πρωτόκολλα νλπ greece
ΝευροΓλωσσικός Προγραμματισμός : πληροφορίες, πρωτόκολλα εφαρμογής, οφέλη του συστήματος NLP
NLP Certification - University Santa Cruz California
NLP Certification : Ολοκληρωμένοι κύκλοι πιστοποίησης στις τεχνικές και τις εξειδικεύσεις από το NLP University, Santa Cruz, California
NLP lab head
NLP Labs : ομαδικά προγράμματα, ατομική συμβουλευτική & εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες
Erasmus+ logo
Έρευνητικά προγράμματα & Μελέτες -συνεργασίες με επιστημoνικές κοινότητες και φορείς