2106233450-452

Οφέλη & Πρωτόκολλα εφαρμογής

NLP applications - protocol pic

Μέσω των τεχνικών 3ης γενιάς NLP, όπως αυτό εξελίσσεται, σε συνδυασμό με μελέτες και έρευνα, διαμορφώνονται πρωτόκολλα εξειδικευμένων εφαρμογών για προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική διάκριση, καινοτόμα μοντέλα συμβουλευτικής και εκπαίδευσης

 

Πρωτόκολλο Προσωπικής Αποτελεσματικότητας – Personal Success Protocol

Άνθρωποι που επιθυμούν να ξεφύγουν από συνήθειες και πεπατημένες, χρησιμοποιώντας το σύστημα NLP έχουν διευρύνει τις επιλογές τους, έχουν μάθει πώς να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων όταν γίνονται αλλαγές γύρω τους, και ξέρουν πως να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων τους. 
Οι αθλητές, χρησιμοποιώντας το σύστημα NLP, ξέρουν πώς να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο του σώματός τους,και να αυξάνουν θεαματικά τις επιδόσεις τους.

 

Πρωτόκολλο Συμβουλευτικής – Professional NLP Coaching – Counseling & Mentoring Protocol

Επαγγελματίες στους τομείς της υγείας και της συμβουλευτικής ψυχικής ισορροπίας, προπονητές, βρήκαν ότι η γνώση που απέκτησαν από το σύστημα NLP, έχει εμπλουτίσει σημαντικά το ρεπερτόριο των προσεγγίσεών τους και έχει προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αποτελεσματικότητά τους.

 

Πρωτόκολλο Επαγγελματικής Διάκρισης – Entrepreneurship & Professional Communication Protocol

Επιχειρηματίες, στελέχη, άνθρωποι από το χώρο των νομικών υπηρεσιών, σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι ήδη επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται, γνωρίζοντας τεχνικές του συστήματος NLP για μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης, ετοιμότητα λόγου, επιχειρηματολογία και διορατικότητα.

 

Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης – Education & Parenting Protocol

Σε εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά, το σύστημα NLP προσφέρει καινοτόμα μοντέλα, με στόχο την ενδυνάμωση της αντιληπτικότητάς τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, τη διεύρυνση του τρόπο σκέψης τους και του κόσμου των δυνατοτήτων τους και τη θωράκιση τους για την επίτευξη των μελλοντικών τους επιδιώξεών.