2106233450-452

Επαγγελματική Διάκριση

Entrepreneurship & Professional Communication Protocol

Το σύστημα του ΝευροΓλωσσικού Προγραμματισμού διαθέτει τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που προέρχονται από επαγγελματικούς κλάδους, όπως νομικοί, επιστημονικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι, πολιτικά πρόσωπα, να εφαρμόζουν πρακτικές για:
>  τη διαμόρφωση της εικόνας και του προσωπικού εκτοπίσματος τους στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται
>  μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης
>  ευστροφία και ετοιμότητα λόγου
>  κομψότητα επιχειρηματολογίας και στήριξης θέσεων
>  διεισδυτική διατύπωση θέσεων και μηνυμάτων
>  ανάπτυξη διορατικότητας και οξυδέρκειας
>  εξασφάλιση γρήγορης αποδοχής και εμβάθυνση στην ουσία μιας πληροφορίας
>  αποτελεσματική αντιμετώπιση προκλήσεων
>  δημιουργική σκέψη στην διαχείριση νέων εγχειρημάτων και ρόλων

Επιλογές & Τρόποι προσεγγίσης για την επαγγελματική διάκριση

Eξειδικευμένα NLPlabs
1. Ενδυνάμωση της ισχύος της προσωπικότητας – Create your own Myth
2. Αρχιτεκτονικής της Πειθούς – Persuasion Engineering
3. Χαρισματικές Παρουσιάσεις – Charisma Presentation
4. Success Factor Modeling™
5. Executive & ατομικά modules

Πιστοποιήσεις
1. Ολοκληρωμένη πιστοποίηση στο σύστημα NLP:
   NLP Practitioner Certification  
   NLP Master Practitioner Certification
2. Εξειδικευμένη πιστοποίηση : NLP Business Certification Studies