2106233450-452

Εταιρικές Υπηρεσίες

Η γκάμα των προσεγγίσεων και των δραστηριοτήτων μας απευθύνεται σε ιδιώτες επαγγελματίες, entrepreneurs, startuppers, στελέχη επιχειρήσεων που επιχειρούν νέους ρόλους ή εγχειρήματα, χρειάζεται να αναδιαμορφώνουν το σκεπτικό του μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, να κάνουν disrupt αμυντικούς μηχανισμούς τους, για να επιταχύνουν με ευρηματικότητα και να προχωρούν τα σχέδια τους.

Οι προσεγγίσεις και τα μοντέλα βασίζονται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας.

Στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου σκέψης (mindset) για την:
>   επιτυχή εφαρμογή στόχων
>   διαχείριση αλλαγών
>   αναθεώρηση σχεδίων
>   υιοθέτηση νέων ρόλων
>   αντιμετώπιση και ανάληψη προκλήσεων
>   διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων

Success Factor Modeling logo

Ενημερωθείτε για τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, στην Synolic®

Προηγείται διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων για το σχεδιασμό της προσέγγισης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@nlpgreece.gr ή στο 210-62.33.450 – 452