους μας, τις βασανιστικές ανησυχίες μας, τις ατελείς συμπτώσεις των πραγμάτων και τα όνειρα μας, διαλέγουμε τις λέξεις που θα μας πάνε παρακάτω, στην ανακάλυψη των πραγμάτων.

Σαλαβούρα Κατερίνα

Καιρός του οικοδομείν και του τίκτειν

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά καθοριστική για τη χώρα μας. Είδαμε δυο φορές να γίνονται εκλογές, ζήσαμε οι νεότεροι τι είναι το δημοψήφισμα και κολυμπήσαμε στα απόνερα του μαζεύοντας αντοχές και παίρνοντας βαθιές ανάσες. Και τι δεν είχε αυτός ο χρόνος, capital controls, προσφυγικό στην πρώτη γραμμή, αναταράξεις στην κοινωνία, στην παιδεία, δηλώσεις κλισέ και δηλώσεις παρακινδυνευμένες και εμάς θεατές ενός χιτσκοκικού έργου. Ωστόσο είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, όπως λέει και το γνωστό τραγούδι και βάζουμε γραμμή για τα επόμενα.
Εδώ είναι και το καίριο ερώτημα που θέτει κανείς στον εαυτό του, ποια είναι τα επόμενα και που θέλει να φτάσει, αφού πολλές φορές η ίδια η ζωή είναι εκπλήξεις και υπάρχουν αστάθμητες παράμετροι που χρειάζεται να υπολογίσουμε, να προβλέψουμε και εν τέλει να προσπεράσουμε. Οι στόχοι είναι ένας τρόπος για να οριοθετήσεις την διαδρομής σου και να πλεύσεις εντός των συνόρων που έχεις σκεφτεί για να πας. Οι εξωτερικές συνθήκες είναι σημαντικές , όπως η ομαλότητα των κοινωνικών συνθηκών, η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική ασφάλεια που σου εξασφαλίζει η κάθε κυβέρνηση που κρατά το πηδάλιο της εξουσίας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό, αφού η ιστορία έχει αποδείξει το αντίθετο. Και ο κόσμος δομείται πάνω στις αντιθέσεις και η ιστορία του ανθρώπου τίκτεται πάνω στον αγώνα που κάνει για να γεφυρώσει αυτές τις αντιθέσεις.

Σκέφτομαι κάθε που αλλάζει ο χρόνος, τι άλλο μπορώ να κάνω για να γίνω αυτό που είμαι. Είναι δύσκολο το ερώτημα να απαντήσεις ποιος είσαι. Για κάνετε αυτή την ερώτηση μέσα σας; Τι απάντηση λάβατε; Τι συναίσθημα νιώσατε; Τι αίσθηση σας άφησε; Αυτή του ενθουσιασμού ή αυτή της απογοήτευσης; Ο χρόνος που αλλάζει είναι μια ευκαιρία για εσωτερικό διάλογο, για έναν προσωπικό απολογισμό του ότι γίναμε αυτό που είμαστε. Αν δεν προχωρήσαμε και δεν προοδεύσαμε είναι διότι δεν κάναμε αυτό που χρειαζόταν, αν όμως εξελιχθήκαμε είναι διότι τολμήσαμε να σπάσουμε πεπατημένες στρατηγικές, αναξιόπιστες πεποιθήσεις και εγκιβωτισμένα σε μας προγράμματα άλλων.

Και εδώ έρχεται ο Τ.Σ Έλιοτ και με τσιγκλάει, με ταρακουνά και με μετακινεί από τη θέση μου «Σπίτια ζουν και πεθαίνουν : καιρός του οικοδομείν και του τίκτειν /και καιρός του ανέμου να σπάσει το ξεχαρβαλωμένο τζάμι/και να τραντάξει το ξύλινο τοίχο» Η αλλαγή και η νεωτερικότητα στα πράγματα προβάλλεται μέσα από τη δική μας ετοιμότητα για το καινούργιο. Αλλιώς δεν έρχεται, ούτε παραγγέλνεται στο τζίνι με τις τρεις ευχές ευκαιρίες. Το τζίνι είμαστε εμείς και οι ευχές δεν είναι ευχές αλλά δυνατότητες που ανακαλύπτουμε συνεχώς μέσα μας. Ο χρόνος κυλάει προς τα εμπρός και πως να αντισταθεί κανείς στην κανονικότητα της εμπρόσθιας ροής του; Είναι εδώ για να μας υπενθυμίζει αυτό που χρωστάμε στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που αγαπάμε.

Κατερίνα Σαλαβούρα

“Would it help?”

Καλώς ή κακώς, ο τρόπος που αντιδρούμε σε κάθε εξωτερικό γεγονός έχει διαμορφωθεί όχι μόνο από τη λογική μας κρίση, αλλά και από τον προσωπικό τρόπο που το ερμηνεύουμε…

“You don’t seem alarmed?, ρωτάει ο Τομ Χανκς ως Τζέιμς Ντόνοβαν τον Μαρκ Ράιλανς που υποδύεται τον ρώσο κατάσκοπο Άμπελ στην καινούρια ταινία του Σπίλμπεργκ, Η Γέφυρα των Κατασκόπων, την ώρα που προετοιμάζονται για τη δίκη. “Would it help?”, του απαντάει με μία αταραξία. Μία ατάκα που θα ξανά ειπωθεί στη διάρκεια της ταινίας και είμαι σίγουρη ότι θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου.

«Θα βοηθούσε;» αναρωτώ τον εαυτό μου την επόμενη μέρα με αφορμή ένα εξωτερικό γεγονός που με θύμωσε. Καθημερινά, λίγο πολύ όλοι μας βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, είτε προέρχονται από καταστάσεις, είτε από το χώρο μας που μας δημιουργούν στρες, στεναχώρια, θυμό, οργή , φόβο, πόνο, ανησυχία, αγωνία, αγανάκτηση. Συναισθήματα που προβάλλουν σκέψεις από παλιότερες εμπειρίες και προέρχονται μόνο από την εσωτερική μας εντύπωση. Το ζητούμενο δεν είναι να μην έχουμε αυτά τα συναισθήματα, άλλωστε οι σκέψεις μας είναι αυτές που καθορίζουν την συναισθηματική μας διάθεση, αλλά πως τα αξιολογούμε.

Ο Άμπελ (στην ταινία) έχει την πειθαρχία ν’ αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που βιώνει. Κατηγορείται για κατασκοπία και η ποινή είναι να οδηγηθεί στην ηλεκτρική καρέκλα. Σε τι θα αποσκοπούσε αν ήταν ταραγμένος; Θ΄ άλλαζε την κατάσταση; Ο τρόπος που εκδηλώνει το συναίσθημα του ή το κρύβει έχει διαμορφωθεί από τον τρόπο που μεγάλωσε, την παιδεία που έλαβε, την εκπαίδευση που έκανε.

Πολλές φορές, η συνειδητότητα και η αποδοχή μπερδεύεται με την απραξία και την αδράνεια. Τα πράγματα είναι αυτά που είναι τώρα, όμως ξέρουμε ότι όλα αλλάζουν. Διαμορφώνονται και μεταβάλλονται. Τι στάση και τι συμπεριφορά θα κρατήσουμε απέναντι τους και ποιες ικανότητες θα αναπτύξουμε για να τα αντιμετωπίσουμε, εξαρτάται από μας. Και αυτός ο τρόπος είναι που ευθύνεται για τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.

Οι αρχαίοι Έλληνες μιλάγανε για την στωικότητα. Ο στωικισμός ήταν φιλοσοφική σχολή. Υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητας και παρέμεινε μόνιμη πηγή έμπνευσης κατά την Αναγέννηση. Θεωρεί τον κόσμο ένα σύστημα που κυβερνάται από το Λόγο (λογική), εγκωμιάζει την εναρμόνιση με τη μοίρα, αποδέχεται τον πόνο και τον θάνατο και πρεσβεύει ότι ο βίος του ανθρώπου πρέπει να χαρακτηρίζεται από πνευματική ηρεμία και βεβαιότητα για την ηθική αξία. Το να μην ταράζεται κανείς από τα γεγονότα είναι μία συνιστώσα της αρετής και οι Στωικοί αμφιβάλλουν πολύ για την βοήθεια που μπορεί να προσφέρουν τα πάθη- καλά ή κακά- στην υπόθεση της αρετής, αναζητώντας την στις αρχές.

Όμως δεν είμαστε φιλόσοφοι, Ινδοί βουδιστές ή μάστερ του ζεν. Υπάρχουν πάθη και έντονα συναισθήματα, το ζητούμενο δεν είναι η απάθεια και μία ζωή παθητική. «Δεν είναι τα πράγματα που με κάνουν να πονώ αλλά η άποψη που έχω εγώ για τα πράγματα», είναι μία ρήση του Επίκτητου, η οποία αποτελεί και μία από τις βασικές αρχές της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας.

LLW motivation by Αϊνόλα Τερζοπούλου

Επικοινώνησε το με τον τρόπο που θα το καταλάβουν οι μαθητές

Είμαι σίγουρη πώς πολλές φορές έχετε αναρωτηθεί πως είναι δυνατόν η γνώση ως μια διαδικασία μάθησης να μετατρέπεται από ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξέλιξη του μαθητή σε μια επίπονη και ανιαρή διαδικασία για τον ίδιο. Γονείς και εκπαιδευτικοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με την άρνηση των παιδιών να μάθουν κάτι, ή με την δυσκολία τους να το κατανοήσουν και να το αφομοιώσουν ως κάτι που θα τους φανεί χρήσιμο, όχι μόνο για τον βαθμό επίδοσης τους στο σχολείο, αλλά και για την ίδια τους τη ζωή. Ο Πλάτων έλεγε, ότι η γνώση που αποκτάται με καταναγκασμό δεν συγκρατείται στη μνήμη, και φυσικά αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που την βιώνουν πρωτίστως οι μαθητές και δευτερευόντως οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, ως παρατηρητές και συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή του μαθητή.

Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση αυτό που πρέπει να μας προβληματίζει είναι ότι οι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται από την συμπεριφορά τους μια δεδομένη στιγμή της ζωής τους, αλλά από όλα εκείνα που έχουν δομήσει την μοναδική τους προσωπικότητα. Για παράδειγμα οι εικόνες που έχουμε για τον κόσμο έξω από εμάς προσδιορίζονται από τη διαδικασία του φιλτραρίσματος, μια διαδικασία που επηρεάζεται από τις αξίες και τις πεποιθήσεις μας, τις εμπειρίες και τις αποφάσεις μας. Έτσι, και οι μαθητές αντιδρούν στα ερεθίσματα που δέχονται ανάλογα με το πώς αυτά τους προσφέρονται από γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές με τη σειρά τους ως αποδέκτες τα φιλτράρουν, τα επεξεργάζονται και κρατούν εκείνα που τους ενδιαφέρουν, ενώ διαγράφουν πολλά άλλα βάσει των πεποιθήσεων και αξιών που έχουν ήδη ασυνείδητα προσλάβει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Αυτή η διαδικασία της διαγραφής και του φιλτραρίσματος καθορίζει και την στρατηγική που ακολουθεί ένα παιδί για να μάθει άλλοτε με τα επιθυμητά για την πρόοδο του αποτελέσματα και άλλοτε όχι.

Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να μάθουμε πρωτίστως, είναι να παρατηρήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνει ο μαθητής , οι οποίες είναι χρήσιμες για να τις αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε την επικοινωνία μας και την διαδικασία της διδασκαλίας ως μια συναρπαστική εμπειρία γι αυτόν. Το 1983 ο Howard Gardner ανέπτυξε τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης που τοποθετεί τα μαθησιακά στυλ σε τρεις βασικές κατηγορίες: την οπτική μάθηση κατά την οποία ο μαθητής ανταποκρίνεται καλύτερα στα οπτικά ερεθίσματα όπως βίντεο, διαγράμματα, slights, την ακουστική μάθηση κατά την οποία ο μαθητής μαθαίνει μέσα από την αφήγηση και γενικότερα από οτιδήποτε ακούγεται καλά στο αυτί του, και την κιναισθητική μάθηση κατά την οποία ο μαθητής μαθαίνει καλύτερα αν εκτελεί μια ενέργεια, όπως μέσα από τα πειράματα, το θεατρικό παιχνίδι κλπ. Η παραπάνω διάκριση, βέβαια δεν είναι απόλυτη, αφού ένας μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί δυο ή και τρία συστήματα αναπαράστασης για να μάθει.

Τα συστήματα αναπαράστασης (representational systems) που αντιστοιχούν στις κύριες μορφές μάθησης, είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος, εν προκειμένω ο μαθητής προσλαμβάνει, οργανώνει, κωδικοποιεί και αποθηκεύει μέσα του τις πληροφορίες και τις μετουσιώνει σε εμπειρίες μέσω των πέντε αισθήσεων ( όραση, ακοή, αίσθηση, γεύση, οσμή). Αυτό σημαίνει πως οι παιδαγωγοί και οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σαφέστερες τεχνικές επικοινωνίας, οι οποίες διασφαλίζουν ότι κάθε τύπος μαθητή έχει την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για να μαθαίνει. Εξίσου ενδιαφέρον για μας τους μεγαλύτερους είναι να αντιληφθούμε τα κατηγορήματα, δηλαδή τις λέξεις που χρησιμοποιεί ένας μαθητής, αφού οι λέξεις αντανακλούν τον τρόπο που σκέφτεται, άρα και τα συστήματα αναπαράστασης που χρησιμοποιεί.

Μια πρώτη προσέγγιση των συστημάτων αναπαράστασης των μαθητών μας μπορούμε να την έχουμε μέσα από ερωτήσεις κατανόησης ενός κειμένου. Κάποιος μαθητής θα μας πει ότι αυτό που είδε στο κείμενο ήταν η ιστορία ενός ανθρώπου που κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες, ένας άλλος μαθητής, ίσως εστιάσει στο γέλιο και την ανάσα ανακούφισης του ήρωα που τα κατάφερε και ένας τρίτος μπορεί να πει ότι ένιωσε συγκινημένος από την επιμονή και τη τόλμη του ήρωα. Και οι τρεις μαθητές διάβασαν την ίδια ιστορία αλλά ό κάθε ένας από αυτούς εκφράστηκε με διαφορετικό τρόπο, ο ένας σκεφτόταν με εικόνες, ο άλλος με ήχους και ο τρίτος με αισθήματα.

Από τα παραπάνω μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα ότι η διαδικασία της μάθησης προϋποθέτει από την πλευρά του εκπαιδευτικού και του γονιού ευελιξία και χρήση όλων των κατηγορημάτων αναπαράστασης για να έχει ένα υψηλό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το τι λέμε αλλά πως το λέμε στον μαθητή, με ποιον τρόπο δηλαδή θα του μεταδώσουμε την γνώση ώστε να είναι εύληπτη και κατανοητή, πολύ περισσότερο αυτή η γνώση να γίνει κτήμα του.

Σαλαβούρα Κατερίνα
φιλόλογος, nlp master practitioner

Πως οι στρατηγικές επηρεάζουν τον τρόπο που μαθαίνουμε ;

Αν το κλειδί για την μάθηση είναι η σωστή χρήση του μυαλού και του σώματος, δηλαδή των αισθήσεων που κινητοποιούν το σώμα προς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αποδεικνύεται πως η ευελιξία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου είναι μια σημαντική παράμετρος για την πρόκληση μιας καινούργιας δεξιότητας.

Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την εμπειρία και την μεταφράζουν σε γνώση και τέλος σε συμπεριφορά.

Τα ερεθίσματα που δεχόμαστε από το περιβάλλον επιδρούν σημαντικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας μας. Συγκεκριμένα, όσο πιο “πλούσιο” είναι το περιβάλλον σε αισθητηριακά ερεθίσματα, τόσο πιο πλούσια είναι η εμπειρία που έχουμε, πράγμα που σημαίνει ότι ένας μαθητής μαθαίνει καλύτερα σ ένα περιβάλλον με πλούσια ερεθίσματα.

Η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική όταν ακολουθεί τα πρότυπα ανάπτυξης του οργανισμού μας (οι νευρώνες του ιππόκαμπου, περιοχή που σχετίζεται με τη μάθηση και τη μνήμη, αναγεννώνται συνεχώς, ανατροφοδοτούνται μέσα από τα ποικίλα ερεθίσματα που λαμβάνουν από τον εξωτερικό κόσμο, βελτιώνοντας έτσι τις διανοητικές μας επιδόσεις) , πράγμα το οποίο πολύ απλά σημαίνει ότι μια εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να σέβεται όλα τα αισθητηριακά μας συστήματα και να μας προσφέρει τόσο οπτικά, όσο και ακουστικά, απτικά , οσφρητικά και κιναισθητικά ερεθίσματα.

Από την άλλη αν παρατηρήσει κανείς τις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης και τον τρόπο με τον οποίο όλοι μας έχουμε διδαχτεί από το σχολείο, δεν είναι συμβατά με το παραπάνω πρότυπα, αφού το παραδοσιακό σύστημα διδασκαλίας κυρίως επικεντρώνεται σε μεθόδους μάθησης που αντιμετωπίζουν τον μαθητή όχι ως μια μοναδική οντότητα αλλά ως μέρος ενός συνόλου που χάνεται μέσα στο σύνολο.

Eδώ είναι που εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές μπορούν να αποτελέσουν μια εκπαιδευτική κοινότητα που ο καθένας ξεχωριστά αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.

Οι βασικές αρχές του nlp στηρίζονται στο μοντέλο της δυναμικής μάθησης δηλαδή της μάθησης μέσω της εμπειρίας (Dilts and Epstein)και της ανάπτυξης στρατηγικών. Αυτό περιλαμβάνει μάθηση μέσω των διαφορετικών τρόπων σκέψης λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαρτάται και από το πόσο στέρεη μπορεί να γίνει η σχέση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Η δυναμική μάθηση έχει μια εργαλειοθήκη από τεχνικές και στρατηγικές που απελευθερώνουν με φυσικό τρόπο την ικανότητα του μαθητή να συνειδητοποιήσει , να διερευνήσει και να αναπτύξει το προς εξέταση αντικείμενο- ιδέα- πρόβλημα.

Η διεύρυνση των επιλογών του μαθητή είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες του συστήματος NLP καθώς και των nlpingreece® & nlpincyprus ®. Στοχεύει στη εξέταση και τον εντοπισμό των μαθησιακών του δυνατοτήτων, στην όξυνση της φαντασίας και της δημιουργικότητας του, στην ενίσχυση της μνήμης του, στον εντοπισμό περιοριστικών πεποιθήσεων του, που τον απομακρύνουν από το στόχο του και τον απογοητεύουν κυρίως στις εξεταστικές περιόδους της σχολικής κοινότητας. Ο στόχος εδώ είναι πως ο εκπαιδευτικός θα βοηθήσει τον μαθητή του όλο αυτό να το αντιστρέψει και να τον κινητοποιήσει να αναθεωρήσει, να ανακατασκευάσει, να προσαρμόσει την διδαχθείσα ύλη στο δικό του μοναδικό πρόγραμμα ανασύστασης και διεύρυνσης της πληροφορίας, μετουσιωμένο κατά αυτό τον τρόπο μέσα από τη βιωματική διαδικασία.

Η διαδικασία της μάθησης είναι ένα σύνολο ενεργειών- τις πιο πολλές φορές συνειδητών, κάποιες ασυνειδήτων για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Το πως μαθαίνει κανείς κάτι έχει να κάνει με τα γνωστικά πεδία εργασιών που εφαρμόζει προκειμένου να αναπτύξει τις ικανότητες του και να τις μετατρέψει σε δεξιότητες. Ακολουθεί με άλλα λόγια μια στρατηγική. Επειδή οι άνθρωποι μαθαίνουν αξιοποιώντας αποτελεσματικές και ευέλικτες στρατηγικές που τους βοηθούν να καταλάβουν, να σκέφτονται λογικά, να απομνημονεύουν και να λύνουν προβλήματα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί να μάθει να αναγνωρίζει την στρατηγική που μαθαίνει και να βελτιστοποιεί την ικανότητα του για μάθηση όχι μόνο μέσα στο σχολικό περιβάλλον αλλά και έξω στη ζωή, στη δική του πραγματικότητα. Έτσι προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τα παιδιά αν τους δείξουμε πως να αξιοποιήσουν και να εμπλουτίσουν τις στρατηγικές τους για μάθηση.

Σαλαβούρα Κατερίνα

ένα πρωινό σε μια σχολή Μοντεσσόρι

Φαντάζομαι να λέω στα παιδιά μου: ‘Σου δίνω αυτό το μπαούλο. Σου το χαρίζω τώρα που γεννήθηκες. Στα 6 πρώτα χρόνια της ζωής σου φρόντισε να αποθηκεύσεις τους πιο πολύτιμους θησαυρούς για τον εαυτό σου. Αυτό θα είναι εκεί για σένα κάθε φορά που το χρειάζεσαι’.

Αυτή η σκέψη ήρθε στο μυαλό μου σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκα να παρατηρώ τη Μοντεσσόριανή τάξη, σ’ ένα καρεκλάκι δίπλα στην πόρτα.
Τόσο κοντά μου, ούτε ένα βήμα δε μας χώριζε, τρεις μικρόσωμοι επιστήμονες, πλήρως απορροφημένοι στις διαφορετικές δουλειές τους. Ο πρώτος περνούσε χάντρες σ’ ένα κορδόνι, ο δεύτερος έγραφε μουρμουρίζοντας κάτι σ ένα πλαίσιο ενώ ο τρίτος ολοκλήρωσε σε σύντομο χρόνο 3 διαφορετικές δουλειές. Δυο βήματα δίπλα, μια παρέα από 5 παιδιά σ’ έναν μικρό κύκλο έπαιζαν –δεν ξέρω τι ακριβώς- αλλά χαρούμενα άλλαζαν στα χεράκια τους ένα μικρό κουτί και έλεγαν το ένα στο άλλο ευγενικά: ‘close your eyes’. Ήταν τόσο ήρεμα και ευτυχισμένα. Στα δεξιά της παρέας αυτής, ένας σοβαρός μελετητής, γύρω στα 4 νομίζω, πλήρως αφοσιωμένος ψηλάφιζε και μουρμούριζε τους αριθμούς στα αγγλικά αγκαλιά μ΄ ένα βιβλίο ακουμπισμένο στο τραπεζάκι του.
Κι άλλα πολλά συνέβαιναν σ’ αυτό τον υπέροχο χώρο. Απόλυτη αρμονία. Ούτε ενοχλούσαν, ούτε ένιωθαν ενόχληση. Έκαναν αυτό που ελεύθερα επέλεγαν, αυτό που ήθελαν, βρίσκονταν ακριβώς εκεί που ήθελαν να είναι.

Πλανήτης Μοντεσσόρι. Πώς να το πεις αυτό ‘τάξη’, αναρωτιέμαι;
Οι δασκάλες; Αλήθεια, δεν ακούγονται δασκάλες! Πρέπει να ψάξεις να δεις που βρίσκονται, τι κάνουν και σε ποιόν ψιθυρίζουν.
Σεβασμός. Αφοσίωση. Σεβασμός. Συνέπεια. Εμπιστοσύνη. Σεβασμός.
Τι είδα λοιπόν σήμερα; τι άκουσα και τι ένιωσα; Είδα μικρούς τέλειους ανθρώπους να ‘κατασκευάζουν’ τον εαυτό τους χωρίς περισπασμούς. Άκουσα ψιθύρους ενηλίκων και ομιλίες παιδιών. Ένιωσα τα παιδιά να γεμίζουν τα μπαουλάκια τους με ηρεμία, συγκέντρωση, αυτοσεβασμό, αυτοπεποίθηση. Τα παρακολούθησα να δρουν με ανεξαρτησία, ελεύθερη βούληση και επιλογή. Είδα τη Σοφία τους να ξεδιπλώνεται και την ενέργειά τους να δυναμώνει σε ένα περιβάλλον που είναι εκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους.
Επιβεβαίωσα τη σκέψη μου πως αξίζει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα για το κάθε παιδί.

Γιολάντα Αχλαδά
NLP MP

EANLPt logo

40ο συνέδριο EANLPt στη Βουδαπέστη

Η Δρ. Ε. Βαλασοπούλου θα συμμετέχει σαν εκπρόσωπος της nlpingreece στο 40ο συνέδριο του EANLPt στη Βουδαπέστη στις 07.Νοε.2015.
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με το θέμα: «Phobia, Traum , PTSD – the NLPt approach» και ειδική στο χώρο της Ψυχανάλυσης με χρήση του συστήματος NLP από Κροατία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Πορτογαλία και Ουγγαρία.

H Δρ. Ε. Βαλασσοπούλου εργάζεται σε Ψυχιατρική κλινική (60 κλινών) στο Βέλγιο ενώ παράλληλα είναι και η επικεφαλής της Ψυχιατρικής στις Φυλακές του Liege και θα μιλήσει για: Changing a Psychiatrist through Neurolinguistic Programming.

Σύντομη περιγραφή:
In the classical way of thinking and treating a psychiatrist will treat the patients suffering of phobias, trauma and post traumatic stress disorder by a pharmacological treatment and then he will refer them to a psychologist or he can also choose to begin a psychological treatment by himself , given that he has the appropriate training. In this presentation we will try to discuss first of all the impact in the way of thinking personally and professionally of a psychiatrist in order then to try and analyse how and in which way is it possible for a psychiatrist to change the way of thinking, acting and treating patients with phobia, trauma, post traumatic stress disorder by using neuro-linguistic programming principles, elements and techniques. For the psychiatrist the neuro- linguistic programming ( with his principles and techniques), will enable increased awareness and control of oneself; better appreciation and understanding of the subjective realities of others and their resultant behavior, which in turn enables increased empathy and rapport. It can incrementally improve understanding and effectiveness in virtually all communication situations. By keeping always on mind what outcome we want/need to achieve, by paying attention to what we are getting and by the flexibility of the behavior.

από μια κουβέντα … στο e-one2one

Με αφορμή μια κουβέντα, μας δημιουργήθηκε η ανάγκη να μιλήσουμε μαζί σας και να αναφερθούμε σε εκείνες τις στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβληματισμούς.
Υπάρχουν φορές που νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, βάζουμε στόχους, παίρνουμε αποφάσεις, διαβάζουμε, παρακολουθούμε, μαθαίνουμε πράγματα στην ιδέα ότι θα μας βοηθήσουν.
Δοκιμάζουμε να αλλάξουμε, έχοντας τις καλύτερες των διαθέσεων και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματήσαμε, μένουμε πίσω, μισοτελειώσαμε ή ότι παραιτηθήκαμε από αυτά που ξεκινούμε.
Υπάρχουν διλήμματα και αποφάσεις να λάβουμε, δρόμους να ακολουθήσουμε και εμείς στεκόμαστε στο σταυροδρόμι χωρίς να γνωρίζουμε αν πρέπει να πάμε αριστερά ή δεξιά.
Με ποιους τρόπους το ίδιο το μυαλό που μας οδηγεί, μας κρατά πίσω; Τι πραγματικά είναι αυτό που δημιουργεί «φρένο» και περιορίζει τις δυνατότητες μας; Και τελικά πως μπορείτε αποδυναμώσετε τις αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα & περιοριστικές πεποιθήσεις, συνήθειες και πιστεύω που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και λειτουργούν σαν βαρίδια και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε.
Κάπως έτσι λοιπόν απευθύνθηκε σ’ εμάς ένας κύριος από την Κοζάνη και έτσι και εμείς ανταποκριθήκαμε με σειρά από NLP Coaching sessions μέσα από skype. Η μέχρι σήμερα πορεία των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί μας από μακριά δείχνουν ότι εξ αποστάσεως οι τεχνικές του NLP, σε Consulting/Coaching πρωτόκολλο, φέρουν επίσης θεαματικά αποτελέσματα.

