2106233450-452

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου

Η Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου, διευθύνει την nlpgreece®. Με σπουδές στην ψυχολογία, Master of Social Science, PhD σε Human Resource Development, προσεγγίζει συστημικά το δυναμικό των ανθρώπων. Διαθέτει πολυετή πείρα στην εφαρμογή του συστήματος Νευρο-Γλωσσικού Προγραμματισμού, NLP, για επαγγελματική διάκριση και προσωπική αποτελεσματικότητα, και συνεισέφερε στον εμπλουτισμό του μοντέλου “the Synolic® approach to human resource development”.

Ως Global NLP Master Trainer, μετέχει ενεργά στο έργο του NLP University Santa Cruz California, αναφορικά στη συνεχή μελέτη της διακριτής αποτελεσματικότητας και στον σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη ποιοτικότερου τρόπου σκέψης (mindset) για τη διαχείριση αλλαγών, υιοθέτηση νέων ρόλων, αντιμετώπιση και ανάληψη προκλήσεων.

Είναι μέλος του European Board of NLP (EBNLP), Research And Recognition Board Global NLP Training & Consultanting Community (GTC), European Association of NLPt, και στοχεύει στην συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες για την συνεχή άντληση συμπερασμάτων αναφορικά στην έρευνα και στις εφαρμογές του συστήματος NLP σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους.

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τα βιβλία, «NLP – Η απομυθοποίηση», και «Παρ’το αλλιώς».