Blog, NLP tips, Προσωπική Ανάπτυξη

Ο Ρόλος του NLP στην Ανάπτυξη των Soft Skills

Αν κάποιος ψάξει στο διαδίκτυο, θα βρει ποικίλες περιγραφές και αναφορές στα soft skills.

Η κριτική σκέψη, η ψυχική ανθεκτικότητα, η προσαρμοστικότητα, η αυτοσυγκράτηση ακόμη και η συμμόρφωση, η ηγεσία, η συναισθηματική νοημοσύνη, το growth mindset, η ομαδικότητα και η δημιουργικότητα είναι μόνο μερικά από αυτά.

Τα soft skills ονομάζονται επίσης και life skills, καθώς και ανθρώπινες δεξιότητες (human skills), ανάλογα με το πρίσμα και το πεδίο στο οποίο εξετάζονται, όπως για παράδειγμα business, ψυχολογία, κλπ.

Ακόμη, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι ο Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) αναφέρεται στα soft skills.

Ο Π.Ο.Υ προσδιορίζει τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργική σκέψη και την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τις διαπροσωπικές δεξιότητες, την αυτογνωσία και την ενσυναίσθηση, ως τις θεμελιώδεις δεξιότητες ζωής.

Ειδικότερα, εστιάζει σε ευρείες ψυχοκοινωνικές δεξιότητες που μπορούν να βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου με συνειδητή προσπάθεια.

Εκ πρώτης, λοιπόν, προκύπτει ότι τα soft skills δείχνουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας του ανθρώπου στο πλαίσιο της αντιμετώπισης συνθηκών και καταστάσεων καθώς και – όπως θα δούμε και πιο κάτω – της προσαρμογής σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Ένα σύστημα που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια με αξιόλογα αποτελέσματα για την ανάπτυξη των soft skills είναι και ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός.

Στο σημερινό λοιπόν οδηγό θα εξετάσουμε:

Πριν εμβαθύνουμε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.

Τι Είναι τα Soft Skills και Γιατί Είναι Σημαντικά;

Ο όρος soft skills, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως ήπιες δεξιότητες, χρησιμοποιείται για εκείνες τις δεξιότητες που δεν είναι τεχνικές ή εργασιακές.

Περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – κοινωνικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες και θετική στάση.

Πρόκειται για εκείνες τις δεξιότητες που καθορίζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους ή το πώς αντιμετωπίζουμε τη ζωή, την καθημερινότητα και την εργασία.

Οι ήπιες δεξιότητες είναι χρήσιμες σε ένα τεράστιο φάσμα καταστάσεων:

Από το να ξεκινήσουμε, να διατηρήσουμε σχέσεις, φιλικές, οικογενειακές, ερωτικές, να βρούμε δουλειά, να παραμείνουμε στη δουλειά, να πορευόμαστε με υγιές σκεπτικό κ.ο.κ.

Αντίθετα με τα hard skills, όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά ή το να μάθω να χειρίζομαι ένα μηχάνημα ή να φτιάξω ένα αρχείο στον υπολογιστή, τα soft skills δεν εξαρτώνται από τις τεχνικές γνώσεις, αλλά από τη στάση, τη νοοτροπία και την εμπειρία της ζωής.

Μέσα από τη διαδικασία να θέτουν στόχους, να πορεύονται, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι άνθρωποι μαθαίνουν να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται. Δεν είναι μια πορεία εύκολη, καθότι καταβάλλουν προσπάθεια να βγουν από τη ζώνη άνεσης, από το οικείο, από αυτό που έχουν συνηθίσει να κάνουν. Εκείνο όμως είναι και το σημείο ανάπτυξης των soft skills, που στη συνέχεια γίνεται μέρος του τρόπου με τον οποίο μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις με εμπλουτισμένο τρόπο σκέψης και περισσότερες επιλογές συμπεριφορών.

Είναι απαραίτητες, λοιπόν, δεξιότητες, καθώς βοηθούν τον κάθε άνθρωπο τόσο στην ιδιωτική, όσο και στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.

Το σχολείο, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό συντελεστή παιδείας για τον κάθε άνθρωπο, αναλαμβάνει το έργο να εξοπλίσει το άτομο με τα κατάλληλα εφόδια και δεξιότητες, ώστε να προσφέρει στην κοινωνία και να πετύχει τους στόχους του.