Αυτό το απλό θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ίσως να μην κερδίσατε μια νέα πληροφορία ή κάτι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά μάθατε ένα νέο μας.
Από την ομάδα της nlpgreece®

καλό υπόλοιπο Νοέμβρη
Άρης Χαμόδρακας

Οι σκέψεις καθορίζουν την υγεία -by Dr. Bruce Lipton

Η δραστηριότητα των γονιδίων μπορεί να αλλάξει…

Σύμφωνα με τον δρ Bruce Lipton, η υγεία του σώματος επηρεάζεται από τις σκέψεις που κάνουμε καθημερινά και όχι από τα γονίδια.
ΑΝ, σύμφωνα με το καθιερωμένο μοντέλο, οι σκέψεις σου αντικατοπτρίζουν τη χημεία του σώματός σου και αν το νευρικό σου σύστημα διαβάζει και ερμηνεύει το περιβάλλον και μετά ελέγχει τη χημεία του αίματος, τότε μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα των κυττάρων σου κυριολεκτικά, αλλάζοντας τη σκέψη σου.
Οι έρευνες του δρ Bruce Lipton δείχνουν ότι αλλάζοντας την αντίληψή σου, το μυαλό σου μπορεί να αλλάξει τη δραστηριότητα των γονιδίων σου και να δημιουργήσει πάνω από 30.000 ποικιλίες προϊόντων από κάθε γονίδιο. Επειδή τα προγράμματα των γονιδίων βρίσκονται στον πυρήνα των κυττάρων, μπορεί κανείς να ξαναγράψει αυτά τα γενετικά προγράμματα αλλάζοντας την χημεία του αίματος.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεπτόμαστε, αν θέλουμε να θεραπεύσουμε τον καρκίνο .
Ο ρόλος του μυαλού, λέει ο καθηγητής Lipton, «είναι να δημιουργεί έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις πεποιθήσεις μας και στην πραγματικότητα που βιώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό σας θα προσαρμόσει τη βιολογία και τη συμπεριφορά του σώματος έτσι ώστε να ταιριάζει με τις πεποιθήσεις σας. Αν σας πουν ότι θα πεθάνετε σε έξι μήνες και το μυαλό σας το πιστέψει, το πιθανότερο είναι ότι θα πεθάνετε σε έξι μήνες. Αυτή η διαδικασία, που είναι το αποτέλεσμα μιας αρνητικής σκέψης, αποκαλείται “υποβολή nocebo”, και δρα αντίθετα από το placebo, όπου η θεραπεία γίνεται μέσω μιας θετικής σκέψης».

Placebo (πλασίμπο) είναι το εικονικό φάρμακο που σε θεραπεύει επειδή έχεις πειστεί ότι θα σου κάνει καλό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Λίπτον, αυτή η δυναμική οδηγεί σε ένα σύστημα που έχει τρία σκέλη:
1) Το μέρος του εαυτού σας που δεν θέλει να πεθάνει (συνειδητός νους).
2) Το κομμάτι του εαυτού σας που επειδή “κουρδίστηκε” από τη γνωμάτευση του γιατρού πιστεύει ότι θα πεθάνει (υποσυνείδητος νους, στον οποίο καταγράφηκε η γνωμάτευση).
3) Τις χημικές αντιδράσεις που παράγονται στο σώμα (μέσω της χημείας του εγκεφάλου), έτσι ώστε το σώμα να “συμμορφωθεί” με την πεποίθηση που έχει κυριαρχήσει, δηλαδή ότι θα πεθάνετε.

Στο πιο πάνω σύστημα βλέπουμε ότι οι χημικές αντιδράσεις του σώματος υπακούουν στα κελεύσματα του υποσυνείδητου νου. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Τι γίνεται με το μέρος του εαυτού που αρνείται να πεθάνει, τον συνειδητό νου; Δεν επηρεάζει καθόλου τη χημεία του σώματος;
Η απάντηση είναι «όχι». Αλλεπάλληλες έρευνες της νευροεπιστήμης έχουν δείξει ότι το υποσυνείδητο είναι πιο ισχυρό από τον συνειδητό νου και ελέγχει το 95% της ζωής μας.
Με τα λόγια του δρα Λίπτον, «στο υποσυνείδητο βρίσκονται οι βαθύτερες και πιο στέρεες πεποιθήσεις μας. Είναι αυτές οι πεποιθήσεις που ρίχνουν την καθοριστική ψήφο».

Σύμμορφη – Aπειλή
Το υποσυνείδητο (ή υποσυνείδητος νους) είναι το πιο αρχέγονο κομμάτι του εαυτού μας και παίζει βασικό ρόλο στις αποφάσεις που παίρνουμε με τον συνειδητό νου. Σύμφωνα με τον Γιουνγκ, το υποσυνείδητο είναι η μητέρα του συνειδητού.
Το υποσυνείδητο είναι ένας χώρος με τη δική του αυτονομία, οργανωμένος με βάση τις αρχέγονες εικόνες που αποτελούν κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, δηλαδή τα πρότυπα του συλλογικού ασυνείδητου. Επιπλέον εκεί καταγράφονται όλες οι απωθημένες οδυνηρές σκέψεις, συναισθήματα και παραστάσεις που για διάφορους λόγους δεν συγκεντρώνουν την προσοχή του συνειδητού, επηρεάζουν ωστόσο την ατομική δραστηριότητα του κάθε ανθρώπου.
Το υποσυνείδητο επομένως έχει μεγάλη δύναμη και εκεί καταγράφονται όλες οι πληροφορίες και οι παραστάσεις που έχουμε μέχρι την ηλικία των έξι ετών.
Μέχρι την ηλικία αυτή προγραμματίζεσαι, λέει ο καθηγητής Λίπτον. Ο συνειδητός νους, που λειτουργεί σαν φίλτρο, δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί∙ δεν υπάρχει κριτική σκέψη, επομένως δεχόμαστε και καταγράφουμε, δίχως καμιά αντίσταση ή επεξεργασία, οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον.
Αν για παράδειγμα κάποιο πρεσβύτερο μέλος της οικογένειάς μας παρουσιάσει ένα πρόβλημα υγείας (π.χ. διαβήτη, καρκίνο, Αλτσχάιμερ) αυτό καταγράφεται στο υποσυνείδητό μας, με αποτέλεσμα να πιστεύουμε ότι σε ανάλογη ηλικία θα εμφανίσουμε κι εμείς, λόγω κληρονομικότητας, παρόμοια ασθένεια.
Τέτοιες καταγραφές αποτελούν σύμμορφες απειλές και δρουν σαν ωρολογιακή βόμβα, απειλώντας να ανατινάξουν στον αέρα την υγεία του σώματος.Η κληρονομικότητα δεν ισχύει
Όπως εξηγεί ο δρ. Lipton, ανάλογα με το πώς είναι προγραμματισμένος ο υποσυνείδητος νους, θα αντιδράσουν τα γονίδια που ελέγχουν την υγεία του σώματος.
Όταν ήταν καθηγητής, ο δρ. Lipton δίδασκε στους φοιτητές του την κλασική θέση της βιολογίας, ότι δηλαδή οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την κληρονομικότητα είναι τα χρωμοσώματα, αλλά προπάντων τα γονίδια.
Την εποχή εκείνη έκανε έρευνες πάνω στην ανάπτυξη των μυϊκών κυττάρων στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Σε ένα πείραμα κλωνοποίησης που έκανε, παρατήρησε πως όταν τα γονίδια εκτίθονταν σε διαφορετικό περιβάλλον, άλλαζαν συμπεριφορά και εκείνα που επρόκειτο να δημιουργήσουν μυς έδιναν οστά, εκείνα που επρόκειτο να δημιουργήσουν οστά έδιναν λιπώδη ιστό κ.ο.κ.
Συνειδητοποίησε τότε πως τα γονίδια δεν είναι προγραμματισμένα in vitro, αλλά in vivo και πιο συγκεκριμένα in vivo mutagenesis, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον και αντλώντας πληροφορίες από αυτό.
Ανέπτυξε τότε τη θέση ότι δεν ελέγχουν τα γονίδια τα κύτταρα, μέσα στα οποία βρίσκονται, και κατ’ επέκταση την υγεία, αλλά το περιβάλλον και η αντίληψη που σχηματίζει ο νους.
«Όταν πιστεύεις ότι τα γονίδια κυβερνούν τα πάντα στη ζωή, τότε γίνεσαι θύμα τους. Γίνεσαι θύμα της κληρονομικότητάς σου», λέει ο δρ. Liptonκαι συνεχίζει:
Όταν πάρεις υγιή κύτταρα και τα βάλεις σε ένα άρρωστο περιβάλλον, τότε τα κύτταρα θα αρρωστήσουν. Για να τα θεραπεύσεις δεν τους χορηγείς φάρμακα, αλλά τα μεταφέρεις σε ένα υγιές περιβάλλον και τότε θεραπεύονται.

Απόδραση από το κατεστημένο
Όταν ανακοίνωσε τα συμπεράσματα των ερευνών του στους συναδέλφους του καθηγητές, εκείνοι αρνήθηκαν να τα δεχτούν, λέγοντας πως ανατρέπουν την καθιερωμένη αντίληψη που επικρατεί στους χώρους της βιολογίας. Τότε ο δρ. Lipton παραιτήθηκε από τη θέση του και συνέχισε ως ανεξάρτητος επιστήμονας.
λίγα λόγια για τον Bruce Lipton
Ο δρ. Bruce Lipton σπούδασε βιολογία στα Πανεπιστήμια του Λονγκ Άιλαντ (1966) και της Βιρτζίνια (1971). Το 1973 έγινε βοηθός καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν. Από το 1987 έως το 1992, συμμετείχε σε έρευνες στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας και στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Από το 1993 είναι επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια. Οι δημοσιεύσεις του αφορούν κυρίως την έρευνα για την ανάπτυξη των μυϊκών κυττάρων, ενώ είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως αυθεντία στον τομέα των βλαστοκυττάρων.

Από τα έργα του ξεχωρίζει το διεθνές best seller “Η βιολογία της πίστης” (The Biology of Belief), για το οποίο έλαβε το 2009 το Βραβείο Ειρήνης του GOI Peace Foundation. Στο βιβλίο αυτό πραγματεύεται την επίδραση που έχουν στο σώμα τα συναισθήματα της αγάπης και του φόβου.

πηγή: http://www.aetos-apokalypsis.com/2015/04/oi-skepseis-kai-oxi-ta-gonidia-kathorizoun-thn-ygeia.html

NLP University, Santa Cruz, California logo

Affiliated με το NLP University

NLP University, Santa Cruz, California

Έχετε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να πιστοποιηθείτε πάνω στις εφαρμογές του συστήματος #NLP απ’ ευθείας από το Πανεπιστήμιο του NLP, του University of California στη Santa Cruz ( #UCSC )

H nlpgreece ® είναι πλέον affiliated με το NLP University, τις εφαρμογές & τις προσεγγίσεις των Robert #Dilts & Judith #DeLozier πάνω στο 3rd Generation NLP, αποκτάται πρόσβαση στη δεξαμενή των εξελίξεων του συστήματος και ένταξη στη διεθνή κοινότητα μελών με εξειδικευμένη κατάρτιση στο σύστημα NLP.

Τόσο το NLP Practitioner Certification όσο και το NLP Master Practitioner Certification προγράμματά μας, είναι approved από το NLP University και οι trainers μας έχουν, εκτός των Bandler & Grinder, και την έγκρισή από τους Dilts & DeLozier.

Μάθετε σωστά τις 3rd generation εφαρμογές του συστήματος NLP, πιστοποιηθείτε απ’ ευθείας από το NLP University και συνεχίσετε τη μελέτη σας απ’ ευθείας στο NLP University, University of California στην Santa Cruz.

NLP Comunity logo

NLP 40th Anniversary Community Unity Project

Στα μέσα σχεδόν του Ιουλίου πλέον, με καλοκαιρινό καιρό και με τις εξελίξεις να τρέχουν, η nlpgreece®  ετοιμάζονται να συμμετέχουν στο NLP 40-Year Anniversary που θα γίνει στο NLPU της Santa Cruz στην Καλιφόρνια.

Εκεί με τους Robert Dilts, Judith DeLozier, Frank Pucelik, Tim & Chris Hallborn, Stephen Gilligan και άλλα διακεκριμένα στη σφαίρα του NLP μέλη παγκοσμίως, και σε συνεργασία με το NLPU και ως μέλος του NLP Community Unity Project, θα εστιάσουμε σε μεθόδους και στρατηγικές για την προώθηση της συλλογικής νοημοσύνης, της διαπολιτισμικής δημιουργικής και παραγωγικής συνεργασίας.

Απότοκο όφελος αυτής της μεγάλης εκδήλωσης είναι να εμπλουτισθεί το σύστημα NLP με νέες προσεγγίσεις, να παρουσιασθούν εφαρμογές σε νέα πεδία και να προωθηθεί η ιδέα της συνεχούς εξέλιξης του, ανά τον κόσμο μέσα από δράσεις με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Σ’ αυτά τα πλαίσια μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί από τον Robert Dilts μία από τις μεθοδολογίες τρίτης γενιάς NLP το Success Factor Modeling™ certification σε Corporate Applications του Business Protocol.

Από Σεπτέμβριο θα επανέλθουμε με τα προγράμματα και τα Certification μας εμπλουτισμένα όπως πάντα με νέες ιδέες και μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

οι 4 + 3 Μύθοι της Ύπνωσης

Η κατάσταση της βαθιάς απορρόφησης ή ύπνωσης αποτελεί μια φυσική ανθρώπινη ικανότητα, καθώς όλοι έχουμε τη δυνατότητα να εισέλθουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης. Επειδή όμως πολλά έχουν ειπωθεί για την ύπνωση και ορισμένα από αυτά ενδέχεται να έχουν παρεξηγηθεί, ας ξεκαθαρίσουμε τι δεν είναι ύπνωση, παραθέτοντας κάποιους από τους πιο κοινούς μύθους.

Μύθος #1 – Η ύπνωση είναι το ίδιο με τον ύπνο.
Με τα μάτια κλειστά και το σώμα χαλαρό, ένα υπνωτισμένο άτομο μπορεί να μοιάζει ότι κοιμάται. Ωστόσο αυτό δεν είναι αλήθεια καθώς όταν ένας άνθρωπος κοιμάται, ίσως να νιώθει ότι δεν έχει συνείδηση του περιβάλλοντός του και δεν αντιδράει σε αυτό. Όμως όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ύπνωσης, είμαστε σε θέση και να ακούμε και να σκεφτόμαστε και να απαντάμε.
Παρά το γεγονός ότι το σώμα μας είναι πολύ χαλαρό, το μυαλό μας είναι στην πραγματικότητα περισσότερο σε εγρήγορση απ ‘ότι συνήθως, σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης και με πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μας.
Δεν υπάρχει καμία απώλεια της συνείδησης και μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των απαντήσεών μας και του επίπεδο της συμμετοχής μας στη διαδικασία.
Ο κάθε άνθρωπος βιώνει την ύπνωση διαφορετικά. Άλλοι νιώθουν πιο ανάλαφρα, άλλοι πάλι νιώθουν ζεστασιά, κλπ. Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν ένα αίσθημα βαθιάς χαλάρωσης και εσωτερικής απορρόφησης. Συνήθως κατά τη διάρκεια της ύπνωσης νιώθουμε ότι το σώμα μας κοιμάται, ενώ το μυαλό μας είναι εντελώς ξύπνιο και σε εγρήγορση.

Μύθος #2 – Κατά την ύπνωση μπορεί να αποκαλύψω μυστικά και να κάνω πράγματα που δεν θέλω.
Δεν είναι αλήθεια ότι κατά την ύπνωση δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Αντιθέτως έχουμε πλήρη έλεγχο των πράξεων μας και των όσων λέμε.
Η ύπνωση είναι μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης και εστιασμένης προσοχής. Εμείς οι ίδιοι χαλαρώνουμε στο σημείο να εισέλθουμε στην κατάσταση που ονομάζουμε ως ύπνωση εάν το επιθυμούμε, εξού και η τεχνική αυτο-ύπνωσης. Η ύπνωση είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε εμάς και στον άνθρωπο που έχει τον ρόλο του υπνωτιστή.
Ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει ανά πάσα στιγμή εάν θα επιτρέψει στον εαυτό του/της να εισέλθει σε κατάσταση ύπνωσης. Χωρίς τη συγκατάθεσή μας, απλά δεν μπορεί να συμβεί. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εξέλθουμε από την ύπνωση όταν εμείς το θελήσουμε, καθώς δεν υπάρχει απώλεια συνείδησης.
Αυτός που έχει τον ρόλο του υπνωτιστή μας βοηθά και μας καθοδηγεί να χαλαρώσουμε πιο εύκολα και να συγκεντρωθούμε ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και προσυμφωνήσει. Ο υπνωτιστής δεν έχει καμία ιδιαίτερη δύναμη και δεν μπορεί λοιπόν να μας κάνει να πούμε ή να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Ο ρόλος του είναι να τροφοδοτεί το υποσυνείδητό μας με προσεκτικά διατυπωμένες θετικές προτάσεις για να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας. Εάν νιώθουμε άβολα με οποιαδήποτε από αυτές τις προτάσεις, το μυαλό μας θα τις απορρίψει αυτόματα σαν να μην τις είχε άκουσε καν.

Μύθος #3 – Η ύπνωση λειτουργεί μόνο σε ορισμένα άτομα.
Ενώ είναι αλήθεια ότι η ύπνωση μπορεί να έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ορισμένους ανθρώπους από ότι σε άλλους, όποιος επιθυμεί και θέλει να υπνωτιστεί μπορεί να υπνωτιστεί. Φυσικά, αυτό σημαίνει επίσης ότι αν δεν θέλει κάποιος να υπνωτιστεί, τότε δεν θα υπνωτιστεί. Κανείς δεν μπορεί να υπνωτιστεί παρά τη θέλησή του.
Το αν θα λειτουργήσει η ύπνωση εξαρτάται κυρίως από τα κίνητρα και τους στόχους του κάθε ανθρώπου, την προθυμία του και την ικανότητά του να συγκεντρωθεί, και το πόσο ανοιχτός είναι στα οφέλη της ύπνωσης. Ο καθένας που είναι ικανός να εστιάσει την προσοχή του και θέλει να συνεργαστεί με τον υπνωτιστή, μπορεί να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από μια ύπνωση.

Μύθος #4 – Μόνο ένα άτομο με ένα αδύναμο μυαλό μπορεί να υπνωτιστεί.
Η πεποίθηση αυτή προκύπτει από τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ του «υπνωτισμένου» και του αφελή ή άβουλου. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Η ύπνωση απαιτεί ευφυΐα και την ικανότητα συγκέντρωσης. Επίσης το να έχουμε ισχυρό κίνητρο και να θέλουμε να συνεργαστούμε με τον υπνωτιστή είναι απαραίτητα για την επιτυχία μιας ύπνωσης, τα οποία δεν επιτυγχάνονται εύκολα από έναν άνθρωπο άβουλο.
Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται εύκολα μπορούν να εισέλθουν σε μια κατάσταση ύπνωσης πιο εύκολα, πιο γρήγορα και βαθύτερα από ό, τι άλλοι.

Μύθος #5 – Μπορεί να κολλήσω σε κατάσταση ύπνωσης και να μην μπορώ να ξυπνήσω
Κανείς δεν μπορεί ποτέ να «κολλήσει» σε ύπνωση και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Να θυμάστε ότι η ύπνωση είναι μια φυσική και φυσιολογική κατάσταση χαλάρωσης του οργανισμού, όπως π.χ. όταν ονειροπολούμε ή απορροφιόμαστε πλήρως από ένα βιβλίο ή από μια ταινία. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι ξένη προς εμάς. Φυσικά η ύπνωση είναι μια υποκειμενική εμπειρία και όλοι τη βιώνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο.
Εάν είμαστε σε κατάσταση ύπνωσης και ο άνθρωπος που έχει τον ρόλο του υπνωτιστή σταματήσει να μας μιλάει, ο εαυτός μας θα μας τραβήξει έξω από την κατάσταση της ύπνωσης με ασφάλεια με έναν από δύο τρόπους: Είτε θα ανοίξουμε τα μάτια μας και θα έχουμε μια ωραία αίσθηση ανανέωσης, είτε το μυαλό μας θα μας οδηγήσει σε έναν ολιγόλεπτο ύπνο από τον οποίο θα ξυπνήσουμε ανανεωμένοι και σε εγρήγορση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τεχνική της αυτο-ύπνωσης, καθώς ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ύπνωση ως γέφυρα σε φυσικό ύπνο.

Μύθος #6 – Με την ύπνωση μπορώ να θυμηθώ τα πάντα
Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ορισμένοι υπνοθεραπευτές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο να θυμηθεί κάποια πράγματα από το παρελθόν, αν αυτό είναι χρήσιμο για αυτούς. Αλλιώς δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη να ανακαλέσει κάνεις μνήμες του παρελθόντος. Η ύπνωση αφορά κυρίως την χαλάρωση και το άδειασμα του μυαλού ώστε να δοθεί χώρος σε θετικές σκέψεις προς την επίτευξη των στόχων.

Μύθος #7 – Η ύπνωση βλάπτει την υγεία
Η ύπνωση όχι μόνο δεν βλάπτει την υγεία, αλλά αντιθέτως έχει πολλαπλά οφέλη ψυχικά και σωματικά. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν ότι η χαλάρωση έχει ορατά οφέλη για την υγεία. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς θα έχετε ακούσει κάποιον γιατρό να σας λέει «πρέπει να χαλαρώσεις», αλλά μάλλον δεν σας έχει πει το πώς.

Σκεφτείτε για λίγο τι συμβαίνει όταν βρισκόμαστε σε ύπνωση. Το σώμα μας είναι σε βαθιά χαλάρωση και το μυαλό μας είναι πλέον ελεύθερο, ίσως για πρώτη φορά, να ξεχάσει τις πιέσεις και τα άγχη της καθημερινής ζωής. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον υπνωτιστή να μας καθοδηγήσει περιγράφοντας τα όνειρα και τους στόχους μας για το μέλλον, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτή την μελλοντική εμπειρία ως μια πραγματικότητα.

Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σε απόλυτη ηρεμία και το μυαλό μας εκκρίνει ενδορφίνες οι οποίες μεταφέρονται σε όλα τα κύτταρά μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όταν ολοκληρώνεται μια συνεδρία ύπνωσης, οι άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ ωραία και συνήθως χαμογελάνε.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος ενέκρινε την ύπνωση ως έγκυρη ιατρική περίθαλψη το 1955 και ο Αμερικάνικος Ιατρικός Σύλλογος την ενέκρινε το 1958.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ύπνωση, ή πώς είναι να είστε σε κατάσταση ύπνωσης ή πώς να καθοδηγείτε άλλους σε ύπνωση, τότε ζητείστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το βιωματικό σεμινάριο της nlpingreece, “Ericksonian Hypnosis Certification”, καλώντας μας στο: 210 6233450-452.

Dr. Myrto Raftopoulou

comdent φωτο

COMDENT εκπαίδευση πάνω σε Φοβίες

Στα γραφεία της #nlpzentrum στη Βιέννη της Αυστρίας έγινε το training στα πλαίσια του #COMDENT project της ΕΕ και του #ERASMUS+ με θέμα τενικές επικοινωνίας μεταξύ οδοντιάτρων και ασθενών με έμφαση σε θέματα φόβων και φοβιών.

Συνάντηση με το Σωκράτη

Στην αρχαία Ελλάδα 469 – 399 πχ ο Σωκράτης εξυμνούταν για τη σοφία του. Μια μέρα ο Σωκράτης συνάντησε ένα γνωστό του ο οποίο μόλις τον είδε με ενθουσιασμό έτρεξε προς το μέρος του και του είπε: «Σωκράτη ξέρεις τι άκουσα μόλις προ ολίγου για ένα από τους μαθητές σου;»

–  Μια στιγμή απάντησε ο Σωκράτης. Πριν μου πεις αυτό που έχεις να μου πεις θα ήθελα να το περάσω από ένα μικρό τεστ και να μου απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις;

–  Τρεις ερωτήσεις; αναρωτήθηκε ο άνδρας

–  Σωστά συνέχισε ο Σωκράτης; Πριν μου μιλήσεις για αυτό το μαθητή μου θα ήθελα να ελεγξω αυτό που έχεις να μου πεις. Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της Αλήθειας. Είσαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό που θα μου πεις είναι αλήθεια και ισχύει;

–  Όχι απάντησε ο άνδρας. Απλά το άκουσα.

–  Εντάξει συνέχισε ο Σωκράτης. Επομένως δεν ξέρεις αν ισχύει πραγματικά ή όχι. Τώρα ας δούμε τη δεύτερη ερώτηση. Η ερώτηση του Καλού. Αυτό που θα μου πεις για τον μαθητή είναι καλό;

–  Όχι απεναντίας είναι το αντίθετο απάντησε ο άνδρας.

–  Επομένως συνέχισε ο Σωκράτης αυτό που έχεις να μου πεις για τον μαθητή είναι κακό ακόμη κι αν δεν είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια;

Ο άνδρας ανασήκωσε τους ώμους του με αμηχανία και ο Σωκράτης συνέχισε.
–  «Είναι ακόμη μια ερώτηση με την οποία αυτό που θα μου πεις μπορεί να περάσει το τέστ της πληροφορίας. Είναι η ερώτηση της Χρησιμότητας. Αυτό που έχεις να μου πεις για το μαθητή μου θα είναι χρήσιμο για μένα;»

– «Όχι απαραίτητα»

–  «Επομένως» συμπέρανε ο Σωκράτης «αν αυτό που θέλεις να μου πεις δεν είσαι βέβαιος ότι ισχύει, δεν είναι καλό, ούτε και χρήσιμο για ποιο λόγο να μου το πεις τελικά;»

Τι είναι η Ύπνωση;

Στα βιβλία ψυχολογίας θα διαβάσουμε ότι όλοι έχουμε ένα συνειδητό και ένα ασυνείδητο. Το ασυνείδητο είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που ελέγχει και συντηρεί τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, αποθηκεύει τις μνήμες μας, είναι η πηγή της φαντασίας και της δημιουργικότητάς μας και διατηρεί την ενέργειά μας.

Το να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει πεποιθήσεις, αξίες ή νοοτροπία είναι δύσκολο, όταν το προσπαθεί μονάχα με τη συνειδητή σκέψη. Ενώ, μια διττή προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει το συνειδητό και το ασυνείδητο, μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα και εύκολα τις αλλαγές που θέλουμε ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ύπνωση βασίζεται σε τεχνικές χαλάρωσης που μας επιτρέπουν να περάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ασυνείδητού μας για να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο.

Κατά την ύπνωση καλούμαστε να χαλαρώσουμε και να εστιάσουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό μας κόσμο και να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας για να τροποποιήσουμε τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια κατάσταση βαθιάς απορρόφησης και εσωτερικής συγκέντρωσης.
Dr. Μυρτώ Ραφτοπούλου

Τι είναι το NLP Coaching?

Αν πληκτρολογήσουμε αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο τα τρία γράμματα NLP στη σειρά θα εμφανισθούν Neuro -Linguistic Programming ή Νευρό-Γλωσσικός Προγραμματισμός και πληροφορίες που παραπέμπουν σε μεγαλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, σε προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική & επαγγελματική διάκριση με διάφορες εφαρμογές. Μια απ’ αυτές είναι και το NLP Coaching.
To NLP Coaching είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος και αναγνωρίσιμος κλάδος για την αποτελεσματικότητα του. Στοχεύει στην συνολική αξιοποίηση του δυναμικού του ανθρώπου, στην ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων και στην διερεύνηση όλων των επιλογών για την εκπλήρωση των στόχων, την επίλυση θεμάτων, αλλαγών που θέλει να κάνει κάποιος στη ζωή του.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται κάποιος που ενδιαφέρεται να μυηθεί και να πιστοποιηθεί και να εκπαιδευτεί συνολικά με μια σφαιρική προσέγγιση ώστε να μπορεί να μεγιστοποιήσει το δυναμικό του και την απόδοσή του, αλλάζοντας τον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί ο ίδιος που εκπαιδεύεται.

