2106233450-452

Ημερολόγιο NLP Certification & Προγραμμάτων

ημερολόγιο & πληροφορίες για τα ανοιχτά-ομαδικά Certification, Προγράμματα & NLPlabs

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Αθήνα:

Module 1: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019,
Module 2: 15 – 17 Νοεμβρίου 2019,
Module 3: 13 – 15 Δεκεμβριου 2019,
Module 4: 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 

Θεσσαλονίκη:

Module 1: 08 – 10 Νοεμβρίου 2019,
Module 2: 06 – 08 Δεκεμβρίου 2019,
Module 3: 17 – 19 Ιανουαρίου 2020,
Module 4: 07 – 09 Φεβρουάριου 2020

Εμβαθύνει στο σύστημα NLP σύμφωνα με μελέτες τω νευροεπιστημών (neuroscience) και quantum physics, και μελετά πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό, αναλύει τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος και τα meta προγράμματα του ανθρώπινου νου καθώς και την βάση του συστήματος τη τεχνική του modeling.

Αθήνα:

Module 1: 21 – 23 Φεβρουαρίου 2020
Module 2: 20 – 22 Μαρτίου 2020,
Module 3: 24 – 26 Απριλίου 2020,
Module 4: 24 – 24 Μαΐου 2020

Για όσους στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν τα πολλαπλά οφέλη της ύπνωσης στην ανάδειξη απεριόριστων δυνατοτήτων του ανθρώπινου μυαλού και θέλουν να μυηθούν στην προσέγγιση του Dr. Milton Erickson

Αθήνα:

24 – 24 Μαΐου 2020

Τo πρόγραμμα Trainer’s Training Certification στο NLP University, Santa Cruz California (USA) καλύπτει όλες τις θεμελιώδεις δεξιότητες και προηγμένες στρατηγικές στην αποτελεσματική εκπαίδευση και συμβουλευτική.

Κρήτη:

14 – 29 Σεπτέμβριου 2019

ανά μήνα για το 2019

NLPU400

Τo πρόγραμμα Trainer’s Training Certification στο NLP University, (NLPU400) Santa Cruz California (USA) καλύπτει όλες τις θεμελιώδεις δεξιότητες και προηγμένες στρατηγικές στην αποτελεσματική εκπαίδευση και συμβουλευτική.

Περισσότερες Πληροφορίες >>

NLP Practitioner Certification Αθήνα
Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Module 1: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019 | Module 2: 15 – 17 Νοεμβρίου 2019,
Module 3: 13 – 15 Δεκεμβριου 2019 | Module 4: 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 

NLP Practitioner Certification Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Αθήνα
Module 1: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
| Module 2: 15 – 17 Νοεμβρίου 2019,
Module 3: 13 – 15 Δεκεμβριου 2019 | Module 4: 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 

Θεσσαλονίκη
Module 1: 08 – 10 Νοεμβρίου 2019, | Module 2: 06 – 08 Δεκεμβρίου 2019
Module 3: 17 – 19 Ιανουαρίου 2019 | Module 4: 07 – 09 Φεβρουάριου 2020 

NLP Practitioner Certification σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Αθήνα
Module 1: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
| Module 2: 15 – 17 Νοεμβρίου 2019,
Module 3: 13 – 15 Δεκεμβριου 2019 | Module 4: 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 

Θεσσαλονίκη
Module 1: 08 – 10 Νοεμβρίου 2019, | Module 2: 06 – 08 Δεκεμβρίου 2019
Module 3: 17 – 19 Ιανουαρίου 2019 | Module 4: 07 – 09 Φεβρουάριου 2020

για το 2020

NLP Practitioner Certification σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Αθήνα
Module 1: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019
| Module 2: 15 – 17 Νοεμβρίου 2019,
Module 3: 13 – 15 Δεκεμβριου 2019 | Module 4: 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 

Θεσσαλονίκη
Module 1: 08 – 10 Νοεμβρίου 2019, | Module 2: 06 – 08 Δεκεμβρίου 2019
Module 3: 17 – 19 Ιανουαρίου 2019 | Module 4: 07 – 09 Φεβρουάριου 2020

Master NLP Practitioner Certification στην Αθήνα

Εμβαθύνει στο σύστημα NLP σύμφωνα με μελέτες τω νευροεπιστημών (neuroscience) και quantum physics, και μελετά πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό, αναλύει τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος και τα meta προγράμματα του ανθρώπινου νου καθώς και την βάση του συστήματος τη τεχνική του modeling.

