Εταιρικές Υπηρεσίες​

Επιχειρηματίες, στελέχη, άνθρωποι από το χώρο των νομικών υπηρεσιών, σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι ήδη επιδεικνύουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται, γνωρίζοντας τεχνικές του συστήματος NLP για μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης, ετοιμότητα λόγου, επιχειρηματολογία και διορατικότητα.

Success Factor Modeling logo

Οφέλη

Το σύστημα του ΝευροΓλωσσικού Προγραμματισμού διαθέτει τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που προέρχονται από επαγγελματικούς κλάδους, όπως νομικοί, επιστημονικοί σύμβουλοι, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι, πολιτικά πρόσωπα, να εφαρμόζουν πρακτικές για:

Ενημερωθείτε για τις προσεγγίσεις και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται, στην Synolic®

Προηγείται διερεύνηση συγκεκριμένων παραμέτρων για το σχεδιασμό της προσέγγισης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο 210-62.33.450 – 452

Μεθοδολογίες

Η γκάμα των προσεγγίσεων και των δραστηριοτήτων μας απευθύνεται σε ιδιώτες επαγγελματίες, entrepreneurs, startuppers, στελέχη επιχειρήσεων που επιχειρούν νέους ρόλους ή εγχειρήματα, χρειάζεται να αναδιαμορφώνουν το σκεπτικό του μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, να κάνουν disrupt αμυντικούς μηχανισμούς τους, για να επιταχύνουν με ευρηματικότητα και να προχωρούν τα σχέδια τους.

Οι προσεγγίσεις και τα μοντέλα βασίζονται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και την αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας.

Στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού τρόπου σκέψης (mindset) για την:
>   επιτυχή εφαρμογή στόχων
>   διαχείριση αλλαγών
>   αναθεώρηση σχεδίων
>   υιοθέτηση νέων ρόλων
>   αντιμετώπιση και ανάληψη προκλήσεων
>   διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων

Καλάθι