Ο Martin Seligman μιλά για τη “θετική” ψυχολογία & τα οφέλη της…

…ή πώς η «θετική» Ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.html

 

https://www.ted.com/speakers/martin_seligman?language=en

positive psychology
θετική ψυχολογία positive psychology