Blog, NLP Coaching, Επαγγελματική Διάκριση

Coaching και NLP για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες: Αλλάζοντας τρόπο σκέψης αλλάζει το αποτέλεσµα – Λεπτοµέρειες που «κάνουν τη διαφορά», µεθοδολογία επιτυχίας και δηµιουργική επίλυση προβληµάτων

αναδημοσίευση από το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Epsilon7

Στο συνεχώς µεταβαλλόµενο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιακής εποχής, το «µυστικό της επιτυχίας» που διακαώς αναζητούν ηγετικά στελέχη και εργαζόµενοι σε εταιρίες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και ιδιοκτήτες µικροµεσαίων επιχειρήσεων πολλές φορές δεν κρύβεται σε χρηµατοδοτικά «εργαλεία», επιχειρηµατικές συµφωνίες, δηµόσιες σχέσεις και σε αµέτρητες ώρες δουλειάς και άγχους. Σε αρκετούς εξ’ αυτών θα αρκούσε απλώς να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, συνεργάζονται και λαµβάνουν τις αποφάσεις τους.
Μπορεί να ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. Από µόνοι τους οι άνθρωποι δυσκολεύονται αφάνταστα να απαλλαγούν από σκέψεις, διαθέσεις και πρακτικές που τους οδηγούν συνεχώς στα ίδια αποτυχηµένα αποτελέσµατα. Γι αυτό και όλο και περισσότεροι στον δυτικό κόσµο και στη χώρα µας ανακαλύπτουν το Coaching, είτε ατοµικά είτε σε στοχευµένα οµαδικά προγράµµατα, καθώς και το σύστηµα NLP, Neuro- Linguistic Programming (Νευρο – Γλωσσικού Προγραµµατισµού), που επίσης προσφέρει σηµαντικά οφέλη και µε µεθόδους Coaching.
Όπως εξηγεί στο Epsilon7 η κυρία Αλεξάνδρα Ευθυµιάδου, founder nlpgreece®, µε σπουδές στην ψυχολογία και neurolinguistics, Master of Social Science UK, Ph D σε Human Resource Development, USA, αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους και τις οµάδες που υπερβαίνουν τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις είναι ο τρόπος που «τοποθετούνται» απέναντι σε αυτές. Με τη διεπιστηµονική µελέτη τόσο των success stories όσο και των παραδειγµάτων αποτυχίας έχει αναπτυχθεί µέσω του NLP η µεθοδολογία που αναλύει τα «mindsets» που παράγουν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. «Για πρώτη φορά µελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχουν δοµηθεί καινοτόµα µοντέλα και συνολικές προσεγγίσεις βασισµένα στη στενή αυτή σχέση mindset, ενεργειών και αποτελεσµάτων, κι επιτελείται παγκοσµίως ένα paradigm shift στην εκπαίδευση, τη συµβουλευτική, την καθοδήγηση, πρακτικά, δοµηµένα και µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες», αναφέρει.
Σύµφωνα µε τον κύριο Σπύρο Κοττώρη, ΜΒΑ, MEd, Learning & Development Strategist και πιστοποιηµένο Executive και Career Coach από τον ICF, στο εσωτερικό µίας επιχείρησης το Coaching ωφελεί ιδιαίτερα στη βελτίωση της επικοινωνίας, την ανάληψη δράσης και ευθύνης, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ικανοποίησης που βρίσκουν οι εργαζόµενοι στο αντικείµενο της δουλειάς τους. «Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα coaching χρειάζεται να ενδυναµώσουν τους leaders τους µε συνεδρίες coaching ή/και εκπαίδευση στο πώς µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες coaching για να υποστηρίζουν τις οµάδες τους. Είναι απαραίτητο να αναδείξουν τις υψηλότερες αξίες ενσυναίσθησης, ακεραιότητας, ηγεσίας και θέλησης για να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

 

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραµµατισµός (NLP) και οι λεπτοµέρειες που «κάνουν τη διαφορά» για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες
Αλεξάνδρα Ευθυµιάδου, PhD Founder nlpgreece®

Κάποιοι µιλούν για έµφυτα ταλέντα, τύχη, timing, όταν εµφανίζονται άτοµα, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις που µε ευστοχία καταφέρνουν να δώσουν ώθηση στις επιδιώξεις τους, να υπερβαίνουν αντιξοότητες, προκλήσεις, σηµεία των καιρών, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να προκαλούν τις δυνατότητές τους, να ξεχωρίζουν µε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα.