Module 1: 21 – 23 Φεβρουαρίου | Module 2: 20 – 22 Μαρτίου,
Module 3: 24 – 26 Απριλίου | Module 4: 24 – 24 Μαΐου

NLP Practitioner Certification στη Θεσσαλονίκη

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Module 1: 08 – 10 Νοεμβρίου 2019, | Module 2: 06 – 08 Δεκεμβρίου 2019
Module 3: 17 – 19 Ιανουαρίου 2019 | Module 4: 07 – 09 Φεβρουάριου 2020

Master NLP Practitioner Certification στην Αθήνα

Εμβαθύνει στο σύστημα NLP σύμφωνα με μελέτες τω νευροεπιστημών (neuroscience) και quantum physics, και μελετά πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό, αναλύει τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος και τα meta προγράμματα του ανθρώπινου νου καθώς και την βάση του συστήματος τη τεχνική του modeling.

Module 1: 21 – 23 Φεβρουαρίου | Module 2: 20 – 22 Μαρτίου,
Module 3: 24 – 26 Απριλίου | Module 4: 24 – 24 Μαΐου

NLP Practitioner Certification Αθήνα

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες : Θα ανακοινωνθούν έως Ιαν. 2020, στειλετε mail στον info@nlpgreece.gr για περισσότερες λεπτομέριες 

Master NLP Practitioner Certification στην Αθήνα

Εμβαθύνει στο σύστημα NLP σύμφωνα με μελέτες τω νευροεπιστημών (neuroscience) και quantum physics, και μελετά πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό, αναλύει τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος και τα meta προγράμματα του ανθρώπινου νου καθώς και την βάση του συστήματος τη τεχνική του modeling.

Module 1: 21 – 23 Φεβρουαρίου | Module 2: 20 – 22 Μαρτίου,
Module 3: 24 – 26 Απριλίου | Module 4: 24 – 24 Μαΐου

NLP Practitioner Certification Αθήνα

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες : Θα ανακοινωνθούν έως Ιαν. 2020, στειλετε mail στον info@nlpgreece.gr για περισσότερες λεπτομέριες 

Master NLP Practitioner Certification στην Αθήνα

Εμβαθύνει στο σύστημα NLP σύμφωνα με μελέτες τω νευροεπιστημών (neuroscience) και quantum physics, και μελετά πως το σύστημα είναι αποτελεσματικό, αναλύει τους μηχανισμούς φιλτραρίσματος και τα meta προγράμματα του ανθρώπινου νου καθώς και την βάση του συστήματος τη τεχνική του modeling.

Module 1: 21 – 23 Φεβρουαρίου | Module 2: 20 – 22 Μαρτίου,
Module 3: 24 – 26 Απριλίου | Module 4: 24 – 24 Μαΐου

NLP Practitioner Certification Αθήνα

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες : Θα ανακοινωνθούν έως Ιαν. 2020, στειλετε mail στον info@nlpgreece.gr για περισσότερες λεπτομέριες 

NLP Practitioner Certification Αθήνα

Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαίδευση όλων των τεχνικών και το πως της αποτελεσματικότητάς τους και σε όλα τα πρωτόκολλα εφαρμογής, με ακαδημαϊκή κατάρτιση, εφαρμογές στα πρωτόκολλα εφαρμογής και βιωματικής πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες : Θα ανακοινωνθούν έως Ιαν. 2020, στειλετε mail στον info@nlpgreece.gr για περισσότερες λεπτομέριες