Η πραγματική πιστοποίηση, στο να καταλήξει να γίνει κάποιος NLP Coach, δεν έγκειται στο να μάθει τεχνικές, αλλά στο γεγονός κατ αρχάς ότι έχει αλλάξει το ίδιο του το σκεπτικό και τη στάση του απέναντι σε καταστάσεις, επιβεβαιώνει ο νευροβιολόγος Gerald Hüthner. Σε μια από τις διαλέξεις του σχετικά με το ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να εισάγεις νέα γνώση στο κεφάλι κάποιου, τονίζει ότι «Για να μάθεις και να στηρίζεις ένα νέο σκεπτικό χρειάζεται να διατρέξουν τη νευροφυσιολογία νέες εμπειρίες.»

Η διερεύνηση του εαυτού μας ώστε να μπορούμε να τα βρίσκουμε με τον ίδιο μας τον εαυτό, είναι κατά αρχάς το πρώτο βήμα ώστε να έχουμε μπούσουλα και να μπορούμε να προχωρήσουμε με τους μηχανισμούς διερεύνησης και της συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων και τη διαχείριση καταστάσεων που προκύπτουν στην επαφή μαζί τους.
Στη συνέχεια χρειάζεται και να έχει τεχνικές ώστε μπορεί να διαβλέπει πέρα από την επιφάνεια τι πραγματικά συμβαίνει, από πού απορρέει ένα θέμα, δουλεύοντας βαθιά στη ρίζα ενός θέματος. Μέσα από θεωρητική τεκμηρίωση και βιωματικές ασκήσεις οι ενδιαφερόμενοι ξεκινούν και μυούνται στην επιστήμη του νου, δηλαδή πως δουλεύει το μυαλό, τους μηχανισμούς με τους οποίους αναπτύσσονται οι δυνατότητες, καθώς και τις παγίδες τις οποίες εμπεριέχουν και στις οποίες συχνά πέφτει ο κόσμος.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαθαίνουν να παρατηρούν τι γίνεται στο μυαλό ενός ανθρώπου, να καταλαβαίνουν σημάδια και αναπτύσσουν την αντιληπτικότητά τους, να αναγνωρίζουν και να παίζουν με τα ίδια τα παιχνίδια του μυαλού στο να εντοπίζουν την πορεία που διανύει η σκέψη μέχρι να αποτυπωθεί σε λόγια ή σε μια συμπεριφορά και να ξέρουν πως να επιδρούν στον τρόπο που κάποιος σκέφτεται και πώς να ξεδιπλώνουν και να ψάχνουν τα κομμάτια που απαρτίζουν συμπεριφορές. Και υπάρχουν συμπεριφορές όπου αξίζει να θαυμάσουν τον εαυτό τους, όπως επίσης συνειδητοποιούν ότι υιοθετούν και συνήθειες οι οποίες τους κάνουν να κολλούν. Και είναι θεαματικό να μπορούν να ανακαλύπτουν μόνοι τους, το γρανάζι που κολλά.

Ένας σωστά καταρτισμένος NLP Coach – πέρα από το να γνωρίζει πώς να κερδίζει και να διατηρεί την εμπιστοσύνη ενός πελάτη, με τη τεχνική του Rapport, να έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στην εργαλειοθήκη του να ανακαλύψει μαζί με τον πελάτη αυτό το «κάτι» και να το εξαλείψει. Μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές μαθαίνει πώς να αποστασιοποιείται, πώς να εκμαιεύει πληροφορία, πώς να αναδεικνύει την ουσία του προβλήματος Meta model, πώς να εντοπίζει τις απώτερες προθέσεις και τα κίνητρα από τα οποία απορρέουν συγκεκριμένες συμπεριφορές , που καλείται να επιλύσει και να καθοδηγήσει κάποιον μέσα από την διαδικασία του coaching να ξεφεύγει από στεγανά, κλισέ και στερεότυπα και στην ανακάλυψη των επιλογών και στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το σύστημα NLP προσφέρει πολύ αποτελεσματικές τεχνικές να περιφρουρεί κάποιος τις αποφάσεις του, να υποστηρίζει τις ενέργειες του, να ξέρει πως να λέει «όχι» αν χρειαστεί με κομψότητα να στηρίζει τις απόψεις του πατώντας γερά στα πόδια του. Κάθε μέρα προστίθεται και κάτι καινούργιο στην γνώση του μυαλού. Οι ενδιαφερόμενοι μαθαίνουν πώς, με την τεχνική Time Line, πώς να καθοδηγούν κάποιον να απεγκλωβίζεται από αρνητικές σκέψεις τους και πεποιθήσεις που περιορίζουν και φρενάρουν, να αποδυναμώνει ανασφάλειες, δισταγμούς και άλλα αρνητικά συναισθήματα , να διαχειρίζεται με συγκεκριμένη τεχνική διλλήματα και να κυοφορεί μια πλατφόρμα νέων δεξιοτήτων, για να καταλήξει στο τέλειο αποτύπωμα ενός στόχου απαλλαγμένος από καταστάσεις που έβαζαν σε μια διαδικασία να κάνει ίσως ένα βήμα μπρος και μετά να σταματά, να μην ολοκληρώνει ή να επιστρέφει σε παλιές συνήθειες.

Οι τεχνικές του συστήματος NLP βασίζονται στην παραδοχή ότι θέλουμε να περάσουμε από την τωρινή – μη επιθυμητή – κατάσταση σε μια επιθυμητή κατάσταση και κατά τη διαδικασία αυτή χρειάζεται o nlp coach να ξέρει με σοβαρότητα και να μπορεί με σεβασμό να ωθήσει και βοηθήσει να βγεί ο πελάτης από αυτό που ορίζει ως πεδίο άνεσής του (comfort zone) και να διευρύνει τα «όρια» του τρόπου που σκέφτεται. To NLP Coaching χρειάζεται ένα πλαίσιο στο οποίο να λειτουργήσει αποτελεσματικά το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο NLP Practitioner Certification μέσα από εξειδικευμένους trainers με ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Με την ολοκλήρωση κάποιος αυτόματα θεωρείται σε βάθος γνώστης του συστήματος NLP για να το εξασκήσει και στα πλαίσια του NLP Coaching.

COMDENT – Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας Ιατρών -με εξειδίκευση στους οδοντιάτρου

Το project τελεί υπό την εποπτεία ΕΕ και τα προγράμματα του ERASMUS+ και έχει δημιουργηθεί βάση των αναγκών επαγγελματιών ιατρών & οδοντιάτρων και εστιάζει στον τομέα της επικοινωνίας με τον ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στον ασθενή με το φόβο της ιατρικής παρέμβασης.
Ξεκίνησε στη 1 Σεπτέμβριου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου 2016.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και μεθοδολογίας πάνω σε θέματα επικοινωνίας με τον ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στους ασθενείς με φόβο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων και διδακτικών ενοτήτων που θα πραγματοποιηθούν με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, και πρακτικών πάνω στην αποτελεσματικότητα μέσα από καινοτόμες μεθόδους που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών – οδοντιάτρων με τους ασθενείς τους (με έμφαση στους ασθενείς με φόβο στην ιατρικής παρέμβαση).
Το project απευθύνεται σε επαγγελματικά ενεργά οδοντιάτρους. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών ιατρών, που μετά την αποφοίτησή τους, μελέτες δείχνουν, ότι έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες ειδικές καταστάσεις.
Με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή αγορά να έχει αλλάξει, ο ιατρός – οδοντίατρος έχει να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στη στάση των ασθενών, στις αναγκών των ασθενών, καθώς επίσης παρατηρούνται και πιο απαιτητικοί ασθενείς. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην εργασία. Η επικοινωνία με τον ασθενή είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο επαφής. Εκτός από προσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, απαιτεί και ορισμένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και τη γνώση πώς να συζητάμε με τον ασθενή ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, να επικοινωνήσουν για τη θεραπεία και τη διάρκεια της, αλλά και να ενθαρρύνουν τον ασθενή να συνεχίσει τη θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση της.
Το αποτέλεσμα του έργου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης και η μεθοδολογία του θα έρχεται να συνεισφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα Ιατρικής εκπαίδευσης και θα παρέχεται κυρίως, στα Πανεπιστήμια της Ιατρικής.
Το πρόγραμμα εστιάζεται στη σχέση ιατρού – ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στον ασθενή με φόβο στην ιατρική παρέμβασης. Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία μελετάται από ομάδα ψυχολόγων/ψυχιάτρων, ειδικούς σε φόβους και φοβίες και με στενή συνεργασία οδοντιάτρων και θα υλοποιηθεί μέσω από μια διαδικασία προηγμένων τεχνικών επικοινωνίας.
Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα αντιστοιχεί στο 8ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.
more info & updates at official website: www.comdent.co

…Όταν συνειδητοποίησα ότι η σκέψη μου μπορεί να με κάνει μίζερο και άρρωστο …

“…Όταν συνειδητοποίησα ότι η σκέψη μου μπορεί να με κάνει μίζερο και άρρωστο, …όταν κατάλαβα ότι ο συναισθηματικός πόνος και η θλίψη, απλώς με προειδοποιούσαν να μη ζω κόντρα στην αλήθεια μου,… όταν αρνήθηκα να συνεχίσω να ζώ στο παρελθόν, άρχισα να αγαπώ τον εαυτό μου πραγματικά, επικαλέστηκα τις δυνάμεις της καρδιάς μου, η λογική απέκτησε έναν πολύτιμο σύντροφο και μπόρεσα να δω ότι τα πάντα γύρω μου με προκαλούσαν να μεγαλώσω….» (Charlie Chaplin 1889-1977)

Σχεδόν σε όλα τα σημεία του πλανήτη μας, από το πολικό κρύο της Αρκτικής ως τη καυστική Σαχάρα και από τα ψηλές κορυφές των Ιμαλαΐων μέχρι βαθιά στον πυκνό Αμαζόνιο, οι άνθρωποι έχουν κάτι κοινό. Να προσαρμοζόμαστε και να ενστερνιζόμαστε το περιβάλλον μας και τα στοιχεία του, είναι το χαρακτηριστικό που μας βοήθησε να εξελιχθούμε μέσα στο πέρασμα του χρόνου, με απότοκο όφελος την επιβίωσή μας.

Ένας από τους συμμάχους μας στο να προσαρμοζόμαστε και να ανταπεξερχόμαστε σε καταστάσεις είναι αυτός της ομοιόστασης (homeostasis) που αποτελεί κλασική υπόθεση για την επιβίωσή μας μέσα στον χρόνο.

Για παράδειγμα ώστε να γνωρίζουμε το μηχανισμό της ομοιόστασης: Το σώμα μας έχει εξελιχθεί ώστε να λειτουργεί σε θερμοκρασία που να κυμαίνεται στους 36 βαθμούς, σε pH αίματος 7, κ.ο.κ. και να αντιδρά ανταποκρινόμενο στο τι εκλαμβάνει ότι είναι ή δεν είναι εντός των φυσιολογικών ορίων, ή των ορίων τα οποία έχει συνηθίσει ως φυσιολογικά. Ελέγχει δηλαδή κατά πόσο θα ενεργοποιηθεί ή θα εφησυχάσει στα πλαίσια της προστασίας και της προφύλαξης του συστήματος, από ό,τι μπορεί να θεωρηθεί ως κίνδυνος για την επιβίωσή του. Οι αντιδράσεις του οργανισμού αποτελούν ενδείξεις ότι όταν ξεφεύγουμε από ένα γνώριμο και οικείο περιβάλλον και προσπαθεί να γίνουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις και να επαναφέρει τα φυσιολογικά όρια.
Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους που μας έχει βοηθήσει στο παρελθόν παρέχοντας μας ένα είδος εσωτερικής πληροφορίας. Η ίδια η ύπαρξή μας κατ’ αρχάς βασίζεται σε πληροφορία, η οποία είναι καταγεγραμμένη στο DNA και στα κύτταρά.

Επιπλέον υπάρχουν οι πληροφορίες που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας, διατρέχουν τη σκέψη μας και κατευθύνουν τις συμπεριφορές μας. Το μυαλό μας περιέχει έναν ασύλληπτο όγκο πληροφοριών και συνεχίζει να εμπλουτίζεται κάθε μέρα διαθέτοντας, εξ ορισμού, μια εκπληκτική ικανότητα να επεξεργάζεται να οργανώνει δεδομένα, εμπειρίες, επιλογές και να διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και δίνουμε σχήμα και μορφή στις δυνατότητές μας. Σ’ αυτήν την τράπεζα πληροφοριών μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση, να έχουμε τον έλεγχο.
Μπορείτε να φανταστείτε τι θα σήμαινε, για εσάς, να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε με την πρόσβασή σας σε αυτή τη τράπεζα πληροφοριών μέσα από τις δοκιμασμένες τεχνικές του NLP και να διαχειρίζεστε διλλήματα και σκέψεις που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις, να διαχειρίζεστε αρνητικά συναισθήματα που φρενάρουν τις επιδιώξεις σας, να απαλλαγείτε από επιζήμιες και προβληματικές συνήθειες, να μάθετε πώς να εκπληρώνετε τους στόχους σας.

Στην nlpgreece® έχουμε δεσμευτεί να δημιουργούμε εμπειρίες για τους ενδιαφερομένους να μυηθούν σε εφαρμογές τεχνικών του συστήματος NLP με εκπληκτικά αποτελέσματα. Ανακαλύψτε στο εξειδικευμένο workshop «Project U» εκείνες τις τεχνικές που θα σας οδηγήσουν να λειτουργείτε με «ένα νέο τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης καταστάσεων».

Συνεργασίες με KPMG, EQnomics & Πανεπιστήμιο Πειραιά για τις εφαρμογές του συστήματος NLP

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος NLP σε εξειδικευμένους τομείς διευρύναμε τις συνεργασίες με:

KPMG | NLP – Business & Professional Communication Protocol
«To σύστημα NLP στην Αρχιτεκτονική της Πειθούς»
εξειδικευμένο workshop στις 03 & 04 Μαρτίου 2015

Θαυμάζουμε ανθρώπους για την ευελιξία σκέψης για το πώς ξεπερνούν αντιστάσεις αντιδράσεις, προκλήσεις που πολλές φορές προκαλούν αμηχανία. Βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων όπου με ευστοχία επικοινωνούν και προβάλλουν τις θέσεις τους και τα επιχειρήματα τους. Αναρωτιόμαστε πως κι εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε την ισχύ της προσωπικότητας μας και να στηρίξουμε αποτελεσματικά το ρόλο μας.

 

 

EQnomics | NLP – Education protocol
«exam kick-off – Λίγο πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι για την έναρξη των εξετάσεων»
Ειδικά σχεδιασμένη σειρά εξειδικευμένων ενοτήτων που ξεκινάει στις 14 Μαρτίου 2015
Πριν λοιπόν χτυπήσει το ξυπνητήρι τη πρώτη ημέρα των εξετάσεων, η nlpgreece® φιλοξενεί την EQnomics με το ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό σεμινάριο της NLP Squareone® exam kick-off.
Καθώς η ώρα της τελικής ευθείας για τις εξετάσεις πλησιάζει τόσο οι μαθητές, όσο και οι γονείς, εκπαιδεύονται στη διαμόρφωση της κατάλληλης ψυχολογίας και διάθεσης για την αντιμετώπιση των εξετάσεων καθώς και στη διαχείριση της διαδρομής εκείνο το απαραίτητο διάστημα πριν τις κρίσιμες ημέρες.

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς | NLP Systemic
Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε μια σειρά διαλέξεων με θέμα «The Synolic® Model and the NLP System».
Ο κεντρικός πυρήνας της διάλεξης αφορούσε στο ότι τα θεμέλια του συστήματος NLP είναι η διαδικασία modelling που αποτελεί και τη βάση του. Συγκεκριμένα συζητήθηκε ότι πρόκειται κατά βάση για μια συστημική και συστηματική μέθοδο αποτύπωσης των βημάτων του τρόπου σκέψης ενός ατόμου που παράγουν μια συμπεριφορά.

 

Η δικτατορία της θετικής σκέψης

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μυηθεί στο να κάνουν «θετικές δηλώσεις» προκειμένου να πετύχουν αυτά που θέλουν. Διαπιστώνουν όμως στην πορεία ότι πασχίζουν, προσπαθούν με σκαμπανεβάσματα, χωρίς πάντα ολοκληρωμένο ουσιαστικό ορατό αποτέλεσμα, ίσως ότι χάνουν και το χρόνο τους. Έχουμε δε παρατηρήσει ότι οι πιο αποτελεσματικές δηλώσεις τελικά είναι οι αρνητικές. «Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω». «Δεν είμαι τυχερός», « Δεν είμαι καλός σ’ αυτό», «Δεν υπάρχει ευτυχία για μένα». Ότι από αυτές τις δηλώσεις μπει στο μυαλό κάποιου βγαίνει την πραγματικότητα με ευκολία και ακρίβεια εις απόδειξη των λεγομένων.

Κι απορεί κανείς γιατί, τι συμβαίνει; Το μυαλό μας διέπετε από δύο εξουσίες και θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σ αυτές ως τη νομοθετική και την εκτελεστική. Η πρώτη σκέφτεται και αποφασίζει για το τι είμαστε τι έχουμε ή όχι. «Έχω ότι θέλω», «Είμαι λαμπρό μυαλό», «Είμαι απαισιόδοξος». Η δεύτερη μορφή εξουσίας έχει ως έργο την εκτέλεση του τι σκέφτεται και έχει αποφασίσει η πρώτη, επεξεργαζόμενη στοιχεία και πληροφορίες για να αποδείξει και να θέσει σε ισχύ την συγκεκριμένη πεποίθηση. Εφόσον οι δηλώσεις ταιριάζουν με το μέσα μας , τα πιστεύω μας, τις εσώτερες σκέψεις μας, τότε όλα μέλι γάλα αρμονικά και ειρηνικά. Δεν συμβαίνει κάτι πέρα από αυτό που έχει ο οργανισμός μας συνηθίσει. Το ένα στηρίζει το άλλο χωρίς ζόρι, αβίαστα, εύκολα.

Όταν όμως κάποιος στέκεται μπρος στον καθρέφτη και επαναλαμβάνει «Πάω καλύτερα», «πετυχαίνω το στόχο μου» ξεκινά δηλαδή να κάνει μια θετική δήλωση, πολλές φορές δημιουργούνται εσωτερικές συγκρούσεις και εγείρονται αμφιβολίες και αμφισβητήσεις από μέσα του. Και πως το καταλαβαίνει κανείς αυτό; Από εσωτερικές σκέψεις και εσωτερικές φωνούλες που αναδύονται εκείνη τη στιγμή, ή από ένα άβολο συναίσθημα, ή ένα ατυχή φευγαλέο ανεπαίσθητο ίσως μορφασμό του προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος του μυαλού τους δείχνει να αντιδρά και να λέει: «Αηδίες.» «Ναι καλά!» «Κοροϊδευόμαστε τώρα;» «τι λες;» …

Αυτό το αγνοούν οι περισσότεροι και τις περισσότερες φορές αυτό είναι που μπλοκάρει. Ο εαυτό τους αναγνωρίζει μόνο αυτό που ξέρει και έχει συνηθίσει να είναι η να κάνει. Ουσιαστικά τι γίνεται με αυτούς που πασχίζουν κάνοντας δηλώσεις; Κάνουν δηλώσεις ευαγγελίζονται τη θετική σκέψη αλλά είναι σαν να κουκουλώνουν τις αρνητικές εσώτερες φωνές και αντιδράσεις που ξεπηδούν. Φανταστείτε μια χύτρα όπου το νερό χοχλάζει, να της βάλεις το καπάκι.

Η συνειδητοποίηση και αποδοχή του τι συμβαίνει μέσα μας τι έχει να μου πει αυτή η φωνή αντίστασης ή η ενόχληση που ξεπηδά είναι σημαντική διότι με βάζει σε κατάσταση και διάθεση να σταθώ και να ψάξω και να καταλάβω. Άλλωστε πως θα ξέρω τι και πώς να το διαχειριστώ αν δεν το αναγνωρίσω και δεν μπω στη διαδικασία να μάθω πρώτα τι και γιατί μου συμβαίνει ;

Πρόσκληση από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κέντρο Ερευνών
CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Αγαπητά μέλη της ΕΕΣΜ και του CSAP,
Mε βάση το Πρόγραμμα Σπουδών του CSAP14, το Σάββατο 31.Ιαν.2014,στις 09:30 π.μ. θα λάβει χώρα η διάλεξη με τίτλο:
The Synolic Model and the NLP System
Εισηγήτρια: Δρ. κ. Alexandra EfthimiadouΜπορείτε να καλέσετε και άτομα που γνωρίζετε εκτός CSAP.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Καθηγητής Νικήτας Ασημακόπουλος,
Επιστημονικός Υπεύθυνος CSAP Προγράμματος.

Η υγεία είναι συνάρτηση του lifestyle μας

Με την αλλαγή του έτους, μια από τις ευχές που σίγουρα θα ακούσουμε είναι να έχουμε ένα ευτυχισμένο νέο έτος με χαρά, αγάπη, … και υγεία. Έχετε όμως αναλογιστεί τι πραγματικά σημαίνει υγεία;

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η υγεία είναι «η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Αυτός ο ορισμός, το 1948, ήταν ταυτόχρονα τολμηρός αλλά και καινοτόμος, καθώς έθετε σε αμφισβήτηση την κύρια υπόθεση εκείνον τον καιρό, ότι εφόσον η αρρώστια – ή τουλάχιστον τα συμπτώματά της – εξαφανίζονταν, τότε θα αποκαθίσταντο η υγεία.

Ο ορισμός του ΠΟΥ για πρώτη φορά έδινε την αρμόζουσα σημασία στην έννοια της κοινωνικής και συναισθηματικής υγείας, πέρα από τη σωματική. Ωστόσο ακόμα και αυτός ο ορισμός σήμερα είναι ελλιπής, καθώς δεν εμπεριείχε τον παράγοντα «περιβάλλον».

Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ζούνε στην «ανεπτυγμένη» Δύση αποτελεί μια από της κύριες αιτίες χρόνιων ασθενειών. Είναι επίσης κοινώς αποδεκτό ότι αυτές οι «lifestyle ασθένειες» που αποδίδονται δηλαδή στον τρόπο που ζούμε, μπορούν να εξαφανιστούν με τον ίδιο τρόπο που εμφανίζονται – αλλάζοντας, δηλαδή, την καθημερινότητά μας.
Είναι πιο εύκολο, πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και φυσικά πιο αποδοτικό – όσον αφορά στο αποτέλεσμα αλλά και σε διάρκεια – να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας από το να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την υγεία μας με φάρμακα, αφού έχουμε νοσήσει. Και ειδικά όταν πρόκειται για την συναισθηματική και ψυχική μας υγεία. Εκεί, τι έχει να μας προσφέρει, αλήθεια, η «δυτική» ιατρική; Το να είμαστε «υγιής» δεν σημαίνει να μην αρρωσταίνουμε ποτέ, αλλά και το ότι έχουμε την ευελιξία (behavioural flexibility) να αλλάξουμε την συμπεριφορά, τα πιστεύω και τις αντιδράσεις μας ώστε να καταφέρουμε να βελτιστοποιήσουμε και την απόδοσή μας, όταν αντιμετωπίζουμε διάφορες προκλήσεις στη ζωή μας.

Η ικανότητά μας να επανα-προγραμματίσουμε τις συμπεριφορές μας, τα πιστεύω μας, τη νοοτροπία μας και ίσως ακόμα και τη βιολογία μας, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ίσως πιστεύουμε. Πολλοί από εμάς έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ και καιρό ότι πρέπει να αλλάξουμε, αλλά ίσως οι περισσότεροι να μην γνωρίζουμε το πώς.

Το σύστημα NLP είναι ένα σύνολο τεχνικών και μια μεθοδολογία που μας βοηθάει να αποκτήσουμε πληρέστερη πρόσβαση στο μυαλό μας, να δούμε πώς ακριβώς σκεφτόμαστε, να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς γίνεται μέσα μας, τι κάνουμε και πώς ακριβώς το κάνουμε και άρα, εάν επιθυμούμε, να το αλλάξουμε.

Αναγνωρίζοντας τη δική μας φόρμουλα που παράγει τη συμπεριφορά μας, μπορούμε να επέμβουμε αν χρειάζεται για να αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε κάποια πράγματα με σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος δυναμικού μας προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Εάν, λοιπόν, το 2014 δεν ήταν ακριβώς όπως το θέλατε, μην το βάλετε κάτω. Ξεκινήστε το 2015 με κάτι διαφορετικό. Κάντε την αλλαγή, όσο μικρή ή μεγάλη κι αν είναι, ξεκινώντας με τον τρόπο που σκέφτεστε

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές και ένα 2015 με υγεία & ευεξία

Μυρτώ Ραφτοπούλου (PhD)
NLP & New Code NLP Trainer

στο 38ου συνέδριο του EANLPt στην Αθήνα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ομιλητές του 38ου συνέδριο του EANLPt στην Αθήνα, που μοιραστήκαν μαζί μας τις γνώσεις τους πάνω στο πώς οι αφηγήσεις, οι αλληγορίες, τα παραμύθια, που είναι οι «πρώτες» στη ζωή μας θεωρίες, ανοίγουν νέους δρόμους, δίνουν διαφορετικό νόημα, και επιλογές στην ανάπτυξη στον ανθρώπινο νου. (από αριστερά: Dan Stanescu, Myrto Raftopoulou, Despina-Maria Kefalidou, Alexandra Efthimiadou, Catharine Tam isier, Catalin Zaharia, Peter Schuetz, Riita Malkamäki, Catharine Tamisier)

από αριστερά: Dan Stanescu, Myrto Raftopoulou, Despina-Maria Kefalidou, Alexandra Efthimiadou, Catharine Tam isier, Catalin Zaharia, Peter Schuetz, Riita Malkamäki, Catharine Tamisier
Riita Malkamäki (Finland): The thin story and/or the rich story. Narrative therapy in NLPt
Peter Schutz (Austria): Narratives in youtube as intervention elements for psychotherapy and groups
Melita Reiner, M.Sc. (Croatia): The Hero’s Journey –a Story of Personal Growth and Development
Despina-Maria Kefalidou (Greece): The use of metaphors in the counselling process
Dan Stanescu (Romania): The Hero’s Journey of students “walking” the Narrative Mediation Path – an innovative methodology to foster individual change using reflexivity
Catharine Tamisier (France): How does it work
Catalin Zaharia (Romania): Taking it further
Alexandra Efthimiadou (Greece): The Risk of ambiguity in metaphors

με νέα πορεία πλέυσης …

Σας έχει τύχει να «ζηλέψατε» κάτι που κάνει κάποιος φίλος, γνωστός, συνεργάτης, και θα θέλατε να μπορείτε να το κάνετε κι εσείς; Κι αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι μία δεξιότητα, μια συμπεριφορά, ένα τρόπο που σκέφτεται και αντιμετωπίζει καταστάσεις όπως για παράδειγμα πως κρατά την ψυχραιμία του, πως γράφει και με τα δύο χέρια κοκ.

Η τεχνική modeling (αποτύπωση συγκεκριμένων βημάτων ‘επιθυμητών’ συμπεριφορών αναφορικά στο τρόπο που ενεργεί και σκέφτεται φίλος, γνωστός, συνεργάτης) είναι μια από τις βασικές ενότητες στην εκπαίδευση για το NLP Master Certification.

Από τo Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο άλλο ένα γκρουπ ήδη NLP Practitioners συνέχισαν τη μελέτη στο σύστημα NLP όπου σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα ενοτήτων εμβάθυνε στο τι συμβαίνει στην νευροβιολογία και λειτουργούν αποτελεσματικά οι τεχνικές του συστήματος, πώς να αυτοσχεδιάζουν με τις τεχνικές, και πως να διερευνούν περισσότερες δυνατότητες επιλογών.