Ο Howard Gardner πρότεινε για πρώτη φορά τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης στο βιβλίο του “Frames of Mind” το 1983, όπου διευρύνει τον ορισμό της νοημοσύνης.

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα άτομα διαθέτουν διάφορους τύπους νοημοσύνης, αντί για μια ενιαία γενική νοημοσύνη.

Η νοημοσύνη είναι προϊόν μιας μακράς και συμμετοχικής αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών και κληρονομικών καταβολών (της φύσης) και της επίδρασης του περιβάλλοντος (της ανατροφής). Υποστήριξε δε ότι το σχολείο εστιάζει κυρίως στην καλλιέργεια της γλωσσικής και λογικής μαθηματικής νοημοσύνης, ενώ αφήνει σε δεύτερη μοίρα νοημοσύνες όπως ενδοπροσωπική, διαπροσωπική ευφυΐα, σωματική – κιναισθητική, υπαρξιακή κλπ. Σημεία, δηλαδή, που προδιαγράφουν την ανάπτυξη soft skills.

Ο Gardner υποστηρίζει ότι για τη μεταλαμπάδευση των απαραίτητων γνώσεων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιστρατεύουν ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και όχι στερεοτυπικές εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε να εμπλουτίζουν και να πολλαπλασιάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Ο Gardner υποστηρίζει ότι για τη μεταλαμπάδευση των απαραίτητων γνώσεων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιών των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να επιστρατεύουν ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και όχι στερεοτυπικές εκπαιδευτικές δράσεις, ώστε να εμπλουτίζουν και να πολλαπλασιάζουν το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Δηλαδή είναι σημαντικό να προσαρμόζουν τους στόχους, τους τρόπους και τις κατάλληλες αξίες στη διδασκαλία, στο αντικείμενο και στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα ειδικών εκπαιδεύσεων φοιτητών σε ήπιες δεξιότητες (soft skills) για τη ένταξή τους στην αγορά.

Άλλωστε, εδώ και χρόνια οι εταιρείες δίνουν μεγάλη σημασία σε προσόντα πέρα από τεχνικά. Αυτά περιλαμβάνουν δεξιότητες όπως ενσυναίσθηση, καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης, κριτικής σκέψης, ευρηματικότητας, επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξης του κατάλληλου mindset για την επίτευξη στόχων, δεξιότητες ευθυγράμμισης και σύμπλευσης με τις αξίες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ας δούμε πώς ακριβώς προέκυψαν ιστορικά τα soft skills από την γέννηση του ανθρώπου και πώς συνδέονται.

Πώς Προέκυψαν τα Soft Skills και Πώς Συνδέονται;

Η ανάπτυξη του νεοφλοιού ήταν το κομβικό σημείο που ξεχώρισε τον άνθρωπο από τα ζώα.

Πρόσφατες εξελίξεις στα επιστημονικά πεδία που ασχολούνται με τη διερεύνηση των λειτουργιών του ανθρώπινου εγκεφάλου αναδεικνύουν γονιδιακές μεταλλάξεις, οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη του νεοφλοιού και των γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπινου είδους, όπως η δημιουργικότητα, η γλώσσα, η λογική επεξεργασία, και τον ξεχώρισε από τον εγκέφαλο των Νεάντερνταλς σύμφωνα με πόρισμα ομάδας επιστημόνων το 2022. Ανάμεσα στους μελετητές ήταν οι Anneline Pinson και Svante Pääbo, ένας σπουδαίος Σουηδός γενετιστής.

Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των λειτουργιών του νου ήταν ένα επίκαιρο θέμα από την αρχαιότητα.

Στις μέρες μας οι νευροεπιστήμες, η ανθρωπολογία, η σύγχρονη ιατρική χτίζουν γέφυρες με μια γλώσσα που αποτελείται από πειράματα και νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις.

Από τη γέννηση του ζωντανού βασιλείου, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να επιβιώσουμε σε ένα σκληρό, ασταθές περιβάλλον γεμάτο φυσικούς κινδύνους, υπήρχαν δύο επιλογές:

Χρειάστηκε να αποφασίσουμε, είτε να προσθέσουμε μυς και να ενισχύσουμε τον σκελετό για να ασκήσουμε σωματική δύναμη όταν χρειαζόταν να τα βάλουμε με τα θηρία, είτε να προσθέσουμε νεύρα στον εγκέφαλο να ασκεί το μυαλό, να σκέφτεται δημιουργικά.

