Blog, Επαγγελματική Διάκριση

Το NLP στον Χώρο Εργασίας Ενίσχυση της Παραγωγικότητας & της Δυναμικής της Ομάδας

Στον σύγχρονο εργασιακό και επιχειρηματικό κόσμο, όπου ο χρόνος αναδεικνύεται ως το πολυτιμότερο αγαθό, ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος και οι αλλαγές στο περιβάλλον συμβαίνουν με πιο γρήγορους ρυθμούς από ποτέ, η επιδίωξη της παραγωγικότητας εξακολουθεί να είναι πρωταρχικό μέλημα για τους οργανισμούς παγκοσμίως.

Η παραγωγικότητα δεν αναφέρεται μόνο στην εκτέλεση εργασιών, αλλά στη μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση της απόδοσης και τελικά στην εξασφάλιση της επιτυχίας και της βιωσιμότητας.

Ωστόσο, η παραγωγικότητα δεν είναι μια μοναχική προσπάθεια είναι βαθιά συνυφασμένη με τη δυναμική της ομάδας ως σύνολο, αλλά και τη μοναδική συνεισφορά των ατόμων-μελών που την αποτελούν.

Με βάση τα παραπάνω, εγείρονται μερικά σημαντικά ερωτήματα. Εν μέσω συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών, πώς μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων; Και, πώς, τελικά, μπορούμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα μας και να προωθήσουμε τη δυναμική της ομάδας; Στο παρόν άρθρο, θα δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

Η Σημασία της Παραγωγικότητας στον Χώρο Εργασίας

Η παραγωγικότητα είναι η ψυχή κάθε επιτυχημένου οργανισμού. Στον πυρήνα της, αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούνται οι διάφοροι πόροι – χρόνος, ενέργεια και ικανότητα – για την ολοκλήρωση των καθηκόντων και την επίτευξη των στόχων.

Ένα παραγωγικό εργατικό δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την καινοτομία, την ανάπτυξη και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ατομική παραγωγικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιτυχίας του οργανισμού. Όταν οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους, όχι μόνο συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά δημιουργούν επίσης μία αλυσιδωτή αντίδραση αποτελεσματικότητας.

Σημείο κλειδί για την παραγωγικότητα στην εργασία φαίνεται να είναι μία νέα μορφή νοημοσύνης που έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και ονομάζεται Adaptability Intelligence (AI). Το AI αναφέρεται, ουσιαστικά, στην ικανότητα των ατόμων να διαχειρίζονται τις καταστάσεις ως αυτενεργές μονάδες στον οργανισμό, διατηρώντας ένα ευέλικτο mindset.

Ωστόσο, η παραγωγικότητα εκτείνεται πέρα από τις ατομικές προσπάθειες, καθώς εξαρτάται σημαντικά και από τη δυναμική της ομάδας στο σύνολό της.

Στον σύγχρονο διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου η συνεργασία είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, η συλλογική παραγωγικότητα μιας ομάδας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όταν οι ομάδες είναι σε θέση να συνεργάζονται απρόσκοπτα, να αξιοποιούν τη συλλογική νοημοσύνη, δηλαδή να αξιοποιεί ο ένας τις ικανότητες του άλλου, και να εργάζονται για κοινούς στόχους, μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, μια παραγωγική ομάδα εκτός από το γεγονός ότι καλλιεργεί μια κουλτούρα συνεργασίας, επιδρά στην προώθηση της αλληλεγγύης και της δημιουργικότητας. Συγκεντρώνοντας διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων, προοπτικών και ιδεών, οι ομάδες μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύπλοκες προκλήσεις, να καινοτομήσουν νέες λύσεις και να οδηγήσουν σε συνεχή βελτίωση.

Στην ουσία, η συλλογική παραγωγικότητα μιας ομάδας δεν είναι απλώς το άθροισμα των ατομικών προσπαθειών, αλλά ένας πολλαπλασιαστής που ενισχύει τον αντίκτυπο της συνεισφοράς κάθε μέλους της ομάδας.

