2106233450-452

Εταιρικές Υπηρεσίες

Καινοτόμες προσεγγίσεις και μοντέλα για επιχειρηματίες,  στελέχη, επικεφαλής και ομάδες start up και που βασίζονται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας.

Στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου σκέψης (mindset) για την:
>   επιτυχή εφαρμογή στόχων
>   διαχείριση αλλαγών
>   αναθεώρηση σχεδίων
>   υιοθέτηση νέων ρόλων
>   αντιμετώπιση και ανάληψη προκλήσεων
>   διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων

Success Factor Modeling logo

Από το 1994, έχουμε εκπαιδεύσει πολλούς ιδίωτες αλλά και πολλές εταιρείες μερικές από τις οποίοες ειναι οι:

Clients logos

Σε κάθε περίπτωση εταιρικής προσέγγισης, προηγείται διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων για τη μεθοδολογία της προσέγγισης προετοιμασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@nlpgreece.gr ή στο 210-62.33.450 – 452