Τελικά, ο ανθρώπινος φακός στράφηκε στην ανάπτυξη του νου η οποία έφερε τη δημιουργικότητα και τη λογική στο αποκορύφωμα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα κομμάτι ξύλο παύει πια να είναι ένα κομμάτι ξύλο. Ο ανθρώπινος νους επεξεργάζεται πώς αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τι αξία και χρησιμότητα μπορεί να του προσδώσει. Μπορεί και το χρησιμοποιεί για στήριγμα ή για να φτάσει κάτι που δεν φτάνει με το χέρι του.

Ένα αντικείμενο αποκτά πρόσθετα χαρακτηριστικά και έννοιες.

Κάθε σκέψη χαρτογραφείται με κανάλια μεταφοράς πληροφοριών στο νευροδιαδίκτυο και με γέφυρες που συνδέουν πράγματα και αποδίδουν τα κατάλληλα νοήματα.

Και καθώς οι σχηματισμοί και οι συνδέσεις πολλαπλασιάζονται, το μυαλό εξελίσσεται και επεκτείνεται με μίλια νευροκαλωδίωσης.

Με αυτόν τον τρόπο και με μοχλό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, το οποίο θεωρείται ένα σημαντικό soft skill, οι άνθρωποι προχώρησαν σε επαναστατική σκέψη και εξαιρετικά επιτεύγματα σε διάφορους τομείς φέρνοντας λύσεις και δημιουργώντας νέες δυνατότητες.

Μία άλλη πρόκληση η οποία συνετέλεσε στην ανάπτυξη των soft skills ήταν ότι ο άνθρωπος διήλθε από βασικές περιόδους όπου κλήθηκε να συνδιαλλαγεί, να συμπλεύσει με άλλους ανθρώπους και να αναπτύξει δεξιότητες επικοινωνίας και προσέγγισης.

Χαρακτηριστικές περίοδοι είναι οι η αγροτική εποχή, όπου αναπτύσσονται δομές κοινότητας ανθρώπων και η εποχή της βιομηχανικής επανάστασης.

Για παράδειγμα, ένα χαρακτηριστικό που χρειάστηκε να αναπτύξει από πολύ νωρίς, δηλαδή από την εποχή των σπηλαίων ακόμη, είναι η τάση να μπορεί να προβλέπει συμπεριφορές άλλων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Smithsonian Institute, ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει άγρια θηρία, να εξασφαλίσει φαγητό για την επιβίωσή του, χρειάστηκε να υιοθετήσει στρατηγική και συντονισμένη προσπάθεια από πολλούς.

Το στοιχείο αυτό ήταν που έβαλε στο τραπέζι τη συντονισμένη προσπάθεια πολλών μαζί, δηλαδή της ομάδας ατόμων. Η πρόκληση σε αυτή την περίπτωση ήταν να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει ότι μπορεί να καταλάβει, να εμπιστευτεί ή να προφυλαχθεί, ώστε να μην τον παγιδεύσουν οι άλλοι. Χρειάστηκε δηλαδή να μπορεί να διαλέγει τους συμμάχους, να μπορεί να προβλέπει ίσως συμπεριφορές, να αξιολογεί πώς θα συμπορευτεί.

Αυτό φυσικά καταλήγει να υποδηλώνει προσπάθεια να αναπτυχθούν ιδιαίτερες δεξιότητες, όπως π.χ. να “διαβάζει” κάποιος τις προθέσεις των άλλων. Κι εδώ μια μικρή παρένθεση. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι άνθρωποι να προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις ή εικασίες και να βγάζουν συμπεράσματα για τα κίνητρα άλλων ανθρώπων. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε στο θέμα της ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως της επικοινωνίας, της αντιληπτικής οξυδέρκειας, της επίλυσης προβλημάτων, της λήψης αποφάσεων.

Η ικανότητα λοιπόν να βγούμε έξω από το γνώριμο δικό μας περιβάλλον σκέψεων και συμπεριφορών και να οδηγηθούμε στο να παρατηρούμε τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός άλλου ανθρώπου απαιτεί τεράστια νοημοσύνη και εγκεφαλική δραστηριότητα.

Εκ πρώτης, οι πληροφορίες ήταν πολύ λίγες καθώς δεν υπήρχαν ορατά σημάδια στο κεφάλι ενός ατόμου που να λένε τι σκέφτεται, τι είναι, τι αισθάνεται, όπως ο φόβος, ο θυμός, η απληστία, ο ζήλος, η πίστη.

