2106233450-452

Άρης Χαμόδρακας

Ο Άρης Χαμόδρακας συνεργάζεται με την nlpgreece® και δραστηριοποιείται ως NLP Coach με επίκεντρο την διευκόλυνση της ανακάλυψης και ανάπτυξης του εαυτού μας και των δυνατοτήτων μας.

Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός και αφού εργάστηκε ως Μελετητής, Μηχανικός Σχεδιασμού και Βιομηχανικός Σχεδιαστής για πολλά έτη, ανακάλυψε το ΝευροΓλωσσικό Προγραμματισμό στην πορεία αναζήτησης της προσωπικής του εξέλιξης.

Η φιλοσοφία και οι αρχές του NLP συμβάδιζαν με τη δική του αντίληψη για τον κόσμο, οι οποίες σε συνδυασμό με την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνικών σε προσωπικό επίπεδο τον οδήγησαν σταδιακά να το μετατρέψει και σε επαγγελματική δραστηριότητα.

Είναι πιστοποιημένος NLP Master Practitioner & New Code NLP Practitioner και μέλος του Hellenic Board of NLP & European Board of NLP.

Διεξάγει workshops, ενημερώνεται για τις νέες προσεγγίσεις του συστήματος NLP, μελετάει και αναπτύσσει τις εφαρμογές που προκύπτουν μέσα από το Personal Success πρωτόκολλο ως NLP Coach, τόσο σε ομάδες όσο και σε ατομικό επίπεδο, όπως επίσης και μέσω διαδικτύου.