38ο EANLPt Συνέδριο στην Αθήνα 07 – 09 Νοε. 2014

«Narratives – Meanings – Change»

Το 38ο μη-κερδοσκοπικό επιστημονικό συνέδριο του EANLPt θα πραγματοποιηθέι στην Αθήνα 07-09 Νοε.2014 με τίτλο: Narratives-Meanings-Change.

Οι ίστορίες, οι αλληγορίες, οι παραβολές είναι οι πρώτες «θεωρίες» στη ζωή του ανθρώπου που δίνουν νόημα και κατευθύνση για την ανάπτυξη τους. Στην ψυχοθεραπεία εφαρμόζονται και προσαρμόζονται οι ιστορίες, το νόημα τους, ή και τα δύο για την συνεχή ανάπτυξη των πελατών, που ονομάζεται αλλαγή. Το συνέδριο EANLPt θα επικεντρωθεί γύρω από αυτό το θέμα με έμφαση τόσο στη φιλοσοφία όσο και τη μεθοδολογία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 07 Νοε.2014

10.00 – 13.00 | περιήγηση στην Αθήνα
13.00 – 15.00 | γεύμα εργασίας των TSC και εκτελεστικό
15.30 – 16.30 | σύσκεψη Συμβουλίου
16.30 – 19.00 | ενδοσκοπικό διάλογο. συντονιστής: Catharine Tamisier (Γαλλία)

Σάββατο, 08 Νοε.2014 – Ημερίδα

09.00 – 09.30 | Εγγραφή
09.30 – 10.00 | Χαιρετισμός από Catalin Zaharia (EANLPt πρόεδρος), Peter Schuetz (EANLPt γενικός γραμματέας) και Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου (διευθυντής της nlpingreece ®)
~ στο πρόγραμμα του συνεδρίου συμμετέχουν με ομιλίες ~
Riita Malkamäki (Finland): The thin story and/or the rich story. Narrative therapy in NLPt.
Dan Stanescu, PhD (Ρουμανία): The Hero’s Journey of students “walking” the Narrative Mediation Path
Melita Reiner (Κροατία): The Hero’s Journey
Peter Schutz M.Sc. MBA (Αυστρία): Narratives in YouTube as intervention elements for psychotherapy and groups.
Alexandra Efthimiadou, PhD (Ελλάδα): The Risk of ambiguity in metaphors
Despina-Maria Kefalidou (Ελλάδα): The use of metaphors in the counselling process
Myrto Raftopoulou, PhD (Ελλάδα): The power of «living» metaphors

Κυριακή, 09 Νοε.2014

09.30 – 10.30 executive & TSC πρωινό
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: www.eanlpt.org/38_athen.htm

________________________

«Narratives – Meanings – Change»

a non profit scientific NLPt conference

Narratives and metaphors are first the «theories» in human life that give meanings and directions for development. In psychotherapy, we work with our clients on either adapting the narrative or the meaning – or both for lasting development called change. This NLPt conference will focus around that topic with an emphasis both on its philosophy and methodology.

PROGRAM

friday, 07.11.2014

10.00-13.00 | city tour in Athens – If you want to join, please send us an email to info@eanlpt.org till latest 03.11.2014. It’s free for all foreign participants, all others pay €12,-.
13.00-15.00 | working lunch of TSC and executive
15.30-16.30 | country board
16.30-19.00 | mindfulness dialogue intervision. moderation: Catharine Tamisier (France)

saturday, 08.11.2014 – conference day

09.00-09.30 | Registration
09.30-10.00 | Welcome by Catalin Zaharia (EANLPt president), Peter Schuetz (EANLPt secretary general) and Alexandra Efthymiadou (director of NLPinGreece)
~ conference program to be announced ~
Riita Malkamäki (Finland): The thin story and/or the rich story. Narrative therapy in NLPt.
Dan Stanescu, PhD (Romania): The Hero’s Journey of students “walking” the Narrative Mediation Path
Melita Reiner (Croatia): The Hero’s Journey
Peter Schutz M.Sc. MBA (Austria): Narratives in YouTube as intervention elements for psychotherapy and groups.
Alexandra Efthimiadou, PhD (Greece): The Risk of ambiguity in metaphors
Despina-Maria Kefalidou (Greece): The use of metaphors in the counselling process
Myrto Raftopoulou, PhD (Greece): The power of «living» metaphors

sunday, 09.11.2014

09.30 – 10.30 | executive & TSC breakfast
For more information & registration visit: www.eanlpt.org/38_athen.htm

φωτο από πιστοποίηση

το New Code NLP Practitioner Certification είναι & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

Στο module 1 του New Code NLP Practitioner Certification, Οκτ-Νοε 2014, στις νέες αίθουσές μας, εκτός ότι μαθαίνουμε New Code Game και τεχνικές ώστε να ενισχύουμε την απόδοσή και την αποτελεσματικότητά μας (high performance) συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε …

Ποιος είναι ο Frank Pucelik;

Ο Frank Pucelik σύμφωνα με τη πρόσφατη αναγνώριση του John Grinder (στο «Origins of Neuro Linguistic Programming» από τον John Grinder, Frank Pucelik), ήταν πρωτεργάτης και είναι ένας από την ιδρυτική ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ, του συστήματος NLP. Μετά από συσσωρευμένες αναλύσεις, εργασίας αποτελέσματα των πειράματα τους στον τομέα της «ανθρώπινης τελειότητας» εξέλιξαν την τεχνική του «Meta».

Ο Grinder και ο Bandler είναι γλωσσολόγος και μαθηματικός αντίστοιχα, ενώ Pucelik, σαν ψυχολόγος, βοήθησε να αποκτήσει το σύστημα του NLP τη θεραπευτική / ψυχολογική επέκταση του Ο Pucelik επισκέπτεται τη Μελβούρνη, τον Οκτώβριο 2014 για το NLPSuperfest και θα είναι στην Αθήνα στο 38η EANLPt συνέδριο και θα αναφερθεί στις «Ancient metaphors for group members» | 8 Νοεμβρίου 2014 | 12.30-13.15

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα 210 6233450 ή στο info@nlpgreece.gr

Μεγαλώσαμε με ιστορίες

 

Πλούσια η Ελληνική κουλτούρα με ιστορίες από Αίσωπο, Χότζα, Καραγκιόζη.
Μεγαλώσαμε με ιστορίες

Οι διηγήσεις είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο διότι μπορεί να κάνει τους ανθρώπους
• Να παραλληλίσουν καταστάσεις
• Να εντείνουν την προσοχή τους στη θέμα της ιστορίας και να δημιουργήσουν στο μυαλό τους διάφορους συνειρμούς
• Να ανατρέξουν σε εμπειρίες
• Να πετάξουν την πανοπλία τους να χαλαρώσουν
• Να παίξουν, να ξεφύγει το μυαλό τους και να ανακαλύψουν πράγματα που δεν μπορούσαν να φανταστούν
• Να τοποθετήσουν τα πράγματα που τους απασχολούν σε άλλα πλαίσια .
• Να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να δουν κι άλλες επιλογές
• Να αποστασιοποιηθούν από μια κατάσταση
• Να σκεφτούν κι άλλες δυνατότητες

Δεν είναι τυχαίο που πολλά βιβλία τα τελευταία χρόνια έχουν κεντρικό πυρήνα ιστορίες.

Το 38ο συνέδριο του EANLPt που διεξάγεται στην Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου μεγεθύνει πάνω στο θέμα όπου συζητούνται η φιλοσοφία και μεθοδολογία των αφηγήσεων στα πλαίσια της ανάπτυξης και της διαδικασίας αλλαγών στη ζωή ενός ανθρώπου.

κοντά στα start-ups …

Από το 1ο workshop με συνεργασία με το egg οι start-up ομάδες ενημερώθηκαν για το σύστημα NLP και πως εντάσεται στην Αρχιτεκρτονικής της Πειθούς για να φέρουν τα επιθυμιτά αποτελέσματα χωρίς συνειδητή προσπάθεια.

Διαβάζοντας πίσω από τα λόγια του τερματοφύλακα της Κόστα Ρίκα, Κέιλορ Νάβας

Άλλοι το είδαν στις ειδήσεις, άλλοι το διάβασαν στον τύπο, άλλοι ίσως και να άκουσαν στο ράδιο τα λόγια του τερματοφύλακα της Κόστα Ρίκα, Κέιλορ Νάβας: «Τον είδα, θυμήθηκα ότι ήμασταν μαζί στη Λεβάντε και έφερα στο μυαλό μου πώς εκτελεί τα πέναλτι. Ευτυχώς δεν άλλαξε τον τρόπο που τα χτυπάει!»

Δίνοντας μια διάσταση NLP η τεχνική του Modeling στοχεύει σε αυτό ακριβός, να αποτυπώσει να αφομοιώσει και αναλύσει, την στρατηγική κάποιας διαδικασίας, με απώτερο σκοπό να μπορεί να μελετήσει συμπεριφορές, να μάθεις, να προβλέψει κινήσεις, και στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά να αποκρούσει ένα γκολ.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ενισχύσει αυτήν την απόδοσή του οι τεχνικές του συστήματος NLP καθώς και τα παιχνίδια του New Code, δίνουν τη δυνατότητα μελέτης και διεύρυνσης του κόσμου των δυνατοτήτων μας.

Ιωάννης Αθανασόπουλος

Δεν είναι αποτυχία, μόνο χρήσιμα αποτελέσματα & πληροφορίες. No failure only feedback

Μελετώντας προσεκτικά τα σχέδιά που μας έχουν πάει στραβά, οι περισσότεροι από εμάς έχουν την τάση να πιστεύουμε ότι έχουμε αποτύχει. Πριν, πολύ βιαστικά, φτάσουμε στο συμπέρασμα αυτό, ίσως να έπρεπε για μια στιγμή να αναρωτηθούμε τι θα ήταν πιο ευεργετικό, να το θεωρήσουμε ως «αποτυχία» ή να το διαχειριστούμε ως μια χρήσιμη πληροφορία – ανατροφοδότηση;
Λαμβάνοντάς το ως αποτυχία το πιθανότερο είναι ότι θα τα παρατήσουμε πολύ εύκολα με σημαντικότερο συνακόλουθο την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον εαυτό μας, στην επιδίωξη παρόμοιων στόχων και σχεδίων στο μέλλον. Η αποτυχία δεν είναι ένα αδιέξοδο όταν χρησιμοποιηθεί σαν ανατροφοδότηση που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε διορθώσεις και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε ξανά-δοκιμάσουμε για το θετικό αποτέλεσμα.

«Αποτυχίες» είναι σήμα ότι πρέπει να διορθωθεί η πορεία μας προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα ή στόχο. Η αποτυχία να επισημάνει ότι αυτό που κάνουμε υπολείπεται της επιτυχίας ή, εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να το δούμε σαν σχόλια, στοιχεία, πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε την αναθεώρηση, τη βελτίωση, την ευθυγράμμιση και, στο τέλος, την επιτυχία.

Πρέπει συνέχεια να γνωρίζουμε αν είμαστε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη αποτελεσμάτων μας. Η ανατροφοδότηση μας δίνει μια εξαιρετική πληροφόρηση, συγκεντρώνουμε περισσότερες πληροφορίες, παραμένουμε στο δρόμο μας, ξεπερνάμε απροσδόκητα εμπόδια, τα οποία είναι βέβαιο ότι θα προκύψουν στο δρόμο μας προς την επιτυχία. Πρόσθετα με την ανατροφοδότηση, μπορούμε να γνωρίσουμε πόση πρόοδο έχουμε κάνει, τι πετύχαμε, τι έχουμε καταφέρει και πού βαδίζουμε.

Ας δούμε για παράδειγμα δύο μαθήτριες κλασσικού χορού, τη Μαρίζα και την Ηρώ, με χαμηλή επίδοση να αποκτήσουν αυτήν τη λεγόμενη ‘’χάρη’’. Η Μαρίζα πιο επιμελής, πάντα με το στόχο της κατά νου, ψάχνει, προσπαθώντας να βελτιωθεί, εστιάζει μόνο στα λάθη της. Ίσως σύντομα θα αρχίσει να αισθάνεται σαν να έχει αποτύχει. Τέτοια αίσθηση παράγει κακή διάθεση και πολύ σύντομα, μπορεί ίσως και να σταματήσει. Η Ηρώ, από την άλλη, έχει αναπτύξει μια διαφορετική αίσθηση. Σκέφτεται διαφορετικά. Εκείνη πείθει τον εαυτό της ότι για την επίτευξη της αίσθησης της ‘’χάρης’’ πρέπει και εξασκεί τον εαυτό της με συνέπεια προς τη βελτίωση. Εστιάζει στα σημεία βελτίωσης. Ευκολά μπορεί κανείς να δει την έντονη αντίθεση εδώ που χωρίζει μια αυτοεκπληρούμενη αποτυχία και έναν νικητή που εξαλείφει την πιθανότητα λάθους από τη σκέψη του.

Η ανάδραση προκαλεί θετική προσέγγιση του θέματος από την άλλη, η αποτυχία είναι αρνητική. Υπάρχει σαφής διαφορά και διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο τρόπων, καθώς η ανάδραση μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε από τα λάθη μας, να εστιάσουμε περισσότερες προσπάθειες, να αλλάξει η συμπεριφορά μας και να προσαρμόσουμε τις προτεραιότητές μας. Η αποτυχία, από την άλλη πλευρά, προκαλεί δυσμενείς συναισθήματα όπως η διάβρωση της εμπιστοσύνης, ελλιπής εικόνα του εαυτού μας, έλλειψη κινήτρων για τη βελτίωση που αναπόφευκτα οδηγεί σε χαμηλότερο επίπεδο επίτευξης και πιθανός στην μη επίτευξη του στόχου, είτε αυτού αλλά πιθανός είτε και εφάμιλλου στο μέλλον.

Αν συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η αποτυχία, τελικά θα παύουμε να αποτυγχάνουμε. Αν με επιμονή δεχτούμε και μελετήσουμε τη δήθεν αποτυχία ως ανατροφοδότηση, θα μας ωφελήσει στην προσπάθεια και στον δρόμο μας για την επιτυχία. Η επιτυχία στο τέλος θα είναι πραγματικότητα και θα επιτευχθεί με σχετική ευκολία.

απόδοση από το : http://www.mymotivational-nlp.com/nlp-presuppositions/14-there-is-no-failure-only-feedback

Η στρατηγική της Disney για την δημιουργικότητα με τις τεχνικές του NLP!

Πως να χρησιμοποιήσετε την στρατηγική, για να διευκολύνετε ομάδες και ανθρώπους, που δεν πιστεύουν ότι είναι δημιουργικοί!

Μια απλή αλλά ισχυρή στρατηγική που αναπτύχθηκε από τον drRobert Dilts για τη στρατηγική της Disney: «Το μεγαλύτερο μπλοκ της δημιουργικότητας στην επιχείρηση είναι η τάση, πολιτισμικά ριζωμένη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με τη χώρα, τον κλάδο και το επάγγελμα, να καταρρίψουν νέες ιδέες πριν καλά-καλά εξεταστούν, επισημαίνοντας όλους τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει»

 

http://coachingleaders.emotional-climate.com/nlp-the-disney-strategy-for-creativity/ 

NLP Practitioner Certification team pic

NLP Practitioner Certification group

Φτάσαμε στο τέλος του Certification προγράμματος για τους νέους NLP Practitioners που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2014. Ακόμη μια ομάδα ατόμων προχώρησε σε βάθος γνώση του συστήματος NLP σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής (Business, Personal Development, Coaching/Counseling/Educational & Medical) ενώ παραλληλα δουλευεσε εις βάθος αλλαγές στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης καταστάσεων στη διαδρομή της ζωής, αποδυναμώνοντας συναισθήματα που ταλαιπωρούν, σκέψεις και πεποιθήσεις που περιορίζουν και επανασχεδιάζοντας τους στόχους!

 

Έχουμε τις απαντήσεις, αν έχετε τις ερωτήσεις…

Το βραδυ της Δευτέρας 7 Απρ. από τις 20:00, είναι αφιερωμένο στο NLP ή αλλιώς τον Νευρό-Γλωσσικό Προγραμματισμό.

Πολλοί ίσως να ακούνε τη λέξη αυτή χωρίς να γνωρίζουνε τι ακριβώς σημαίνει, τι μας προσφέρει. Η Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου της nlpingreece ®, μέλος του European Board of NLP, American Board of NLP, Time Line Therapy ™ Association και ιδρυτικό μέλος του Hellenic Βoard of NLP, προσκλήθηκε στο VIBE LOFT (Σκουζέ 3, πλατεία Αγ. Ειρήνης) στα πλαίσια δραστηριoτήτων με θέμα BRAINMAGIC για να αποκαλύψει γιατί κάποιοι πετυχαίνουν και φέρνουν τα αποτελέσματα που θέλουν και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως όχι. Πώς χρησιμοποιώντας το NLP -ένα σύστημα τεχνικών- θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τον κρυμμένο εσωτερικό μας θησαυρό.

Έτσι για όποιον προτημάει ένα ποτό, από τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα των πανεπηστημίων, θα έχει τη δυνατότητα να δει, να ακούσει, να ρωτήσει, να συζήτησει και να πάρει όλες τι απαντήσεις στα ερωτήματά του.

https://www.facebook.com/events/1434860440088890/

Coaching & NLP -αγγ

There is much talk about running the era of information management.  Transferring it into business,  social and personal life day by day we end up realizing that anything we do is about coping with information.In fact all life depends on the flow of information. Our very existence is governed by information coded in the DNA of our cells and it is not in our hands to do something about the genes we ended up with. However we can learn to have control over the information inside our head which defines the way we shape our reality.

The brain contains an incredible amount of information and receives further input throughout every moment of every day. The fact that brains have developed over millions of years means that our brains are equipped with some very sophisticated mental processes and have ended up adopting and operating certain behavioral patterns.

The way we process the information inside our minds determines whether we survive, whether we are moderately successful or achieve levels of excellence, whether we win or lose in life. Richard Bandler and John Grinder creators of NLP determined that the difference often lies in small refinements in information processing.

The fundamental discovery behind Neuro Linguistic Programming (NLP) is that the way we organise the information inside our mind can have a powerful impact on the level of our success. The field of NLP coaching is based on the idea of having someone who understands the structure over and beyond the content Consequently, the NLP techniques deal with depicting and changing how people code the information inside their minds. So what a Coach does to make all the difference in the world actually seeks to get to the heart or structure of a situation. In other words we search for patterns or for the path that each one of us uses to achieve what we want.

NLP Coaches are coaching people in public speaking, negotiating skills, business acumen, leading people, relationship enrichment, health and fitness, or a particular excellence. They define the flow of information, refine the criteria of the process to empower the client to run his or her own brain to harness their latent qualities, to generate new potentials, new resources, and new strengths and create a life orientation that aims for excellence and results. NLP coaching is about a high level expertise on the structure and process of performance.

article submitted to the Hellenic Coaching Forum

‘Η παίζουμε ή δεν παίζουμε…

Πόσες φορές έχουμε πει «δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι» ή «έχει κολλήσει το μυαλό μου», «δεν ξέρω τι θέλω ή τι είναι καλύτερο για μένα», «έχω μπλοκάρει»;

Το New Code NLP με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών μας επιτρέπει να ψάξουμε στο απεριόριστο θησαυροφυλάκιό μας που ονομάζεται υποσυνείδητο και να βρούμε την απάντηση η οποία έρχεται στην μορφή μιας ασυναίσθητης αλλαγής, συμπεριφοράς, συναισθηματικής κατάστασης ή τρόπου σκέψης και μάλιστα πολλές φορές από εκεί που δεν το περιμέναμε.

Το πρώτο στην Ελλάδα New Code NLP Certification ολοκληρώθηκε από την nlpingreece ®. Δέκα άνθρωποι μοιράστηκαν εμπειρίες, μπήκαν σε σκέψεις , βγήκαν από αδιέξοδα , πήραν και έδωσαν, έπαιξαν και προ πάντων… ανακάλυψαν κι άλλες επιλογές.

Ο καθένας με το δικό του προσωπικό τρόπο, άλλαξε την πορεία της σκέψης του σε θέματα, σε έναν ή περισσότερους τομείς στη ζωή του, στο βαθμό που εκείνη ή εκείνος επιθυμούσε. Άλλωστε ο σκοπός και στόχος των τεχνικών NLP είναι να μας αυξήσουν τις επιλογές. Όταν βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι καμιά φορά μας δίνεται η επιλογή να συνεχίσουμε ευθεία ή να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός. Η μια κατεύθυνση συνήθως θεωρείται μονόδρομος. Οι δύο ίσως θέτουν δίλημμα . Από τρείς και πάνω μιλάμε για επιλογές.

Το New Code NLP έχοντας ως αρχή ότι το υποσυνείδητό μας έχει όλα τα απαραίτητα εφόδια, τις ικανότητες και την γνώση να χαράξει την καλύτερη δυνατή πορεία για εμάς, δουλεύει ακόμα πιο βαθιά, δίνοντάς μας αμέτρητες επιλογές. Μας βγάζει από τη θέση του οδηγού και μας κάνει καπετάνιους και πιλότους των θεμάτων της ζωής μας. Στην απέραντη θάλασσα ο καπετάνιος μπορεί να αλλάξει την πορεία του σκάφους μόλις με μια διόρθωση μιας ή και δύο μοιρών, έως και 358. Με τον ίδιο τρόπο ο πιλότος αλλάζει την πορεία του αεροσκάφους και έχει την επιπλέον δυνατότητα να βρεθεί πιο κοντά στην επιφάνεια της Γης ή να πάρει ύψος.

Στην καρδιά των τεχνικών του New Code NLP βρίσκονται τα λεγόμενα New Code Games, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα παιχνίδια που μας επιτρέπουν να βγάλουμε το συνειδητό από το πηδάλιο μας, το οποίο ξέρει να λειτουργεί μόνο σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο με αυστηρούς κανόνες/δρόμους, και να αφήσουμε τις απαραίτητες διορθώσεις από δύο έως και 358 μοίρες στο υποσυνείδητο, με πυξίδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για μας. Γιατί το υποσυνείδητό μας σκέφτεται απλά, σαν παιδί, και αυτό που έρχεται και περιπλέκει τα πράγματα είναι το συνειδητό, με την τάση του να υπεραναλύει, να συγκρίνει – φαινομενικά συγκρίσιμα αλλά στην ουσία ασύγκριτα πράγματα – , να γενικεύει, και να επιβάλει το δικό του σειριακό και γραμμικό τρόπο σκέψης, αδυνατώντας τις περισσότερες φορές να δει και να αξιολογήσει εναλλακτικές.

Αυτοί οι δέκα άνθρωποι βελτίωσαν την ποιότητα των αποφάσεών τους και την απόδοσή σε διάφορους τομείς, κυρίως παίζοντας, ανά δυάδες ή τριάδες, απλά. Τόσο απλά; Ναι, τόσο απλά.
Οι τεχνικές του New Code NLP έρχονται στις ήδη υπάρχουσες λεωφόρους, οδούς, δρομάκια που έχουμε συνηθίσει πιστά να ακολουθούμε, να προσθέσουν και να εμπλουτίσουν το χάρτη μας με περισσότερες διαδρομές για να διαχειριστούμε τις ανάγκες μας τα θέλω μας τις καταστάσεις που μας απασχολούν.

Βασική προϋπόθεση είναι να μπορούμε – και αν δεν ξέρουμε να μάθουμε – πώς να εμπιστευόμαστε το υποσυνείδητό μας που γνωρίζει τον απώτερο σκοπό πίσω από την κάθε συμπεριφορά που επιθυμούμε να αλλάξουμε ή το πλαίσιο όπου θέλουμε να είμαστε για να γίνουμε ο καλύτερός μας εαυτός.

Το πρώτο γκρουπ των Certified New Code NLP Practitioners στην Ελλάδα, έμαθε να εμπιστεύεται το υποσυνείδητό του και είδε θεαματικά αποτελέσματα. Και εγώ είχα την μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι μέρος σ’ αυτή τη διαδρομή τους.

Δρ. Μυρτώ Ραφτόπουλου
ITA Certified Classic & New Code NLP Trainer

Project U – Αλλαγή πλεύσης μ ένα νέο τρόπο σκέψης

«There is nothing more powerful than an idea whose time has come.» Victor Hugo

Δεν υπάρχει τίποτα πιο πανίσχυρο από μια ιδέα της οποίας η ώρα για υλοποίησης έχει έρθει!

Πολλοί άνθρωποι έχουν επιχειρήσει να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους και συνειδητοποιήσουν στην πορεία ότι κάνουν πισωγύρισμα στα «παλιά τους λημέρια» στις παλιές συνήθειες και συμπεριφορές.

Πόσες φορές έχουμε βάλει στο μυαλό ένα συγκεκριμένο στόχο για να διαπιστώσουμε στο τέλος ότι δεν βγήκε, ή βγήκε με δυσκολία, ή βγήκε αλλά με έκπτωση απέναντι στις τελικές προσδοκίες μας.

Ανακαλύψτε τις τεχνικές του δοκιμασμένου συστήματος NLP που θα σας οδηγήσουν να λειτουργείτε με «ένα νέο τρόπο σκέψης».
Μπορείτε να φανταστείτε τι θα σήμαινε να ανακαλύψετε μαζί μας πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εύκολες και δοκιμασμένες τεχνικές του NLP για:
• Να εντοπίσετε όλες τις παραμέτρους που συντελούν στον τρόπο που κάποιος προχωρά, πετυχαίνει, ή όχι και προδιαγράφει την πορεία της ζωής του.
• Να γνωρίσετε πραγματικά τι συμβαίνει μέσα σας και με ποιους τρόπους το ίδιο το μυαλό που σας οδηγεί, σας κρατά και πίσω.
• Να αποδυναμώσετε συναισθήματα, εδραιωμένες θέσεις, και πεποιθήσεις που περιορίζουν.
• Να απαλλαγείτε από διλλήματα και σκέψεις που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις.
• Να απαλλαγείτε από επιζήμιες και προβληματικές συνήθειες.
• Να θωρακίσετε τον εαυτό σας και να ξέρετε πώς να αποστασιοποιείστε από ενοχλητικές καταστάσεις.
• Να δουλέψετε μαζί μας προς το καθοριστικό σημείο καμπής για να επιλύετε επίμονα προβλήματα και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα αλλιώς .
• Να ξέρετε τι να κάνετε όταν νιώθετε ότι δεν ξέρετε τι άλλο να κάνετε
• Να πετύχετε εύκολα τους στόχους σας και να αρχίσετε να πραγματοποιείτε τα όνειρά σας.

Στην nlpgreece® έχουμε δεσμευτεί να δημιουργούμε εμπειρίες για τους ενδιαφερομένους να μυηθούν σε εφαρμογές τεχνικών του συστήματος NLP με εκπληκτικά αποτελέσματα. Στο εξειδικευμένο workshop «Project U – Αλλαγή πλεύσης μ’ ένα νέο τρόπο σκέψης» θα δουλέψουμε μαζί σας για να τους στόχους σας και να αλλάξετε προς το καλύτερο τη ζωή σας.

Η σωστή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων ως εργαλείο βελτίωσης και διασφάλισης υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων.