Μελετητές, όµως, εδώ και χρόνια, αναδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφοροποιές λεπτοµέρειες στον τρόπο που στήνουν το σκεπτικό τους και επεξεργάζονται στο µυαλό τους δεδοµένα, τα οποία καθορίζουν την ικανότητά τους να επικεντρώνονται αποτελεσµατικά, να αξιοποιούν πληροφορίες, να ξεπερνούν λάθη, περιορισµούς, πίεση και άλλα στοιχεία που συνήθως κρατούν πίσω τους υπόλοιπους.

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την περιέργεια, εδώ και πολλά χρόνια, διεπιστηµονικές οµάδες από κλάδους όπως νευροεπιστήµες, ψυχολογία, ανθρωπολογία, γλωσσολογία, ασχολούνται µε το να χαρτογραφήσουν, να καταλάβουν και να εντοπίσουν τη λεπτοµέρεια που κάνει τη διαφορά – the difference that makes the difference. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δίνουν ώθηση σε ανθρώπους και µπορούν να αποδέχονται προκλήσεις µε δηµιουργική περιέργεια; Ποιοι είναι οι καταλύτες που προδιαγράφουν παραίτηση, άγχος, απογοήτευση σε µεγάλο µέρος των προσπαθειών χωρίς αποτέλεσµα; Και ποιες είναι τελικά οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά στον τρόπο που σκέφτονται (mindset);

Συγκεκριµένα, η παρατήρηση αυτής της διαφορετικότητας ξεκίνησε πριν 50 χρόνια στο UCSC, University of California, Santa Cruz, και οδήγησε στην  κατανόηση του πώς λειτουργεί το µυαλό, στη χαρτογράφηση του πώς δηµιουργείται αυτός ο τρόπος σκέψης που δίνει ώθηση σε συγκεκριµένες δεξιότητες, οι οποίες, στη συνέχεια, καθορίζουν το αποτέλεσµα που αποτυπώνεται σε διάφορα εγχειρήµατα.

Έτσι αναπτύχθηκε το σύστηµα NLP, Neuro- Linguistic Programming (Νευρο Γλωσσικού Προγραµµατισµού), όπου, για πρώτη φορά, µελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχουν δοµηθεί καινοτόµα µοντέλα και συνολικές προσεγγίσεις βασισµένα στη στενή αυτή σχέση mindset, ενεργειών και αποτελεσµάτων, κι επιτελείται παγκοσµίως ένα paradigm shift στην εκπαίδευση, τη συµβουλευτική, την καθοδήγηση, πρακτικά, δοµηµένα και µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες.

Απώτερος σκοπός και όραµα της διεπιστηµονικής οµάδας που ανέπτυξε το σύστηµα ήταν, αφού εντοπίσουν τις λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά αναφορικά σε αυτό που θα αποκαλούσαµε «ταλαντούχες» συµπεριφορές, να τα συνθέσουν µε τρόπο που να µπορεί να µεταδοθεί αυτή η µοναδική γνώση σε άλλους, ώστε να µπορέσουν να το αξιοποιήσουν και να διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις, για να επηρεάσουν τη δηµιουργία και εξέλιξη δικών τους εγχειρηµάτων.

Κι ενώ η πρώτη παρακαταθήκη όλου αυτού είναι το σύστηµα τεχνικών NLP που προέρχονται από τις λεπτοµέρειες στον τρόπο σκέψης και ενεργειών όσων διακρίνονταν για την αποτελεσµατικότητά τους, η δεύτερη αφορά στη µεθοδολογία να µελετούµε και να αποτυπώνουµε τα βήµατα που ακολουθεί το µυαλό ενός ανθρώπου ή µιας οµάδας, όταν παράγει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ή ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Θεµελιώδης αρχή είναι ότι κάθε αποτέλεσµα εµπεριέχει έναν αλγόριθµο που αποκαλύπτει το πώς παράγεται. Υπάρχουν αποτελέσµατα που εξυπηρετούν κι άλλα που όχι. Όταν µιλάµε για διακριτή αποτελεσµατικότητα δεν αναφερόµαστε µόνο στην περίπτωση που κάποιος πετυχαίνει, αλλά και στην περίπτωση που πετυχαίνει να αποτυγχάνει. Και τα δύο αποτελέσµατα κουβαλούν έναν αλγόριθµο επιτυχούς έκβασής τους.  Βασική προϋπόθεση είναι να εντοπίσουµε ποια είναι τα δοµικά υλικά που κτίζουν το ένα ή το άλλο αποτέλεσµα.

Έκτοτε, όπου υπάρχει διακριτή αποτελεσµατικότητα, το σύστηµα NLP µελετά να εντοπίσει τη λεπτοµέρεια που κάνει τη διαφορά και συνθέτει προσεγγίσεις για τη διαµόρφωση ενός ποιοτικότερου τρόπου σκέψης, εµπλουτισµένου µε περισσότερες επιλογές στις κινήσεις.  Αυτή η διαδικασία κρατά το σύστηµα πάντα επίκαιρο.

Μέχρι πρότινος στις βιβλιοθήκες θα µπορούσε κάποιος να βρει πληθώρα βιβλιογραφίας σχετικά µε τη δηµιουργία σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών πλάνων κ.ο.κ.. Δεν υπήρχαν, όµως, µεθοδολογίες που να περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά και διαµορφώνουν το στήσιµο του τρόπου σκέψης (mindset) και πώς µπορούν να προσαρµοστούν και να υιοθετηθούν από άτοµα, οµάδες, οργανισµούς, µε τρόπο που να επιδρά στις ενέργειες, για να φτάσει κανείς σε ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα ή να επιτύχει κάτι πραγµατικά αξιοσηµείωτο.

Ένας από τους πιο έγκριτους µελετητές και σύγχρονους συνεχιστές του συστήµατος  NLP, ο Robert Dilts, εστίασε στο entrepreneurship και συνέθεσε ένα συνολικό έργο γύρω από τη µελέτη των Strategies of Genius. Μπήκαν στο µικροσκόπιό του leading minds που άφησαν και αφήνουν το στίγµα τους µε την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τη φαντασία τους, να βάζουν κάτι στο µυαλό τους και να το µετατρέπουν σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσµα που επηρεάζει δηµιουργικά και θετικά την εµπειρία των ανθρώπων µέχρι σήµερα. Αρχικά, µελέτησε προσωπικότητες όπως Αριστοτέλης, Mozart, Tesla, Εinstein, Freud, Martin Luther King, Walt Disney.  Συνέχισε µε game changers στο Silicon Valley, για να καταλάβει τι διαφορετικό και ασυνήθιστο είχε ο τρόπος σκέψης τους και επέδρασαν σηµαντικά στο πώς ζούµε και κινούµαστε. Έζησε τον αινιγµατικό Steve Jobs, συνεργάστηκε µε τους Jeff Bezos,  Elon Μusk.  Θαύµασε και µελέτησε τον νοµπελίστα Muhammed Yunus, ο οποίος εξέπληξε µε το κοινωνικό του εγχείρηµα. Επέκτεινε τις µελέτες του σε νέους entrepreneurs διεθνώς, σε διάφορα και διαφορετικά περιβάλλοντα, ως προς το πώς αναδιαµορφώνουν το σκεπτικό τους σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον  πώς στήνουν το µυαλό τους γύρω από εγχειρήµατα, πώς αντιµετωπίζουν συνθήκες πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και αλλαγών.

Με συνέχεια και συνέπεια αναδεικνύονταν στοιχεία που εδράζονται σε διαφορές στην αρχιτεκτονική της σκέψης τους (mechanics of mindset), οι οποίες προδιαγράφουν τη στάση και τη µατιά τους απέναντι σε καταστάσεις. Το 2019, τον φιλοξενήσαµε ως nlpgreece® µε την αιγίδα του AMCHAM, και µοιράστηκε αυτά τα σηµεία, µέσα από τις προσεγγίσεις που ανέπτυξε, µε έλληνες επαγγελµατίες που επιχειρούν projects, κοινωνικά εγχειρήµατα, νέους ρόλους.

