2106233450-452

Ημερολόγιο NLP Certification & Προγραμμάτων

ημερολόγιο & πληροφορίες για τα ανοιχτά-ομαδικά Certification, Προγράμματα & NLPlabs

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Αθήνα:

Module 1: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019,
Module 2: 15 – 17 Νοεμβρίου 2019,
Module 3: 13 – 15 Δεκεμβριου 2019,
Module 4: 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 

Θεσσαλονίκη:

Module 1: 08 – 10 Νοεμβρίου 2019,
Module 2: 06 – 08 Δεκεμβρίου 2019,
Module 3: 17 – 19 Ιανουαρίου 2020,
Module 4: 07 – 09 Φεβρουάριου 2020

Εμβαθύνει στο σύστημα NLP σύμφωνα με μελέτες τω νευροεπιστημών (neuroscience) και quantum physics, και μελετά πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό, αναλύει τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος και τα meta προγράμματα του ανθρώπινου νου καθώς και την βάση του συστήματος τη τεχνική του modeling.

Αθήνα:

Module 1: 21 – 23 Φεβρουαρίου 2020
Module 2: 20 – 22 Μαρτίου 2020,
Module 3: 24 – 26 Απριλίου 2020,
Module 4: 24 – 24 Μαΐου 2020

Για όσους στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν τα πολλαπλά οφέλη της ύπνωσης στην ανάδειξη απεριόριστων δυνατοτήτων του ανθρώπινου μυαλού και θέλουν να μυηθούν στην προσέγγιση του Dr. Milton Erickson

Αθήνα:

24 – 24 Μαΐου 2020

Τo πρόγραμμα Trainer’s Training Certification στο NLP University, Santa Cruz California (USA) καλύπτει όλες τις θεμελιώδεις δεξιότητες και προηγμένες στρατηγικές στην αποτελεσματική εκπαίδευση και συμβουλευτική.

Κρήτη:

14 – 29 Σεπτέμβριου 2019

NLPlabs για το 2019

το NLP στην προσωπική ανάπτυξη

“Αλλαγή πλεύσης μ’ ένα νέο τρόπο σκέψης” . Σε 12 ώρες θα δουλέψουμε τα καθοριστικά σημεία για να διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα τον τρόπο που σκέφτεστε και αντιμετωπίζετε καταστάσεις και αλλαγές στη ζωή σας.

Πολλοί άνθρωποι έχουν επιχειρήσει να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους για να συνειδητοποιήσουν στην πορεία ότι κάνουν πισωγύρισμα στα «παλιά τους λημέρια» στις παλιές συνήθειες & συμπεριφορές, ή για να διαπιστώσουν στο τέλος πως το αποτέλεσμα βγήκε με δυσκολία, ή με έκπτωση απέναντι στις τελικές προσδοκίες τους.

7 Δεκ. 10:00 – 16:00, 9 & 11 Δεκ. 18:00-21:00

NLP models in Health : May 2020

A 6-day panorama of  NLP MODELS IN HEALTH
25-30 May 2020, at the birth-land of Hippocrates and Asclepius

Expand your repertoire and get to know new models developed by scientists and NLP Experts in Health. Learn how they modelled and created them. Explore their effectiveness and how they can influence people’s mindset in coping with health and wellbeing issues. Discover how you can integrate them to create a powerful template for self and your clients.