Optimizing performance appraisal results. Improving personal proficiency and role effectiveness.
· Γιατί παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες τους, στελέχη και επαγγελματίες δυσκολεύονται ή δεν καταφέρουν τελικά να πετύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
· Για ποιο λόγο πολλές φορές διαπιστώνουμε, πανέξυπνα και μορφωμένα άτομα να κάνουν άτοπα πράγματα;
· Ποια η χρησιμότητα του να στέλνεις ανθρώπους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να επιστρέφουν κάνοντας τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά;

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που απασχόλησαν τους Dr Alan M Barratt & D. Patrick Georges, δημιουργούς του μοντέλου “The Synolic Approach to Human Resource Development” (British management journal Executive Development, Vol. 8, No. 2, June 1995), στη συνεργασία που είχαν με στελέχη μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών με την υποστήριξη Διευθύνσεων HR προκειμένου να επεξεργαστούν διαδικασίες για καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Αναλύοντας την καθημερινή εργασία διαπίστωσαν ότι οι μάνατζερ συχνά συναντούν δυσκολίες στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά της ατομικής απόδοσης και επίδοσης των στελεχών και να διαγνώσουν δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Παραδοσιακές μέθοδοι όπως εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ακόμη κι όταν βασίζονταν σε αναλύσεις εργασιακών καθηκόντων (job analyses) και καταμετρήσεις γνώσης εργασίας (job knowledge surveys), συχνά αποτύγχαναν να επηρεάσουν σημαντικά και να επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την βέλτιστη επαγγελματική απόδοση.
Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μαθαίνοντας απλώς κάποιους τρόπους (how to) για να πετύχουν τους στόχους τους δεν είναι αρκετό. Συχνά ενυπάρχουν αρνητικές σκέψεις που κάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε πολλές φορές, ή συνήθειες και πεπατημένες που ακολουθούμε και οι οποίες δρουν σαν «φρένα» και περιορίζουν τις δυνατότητες μας και το δυναμικό προς την επίτευξη των στόχων.

Δεν αρκούν οι «εργασιακοί παράγοντες» για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των προσόντων ενός εργαζομένου στην επιχείρηση. Μια «Σύνολος» ή συνολική ατομική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει και τους «προσωπικούς παράγοντες», αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επίτευξης βέλτιστης απόδοσης. H αποτελεσματικότητα των στελεχών στις επιχειρήσεις εξαρτάται από τον τρόπο που συνταιριάζουν τους επαγγελματικούς στόχους με τους προσωπικούς τους στόχους και αξίες. Οι υπεύθυνοι Διευθύνσεων και Τμημάτων σε μια επιχείρηση, που πραγματικά ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις δυνατότητές των ανθρώπων τους, μπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους.

Μπορούν να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τι κάνουν, τι τους εμποδίζει να προχωρήσουν, να τους καθοδηγήσουν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, να προσδώσουν και άλλη προοπτική στο ρόλο της θέσεώς τους, να καταλάβουν τι τους ενεργοποιεί για να πετύχουν.

Προς αυτή την κατεύθυνση,η nlpincyprus με την Charakis Research & Development προσάρμοσαν και εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές του συστήματος NLP σε Business Coaching Protocol με στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε εταιρείες να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα ευρήματα της αξιολόγησης της απόδοσης, προσφέροντας με εξειδικευμένα coaching sessions τη δυνατότητα σε στελέχη να βελτιώσουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες τους:
· Εντοπίζοντας τι τους υποκινεί.
· Ανακαλύπτοντας εμπόδια, συνήθειες και ανασταλτικούς παράγοντες που τους κρατούν πίσω και δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν.
· Συνειδητοποιώντας ποιοι είναι ο μηχανισμοί που ενεργοποιούν «τα κουμπιά τους» και διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτονται, που ενεργούν, που αντιδρούν και δραστηριοποιούνται για να εκπληρώσουν αυτά που θέλουν ή να αποφύγουν αυτά που δεν θέλουν.
· Μαθαίνοντας πώς να βάζουν στόχους, πώς να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, ώστε να αποκτούν νόημα και να κάνουν αίσθηση για αυτούς με τρόπο που να έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων και να χειρίζονται τα θέματα και τα του ρόλου τους με επάρκεια, ανταποκρινόμενοι στις επαγγελματικές τους προσδοκίες και στόχους.

copyright, March 2010
A. G. Efthimiadou

Τhere is no failure, only feedback

Συνήθως όταν δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε στις συναλλαγές μας με τρίτους, ρίχνουμε το φταίξιμο μιλώντας για τυχόν αντίσταση που προβάλλουν, ή σκεφτόμαστε μήπως εμείς δεν κάναμε κάτι καλά. Ετσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι όλες τις δυνατότητες είναι με το μέρος τους. Παραχωρούμε δηλαδή το πλεονέκτημα στην άλλη πλευρά.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα συνομιλητή ο οποίος στη μέση της κουβέντας μας διακόπτει υψώνει το ένα φρύδι και αρχίζει να μας μιλά έντονα. Η πιο πιθανή πρώτη κίνηση που θα κάνουμε είναι να σκεφτούμε ότι μάλλον είπαμε κάτι και το παρεξήγησε ή δεν του άρεσε. Η πληροφορία όμως αυτή καθ’ αυτή μπορεί να διατυπωθεί και ως εξής. Κάτι έκανα που προκάλεσε έντονη αντίδραση. Τώρα ξέρω τι να κάνω όταν θέλω να ξαναπροκαλέσω τέτοια αντίδραση.

Δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει μόνο feedback.

Με άλλα λόγια, συνειδητοποιώντας τι κάνουμε πως και πότε είναι σαν να «προσκαλούμε» την άλλη πλευρά σε μια νέα εμπειρία και παρακολουθούμε πώς την αποδέχεται. Η όποια αντίδραση είναι εξαιρετική πληροφόρηση (feedback), η οποία μπορεί να μας καθοδηγήσει στο «Τι μπορούμε να κάνουμε όταν υπάρχει η αίσθηση ότι δεν παίρνει τίποτα άλλο να κάνουμε».

Copyright© | nlpgreece®
All Rights Reserved

Ποιο είναι το δικό σας τραγούδι;

“Himba” είναι μια φυλή στην Αφρική, όπου τα γενέθλια ενός παιδιού δεν υπολογίζονται από τη στιγμή που γεννήθηκε, ούτε καν από τη στιγμή της σύλληψης, αλλά από την ημέρα που το παιδί ήταν μόνο μια σκέψη στο μυαλό της μητέρας του.

Oταν μια γυναίκα αποφασίζει ότι ήρθε η ώρα να κάνει ένα παιδί, πάει μόνη της και κάθεται κάτω από ένα δέντρο, και με ηρεμία περιμένει μέχρι να νιώσει το τραγούδι του παιδιού που θέλει να φέρει στον κόσμο.

Μόλις αφουγκραστεί το ρυθμό του τραγουδιού, τότε πηγαίνει στον άντρα που θα γίνει ο πατέρας αυτού του παιδιού, του το τραγουδάει και του το διδάσκει. Και όταν κάνουν έρωτα για να συλλάβουν το παιδί τους, κάποιες φορές τραγουδούν το τραγούδι που προορίζεται για το παιδί για να το καλέσουν.

Και όταν πια η μητέρα είναι έγκυος, διδάσκει το τραγούδι του παιδιού της στις ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού, έτσι ώστε κατά τη γέννηση του παιδιού να το υποδεχθούν με το τραγούδι του.
Κι όπως το παιδί μεγαλώνει, όλοι στο χωριό μαθαίνουν το τραγούδι του ώστε αν για παράδειγμα πέσει και χτυπήσει , τότε κάποιος από το χωριό το παίρνει αγκαλιά και του τραγουδάει το τραγούδι του. Επίσης όταν το παιδί καταφέρνει να κάνει κάτι θαυμαστό ή όταν ανταπεξέρχεται στις τελετουργίες και στις δοκιμασίες της εφηβείας και της ενηλικίωσης, οι κάτοικοι του χωριού τραγουδούν και πάλι το τραγούδι του σαν ένας τρόπο για να τιμήσουν το άτομο αυτό και να το καλωσορίσουν στην κοινωνία των μεγάλων.

Σ’ αυτήν την αφρικανική φυλή υπάρχει μια άλλη περίσταση κατά την οποία οι κάτοικοι του χωριού τραγουδούν στο παιδί. Αν κατά τη διάρκεια της ζωή του, προβεί σε κάποιο ατόπημα, η παρεκτραπεί και διαπράξει κάποια αντικοινωνική συμπεριφορά, τότε καλείται στο κέντρο του χωριού ενώπιον όλων των ανθρώπων της κοινότητας, οι οποίοι σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω του. Εκεί αντί για τιμωρία, τού τραγουδούν το δικό του τραγούδι για να του θυμίσουν ποιος είναι.

Στη φυλή ισχύει ότι η διόρθωση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς δεν γίνεται με την τιμωρία, αλλά με την αγάπη και την υπενθύμιση της ταυτότητας του. Όταν κανείς ακούσει το δικό του μοναδικό τραγούδι, δεν έχει πια καμία επιθυμία ή ανάγκη να πράξει τίποτα που θα βλάψει κάποιον άλλον.

Ετσι μ’ αυτό τον τρόπο πορεύονται στη ζωή τους.

Στο γάμο, τα τραγούδια της ζωής των δύο παιδιών τραγουδιούνται μαζί, ταυτόχρονα.

Και τέλος, όταν για αυτό το άτομο πλησιάζει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή, όλοι αυτοί που ξέρουν το τραγούδι του, το τραγουδούν για μια τελευταία φορά.

Μπορεί μην έχουμε μεγαλώσει σε μια αφρικανική φυλή με ένα τραγούδι που μας τραγουδιέται σε όλη τη διαδρομή της ζωής μας. Σημάδια όμως μέσα μας καθ όλη τη διάρκεια της ζωή μας «τραγουδούν» και μας υπενθυμίζουν πότε είμαστε σε αρμονία με τον εαυτό μας, με αυτά που κάνουμε, με αυτά που σκεφτόμαστε και πότε υπάρχει παραφωνία.

Αν ακούσουμε προσεκτικά, μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό το μοναδικό μας τραγούδι και να νιώσουμε τη μελωδία που ταξιδεύει μέσα μας και μας καθοδηγεί στη διαδρομή μας.
Ποιο είναι το δικό σας τραγούδι;

Άλλη μια χρονιά παραδίδει τη σκυτάλη σε μια καινούργια και εμείς συνεχίζουμε το ταξίδι μας…..Ευχές νάναι με νέα ματιά!
Αλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου

Συνάντηση με το Σωκράτη…

Στην αρχαία Ελλάδα 469 – 399 πχ ο Σωκράτης εξυμνούταν για τη σοφία του. Μια μέρα ο Σωκράτης συνάντησε ένα γνωστό του ο οποίο μόλις τον είδε με ενθουσιασμό έτρεξε προς το μέρος του και του είπε: «Σωκράτη ξέρεις τι άκουσα μόλις προ ολίγου για ένα από τους μαθητές σου;»
Μια στιγμή απάντησε ο Σωκράτης. Πριν μου πεις αυτό που έχεις να μου πεις θα ήθελα να το περάσω από ένα μικρό τεστ και να μου απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις;
Τρεις ερωτήσεις; αναρωτήθηκε ο άνδρας
Σωστά συνέχισε ο Σωκράτης; Πριν μου μιλήσεις για αυτό το μαθητή μου θα ήθελα να ελεγξω αυτό που έχεις να μου πεις
Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της Αλήθειας. Είσαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό που θα μου πεις είναι αλήθεια και ισχύει;
Όχι απάντησε ο άνδρας. Απλά το άκουσα.
Εντάξει συνέχισε ο Σωκράτης. Επομένως δεν ξέρεις αν ισχύει πραγματικά ή όχι. Τώρα ας δούμε τη δεύτερη ερώτηση. Η ερώτηση του Καλού.
Αυτό που θα μου πεις για τον μαθητή είναι καλό;
Όχι απεναντίας είναι το αντίθετο απάντησε ο άνδρας.
Επομένως συνέχισε ο Σωκράτης αυτό που έχεις να μου πεις για τον μαθητή είναι κακό ακόμη κι αν δεν είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια;
Ο άνδρας ανασήκωσε τους ώμους του με αμηχανία και ο Σωκράτης συνέχισε. «Είναι ακόμη μια ερώτηση με την οποία αυτό που θα μου πεις μπορεί να περάσει το τέστ της πληροφορίας. Είναι η ερώτηση της Χρησιμότητας. Αυτό που έχεις να μου πεις για το μαθητή μου θα είναι χρήσιμο για μένα;»
«Όχι απαραίτητα».
«Επομένως» συμπέρανε ο Σωκράτης «αν αυτό που θέλεις να μου πεις δεν είσαι βέβαιος ότι ισχύει, δεν είναι καλό, ούτε και χρήσιμο για ποιο λόγο να μου το πει  τελικά;»

Η ασθένεια του «με»

Πόσες φορές αισθανθήκαμε άσχημα από σχόλια ή κριτική φίλων, συνεργατών, οικείων προσώπων και πιάσαμε τον εαυτό μας να λέει. «Με στεναχώρησε», «Με πρόσβαλε», «με εκνευρίζει», «με πατάει εκεί που πονάω» κοκ.

Τι είναι αυτό που ενοχλεί όμως; Τι έρχεται να αγγίξει μέσα μας και προκαλεί ενόχληση; Πού μέσα μας υπάρχει διαρροή σε σημείο που να μας πειράζουν τα σχόλια του άλλου;

Και μιλώντας για διαρροή, πριν από χρόνια —με αφορμή μια σκιά υγρασίας στο ταβάνι— ψάχναμε να βρούμε την αιτία. Ύστερα από αρκετό σκάψιμο η αιτία εντοπίστηκε, και μάλιστα σε απόσταση από το σημείο της ζημιάς. Εντυπωσιάστηκα από το πώς το νερό είχε βρει πρόσφορο έδαφος και εισχώρησε με τρόπο που να προκαλέσει τη ζημιά χωρίς να αγγίξει τον πάνω όροφο. «Το νερό παίζει ύπουλα με τις κατασκευές» παρατήρησε τελειώνοντας τις εργασίες ο υδραυλικός.

Τι δεν έχουμε κατασκευάσει μέσα μας και δεν στεγανοποιήσαμε ώστε να μπάζει;

Η άλλη πλευρά είπε αυτό που ήθελε να πει για δικούς της λόγους και προθέσεις και κάνει κάτι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζει ότι μπορεί να κάνει από την πλευρά της. Τι είναι αυτό όμως που ενοχλεί; Και πόσες φορές εν βρασμώ είπαμε «αν είχα έναν τρόπο να τους πω αυτά που ήθελα να τους πω εκείνη τη στιγμή, θα ξαλάφρωνα».

Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στις ενοχλήσεις που αισθανόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις σαν σημάδι να σκεφτούμε μήπως δεν έχουμε βρει κατάλληλο τρόπο ακόμη να χειριστούμε επιδέξια μια κατάσταση. Και οι δεξιότητες μπορούν να αφορούν σε τρόπους για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους, σε τρόπους να στηρίζουμε τις απόψεις μας, σε τρόπους να περιφρουρούμε τα όριά μας, η ακόμη και σε ευκαιρία να επανεξετάσουμε και να επισφραγίσουμε τις αξίες μας, τις προτεραιότητές μας, τι είναι διαπραγματεύσιμο ή αδιαπραγμάτευτο για μας.

Ερωτήσεις, που στοχεύουν στο να είμαστε σίγουροι μέσα μας «για ποιο λόγο κάνω αυτό που κάνω;», «με ποιο σκεπτικό ή προτεραιότητες επέλεξα κάτι;», «σε τι με εξυπηρετεί αυτό και γιατί είναι σημαντικό για μένα;» κάνουν το μυαλό μας να ανοίξει τα χαρτιά της τεκμηρίωσης μέσα μας, και της συνειδητοποίησης. του σε διάφορες περιπτώσεις.

Τέτοιου τύπου ερωτήσεις μπορούμε να τις απαντήσουμε σιωπηλά μέσα μας προκειμένου να επανεξετάσουμε πεποιθήσεις, να ισχυροποιήσουμε θέσεις μας να εντοπίσουμε πού και πως στηρίζουμε τις αποφάσεις μας, να συνειδητοποιήσουμε με τι προτεραιότητες και κριτήρια επιλογών δένει η κάθε ενέργεια μας, ποιες αξίες , αρχές , «πιστεύω», χαράσσουν τα προσωπικά όρια αντοχών ή και ανοχών μας απέναντι σε καταστάσεις, με τρόπο ώστε να μην μπορεί να κολλήσει σκέψη αμφισβήτησης. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αδιαβροχοποιήσουμε και να στεγανοποιήσουμε σημεία που μπάζουν νερά και ενοχλούμαστε από σχόλια τα οποία απλά βρίσκουν πέρασμα και διαπερνούν και ταράσσουν τη βολή της σκέψης μας. Και με αυτή την συλλογιστική μπορούμε να γίνουμε και πιο δεκτικοί στα σχόλια σαν πηγή πληροφορίας, που μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε αν πράγματι σκεφτήκαμε σωστά ή αν υπάρχουν σημεία τα οποία δεν λάβαμε υπόψη μας. Επανάληψη στη σειρά αυτών των ερωτήσεων πάνω σε κάθε απάντηση που προκύπτει διασφαλίζει όλες τις απαραίτητες επιστρώσεις στεγανοποίησης μέσα μας και «αντικολλητικής» δράσης σε εξωτερικούς πειρασμούς.
Copyright© 2013, nlpingreece®
Αλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου Ph.D.

Καθημερινά μαθήματα

Σε πολλούς ανθρώπους συμβαίνουν πράγματα κατά τη διάρκεια της ημέρας τα οποία τους δημιουργούν αρνητική φόρτιση. Αλλοι καταφέρνουν να τα βάζουν στην άκρη και να μην τους δίνουν σημασία τέτοια ώστε να τους τη χαλάσει και όλη την υπόλοιπη ή και τις επόμενες ημέρες άλλοι πάλι όχι. Κάποιοι επιλέγουν να τα βάζουν με τους άλλους και κάποιοι άλλοι να το καταπίνουν και να φορτίζονται συναισθηματικά και κάποιοι άλλοι καταφέρουν.

Συνεχίσουν να είναι εκνευρισμένοι , η να νοιώθουν απογοήτευση, ντροπή, η να μην μπορούν να «βγάλουν από το μυαλό τους» όπως συνηθίζουν να λεν κάποιοι. Συχνά δε διαβάζουμε άρθρα που μιλούν για θετική σκέψη, συστήνουν, αγάπη, συμπόνια, ευγένεια και γενναιοδωρία προς τους άλλους με την ευχή και την ελπίδα ότι θα κερδίσουμε σιγά σιγά να κτίσουμε μια βάση καλής διάθεσης και υπομονής για να αντιμετωπίζουμε με στωικότητα και φιλοσοφημένη υπομονή και θετικότητα διάφορες καταστάσεις.

Οι μέρες όμως μπορεί να περνούν, τα δόντια μας σε κάποιες στιγμές να αρχίζουν να τρίζουν με νευρικό γέλιο το οποίο κρύβει μεν διάθεση για καλή διάθεση μπορεί όμως να εμπεριέχει όμως και σκέψεις οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρνητική φόρτιση. Αρνητικά φορτισμένες καταστάσεις και ιδίως όταν αρχίζουν να συσσωρεύονται δημιουργούν προβλήματα υγείας, να μειώνουν την ποιότητα της ζωής , να επηρεάζουν το περιβάλλον μας , τις σχέσεις μας, να ροκανίζουν από την ποιότητα της ζωή μας.

Στο σύστημα NLP μία από τις τεχνικές (time line) – προσφέρει τρόπους αποφόρτισης τέτοιων καταστάσεων και σας δίνουμε μια μικρή άσκηση να δοκιμάσετε.

Κάθε βράδυ βρείτε μια ήσυχη γωνιά, κλείστε τα μάτια σας φανταστείτε ότι απομακρύνεστε κάτι σαν να αιωρείστε ψηλά μακριά από τα δρώμενα της μέρας η του θέματος που σας απασχόλησε . Το μακριά θα μπορούσε να είναι η κορυφή ενός βουνού , θα μπορούσε να είναι ένα αεροπλάνο η οτιδήποτε παιχνίδι φαντασίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε που σας ανεβάζει ψηλά και σας απομακρύνει από το σημείο «η ημέρα μου».

Οπως ατενίζετε τα πράγματα από ψηλά η από μακριά αφήστε το μυαλό σας ελεύθερο να απαντήσει στη ν ερώτηση. « ποιο είναι το δίδαγμα για μένα τον ίδιο σε σχέση με ότι συνέβη; Τι έχω να συνειδητοποιήσω σχετικά με έμενα τον ίδιο πράγμα που θα με απαλλάξει από το βάρος του αυτού που αισθάνομαι η αισθάνθηκα σήμερα;». «Τι θα μπορούσα αν ξανασυμβεί η κάτι παρόμοιο να σκεφτώ και να πράξω διαφορετικά εγώ;»

Π.χ. στην περίπτωση ενός διαπληκτισμού που με εξόργισε το δίδαγμα θα μπορούσε να είναι να προσπαθώ αντί να αρχίσω αν φουντώνω και να φωνάξω και να χάσω το δίκιο μου να ακούσω προσεκτικά μέχρι τέλος την άλλη πλευρά και να κάνω διερευνητικές ερωτήσεις να καταλάβω τι εννοούσε;. Πως σκέφτηκε και από πού ορμώμενος έφτασε σα αυτό το συμπέρασμα; κοκ
Εφόσον αντλείτε πραγματικά τα σωστά διδάγματα θα διαπιστώσετε ότι τα βάρος του συναισθήματος αποδυναμώνεται.

Κι όσο περισσότερο δουλεύουμε με τον εαυτό μας τόοο αποδυναμώνουμε αρνητικά συναισθήματα τόσο δημιουργείται χώρος και απόθεμα ενέργειας μέσα μας να δείχνουμε αβίαστα κατανόηση, συμπόνια, υπομονή. Διαφορετικά είναι σαν να κουκουλώνουμε με αυτά τα συναισθήματα κάποια άλλα που υποφώσκουν από μέσα μας.

‘Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι απλώς οι μέρες κυλλούν ίδιες και απαράλλαχτες είναι γιατί δεν έχουν καταφέρει να αναγνωρίσουν τα μαθήματα από τα παθήματά τους και τι μπορεί να τους διδάξει η κάθε στιγμή, σε κάθε νέα μέρα που ξημερώνει.’ Paulo Coelho

Τι είναι αυτό που θέλω;

«Τί είναι αυτό που θέλωνα κάνω;»  «Ποιο είναι το ζητούμενο;»

Πρόκειται για την απόλυτη ερώτηση στο NLP.

Και για να χρησιμοποιήσουμε και την επιχειρηματική γλώσσα «Ποιος είναι ο στόχος μου;».Συχνά οι άνθρωποι απαντούν αυτή την ερώτηση είτε λέγοντας τι θέλουν είτε περιγράφοντας τι δεν θέλουν. Και οι δύο τρόποι μας δίνουν χρήσιμη πληροφορία με δεδομένο ότι το μυαλό επεξεργάζεται διαφορετικά ότι εισάγεται με αρνητικό σύμβολο. Δηλαδή αν πάρουμε τη φράση «μην σκέφτεστε ένα ροζ πίνακα με μπλε βούλες» το μυαλό μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί ένα ροζ πίνακα και τις μπλε βούλες πρώτα ώστε να μην να το σκεφτεί. Ακόμη κι όταν κάποιος ξεκινά να μας πει τι «δεν θέλει» ουσιαστικά μας δείχνει τι κρατά μεσ’ το μυαλό του τη στιγμή που μιλά. Το θέμα είναι «μας ενδιαφέρει να το γνωρίζουμε;». Με άλλα λόγια «θέλουμε;». Κι αν ναι, «για ποιο λόγο;»

nlp brain puzzle

Τι συμβαίνει με το NLP;

Τι πρέπει να γνωρίζω και να διερευνήσω πριν αποφασίσω να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα; Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση προγραμμάτων τα οποία κάνουν αναφορά στα τρία γράμματα – NLP Νeuro Linguistic Programming – και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνικές του, για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική διάκριση. Το NLP είναι αποτέλεσμα της συνεχούς αναζήτησης των ανθρώπων για τρόπους να χειρίζονται ακόμη καλύτερα καταστάσεις που τους απασχολούν, να αλλάξουν πράγματα, να πραγματοποιήσουν και να εκπληρώσουν κάποια άλλα.

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα NLP που προσφέρονται στην αγορά από ειδικούς. Εισαγωγικά τα οποία στοχεύουν στην σωστή ενημέρωση και εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη συλλογιστική του NLP. Εξειδικευμένα προγράμματα με επιλεγμένες τεχνικές του NLP που δίνουν έμφαση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Αν κάποιος επιθυμεί να μελετήσει σε βάθος το NLP , υπάρχουν τα προγράμματα Certification που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη εκμάθηση του συστήματος. Σ αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι επενδύουν σε χρόνο και χρήμα και μαθαίνουν πως μπορούν να το συνδυάσουν οι ίδιοι στην πλατφόρμα της επαγγελματικής ενασχόλησής τους καθώς και άδεια να εφαρμόζουν τις τεχνικές, και να μπορούν να το αξιοποιούν στους τομείς της κοινωνικής και προσωπικής ζωής τους.

Τα προγράμματα ολοκληρωμένης εκμάθησης όλων των τεχνικών και εφαρμογών είναι μια απαιτητική εμπειρία και από την πλευρά του ενδιαφερομένου και από την πλευρά των nlp trainers. Η επένδυση δε σε χρήμα είναι μια ουκ ευκαταφρόνητη υπόθεση. Και δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία από το να μπεις σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να συνειδητοποιήσεις ότι δεν κάλυψε αυτό που ήθελε.

Για αυτό το λόγο έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες απαραίτητες και σημεία κλειδιά, που χρειάζεται να γνωρίζουν, όσοι αποφασίσουν να προχωρήσουν με αυτή την επένδυση για τον εαυτό τους και σε χρήμα και σε χρόνο και να κάνουν την πιο σωστή και στοχευόμενη επιλογή, ώστε να καλύπτει τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους.

1) Τι διάρκεια έχει ένα πρόγραμμα Certification; Η κλασσική χρονική διάρκεια ενός Certification προγράμματος είναι 120 ώρες ακαδημαϊκής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Κατά γενική ομολογία έμπειρων Licensed NLP Trainers το syllabus και οι τεχνικές που εξετάζονται σε ένα πρόγραμμα Practitioner Certification είναι ήδη πολλές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορροφηθεί η ύλη σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε βαθμό που να επιτρέπει στους μετέχοντες να εξασκήσουν τις τεχνικές, να φέρουν feedback, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, να συζητήσουν κάποιες εμπειρίες τους, να διερευνήσουν την πρακτική πλευρά και την εφαρμογή στην πράξη αυτών των τεχνικών και ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής. Όλα αυτά τα στάδια είναι απαραίτητα στην εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης. Το να ακούσει κάποιος ένα χαρισματικό trainer και να παρακολουθήσει κάποιον να παρουσιάζει με δεξιοτεχνία και να επιδεικνύει τις τεχνικές δεν είναι αρκετό στοιχείο στην εκμάθηση. Το θέμα είναι πως ο εκπαιδευόμενος μπορεί κι εκείνος να εντρυφήσει γρήγορα στις ικανότητες αυτές.

2) Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός μετεχόντων σε μία τάξη; Η συνεχής ροή feedback για την εξάσκηση κα εμπέδωση των τεχνικών συμβάλει στην απόκτηση των δεξιοτήτων στο NLP. Μπορεί κάποιος να βρει σε μια αίθουσα από 50 έως 100 μετέχοντες. Για το feedback και την εξατομικευμένη συμβούλευση σ ‘ αυτές τις περιπτώσεις επιστρατεύονται assistants, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα προγράμματα certification και έχουν έτσι την ευκαιρία να κάνουν την εξάσκησή τους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί κάποιος να μπει σε μια αίθουσα με 15 βαριά 25 άτομα όπου τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και οι assistants που κάνουν την άσκησή τους έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης συμβούλευσης από τον η τους έμπειρους NLP trainers. Σε πολλές δε περιπτώσεις παρατηρείται ότι δεν προσφέρεται εύκολα η δυνατότητα χρόνου στον κόσμο να διαφωνήσει, να κριτικάρει, να αμφισβητήσει, να προκαλέσει κουβέντα δημιουργική που θα τον βοηθήσει να καταλήξει σε κατασταλαγμένη γνώση. Επίσης πολλοί άπειροι trainers απεχθάνονται τις ερωτήσεις – το οποίο θεωρείται το πιο σημαντικό κομμάτι μιας εκπαίδευσης -ή δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι στο να δίνουν απαντήσεις και αποφεύγουν η παραπλέουν το κεφάλαιο αυτό των ερωτήσεων έχοντας ένα πιεσμένο πρόγραμμα ύλης και χρόνου που πρέπει να προχωρήσουν.

