2106233450-452

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

ατομικες συνεδριες

Εξειδικευμένα NLP-labs

Επιλογή τεχνικών του συστήματος NLP για διαχείριση καταστάσεων και επίτευξη στόχων αναφορικά στην προσωπική αποτελεσματικότητα και στην επαγγελματική υπεροχή

NLP lab head

Ατομική Συμβουλευτική

Σειρά ατομικών συναντήσεων όπου συνθέτουμε τεχνικές του συστήματος NLP για διαχείρηση εξατομικευμένων αναγκών του ενδιαφερόμενου

applied-certification-pic

Εξειδικευμένες Πιστοποιήσεις

Εξειδίκευση τεχνικών του συστήματος NLP σε πρωτόκολλα εφαρμογής στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε

corporate solutions

Εταιρικές Υπηρεσίες

Συνολικές προσεγγίσεις και καινοτόμα μοντέλα στην υπηρεσία εταιρειών, διοικητικών ομάδων, στελεχών, startups & entrepreneurs

έχουμε δεσμευτεί να

Στην nlpgreece® έχουμε δεσμευτεί να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους να εξοικειωθούν με τις τεχνικές του συστήματος NLP. Δουλέυουμε μαζί τους για να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον τρόπο που σκέφτονται και αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις στη ζωή τους.

Tα NLPlabs και οι προσεγγίσεις μας βασίζονται στις τελευταίες εξελίξεις και ευρήματα των νευροεπιστημών (neuroscience) και τα συμπεράσματα αναφορικά στη‪ νευροπλαστικότητα‬‬ (neuroplasticity), της επιστήμης που μελετά κάθε δραστηριότητα του εγκεφάλου και της δυνατότητάς του να εξελίσσεται συνεχώς διευρύνοντας τις επιλογές και τις δυνατότητές μας.‬‬‬‬