Έτσι, χρειάστηκε ο άνθρωπος να φύγει πέρα από τα δικά του όρια και να αναπτύξει προσόντα στην καθημερινότητα, όπως η ανάπτυξη της παρατήρησης, της αντιληπτικής οξυδέρκειας, των συγκρίσεων και των συνδυασμών, συνάμα με τη δημιουργικότητα, για την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων.

Τόσο λοιπόν η προσαρμογή όσο και η αντιμετώπιση προκλήσεων έδωσαν ώθηση και αποτέλεσαν την εξελικτική βάση των αποκαλούμενων soft skills.

Πώς Συνεισφέρει το NLP στην Ανάπτυξη των Soft Skills;

Στις μέρες μας ο τομέας της ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων έχει φτάσει στην κορυφή της ζήτησης.

Η αλήθεια είναι ότι στους ανθρώπους αρέσει να ακούν τις ιστορίες επιτυχίας άλλων για το πώς πετυχαίνουν, πώς επικοινωνούν, πώς είναι δημιουργικοί, πώς έχουν γρήγορη σκέψη, ετοιμότητα λόγου, ενσυναίσθηση, διότι εκείνη τη στιγμή ταυτίζονται με επιθυμίες τους να κατακτήσουν και να αναπτύξουν αντίστοιχες δεξιότητες.

Στο NLP η διαδικασία του modelling ανέδειξε τα ιδιαίτερα ταλέντα ανθρώπων που διακρίνονταν για την αποτελεσματικότητά τους με στόχο να τα μεταλαμπαδεύσουν.

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την περιέργεια, εδώ και πολλά χρόνια, ειδικοί από διάφορα επιστημονικά πεδία (ψυχολογία, γλωσσολογία, ανθρωπολογία κ.ά.), ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο Santa Cruz California τις πρώτες μελέτες σε επαγγελματίες που επεδείκνυαν διακριτή αποτελεσματικότητα στο πεδίο ενασχόλησής τους και στα εγχειρήματά τους.

Εντοπίστηκαν λεπτομέρειες που εμφανίζουν άνθρωποι άνθρωποι ή/και επαγγελματίες, που με ευστοχία καταφέρνουν να δώσουν ώθηση στις επιδιώξεις τους, να υπερβαίνουν αντιξοότητες, να ξεπερνούν εσωτερικούς μηχανισμούς αντίστασης, να προχωρούν εν μέσω προκλήσεων, να ξεχωρίζουν με αξιοσημείωτες συμπεριφορές και αντίστοιχα αποτελέσματα.

Επίσης, καθώς αναδείχθηκαν διαφοροποιές λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα άτομα στήνουν το σκεπτικό τους, επεξεργάζονται τις πληροφορίες στο μυαλό τους και ανταποκρίνονται σε καταστάσεις με αποτελεσματικότητα, άρχισαν να συνθέτουν τις τεχνικές του συστήματος NLP (Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός).

Οι λεπτομέρειες αυτές που εντοπίστηκαν στους ανθρώπους συγκεντρώνονται σε δύο άξονες, αυτό που αποκαλείται inner game και αυτό που αποκαλείται οuter game.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά, με στόχο να εξετάσουμε τη χρησιμότητα τους στην ανάπτυξη soft skills.

Το “inner game” έχει να κάνει με το σκεπτικό μας, τη διάθεσή μας, δηλαδή τη διανοητική και ψυχοσυναισθηματική προσέγγιση σε ό,τι κάνουμε.

Αυτό περιλαμβάνει τη στάση μας, τα πιστεύω μας, τις πεποιθήσεις, τις αρχές μας, το τι είναι σημαντικό για εμάς όταν ασχολούμαστε με ένα θέμα και μας προσδίδει την ικανότητα να επικεντρωνόμαστε αποτελεσματικά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να ξεπερνάμε περιορισμούς.

Με τον όρο “outer game” αναφορικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών, συμπεριφορών, ικανοτήτων που κατευθύνουν την αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Και στην περίπτωση των soft skills, το outer game περιλαμβάνει λεπτομέρειες σε συμπεριφορές, όπως στην επικοινωνία, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, ενσυναίσθηση, σκεπτικό για την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων κλπ.

