Blog, Προσωπική Ανάπτυξη

Πώς το NLP Βοηθά την Αθλητική Ψυχολογία

Ο αθλητισμός εμπλέκει σώμα και νου. Στον αθλητισμό πλέον δεν είναι μόνο η σωματική προετοιμασία που έχει σημασία.

Υπάρχει και η πνευματική προετοιμασία που είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει καθοριστικό ρόλο.

Ολοένα και περισσότεροι προπονητές το αναγνωρίζουν αυτό και δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο να προετοιμάζουν πνευματικά τους αθλητές τους, τόσο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, όσο και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο NLP – Η απομυθοποίηση, ένα πείραμα που έγινε και δημοσιεύτηκε το 1957 στο περιοδικό Research Quarterly, αποδεικνύει τη δύναμη της νοητικής προετοιμασίας.

Ανάμεσα στις τρεις ομάδες μπάσκετ που πήραν μέρος στο πείραμα αυτό και καταγράφηκαν οι επιδόσεις της κάθε μιας ξεχωριστά, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Στη πρώτη ομάδα ζητήθηκε να συνεχίσει τη προπόνηση για διάστημα 20 ημερών, στη δεύτερη ομάδα ζητήθηκε να μην προπονηθεί καθόλου για τις επόμενες 20 ημέρες και από τη τρίτη ομάδα ζητήθηκε να φαντάζονται ή να κινηματογραφούν τον εαυτό τους νοερά ότι βάζουν καλάθι.

Σε περίπτωση που έβλεπαν ότι αστόχησαν έπρεπε να διορθώσουν την εικόνα με μία που έδειχνε ότι έβαζαν καλάθι και ευστοχούσαν.

Μετά το πέρας των ημερών αυτών, ξαναμέτρησαν τις αποδόσεις των ομάδων στο να βάζουν καλάθι.

Η πρώτη ομάδα, που έκανε σωματική προπόνηση, βελτίωσε την απόδοσή της κατά 24% και η δεύτερη ομάδα δεν έδειξε καμία βελτίωση.

Η τρίτη ομάδα, αυτή δηλαδή που έκανε “νοητική προπόνηση”, βελτίωσε την απόδοσή της κατά 23%.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως ο ρόλος της Ψυχολογίας στον αθλητισμό είναι σημαντικός όπως επίσης και ο ρόλος ειδικών προσεγγίσεων στη ενίσχυση του τρόπου που σκέφτονται οι αθλητές, όπως του NLP.

Για αυτό στον σημερινό οδηγό θα εξετάσουμε:

Πριν εμβαθύνουμε, ας ξεκινήσουμε εξηγώντας ορισμένα βασικά πράγματα για την αθλητική ψυχολογία ως έννοια.

Τι Είναι η Αθλητική Ψυχολογία

Η αθλητική ψυχολογία αναφέρεται στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι διάφοροι ψυχολογικοί και πνευματικοί παράγοντες επηρεάζουν την συμπεριφορά και την απόδοση των αθλητών και εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές.

Οι ψυχολογικές δεξιότητες στον αθλητισμό, όπως και οι σωματικές επιδόσεις μπορούν να καλλιεργηθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του αθλητή.

Η αθλητική ψυχολογία προσφέρει πολλαπλά οφέλη μεταξύ των οποίων:

  • Η διαχείριση του άγχους
  • Η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας
  • Η καλλιέργεια του αυτοελέγχου
  • Η ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης
  • Η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος

Ήδη από την αρχαιότητα άλλωστε υπήρχε μια ολιστική προσέγγιση του αθλητισμού όπου σώμα και νους αλληλεπιδρούν.

Για παράδειγμα, στην αρχαιότητα οι αθλητές του παγκρατίου, είδους πάλης στην αρχαία Ελλάδα, για να βγουν στην παλαίστρα, έπρεπε να περάσουν υποχρεωτικά από τρία δωμάτια. Δεν υπήρχε άλλη δίοδος.

Το πρώτο δωμάτιο ήταν το κονιστήριο για την περιποίηση τους σώματός τους. Στο δεύτερο δωμάτιο υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τους τραγουδούσαν για να τους εξυψώσουν το ηθικό. Στο τρίτο και τελευταίο δωμάτιο ο αθλητής έπρεπε να κάθεται μόνος του, να συγκεντρωθεί και να οραματιστεί την έκβαση του αγωνίσματος και τη νίκη.

Ακόμη, ένα γνωστό αρχαίο απόφθεγμα που υπογραμμίζει τη διασύνδεση του νου και του σώματος, είναι το “νους υγιής εν σώματι υγιεί”, που προέρχεται από τα λατινικά “orandum est ut sit mens sana in corpore sano” και ανήκει στον ποιητή Ιούνιο Ιουβενάλη (60 – 127 μ.Χ.).

