Το σύστημα NLP & οι εφαρμογές του, στις υπηρεσίες της Υγείας και της ευζωίας

Η nlpgreece® εξειδικεύεται στον τομέα των Neuro linguistics for mindset growth,και στη μελέτη και τον εντοπισμό της λεπτομέρειας που κάνει τη διαφορά στην διακριτά αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων. Από το 1998 έχουμε εντάξει στο ρεπερτόριο μας όλο το φάσμα των τεχνικών και εξιδικευμένων εφαρμογών του NLP  -ένα εξ’ αυτών και στο χώρο της Υγείας.

Για κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται να μάθει πώς να ανταπεξέρχεται προκλήσεις σε θέματα υγείας και ευεξίας

To σύστημα NLP προσφέρει προσεγγίσεις που βοηθούν στο να υιοθετήσουμε σκεπτικό που αναδιαμορφώνει την καθημερινότητα μας σε υγιείς συνήθειες, σε ψυχική ισορροπία και σωματική υγεία; Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την “ανθεκτικότητα” που θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τον εαυτό μας ή τους γύρω μας; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε που θα βοηθήσει τη συνεργασία μας με το γιατρό προς την ανάρρωση και δημιουργία και διατήρηση ενός σχεδίου αυτό-φροντίδας που ενισχύει τη λαχτάρα για ζωή.

Για κάθε επαγγελματία υγείας που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το ρεπερτόριο των προσεγγίσεων του

Επιστήμονες και ειδικοί με σημαντικούς συμμάχους την Ψυχολογία, τις Νευροεπιστήμες, τις Ανθρωπιστικές επιστήμες, τη Γλωσσολογία, έχουν εξειδικεύσει τεχνικές του συστήματος NLP και συνεισφέρουν στο έργο και λειτούργημα των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας για το πώς να επιδράσουν στον τρόπο σκέψης (mindset) των πελατών τους  και να για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ευεξίας.

PANORAMA of NLP Models in Health

Κάθε χρόνο αφιερώνουμε τις δράσεις μας σε σχέση με το σύστημα NLP σε έναν τομέα εφαρμογής όπου επιστήμονες και ειδικοί στο NLP παρουσιάζουν ευρήματα και καινοτόμες προσεγγίσεις. Τον Μάιο 2021, διοργανώσαμε τη διεθνή εκδήλωση για την εφαρμογή των Νeuro -Linguistics στην Υγεία με τίτλο: “Panorama of NLP models in Health”

7 days under the Acropolis at the birth-land of Hippocrates and Asclepius: 20.05.2021 – 26.05.2021

Get to know new models developed by scientists and NLP Experts in Health. Learn how they modelled and created them. Explore their effectiveness and how they can influence people’s mindset in coping with health and wellbeing issues. Discover how you can integrate them to create a powerful template for self and your clients.

Ολες οι παρουσιάσεις  διατίθενται on demand. Επικοινωνήστε στο [email protected]

Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες​

Καλάθι