fbpx
2106233450-452

Το σύστημα NLP & οι εφαρμογές του, στις υπηρεσίες της Υγείας και της ευζωίας

Η nlpgreece® εξειδικεύεται στον τομέα των Neuro linguistics for mindset growth. Από το 1998 έχουμε εντάξει στο ρεπερτόριο μας όλο το φάσμα των τεχνικών του που επικεντρώνονται στη μελέτη και τον εντοπισμό της λεπτομέρειας που κάνει τη διαφορά στην διακριτά αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων. Στη συνέχεια διαμορφώνουμε εξειδικευμένες προσεγγίσεις και πρωτόκολλα εφαρμογών -ένα εξ’ αυτών και στο χώρο της Υγείας- για την ανάδειξη ενός πιο μεθοδικού και ποιοτικότερου τρόπου σκέψης στη διαχείριση ρόλων, εγχειρημάτων, καταστάσεων και προκλήσεων.

Για κάθε άνθρωπο που ενδιαφέρεται να μάθει πώς να ανταπεξέρχεται προκλήσεις σε θέματα υγείας και ευεξίας

To σύστημα NLP προσφέρει προσεγγίσεις που βοηθούν στο να υιοθετήσουμε σκεπτικό που αναδιαμορφώνει την καθημερινότητα μας σε υγιείς συνήθειες, σε ψυχική ισορροπία και σωματική υγεία; Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την “ανθεκτικότητα” που θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τον εαυτό μας ή τους γύρω μας; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε που θα βοηθήσει τη συνεργασία μας με το γιατρό προς την ανάρρωση και δημιουργία και διατήρηση ενός σχεδίου αυτό-φροντίδας που ενισχύει τη λαχτάρα για ζωή.

Για κάθε επαγγελματία υγείας που ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το ρεπερτόριο των προσεγγίσεων του

Επιστήμονες και ειδικοί με σημαντικούς συμμάχους την Ψυχολογία, τις Νευροεπιστήμες, τις Ανθρωπιστικές επιστήμες, τη Γλωσσολογία, έχουν εξειδικεύσει τεχνικές στο σύστημα NLP και συνεισφέρουν στο έργο και λειτούργημα των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας για το πώς να επιδράσουν στον τρόπο σκέψης (mindset) των πελατών τους που διευκολύνει την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας και ευεξίας.

SFM™ survey for Healthcare

Η nlpgreece® έχει το αποκλειστικό affiliation στην Ελλάδα με το NLP University, California, Santa Cruz συμμετέχοντας στα ερευνητικά Projects του, ένα εξ΄ αυτών το Success Factor ModelIng (SFM™) for Healthcare

(read more about the study or watch video)

Διευρύνεται η έρευνα, με την υποστήριξη των affiliated partners, σε Γαλλία, Ελλάδα & Κύπρο, με τα ερωτηματολόγια στις αντίστοιχες γλώσσες.

Εάν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα, είτε ως επαγγελματίας υγείας, είτε ως ασθενής ή εκπρόσωπος επιστημονικών εταιρειών, κλινικών ιδρυμάτων, φαρμακευτικών εταιρειών, ακολουθήστε τον σύνδεσμο για το ερωτηματολόγιο δίνοντας την πολύτιμη συμβολή και άποψή σας

PANORAMA of NLP Models in Health

Κάθε χρόνο αφιερώνουμε τις δράσεις μας σε έναν τομέα εφαρμογής και οργανώνουμε μια παγκόσμια συνάντηση εξειδικευμένων ερευνητών και επιστημόνων για να παρουσιάσουν και να επικοινωνήσουν με το κοινό τα ευρήματα και τις μεθόδους τους. Τον Μάιο 2021 μεταφέρθηκε η διεθνής εκδήλωση για την εφαρμογή των Νeuro -Linguistics στην Υγεία με τίτλο: “Panorama of NLP models in Health”

7 days under the Acropolis at the birth-land of Hippocrates and Asclepius: 20.05.2021 – 26.05.2021

Get to know new models developed by scientists and NLP Experts in Health. Learn how they modelled and created them. Explore their effectiveness and how they can influence people’s mindset in coping with health and wellbeing issues. Discover how you can integrate them to create a powerful template for self and your clients

Επικοινωνήστε μαζί μας για πιο εις βάθος ενημέρωση

Translate »