Ο Ιουβενάλης μάλιστα είχε διατυπώσει αυτή την φράση στην προσπάθεια του να πείσει τους Ρωμαίους πολίτες να ακολουθήσουν το δρόμο της αρετής. Ορισμός Αθλητικής Ψυχολογίας

Έως τώρα, έχει γίνει αντιληπτή η έννοια και η σημασία της αθλητικής ψυχολογίας, είναι όμως σημαντικό να τονίσουμε και τον ρόλο του NLP σε αυτή.

Πώς Συνεισφέρει το NLP στην Αθλητική Ψυχολογία

Το NLP ασχολείται με το πώς μπορεί να εκπαιδεύσει το σκεπτικό του ένας αθλητής και να αντιληφθεί τρόπους, που θα τον βοηθήσουν να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του.

Επίσης, βοηθάει στο να διαχειρίζεται κάποιος αθλητής τις σκέψεις, που περιορίζουν την απόδοσή του.

Με τη συμβολή του NLP, εκπαιδευόμαστε στο να αποκωδικοποιούμε τα μηνύματα, (ανάλογα με το τι νιώθουμε) και να εισερχόμαστε σε μια διαδικασία σκέψης, που μας βοηθάει στο να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα την καθημερινότητα ενός αθλητή.

Το NLP λοιπόν, ασχολείται με τους μηχανισμούς του μυαλού και μελετά τις σκέψεις του αθλητή σε διάφορες καταστάσεις (πχ πώς βλέπει τον εαυτό του στην προπόνηση, πώς βλέπει τον εαυτό του την ώρα του αγώνα) και πώς αυτές σχηματίζονται στο μυαλό του.

Συμβάλλει στη διαχείρισή τους, ώστε να δίνουν ώθηση στον εκάστοτε αθλητή και να μην τον κρατάνε πίσω.

Ένα άλλο σημείο που εξετάζει είναι η χαρτογράφηση συγκεκριμένων επιδόσεων που σύμφωνα με τον αθλητή είναι επιτυχημένες.

Εντοπίζοντας τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά σε σχέση με μέτριες επιδόσεις, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες και περισσότερες επιλογές, βοηθώντας τον ίδιο τον αθλητή να καθορίσει νέες στρατηγικές, που θα βελτιστοποιήσουν την απόδοσή του.

Αυτό φυσικά είναι συνυφασμένο με το modelling, το οποίο αποτελεί βάση του συστήματος NLP, και το οποίο αναφέρεται στην παρατήρηση, στην αποδόμηση και στον εντοπισμό κρίσιμων παραμέτρων που συντελούν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Έχοντας συνεργαστεί με Ολυμπιακούς αθλητές, παγκόσμιους πρωταθλητές και προπονητές, υπάρχουν πολλές ασυνείδητες καθώς και συνειδητές στρατηγικές που χρησιμοποιούν, οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν από άλλους.

Το NLP προσφέρει εργαλεία και προσεγγίσεις που επιτρέπουν στους ανθρώπους να μαθαίνουν και να υιοθετούν στρατηγικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από role models στον αθλητισμό, για ενίσχυση της απόδοσης.

Ιδιαίτερα σημαντικές, λοιπόν, είναι οι τεχνικές submodalities που χρησιμοποιεί το NLP, για το πώς μπορούν οι αθλητές να κινηματογραφούν τον εαυτό τους προκειμένου να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, όπως προαναφέραμε νωρίτερα με το παράδειγμα των τριών ομάδων μπάσκετ.

Πρόγραμμα NLP για Αθλητές και Προπονητές

Επιπρόσθετα, δύο ακόμα πολύ σημαντικές τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι το Time Line Therapy και η ύπνωση, για τη διαχείριση πεποιθήσεων και αρνητικών συναισθημάτων, όπως η ανασφάλεια και το άγχος, που εμποδίζουν την απόδοση των αθλητών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ασκήσεις NLP που εφαρμόζονται “κόβονται και ράβονται” στον κάθε αθλητή ξεχωριστά, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Άλλωστε, το NLP δεν ακολουθεί τη προσέγγιση του “one size fits all”.

Συνοψίζοντας

Είδαμε λοιπόν τι είναι η αθλητική ψυχολογία, γιατί είναι σημαντική, καθώς και πώς ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός συνδέεται με τον κλάδο αυτό.

Η αθλητική ψυχολογία και το NLP παρέχουν πληροφορίες για το πώς λειτουργεί το μυαλό, βοηθώντας αθλητές και προπονητές να διευρύνουν το τρόπο σκέψης τους ώστε να έχουν καλύτερο έλεγχο του σώματός και να ενισχύσουν την απόδοσή τους, στοχεύοντας σε υψηλότερες επιδόσεις.

Με την 6μηνη εκπαίδευση του NLP University Practitioner Certification της nlpgreece® μαθαίνουμε πώς να εφαρμόσουμε το NLP ή να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε άλλους στο πώς να το χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους.

Εάν, λοιπόν, ενδιαφέρεστε να μπείτε στον κόσμο του NLP, δηλώστε συμμετοχή στο NLP University Practitioner Certification ή επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την απαραίτητη καθοδήγηση και εκπαίδευση!