Στον κόσμο του σύγχρονου επιχειρείν, όπου όροι όπως “reskilling”, “upskilling”, “refocusing” και   “realigning” χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, η καλλιέργεια του generative thinking, της ενσυναίσθησης στην ηγεσία και της αυτο-ηγεσίας, καθώς και ο εντοπισμός των παραγόντων της επιτυχίας (success factors) είναι ζωτικά συστατικά για τη μεγιστοποίηση του συλλογικού δυναμικού.

Πώς το NLP Συμβάλλει στην Ενίσχυση της Παραγωγικότητας, της Νοημοσύνης της Ευελιξίας και Προσαρμοστικότητας των Ατόμων και της Δυναμικής της Ομάδας;

O Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός πρόκειται για μια προσέγγιση που εμβαθύνει στην περίπλοκη σύνδεση μεταξύ της σκέψης, της γλώσσας και της συμπεριφοράς και επεκτείνεται σε διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης εμπειρίας.

Κεντρικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του NLP στον χώρο εργασίας είναι η βασική αρχή του modeling — μια διαδικασία που περιλαμβάνει την παρατήρηση, την ανάλυση, τη χαρτογράφηση και την αναπαραγωγή των συμπεριφορών και του τρόπου σκέψης (νοοτροπία) των ατόμων με υψηλές επιδόσεις σε διάφορες περιστάσεις.

Μέσω του modeling, τα άτομα μπορούν να αναγνωρίσουν λειτουργικές συμπεριφορές και ταλέντα τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και να αξιοποιήσουν σε άλλα πλαίσια δράσεων.

Παραλληλα με τη δημιουργική περιέργεια, μπορούν να προσδιορίσουν συγκεκριμένες στρατηγικές και προσεγγίσεις άλλων ανθρώπων που οδηγούν σε επιτυχημένες συμπεριφορές και να τις ενσωματώσουν στις δικές τους πρακτικές.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, το NLP, μέσω της διαδικασίας του modeling, καθίσταται ένα εργαλείο διερεύνησης και αυτοεκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να ξεπερνούν τα εμπόδια και να απελευθερώνουν πλήρως τις δυνατότητές τους, καθώς και να δημιουργούν συνθήκες ψυχολογικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, μαθαίνουν πώς να λένε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να χάνουν το δίκιο τους, να προκαλούν δημιουργικά έναν διάλογο, να αποστασιωποιούνται συναισθηματικά, όπου χρειάζεται, χωρίς να παίρνουν τα πράγματα επί προσωπικού, και να διαχειρίζονται τα διάφορα παιχνίδια του Εγώ.

Όλα αυτά διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση του ρόλου του καθε μελους μέσα στην ομάδα, την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας, την επίλυση συγκρούσεων και κατ’επέκταση τη εξασφάλιση δημιουργικής συνοχής προς τους κοινους στόχους .

Όσον αφορά στην ομάδα σαν σύνολο, μέσω του modeling τα μέλη μαθαίνουν να μοιράζονται στοιχεία ο ένας με τον άλλον, εκπαιδεύοντας και εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριό τους με περισσότερες δεξιότητες και αξιοποιώντας τις συλλογικές ικανότητες εντός της ομάδας.

Ένα πολύ γνωστό project της Google, η μελέτη με την ονομασία Αριστοτέλης, που πραγματοποιήθηκε σε 180 Google Teams, ήρθε να ρίξει ακόμη περισσότερο φως στο τι τελικά συμβάλει στην επιτυχία της ομάδας. Διενεργήθηκαν 200-plus interviews και αναλυθήκαν πάνω από 250 διαφορετικά χαρακτηριστικά των ομάδων υψηλής απόδοσης και του τρόπου με τον οποίο σκέφτονταν και ενεργούσαν τα μελή των συγκεκριμένων ομάδων.

