Μελέτες & Έρευνα​

Ερευνητικά Projects & Μελέτες

To σύστημα NLP εμπλουτίστηκε με τεχνικές και εξειδικεύτηκε από τους επιγόνους του, σε διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής και ήδη καλύπτει ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων και κλάδων. Σε συνεργασία με επιστημονικές κοινότητες και φορείς, πραγματοποιούνται συνεχώς έρευνες και αντλούνται συμπεράσματα σε συνδυασμό με τις νευροεπιστήμες.

Projects Εφαρμογής & Εξειδίκευσης

η nlpgreece® συμμετέχει ως φορέας στην Ελλάδα σε ερευνητικά όσο και προγράμματα εφαρμογής του συστήματος NLP όπως ψυχολογία της υγείας, καινοτόμες προσεγγίσεις συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, συστημικά μοντέλα επικοινωνίας.

R&D
Erasmus+ logo

Erasmus+ projects

Προγράμματα στα οποία η nlpgreece® συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει​:

> COMDENT : ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας στον ιατρικό κλάδο – τομέας εξειδίκευσης οδοντίατροι

> COMVET : δημιουργία μεθοδολογίας ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους

> e-COMVET : ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας για κτηνάτρων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Social project | 1000 Purpose

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας (CSR) έχουμε συνάψει συνεργασία με διεθνή φορέα και προσφέρουμε το πρόγραμμα – P1000P – Project 1000 Find Your Purpose

1000 purpose logo
Καλάθι