Επαγγελματική Διάκριση​

Επιχειρηματίες, στελέχη, άνθρωποι από το χώρο των νομικών υπηρεσιών, σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι ήδη επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται, γνωρίζοντας τεχνικές του συστήματος NLP για μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης, ετοιμότητα λόγου, επιχειρηματολογία και διορατικότητα.

Ενδεικτικές εταιρείες που μας έχουν εμπιστευτεί

Ενδεικτικά προγράμματα​​

Speaking

Influence, Ευελιξία Σκέψης & Ετοιμότητα Λόγου

Το σύστημα NLP στην αναγνώριση μοτίβων συμπεριφοράς

Για όσους θαυμάζουν ανθρώπους για την ευελιξία σκέψης και την ετοιμότητα λόγου τους και ενδιαφέρονται να μάθουν καινοτόμες προσεγγίσεις και μοντέλα για να:

> ξεπερνούν προκλήσεις που πολλές φορές προκαλούν αμηχανία,
> γνωρίζουν τι να πουν και τι να κάνουν την κατάλληλη στιγμή
> διαμορφώνουν το προσωπικό τους εκτόπισμα και επιρροή τους απέναντι σε άλλους
> ενισχύσουν την ευρηματικότητα και δημιουργικότητα τους
> αναθεωρήσουν και να δημιουργήσουν μια ποιοτικότερη εκδοχή του εαυτού τους
> ξεχωρίσουν για την αποτελεσματικότητά τους στον επαγγελματικό τους χώρο

Success Factor Modelling

Βρες το δρόμο σου στο Επιχειρείν

Στρατηγικές για ανάπτυξη της δομής της σκέψης για τον σχεδιασμό μελλοντικών βημάτων, για επαγγελματίες και κάθε ενδιαφερόμενο να μάθει να δομεί αποτελεσματικά τον τρόπο σκέψης τους (mindset) για να «επιχειρήσουν» μελλοντικά τους βήματα, ή και για να κάνουν στροφή σε νέους ρόλους και εγχειρήματα (paradigm shifts) χρησιμοποιούνται τρίτης γενιάς προσεγγίσεις του NLP με τις οποίες εντοπίζονται χαρακτηριστικά και δυνατότητες και αναδιαμορφώνονται για ευρηματικότητα, καινοτόμα & κριτική σκέψη και ανθεκτικότητα στη διασφάλιση της πορείας προς το αποτέλεσμα.

Start-up Navigator pic

"Παραμύθια" για Leaders

Η αφηγηματική τέχνη του NLP ως εργαλείο Leadership & Motivation

Το storytelling ως εργαλείο άντλησης πληροφορίας, διοίκησης και επιρροής, χωρίς εξαναγκασμό, με στόχο, σχέδιο και τελικό απότέλεσμα την ανάπτυξη.

Master Mind pods

Σε ομάδες (pods) αξιοποιούμε τη συλλογική ευφυΐα (collective inteligence)

Για όσους αναζητούν τρόπο να μείνουν συντονισμένοι με τον κόσμο του NLP ως σημείο πρόσβασης σε μια συνεχή πηγή γνώσης και με στόχο να συνεχίσουν να δουλεύουν τις επιδιώξεις τους και να τις ωθήσουν σε ένα άλλο επίπεδο

Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες​