Ύπνωση

Στα βιβλία ψυχολογίας θα διαβάσουμε ότι όλοι έχουμε ένα συνειδητό και ένα ασυνείδητο. Το ασυνείδητο είναι – μεταξύ άλλων – αυτό που ελέγχει και συντηρεί τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, όπως το χτύπημα της καρδιας. Επίσης, το ασυνείδητο αποθηκεύει τις μνήμες μας. Είναι η πηγή της φαντασίας και της δημιουργικότητάς μας και διατηρεί την ενέργειά μας.

Το να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει πεποιθήσεις, αξίες ή νοοτροπία είναι κάποιες φορές δύσκολο, όταν η προσπάθεια αυτή εδράζεται μονάχα στη συνειδητή σκέψη. Αντίθετα, μια διττή προσέγγιση που απευθύνεται και στο συνειδητό και στο ασυνείδητο μαζί, μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα και εύκολα τις επιδιωκόμενες αλλαγές, ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ύπνωση βασίζεται σε ειδικές τεχνικές που μας επιτρέπουν να περάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του ασυνείδητου, για να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο αντίληψης και στάσης απέναντι σε θέματα και συμπεριφορές που μας απασχολούν.  

Πολλές από τις αξίες και τις τεχνικές του συστήματος NLP έχουν βασιστεί στη μελέτη των προσεγγίσεων του Milton Erickson, ενός από τους κορυφαίους ανά τον κόσμο Ψυχιάτρους, ο οποίος χρησιμοποιούσε την τεχνική της ύπνωσης στη θεραπεία των ασθενών του. Ανάμεσα στις γνώσεις και στα ταλέντα του, φημιζόταν και για τη δεξιότητά του να οδηγεί τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά συνηθισμένης συζήτησης σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης και βαθιάς απορρόφησης.

Το σύστημα NLP έχει αποκωδικοποιήσει τις γλωσσικές δομές, τα μοτίβα και τη μεθοδολογία του Milton Erickson και τα έχει μεταφέρει με επιτυχία σε πολλαπλά πεδία εφαρμογών. Η αποκωδικοποίηση αυτή απέφερε διπλά οφέλη: Αποτυπώθηκαν δομημένα οι τρόποι προσέγγισης της θεραπευτικής διαδικασίας. Επίσης, έγινε κατανοητό πώς τα μοτίβα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα και σε άλλους τομείς, πέρα από τη θεραπεία, πώς, δηλαδή, πείθουμε μέσω του τρόπου με τον οποίο μιλούμε, πώς μπορούμε να μιλάμε με κομψότητα και πώς τα μηνύματά μας να μην πέφτουν σε «ώτα μη ακουόντων». 

Η Ύπνωση και όλα τα γλωσσικά μοτίβα (Ericksonian Hypnosis Language Patterns)  αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του syllabus του NLP University Certification. 

Το NLP δεν είναι ύπνωση, ούτε η ύπνωση είναι NLP.  

Το NLP εκπαιδεύει στην αναγνώριση και κατανόηση αυτών των μοτίβων, όπως και στη μεταφορά και προσαρμογή τους και σε άλλα πλαίσια που αφορούν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία. 

Αναπαραγωγή Βίντεο

Το σύστημα NLP στη βάση του, είναι μια διαδικασία modeling, δηλαδή η αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας. Τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior/action); πώς σκέφτεται (mindset); και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy – algorithm) και να κωδικοποιηθεί σε προσέγγιση