2106233450-452

Πολιτική Απορρήτου

Γενικά

Το υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο μας δεν αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών αλλά για την παροχή της πληροφορίας και δεν πρέπει να ακολουθούνται χωρίς κρίση.
Όπου ο ιστότοπός μας έχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οργανισμούς ή ακόμα και επιστημονικά ινστιτούτα, αυτοί παρέχονται μόνο για την πληροφόρηση και ενημέρωση του αναγνώστη, και δε φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις απόψεις που εκφράζονται.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Επίσημα η nlpgreece® έχουμε καταχωρημένο το γεωγραφικό προσδιορισμό (αριθμός καταχώρησης: 187508) και είμαστε οι κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας © στην ιστοσελίδα μας, www.nlpgreece.gr και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτήν και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ρυθμίσεις / νομοθεσία στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο το κόσμο. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από εμάς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος ή και όλο το υλικό χωρίς την γραπτή από εμάς ή τους δικαιοπάροχους μας, άδεια χρήσης.

 

Γενικοί Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

1. Προσωπικά Δεδομένα

Με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα» αναφερόμαστε στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε εν-ζωή φυσικού προσώπου, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο ή κάθε πληροφορία που μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιήσει ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης ή σε στοιχεία που αφορούν τη σωματική, ψυχολογική, οικονομική, κοινωνική κατάσταση του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων σχετικά με εσάς, για τη νόμιμη ανάπτυξη της επιχείρησής μας.

2. Συλλεγόμενα Δεδομένα

>> Στοιχεία Πελάτη
περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τις αγορές υπηρεσιών, όπως το όνομα και το επώνυμο, την ιδιότητα, τη διεύθυνση έκδοσης παραστατικού, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία αγοράς ή την ενδιαφερόμενη υπηρεσία.
Ο νόμιμος λόγος για την επεξεργασία των δεδομένων, είναι η προμήθεια των υπηρεσιών και την τήρηση αρχείων συναλλαγών (σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που ορίζει ο νόμος για την κατηγορία και το είδος της εταιρείας μας).

>> Στοιχεία Επικοινωνίας
περιλαμβάνουν δεδομένα που μας κοινοποιείτε, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, μέσω ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου, κείμενα, μηνύματα κοινωνικής δικτύωσης, ή μέσω οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας που μας στέλνετε.
Οι έννομοι λόγοι που επεξεργαζόμαστε και κρατάμε τα δεδομένα σας, είναι η απάντηση, πληροφόρηση και η συνεχής ενημέρωση σχετικά με το αίτημά σας.

>> Τεχνικά δεδομένα
περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, όπως η διεύθυνση IP, τα στοιχεία και μέσο σύνδεσης, λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως: προβολές και διάρκεια της επίσκεψης σας στις σελίδες του ιστότοπου μας, διαδρομές πλοήγησης, τις φορές που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ρυθμίσεις της ζώνης ώρας και γλώσσας. Η πηγή αυτών των δεδομένων προέρχεται από σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των άλλων ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, να διαχειριστούμε και να προστατεύουμε την επιχείρηση και τον ιστότοπό μας, να παρέχουμε σε εσάς σχετικό περιεχόμενο και διαφημίσεις και να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισής μας.
Ο νόμιμος λόγος είναι για να μας επιτρέψει να διαχειριστούμε σωστά την ιστοσελίδα μας και τις δραστηριότητές μας με σκοπό να αναπτύξουμε τις δράσεις και τις υπηρεσίες μας.

3. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα

Δεν συλλέγουμε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Αυτά αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στην υγεία, κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Συλλέγουμε Προσωπικά δεδομένα για να είμαστε σύννομοι ή με σκοπό την επικοινωνία και την παροχή πληροφορίας. Αν δε μας προμηθεύσετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διακόψουμε την ενημέρωση σας ή και την παροχή της υπηρεσίας που ενδιαφέρεστε.
Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για τους λόγους που ζητήθηκαν και μόνο γι αυτό. Μέσα από το info@nlpgreece.gr μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων σας.

4. Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα: 
>> μέσα από τον ιστότοπο μας, όπου μπορεί κάποιος να προσθέσει το e-mail του ώστε να κρατιέται ενήμερος για προγράμματα, δράσεις & εκδηλώσεις μας.
>> μετά από την επικοινωνίας με εμάς όπου κάποιος μπορεί να μας ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή/και δράσεις μας.
>>  από τη συμμετοχή σας σε συνέδρια, διοργανώσεις και δράσεις που οργανώνουμε, μέσα από τις επαγγελματικές κάρτες, φόρμες συμμετοχής, που μπορεί κάποιος να συμπληρώσει τα στοιχεία του για να του αποσταλούν σχετικές πληροφορίες.
>>  από εταιρείες υπηρεσιών (Google Analytics, Facebook, κτλ)

5. Marketing & Χρήση Δεδομένων

Η χρήση των δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε έχουν σκοπό τη ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τα προγράμματά μας και την ανάλυση των τάσεων που έχουν, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Στέλνουμε αλληλογραφία σε αυτούς που έχουμε συλλέξει τα προσωπικά τους δεδομένα για τους εξής λόγος (Ι) να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας έχουν θέσει και (ΙΙ) να ενημερώσουμε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις μας.

6. Προστασία Δεδομένων

Για την πρόσβαση στα μέσα αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων απαιτείται η χρήση κωδικών ασφαλείας.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνονται μόνο από τα τμήματα και τους εργαζόμενους μας και υπό την εποπτεία της εταιρείας μας.

7. Άλλοι σύνδεσμοι και εταιρείες υποστήριξης

Η nlpgreece® παρέχει συνδέσμους άλλων εταιρειών και επιστημονικών οργανισμών για την εμπεριστατωμένη επεξεργασία της πληροφορίας. Η χρήση των συνδέσμων και των εφαρμογών μπορεί να επιτρέψει σε άλλες εταιρείες την επεξεργασία δεδομένων που συλλέγουν αυτοί. Σε κάθε περίπτωση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία και τη διαχείριση των δεδομένων από τις εταιρείες αυτές. Σας παρακινούμε να διαβάζεται την πολιτική προστασίας δεδομένων που διέπουν τους ιστότοπους αυτούς.

8. Cookies

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να βεβαιώνει την επιτυχία των σελίδων και διαφημιστικών μας. Χρησιμοποιούμε την Google Analytics για να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητά μας. https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

9. Δικαιώματα σας

Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να λαμβάνει την αλληλογραφία μας, έχει συμπληρώσει τα στοιχεία του κατά λάθος ή πλέον δεν ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες μας, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@nlpgreece.gr είτε να καλέσει στα γραφεία μας.
Σε κάθε μαζική ενημέρωση (newsletter) στο τέλος του κειμένου υπάρχει σύνδεσμος διαγραφής ή διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ενημερώστε μας αν οποιαδήποτε στιγμή αλλάξουν τα προσωπικά σας στοιχεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@nlpgreece.gr

Πληροφορίες σχετικά με το GDPR : https://www.eugdpr.org/