Πέρα από χαρακτηριστικά όπως δομή και ξεκάθαρος σκοπός, στόχος και ρόλοι, οι λεπτομέρειες που έκαναν τη διάφορα εστίαζαν σε χαρακτηριστικά όπως η προωπικη σημασία της δουλειάς και του έργου για το ίδιο το άτομο/ μέλος, η αναγνώριση και συνειδητοποίηση του εκτοπίσματος των εργασιών της ομάδας προς το ευρύτερο καλό, καθώς επίσης και η ψυχολογική ασφάλεια που ένιωθαν τα μελή να εκφράσουν ιδέες, αντιρρήσεις και να μη φοβούνται πώς ό,τι πουν θα τύχει κακόπιστης κριτικής.

Αυτά ακριβώς τα άκρως σημαντικά χαρακτηριστικά έρχεται να ενισχύσει το NLP μέσω διαφόρων τεχνικών όπως οι Meta Model, Μilton Μodel, Reframing, και Sleight of Mouth Patterns, μεταξύ άλλων, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να μπορούν να θωρακίζονται και να εκτίθενται με άνεση στις δυσκολίες.

Η αποτελεσματικότητα του NLP στον χώρο εργασίας υποστηρίζεται και από άλλες έρευνες, όπως η μελέτη του Κέντρου Ψυχολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου του Derby,  που διαπίστωσε ότι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών εννοιών που σχετίζονται με την εργασία, όπως τα κίνητρα, η αυτοεκτίμηση, το στρες και η δέσμευση στον οργανισμό.

Η Προσέγγιση Success Factor Modeling στον Χώρο Εργασίας για την Αποτελεσματική Διαχείριση Ρόλων και Εγχειρημάτων.

Μία από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις του NLP αφορά στη μελέτη των στοιχείων του mindset τω ανθρώπων οι οποίοι διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους. Το Success Factor Modeling (SFM) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις σημαντικές λεπτομέρειες που εντοπίστηκαν στη διαμόρφωση του mindset ως καθοριστικός παράγοντας στησίματος του τρόπου σκέψης γύρω από ένα ρόλο ή εγχείρημα και οι οποίες προδιαγράφουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Το SFM αναπτύχθηκε από τον πιο έγκριτο συνεχιστή και μελετητή του NLP Robert Dilts και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα και να τους μετατρέπει σε στρατηγικές τρόπου σκέψης και διαμόρφωσης του σκεπτικού γύρω από τα εκάστοτε εγχειρήματα, projects ή ρόλους.

Συγκεκριμένα, ο Robert Dilts, εστίασε και συνέθεσε ένα συνολικό έργο γύρω από τη μελέτη των Strategies of Genius. Έβαλε, δηλαδή, στο μικροσκόπιό του τα Leading Minds που άφησαν και ακόμη αφήνουν το στίγμα τους εξαιτίας της ικανότητάς τους να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να μετατρέπουν ό,τι βάλουν στο μυαλό τους σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα που επηρεάζει δημιουργικά και θετικά την εμπειρία των ανθρώπων.

Aρχικα, μέσα από κείμενα, μελέτησε προσωπικότητες που άφησαν εποχή όπως ο Αριστοτέλης, ο Μozart, ο Τesla, ο Εinstein, ο Freud, o Martin Luther King, και ο Walt Disney. Συνέχισε με Game Changers τόσο στη Silicon Valley όσο και διεθνώς, ενώ θαύμασε και μελέτησε τον νομπελίστα Μuhammed Υunus, ο οποίος εξέπληξε με το κοινωνικό του εγχείρημα.

Τελικά, επέκτεινε τις μελέτες του σε νέους entrepreneurs ανά τον κόσμο, σε διάφορα και διαφορετικά περιβάλλοντα, ως προς το πώς αναδιαμορφώνουν το σκεπτικό τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πώς στήνουν το μυαλό τους γύρω από εγχειρήματα, αλλά και πώς αντιμετωπίζουν συνθήκες πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και αλλαγών.

Έχοντας ως αρχή ότι η επιτυχία μπορεί να αποκωδικοποιηθεί, o Robert Dilts επιδίωξε να αποκαλύψει τους υποκείμενους μηχανισμούς που οδηγούν στην επιτυχία και να τους χρησιμοποιήσει σε άλλα πλαίσια.