Στην  Ελλάδα µας ακολουθούµε τις εξελίξεις, έχουµε πρόσβαση σε αυτές τις καινοτόµες προσεγγίσεις και µεθοδολογίες του συστήµατος NLP, µεταξύ άλλων Success Factor Modelling™, Neurological levels of Change, Disney Strategy, οι οποίες εστιάζουν στην αλυσιδωτή στενή σχέση µεταξύ mindset, διακριτών ενεργειών και αξιοσηµείωτων αποτελεσµάτων. Πλαισιώνουν, µε πολύ δοµηµένο και συστηµικό τρόπο, προσεγγίσεις business και executive coaching / mentoring, καθώς και mastermind groups, όπου αξιοποιείται η δυναµική της συλλογικής νοηµοσύνης (Collective Intelligence dynamics), προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε:

 • επαγγελµατίες, που µπορούν να εντοπίζουν καθοριστικά στοιχεία µε τα οποία οργανώνουν τη σκέψη τους, να τα επαναπροσδιορίζουν και να ξεχωρίσουν για την ευελιξία σκέψης και την αφοπλιστική, απλή, πρακτική λογική µε την οποία δίνουν λύσεις,
 • entrepreneurs, startuppers, που επιχειρούν νέους ρόλους ή εγχειρήµατα και, έχοντας στα χέρια τους συγκεκριµένες µεθοδολογίες, µπορούν να αναδιαµορφώνουν το σκεπτικό τους µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον και να έχουν καλύτερο έλεγχο των καταστάσεων, όταν συµβαίνουν αλλαγές γύρω τους
 • επιχειρήσεις που µπορούν να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τους ανθρώπους τους, ώστε να σκέφτονται ως αυτενεργές µονάδες, (intrapreneurs), να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις, νέους ρόλους και συνθήκες, µε ψυχική ανθεκτικότητα και ευρηµατικότητα.

 

To Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης των ανθρώπων και διαχείρισης της αλλαγής στις επιχειρήσεις
Σπύρος Κοττώρης, ΜΒΑ, MEd, Learning & Development Strategist

Ζούµε σε µια εποχή που όλα αλλάζουν και η προσαρµοστικότητα των στελεχών των επιχειρήσεων και των οµάδων τους, είναι απαραίτητη. To εξωτερικό περιβάλλον των οργανισµών εµφανίζει τα χαρακτηριστικά VUCA (Volatility (Μεταβλητότητα)-Uncertainty (Αβεβαιότητα)-Complexity (Πολυπλοκότητα)-Ambiguity (Ασάφεια)). Εργαζόµαστε σε ένα υβριδικό περιβάλλον, εκπαιδευόµαστε από απόσταση και εντάσσουµε ψηφιακά συστήµατα στην καθηµερινότητά µας. Όπως υποστηρίζουν πολλοί, τα επόµενα δέκα χρόνια θα δούµε ότι η τεχνολογία, η τεχνητή νοηµοσύνη και η ροµποτική θα βρίσκονται παντού στη ζωή µας.

Καθώς οι εργαζόµενοι ανησυχούν για έναν συνεχώς εξελισσόµενο χώρο εργασίας είναι επιτακτική ανάγκη οι ηγέτες να είναι καλύτερα εξοπλισµένοι για να υποστηρίξουν ό,τι σηµαντικότερο έχει µια επιχείρηση: τους ανθρώπους της. Επιπλέον είναι ξεκάθαρο ότι όλοι χρειάζεται να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, τα λεγόµενα “soft skills”. To World Economic Forum αναφέρει στο report “The Future of Jobs” τις 10 δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν µέχρι το 2025. Ως κύριες οµάδες δεξιοτήτων αναφέρονται οι:

 1. Επίλυση προβληµάτων
 2. Αυτό-διαχείριση
 3. Εργασία σε οµάδες
 4. Χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας

Το coaching αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία υποστήριξης των ανθρώπων σε περιόδους µεγάλων αλλαγών. Coaching είναι η σύµπραξη σε µία προκλητική και δηµιουργική διαδικασία σκέψης που εµπνέει τους συνεργάτες να µεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους δυνατότητες. (ICF Greece Chapter)

Μέσα σε µια επιχείρηση µπορούµε να εισάγουµε την κουλτούρα coaching µε δυο τρόπους:

 1. Οι managers-leaders της επιχείρησης να υποστηριχθούν µε συνεδρίες coaching από εξωτερικούς πιστοποιηµένους/διαπιστευµένους coaches.
 2. Οι managers-leaders να εκπαιδευτούν ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες coaching και βάζοντας το «καπέλο» του coach να πραγµατοποιούν συνεδρίες/συζητήσεις µε τα µέλη των οµάδων τους.

