2106233450-452

Πρωτόκολλο Συμβουλευτικής

Professional NLP Coaching – Counseling & Mentoring Protocol

Με αλλαγές στα πλαίσια εργασίας και εξειδίκευσης στον κλάδο της υγείας, και ειδικοτήτων που ασχολούνται με την σωματική και συναισθηματική ισορροπία τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επαγγελματιών διαμορφώνεται σε λεπτά σημεία στην επαφή με τους πελάτες τους, όπου απαιτούνται αυξημένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και γνώση για το πώς γίνεται μια συζήτηση , ώστε πέρα από το να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, – να γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων, και δύσκολων καταστάσεων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο το σύστημα NLP, προτείνει καινοτόμες τεχνικές αποτελεσματικής προσέγγισης και επαφής με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ειδικότητες συμβουλευτικής για την σωματική/συναισθηματική ισορροπία, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο τους προσεγγίσεών τους, να ενισχύσουν την πειθώ τους και να διευκολύνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα sports καθώς και οι προπονητές τους, ήδη εφαρμόζουν τεχνικές που προτείνει το σύστημα για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο του σώματός τους, των διαθέσεων και των επιδόσεών τους.

Πλατφόρμα πιστοποίησης NLP Professional Coaching, Mentoring & Consulting

NLP Practitioner Certification
Supervisory Coaching lab
NLP Master Practitioner Certification
New Code NLP Practitioner Certification
Ericksonian Hypnotic Language Patterns Certification