Με συνέχεια και συνεπεία ανέδειξε στοιχεία που εδράζονται σε διαφορές στην αρχιτεκτονική της σκέψης (mechanics of mindset), οι οποίες προδιαγράφουν τη στάση και τη ματιά των Leading Minds απέναντι στις καταστάσεις.

Έτσι, σήμερα, η προσέγγιση SFM παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που δίνει τη δυναότητα στα άτομα να ξεκλειδώσουν το mindset τους και το πληρες δυναμικο των ρόλων και εγχειρημάτων τους, με τη χρήση στρατηγικών που οδηγούν σε αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Το SFM ενσωματώνει και προσαρμόζει στον τρόπο σκέψης ατόμων και ομάδων, τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του τρόπου σκέψης που χρησιμοποιούνται από άτομα που διακρίνονται για τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που πετυχαίνουν, με τρόπο που να λαμβάνουν υπόψη την τοπική κουλτούρα και το περιβάλλον ενός οργανισμού, ώστε να μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους στον χώρο εργασίας.

Αυτή η σύνθεση της αρχιτεκτονικής σκέψης, όχι μόνο βελτιώνει την ατομική παραγωγικότητα, αλλά συμβάλλει σε μια πιο συνεκτική και υψηλών επιδόσεων ομάδα, δημιουργώντας μία κοινή γλώσσα για όλους και προωθώντας την ενότητα και την ευθυγράμμιση προς κοινούς στόχους.

 

Συνοψίζοντας

Σε αυτό το άρθρο, είδαμε τη σημασία της παραγωγικότητας της ανάπτυξης του πλήρους δυναμικού του ατόμου, καθώς και της δυναμικής της ομάδας στο χώρο εργασίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως βασικοί μοχλοί της επιτυχίας.

Επίσης, εξετάσαμε πώς ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) αναδεικνύεται ως ένα πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση και των δύο αυτών πτυχών.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε στο Success Factor Modeling (SFM), μια εξειδικευμένη εφαρμογή του NLP, που παρέχει ένα δομημένο πλαίσιο για τον εντοπισμό των παραγόντων επιτυχίας και την ενσωμάτωσή τους σε στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν, ενισχύοντας την παραγωγικότητα τόσο των ατόμων, εκτός και εντός της ομάδας, ώστε να σκέφτονται ως αυτενεργες μονάδες, να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις, νέους ρόλους και συνθήκες

Βασιζόμενοι στις αρχές του NLP, τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, κατανοώντας πώς τα μοτίβα σκέψης, η γλώσσα και οι συμπεριφορές τους επηρεάζουν την παραγωγικότητά τους και τις αλληλεπιδράσεις τους.

Επίσης, τα άτομα επαγγελματίες, που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την βιωσιμότητα των επαγγελματικών εγχειρημάτων τους μπορούν να εντοπίζουν καθοριστικά στοιχειά με τα οποία οργανώνουν η χρειάζεται να αναδιαμορφώνουν το σκεπτικό τους μέσα σε ένα περιβάλλον που διέπεται από διαρκείς αλλαγές και να έχουν καλύτερο έλεγχο των καταστάσεων, όταν αυτές συμβαίνουν γύρω τους.

Εάν, λοιπόν, θέλετε κι εσείς να εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα εργαλεία για να προωθήσετε την επαγγελματική σας ανάπτυξη, τότε το πρόγραμμα NLP University Practitioner θα μπορούσε να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Πρόκειται για μία εντατική, εις βάθος εκπαίδευση διάρκειας 6 μηνών, που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει, εκτός των άλλων, την κατανόησή σας για τον εαυτό σας, τις στρατηγικές που εφαρμόζετε και τα μοτίβα που διαμορφώνουν τις επαγγελματικές σας προσπάθειες. Αποτελεί μια ευκαιρία να βελτιώσετε τη νοοτροπία σας, να ενισχύσετε την αποτελεσματικότητά σας και να εφαρμόσετε κρίσιμες βελτιώσεις σε διάφορους τομείς της επαγγελματικής σας ζωής!