Τα οφέλη του coaching είναι:

 • Η επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσµατική

Μέσα από µια συνάντηση coaching επιτυγχάνεται η βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους leaders και στις οµάδες τους. Αναπτύσσεται αµφίδροµα η σαφήνεια στην επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η συναισθηµατική ταύτιση µε την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου, και η κατανόηση της συµπεριφοράς και των κινήτρων του.

 • Η καθιέρωση της ανάληψης δράσης για την επίτευξη στόχων

Μέσα από τις συζητήσεις coaching το µέλος της οµάδας (coachee) µοιράζεται ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει και µε τη βοήθεια των ανοιχτών ερωτήσεων που κάνει ο coach προκύπτουν στόχοι και συγκεκριµένα σχέδια δράσης.

 • Τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν την ευθύνη τους και δεσµεύονται για το αποτέλεσµα

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη του coaching µέσα στις επιχειρήσεις είναι ότι τα µέλη των οµάδων εκπαιδεύονται να µην περιµένουν τη λύση έτοιµη από τον leader αλλά να συµβάλλουν στην εύρεση λύσεων και επιλογών. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση γίνεται συµµετοχική, τα µέλη της οµάδας αναπτύσσουν την αυτολογοδοσία τους και δεσµεύονται για τα αποτελέσµατα.

 • Τα µέλη της οµάδας λειτουργούν µε αυτοπεποίθηση

Μέσα από το coaching οι άνθρωποι αποκτούν µια «στάση» κατά την οποία έχουν µια θετική αλλά και ρεαλιστική αντίληψη για τον εαυτό τους και για τις ικανότητές τους να χειρίζονται τις καταστάσεις ή τις δυσκολίες που τους αφορούν.

 • Υπάρχει περισσότερη ικανοποίηση από τη δουλειά και τη ζωή

Το coaching συµβάλλει στην ισορροπία µεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και στην ευεξία των ατόµων.

Πολλές φορές το Coaching συγχέεται µε το Mentoring. Αυτό που το Coaching και το Mentoring έχουν ως κοινό είναι ότι και οι δυο µεθοδολογίες απαιτούν σχέσεις µάθησης που βοηθούν τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για την προσωπική τους ανάπτυξη, να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους και να πετύχουν αποτελέσµατα που θεωρούν σηµαντικά για την προσωπική και επαγγελµατική του ζωή.

Οι διαφορές ανάµεσα στο Coaching και στο Mentoring, για καλύτερη κατανόηση των όρων, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Διαφορές ανάµεσα στο Coaching και το Mentoring

Coaching Mentoring
Η σχέση συνήθως έχει συγκεκριµένη διάρκεια. Είναι µια συνεχής σχέση που µπορεί να κρατήσει για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Είναι µια δοµηµένη διαδικασία και οι συναντήσεις γίνονται σε προκαθορισµένη και συχνή βάση. Συναντήσεις που δεν ακολουθούν ένα τυπικό τρόπο διεξαγωγής. Γίνονται όταν ο mentee χρειάζεται καθοδήγηση, συµβουλές και υποστήριξη.
Βραχυχρόνιο και επικεντρωµένο σε συγκεκριµένες περιοχές και θέµατα προσωπικής ανάπτυξης. Μακροχρόνιο µε καθοδήγηση σε ένα µεγαλύτερο εύρος των δυνατοτήτων του ατόµου (mentee).
To coaching δεν πραγµατοποιείται στη βάση ότι ο coach πρέπει να έχει άµεση εµπειρία από τον επίσηµο επαγγελµατικό ρόλο του coachee, εκτός εάν το coaching είναι συγκεκριµένo και εστιασµένo σε επαγγελµατικές δεξιότητες. Ο mentor είναι συνήθως πιο έµπειρος και καταρτισµένος από τον mentee. Συχνά mentor είναι ένα ανώτερο άτοµο στον οργανισµό που µπορεί να µεταδώσει τη γνώση, την εµπειρία και να ανοίξει πόρτες σε άλλες ευκαιρίες που δεν θα ήταν αλλιώς  προσβάσιµες.
Επικεντρώνεται συνήθως σε θέµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων στο επαγγελµατικό περιβάλλον. Επικεντρώνεται σε θέµατα καριέρας και προσωπικής ανάπτυξης.
Η agenda δηµιουργείται από τον coachee µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Η agenda δηµιουργείται από τον mentee ώστε ο mentor να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει για µελλοντικούς ρόλους.