3) Τι κατάρτιση διαθέτουν οι trainers; Πως υποστηρίζουν το NLP; Τι τυπικά προσόντα διαθέτουν συναφή προς το αντικείμενο ενασχόλησης τους και εφαρμογής των τεχνικών NLP; Πόσο έμπειροι είναι στο θέμα ενασχόλησης για το οποίο ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε το NLP; Μέχρι πριν κάποια χρόνια το να περάσει κάποιος από τα επίπεδα εκμάθησης του NLP για να γίνει licensed trainer εμπεριείχε ένα κύκλο εκπαιδεύσεων Practitioner, Master Practitioner, Trainer μαζί με συνεχείς παρακολουθήσεις ως trainee. Το NLP έχει υποστεί και την κριτική και δικαίως, καθότι τόσο το εύρος των εφαρμογών όσο και η επιλογή και χρήση των τεχνικών από διαφόρους σε διάφορους κλάδους διαφέρουν. Οι επιστημονικές κοινότητες εξετάζοντας και διερευνώντας βοηθούν στο να αντληθούν συμπεράσματα από την μελέτη και εφαρμογή και ήδη το υιοθετούν και το εντάσσουν σε αξιόπιστα συστήματα, εφόσον χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται από ανθρώπους με την ανάλογη γνώση και υπόβαθρο για την εκάστοτε περίπτωση και κλάδο εφαρμογής.

4) Τι γίνεται με τις διαλέξεις, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα βιβλία; Το να μάθει κάποιος να οδηγεί αυτοκίνητο ακούγοντας διαλέξεις ή χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα ή διαβάζοντας βιβλία μπορεί να είναι αρκετό. Πόσο πολύ προϋποθέτει ότι θα αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες και επάρκεια;
Όταν κάποιος σκάφτεται να επενδύσει, ξεκινώντας με το NLP Practitioner Certification Θα πρέπει να γνωρίζει τι ακριβώς επιδιώκει κα για ποιο λόγο θέλει αυτή την εις βάθος γνώση. Θέλει να πάρει ένα χαρτί η χαρτιά , θέλει γνώση και πρακτική εφαρμογή που να μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα στην καθημερινή προσωπική και επαγγελματική ζωή του έχοντας αυτό το χαρτί; Κατάρτιση και δοκιμή στην τάξη μαζί με άσκηση, συζήτηση, συνεχές feedback, παίρνουν περισσότερο χρόνο αλλά διασφαλίζουν καλύτερο το αποτέλεσμα στη επένδυση.

5) Πριν 40 χρόνια to NLP ξεκίνησε μελετώντας συμπεριφορές διάσημων θεραπευτών και την αποτελεσματικότητα που είχαν στη δουλειά τους. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός ότι πολλά προγράμματα NLP βασίζουν το syllabus τους σε τεχνικές θεραπείας , ύπνωσης κλπ. Και αυτό είναι μια χαρά αν αυτό που επιδιώκει κάποιος αφορά σε αυτά τα θέματα. Δεν είναι όμως αποτελεσματικό για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει το NLP στην καθημερινή του προσωπική και κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική του ενασχόληση. Σ αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αναζητήσει εφαρμογές και πρακτικές των τεχνικών του NLP που να περιλαμβάνουν πρωτόκολλα πέρα από τη θεραπεία και την ύπνωση.

Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα σημεία δεν είναι αμερόληπτα. Και δεν είναι αμερόληπτα με την έννοια ότι αποτελούν μια άποψη και προσωπικά πιστεύω. Κα τα πιστεύω δεν είναι αλήθεια, απλά είναι μια οπτική γωνία η οποία τεκμηριώνεται συνεχώς μέσα από την καθημερινή τριβή και πείρα με τους ανθρώπους, τις απορίες τους , τις αναζητήσεις τους, τις μελέτες μας. Κύριο μέλημα μας όλων μας, ως υπεύθυνοι φορείς του NLP, είναι να ενθαρρύνουμε με σοβαρότητα και ακεραιότητα τους ενδιαφερόμενους να είναι πραγματικά σκεπτικιστές και να ρίχνουν μια πιο κριτική ματιά στο υλικό και στην πληροφορία που τους παρέχεται.

Η τελική απόφαση στο που και πως επιλέγουν να επενδύουν το χρόνο τους και τα λεφτά τους και να καλύψουν τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους έγκειται στους ενδιαφερόμενους και είναι συνυφασμένη με το τι επιδιώκει ο καθένας και σε τι οφέλη αποσκοπεί.

Το τραβάω σαν μαγνήτης

Το πώς βιώνουμε πράγματα και εμπειρίες στη ζωή μας έχει σχέση με το που  επιλέγουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας.  Όταν κρατάμε ένα φακό αναμμένο στο χέρι μας και εστιάζουμε και ρίχνουμε φώς σε ένα συγκεκριμένο σημείο αυτόματα αποκλείουμε πράγματα που μπορεί να βρίσκονται τριγύρω, στην περίμετρο και έξω από το όριο της δέσμης του φωτός.  Αντίστοιχα λέπουμε, εντοπίζουμε, αντιλαμβανόμαστε με μεγαλύτερη ευκολία ότι υπάρχει στο σημείο στο οποίο πέφτει το φως.

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες ερευνητικών ομάδων σε Αμερική και πιο πρόσφατα σε Αγγλία και Γερμανία, ο εγκέφαλός είναι έτσι δομημένος ώστε  όταν εστιάζουμε κάπου την προσοχή μας,  συστηματικά και επιλεκτικά απορροφά κάποιες πληροφορίες, περιορίζοντας και αποκλείοντας από την αντίληψή μας κάποιες άλλες που μπορεί να συμβαίνουν ή να ισχύουν παράλληλα.

Mια από τις  πιο κλασσικές εκφράσεις με τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να αποδώσουν νόημα σ αυτή τη διεργασία  είναι «βλέπω το ποτήρι άδειο ή μισογεμάτο». Ένα άτομο το οποίο είναι αισιόδοξο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ρίχνει το φώς σε θετικές όψεις των πραγμάτων ή ξεκινάει από τις θετικές όψεις παρόλες τις αντιξοότητες που μπορεί να συντρέχουν στο περιβάλλον.    Αντίστοιχα συμβαίνει και με ένα απαισιόδοξο άτομο.  Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι  θετικές και οι αρνητικές.  Η επιλογή στο ξεδιάλεγμα των στοιχείων είναι διαφορετική, δηλαδή μπαίνει σε εφαρμογή ο αυτόματος μηχανισμός της διαλογής και το μυαλό μας επιλέγει και φιλτράρει τις πληροφορίες.  Αποτέλεσμα ατής της λειτουργίας είναι να αναπτύσσονται προσδοκίες, πεποιθήσεις, στεγανά περί του τι μπορεί να ισχύει και τι όχι και να καταλήγουμε να υιοθετούμε συμπεριφορές οι οποίες στοχεύουν στο να χειριστούμε αυτό που έχουμε απομονώσει στο μυαλό μας.

Κάποιος που νιώθει ότι τον κυνηγά η ατυχία και έχει μάθει να λέει «ναι καλά», «σιγά μη συμβεί σε μένα αυτό»,  «που τέτοιο καλό», «την ξέρω τη μοίρα μου -μια απ τα ίδια», αυτόματα και χωρίς επίγνωση, του τι κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή, φωτίζει και μεγεθύνει σε συγκεκριμένα στοιχεία που τον καθιστούν πραγματικά άτυχο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να υπάρχει απλά απομονώνεται έξω, στην περίμετρο και εκτός της ζώνης του φωτισμού, ως άνευ λόγου και ιδιαίτερης σημασίας.  Ότι συνάδει με την πεποίθηση του, βλέπει το φώς. και κάθε καινούργιο στοιχείο που εισέρχεται στην αντίληψή του, φιλτράρεται να αποδείξει το αληθές του ισχυρισμού του.  Ο νους του κυριεύεται  από σκέψεις και  συναισθήματα  τα οποία  παγιδεύουν το σώμα και   χαλιναγωγούν τις αισθήσεις και τις ενέργειές του προς μία καθορισμένη κατεύθυνση.  Τυχαίνει δε πολλές φορές ακόμη και στην περίπτωση , που κάποιος άλλος άνθρωπος  του επισημάνει και ανασύρει στη επιφάνεια και μία επιπλέον πληροφορία που ίσως δεν είχε πέσει στην αντίληψή του, την οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και να αμβλύνει το αποτέλεσμα της κακοτυχίας,  το μάτι του και το αυτί του δεν έχει εξασκηθεί στο να πιάνει, να σκέφτεται, να αξιολογεί και να προσδίδει τη σημασία που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να απαξιώνει αυτή την πληροφορία.

Για παράδειγμα, ένα άτομο που ταλαιπωρείται στις συναναστροφές του και συναλλαγές του, στη σκέψη ότι δεν έχει χάρισμα στο να τα λέει όπως κάποιοι άλλοι,  και νιώθει ότι δεν θα του δώσουν τη δέουσα σημασία, απομονώνει, δίνει ιδιαίτερη σημασία και μεγεθύνει τα στοιχεία που συνηγορούν στο θέμα που τον απασχολεί. Συναισθήματα  δισταγμού ή και ντροπής που μπορεί να συνοδεύουν το σκηνικό των σκέψεών του, δρομολογούν διάφορες συμπεριφορές σε διάφορες επαφές, όπως για παράδειγμα να χαμηλώνουν το κεφάλι ή να προτιμούν να απομονωθούν σε μια ήσυχη γωνία η να τελειώνουν γρήγορα αυτό που θέλουν να εκφράσουν , οι κουβέντες τους να είναι σύντομες  έως και  μονολεκτικές, ή και με γρήγορο και κοφτό τόνο του τύπου «να τελειώνω», στο φόβο να μην εκτεθούν.  Και αυτό που βλέπει και εισπράττει σαν αποτέλεσμα, έρχεται να επιβεβαιώσει και να αποδείξει για άλλη μια φορά στον εαυτό του ότι «δεν…»

Ενα θέμα που επιδιώκουμε ή μας προβληματίζει συγκεντρώνει όλα τα φώτα του ενδιαφέροντος που εμείς του ρίχνουμε και ξεκινά ένας κύκλος συμπεριφορών και συναισθημάτων που έρχονται να στηρίξουν όλη αυτή την προσπάθεια του μυαλού και της σκέψης και να πιστοποιήσουν του λόγου το αληθές.

 

Health Club Asana – nlpingreece®©

Health Club Asana/Ελένη Πετρουλάκη – Ivic & nlpingreece®©

Το τέλος μιας χρονιάς και η αρχή μιας καινούργιας θεωρείται παραδοσιακά μια περίοδος όπου οι άνθρωποι σκέφτονται τι έκαναν, τι πέτυχαν, τι θέλουν να αναθεωρήσουν και πώς να προχωρήσουν.

A.Η αλυσίδα Health Club Asana της Ελένης Πετρουλάκη Ivic, σε συνεργασία με την nlpingreece και έγκριτους επαγγελματίες ξεκινά ένα πρωτοποριακό κύκλο workshops με θέμα

«Κάντε κλικ και ανοίξτε νέο παράθυρο στη ζωή σας!»

Συζητώντας με φίλους και πελάτες , συγκεντρώσαμε θέματα της εποχής που ταλανίζουν όλους μας και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε ένα κύκλο workshops και να συνεισφέρουμε με τρόπους ευκολότερης διαχείρισης καταστάσεων που μας απασχολούν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή .
Με μια γρήγορη ματιά γύρω μας, και συγκεκριμένα στον τρόπο που μιλά και αντιδρά ο κόσμος στα μηνύματα της εποχής θα έλεγε κανείς ότι σε μία κρίση μάλλον φτάνει κάποια στιγμή όπου τείνει να σταματά το μυαλό. Παγώνει η σκέψη μη ξέροντας τι άλλο να κάνουμε μπροστά στον καταιγισμό μηνυμάτων καταστροφής, συναισθημάτων απαισιοδοξίας πράγματα τα οποία μάλιστα κατά τους επαγγελματίες σε θέματα υγείας τείνουν να τροφοδοτούν με τοξίνες τον οργανισμό. Χρησιμοποιούν δε τον όρο «τοξικές σκέψεις» και μιλούν για ασθένειες που μπορούν αυτές να προκαλέσουν.

Για τους παραπάνω λόγους και ίσως και για άλλους τόσους που έχετε και εσείς σκεφτεί, σας περιμένουμε κοντά μας:

ΠΟΤΕ : 1ο WORKSHOP , 26 Νοεμβρίου 2011, 12:00 – 14:00

ΠΟΥ : – Asana Στροφυλίου 67, Ν.Ερυθραία, 210 8000813-857

Θέμα: «Εργασιακό Στρες» – Aποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης του.

Οι σκέψεις, οι αντιδράσεις και τα παιχνίδια του μυαλού μας.

ΠΟΤΕ : 2ο WORKSHOP , 3 Δεκεμβρίου 2011, 12:00 – 14:00

ΠΟΥ : – Asana Στροφυλίου 67, Ν.Ερυθραία, 210 8000813-857

Θέμα: «Θυμώνω» : Πως μπορώ να το ελέγξω;

Συναισθήματα και…..γυμναστική του μυαλού!

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δηλώστε MONO τη συμμετοχή σας στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις
Health Club Asana Κηφισιάς, Στοφυλίου 67,
Τ. 210 8000813- 857, Μ. 6937272782, e–mail: asana2@otenet.gr
nlpingreece. T. 210 6233450, e-mail: info@nlpingreece.com
1. Πληρώστε ΌΤI μπορείτε και ΌTI εσείς πιστεύετε!!!
Σημείωση: Ο κύκλος των workshops θα συνεχιστεί από τη νέα χρονιά ( Ιανουάριο – Μάιο 2012) και σας παραθέτουμε σχετικές θεματικές ενότητες.

Β.ΚΥΚΛΟΣ WORKSHOP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2012
Υπάρχουν στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα. Νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, δοκιμάζουμε να αλλάξουμε , παίρνουμε αποφάσεις έχοντας τις καλύτερες των διαθέσεων και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματάμε απότομα, η ότι μισοτελειώνουμε ή ότι παραιτούμαστε από ότι ξεκινάμε η ότι επανερχόμαστε στα ίδια μοτίβα συμπεριφοράς και στις ίδιες συνήθειες.
Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε παραπάνω για να μπορούμε να απεμπλακούμε από «κρατήματα», σκέψεις, συμπεριφορές και συνήθειες που μας ταλανίζουν, μας φρενάρουν η βάζουν τρικλοποδιά στον τρόπο που θέλουμε να ορίσουμε τη ζωή μας, τα όνειρά μας και τις επιδιώξεις μας?

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο/στα workshops που σας ενδιαφέρουν :
Health Club Asana Κηφισιάς, Στοφυλίου 67, Τ. 210 8000813- 857, Μ. 6937272782, e–mail: asana2@otenet.gr
Nlpingreece. T. 210 6233450, e-mail: info@nlpingreece.com

WORKSHOPS
[ 01 ] «Τα βρίσκω με τον εαυτό μου » – θεμελιώνω τις σχέσεις μου με τους άλλους
• Πως ο καθένας μας κτίζει και βιώνει «το πλαίσιο της ζωής μας»
• 3 δυνάμεις / παγίδες μέσα μας.
• Πως επηρεάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων (προσωπικές, κοινωνικές επαγγελματικές).
• Τι πρέπει να γνωρίζω για να διαμορφώσω και να ενισχύσω τις σχέσεις και την επικοινωνία μου με τους ανθρώπους γύρω μου.
[ 02 ] Ανακτώντας την αυτοεκτίμηση
• Αποδυναμώνοντας διλλήματα.
• Αποδυναμώνοντας ανασφάλειες.
[ 03 ] Νικώντας μικρές διατροφικές επιζήμιες συνήθειες
• Πως σταματώ τις…. επιδρομές στο ψυγείο!!
• «Υπνοβατήματα» / Τσιμπολογήματα!!
[ 04 ] Επανασχεδιάζοντας αυτό που θέλω να πετύχω
• Τι πρέπει να γνωρίζω όταν σχεδιάζω όνειρα και προσδοκίες στις προσωπικές σχέσεις και τις επαγγελματικές επιδιώξεις για να έχω τα αποτελέσματα που θέλω.
• Φτιάχνοντας το λεξιλόγιο της επιτυχίας!!
[ 05 ] Επάγγελμα γονιός!
• Πως μπορούμε να κερδίζουμε στην κάθε ώρα και στιγμή με τα παιδιά μας.
• · Πως μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε τις δυνατότητες των παιδιών μας.
• Πώς να θωρακίσουμε τη σχέση μας μαζί τους, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους καλλιεργώντας παράλληλα και συνεχώς το έδαφος για την ανάπτυξη και εξέλιξή τους.
[ 06 ] Η δύναμη των σχέσεων και δεσμών στη οικογένεια
• Η διατήρηση της σχέσης του ζευγαριού μέσα στην οικογένεια
• Ο «λήθαργος» της παντόφλας και του «μπικουτί»!!

2) Τιμή συμμετοχής
• «Βασική τιμή» / άτομο : € 30 ,
• «Ελάτε μαζί με την παρέα σας» : € 25 / άτομο.
«Πακέτο 3 workshops και άνω »: € 20

Η μεγαλύτερη δύναμη μέσα μας!

Οι άνθρωποι συνήθως υιοθετούν μια φυσική αντίσταση σε ραγδαίες αλλαγές πράγμα που θεωρείται λογικό όταν μάλιστα οι αλλαγές αυτές είναι ανεπιθύμητες. Παρατηρείται όμως ότι πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να κάνουν ηθελημένες αλλαγές στη ζωή τους, για να συνειδητοποιήσουν στην πορεία ότι κάνουν πισωγύρισμα στα «παλιά τους λημέρια», στις παλιές συνήθειες και συμπεριφορές. Η βάση του τρόπου που λειτουργούμε και στις δύο περιπτώσεις είναι η ίδια. Η αρχή της δύναμης του οικείου και του γνώριμου και της συνήθειας μπορεί να δώσει μία εξήγηση. Παρόλo που συνειδητά θέλουμε να αλλάξουμε και δεν θέλουμε να παραμένουμε στα ίδια, υποσυνείδητα το σύστημα «ξεβολεύεται». Αν για παράδειγμα το σώμα μας ανεβάσει υψηλή θερμοκρασία τότε σημαίνει συναγερμός στο με στόχο να προειδοποιήσει ότι κάτι έχει ξεφύγει από τα φυσιολογικά όρια και να γίνουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Τα μηνύματα στο σώμα μας αποτελούν ενδείξεις ότι ξεφεύγουμε από ένα γνώριμο /οικείο περιβάλλον. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί κλασική υπόθεση για την επιβίωση μας μέσα στο χρόνο.

Ας καταπιαστούμε με ένα καθημερινό θέμα, το γυμναστήριο για παράδειγμα. Πόσος κόσμος , πληρώνει, ξεκινά, ορκίζεται ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει την προσπάθεια, με την ίδια κατάληξη. Τι συμβαίνει; Σύμφωνα με την παραπάνω εξήγηση , όταν ξεκινάμε κάτι διαφορετικό, ενεργοποιούνται μηχανισμοί εξισορρόπησης και αρχίζει ο οργανισμός μας να στέλνει μηνύματα. Όταν κάποιος ξεκινά γυμναστήριο, ενεργοποιούνται αντίστοιχοι μηχανισμοί και εκδηλώνονται με τη μορφή συμπτωμάτων πχ συναισθήματα κούρασης, αδράνεια, βαρεμάρας, σκέψεις του τύπου «θα πάω αύριο καλύτερα, θυμήθηκα είχα μια δουλειά σήμερα» που προειδοποιούν ότι ξεφεύγει το σώμα από τα συνήθη όρια. Κι ενώ η συνήθης πρώτη αντίδραση είναι η εγκατάλειψη και η αναζήτηση επιστροφής στην προτέρα κατάσταση, η επόμενη σκέψη είναι ότι το σώμα ξεβολεύεται από το οικείο. Τα συμπτώματα δηλαδή δηλώνουν την φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού ότι βγαίνει πέρα από τα όρια τα οποία είχε συνηθίσει, και ότι το σύστημα βιώνει κάτι το οποίο δεν είναι γνώριμο ακόμη – terra incognita -, αλλά αυτό είναι που σηματοδοτεί και το ξεκίνημα πορείας προς την αλλαγή.

Όταν θέλουμε να ξεφύγουμε από μία συνήθη κατάσταση και να προχωρήσουμε στις αλλαγές που θέλουμε στη ζωή μας, η αναγνώριση του κάθε τι που συμβαίνει μέσα μας – η αναγνώριση της παραμικρής σκέψης ή του συναισθήματος που ξεπηδά, καθώς και για ποιό λόγο υφίσταται – δίνει το έναυσμα να σκεφτούμε ότι προχωρούμε και χρειάζεται να εξοικειωθούμε με νέα δεδομένα που ακόμη είναι άγνωστα. Καθημερινή «προπόνηση» αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενοι τους μηχανισμούς συναγερμού, βοηθά το σύστημα μας να χαλαρώσει να σκεφτεί να εξοικειωθεί με την αλλαγή πορείας του.

Τι γίνεται όμως και με τις ανεπιθύμητες αλλαγές; Ζούμε σε ρυθμούς συνεχούς εγρήγορσης του οργανισμού διότι ξεφεύγει από αυτό που είχε μέχρι στιγμής συνηθίσει. Δεν εξετάζω τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι η διάθεσή μας, το μυαλό μας ξεφεύγει από ότι θεωρούσε μέχρι στιγμής φυσιολογικό. Ξεφεύγει από την οικονομική ασφάλεια, ξεφεύγει από την ηρεμία, από την ελευθερία κινήσεων από παλιούς τρόπους και συνήθειες.

Η ψυχολογία πολλών ανθρώπων έχει διαμορφωθεί γύρω από ένα μοντέλο της κοινωνίας που βασίζει την επιτυχία, και την ευτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών και του τελικού αποτελέσματος και το δηλώνει με τη ρήση «Όταν καταφέρω Α θα είμαι Β» η «αν δεν γίνει Χ τότε Ψ». Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας αφιερώνεται στην διαδρομή για να φέρουμε το αποτέλεσμα. Παρακολουθώντας ότι προκύπτει στη διαδρομή, τι συμβαίνει τι κάνουμε, πως και πότε και τι αντιδράσεις προκαλούνται, διαμορφώνεται ένα σύνολο από εμπειρίες και παρατηρήσεις και ξεκινά ένα ταξίδι αναγνώρισης και εξοικείωσης με καινούργια δεδομένα ενεργειών και χειρισμών που μπορούν να μας καθοδηγήσουν στο να συνειδητοποιήσουμε και να ανακαλύψουμε «και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε».

Την ιστορία που θα διηγηθώ, κλείνοντας προσωρινά το θέμα, την πρωτάκουσα από το Θανάση Βλάσση, διευθυντικό στέλεχος από το χώρο των πολυεθνικών, στα πλαίσια συνεργασίας μας. Είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Jim Collins “Good to Great” και αναφέρεται στην διήγηση ενός υψηλόβαθμου αξιωματικού που πέρασε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, ως αιχμάλωτος πολέμου του Βιετνάμ από το 65 έως το 73 χωρίς να του αναγνωρίζεται κανένα από τα δικαιώματα των αιχμαλώτων πολέμου, χωρίς να γνωρίζει πότε και αν θα ελευθερωθεί ποτέ.

Στην ερώτηση πως τα κατάφερε, απαντά: «ποτέ δεν έχασα την πίστη μου ότι θα τελείωνε η περιπέτειά μου, με μία σημαντική διαφορά όμως. Αυτοί που στήριζαν την αισιοδοξία τους μόνο στην προσμονή και έλεγαν «θα είμαστε έξω έως τα Χριστούγεννα» και τα Χριστούγεννα ερχόντουσαν και έφευγαν, και μετά έλεγαν «θα είμαστε έξω έως τo Πάσχα» και το Πάσχα ερχόταν και έφευγε και μετά πάλι « θα είμαστε έξω Χριστούγεννα κοκ…» , αυτοί ήταν που λύγιζαν και πέθαιναν. Και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα. Δεν πρέπει ποτέ να συγχέεις την πίστη ότι θα τα καταφέρεις στο τέλος (κάτι που δεν έχεις την πολυτέλεια να ξεχνάς), με την πειθαρχία να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα που βιώνεις».

Γεύση από ταινία τρόμου

Πόσοι από εσάς έχετε δει ταινία τρόμου και στο κρίσιμο σημείο διαπιστώσατε ότι τα χέρια σας είχαν ιδρώσει, ότι κρατούσατε την αναπνοή σας, ότι ζαρώσατε στη θέση σας, ότι σας ήρθε να φωνάξετε, ότι κλείσατε τα μάτια σας!

Κι όμως, είναι ένα έργο που παίζεται σε μια οθόνη. Και παρόλα αυτά επιδρά μέσα μας, παρασυρόμαστε γινόμαστε μέρος του έργου.

Οι αδελφοί Lumiere to 1896 γύρισαν μια σκηνή η οποία διαρκούσε ενάμιση λεπτό και έδειχνε ένα τραίνο να φτάνει στο σταθμό με τρόπο που να πλησιάζει προς την κάμερα. Όταν την πρόβαλαν σε οθόνη , η αντίδραση των ανθρώπων που παρακολούθησαν αυτή τη σκηνή ήταν να θέλουν να απομακρυνθούν έντρομοι απ τη θέση τους όσο πλησίαζε και μεγεθύνονταν η αίσθηση μπρος τα μάτια τους του τραίνου που πλησιάζει. Δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Είδαν αυτό που είδαν και αντέδρασαν με τον τρόπο που θα αντιδρούσαν στην πραγματικότητα.

Πόσο όμως αυτή η αντίδραση απέχει από την καθημερινή πραγματικότητά μας. Ανησυχούμε , στρεσαριζόμαστε, αγωνιούμε, φοβόμαστε, βιώνουμε συναισθήματα στην ιδέα μελλούμενων και την προσδοκία του τι μπορεί να συμβεί και αναβιώνουμε καταστάσεις με τη σκέψη σε πράγματα που συνέβησαν.

Το μυαλό μας με άλλα λόγια δημιουργεί τις δικές μας προσωπικές ταινίες για το κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας. Ζουμάρει, μιλά, σκέφτεται σιωπηλά, προκαλεί συναισθήματα. Πόσοι από εμάς έχουμε σκεφτεί τι θα κάναμε αν κερδίζαμε το πρωτοχρονιάτικο λαχείο; Τι σας έρχεται στο μυαλό ;

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την αναλογία του κινηματογράφου και να παραλληλίσουμε πως το μυαλό μας λειτουργεί σαν ένα στούντιο παραγωγής ταινιών με εξαιρετικά εφέ. Το μυαλό δεν μπορεί να ξεχωρίσει μια πραγματική εμπειρία από μια προηγούμενη ή μελλοντική εμπειρία. Μια θύμηση από μια παρελθούσα εμπειρία είναι αρκετή για να ξυπνήσει συναισθήματα σαν μια ταινία που προβάλλεται ξανά στο νου μας. Από την άλλη, όταν κάποιος σκέφτεται για κάτι που είναι να συμβεί στο μέλλον, παράγει / κατασκευάζει στο μυαλό του ένα έργο στο παρόν. Τα ειδικά εφέ του μυαλού μπαίνουν σε εφαρμογή και το σύστημα «λούζεται» με αυτή την ιδέα. Περιλουζόμαστε με την ιδέα ενός καταστροφικού σεναρίου, με την ιδέα μιας αποτυχίας όπως περιλουζόμαστε με την ιδέα μιας επιτυχίας , σε σημείο που συμπαρασύρει συναισθήματα και αντίστοιχες ενέργειες και συμπεριφορές προς αυτή την κατεύθυνση.

