2106233450-452

Πρωτόκολλο Εκπαίδευσης

Education & Parenting Protocol

Το σύστημα NLP διαθέτει τεχνικές για εκπαιδευτικούς και γονείς, για να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα τους στη δημιουργία αποδοχής από τα παιδιά / μαθητές, στην καλλιέργεια της διάθεσης και του ενδιαφέροντος τους για μάθηση, στην αποτελεσματική μετάδοση για την απορρόφηση της ύλης, και της διαμόρφωσης της κρίσης τους, στην ενδυνάμωση της αντιληπτικότητάς τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.

Για τους μαθητές & φοιτητές είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στην προετοιμασία και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση της μετάβασης τους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στο περιβάλλον της εργασίας και της επιδίωξης με μεγαλύτερη σιγουριά των επαγγελματικών τους και προσωπικών τους στόχων.

Επιλογές & τρόποι προσέγγισης στην εκπαίδευση

Eξειδικευμένα NLPlabs
1. NowLetsPlay
2. NLProgress
3. Sherlock Your Mind

Πιστοποιήσεις
1. Ολοκληρωμένη πιστοποίηση στο σύστημα NLP :
   NLP Practitioner Certification   
   NLP Master Practitioner Certification
2. Εξειδικευμένη πιστοποίηση στο σύστημα NLP : NLP Applied Protocol Certification studies – Education