 

Note. Conor N., Pokora J. (2007) Coaching & Mentoring at Work, Open University Press.

Τα στάδια µιας συνεδρίας Coaching είναι:

 1. Καθιέρωση και διαχείριση της σχέσης Coaching: Ο coach χρειάζεται να προσδιορίσει τι είναι το coaching και να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας, εµπιστοσύνης και θετικότητας. Ο coachee είναι απαραίτητο να βγει από τη ζώνη άνεσής του και να είναι ανοιχτός στην επικοινωνία. Η ουσία µιας πραγµατικής σχέσης coaching είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον για την υποστήριξη των ανθρώπων.
 2. Καθορισµός στόχων: Ο coach αξιοποιώντας τις ανοιχτές ερωτήσεις βοηθάει τον coachee να εντοπίσει το πρόβληµα που τον απασχολεί και να θέσει συγκεκριµένους στόχους που θέλει να πετύχει.
 3. Aποσαφήνιση και κατανόηση της κατάστασης: Ο coachee χρειάζεται να περιγράψει τι συµβαίνει στο εργασιακό του περιβάλλον, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει, ποιος είναι ο ρόλος που έχει διαδραµατίσει. Οι µεταφορές είναι µια ισχυρή µέθοδος πρόκλησης διανοητικής και συναισθηµατικής εξερεύνησης των διαστάσεων µιας κατάστασης.
 4. Οικοδόµηση αυτογνωσίας: Ο coach χρειάζεται να βοηθήσει τον coachee να αναδείξει τις αξίες του, να αλλάξει δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ή στερεότυπα και να κατανοήσει τη ζωή και την καριέρα του.
 5. Εύρεση επιλογών: Ο coachee χρειάζεται να σκεφτεί τι έχει δοκιµάσει µέχρι τώρα, ποιες είναι οι επιλογές που έχει και ποιες είναι οι συνέπειες για κάθε επιλογή. Η διαφορά στο mentoring είναι ότι ο mentor µπορεί να συµβουλεύει τον καθοδηγούµενο σε αυτό το στάδιο και να έχει µια πιο κατευθυντική στάση.
 6. Απόφαση για δράση: Ο coach υποστηρίζει τον coachee να δηµιουργήσει ένα σχέδιο δράσης µε λεπτοµέρειες για το τι, πώς, µε ποιον, πότε θα προχωρήσει σε ορισµένες ενέργειες, ώστε να µπορέσει να επιτύχει τον αρχικό του στόχο.
 7. Δέσµευση για δράση: Ο coach χρειάζεται µε τις ανοιχτές ερωτήσεις που θα κάνει να καταλάβει πόσο αποφασισµένος είναι ο coachee ή πώς θα µπορούσε να σαµποτάρει τον εαυτό του, να υπονοµεύσει την απόφασή του.

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα coaching χρειάζεται να ενδυναµώσουν τους leaders τους µε συνεδρίες coaching ή/και εκπαίδευση στο πώς µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες coaching για να υποστηρίζουν τις οµάδες τους. Είναι απαραίτητο να αναδείξουν τις υψηλότερες αξίες ενσυναίσθησης, ακεραιότητας, ηγεσίας και θέλησης για να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους. Το επίκεντρο είναι πάντα η επίγνωση του ποιοι είµαστε, τι νιώθουµε, πώς θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να είµαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές µας. Αυτές οι διαστάσεις έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην απόδοση του ατόµου και της οµάδας µέσα σε έναν οργανισµό.

Πηγές

 • Blanchard, K. (1994) Leadership and the One-Minute Manager. London: Harper-Collins Business.
 • Conor N., Pokora J. (2007) Coaching & Mentoring at Work: Developing Effective Practice. Maidenhead: Open University Press.
 • Rogers, J. (2004) Coaching Skills: A Handbook. Maidenhead: Open University Press.
 • Starr, J. (2003) The Coaching Manual. London: Pearson Education.
 • Whitmore, J. (2002) Coaching for Performance: GROWing People, Performance and Purpose, 3rd edn. London: Nicholas Brealey.