Το δε συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον δημιουργεί ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, όπως τη διαχείριση νέων εγχειρημάτων, την υιοθέτηση νέων ρόλων, την γρήγορη προσαρμογή και ευελιξία, την αυτορρύθμιση. Κι εδώ το NLP μελετώντας πάντα ανθρώπους της “διπλανής πόρτας”, οι οποίοι μπορούν και προχωρούν, ανταπεξέρχονται σε δύσκολες συνθήκες και ξεπερνούν περιορισμούς τους, έχει αναπτύξει καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως το Success Factor Modelling που δημιούργησε ο Robert Dilts.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι πολλές φορές παρατηρούμε ανθρώπους να διδάσκονται νέες δεξιότητες, αλλά μετά την πάροδο ενός διαστήματος να επανέρχονται σε παλιές συνήθειες. Εδώ παίζει ρόλο το inner game, δηλαδή, η μελέτη ιδιαίτερων εσωτερικών προσωπικών διεργασιών που αποτρέπουν την υιοθέτηση κάποιων νέων ενεργειών, συμπεριφορών.

Έτσι, μια ερώτηση που γεννιέται έχει σχέση με το ποιοι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες που δίνουν ώθηση στην κατάκτηση δεξιοτήτων ή φρενάρουν την επιτυχία. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να λάβει κάποιος σοβαρά υπόψη την επίδραση και τη δύναμη της ψυχολογίας, και την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου νου.

Επιλεγμένες τεχνικές του συστήματος NLP δίνουν έμφαση στην επίγνωση της διαδρομής την οποία ακολουθεί η σκέψη ενός ανθρώπου και κατευθύνει τις προσωπικές δυνατότητές του με στόχο τον επαναπροσδιορισμό τους.

Για την ακρίβεια, γίνεται μια εις βάθος χαρτογράφηση και αναμόρφωση της σκέψης προς ένα ποιοτικότερο και πληρέστερο προσδιορισμό και ανάδειξη των δυνατοτήτων ως το βασικότερο κεφάλαιο επένδυσης.

Η διερεύνηση των εσωτερικών διεργασιών του εαυτού μας σε επίπεδο ταυτότητα και συστήματος πεποιθήσεων και αξιών, έχει ακριβώς αυτή την αποστολή: βοηθά στην παρατήρηση, στη χαρτογράφηση και στη δημιουργία προϋποθέσεων για αλλαγές βαθιάς δομής, που θα δώσουν ώθηση στην υιοθέτηση αποτελεσματικών συμπεριφορών.

Αντίστοιχα, εξαλείφονται φαινόμενα άκριτης μίμησης και αντιγραφής άλλων χωρίς βάση και διαχρονικά αποτελέσματα.

Ο κλάδος της νευροεπιστήμης (neuroscience) έχει προχωρήσει και μέσα από τις μελέτες, τα ερευνητικά πειράματα στα εργαστήρια, αναδεικνύει κάθε μέρα τις εσώτερες δομές και λειτουργίες της νόησης που επιδρούν στις συμπεριφορές.

Συνοψίζοντας

Μιλήσαμε για τα soft skills και τη σημασία τους, καθώς και το πώς προέκυψαν ιστορικά.

Ακόμη, είδαμε και το ρόλο του NLP στην ανάπτυξη των ήπιων δεξιοτήτων.

Το NLP παρέχει σημαντικές πληροφορίες μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια για το τρόπο που λειτουργεί το μυαλό και τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης του πώς πίσω από συμπεριφορές.

Χρησιμοποιώντας συνδυασμό προσεγγίσεων με συμπεράσματα γύρω από την έμφυτη ιδιότητα του εγκεφάλου για νευροπλαστικότητα, στοχεύει στην επιστημονική συστημική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας και στην τεχνολογία για την αλλαγή.

Επίσης, συνεισφέρει στην ανάπτυξη των soft skills σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, μέσα από από την ανάπτυξη ενός δημιουργικότερου και ποιοτικότερου τρόπου σκέψης που διασφαλίζει περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα.

Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ανάπτυξη σημαντικών soft skills και να βελτιωθείτε τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά, τότε μπορείτε να ανακαλύψετε το NLP University Practitioner!

Με την 6μηνη εκπαίδευση του NLP University Practitioner Certification της nlpgreece® μπορείτε να λάβετε την απαραίτητη καθοδήγηση και εκπαίδευση για το πώς να εφαρμόσετε το NLP ή να καθοδηγήσετε άλλους στο πώς να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους.