2106233450-452

Το NLP στην Προσωπική Αποτελεσματικότητα

Personal Success Protocol

Το σύστημα NLP μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όλων εκείνων των ανθρώπων που επιθυμούν να ανακαλύψουν τρόπους για να:
Διαχειρίζονται αποτελεσματικά προκλήσεις στη ζωή τους
Γνωρίζουν πώς να συνεχίζουν σταθερά και να στέκονται στο ύψος των καταστάσεων με αυτοπεποίθηση όταν συμβαίνουν αλλαγές γύρω τους
Ανακαλύπτουν τους πιο κατάλληλους τρόπους για να δίνουνς ώθηση και σωστή κατεύθυνση στις επιδιώξεις τους
>  Είναι πιο αποτελεσματικοί στη δημιουργία και καλλιέργεια των σχέσεων και στη συναναστροφή τους με τους άλλους
>  Διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν το πεδίο των επιλογών τους και να ξέρουν τι να κάνουν όταν υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν
Διαμορφώνουν προϋποθέσεις που στηρίζουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την επίτευξη των στόχων και να ξεχωρίζουν στο περιβάλλον τους

Επιλογές και Τρόποι ανάπτυξης της Προσωπικής Αποτελεσματικότητας

Εξειδικευμένα NLPlabs
1. Project U
2. NLP στον Αθλητισμό
3. Ατομική Συμβουλευτική με το σύστημα NLP

Πιστοποιήσεις
Ολοκληρωμένη πιστοποίηση στο σύστημα NLP
  NLP Practitioner Certification
  Master NLP Practitioner Certification
  New Code NLP Practitioner Certification