Και ίσως αναρωτηθεί κάποιος από που προέρχεται όλο αυτό. Η απάντηση βρίσκεται στις εμπειρίες του παρελθόντος και στον τρόπο που αξιολογήθηκαν, καταγράφηκαν, πέρασαν μέσα στο πετσί μας σύμφωνα με τον τρόπο επεξεργασίας και αξιοποίησης, ή μη, ερεθισμάτων στο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσαμε η κινούμαστε, με ένα τρόπο αυτόματο και πολλές φορές χωρίς να τον συνειδητοποιούμε και να το παίρνουμε είδηση.

Το μυαλό αξιοποιώντας ένας από τους μηχανισμούς επεξεργασίας της εισερχόμενης πληροφόρησης , την ανασύνθεση στοιχείων , ανακαλεί , συμπαρασύρει , ανακατασκευάζει, εμπειρίες σύμφωνα με παλιότερες αναφορές, οι οποίες αναβιώνουν και αναδεικνύουν γνώριμα στοιχεία αντιμετώπισης αντίστοιχων καταστάσεων.

Είμαστε παραγωγοί και σκηνοθέτες της καθημερινότητάς μας. Ζούμε με τον τρόπο με τον οποίο μάθαμε να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Η οικονομική κρίση για παράδειγμα είναι μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί για τον Α ή τον Β λόγο. Για καιρό βομβαρδιζόμαστε με λογιών τε και λογιών τε πληροφορίες νέα, νεώτερα. σχετικά με τα τεκταινόμενα και τις εξελίξεις.. Κάποιοι επιλέγουν να κάνουν zoom in να πανικοβληθούν και να ακολουθήσουν το ρεύμα, να ζήσουν τη σκηνή του τραίνου με όλα τα συμπαρομαρτούντα συναισθήματα, ενώ κάποιοι άλλοι επιλέγουν να κάνουν zoom out και να επενδύσουν σε μηχανισμούς διαμόρφωσης των νέων δεδομένων σε τρόπους σκέψης και ενεργειών που θα τους οδηγήσουν να ανταπεξέλθουν.

Η πιο σημαντική υπερπαραγωγή που μπορεί να κάνει ένα άτομο στο δικό του στούντιο είναι να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει μέσα του. Τι κάνει , πως δημιουργείται σε τι καταλήγει. Το NLP είναι ένα σύστημα με το οποίο κάποιος μπορεί να καταλάβει πως γυρίζει και παράγει τις ταινίες του και να μπορεί να παρακολουθεί το τι συμβαίνει γύρω του με έλεγχο αυτοκυριαρχία που του προσφέρει καθαρότητα σκέψης και επιλογές ενεργειών.

Αυτούς που καλούμε επιτυχημένους είναι μεγάλοι στον τρόπο που επεξεργάζονται, τα δεδομένα , σκηνοθετούν τις εμπειρίες τους με τρόπο που να προχωρούν.

Η δύναμη της γλώσσας

Ας υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή ενώ εσείς διαβάζετε αυτό το κείμενο, εγώ κρατώ στο χέρι μου ένα λεμόνι και με το μαχαίρι στο άλλο μου χέρι το ξεφλουδίζω. Φαίνεται ζουμερό. Το κόβω στα δύο και οι πρώτες σταγόνες πέφτουν. Είναι γεμάτο χυμό. Κόβω μια φέτα και τη βάζω στο στόμα μου.

Πόσοι νοιώθουν σάλιο στο στόμα τους; Το λεμόνι είναι όμως ένα λεμόνι και η «εν-τύπωση» που δημιουργήθηκε μέσα μας με αυτή την περιγραφή προκάλεσε ανάκληση κάποιων συναισθημάτων, χημικές και βιολογικές διεργασίες.

Για σήμερα λοιπόν τι είναι λοιπόν αυτό που έχουμε ή μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε; Θα μπορούσε να είναι πως επιδρούν μέσα μας οι λέξεις με τις οποίες σκεφτόμαστε, εκφράζουμε τους στόχους μας, τις ανησυχίες μας, τα θέλω μας ή τα δεν θέλω μας. Κάθε φορά που λέμε η σκεφτόμαστε κάτι μέσα μας το μυαλό μας έχει ήδη δημιουργήσει τις εσωτερικές αναπαραστάσεις και τις προδιαγραφές των ενεργειών μας που θα προκύψουν.

Πάρτο Αλλιώς®

Υπάρχουν στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα. Νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, βάζουμε στόχους, παίρνουμε αποφάσεις, διαβάζουμε, παρακολουθούμε και μαθαίνουμε πράγματα στην ιδέα ότι θα μας βοηθήσουν, δοκιμάζουμε να αλλάξουμε, έχοντας την καλύτερη διάθεση και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματήσαμε απότομα, μείναμε πίσω, τα μισοτελειώσαμε ή ότι παραιτηθήκαμε από αυτά που ξεκινήσαμε.

Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε παραπάνω για να μπορούμε να απεμπλακούμε και να ορίσουμε τη ζωή μας και τους στόχους μας όπως πραγματικά θέλουμε και σκεφτόμαστε;

«Ζούμε σε μια κοινωνία όπου στηρίζουμε την επιτυχία, και την ευτυχία στην εκπλήρωση των επιθυμιών και του τελικού αποτελέσματος στη ρήση «Όταν καταφέρω Α θα είμαι Β».…»

αποσπάσμα και tip από το βιβλίο της Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου «Πάρτο Αλλιώς®»

Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας. #3

Κάποια χρόνια πριν, ένας από τους μέντορές μου είχε χρησιμοποιήσει την έκφραση «παραδόσου στην επίτευξη του στόχου σου».

Σκεφτόμενη αυτή του την τοποθέτηση, διείσδυσα σε τακτικές και τεχνικές ώστε να μπορέσω να το καταλάβω, να το ενστερνιστώ και να το υιοθετήσω σαν τρόπο σκέψης και με απώτερο σκοπό να μπορώ να το στηρίξω μιλώντας για αυτή την ιδέα σε άλλους.

Στο πρώτο άρθρο της σειράς, αναλύοντας το πρώτο βήμα για την επίτευξη ενός στόχου μιλήσαμε ότι ο τρόπος που επεξεργάζεται το μυαλό μας την γλώσσα την οποία χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τις σκέψεις μας και αυτό που θέλουμε είναι ο εξής. Δημιουργείται μια εσωτερική αναπαράσταση / εν-τύπωση του τι λέμε ότι θέλουμε, ώστε να αρχίσει να αποκτά νόημα και να οργανώσει και να μεθοδεύσει τις ανάλογες κινήσεις που καταλήγουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ετσι η έκφραση «δεν θέλω να αποτύχω» έχει διαφορετική απόδοση στο τρόπο που την επεξεργάζεται το μυαλό μας με την έκφραση «θέλω να πετύχω». Στην πρώτη περίπτωση το μυαλό θα πρέπει να καταλάβει πρώτα αναπαριστώντας εσωτερικά από τις μέχρι τώρα εμπειρίες που διαθέτει τη λέξη «αποτυχία» και στην άλλη την λέξη «επιτυχία».

Ένα επιπλέον βήμα είναι να σκεφτούμε: «Αν ο στόχος είχε επιτευχθεί από πού θα το διαπίστωνα και θα το καταλάβαινα; θα ήταν κάτι που θα έβλεπα, κάτι μέσα μου που θα ένιωθα, κάτι που θα έλεγα , κάτι που θα άκουγα;»

Απαντώντας αυτή την ερώτηση διασκευάζουμε έναν οποιονδήποτε στόχο στη γλώσσα με την οποία σκέφτεται το μυαλό και η οποία γλώσσα συνδέεται άμεσα με τις αισθήσεις μας. Για παράδειγμα αν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει το σπίτι των ονείρων του, για το μυαλό ο στόχος αυτός αποκτά νόημα αν έχει μια εικόνα – από πολύ συγκεκριμένη σχετικά με αυτό το στόχο ως και πολύ αμυδρή – ή μπορεί να περιγράψει τι ακούει ή τι σκέφτεται ή λέει μέσα του ζώντας την ιδέα του σπιτιού η οποία μπορεί να συνοδεύεται κι από κάποιο συναίσθημα. Μπορεί επίσης να είναι κάποια μυρουδιά ή γεύση που επίσης να αφήνει η αίσθηση της απόκτησης του.

Και οι απαντήσεις αυτές – είτε μεμονωμένες ή σε συνδυασμό – μπορεί να κάνουν το στόχο ακόμη πιο δελεαστικό όταν δοκιμάσουμε να τις εκφράσουμε σε ενεστώτα χρόνο. Όπως δηλαδή θα ήταν να ζει κάποιος αυτή την εμπειρία σαν να συμβαίνει τώρα έχοντας φέρει το μέλλον στο παρόν.

Ο λόγος είναι για να «λουστεί» όλο το σύστημα και η νευροφυσιολογία μας με αυτή την ιδέα, σε σημείο που η σκέψη αυτή να ενσταλαχτεί και να εδραιωθεί στο μυαλό με τρόπο που ο στόχος παραδίδεται στη σκέψη που δίνει την ώθηση και συμπαρασύρει όλες τις ενέργειες, τις συμπεριφορές δρομολογώντας την επίτευξή του.

Στο πρόγραμμα μας NLP Practitioner Certification όπου αναλύουμε σε βάθος αυτές τις τεχνικές, ένας άλλος τρόπος που ρωτάμε είναι: «Αν ήταν απόψε να γίνει ένα θαύμα σχετικά με ένα στόχο σας, από πού θα το συνειδητοποιούσατε ότι έχει γίνει, (τι θα ήταν αυτό που θα βλέπατε, θα λέγατε ή θα ακούγατε , θα αισθανόσασταν) ή τι είναι αυτό που θα σας έπειθε ότι έχει συμβεί;»
Περιγράψτε την εμπειρία σε ενεστώτα χρόνο και διαπιστώστε πως επιδρά μέσα σας σε σχέση με μια περιγραφή σε μέλλοντα χρόνο.

Σημεία Ανακεφαλαίωσης
«Από πού θα καταλάβαινα και πως θα διαπίστωνα ότι έχω πετύχει αυτό που θέλω / το στόχο μου; θα ήταν κάτι που θα έβλεπα, κάτι μέσα μου που θα ένιωθα, κάτι που θα έλεγα , κάτι που θα άκουγα;»
Απαντώντας αυτή την ερώτηση διασκευάζουμε έναν οποιονδήποτε στόχο στη γλώσσα με την οποία σκέφτεται το μυαλό και η οποία συνδέεται άμεσα με τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αίσθηση, γεύση, οσμή)
Μ αυτό τον τρόπο ο στόχος εντυπώνεται στη σκέψη μας , ενσταλάζεται στη νευροφυσιολογία μας και εδραιώνεται και ενσωματώνεται στις ενέργειες μας.
Aλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου
Copyright© 2011, nlpingreece®

Ο Martin Seligman μιλά για τη «θετική» ψυχολογία & τα οφέλη της…

…ή πώς η «θετική» Ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.html

 

https://www.ted.com/speakers/martin_seligman?language=en

positive psychology
θετική ψυχολογία positive psychology

 

Alexandra Efthimiadou pic

Άλλο ένα NLP Certification πρόγραμμα, τελείωσε … Ε και λοιπόν

Άλλο ένα NLP Certification πρόγραμμα , τελείωσε και ενώ σκέφτηκα να γράψω για αυτή την εμπειρία από την πλευρά του trainer, αναρωτήθηκα γιατί θα ενδιέφερε κάποιον να ξέρει τι έγινε και τι γνωρίζουν πλέον και οι νέοι Practitioners μαζί με τους παλιότερους η τι συμβαίνει στο διάστημα των 4 μηνών εκπαίδευσης τους.

Με ρωτούν δε, «μα δεν βαρέθηκες να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά;». «Δεν είναι το ίδιο πράγμα» τους απαντώ «διότι συνεχώς και με τις νέες επιστημονικές μελέτες εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο». Oμως το πιο σημαντικό είναι ότι το κάθε γκρουπ στην πορεία τους για το certification απαρτίζεται από διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικό σκεπτικό και στόχους πράγμα το οποίο προσδίδει τη διαφορετικότητα και την πρόκληση για τον καθένα από εμάς να δουλέψουμε χρησιμοποιώντας το ίδιο το σύστημα NLP προς την κατεύθυνση που μας προδιαγράφουν και να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο των δεξιοτήτων τους.

Τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύουμε στην nlpgreece® ώστε να ενημερώνουμε σωστά και έγκυρα το ελληνικό κοινό και να μυούνται στο σύστημα NLP τις τεχνικές και τις εφαρμογές του, ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και ιδιώτες , με κατασταλαγμένη γνώση και επιστημονική κατάρτιση.

Ο κλάδος της νευροεπιστήμης (neuroscience) έχει προχωρήσει και μέσα από τις μελέτες, τα ερευνητικά πειράματα στα εργαστήρια αποδεικνύουν κάθε μέρα τη σημασία της γνώσης της επιστήμης του νου , Ο νευροβιολόγος και συγγραφέας Manfred Spitzer ασχολείται με το θέμα του πώς οι ενήλικες μαθαίνουν, και αναφέρει ότι: αν γνωρίζεις πως δουλεύει ο εγκέφαλος τότε γνωρίσεις τι ωθεί και καθορίζει τον άνθρωπο να λειτουργεί και να συμπεριφέρεται με τον τρόπο που λειτουργεί. Κι αν ξέρεις αυτό τότε ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι θέματα που αφορούν εσένα τον ίδιο αλλά και σε σχέση με τους άλλους πιο αποτελεσματικά.

Μέσα από θεωρητική τεκμηρίωση, και ασκήσεις οι ενδιαφερόμενοι ξεκινούν κσι μυούνται στην επιστήμη του νου, δηλαδή πως δουλεύει το μυαλό, τους μηχανισμούς με τους οποίους αναπτύσσονται οι δυνατότητες μας, καθώς και τις παγίδες τις οποίες εμπεριέχουν και στις οποίες συχνά πέφτει ο κόσμος.

Μαθαίνουν να παρατηρούν τι γίνεται στο μυαλό τους, να καταλαβαίνουν σημάδια και να αναπτύσσουν την αντιληπτικότητά τους, να αναγνωρίζουν και να παίζουν με τα ίδια τα παιχνίδια του μυαλού τους να εντοπίζουν την πορεία που διανύει η σκέψη τους, μέχρι να αποτυπωθεί σε λόγια ή σε μια συμπεριφορά και να ξέρουν πως να επιδρούν στον τρόπο που σκέφτονται και πώς να ξεδιπλώνουν και να ψάχνουν τα κομμάτια που απαρτίζουν τις συμπεριφορές. Και υπάρχουν συμπεριφορές όπου αξίζει να θαυμάσουν τον εαυτό τους, όπως επίσης συνειδητοποιούν ότι υιοθετούν κα συνήθειες οι οποίες τους κάνουν να κολλούν. Και είναι θεαματικό να μπορούν να ανακαλύπτουν μόνοι τους το γρανάζι που κολλά.

Οπως είναι θεαματικό γα τον καθένα μέρα με τη μέρα να διαπιστώνουν το σημείο τροπής και αλλαγής, Τιατί το πραγματικό μάθημα δεν έγκειται στο να μάθεις ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς, αλλά στο γεγονός ότι έχεις αλλάξει το σκεπτικό σου και τη στάση σου απέναντι σε καταστάσεις, επιβεβαιώνει ο νευροβιολόγος Gerald Hüthner. Σε μια από τις διαλέξεις τους σχετικά με το ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να εισάγεις νέα γνώση στο κεφάλι σου. τονίζει ότι «Για να μάθεις και να στηρίζεις ένα νέο σκεπτικό χρειάζεται να διατρέξουν τη νευροφυσιολογία νέες εμπειρίες . Απαραίτητη προϋπόθεση γι αυτό είναι να υπάρχει χώρος ελεύθερος εκεί.»

Η διερεύνηση του εαυτού τους ώστε να μπορούν να τα βρίσκουν με τον ίδιο τους τον εαυτό κατά αρχάς είναι το πρώτο βήμα ώστε να έχουν μπούσουλα και να μπορούν να προχωρήσουν με τους μηχανισμούς διερεύνησης και της συμπεριφοράς άλλων ανθρώπων και τη διαχείριση καταστάσεων που προκύπτουν στην επαφή μαζί τους.

Καθημερινά θέματα που απασχολούν τους ενδιαφερόμενους, μπαίνουν στο τραπέζι να αναλυθούν και να επαναξιολογηθούν. Όπως για παράδειγμα αναρωτιούνται «Πολύς κόσμος δεν χρωστά καλό. Πάντα βρίσκουν να που κάτι να κάνουν κριτική και αυτό ενοχλεί πολλές φορές’». Μαθαίνουν έτσι να ξέρουν πώς να μην μπαίνουν στα τρυπάκια των άλλων εύκολα, να βάζουν τα όρια τους, πώς να περιφρουρούν τις αποφάσεις τους κα τις ενέργειες τους ώστε ότι και να τους πει κάποιος να μη μπαίνουν σε κατάστασης να απολογηθούν. Απλά να ξέρουν τι να ρωτήσουν και πώς να απαντούν έξυπνα, πώς να γίνονται ετοιμόλογοι , πώς να έχουν την κατάλληλη κουβέντα την κατάλληλη στιγμή η και πώς να λέν «όχι» με κομψότητα και διακριτικότητα ,κι όχι μόνο, αλλά και πώς να διακρίνονται για την αρχοντιά με την οποία περνούν τις θέσεις τους και την ικανότητα τους να γίνονται αποδεκτοί και να ενδυναμώνουν το προσωπικό εκτόπισμα μέσα από εξαιρετικά λεπτούς και επιδέξιους χειρισμούς. Επιπλέον πώς να διευρύνουν και να ξεφεύγουν από στεγανά κλισέ κα στερεότυπα.

Κάθε μέρα προστίθεται και κάτι καινούργιο στην γνώση του μυαλού, όπως το να μαθαίνουν να απεγκλωβίζονται από αρνητικές σκέψεις τους και πεποιθήσεις που τους περιορίζουν και τους φρενάρουν, να αποδυναμώνουν τους δισταγμούς τους, τα διλλήματα τους και να κυοφορούν μια πλατφόρμα νέων δεξιοτήτων για να προχωρήσουν να κατασκευάσουν το τέλειο αποτύπωμα των στόχων τους απαλλαγμένοι από καταστάσεις που τους έβαζαν σε μια διαδικασία να κάνουν ένα βήμα μπρος και μετά να σταματούν, να μην ολοκληρώνουν η να επιστρέφουν σε παλιές συνήθειες. Επιπλέον μαθαίνουν να αναγνωρίζουν ποιες είναι οι παγίδες στη διαδρομή για την επίτευξη των στόχων τους και όταν προκύπτουν αναποδιές, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής , πώς να τις χειρίζονται.

Άλλο ένα γκρουπ ανθρώπων, παίδεψε το μυαλό τους σε ιδέες και προσεγγίσεις που τους επιτρέπει να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να ξέρουν τι να κάνουν ακόμη και όταν υπήρχε η αίσθηση οτι δεν μπορούσαν τίποτα άλλο να κάνουν.

Ε και λοιπόν;.. και τι έγινε;
Απλά είμαι περήφανη στην ιδέα ότι μοιράστηκα μαζί τους άλλη μια τέτοια εμπειρία.
Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου Ph.D.
Global Master NLP Licensed Trainer
nlpgreece®

Προγράμματα του νου

Ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ενεργούμε και λειτουργεί τελικά το μυαλό μας βασίζεται σε προγράμματα. Εξ ου και το τρίτο συνθετικό της λέξεως Νευρο Γλωσσικός Προγραμματισμός.Το μυαλό είναι σχεδιασμένο να ανακαλεί, να αναγνωρίζει αυτά τα προγράμματα, να τα επαναλαμβάνει (άλλωστε έτσι μαθαίνουμε). Όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται κάτι, τόσο πιο οικείο γίνεται. Όσο περισσότερο εξοικειωνόμαστε τόσο πιο φιλικό είναι. Όσο πιο φιλικό γίνεται τόσο περισσότερο επιλέγουμε να το επαναλάβουμε. Και όσο περισσότερο το επαναλαμβάνουμε άλλο τόσο το εξασκούμε. Κι όταν το χρειαζόμαστε τόσο πιο εύκολα έρχεται αυτό που έχουμε εξασκήσει. Και όλες αυτές οι διεργασίες είναι αυτόματες και δεν τις συνειδητοποιούμε. Έτσι δημιουργείται μια συνήθεια, ένα μοτίβο συμπεριφοράς, μια πεπατημένη σκέψης και ενεργειών.

Και μ’ αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται ένας κύκλος και μάλιστα αρκετά προβλέψιμος γιατί ο τρόπος που σκέφτεται και ενεργεί κάποιος σήμερα προδιαγράφει τον τρόπο που πιθανόν θα σκεφτεί κι αύριο (εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει κάτι διαφορετικό που θα το αλλάξει/ ανατρέψει).

Όταν ένα άτομο επαναλαμβάνει κάποιες φράσεις μέσα του ή σκέφτεται με έντονο τρόπο για κάποιο διάστημα οι εσωτερικές αναπαραστάσεις που δημιουργούνται γίνονται πρόγραμμα. Προγραμματίζει με άλλα λόγια την αντίληψή του και τη σκέψη του η οποία στη συνέχεια επηρεάζει τον τρόπο που ενεργεί.

Αν για παράδειγμα κάποιος επαναλαμβάνει το «Προσπαθώ να τα καταφέρω», η εμπειρία του «καταφέρνω» περιλαμβάνει και το «προσπαθώ». Ήδη μέσα του η λέξη «προσπαθώ» πλαισιώνει και συμπορεύεται με την εμπειρία «να τα καταφέρω» και όλο μαζί έχει γίνει πρόγραμμα. Κι όλα αυτά από ένα σημείο και μετά χωρίς να το συνειδητοποιεί.. «Τα καταφέρνει;»

Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή η συνήθεια εξυπηρετεί καταστάσεις. Σε κάποιες άλλες όχι.
Κι εφόσον το μοτίβο αυτό μας βολεύει τότε τα πράγματα είναι μια χαρά.
Αν όμως δεν μας βολεύει τότε πάλι είναι μια χαρά γιατί αν μη τι άλλο το έχουμε συνειδητοποιήσει.

«H συνειδητοποίηση του τι γίνεται μέσα μας είναι το πρώτο βήμα.«

Copyright© 2009, nlpingreece®©
All Rights Reserved

Με το NLP δεν θα ξανα-αισθανθώ άσχημα και θα είμαι ευτυχισμένος

Υπάρχουν τα εξής θέματα σ αυτή την πρόταση. Κάτι γίνεται που ενοχλεί (απευκταίο), μια κατάσταση επιθυμητή (ευκταίο) και η αναζήτηση τρόπου επίλυσης (NLP). Τα συναισθήματα είναι αισθήσεις στο σώμα που δηλώνουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα άσχημα μπορεί να αισθανόμαστε και γιατί μας πονάει το στομάχι. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός ενεργοποιεί ένα μηχανισμό για να μιλήσει μαζί μας και μας προειδοποιεί για να σκεφτούμε και να το χειριστούμε έγκαιρα. Το να νιώθει επομένως κάποιος άσχημα ή άγχος δεν είναι πάντα αρνητικό, αλλά μπορεί να αποτελεί και καμπανάκι του οργανισμού μας για να μας προλάβει, να μας προστατέψει από κάτι.

Τα συναισθήματα λοιπόν έρχονται, φεύγουν και μπορούν να επανέλθουν γιατί ο άνθρωπος είναι ζωντανός οργανισμός και κινείται σε ένα περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές του NLP που βοηθούν κάποιον να δει πώς αισθάνεται, τι σκέφτεται και πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά. Όχι όμως να πάψει να αισθάνεται. Το να θυμώνει κάποιος δεν είναι ανεπιθύμητο πάντα, γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνεται θύμα διαρκώς. Η αδυναμία διαχείρισης του θυμού είναι ανεπιθύμητη, όχι ο ίδιος ο θυμός. Μπορεί επομένως κάποιος να δημιουργήσει επιλογές στον τρόπο που χειρίζεσαι τα ανεπιθύμητα συναισθήματα.

Αυτό σημαίνει το εξής. Ας πάρουμε για παράδειγμα την φράση «αισθάνομαι άσχημα» και ενόσω θα την επαναλαμβάνω, θα περιγράφω δίπλα διάφορες σκέψεις κι ο καθένας μας παράλληλα μπορεί να αναρωτηθεί τι γίνεται μέσα του και πώς αισθάνεται με την κάθε μία σκέψη χωριστά.

«Αισθάνομαι άσχημα» – Είμαι πολύ χάλια. Δεν μπορώ.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Όλα σε μένα συμβαίνουν. Δεν αντέχω.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Δεν ξέρω. Έχω πρόβλημα.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Άσχημο αυτό.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Πώς τα κατάφερα πάλι.
«Αισθάνομαι άσχημα». – ΟΚ. Τι κάνω.

Τα συναισθήματα είναι συναισθήματα. Το θέμα είναι πώς επιλέγω να τα χειριστώ και τι θέλω να προκύψει στη συνέχεια. Κατά τους Carl Jung και Fritz Perls ισχύει το εξής. «Σε ότι ανθίστασαι επιμένει. Αλλά ότι αποδέχεσαι, ξεθυμαίνει».
Copyright© 2009, nlpgreece®
All Rights Reserved

Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας #1

Στόχοι και σχέδια που πετυχαίνουν!

Πάνε κάποιες μέρες που τελείωσε η παγκόσμια εκδήλωση ποδοσφαίρου στη Νότια Αφρική, ως είθισται με μια νικήτρια ομάδα και άλλες 32, όπως πρόλαβε να με διορθώσει ο Γιώργος ο Βουρεξάκης, από την άλλη πλευρά. Η νίκη είναι ένα συμβάν που αν και στιγμιαίο αξίζει να το απολαύσει κανείς. Το χρειάζεται σαν επιβράβευση σε όλες τις προσπάθειες. Αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις έμπνευσης και δημιουργίας όλων των απαραίτητων αναφορών για μελλοντικές προκλήσεις. Και η κάθε φορά που κατορθώνουμε κάτι παραπάνω από κει που ήμασταν ή απ’ αυτό που προηγουμένως είχαμε, ορίζει μια νίκη.

Από την άλλη πλευρά η μην νίκη μπορεί να μην γιορτάζεται αλλά επικυρώνει την συνέχιση στο δρόμο προς τη νίκη γιατί αποτελεί πηγή σκέψης. Επαναξιολόγηση του τι έγινε, τι θα πρέπει να βελτιωθεί για τις επόμενες φορές -εφόσον έχω αποφασίσει ότι θέλω να συνεχίσω τις προκλήσεις.

Με αυτά στο μυαλό σκέφτομαι πόσες φορές έχουμε βάλει στο μυαλό ένα συγκεκριμένο στόχο για να διαπιστώσουμε στο τέλος ότι δεν πέτυχε ή βγήκε με έκπτωση απέναντι στις τελικές προσδοκίες μας. Και φυσικά δεν αισθάνομαι ότι είμαι έξω από το χορό. Στο παρελθόν υπήρξαν σκέψεις που με ταλαιπώρησαν, γιατί πραγματικά φοβόμουνα μην κάνω λάθη η να μην αποτύχω για να διαπιστώσω στο τέλος ότι ήταν το σκεπτικό σε λάθος δρόμο.

