Η ιστορία του συστήματος NLP

NLP - η αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας η επιστήμη του νού, η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η τεχνολογία της αλλαγής

Η ιστορία του συστήματος NLP (Nεύρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός) ξεκινά στις Η.Π.Α., αρχές της δεκαετίας του ’70, στο University of California – Santa Cruz (UCSC), με μια ομάδα ανήσυχων μυαλών και μια διεπιστημονική μίξη γλωσσολογίας, ψυχολογίας, ανθρωπολογίας.

NLP University signΟι Richard Bandler, John Grinder, Frank Pucelik, Judith DeLozier, Gregory Bateson, Steve Andreas, Steven Gilligan, Christina Hall, Robert Dilts γεμάτοι περιέργεια ξεκίνησαν να ασχολούνται με ένα project που στόχο είχε να μελετήσουν και να καταλάβουν πώς κάποιοι άνθρωποι είναι διακριτά αποτελεσματικοί στον τομέα ενασχόλησής τους, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που, παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειές τους, δεν καταφέρναν. Κυρίαρχο ερώτημά τους ήταν “πώς σκέφτεται και λειτουργεί” το μυαλό κάποιου, όταν ενεργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (epistemology).

Με γνώμονα αυτό το ερώτημα, ανέπτυξαν και επεξεργάστηκαν έναν τρόπο παρατήρησης, καταγραφής, εντοπισμού, κωδικοποίησης και αναπαραγωγής (modeling) του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται (τo λεγόμενο εσωτερικό παιχνίδι – inner game) και του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται (το λεγόμενο εξωτερικό παιχνίδι -outer game ) και πώς πετυχαίνουν αυτό που δεν μπορούν κάποιοι άλλοι. Ξεκίνησαν παρατηρώντας αρχικά την εργασία και τα εκπληκτικά αποτελέσματα που είχαν πετυχημένοι επιστήμονες από τον κλάδο της Ιατρικής, όπως οι Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, και κατέληξαν στη διατύπωση θεμελιωδών αρχών (methodology), προσεγγίσεων και τεχνικών (technology) που ονομάστηκε NLP. Η μελέτη επεκτάθηκε καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και κλάδων όπως λ.χ. επιχειρήσεις, εκπαίδευση, νομικές επιστήμες, επικοινωνία.

Το σύστημα NLP εμπλουτίστηκε με τεχνικές και συνεχίζει να εξειδικεύεται από τους επιγόνους τους σε διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής, όπως την προσωπική αποτελεσματικότητα, την επαγγελματική υπεροχή και διάκριση, την καινοτομία στη συμβουλευτική και την εκπαίδευση, και τα τελευταία χρόνια και στην υγεία. Το σύστημα NLP αξιοποιεί και συνδυάζει βασικές θεωρίες και τεχνικές από διάφορες επιστήμες, την ψυχοκυβερνητική, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, την ανθρωπολογία. Σε συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες και φορείς και σε συνδυασμό με τις Νευροεπιστήμες (neuroscience) πραγματοποιούνται έρευνες και αντλούνται συνεχώς συμπεράσματα επί της εφαρμογής και των εξειδικεύσεων.

 

 

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το σύστημα NLP στη βάση του, είναι μια διαδικασία modeling, δηλαδή η αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας. Τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior/action); πώς σκέφτεται (mindset); και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy – algorithm) και να κωδικοποιηθεί σε προσέγγιση