O ανθρώπινος νους είναι τελεολογικής φύσεως. Εστιάζει εκεί που εντέλλεται. Δηλαδή την ώρα που δίνουμε εντολή σκεφτόμενοι ή λέγοντας τι θέλουμε ή δεν θέλουμε να συμβεί, το μυαλό αυτόματα, ασυναίσθητα και χωρίς να το συνειδητοποιούμε τις περισσότερες φορές αρχίζει να ανακαλεί στοιχεία για να αναπαραστήσει εσωτερικά και να προσδιορίσει, να αναγνωρίσει, να καταλάβει και να αποκτήσει νόημα αυτή η εντολή, και να χαράξει πορεία.

Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε τη φράση «δεν θέλω τον τοίχο βαμμένο μπλε» το μυαλό μας κάνει την εξής διαδρομή. Θα πρέπει να προσδιορίσει το «μπλε τοίχο» για να οργανώσει το μήνυμα του τι πρέπει να γίνει.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε χειρίζεται το αρνητικό σύμβολο διαφορετικά από ότι το μυαλό μας.
Ετσι το πρώτο πράγμα το οποίο λαμβάνουμε υπόψιν θέτοντας στόχους είναι ο τρόπος που βοηθάμε το μυαλό μας να το προσδιορίσει για να προχωρήσει με την εκτέλεση της εντολής. Θα ξεκινήσει λοιπόν οργανώνοντας τα δεδομένα για να προδιαγράφει το ζητούμενο.

Ας πάρουμε ένα επίκαιρο παράδειγμα.

Όταν κάποιος λέει «Θέλω να μην χρωστώ» όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή το μυαλό ξεκινά να επεξεργάζεται το μήνυμα οργανώνοντας (αναπαριστώντας εσωτερικά) τα στοιχεία γύρω από το «χρωστώ» για να καταλάβει τι πρέπει να γίνει.

Αν λοιπόν θέλουμε να μην χρωστάμε, θα διευκόλυνε να επανατοποθετήσουμε την πρόταση θετικά και αυτό σημαίνει να βοηθήσουμε το μεγάλο χορηγό το μυαλό μας να δει αυτό που θέλουμε κι εμείς, ώστε να το καταλάβει και να ξεκινήσει να μεθοδεύει αυτόματα όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και συμπεριφορές που θα στοχεύουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
«Θέλω να έχω οικονομική ευχέρεια».
Τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείται στη μια περίπτωση είναι «χρωστώ» ενώ στην άλλη « έχω οικονομική ευχέρεια». Τα δε ρήματα που πλαισιώνουν την πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζουν δυνατότητες ενεργειών.
Αναφερόμενοι στο μοντέλο SMART που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις για τη διατύπωση των στόχων και ξεκινώντας από το πρώτο γράμμα «S», θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη σημασία τον τρόπο που τροφοδοτούμε με συγκεκριμένα (Specific) στοιχεία το μυαλό ώστε να προσδιορίσει το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε.

Και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να δοκιμάζει αυτή τη συλλογιστική ξεκινώντας να πειραματίζεται με τις εκφράσεις που ακολουθούν ως προς το ποια είναι η πρώτη σκέψη που περνά απ΄το μυαλό.

•Θέλω να χάσω κιλά
•Θέλω να είμαι αδύνατος / να αδυνατίσω
•Θέλω να μην χρωστώ.
•Θέλω να έχω οικονομική ευχέρεια.
•Θέλω να μην καπνίζω (θέλω να πάψω να καπνίζω)
•Θέλω να είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, να αναπνέω και να αισθάνομαι ανάλαφρα.
• Θέλω να κλείσω τη συμφωνία.
• Δεν θέλω να πάει τίποτα στραβά σ’αυτή τη συμφωνία.

Και θα ήταν επίσης λογικό να αναρωτηθεί -ιδίως με την τελευταία πρόταση -μα δεν είναι ένας τρόπος να σκεφτόμαστε και να προλαβαίνουμε πιθανές δυσκολίες, πισωγυρίσματα έτσι; Και ενώ μπορούμε να φανταστούμε όλοι που εστιάζει κατά αρχάς η προσοχή μας και μόνο μ’ αυτή την ερώτηση, βεβαίως είναι αναγκαίο για λόγους πρόληψης να σκεφτούμε κι αυτό όπως θα πρέπει να συμφωνήσουμε και τι χώρο θα πρέπει να καταλάβει μες στο μυαλό μας το ενδεχόμενο πιθανών αποτυχιών, πισωγυρισμάτων, δυσκολιών, που ενδέχεται να περιορίσουν την έκβαση του στόχου προσδίδοντας την ανάλογη χροιά και χαρακτήρα στη σκέψη.

Ετσι διαβάζοντας αυτά και μέχρι το επόμενο άρθρο «Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας-Μέρος 2» , ίσως κάποιοι θα ήθελαν να σκεφτούν αν υπάρχει ένας τομέας της ζωής όπου πιστεύετε ότι προσπαθείτε να κάνετε πράγματα και δεν βγαίνουν. Τι λέτε και τι φαντάζεστε; Οπως επίσης το ίδιο μπορείτε να κάνετε σχετικά με ένα στόχο που σας βγήκε όπως θέλατε. Πως περιγράφατε αυτό που θέλατε; Τι λέγατε; Και επιβεβαιώνοντας τη διαφορά στη συνέχεια μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τι είναι αυτό πραγματικά σκέφτεστε κι αυτό που λέτε, πράγμα που θα σας έδινε τη δυνατότητα να προδιαγράψετε την επίτευξη του.

Σημεία ανακεφαλαίωσης:
>   Το μυαλό είναι τελεολογικής φύσεως. Στοχεύει στο να υλοποιήσει την εικόνα που έχει διαμορφώσει.
>   Το μυαλό χειρίζεται τα αρνητικά με διαφορετικό τρόπο από ότι η γλώσσα με την οποία εκφραζόμαστε.
>   Είναι πολύ σημαντική η πληροφορία με την οποία τροφοδοτούμε το μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε ή μιλάμε για το στόχο μας.
>   Προσδιορίζοντας με θετικό τρόπο το στόχο βοηθάμε το μυαλό μας να δει, να οργανώσει και να στηρίξει αποτελεσματικά τις ενέργειες που στοχεύουν προς την επίτευξη του.

Αλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου
Copyright© 2010, nlpingreece®
All Rights Reserved

Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας #2

Ξεφυλλίζοντας ένα δώρο μου το βιβλίο του David Swartz “the Magic of Thinking Big”, το μάτι μου στάθηκε σε φράσεις χαρακτηριστικές αυτής της θεματολογίας όπως «Ο βαθμός της επιτυχίας είναι και συνάρτηση της διάστασης της σκέψης και της ευρύτητας του νου», «ο βαθμός της επίτευξης ενός στόχου εξαρτάται από τη διάσταση του μεγαλείου που προσδίδουμε στο στόχο».
Αναγνωρίζοντας ότι ίσως τέτοιες εκφράσεις χωρίς καμμιά άλλη επεξήγηση μπορεί να κάνει κάποιους ακόμη πιο σκεπτικιστές, ήρθε στο νου μου ο Richard Bandler εν δράσει, όπου παρακολουθούσα τον τρόπο που φρόντιζε στα προγράμματά του να αποσαφηνίζει, απευθυνόμενος στο ακροατήριο: «Θα ήθελε κάποιος να μου πει για κάτι που ήθελε πολύ, το απέκτησε πρόσφατα και είναι πολύ χαρούμενος για αυτό!».

«To νέο μου αυτοκίνητο», ήταν μια από τις απαντήσεις. Στη συνέχεια ο Bandler προχωρά στη δεύτερη ερώτηση.
«Για ποιο λόγο αυτό το αυτοκίνητο είναι τόσο σημαντικό για σας που σας κάνει χαρούμενο».
«Πάντα ήθελα να οδηγήσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο». Και τι σας προσφέρει το γεγονός ότι οδηγείτε πια το αυτοκίνητο που πάντα θέλατε»
«Νιώθω όμορφα, άνετα.».

Επαναλαμβάνοντας την ερώτηση κάμποσες φορές κατέληγε σε εκφράσεις όπως « Νιώθω ότι τα κατάφερα» « ότι μετράω» κλπ.
Συνεχίζοντας με το δεύτερο μέρος της σειράς άρθρων με θέμα «Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας», μπορείτε να σκεφτείτε ένας από τους στόχους σας ή τις επιθυμίες σας όπως για παράδειγμα,
>  Να κάνω τη δουλειά που μ αρέσει
>  Να κάνω ταξίδια
>  Να πάρω το ρολόι που ονειρεύομαι
>  Να γράψω ένα βιβλίο
>  Να αποκτήσω το δικό μου σπίτι
>  Να αναπτύξω δεξιοτεχνία στο ….
Και συνεχίστε κάνοντας την εξής ερώτηση.
«Για ποιο λόγο είναι σημαντικό» αυτό που θέλετε. Η τι έχει να σας δώσει/ να σας προσφέρει αυτό που θέλετε;

Θα διαπιστώσετε ξεκινώντας να απαντάτε σ αυτή την ερώτηση ότι αρχίζετε να κινείστε προς μία περιοχή όπου μπορείτε να ανακαλύψετε ένα βαθύτερο σκοπό για τον οποίο κάποιος θέλει αυτό που θέλει και ίσως παράλληλα θα θέλατε να διαπιστώσετε και πως διαφορετικά μπορεί να αισθάνεστε ή τι αλλάζει μέσα σας κάνοντας αυτή τη νοητική διαδρομή.

Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτείτε την απάντηση που δώσατε και συνεχίστε επαναλαμβάνοντας την ίδια ερώτηση.

Οσες περισσότερες φορές κάνετε αυτή την ερώτηση – ή κάποια παραπλήσια όπως στο παράδειγμα πιο πάνω – στις απαντήσεις που δίνετε, τόσο πολύ μπορεί να διαπιστώσετε ότι διεισδύετε στα κίνητρά σας ή στην κινητήρια δύναμη ή στην αιτία που σας παρακινεί να θέλετε να κάνετε αυτό που θέλετε.
«Να αναπτύξω δεξιοτεχνία στο ….»
«Για ποιο λόγο είναι σημαντικό; »
Θα χειρίζομαι καλύτερα τα πράγματα με άνεση και ευελιξία κινήσεων».
«Και τι σημαίνει για σας να χειρίζεστε καλύτερα τα πράγματα και να έχετε άνεση κινήσεων και ευελιξία;»
«Αυτοπεποίθηση ότι τα καταφέρνω».
«Και τι σας προσφέρει η αυτοπεποίθηση ότι τα καταφέρνετε;»

Θα νιώθω καλύτερα μέσα μου. Ηρεμία και ποιότητα σκέψης.
Παρατηρούμε και με αυτή τη συλλογιστική ότι τα σχέδια, οι επιθυμίες ή οι στόχοι αποκτούν μεγαλύτερο νόημα, συνδέονται με λόγους πράγμα το οποίο μπορεί να προσδώσει στο στόχο μια χροιά «μεγαλείου» σε σημείο που ακόμη κι αν φαίνεται αδιανόητο, αδύνατο, απίθανο, να εξακολουθεί μέσα μας σαν φλόγα να καίει και να δίνει πνοή, έμπνευση και ενέργεια.
Παράλληλα δε και συγκεντρώνοντας κάποιος μια τέτοια πληροφόρηση για το «για ποιο λόγο είναι σημαντικό» μπορεί να διαπιστώσει ότι μπορεί να χρειάζεται να κάνει προσαρμογές στον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί αναφορικά στο στόχο του, στην επιθυμία του στο τι θέλει να κάνει.

Σημεία ανακεφαλαίωσης
• Σχέδια, επιθυμίες στόχοι μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο νόημα, όταν συνδεθούν με κίνητρα πιο βαθιά και πιο δυνατά.
• Η ερώτηση είναι πως γίνεται εφικτό και για ποιο λόγο.
• Ενας από τους τρόπους είναι, σκεφτόμενοι το τι θέλουμε ποιος είναι ο στόχος η τα σχέδια μας , να συνεχίσουμε να κάνουμε ερωτήσεις όπως; «Για ποιο λόγο είναι σημαντικό» αυτό που θέλουμε.
• Μα αυτό τον τρόπο προσδίδουμε θα μπορούσαμε να πούμε στους στόχους και στα σχέδια μια χροιά «μεγαλείου» σε σημείο που να καίει μέσα μας σαν φλόγα και να δίνει πνοή, έμπνευση και ενέργεια.
• Για όσους ήδη όσους έχουν μελετήσει μαζί μας, γνωρίζουν το σύστημα NLP, και θα ήθελαν μια αναφορά υπενθύμισης της πρακτικής, το σκεπτικό βασίζεται στην τεχνική «hierarchy of ideas». H τεχνική όπως κι όλες οι άλλες τεχνικές αναλύονται σε όλο το εύρος των εφαρμογών τους στο πρόγραμμα NLP Practitioner Certification το οποίο φέτος ξεκινά στις 18 Μαρτίου 2011 και ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου 2011.

Σημείωση: Τα περιεχόμενο των απαντήσεων στα παραδείγματα είναι ενδεικτικό και στοχεύει μόνο στην παρουσίαση του τρόπου επεξεργασίας της άσκησης. Οι απαντήσεις ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα με τις ανάγκες, τις πεποιθήσεις, τις αξίες τους.

Aλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου
Copyright© 2010, nlpingreece®
All Rights Reserved

Με το NLP δεν θα ξανα-αισθανθώ άσχημα και θα είμαι ευτυχισμένος

Υπάρχουν τα εξής θέματα σ αυτή την πρόταση. Κάτι γίνεται που ενοχλεί (απευκταίο), μια κατάσταση επιθυμητή (ευκταίο) και η αναζήτηση τρόπου επίλυσης (NLP). Τα συναισθήματα είναι αισθήσεις στο σώμα που δηλώνουν ότι κάτι συμβαίνει. Για παράδειγμα άσχημα μπορεί να αισθανόμαστε και γιατί μας πονάει το στομάχι. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός ενεργοποιεί ένα μηχανισμό για να μιλήσει μαζί μας και μας προειδοποιεί για να σκεφτούμε και να το χειριστούμε έγκαιρα. Το να νιώθει επομένως κάποιος άσχημα ή άγχος δεν είναι πάντα αρνητικό, αλλά μπορεί να αποτελεί και καμπανάκι του οργανισμού μας για να μας προλάβει, να μας προστατέψει από κάτι.

Τα συναισθήματα λοιπόν έρχονται, φεύγουν και μπορούν να επανέλθουν γιατί ο άνθρωπος είναι ζωντανός οργανισμός και κινείται σε ένα περιβάλλον με πολλά ερεθίσματα. Υπάρχουν πολλές τεχνικές του NLP που βοηθούν κάποιον να δει πώς αισθάνεται, τι σκέφτεται και πως μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιδρά. Όχι όμως να πάψει να αισθάνεται. Το να θυμώνει κάποιος δεν είναι ανεπιθύμητο πάντα, γιατί διαφορετικά μπορεί να γίνεται θύμα διαρκώς. Η αδυναμία διαχείρισης του θυμού είναι ανεπιθύμητη, όχι ο ίδιος ο θυμός. Μπορεί επομένως κάποιος να δημιουργήσει επιλογές στον τρόπο που χειρίζεσαι τα ανεπιθύμητα συναισθήματα.

Αυτό σημαίνει το εξής. Ας πάρουμε για παράδειγμα την φράση «αισθάνομαι άσχημα» και ενόσω θα την επαναλαμβάνω, θα περιγράφω δίπλα διάφορες σκέψεις κι ο καθένας μας παράλληλα μπορεί να αναρωτηθεί τι γίνεται μέσα του και πώς αισθάνεται με την κάθε μία σκέψη χωριστά.

«Αισθάνομαι άσχημα» – Είμαι πολύ χάλια. Δεν μπορώ.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Όλα σε μένα συμβαίνουν. Δεν αντέχω.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Δεν ξέρω. Έχω πρόβλημα.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Άσχημο αυτό.
«Αισθάνομαι άσχημα» – Πώς τα κατάφερα πάλι.
«Αισθάνομαι άσχημα». – ΟΚ. Τι κάνω.

Τα συναισθήματα είναι συναισθήματα. Το θέμα είναι πώς επιλέγω να τα χειριστώ και τι θέλω να προκύψει στη συνέχεια. Κατά τους Carl Jung και Fritz Perls ισχύει το εξής. «Σε ότι ανθίστασαι επιμένει. Αλλά ότι αποδέχεσαι, ξεθυμαίνει».

Rapport (εναρμόνιση / συγχρονισμός / συντονισμός)

Οι φίλοι μου συνήθως και οι άνθρωποι που με ρωτούν να μάθουν τι είναι το NLP είναι οι καλύτεροι εκπαιδευτές του μυαλού μου. Στο τέλος μιας σχετικής κουβέντας διαπίστωσα ότι ο συνομιλητής μου ήταν σκεπτικός και τον ρώτησα. Μου ομολόγησε ότι όντως είχε κάποιους δισταγμούς.

«Ετσι θα έπρεπε να αισθάνεσαι και είναι λογικό» του απάντησα.
«Δηλαδή συμφωνείς μαζί μου;» γέλασε.
«Είναι θέμα κοινής λογικής» βιάστηκα να συμπληρώσω.
«Γιατί κάποιος να μην είναι διστακτικός μέχρι να δοκιμάσει από μόνος του τι μπορεί να του προσφέρει το NLP και να δει πως μπορεί να επωφεληθεί;»

Εδειξε να χαλαρώνει. Είχα βαδίσει (paced) πάνω στο σκεπτικό του.

Rapport, είναι ένας φυσικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι δημιουργούν περιβάλλον άνεσης, αποδοχής και συνάφειας. O Ζωρζ Κλεμανσώ κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής σχολίασε τη σημασία του αέρα στα λάστιχα του αυτοκινήτου ώστε η οδήγηση να είναι ομαλή.

Συνήθως χαρακτηρίζεται από μία αίσθηση του «είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», και εκδηλώνεται με κινήσεις που δείχνουν τάσεις συγχρονισμού. Ο σωστός τρόπος που πρέπει να διδάσκεται το rapport στo NLP έχει σχέση με τον συγχρονισμό των κινήσεων αυτών – είτε φραστικών, είτε φυσικών – που παραπέμπει όμως σε κάτι πιο βαθύ.

Εχει σχέση με τη διάθεση να πλησιάσω στο τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο, να τραβήξω την προσοχή και να συντονιστώ με τη συλλογιστική των ενεργειών του.

Οξυδέρκεια (Sensory Acuity)

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Και η καλύτερη πληροφορία για έναν άνθρωπο είναι η ίδια του η συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι η ανεπτυγμένη οξυδέρκεια (sensory acuity) μας δίνει τη δυνατότητα να παρατηρούμε, να ακούμε και να επεξεργαζόμαστε την πληροφορία που μας διατίθεται. Για ποιο λόγο; Για ευελιξία.

Αν κάνουμε πάντα αυτό που ξέρουμε να κάνουμε τότε παράγουμε πάντα παρόμοια αποτελέσματα. Κατά τον Albert Einstein “Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results”. (Τρέλλα είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα).

Η ουσία της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας βρίσκεται στην ανταπόκριση που έχουμε στον τρόπο με τον οποίο ενεργούμε. Αυτό προϋποθέτει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να διαμορφώσουμε πράγματα. Ότι ανταπόκριση έχουμε οφείλεται αποκλειστικά σε μας.

Μπορούμε ρυθμίζοντας τον τρόπο και τη συμπεριφορά μας να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα στην επικοινωνία με την άλλη πλευρά και να στρέψουμε τα πράγματα προς μια άλλη κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι που αντιστέκονται. Υπάρχουν άτομα που τους διακρίνει ακαμψία στην επικοινωνία.

Ο κάθε άνθρωπος έχει στήσει τον κόσμο στο μυαλό του με ένα τρόπο μοναδικό. Συνήθως όταν οι άνθρωποι μας μιλούν για πράγματα, μας δείχνουν κυριολεκτικά ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε.
Πως γίνεται αυτό; Με τις εκφράσεις τους, τις λέξεις στις οποίες επιμένουν ή τονίζουν. Τα πάντα γύρω από τις κινήσεις τους την ώρα που μιλούν, μαρτυρούν και αποκαλύπτουν το στήσιμο των λεγομένων τους μέσα τους.

Οι αισθήσεις μας είναι τα εργαλεία μας που θα μας οδηγήσουν να εντοπίσουμε την πληροφορία και να πάρουμε αποφάσεις για το πώς να προχωρήσουμε.

H ασθένεια της περιδίνησης & του στριφογυρίσματος

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Η ίδια η ύπαρξή μας κατά αρχάς βασίζεται στην πληροφορία η οποία είναι καταγεγραμμένη στο DNA στα κύτταρα μας και μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμη σε επίπεδο εργαστηριακών μελετών.

Από την άλλη μεριά, υπάρχει η πληροφορία που προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μας διατρέχει τη σκέψη μας και κατευθύνει τις συμπεριφορές μας. Το μυαλό μας περιέχει ένα ασύλληπτο όγκο πληροφοριών και συνεχίζει να εμπλουτίζεται κάθε μέρα διαθέτοντας εκ προοιμίου μια εκπληκτική ικανότητα να επεξεργάζεται δεδομένα, εμπειρίες, επιλογές, και να διαμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβάνόμαστε τον κόσμο και δίνoυμε σχήμα και μορφή στις δυνατότητές μας. Σ’ αυτήν την πληροφορία μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση και να έχουμε τον έλεγχο.

Πριν από μια δεκαετία περίπου παρατηρήθηκε σε πολιτείες των ΗΠΑ πληθυσμοί πέστροφας σολομού και συγγενών ομάδων σε ιχθυοτροφεία και αργότερα σε ανοιχτά νερά, να τρέπονται σε περιστροφή γύρω από τον εαυτό τους. Διαπιστώθηκε ότι ένα παράσιτο με το όνομα myxobolus cerebralis είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο αυτό το οποίο εγκαθίσταται και προσβάλλει το νευρικό σύστημα με κατάληξη η ουρά αυτών των ψαριών να παραμορφώνεται και να παίρνει ένα καμπύλο σχήμα. Αποτέλεσμα αυτού είναι κάθε φορά που θέλουν τα ψάρια να δώσουν ώθηση και να κολυμπήσουν προς τα μπρος τελικά να καταλήγουν να κάνουν κύκλους, εξαιτίας της καμπυλότητας της ουράς τους, γύρω από τον εαυτό τους. Μελετώντας το θέμα οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα μεν ψάρια, που βρίσκονται σε ασφαλές κα προστατευόμενο περιβάλλον των ιχθυοτροφείων, εξακολουθούν να μπορούν να τρέφονται και να επιβιώνουν ακόμη κι αν έχουν προσβληθεί από την ασθένεια. Στα ανοιχτά νερά, σε ποτάμια και λίμνες η μεταδιδόμενη ασθένεια είναι θανατηφόρα διότι περιστρεφόμενα σε κύκλους γύρω από τον εαυτό τους δεν έχουν πιθανότητες να κολυμπήσουν και να προχωρούν προς τα μπρος, να βρουν τροφή με αποτέλεσμα να μην επιβιώνουν.

Παρατηρούμε αντίστοιχα συμπτώματα σε ανθρώπους, οι οποίοι δίνουν την εντύπωση ότι απλά περιστρέφονται και φέρουν βόλτες γύρω από τα θέματα τους. Επιμένουν σε χρονοβόρες καταστάσεις, αγκιστρώνονται σε αντιλήψεις και πιστεύω που τους μπλοκάρουν και επιδίδονται σε μια δίνη προβληματισμών επί προβληματισμών επί προβλημάτων και ανησυχιών, επιλέγοντας μ αυτό τον τρόπο και χωρίς να το συνειδητοποιούν, να απαλλάξουν τον εαυτό τους από τη διαδικασία επίπονης λήψης αποφάσεων. Εφευρίσκουν δε πολλές φορές δικαιολογίες, με τις οποίες είναι εξοικειωμένοι, φτάνοντας μέχρι και του σημείου να γκρινιάζουν με ότι συμβαίνει γύρω τους διότι αυτό τους παρέχει την αντίληψη αλλά παράλληλα και την ψευδαίσθηση ότι κάνουν κάτι, ότι αγωνίζονται, έστω και καταριώμενοι τη μοίρα τους και την τύχη κάποιων άλλων, πρόσωπα και πράγματα που βρέθηκαν στο δρόμο τους και τους δημιουργούν διλλήματα, προβλήματα, τους οδηγούν σε αδιέξοδα που τους ταλαιπωρούν, αποφεύγοντας έτσι να μπουν σε ουσιαστική κουβέντα με τον ίδιο τους τον εαυτό. Όταν δε έρχεται η στιγμή να πάρουν μια απόφαση και να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες, τους διακατέχει ανασφάλεια, και διάφορες σκέψεις του τύπου «και τι θ αλλάξει; τόσο καιρό προσπαθώ…», διότι νιώθουν να βγαίνουν έξω από τα νερά τους.
Διατείνονται όμως ότι προσπαθούν και θέλουν και να προχωρήσουν, να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, ενώ εκείνο που καταφέρνουν στο τέλος είναι να κάνουν δύο βήματα μπρος και πέντε πίσω η να βρίσκονται σε ένα συνεχές στριφογύρισμα.

Η καλύτερη πληροφορία για έναν άνθρωπο είναι η ίδια του η συμπεριφορά η οποία αντίστοιχα είναι ενδεικτική του πως αυτός ο άνθρωπος διαχειρίζεται την πληροφορία που προσλαμβάνει από το περιβάλλον στο οποίο κινείται, είτε πρόκειται για το περιβάλλον εργασίας, είτε για την κοινωνική είτε για την προσωπική ζωή του. Τα μοτίβα σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς που προκύπτουν και υιοθετούμε , προδιαγράφουν τον τρόπο που προχωράμε, καθορίζουν το βαθμό που πετυχαίνουμε ή όχι, προδιορίζουμε το πως επιβιώνουμε ή ζούμε, χαρακτηρίζουν το πόσο χάνουμε ή κερδίζουμε στη ζωή μας.
Οσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται κάτι, τόσο πιο οικείο γίνεται. Οσο περισσότερο εξοικειωνόμαστε, τόσο περισσότερο επιλέγουμε να το επαναλάβουμε. Και όσο περισσότερο το επαναλαμβάνουμε άλλο τόσο το εξασκούμε. Κι όταν το χρειαζόμαστε τόσο πιο εύκολα έρχεται αυτό που έχουμε εξασκήσει. Σε ένα από τα πράγματα που συμφωνούν οι δημιουργοί του συστήματος NLP, Bandler και Grinder είναι ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε από συνήθεια και αυτόματα και χωρίς να το παίρνουμε είδηση. Συνειδητοποιούμε όμως τι κάναμε και τι δεν δούλεψε στο τέλος της ημέρας και ίσως όταν είναι πλέον αργά.

H συνειδητοποίηση του τι γίνεται μέσα μας είναι το πρώτο βήμα.

Το τέλος μιας χρονιάς και η αρχή μιας καινούργιας είναι μια περίοδος όπου αρκετοί άνθρωποι παραδοσιακά σκέφτονται τι έκαναν τι κατάφεραν τι θα ήθελαν να αλλάξουν και πώς να προχωρήσουν. Και κάθε χρονιά πολλοί καταλήγουν να καταπιάνονται με το πόσο τυχεροί και πετυχημένοι είναι οι άλλοι, πόσο εύκολα και βολικά τους έρχονται στη ζωή τους, σε αντιδιαστολή με τους ίδιους που νιώθουν ότι βρίσκονται σε έναν συνεχή αγώνα.

Τελικά πόσο πολύ κοντά είμαστε σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε; Τι κάνουμε για να προχωρήσουμε; Τι συμβαίνει μέσα μας και μένουμε στα ίδια, τι μας κρατάει πίσω ή μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο;