Category: NLP Coaching

Coaching & NLP για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες

Coaching και NLP για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες: Αλλάζοντας τρόπο σκέψης αλλάζει το αποτέλεσµα – Λεπτοµέρειες που «κάνουν τη διαφορά», µεθοδολογία επιτυχίας και δηµιουργική επίλυση προβληµάτων

αναδημοσίευση από το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Epsilon7

Στο συνεχώς µεταβαλλόµενο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιακής εποχής, το «µυστικό της επιτυχίας» που διακαώς αναζητούν ηγετικά στελέχη και εργαζόµενοι σε εταιρίες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και ιδιοκτήτες µικροµεσαίων επιχειρήσεων πολλές φορές δεν κρύβεται σε χρηµατοδοτικά «εργαλεία», επιχειρηµατικές συµφωνίες, δηµόσιες σχέσεις και σε αµέτρητες ώρες δουλειάς και άγχους. Σε αρκετούς εξ’ αυτών θα αρκούσε απλώς να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, συνεργάζονται και λαµβάνουν τις αποφάσεις τους.
Μπορεί να ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. Από µόνοι τους οι άνθρωποι δυσκολεύονται αφάνταστα να απαλλαγούν από σκέψεις, διαθέσεις και πρακτικές που τους οδηγούν συνεχώς στα ίδια αποτυχηµένα αποτελέσµατα. Γι αυτό και όλο και περισσότεροι στον δυτικό κόσµο και στη χώρα µας ανακαλύπτουν το Coaching, είτε ατοµικά είτε σε στοχευµένα οµαδικά προγράµµατα, καθώς και το σύστηµα NLP, Neuro- Linguistic Programming (Νευρο – Γλωσσικού Προγραµµατισµού), που επίσης προσφέρει σηµαντικά οφέλη και µε µεθόδους Coaching.
Όπως εξηγεί στο Epsilon7 η κυρία Αλεξάνδρα Ευθυµιάδου, founder nlpgreece®, µε σπουδές στην ψυχολογία και neurolinguistics, Master of Social Science UK, Ph D σε Human Resource Development, USA, αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους και τις οµάδες που υπερβαίνουν τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις είναι ο τρόπος που «τοποθετούνται» απέναντι σε αυτές. Με τη διεπιστηµονική µελέτη τόσο των success stories όσο και των παραδειγµάτων αποτυχίας έχει αναπτυχθεί µέσω του NLP η µεθοδολογία που αναλύει τα «mindsets» που παράγουν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. «Για πρώτη φορά µελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχουν δοµηθεί καινοτόµα µοντέλα και συνολικές προσεγγίσεις βασισµένα στη στενή αυτή σχέση mindset, ενεργειών και αποτελεσµάτων, κι επιτελείται παγκοσµίως ένα paradigm shift στην εκπαίδευση, τη συµβουλευτική, την καθοδήγηση, πρακτικά, δοµηµένα και µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες», αναφέρει.
Σύµφωνα µε τον κύριο Σπύρο Κοττώρη, ΜΒΑ, MEd, Learning & Development Strategist και πιστοποιηµένο Executive και Career Coach από τον ICF, στο εσωτερικό µίας επιχείρησης το Coaching ωφελεί ιδιαίτερα στη βελτίωση της επικοινωνίας, την ανάληψη δράσης και ευθύνης, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ικανοποίησης που βρίσκουν οι εργαζόµενοι στο αντικείµενο της δουλειάς τους. «Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα coaching χρειάζεται να ενδυναµώσουν τους leaders τους µε συνεδρίες coaching ή/και εκπαίδευση στο πώς µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες coaching για να υποστηρίζουν τις οµάδες τους. Είναι απαραίτητο να αναδείξουν τις υψηλότερες αξίες ενσυναίσθησης, ακεραιότητας, ηγεσίας και θέλησης για να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

 

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραµµατισµός (NLP) και οι λεπτοµέρειες που «κάνουν τη διαφορά» για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες
Αλεξάνδρα Ευθυµιάδου, PhD Founder nlpgreece®

Κάποιοι µιλούν για έµφυτα ταλέντα, τύχη, timing, όταν εµφανίζονται άτοµα, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις που µε ευστοχία καταφέρνουν να δώσουν ώθηση στις επιδιώξεις τους, να υπερβαίνουν αντιξοότητες, προκλήσεις, σηµεία των καιρών, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να προκαλούν τις δυνατότητές τους, να ξεχωρίζουν µε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα.

Μελετητές, όµως, εδώ και χρόνια, αναδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφοροποιές λεπτοµέρειες στον τρόπο που στήνουν το σκεπτικό τους και επεξεργάζονται στο µυαλό τους δεδοµένα, τα οποία καθορίζουν την ικανότητά τους να επικεντρώνονται αποτελεσµατικά, να αξιοποιούν πληροφορίες, να ξεπερνούν λάθη, περιορισµούς, πίεση και άλλα στοιχεία που συνήθως κρατούν πίσω τους υπόλοιπους.

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την περιέργεια, εδώ και πολλά χρόνια, διεπιστηµονικές οµάδες από κλάδους όπως νευροεπιστήµες, ψυχολογία, ανθρωπολογία, γλωσσολογία, ασχολούνται µε το να χαρτογραφήσουν, να καταλάβουν και να εντοπίσουν τη λεπτοµέρεια που κάνει τη διαφορά – the difference that makes the difference. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δίνουν ώθηση σε ανθρώπους και µπορούν να αποδέχονται προκλήσεις µε δηµιουργική περιέργεια; Ποιοι είναι οι καταλύτες που προδιαγράφουν παραίτηση, άγχος, απογοήτευση σε µεγάλο µέρος των προσπαθειών χωρίς αποτέλεσµα; Και ποιες είναι τελικά οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά στον τρόπο που σκέφτονται (mindset);

Συγκεκριµένα, η παρατήρηση αυτής της διαφορετικότητας ξεκίνησε πριν 50 χρόνια στο UCSC, University of California, Santa Cruz, και οδήγησε στην  κατανόηση του πώς λειτουργεί το µυαλό, στη χαρτογράφηση του πώς δηµιουργείται αυτός ο τρόπος σκέψης που δίνει ώθηση σε συγκεκριµένες δεξιότητες, οι οποίες, στη συνέχεια, καθορίζουν το αποτέλεσµα που αποτυπώνεται σε διάφορα εγχειρήµατα.

Έτσι αναπτύχθηκε το σύστηµα NLP, Neuro- Linguistic Programming (Νευρο Γλωσσικού Προγραµµατισµού), όπου, για πρώτη φορά, µελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχουν δοµηθεί καινοτόµα µοντέλα και συνολικές προσεγγίσεις βασισµένα στη στενή αυτή σχέση mindset, ενεργειών και αποτελεσµάτων, κι επιτελείται παγκοσµίως ένα paradigm shift στην εκπαίδευση, τη συµβουλευτική, την καθοδήγηση, πρακτικά, δοµηµένα και µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες.

Απώτερος σκοπός και όραµα της διεπιστηµονικής οµάδας που ανέπτυξε το σύστηµα ήταν, αφού εντοπίσουν τις λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά αναφορικά σε αυτό που θα αποκαλούσαµε «ταλαντούχες» συµπεριφορές, να τα συνθέσουν µε τρόπο που να µπορεί να µεταδοθεί αυτή η µοναδική γνώση σε άλλους, ώστε να µπορέσουν να το αξιοποιήσουν και να διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις, για να επηρεάσουν τη δηµιουργία και εξέλιξη δικών τους εγχειρηµάτων.

Κι ενώ η πρώτη παρακαταθήκη όλου αυτού είναι το σύστηµα τεχνικών NLP που προέρχονται από τις λεπτοµέρειες στον τρόπο σκέψης και ενεργειών όσων διακρίνονταν για την αποτελεσµατικότητά τους, η δεύτερη αφορά στη µεθοδολογία να µελετούµε και να αποτυπώνουµε τα βήµατα που ακολουθεί το µυαλό ενός ανθρώπου ή µιας οµάδας, όταν παράγει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ή ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Θεµελιώδης αρχή είναι ότι κάθε αποτέλεσµα εµπεριέχει έναν αλγόριθµο που αποκαλύπτει το πώς παράγεται. Υπάρχουν αποτελέσµατα που εξυπηρετούν κι άλλα που όχι. Όταν µιλάµε για διακριτή αποτελεσµατικότητα δεν αναφερόµαστε µόνο στην περίπτωση που κάποιος πετυχαίνει, αλλά και στην περίπτωση που πετυχαίνει να αποτυγχάνει. Και τα δύο αποτελέσµατα κουβαλούν έναν αλγόριθµο επιτυχούς έκβασής τους.  Βασική προϋπόθεση είναι να εντοπίσουµε ποια είναι τα δοµικά υλικά που κτίζουν το ένα ή το άλλο αποτέλεσµα.

Έκτοτε, όπου υπάρχει διακριτή αποτελεσµατικότητα, το σύστηµα NLP µελετά να εντοπίσει τη λεπτοµέρεια που κάνει τη διαφορά και συνθέτει προσεγγίσεις για τη διαµόρφωση ενός ποιοτικότερου τρόπου σκέψης, εµπλουτισµένου µε περισσότερες επιλογές στις κινήσεις.  Αυτή η διαδικασία κρατά το σύστηµα πάντα επίκαιρο.

Μέχρι πρότινος στις βιβλιοθήκες θα µπορούσε κάποιος να βρει πληθώρα βιβλιογραφίας σχετικά µε τη δηµιουργία σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών πλάνων κ.ο.κ.. Δεν υπήρχαν, όµως, µεθοδολογίες που να περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά και διαµορφώνουν το στήσιµο του τρόπου σκέψης (mindset) και πώς µπορούν να προσαρµοστούν και να υιοθετηθούν από άτοµα, οµάδες, οργανισµούς, µε τρόπο που να επιδρά στις ενέργειες, για να φτάσει κανείς σε ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα ή να επιτύχει κάτι πραγµατικά αξιοσηµείωτο.

Ένας από τους πιο έγκριτους µελετητές και σύγχρονους συνεχιστές του συστήµατος  NLP, ο Robert Dilts, εστίασε στο entrepreneurship και συνέθεσε ένα συνολικό έργο γύρω από τη µελέτη των Strategies of Genius. Μπήκαν στο µικροσκόπιό του leading minds που άφησαν και αφήνουν το στίγµα τους µε την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τη φαντασία τους, να βάζουν κάτι στο µυαλό τους και να το µετατρέπουν σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσµα που επηρεάζει δηµιουργικά και θετικά την εµπειρία των ανθρώπων µέχρι σήµερα. Αρχικά, µελέτησε προσωπικότητες όπως Αριστοτέλης, Mozart, Tesla, Εinstein, Freud, Martin Luther King, Walt Disney.  Συνέχισε µε game changers στο Silicon Valley, για να καταλάβει τι διαφορετικό και ασυνήθιστο είχε ο τρόπος σκέψης τους και επέδρασαν σηµαντικά στο πώς ζούµε και κινούµαστε. Έζησε τον αινιγµατικό Steve Jobs, συνεργάστηκε µε τους Jeff Bezos,  Elon Μusk.  Θαύµασε και µελέτησε τον νοµπελίστα Muhammed Yunus, ο οποίος εξέπληξε µε το κοινωνικό του εγχείρηµα. Επέκτεινε τις µελέτες του σε νέους entrepreneurs διεθνώς, σε διάφορα και διαφορετικά περιβάλλοντα, ως προς το πώς αναδιαµορφώνουν το σκεπτικό τους σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον  πώς στήνουν το µυαλό τους γύρω από εγχειρήµατα, πώς αντιµετωπίζουν συνθήκες πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και αλλαγών.

Με συνέχεια και συνέπεια αναδεικνύονταν στοιχεία που εδράζονται σε διαφορές στην αρχιτεκτονική της σκέψης τους (mechanics of mindset), οι οποίες προδιαγράφουν τη στάση και τη µατιά τους απέναντι σε καταστάσεις. Το 2019, τον φιλοξενήσαµε ως nlpgreece® µε την αιγίδα του AMCHAM, και µοιράστηκε αυτά τα σηµεία, µέσα από τις προσεγγίσεις που ανέπτυξε, µε έλληνες επαγγελµατίες που επιχειρούν projects, κοινωνικά εγχειρήµατα, νέους ρόλους.

Στην  Ελλάδα µας ακολουθούµε τις εξελίξεις, έχουµε πρόσβαση σε αυτές τις καινοτόµες προσεγγίσεις και µεθοδολογίες του συστήµατος NLP, µεταξύ άλλων Success Factor Modelling™, Neurological levels of Change, Disney Strategy, οι οποίες εστιάζουν στην αλυσιδωτή στενή σχέση µεταξύ mindset, διακριτών ενεργειών και αξιοσηµείωτων αποτελεσµάτων. Πλαισιώνουν, µε πολύ δοµηµένο και συστηµικό τρόπο, προσεγγίσεις business και executive coaching / mentoring, καθώς και mastermind groups, όπου αξιοποιείται η δυναµική της συλλογικής νοηµοσύνης (Collective Intelligence dynamics), προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε:

 • επαγγελµατίες, που µπορούν να εντοπίζουν καθοριστικά στοιχεία µε τα οποία οργανώνουν τη σκέψη τους, να τα επαναπροσδιορίζουν και να ξεχωρίσουν για την ευελιξία σκέψης και την αφοπλιστική, απλή, πρακτική λογική µε την οποία δίνουν λύσεις,
 • entrepreneurs, startuppers, που επιχειρούν νέους ρόλους ή εγχειρήµατα και, έχοντας στα χέρια τους συγκεκριµένες µεθοδολογίες, µπορούν να αναδιαµορφώνουν το σκεπτικό τους µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον και να έχουν καλύτερο έλεγχο των καταστάσεων, όταν συµβαίνουν αλλαγές γύρω τους
 • επιχειρήσεις που µπορούν να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τους ανθρώπους τους, ώστε να σκέφτονται ως αυτενεργές µονάδες, (intrapreneurs), να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις, νέους ρόλους και συνθήκες, µε ψυχική ανθεκτικότητα και ευρηµατικότητα.

 

To Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης των ανθρώπων και διαχείρισης της αλλαγής στις επιχειρήσεις
Σπύρος Κοττώρης, ΜΒΑ, MEd, Learning & Development Strategist

Ζούµε σε µια εποχή που όλα αλλάζουν και η προσαρµοστικότητα των στελεχών των επιχειρήσεων και των οµάδων τους, είναι απαραίτητη. To εξωτερικό περιβάλλον των οργανισµών εµφανίζει τα χαρακτηριστικά VUCA (Volatility (Μεταβλητότητα)-Uncertainty (Αβεβαιότητα)-Complexity (Πολυπλοκότητα)-Ambiguity (Ασάφεια)). Εργαζόµαστε σε ένα υβριδικό περιβάλλον, εκπαιδευόµαστε από απόσταση και εντάσσουµε ψηφιακά συστήµατα στην καθηµερινότητά µας. Όπως υποστηρίζουν πολλοί, τα επόµενα δέκα χρόνια θα δούµε ότι η τεχνολογία, η τεχνητή νοηµοσύνη και η ροµποτική θα βρίσκονται παντού στη ζωή µας.

Καθώς οι εργαζόµενοι ανησυχούν για έναν συνεχώς εξελισσόµενο χώρο εργασίας είναι επιτακτική ανάγκη οι ηγέτες να είναι καλύτερα εξοπλισµένοι για να υποστηρίξουν ό,τι σηµαντικότερο έχει µια επιχείρηση: τους ανθρώπους της. Επιπλέον είναι ξεκάθαρο ότι όλοι χρειάζεται να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, τα λεγόµενα “soft skills”. To World Economic Forum αναφέρει στο report “The Future of Jobs” τις 10 δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν µέχρι το 2025. Ως κύριες οµάδες δεξιοτήτων αναφέρονται οι:

 1. Επίλυση προβληµάτων
 2. Αυτό-διαχείριση
 3. Εργασία σε οµάδες
 4. Χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας

Το coaching αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία υποστήριξης των ανθρώπων σε περιόδους µεγάλων αλλαγών. Coaching είναι η σύµπραξη σε µία προκλητική και δηµιουργική διαδικασία σκέψης που εµπνέει τους συνεργάτες να µεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους δυνατότητες. (ICF Greece Chapter)

Μέσα σε µια επιχείρηση µπορούµε να εισάγουµε την κουλτούρα coaching µε δυο τρόπους:

 1. Οι managers-leaders της επιχείρησης να υποστηριχθούν µε συνεδρίες coaching από εξωτερικούς πιστοποιηµένους/διαπιστευµένους coaches.
 2. Οι managers-leaders να εκπαιδευτούν ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες coaching και βάζοντας το «καπέλο» του coach να πραγµατοποιούν συνεδρίες/συζητήσεις µε τα µέλη των οµάδων τους.

Τα οφέλη του coaching είναι:

 • Η επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσµατική

Μέσα από µια συνάντηση coaching επιτυγχάνεται η βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους leaders και στις οµάδες τους. Αναπτύσσεται αµφίδροµα η σαφήνεια στην επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η συναισθηµατική ταύτιση µε την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου, και η κατανόηση της συµπεριφοράς και των κινήτρων του.

 • Η καθιέρωση της ανάληψης δράσης για την επίτευξη στόχων

Μέσα από τις συζητήσεις coaching το µέλος της οµάδας (coachee) µοιράζεται ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει και µε τη βοήθεια των ανοιχτών ερωτήσεων που κάνει ο coach προκύπτουν στόχοι και συγκεκριµένα σχέδια δράσης.

 • Τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν την ευθύνη τους και δεσµεύονται για το αποτέλεσµα

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη του coaching µέσα στις επιχειρήσεις είναι ότι τα µέλη των οµάδων εκπαιδεύονται να µην περιµένουν τη λύση έτοιµη από τον leader αλλά να συµβάλλουν στην εύρεση λύσεων και επιλογών. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση γίνεται συµµετοχική, τα µέλη της οµάδας αναπτύσσουν την αυτολογοδοσία τους και δεσµεύονται για τα αποτελέσµατα.

 • Τα µέλη της οµάδας λειτουργούν µε αυτοπεποίθηση

Μέσα από το coaching οι άνθρωποι αποκτούν µια «στάση» κατά την οποία έχουν µια θετική αλλά και ρεαλιστική αντίληψη για τον εαυτό τους και για τις ικανότητές τους να χειρίζονται τις καταστάσεις ή τις δυσκολίες που τους αφορούν.

 • Υπάρχει περισσότερη ικανοποίηση από τη δουλειά και τη ζωή

Το coaching συµβάλλει στην ισορροπία µεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και στην ευεξία των ατόµων.

Πολλές φορές το Coaching συγχέεται µε το Mentoring. Αυτό που το Coaching και το Mentoring έχουν ως κοινό είναι ότι και οι δυο µεθοδολογίες απαιτούν σχέσεις µάθησης που βοηθούν τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για την προσωπική τους ανάπτυξη, να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους και να πετύχουν αποτελέσµατα που θεωρούν σηµαντικά για την προσωπική και επαγγελµατική του ζωή.

Οι διαφορές ανάµεσα στο Coaching και στο Mentoring, για καλύτερη κατανόηση των όρων, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Διαφορές ανάµεσα στο Coaching και το Mentoring

Coaching Mentoring
Η σχέση συνήθως έχει συγκεκριµένη διάρκεια. Είναι µια συνεχής σχέση που µπορεί να κρατήσει για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Είναι µια δοµηµένη διαδικασία και οι συναντήσεις γίνονται σε προκαθορισµένη και συχνή βάση. Συναντήσεις που δεν ακολουθούν ένα τυπικό τρόπο διεξαγωγής. Γίνονται όταν ο mentee χρειάζεται καθοδήγηση, συµβουλές και υποστήριξη.
Βραχυχρόνιο και επικεντρωµένο σε συγκεκριµένες περιοχές και θέµατα προσωπικής ανάπτυξης. Μακροχρόνιο µε καθοδήγηση σε ένα µεγαλύτερο εύρος των δυνατοτήτων του ατόµου (mentee).
To coaching δεν πραγµατοποιείται στη βάση ότι ο coach πρέπει να έχει άµεση εµπειρία από τον επίσηµο επαγγελµατικό ρόλο του coachee, εκτός εάν το coaching είναι συγκεκριµένo και εστιασµένo σε επαγγελµατικές δεξιότητες. Ο mentor είναι συνήθως πιο έµπειρος και καταρτισµένος από τον mentee. Συχνά mentor είναι ένα ανώτερο άτοµο στον οργανισµό που µπορεί να µεταδώσει τη γνώση, την εµπειρία και να ανοίξει πόρτες σε άλλες ευκαιρίες που δεν θα ήταν αλλιώς  προσβάσιµες.
Επικεντρώνεται συνήθως σε θέµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων στο επαγγελµατικό περιβάλλον. Επικεντρώνεται σε θέµατα καριέρας και προσωπικής ανάπτυξης.
Η agenda δηµιουργείται από τον coachee µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Η agenda δηµιουργείται από τον mentee ώστε ο mentor να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει για µελλοντικούς ρόλους.

 

Note. Conor N., Pokora J. (2007) Coaching & Mentoring at Work, Open University Press.

Τα στάδια µιας συνεδρίας Coaching είναι:

 1. Καθιέρωση και διαχείριση της σχέσης Coaching: Ο coach χρειάζεται να προσδιορίσει τι είναι το coaching και να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας, εµπιστοσύνης και θετικότητας. Ο coachee είναι απαραίτητο να βγει από τη ζώνη άνεσής του και να είναι ανοιχτός στην επικοινωνία. Η ουσία µιας πραγµατικής σχέσης coaching είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον για την υποστήριξη των ανθρώπων.
 2. Καθορισµός στόχων: Ο coach αξιοποιώντας τις ανοιχτές ερωτήσεις βοηθάει τον coachee να εντοπίσει το πρόβληµα που τον απασχολεί και να θέσει συγκεκριµένους στόχους που θέλει να πετύχει.
 3. Aποσαφήνιση και κατανόηση της κατάστασης: Ο coachee χρειάζεται να περιγράψει τι συµβαίνει στο εργασιακό του περιβάλλον, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει, ποιος είναι ο ρόλος που έχει διαδραµατίσει. Οι µεταφορές είναι µια ισχυρή µέθοδος πρόκλησης διανοητικής και συναισθηµατικής εξερεύνησης των διαστάσεων µιας κατάστασης.
 4. Οικοδόµηση αυτογνωσίας: Ο coach χρειάζεται να βοηθήσει τον coachee να αναδείξει τις αξίες του, να αλλάξει δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ή στερεότυπα και να κατανοήσει τη ζωή και την καριέρα του.
 5. Εύρεση επιλογών: Ο coachee χρειάζεται να σκεφτεί τι έχει δοκιµάσει µέχρι τώρα, ποιες είναι οι επιλογές που έχει και ποιες είναι οι συνέπειες για κάθε επιλογή. Η διαφορά στο mentoring είναι ότι ο mentor µπορεί να συµβουλεύει τον καθοδηγούµενο σε αυτό το στάδιο και να έχει µια πιο κατευθυντική στάση.
 6. Απόφαση για δράση: Ο coach υποστηρίζει τον coachee να δηµιουργήσει ένα σχέδιο δράσης µε λεπτοµέρειες για το τι, πώς, µε ποιον, πότε θα προχωρήσει σε ορισµένες ενέργειες, ώστε να µπορέσει να επιτύχει τον αρχικό του στόχο.
 7. Δέσµευση για δράση: Ο coach χρειάζεται µε τις ανοιχτές ερωτήσεις που θα κάνει να καταλάβει πόσο αποφασισµένος είναι ο coachee ή πώς θα µπορούσε να σαµποτάρει τον εαυτό του, να υπονοµεύσει την απόφασή του.

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα coaching χρειάζεται να ενδυναµώσουν τους leaders τους µε συνεδρίες coaching ή/και εκπαίδευση στο πώς µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες coaching για να υποστηρίζουν τις οµάδες τους. Είναι απαραίτητο να αναδείξουν τις υψηλότερες αξίες ενσυναίσθησης, ακεραιότητας, ηγεσίας και θέλησης για να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους. Το επίκεντρο είναι πάντα η επίγνωση του ποιοι είµαστε, τι νιώθουµε, πώς θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να είµαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές µας. Αυτές οι διαστάσεις έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην απόδοση του ατόµου και της οµάδας µέσα σε έναν οργανισµό.

Πηγές

 • Blanchard, K. (1994) Leadership and the One-Minute Manager. London: Harper-Collins Business.
 • Conor N., Pokora J. (2007) Coaching & Mentoring at Work: Developing Effective Practice. Maidenhead: Open University Press.
 • Rogers, J. (2004) Coaching Skills: A Handbook. Maidenhead: Open University Press.
 • Starr, J. (2003) The Coaching Manual. London: Pearson Education.
 • Whitmore, J. (2002) Coaching for Performance: GROWing People, Performance and Purpose, 3rd edn. London: Nicholas Brealey.

 

 

Στρατηγικές για να απολαύσουμε τα εορταστικά γεύματα

Τρεις στρατηγικές για να απολαύσουμε τα εορταστικά γεύματα με επίγνωση – και λίγη από την σοφία του NLP, από την Μαργαρίτα Οκτωράτου


Θυμάμαι ακόμα τον εαυτό μου σε παιδική ηλικία μετά τα εορταστικά γεύματα των Χριστουγέννων, να ρωτάω αν μπορώ να καταναλώσω τα γνωστά αντιόξινα ως «βοηθητικά» πέψης που έπαιρναν και οι μεγάλοι για την «καούρα». Όχι, δεν είχαμε οικογενειακώς ΓΟΠ (= γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση), απλώς τρώγαμε υπερβολικά αυτές τις μέρες. Εξάλλου είχαμε φροντίσει να φάμε λιγότερο πριν, ε, θα κάναμε και μία δίαιτα μετά τις γιορτές για να ξεφορτωθούμε ό,τι πήραμε. Αργότερα έμαθα ότι κάτι παρόμοιο κάνουν πολλοί άνθρωποι γύρω μου. Και με κάποιο τρόπο καταφέρνουμε να συνδέσουμε την όμορφη αυτή περίοδο και τις ευκαιρίες για χαρά, χαλάρωση, ψυχαγωγία και πόσα άλλα, άλλοι με ένα φόβο για το φαγητό, και άλλοι με μια σιγουριά ότι θα φάμε πολύ και ότι αργότερα θα ασχοληθούμε με το πώς θα χάσουμε το βάρος που πήραμε.

Ε, λοιπόν, σήμερα θα δούμε τρεις βασικές στρατηγικές ώστε φέτος να απολαύσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ισορροπημένα και ενσυνείδητα και με τη βοήθεια του NLP.

 1. Αναπλαισιώνουμε τις «προβληματικές» πεποιθήσεις

Παραδοσιακά, τα Χριστούγεννα κουβαλάμε την πεποίθηση ότι θα φάμε πολύ. Παντού τριγύρω υπάρχει φαγητό, γλυκά ίσως και αλκοόλ. Και είναι γιορτές, ευκαιρία για χαλάρωση, ένα μικρό ή μεγαλύτερο διάλλειμα που οι περισσότεροι περιμένουμε, έστω (ή και εξαιτίας) των συνθηκών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Υπό το πρίσμα του NLP η πεποίθηση κάθε αυτή, ότι δηλαδή τρώμε ή πίνουμε (πολύ) παραπάνω επειδή στην τελική είναι γιορτές, στην πραγματικότητα βάζει ένα πλαίσιο, δηλαδή ένα όριο που, στην ουσία, περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές μας.

Με τον ίδιο τρόπο που μία κορνίζα βάζει ένα πλαίσιο γύρω από μία εικόνα στην οποία επικεντρώνεται η προσοχή μας, έτσι και μία πεποίθηση όπως «θα φάω μέχρι σκασμού» ή «θα φάω όσα γλυκά δεν έχω φάει όσο κάνω δίαιτα» πολύ απλά καθορίζει τη συμπεριφορά και τις επιλογές μας από πριν. Κάτι σαν…αυτό-εκπληρούμενη προφητεία που όμως στο τέλος της ημέρας ή της εορταστικής περιόδου μας αφήνει με μία δυσάρεστη αίσθηση ή μία ασυμφωνία με την επιθυμία μας να είμαστε και να νιώθουμε καλά.

Τί μπορεί να συμβεί αν αυτή τη φορά αναπλαισιώσουμε αυτή μας την πεποίθηση; Όχι, δεν θα μας θυμίσουμε πόσο «άσχημα» μπορεί να νιώσουμε μετά από ένα βαρύ γεύμα. Κάθε άλλο, μπορούμε να αξιοποιήσουμε μία από τις βασικές αρχές του NLP σύμφωνα με την οποία «Κάθε συμπεριφορά κρύβει μία καλή πρόθεση». Γιατί, αυτή μας η πεποίθηση «θα φάω πολύ επειδή είναι γιορτές και θέλω να χαλαρώσω» πιθανότητα έχει πίσω της μία καλή πρόθεση, ένα καλό σκοπό, να χαλαρώσουμε επειδή είναι γιορτές, να απολαύσουμε καλό φαγητό αντί για τις γρήγορες λύσεις τις περιόδους του τρεξίματος, να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια ή τους φίλους μας. Μπορούμε, λοιπόν να μας κάνουμε ερωτήσεις του τύπου: Πόσο ωραία ευκαιρία είναι να δοκιμάσω γεύματα και γλυκίσματα που έχω να φάω καιρό; Με ποια αγαπημένα μου πρόσωπα είναι ευκαιρία να βρεθώ ή να μιλήσω; Πού μπορούμε να απολαύσουμε ένα ωραίο γεύμα; Πώς μπορώ να αξιοποιήσω καλύτερα τον χρόνο μου με την οικογένεια, τους φίλους ή τον εαυτό μου; Και αν η αλλαγή του νοήματος δεν είναι αρκετή, ας δοκιμάσουμε μία αλλαγή πλαισίου: «Φέτος θα σκάσω – φέτος θα σκάσω σε σχέση με πότε ακριβώς;»

 1. Αλλάζουμε τη στρατηγική μας – και τρώμε και τα άλλα μας γεύματα

Ακόμα και όσοι δεν το έχουν παρατηρήσει, συχνά έχουν μία ολόδική τους «στρατηγική υπερκατανάλωσης φαγητού” τις ημέρες των εορτών. Μήπως έχετε την τάση να περιορίζεστε π.χ. να κάνετε δίαιτα την περίοδο πριν τις γιορτές ώστε να έχετε «περιθώριο» να φάτε παραπάνω στα εορταστικά γεύματα; Μήπως παραλείπετε γεύματα όπως το πρωινό ή και το μεσημεριανό για να φάτε περισσότερο στο δείπνο; Για πολλούς, αυτή η νοοτροπία μπορεί και να οδηγήσει και στο να φτάσουν πεινασμένοι, στερημένοι και με «μάτι που γυαλίζει» από τη λαχτάρα στο εορταστικό τραπέζι. Είναι εκείνο το σημείο ακριβώς στο οποίο η αυτοπειθαρχία πάει περίπατο – και με το δίκιο της. Κάνοντας, λοιπόν, τη δική σας διαδικασία “modelling’ όπως θα λέγαμε στο NLP, ποια είναι η δική σας συμπεριφορά, ο δικός σας τρόπος σκέψης που οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα και με μεγάλη επιτυχία στο να φάτε υπερβολικά;

Πάντως, μία από τις πιο «σωτήριες» συνήθειες τις ημέρες των εορτών, όπως μαρτυρούν όσοι πετυχαίνουν ισορροπία τις μέρες αυτές, είναι το να συνεχίσει κανείς να τρώει τα τακτικά του γεύματα με βάση το πραγματικό αίσθημα της πείνας και του κορεσμού σύμφωνα και με τα όσα μαθαίνουμε στη διαισθητική διατροφή.  Στο κλίμα των ημερών, λοιπόν, μπορούμε να κρατήσουμε ένα πρωινό που μας αρέσει, μας ικανοποιεί και μας «κρατάει» τόσο-όσο μέχρι το επόμενο γεύμα. Μπορούμε να έχουμε ένα ελαφρύ μεσημεριανό ή και σνακ αν το δείπνο αργήσει, καθώς ο μόνος κανόνας που μπορούμε να εμπιστευθούμε είναι το κάλεσμα του σώματός μας. Γιατί, το σώμα μας στην πραγματικότητα θα πει, «γεια, δεν ξέρω τί έχεις στο μυαλό σου, εγώ πάντως χρειάζομαι καύσιμα όλη την ημέρα και δεν θέλω να περιμένω μέχρι το δείπνο και όταν φτάσω στο δείπνο να πεινάσω υπερβολικά, γιατί εκεί ποιος με κρατάει!».

 1. Ισορροπούμε αυτό που λέει το μυαλό, με αυτό που λέει το στομάχι μας

Στο σημείο αυτό, μπορούμε να συνδυάσουμε όσα γνωρίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μυαλό και το σώμα μας όταν τρώμε. Από όσα υπάρχουν στο τραπέζι, και περιμένουμε ότι θα έρθουν και μετά, γιατί πάντα υπάρχει και το μετά, επιλέγουμε τρόφιμα που μας χορταίνουν και μας ικανοποιούν, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο, ισορροπημένο πιάτο. Όπως μας θυμίζει ο εξελιγμένος εγκέφαλος μας, γεμίζουμε με ένα μέρος υδατάνθρακες, για ενέργεια και γεύση, ένα μέρος πρωτεΐνη για κορεσμό και για το καλό των ημερών, λίγο λίπος για γεύση και για κορεσμό, λαχανικά για χρώμα, γεύση και ισορροπία. Και όσο μασάμε και απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά, δίνουμε χρόνο στο γεύμα μας, γιατί όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνουμε μασώντας αργά, τόσο περισσότερο απολαμβάνουμε τις γεύσεις και τις υφές και τα αρώματα, τόσο περισσότερη ικανοποίηση νιώθουμε, και τόσο το μυαλό μας καταφέρνει να αντιληφθεί ότι τρώει και ότι ικανοποιείται και μπορεί και να τερματίσει το γεύμα μας.

Αφήνοντας το καλό για το τέλος, η αλήθεια είναι ότι, πρακτικά συμβαίνουν πολλά στη διάρκεια των εορταστικών γευμάτων: εικόνες, γεύσεις, μυρωδιές, ήχοι, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουμε δει καιρό, συζητήσεις, συνειρμοί (ή αλλιώς άγκυρες) και όλα αυτά συχνά καθιστούν εύκολο το να καταλήξει κανείς, πρακτικά ασυναίσθητα, στην υπερκατανάλωση. Εκεί είναι που συνήθως αποσυνδέεται κανείς από τα μηνύματα και τα σήματα κορεσμού και ικανοποίησης. Και εκεί ακριβώς είναι που μπορεί και να κάνει check in. Πώς νιώθω; Τί σκέφτομαι; Πεινάω ακόμα; Είμαι επαρκώς ικανοποιημένη/ος; Είμαι εντάξει; Πόσο ακόμα πρέπει να φάω (ή όχι) για να μου επιτρέψω να ολοκληρώσω το γεύμα μου και να συνεχίσω τη μέρα μου; Και κάπου εκεί έρχεται και η αυτό-ρύθμιση. Enjoy.

Καλές Γιορτές με Υγεία και Χαρά.

 

Μαργαρίτα Οκτωράτου
Διατροφολόγος – NLP Master Practitioner

Για ποιους λόγους δεν λειτουργεί το «πρέπει να χάσω κιλά»

«Πρέπει να χάσω κιλά». Σας φαίνεται οικείο; Αναγκαίο; Βασανιστικό ίσως;
Αν γνωρίζατε με ποιους τρόπους η έκφραση αυτή «σαμποτάρει» την επιτυχία του όποιου εγχρειρήματός
σας, μάλλον θα αλλάζατε άμεσα –αν μη τι άλλο- τη διατύπωσή της!

 

άρθρο από τη: Μαργαρίτα Οκτωράτου
Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Πτυχιούχος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών
MSc Διατροφή, Δημόσια Υγεία και Πολιτικές Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
NLP Master Practitioner
Nutribalance by mo | Nutrition Mindset ReMODeling®

 

Και τώρα θα σας μιλήσω όσο μπορώ πιο ειλικρινά ως διαιτολόγος με 10ετή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και
15ετή εμπειρία στο να εργάζομαι με ανθρώπους που θέλουν να μειώσουν το βάρος τους: Η φράση
«θέλω να χάσω κιλά» και οτιδήποτε έχει σχέση με «απώλεια» πάντοτε με ενοχλούσε και μου
δημιουργούσε ένα αίσθημα αμηχανίας – μέχρι που μετά και την ολοκλήρωση του NLP Master
Practitioner με την NLPGreece αντιλήφθηκα πλήρως το γιατί.

Και, χωρίς να μπούμε σε «τεχνικές» λεπτομέρειες, απλά ας το αναλογιστούμε λίγο και μαζί. Μπορεί να
θέλετε «χάσετε» κιλά για να είστε πιο υγιής ή για να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας. Και
σκέφτεστε και λέτε «πρέπει να χάσω κιλά».

Για αρχή, τι είναι τα κιλά, κλειδιά για να τα χάσετε; Τι θα συμβεί αν κάποια στιγμή τα ξαναβρείτε; Για
πιο λόγο να θέλετε να «χάσετε» οτιδήποτε; Και, για θυμίστε μου, για πιο λόγο είπαμε ότι «πρέπει» να
χάσετε κιλά;

Όταν «όλα είναι στο μυαλό»

Όλα τα «βασανιστικά» αυτά ερωτήματα μοιάζουν αστεία μεν, σχετίζονται δε με τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί το μυαλό μας. Το μυαλό από το οποίο ξεκινάει οποιαδήποτε συνειδητή προσπάθεια επίτευξης
οποιουδήποτε στόχου όπως είναι και η μείωση του βάρους. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

 • Μία από τις βασικές «αρχές λειτουργίας» του ανθρώπινου εγκεφάλου είναι ότι εξυπηρετεί έναν
  απώτερο σκοπό – που είναι να διασφαλίσει την επιβίωση και διαιώνισή μας. Και έχει πολλούς
  (νευρο-βιο-ψυχολογικούς) μηχανισμούς για να διασφαλίζει κάτι τέτοιο – όπως το να συνεργάζεται
  περίφημα με το πεπτικό μας σύστημα και τις… λιποαποθήκες μας. Ενδεικτικά, όταν «αδειάζει» το
  στομάχι, ή «πέφτουν» τα επίπεδα ενέργειας στον οργανισμό, ή ακόμα και του λίπους στο σώμα
  (όταν π.χ. διώχνουμε τα πρώτα μας κιλά σε μια διαδικασία «δίαιτας»), τότε εκκρίνονται οι ορμόνες
  της πείνας (π.χ. γκρελίνη), ώστε να αυξηθεί η λήψη τροφής και να εξισσοροπηθούν τα αποθέματα
  ενέργειας | να γεμίσει το στομάχι | να ξαναγεμίσουν με λίπος τα λιποκύτταρα. Και όλα αυτά στα
  πλαίσια της «ομοιόστασης», δηλαδή της ζωτικής αρχής για διατήρηση της εσωτερικής κατάστασης
  του οργανισμού ως έχει – έστω και με πολλά κιλά. Γιατί ποιος μας είπε ότι ο εγκέφαλός μας τα
  θεωρεί «περιττά»;
 • Και είναι και το κέντρο ανταμοιβής: όλες εκείνες οι δομές του εγκεφάλου και τα νευρικά μονοπάτια
  που είναι υπεύθυνα για την αντίληψη της ανταμοιβής – από εκείνη που σχετίζεται με την συνειρμική
  μάθηση (που εξηγεί την ικανοποίησή μας όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο), το σύστημα παροχής
  κινήτρων (που εξηγεί την κινητοποίηση ή την λαχτάρα μας να κάνουμε οτιδήποτε) και τα
  συναισθήματα που σχετίζονται με την ευχαρίστηση και την ηδονή. Κοινώς, όταν τρώμε κάτι νόστιμο
  ενεργοποιείται το κέντρο ανταμοιβής στον εγκέφαλό μας και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο
  είμαστε «δικτυωμένοι» σε επίπεδο εγκεφάλου είναι και απολύτως φυσιολογικό το να συνεχίζουμε
  να αναζητούμε αυτό το κάτι νόστιμο που μας προκαλεί ευχαρίστηση. Αυτό ίσως εξηγεί το γιατί
  μερικές φορές σε κάποιους από εμάς φαντάζει τόσο δύσκολο το να μην καταφύγουμε σε εκείνο το
  φαγητό ή γλυκό – ειδικά όταν νιώθουμε δυσάρεστα. Και, αντίθετα, γιατί πάντα υπάρχει και κάτι
  θετικό, το γιατί νιώθουμε ικανοποίηση όταν πετυχαίνουμε οτιδήποτε – μικρό ή μεγάλο. Και αυτό το
  τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία όταν επιλέγουμε – και σχεδιάζουμε – το σχέδιο δράσης μας για να
  διώξουμε – συνειδητά αυτή τη φορά – τα περιττά κιλά.
 • Και είναι και οι γνωστικοί μηχανισμοί και όλες εκείνες οι διαδικασίες με τις οποίες αποφασίζουμε το
  τί, πόσο και πότε να φάμε. Και οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τη μνήμη και την ικανότητά μας
  να ανακαλούμε προηγούμενες εμπειρίες μας σε σχέση με το φαγητό, τις προσδοκίες, τις διαδικασίες
  με τις οποίες λαμβάνουμε αποφάσεις, ακόμα και τις πεποιθήσεις ή και αντιλήψεις μας σχετικά με
  την κατανάλωση φαγητού και τις συνέπειες των επιλογών αυτών στο κοντινό ή άμεσο μέλλον. Σε
  ένα καλό σενάριο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, ακόμα και αν πεινάμε πραγματικά (βιολογική πείνα)
  ή νιώθουμε έντονα την ανάγκη να φάμε επειδή περιμένουμε ότι θα νιώσουμε στιγμιαία καλύτερα,
  μπορούμε τελικά να «αντισταθούμε» στο όποιο ερέθισμα π.χ. με το να στρέψουμε την προσοχή μας
  αλλού, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μας να νιώσουμε καλύτερα με μία άλλη επιλογή, ή να
  εστιάσουμε στα οφέλη που θα αποκομίσουμε μελλοντικά. Σε ένα όχι καλό σενάριο, και δεδομένου
  ότι μιλάμε για γνωστικές λειτουργίες (μνήμη, αντίληψη, διαδικασία λήψης αποφάσεων, μάθηση,
  κ.λπ.), και για ερεθίσματα (π.χ. εικόνα ή σκέψη), τρόπους σκέψης (π.χ. μπορώ ή δεν μπορώ να
  αντισταθώ) και παραγόμενες συμπεριφορές (ελέγχω ή υπερκαταναλώνω), μπορούμε να
  χαρτογραφήσουμε, να τροποποιήσουμε και να εξασκήσουμε κάθε ένα από αυτά ώστε να παράξουμε
  το πιο λειτουργικό για εμάς αποτέλεσμα.

Μια αρχή ελέγχου, πολλοί εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης

Ας έχουμε κατά νου ότι, επί της αρχής, το σωματικό μας βάρος δεν «χάνεται» από μόνο του ή με κάποιο
αδιευκρίνιστο μηχανισμό. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας. Δηλαδή, η
ενέργεια από οτιδήποτε τρώμε ή πίνουμε θα πρέπει να είναι μικρότερη από όση δαπανούμε για τις
μεταβολικές μας ανάγκες και τη σωματική μας δραστηριότητα. Και αυτό το αρνητικό ενεργειακό
ισοζύγιο να το επιδιώκουμε και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το αρχικό και με το
βάρος που θέλουμε να διώξουμε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες μας – καθώς και τη
μέθοδο/διαδικασία/προσέγγιση που θα επιλέξουμε. Για την ακρίβεια, χρειάζεται ένα αρνητικό ισοζύγιο
της τάξης των 7500kcal για να φύγει ένα κιλό βάρους και σε χρονικό διάστημα που υπό φυσιολογικές
συνθήκες ορίζουμε εμείς. Και η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθά – όχι μόνο για να «καίμε»
περισσότερες θερμίδες, αλλά και για να κρατάμε τη μυϊκή μας μάζα, και το μεταβολικό ρυθμό μας σε
εγρήγορση, και για να νιώθουμε και καλά (με τις γνωστές ενδορφίνες που παράγονται κατά την
άσκηση). Τρόποι για να πετύχουμε το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να υπάρχουν πολλοί –
θερμιδικός περιορισμός στα πρότυπα του μεσογειακού μοντέλου διατροφής ή και όχι, δίαιτες της μόδας
ή «FAD» κ.ο.κ. Χωρίς να είναι πρόθεση του παρόντος άρθρου να μιλήσει για την προσέγγιση που είναι
ασφαλής για την υγεία όσο και αποτελεσματική, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους που
προαναφέραμε, καθένας από εμάς, όταν έρχεται η στιγμή να ελέγξει το βάρος του, ελέγχει την
προσέγγιση που είναι εφικτή και ρεαλιστική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη για εμάς και τις ανάγκες μας;
Λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για «έξυπνη» στοχοθεσία (ώστε το εγχείρημα να είναι «καταδικασμένο» να
πετύχει) και πλάνο δράσης με ενδιάμεσα σημεία ελέγχου και δυνατότητα επαναπροσαρμογής με βάση
τα αποτελέσματα; Τελικά, δρούμε βάσει σχεδίου ή απλά ευχόμαστε να χάσουμε τα περιττά μας κιλά;
Από όλα τα παραπάνω, και ακόμα περισσότερα που θα αναλύσουμε μελλοντικά, φαίνεται ότι, το «θέλω
να χάσω» (ως πρόταση ή επιθυμία) δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει – τουλάχιστον για το μυαλό
μας σε επίπεδο νοητικής λειτουργίας – ένα ισχυρό κίνητρο ώστε να κάνει οτιδήποτε – πόσο μάλλον να
μειώσει τα αποθέματα λίπους του και να ρισκάρει να «απωλέσει» και τη μία από τις λίγες και άμεσες
πηγές απόλαυσής του. Όταν λοιπόν αποφασίζουμε ότι, το να μειώσουμε το βάρος μας είναι σημαντικό
για εμάς, θα έχουμε πολύ περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε όταν θέσουμε ξεκάθαρους,
ρεαλιστικούς στόχους, και έπειτα καταστρώσουμε ένα σχέδιο που λαμβάνει υπόψη όλους τους
μηχανισμούς και όλες τις παραμέτρους, το ακολουθήσουμε βήμα-βήμα, και το αναπροσαρμόσουμε
όποτε χρειαστεί, μέχρι να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Και αυτό μπορεί να είναι άλλη μία υπέροχη
ιστορία επιτυχίας.

reality pic

Η πραγματικότητα, είναι μία;

– Όλα πάνε στραβά, δηλώνει ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου.

– Όλα; ρωτάω.

– Ναι όλα… η ζωή μου, οι σχέσεις μου, η δουλειά μου, τα οικονομικά μου, μια δυστυχία και ένα μόνιμο άγχος!

Και είναι έτοιμος να μου δώσει πλήθος απαντήσεων για να δικαιολογήσει το «όλα και άλλα τόσα», το τεράστιο βάρος της απογοήτευσης και του άγχους που βιώνει…

Να υποστηρίξει με όλο του το είναι την ταμπέλα που έχει προσδώσει στον εαυτό του: «Δυστυχισμένος και Αγχωμένος».

Το πιθανότερο είναι ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου να περιμένει να βυθιστούμε μαζί μέσα στα «προβλήματα» του, να ταυτιστώ με τις ανησυχίες του, να του συμπαρασταθώ και να του υποσχεθώ ότι όλα θα πάνε καλά.

Αυτό που σίγουρα δεν περιμένει να ακούσει είναι η ερώτηση «ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΕΙ ΣΩΣΤΑ;» και εκεί συνήθως είναι λιγομίλητος ή ακολουθεί σιωπή.

reality pic

Μέσα από την επικοινωνία μας, εντοπίζω μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση. Οι επιτυχίες του συνδέονται με την ευτυχία του. Όταν επιτυγχάνει είναι ευτυχισμένος και για να είναι ευτυχισμένος πρέπει να πετυχαίνει σε όλα ή στα περισσότερα.

Μια ευτυχία που συνδέεται με πετυχημένες σχέσεις, με πετυχημένη εργασία, με χρήματα και καταξίωση.

Δίχως να απορρίπτω τα παραπάνω, χωρίς να μειώνουμε τη σημασία που έχουν για τον καθένα και τα στάνταρ του, τον προτρέπω να αναρωτηθεί αν αυτά και μόνο συνιστούν την ευτυχία;

Αν και χωρίς αυτά ή με λιγότερα από αυτά, μπορεί να νιώσει κάποιος ευτυχισμένος; Αν αυτά έχει μάθει πως είναι ιδανικά ή πιθανά του έμαθαν ότι είναι. Αυτά που είδε στις ταινίες ή διάβασε στα περιοδικά περί ευτυχισμένης και επιτυχημένης ζωής.

«Αν δεν προκύψει η επιτυχία, τι κάνεις; Βουλιάζεις; Μπλοκάρεις; Μένεις στάσιμος; Νιώθεις αποτυχημένος; Είσαι δυστυχισμένος;»

Το θέμα είναι πως εσύ προσεγγίζεις τον εαυτό σου. Πως εσύ βλέπεις και προσεγγίζεις τη ζωή σου.. Τι στάση κρατάς; Τι εννοείς εσύ επιτυχία.. τι εννοείς εσύ ευτυχία;

Ποια είναι τα κριτήρια τα δικά σου για να νιώθεις ευτυχισμένος; Μήπως χρειάζεται να επαναπροσδιορίσεις τα κριτήρια αυτά; Να αναθεωρήσεις τη στάση σου; Να ξανασκεφτείς;

Ναι εντάξει, καταλαβαίνω, στην παρούσα φάση κάποια θέματα δεν πάνε όπως τα θέλεις και δεν έχεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Κάποιες αποφάσεις και γεγονότα, οι σκέψεις και οι στρατηγικές που είχες στο παρελθόν δεν λειτούργησαν και τώρα φανερώνονται στο παρόν σου.

Μην ελπίζεις σε ένα καλύτερο παρελθόν, δε τι κάνεις στο εδώ και τώρα, στο από δω και πέρα…

Οργανώσου με σύνεση, όρισε στόχους για αυτά που σε απασχολούν. Σιγά-σιγά, ένα-ένα, αν αυτό επιθυμείς. Προχώρα σε δράσεις και δεσμεύσου στον εαυτό σου. Ότι κάνεις το κάνεις για σένα, για τον εαυτό σου, για την προσωπική σου ευτυχία, για τα δικά σου σημαντικά.

Και πάρε και το χρόνο σου, μην βιάζεσαι…Χρειάζεται χρόνος, επιμονή, θέληση και πείσμα προκειμένου να απαλλαγείς απ’ ό,τι δεν προσθέτει αξία στη ζωή σου, προκειμένου να δημιουργήσεις χώρο για ό,τι τη νοηματοδοτεί.

Εστίασε σε αυτά που πάνε σωστά, στα θετικά και στη χαρά που νιώθεις μέσα από αυτά.. είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Και άντλησε χαρά από οτιδήποτε, είτε σπουδαίο είτε λιγότερο σπουδαίο. Και εκεί ξανασκέψου το αρχικό, σαρωτικό «όλα». Τότε θα μειωθεί η ανησυχία σου και θα αρχίσεις να βλέπεις λίγο πιο καθαρά.

Εν τέλει, τι σημαίνει στραβά, μήπως έχεις δώσει τεράστια δύναμη στη λέξη αυτή; Μήπως δεν είναι τελικά τόσο στραβά;

Ακόμη και έτσι να είναι, δε τα σαν πρόκληση, έχεις τη δύναμη και τη θέληση να αλλάξεις αν αυτό θέλεις. Οι αλλαγές θα προκύψουν μέσα από την αγάπη που έχεις για σένα και την βαθιά απογοήτευση που νιώθεις. Δες τα συναισθήματα σου σαν τους πιο πολύτιμους συμμάχους σου, αυτά θα σου δώσουν την ορμή που χρειάζεσαι.

Αν λοιπόν μου λες ότι «όλα πάνε στραβά», εγώ θα σου ανταπαντώ «τι πάει σωστά»; Κάποια στιγμή να είσαι σίγουρος ότι θα πάψεις να είσαι λιγομίλητος. Θα έχεις πολλά να μου πεις!

Αυτό μπορώ να στο υποσχεθώ…

Δώρα Κάχρου
NLP Coach, Consulting & Support Group

 

1η δημοσίευση: εδώ

Σημαντικές επισημάνσεις για το NLP


Τί συμβαίνει με το NLP και τί πρέπει να προσέχω;
Εδώ και χρόνια προσωπικά έχω γράψει διάφορα άρθρα και αναφερθεί σε επισημάνσεις σχετικά με σημεία προσοχής για τα τρία γράμματα – NLP Νeuro Linguistic Programming. Το ενδιαφέρον γι αυτό είναι συνεχώς αυξανόμενο. Συνεπώς, συνεχώς προστίθενται διάφορα ινστιτούτα, εκπαιδευτές, σύμβουλοι, συνασπισμοί και σωματεία, οι οποίοι μιλούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνικές τους, για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική διάκριση μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων, για διάφορες βεβαιώσεις, διπλώματα και συναφείς περγαμηνές. Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις απλά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.

Ένας από τους στόχους της nlpgreece® από το 1998 και στο πλαίσιο του affiliation με το NLP University, Santa Cruz California, είναι να εκπαιδεύει να ενημερώνει και να κατευθύνει σωστά τους ενδιαφερομένους για το σύστημα NLP τις θεμελιώδεις αρχές του, τις πρακτικές και τις πολλαπλές εφαρμογές του, με επιστημονική γνώση και ήθος. Μέσα από την 20ετη πείρα μας τόσο στην Ελλάδα και Κύπρο καθώς και με τη συνεργασία μας με τη διεθνή κοινότητα του πανεπιστημίου NLP University Global Alumni, συγκεντρώσαμε στοιχεία με σκοπό να:
• μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογούν την ακρίβεια και την εγκυρότητα της πληθώρας πληροφορίας που διατίθεται, και να μην γίνονται άστοχες ενέργειες
• διασφαλίσουμε την εγκυρότητα του συστήματος και την διατήρηση των υψηλών προτύπων των διεθνών σχολών, και να διαχωρίσουμε από τις διάφορες και διαφορετικές προθέσεις φερόμενων ως NLP γνώστες
• δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ενημέρωσης και κάλυψης κενών που ενδεχομένως οδηγούν σε παραπληροφόρηση

Πως Επιλέγουμε NLP

Τι πραγματικά είναι NLP

Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;»
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.

O Dr. Richard Bandler, συνδημιουργός του συστήματος είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πώς λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος. Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν. Κύριες επιστήμες με τις οποίες συνδέεται είναι η ψυχολογία (cognitive behavior), η βιολογία, η νευροεπιστήμη, (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.

Γίνονται αναφορές στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι πολλά παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.

Το NLP είναι ένα σύστημα το οποίο περιγράφει τη φύση της ανθρώπινης συμπεριφοράς το δυναμικό και τις δυνατότητες που προσφέρει. Άρα το NLP προϋποθέτει επαφή με την ανθρώπινη φύση και τους μηχανισμούς της για να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες.

Το NLP έχει υποστεί και την κριτική του… και δικαίως
Τόσο το εύρος των εφαρμογών όσο και η επιλογή και χρήση των τεχνικών από διαφόρους σε επιμέρους κλάδους δεν είναι καθόλου ίδιες. Οι δυνατότητες αυτού του μοντέλου όσο και οι προσεγγίσεις του, είναι πολλές και ανάλογα με την περίπτωση εξειδικεύονται, προσφέρουν κατάλληλο υλικό που οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν και να διευρύνουν τις επιλογές τους.

Πριν 40 χρόνια το NLP ξεκίνησε μελετώντας συμπεριφορές διάσημων ιατρών και την αποτελεσματικότητα που είχαν στη δουλειά τους. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός ότι πολλά προγράμματα NLP βασίζουν το syllabus τους σε εκείνες τις πρώτες τεχνικές 1ης γενιά NLP που είχαν σχέση με θεραπεία, τεχνικές ύπνωσης κλπ.

Δεν είναι όμως NLP αυτό. Ούτε αποτελεσματικό για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει το NLP στην καθημερινή του προσωπική και κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική του ενασχόληση. Σ’αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αναζητήσει εφαρμογές και πρακτικές των τεχνικών του NLP που να περιλαμβάνουν πρωτόκολλα πέρα από τη θεραπεία και την ύπνωση.

Η 2η γενιά τεχνικών NLP προήλθε από την μελέτη επιμέρους επιστημονικών κλάδων. Eμπλουτίστηκε με τεχνικές και εξειδικεύτηκε από τους επιγόνους και επεκτάθηκε καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων όπως λ.χ. επιχειρήσεις, εκπαίδευση, νομικές επιστήμες, επικοινωνία.

Αυτή τη στιγμή μελετώνται οι διαφορές στο mindset των game changers και έχουν ήδη αναπτυχθεί νέες τεχνικές και εξειδικευμένες προσεγγίσεις, στη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά (the difference that makes the difference) όχι μόνο στην ιδιοσυγκρασία τους αλλά και κυρίως στο έργο τους.

Συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς βοηθούν στο να αντληθούν συμπεράσματα από τη μελέτη και εφαρμογή για την εκάστοτε περίπτωση και κλάδο στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation.

Το 3ης γενιάς NLP στην ουσία δεν ισχυροποιεί μόνο την αγαστή συνεργασία του συστήματος με επιστημονικούς φορείς ως αναμφισβήτητο επιστημονικό προϊόν, αλλά κυρίως εστιάζει στην ανάδειξη και στην αποκωδικοποίηση της ειδοποιούς διαφοράς εκείνων που άλλαξαν το παγκόσμιο παιχνίδι και διακρίθηκαν παράλληλα με την προσφορά στην κοινή πρόοδο.

«Λίγο» ή «πολύ» NLP αλλά πάντα «σωστά» NLP

Πώς μπορώ να εξοικειωθώ με το σύστημα NLP
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα NLP που προσφέρονται στην αγορά από ειδικούς.

Εισαγωγικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στη σωστή ενημέρωση και εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη συλλογιστική του NLP.

Εξειδικευμένα προγράμματα με επιλεγμένες τεχνικές του NLP, που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το NLP έχει πολλά και διαφορετικά πρωτόκολλα εφαρμογής λόγω της μελέτης σε πολλά πεδία και κλάδους, όπως ήδη προαναφερθήκαμε, τα οποία καλύπτουν θέματα για προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική εξέλιξη, καινοτόμες προσεγγίσεις στο coaching, στην εκπαίδευση.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν και προσφέρονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί στην επάρκεια της γνώσης μέσα από τους κύκλους NLP Certification από τις έγκριτες, διεθνείς σχολές.

NLP Certifications
Αν κάποιος επιθυμεί να μελετήσει σε βάθος το σύστημα NLP και να πιστοποιηθεί, υπάρχουν τα προγράμματα NLP Certification που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη εκμάθηση του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδεύονται σε βάθος όχι μόνο για την προσωπική τους εξέλιξη αλλά πως να το αξιοποιήσουν ως επαγγελματικό εργαλείο.

Σ’αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι επενδύουν σε χρόνο και χρήμα και μαθαίνουν τις τεχνικές σε βάθος καθώς και πώς να τις εφαρμόζουν στο επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, παράλληλα με το να μπορούν να το αξιοποιούν για τους ίδιους.

Δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία από το να μπει κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να συνειδητοποιήσει ότι δεν κάλυψε αυτό που ζητούσε.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η απογοήτευση να μη χρεώνεται ως έπρεπε στο ινστιτούτο, στον trainer και τις εμπορικές του προθέσεις, αλλά να παίρνει η μπάλα και το σύστημα NLP συλλήβδην.

Είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να έρχεται σε επαφή και να διερευνά προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να διαμορφώσει άποψη τόσο για τους trainers και τις σχολές, το υπόβαθρο τους όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως επίσης είναι σημαντικό να προσέχει ελκυστικές marketing προσεγγίσεις χωρίς όμως ουσιαστικό και πραγματικό αντίκρισμα.

Απαιτούμενος χρόνος για τα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης στο σύστημα -NLP Certification;
Τα προγράμματα ολοκληρωμένης εκμάθησης όλων των τεχνικών και εφαρμογών -NLP Certification- είναι μια απαιτητική εμπειρία και από την πλευρά του ενδιαφερομένου και από την πλευρά των NLP trainers.

Ξεκινά με το πρόγραμμα NLP Practitioner Certification. Η κλασσική χρονική διάρκεια του είναι μίνιμουμ 120 ώρες ακαδημαϊκής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Tο syllabus και οι τεχνικές που εξετάζονται σε ένα πρόγραμμα Certification είναι ευρύ, όπου συνεχώς προστίθενται τεχνικές και προσεγγίσεις. Ήδη διανύουμε την 3η γενιά NLP καθότι το σύστημα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς λόγω της
1. θεμελιώδους βάσης του που είναι το modelling (συνεχής μελέτη συμπεριφορών που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους
2. έρευνας και των συμπερασμάτων των νευροεπιστημών, αναφορικά στην νευροπλαστικότητα

Αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορροφηθεί η ύλη σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε βαθμό που να επιτρέπει στους μετέχοντες να εξασκήσουν τις τεχνικές, να φέρουν feedback, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, να συζητήσουν κάποιες εμπειρίες τους, να διερευνήσουν την πρακτική πλευρά και την εφαρμογή στην πράξη αυτών των τεχνικών και ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής.

Σε πολλές δε περιπτώσεις παρατηρείται ότι δεν προσφέρεται εύκολα στον κόσμο η δυνατότητα χρόνου να διαφωνήσει, να κριτικάρει, να αμφισβητήσει, να προκαλέσει κουβέντα δημιουργική που θα τον βοηθήσει να καταλήξει σε κατασταλαγμένη γνώση.

Όλα αυτά τα στάδια είναι απαραίτητα στην εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης. Οι αρθρωτές ενότητες ακαδημαϊκής άσκησης με μεσοδιαστήματα πρακτική εφαρμογής έχει διαπιστωθεί από τη διεθνή κοινότητα Global NLP Community ότι λειτουργεί και αποδίδει αποτελέσματα.

Ιδανικός αριθμός μετεχόντων στα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης στο σύστημα -NLP Certification;
Η συνεχής ροή feedback για την εξάσκηση κα εμπέδωση των τεχνικών συμβάλει στην απόκτηση των δεξιοτήτων στο NLP. Μπορεί κάποιος να βρει σε μια αίθουσα από 30 έως και 100+ μετέχοντες, όπως συμβαίνει σε Global Certifications από τους δημιουργούς και πρωτεργάτες του NLP. Σ’αυτές τις περιπτώσεις για το feedback και την εξατομικευμένη συμβούλευση, επιστρατεύονται assistant trainers, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τον κύκλο των απαραίτητων προγραμμάτων για Certification και έχουν έτσι την ευκαιρία μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία εποπτείας των μετεχόντων σε μικρές ομάδες, να κάνουν την εξάσκησή τους και να ενισχύσουν την πείρα τους εφόσον θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο επαγγελματικά.

Πρακτική εκπαίδευση και εποπτεία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πιστοποίησης είτε ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγάλος, είτε κάποιος μπει σε μια αίθουσα με 15 maximum άτομα. Σ’αυτή την περίπτωση, τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και τα άτομα με NLP Certifications και το δικαίωμα να πλαισιώνουν και να λειτουργούν ως facilitators, γιατί ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την άσκησή τους και να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους, έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης συμβούλευσης από τον ή τους έμπειρους NLP trainers.

Θέλω να μάθω ποιος θα με μάθει NLP

NLP trainers
Τι κατάρτιση διαθέτουν οι trainers; Πως υποστηρίζουν το σύστημα NLP; Τι τυπικά προσόντα διαθέτουν συναφή προς το αντικείμενο ενασχόλησης τους; Ποιος είναι ο οργανισμός πιστοποίησής τους και ποια τα διαπιστευτήρια τους ως προς και εφαρμογής των τεχνικών NLP; Πόσο έμπειροι είναι στο θέμα ενασχόλησης για το οποίο ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε το NLP; Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να διερευνούν.

Το να περάσει κάποιος από τα επίπεδα εκμάθησης του NLP για να γίνει πιστοποιημένος NLP trainer εμπεριείχε ένα κύκλο πιστοποιήσεων Practitioner, Master Practitioner, Trainer, Master Trainer, ο οποίος εμπλουτίζεται με συνεχείς ενημερώσεις και παρακολουθήσεις επί των εξελίξεων και των επιστημονικών ερευνών. Ένα διακριτό στοιχείο της αποτελεσματικότητας των έμπειρων, καταρτισμένων και με επιστημονικό υπόβαθρο trainers είναι ότι ενημερώνονται και μπορούν με σοβαρότητα και τεκμηρίωση να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση.

Οι NLP trainers αποκτούν άδεια και επάρκεια να πιστοποιούν. Σ’αυτούς βασίζεται η σωστή διάδοση και εφαρμογή του συστήματος NLP βασισμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας που έχουν χαραχτεί από τις παγκόσμιες κορυφαίες σχολές και οργανισμούς NLP.

Φορείς πιστοποίησης NLP Certification
Έχουν δημιουργηθεί πολλοί οργανισμοί και σωματεία εκπαιδευτών NLP trainers που πρoσφέρουν πιστοποιήσεις Certifications. Εδώ είναι ένα σημείο αμφιλεγόμενο και είναι φυσικό ο κάθε trainer θα προσπαθήσει να πουλήσει το ινστιτούτο ή το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Υπάρχουν σχολές που συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς σχολές και οργανισμούς και τους δημιουργούς του συστήματος NLP, όπως υπάρχουν ινστιτούτα, τα οποία συνδέονται με σωματεία που εχουν προκύψει από ενώσεις trainers. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι δημιουργούνται σωματεία και φορείς τα οποία αυτοαποκαλούνται οργανισμοί πιστοποίησης χωρίς όμως κατοχύρωση της εγκυρότητας τους, πράγμα το οποίο μεταφέρεται και στο ινστιτούτο και στους trainer που συνδέονται μαζί του.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει τη ποιότητα και να δημιουργεί εστίες ελλειματικής & αμφίβολης πρακτικής. Οι πιστοποιήσεις Certifications εγκυρότητας αξιοπιστίας είναι συνάρτηση της σχολής/ οργανισμού, του συνολικού ακαδημαικού υπόβαθρου trainer, της εξειδίκευσης.

Πολλοί trainers, στην προσπάθεια τους να πείσουν, επιδεικνύουν ποικίλες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις και χρησιμοποιούν τίτλους οι οποίοι απέχουν πολύ από τα πρότυπα ποιότητας επαγγελματισμού και δεοντολογίας όπως έχουν ορισθεί από τους δημιουργούς και πρωτεργάτες του συστήματος NLP.

Το NLP είναι επιστημονικό σύστημα διερεύνησης αλλά δεν υποκαθιστά άλλες επιστήμες κι επαγγέλματα

Όπου ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί το μυαλό του για να κάνει κάτι, υπάρχει NLP. Όπου υπάρχει αποτελεσματικότητα, το NLP μελετά αποκωδικοποιεί (modeling process) και μεταδίδει πώς αυτά επιτυγχάνονται και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πως κάποιος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αναδεικνύει το δυναμικό του, αξιοποιεί καταστάσεις, και πετυχαίνει το αποτέλεσμα που θέλει.

NLP και ψυχολογία
Οι πρώτοι τους οποίους μελέτησαν ήταν διάσημοι ψυχίατροι, ψυχολόγοι οι οποίοι είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά στοιχεία στην προσέγγιση, στην δημιουργία αποδοχής από τους πελάτες τους, στην παρατήρηση και στη διάθεση για ευελιξία, χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούσαν στο να τους πείθουν να θέλουν να κάνουν αλλαγές με πολύ καλά αποτελέσματα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επαγγελματιών διαμορφώνεται σε λεπτά σημεία στην επαφή με τους πελάτες τους, όπου απαιτούνται αυξημένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και γνώση για το πώς γίνεται μια συζήτηση, ώστε πέρα από το να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, -να γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων, και δύσκολων καταστάσεων.

Σ’αυτό το πλαίσιο το σύστημα NLP, προτείνει καινοτόμες τεχνικές αποτελεσματικής προσέγγισης και επαφής με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ειδικότητες συμβουλευτικής για την σωματική/συναισθηματική ισορροπία, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο τους προσεγγίσεών τους, να ενισχύσουν την πειθώ τους και να διευκολύνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Το να μελετήσει και να εξειδικευτεί κάποιος στις εφαρμογές του NLP δεν τον καθιστά ψυχολόγο. Με το ίδιο σκεπτικό ένας γνώστης του NLP δεν γίνεται Neuroscientist. Για τον κλάδο της νευροεπιστήμης (neuroscience) χρειάζονται ειδικές ακαδημαϊκές σπουδές και μεγάλη εργαστηριακή έρευνα. Ένας ψυχολόγος όμως μπορεί να εκπαιδευτεί και να βάλει γρήγορα σε εφαρμογή, λόγω του ακαδημαϊκού του υπόβαθρου και της εξειδίκευσης, άμεσα τις τεχνικές του NLP με τους πελάτες του.

NLP κι άλλα επαγγέλματα
Το σύστημα NLP διαθέτει τεχνικές οι οποίες εξειδικεύονται για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δώσουν ώθηση και σωστή κατεύθυνση και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους, και να ξεχωρίζουν στο περιβάλλον τους για την αποτελεσματικότητά τους.

Ο καθένας ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μπορεί να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει τις τεχνικές του ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται δε να έχει το αντίστοιχο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και να διαθέτει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια πρώτα.

Το να μελετήσει και να εξειδικευτεί κάποιος στις εφαρμογές του NLP δεν τον καθιστά αντίστοιχα γιατρό, marketeer, καθηγητή, επικοινωνιολόγο κλπ. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές NLP προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του να εξασκήσουν την αντιληπτικότητα τους, την ευελιξία της σκέψης τους. Ένας επικοινωνιολόγος μπορεί να επιλέγει από το ρεπερτόριό των τεχνικών του, το NLP για να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην προσέγγιση και την εξυπηρέτηση των πελατών του για τη διαμόρφωση του προσωπικού εκτοπίσματος τους στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται. Κάποιος που ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να βελτιώσει τις τεχνικές του συνδυάζοντας τις με το σύστημα NLP.

Ο καθένας μας μπορεί να υιοθετήσει τις προσεγγίσεις του και να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί.

NLP Coaching
Το Coaching είναι πλέον διαδεδομένο ως μία επαγγελματική ενασχόληση και στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να εντρυφήσει στο NLP Coaching και να μπει στη διαδικασία άσκησης ξεκινώντας με το NLP Practitioner Certification το οποίο προσμετράται εφόσον η πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα έγκριτης σχολής και trainers.

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών γίνεται με το NLP Master Practitioner Certification , με συνεχείς παρακολουθήσεις νέων προσεγγίσεων, συγκέντρωση ωρών εμπειρίας μέσα από εποπτεία και γνώση και συμμόρφωση στον κώδικά δεοντολογίας που προβλέπεται. Όλα αυτά τα στάδια , επειδή εμπεριέχουν πρακτική άσκηση, μεταφράζονται σε απόκτηση CPDs.

Με το NLP μπορείς να βοηθήσεις και να αλλάξεις τους άλλους
Επικρατεί μια τάση του κόσμου να θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους. Κι όσο αλτρουιστικό ακούγεται αυτό, τόση παρεξήγηση έχει επιφέρει αυτή η τάση. Πολλοί επιδίδονται σε ένα αγώνα να προσελκύσουν για το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους που έχουν σχεδιάσει, πατώντας με χάρισμα και πειθώ σε κλασσικές αναζητήσεις για κατάκτηση της επιτυχίας, πραγματοποίηση ονείρων και αλλαγών, διαχείριση προβλημάτων.

Σε ένα από τα πράγματα που συμφωνούν οι συνδημιουργοί του συστήματος Bandler και Grinder είναι ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε από συνήθεια και αυτόματα και χωρίς να το παίρνουμε είδηση άρα ασυνείδητα. Συνειδητοποιούμε όμως τι κάναμε και τι δεν δούλεψε στο τέλος της ημέρας και ίσως όταν είναι πλέον αργά. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κάποιος να συνειδητοποιεί πράγματα για τον εαυτό του πρώτα. Το NLP είναι ένα σύστημα και προσφέρει εργαλεία, στα οποία κάποιος μπορεί αποκτήσει πρόσβαση και να κατανοήσει τί κάνει και πώς, όταν λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (modelling) και να αξιοποιήσει τεχνικές για να διευρύνουν τον κόσμο των επιλογών τους στη διαχείριση καταστάσεων. Το μυαλό του ανθρώπου έχει πληθώρα δυνατοτήτων και εκπληκτική ικανότητα να μαθαίνει, να επεξεργάζεται δεδομένα και νέες επιλογές, και να αναπτύσσεται. Το NLP προσφέρει έδαφος για παρατήρηση καταρχάς. Συνδυασμός προσεγγίσεων στοχεύουν στην συστημική μελέτη και χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολουθεί η σκέψη μας, στην αποτύπωση λεπτομερειών που κατευθύνουν να αντιληφθούμε τις προσωπικές δυνατότητες μας και να τις αναμορφώσουμε σε ποιοτικότερη και πληρέστερη εκδοχή.

NLP & Hypnosis
Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της διαδικασίας αποτύπωσης προτύπων διακριτής αποτελεσματικότητας, ως η βάση του συστήματος NLP, ήταν η μελέτη του ψυχιάτρου και ιδρυτή της κλινικής ύπνωσης Milton Erickson. Αυτό συνετέλεσε στο να μπορέσουν να αποτυπωθούν τα μοτίβα του λόγου του. Το όφελος μέσα από αυτό ήταν να αποτυπωθούν με ένα δομημένο τρόπο οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούσε στη θεραπεία. Ένα επιπλέον όφελος ήταν να κατανοηθούν πως τα μοτίβα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα σε άλλους τομείς, πέραν της θεραπείας, μέσα από τον τρόπο που μιλάμε, γινόμαστε πειστικοί ή όχι. Το NLP δεν είναι ύπνωση, ούτε η ύπνωση είναι NLP. Το NLP εκπαιδεύει στην κατανόηση και αναγνώριση αυτών των μοτίβων και στην δόμηση προσεγγίσεων σε διάφορους τομείς. Το να εμβαθύνει κάποιος στην κλινική ύπνωση για θεραπευτικούς λόγους με ασφάλεια χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση και υπάρχουν επίπεδα στα οποία μπορεί να μπει. Το Ericksonian Foundation επιτρέπει την πρόσβαση σ’ αυτή την εκπαίδευση μόνο σε γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους οι οποίοι διαθέτουν το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο.

Επειδή οι δυνατότητες και αυτής της προσέγγισης είναι απεριόριστες προσφέροντας υλικό που οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν για να σκεφτούν επιλογές που θα τους φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δυστυχώς κι εδώ υπάρχουν πρακτικές από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν ένα εργαλείο να χαλιναγωγήσουν και να επιβληθούν στη σκέψη κάποιου άλλου.

Άρα δεν είναι θέμα τεχνικής αλλά προθέσεων μιας κατηγορίας ανθρώπων, που επιβουλεύονται την αξία και τη χρησιμότητά του.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τόσο οι δημιουργοί του NLP όσο και οι επίγονοί τους αρνήθηκαν να πιστοποιήσουν επειδή η εν γένει συμπεριφορά και οι προθέσεις των ατόμων αυτών παρέπεμπαν σε ανήθικη και δόλια χρήση και κακομεταχείριση αυτών των τεχνικών προς ίδιον όφελος.

Ένα άλλο από τα πλεονεκτήματα της γνώσης αυτού του μοντέλου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν πότε και πώς να προστατευθούν από κακόβουλες επιδιώξεις ατόμων.

 

Επιμύθιο

Με στόχο την ενημέρωση κι όχι τη φωτογράφιση μιας NLP κατεύθυνσης ήταν πολύ συνειδητοποιημένη η μη χρήση σχετικών παραπομπών (links), εκτός από κάποιους επιστημονικούς οργανισμούς. Δεν παύει όμως να αποτελεί μια οπτική γωνία η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την ιδιότητα του γράφοντος και η οποία τεκμηριώνεται συνεχώς μέσα από την καθημερινή τριβή και πείρα με τους ανθρώπους, τις απορίες τους, τις αναζητήσεις τους, τις μελέτες μας με τις διεθνείς συνεργασίες μας.

Κύριο μέλημα όλων μας, ως υπεύθυνοι φορείς του NLP, είναι να ενθαρρύνουμε με σοβαρότητα και ακεραιότητα τους ενδιαφερόμενους να είναι πραγματικά σκεπτικιστές και να ρίχνουν μια πιο κριτική ματιά στο υλικό και στην πληροφορία που τους παρέχεται.

Βέβαια η τελική απόφαση στο που και πως επιλέγουν να επενδύουν το χρόνο τους και τα λεφτά τους και να καλύψουν τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους έγκειται στους ενδιαφερόμενους και είναι συνυφασμένη με το τι επιδιώκει ο καθένας και σε ποια οφέλη αποσκοπεί.

Με σεβασμό στους ενδιαφερομένους και αναζητούντες, καθώς και στην παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων που έχουν ταχθεί με σοβαρότητα να υπηρετήσουν τις βάσεις, τη δεοντολογία και την εξέλιξη του συστήματος.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου Ph.D.
Global NLP Master Trainer

hotel

Λογαριάζοντας με τον ξενοδόχο – Κεφάλαιο Επένδυσης

hotelΣτις μέρες μας ο τομέας της προσωπικής ανάπτυξης (personal development) έχει φτάσει στην κορυφή της ζήτησης είτε μέσα από βιβλία, ή σε coaching workshops. Στα κεντρικά θέματα περιλαμβάνονται η κατάκτηση της επιτυχίας, στην πραγματοποίηση των ονείρων και στόχων, που συνοψίζονται σε λέξεις, χρήματα, πλούτη, αφθονία, ευμάρεια, επαγγελματική άνοδος, ασφάλεια, σχέσεις, συναισθηματική ισορροπία, αγάπη, ευτυχία, ηρεμία και άλλα πολλά. (wealth, money, abundance, happiness, relations).

Η αλήθεια είναι ότι στους ανθρώπους αρέσει να ακούν τις ιστορίες επιτυχίας άλλων για το πώς πλούτισαν, πώς πέτυχαν, πώς έχουν ό,τι θέλουν, διότι εκείνη τη στιγμή ταυτίζονται με επιθυμίες τους που δίνουν την αίσθηση και την πίστη ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Γιατί όχι άλλωστε. Στο τραπέζι πέφτουν διάσημα ονόματα ήδη κατακτητών του δικού τους ονείρου, μαζί με την ερώτηση «θα θέλατε να γίνετε σαν κι αυτούς;» Η αυτόματη απάντηση αναμφίβολα και αδιαμφισβήτητα είναι «Ναι».

Παρουσιάζονται προσεγγίσεις για την κατάκτηση των επιθυμητών αγαθών, και όταν έρχεται η στιγμή κάποιος να ξεκινήσει μια αντίστοιχη διαδικασία, ο εσώτερος εαυτό τους, όπως έχει ήδη διαπλαστεί να πράττει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παίρνει τη σκυτάλη και παράλληλα ανασύρει στην επιφάνεια τις πρώτες αδιόρατες, ενδόμυχες εσωτερικές αντιστάσεις και αμφισβητήσεις. Έτσι βλέπουμε ανθρώπους να επιδίδονται και να διανύουν τον προσωπικό τους αγώνα κατάκτησης της δικής τους εκδοχής του ονείρου στα πλούτη, στις σχέσεις, στην ευτυχία, και άλλους σχετικούς τομείς, που πολλές φορές όμως καταλήγει στη δημιουργία άγχους και απογοήτευσης, για την επίτευξη. Γιατί αυτό;

Διότι οι προσεγγίσεις αφορούν σε άλλους ανθρώπους σε άλλα πλαίσια συνθηκών και δυνατοτήτων, και δεν αφυπνίζουν, δεν αναδεικνύουν, δεν λαμβάνουν υπόψη τις προσωπικές δυνατότητες του καθενός.

Τίθεται το ερώτημα «υπάρχει κάτι παραπάνω, μεγαλύτερο στη διαδικασία εκπλήρωσης αυτών των στόχων και του ονείρου προς την ευτυχία την ευμάρεια;»

Η ταυτότητα μας, ο ίδιος ο εαυτός μας λειτουργεί σαν ένα αδιόρατο φρένο που μπορεί να μας σταματά να προβάλλει περιορισμούς και προκλήσεις, όταν αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον που σχεδιάζεται, το όνειρο που πλάθεται στο μυαλό, δεν ταιριάζει απόλυτα στο συνήθη τρόπο με τον οποίο έμαθε να σκέφτεται το άτομο, ή δεν πληρούνται προϋποθέσεις στο περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει το σχέδιο επίτευξης του στόχου το οποίο βασίζεται σε αντιγραφή κάποιου άλλου σε άλλες συνθήκες.

Ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, ένα άτομο βρίσκεται σε μια σχέση αμφίδρομη με το περιβάλλον του, καθώς καθορίζεται από αυτό αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει με τον τρόπο σκέψης και δράσης στον καθορισμό του. Οι συνθήκες που διαμορφώνει το περιβάλλον είναι συνεχείς και έρχονται με διάφορες μορφές. Συχνά δε, αντιπροσωπεύουν προκλήσεις και σημεία μετάβασης στη ζωή μας: το να σχεδιάσουμε τα επόμενα μελλοντικά βήματα, να αντιμετωπίσουμε μια κρίση, να διαχειριστούμε πρωτόγνωρες παραμέτρους, να μπούμε σε μια νέα φάση ζωής, να εκτεθούμε σε και να αφομοιώσουμε νέα δεδομένα. Η πρόκληση που προκύπτει εδώ για το ίδιο το άτομο όσο και για το ευρύτερο περιβάλλον στον οποίο εντάσσεται και αλληλεπιδρά, είναι να ξέρει πώς να διέρχεται και να διαχειρίζεται τις προκλήσεις και να επιβιώνει, καθώς και πώς να ανακαλύπτει μέσα από αυτή τη διαδικασία, μια πληρέστερη εικόνα του εαυτού του, προσφέροντας νέο τρόπο σκέψης για να εξελίξει τις ενέργειές του, να χαράξει δημιουργικότερα σχέδια πλεύσης .
Η μελέτη των ανθρώπων ως προς το πώς αντιμετωπίζουν προκλήσεις τους, ρίχνει φως σ΄αυτό που αποκαλείται εσωτερικό παιχνίδι, δηλαδή τις εσώτερες διεργασίες σκέψης – «inner game» – προκειμένου να μπορεί να πορευτεί και να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτό που αποκαλείται «outer game» – δηλαδή τις ενέργειες και τις συμπεριφορές που απαιτούνται, για να ανταποκριθεί στο εξωτερικό περιβάλλον και σε συνθήκες πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και αλλαγών.

Inner_Game

Οι έννοιες “Inner Game” & Outer game“ αναπτύχθηκαν από τον Τimothy Gallwey (1974 – 2000), ως ένας τρόπος για να βοηθήσει τους ανθρώπους στην κατάκτηση άριστων επιδόσεων σε διάφορα αθλήματα (π.χ., τένις, γκολφ, σκι, κτλ), στη μουσική, αλλά και στη διαχείριση των επιχειρήσεων. Η επιτυχία σε κάθε τομέα ενασχόλησης περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του μυαλού και του σώματος μας. Η προετοιμασία του εαυτού μας ψυχικά και συναισθηματικά, για να εκτελέσει κάτι αποτελεσματικά είναι η ουσία στο “Inner Game”.

Το “Inner Game” έχει να κάνει με το σκεπτικό μας, τη διάθεσή μας, δηλαδή τη διανοητική και ψυχοσυναισθηματική προσέγγιση σε ότι κάνουμε. Αυτό περιλαμβάνει τη στάση μας, την πίστη στον εαυτό μας και στους άλλους, την ικανότητά μας να επικεντρωθούμε αποτελε-σματικά, να αντιμετωπίσουμε λάθη, να ξεπεράσουμε περιορισμούς, πίεση, και άλλα που μας κρατούν πίσω.

Με τον όρο “outer game” αναφορικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών, συμπεριφορών, συνθηκών και πραγμάτων που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον. Στον αθλητισμό για παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνει τις αναγκαίες προπονήσει που σχετίζονται με την διεξαγωγή του αθλήματος / του αγώνα, καθώς και τη δεξιότητα στη χρήση του εξοπλισμού. Αντίστοιχα σε θέματα επαγγελματικής ανόδου έχει να κάνει με την εφαρμογή εργαλείων και δεξιοτήτων για την υλοποίηση των αναγκαίων διαδικασιών για την εκπλήρωση ενός έργου, μιας αποστολής. Σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να αφορά σε ενέργειες για τη δικτύωση και την καλλιέργεια και διαμόρφωση σχέσεων.

Ποιοι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες που δίνουν ώθηση στην επιτυχία; Ποιοί καταλύτες προδιαγράφουν την απογοήτευση, το άγχος, την παραίτηση τους και αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος των προσπαθειών χωρίς αποτέλεσμα στην κατάκτηση του ονείρου του στον πλούτο και την ευμάρεια, στη σχέση και την αγάπη, στη αφθονία, στη ευτυχία, στην ηρεμία; Πώς η επίγνωση της διαδρομής που ακολουθεί η σκέψη μας μπορεί να μας κατευθύνει να αντιληφθούμε τις προσωπικές δυνατότητες μας και να στήσουμε τη ζωή μας πάνω σε μια ποιοτικότερη εκδοχή του εαυτού μας κι όχι σε άκριτα αντίγραφα;

Η επίδραση της ψυχολογίας μας είναι σημαντική. Και είναι σημαντικό να λάβει κάποιος σοβαρά υπόψη τη δύναμη και την πολυπλοκότητα της ψυχολογίας του όταν ξεκινά τέτοιες επιδιώξεις. Η διερεύνηση εσώτερων διεργασιών του εαυτού μας, δηλαδή σε επίπεδο ταυτότητας κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τη δημιουργία αλλαγών σε βαθιές δομές.

Έτσι ο ίδιος εαυτός μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός σύμμαχος κάνοντας το ταξίδι προς την επίτευξη του πιο απίθανου στόχου, εύκολο, διασκεδαστικό, συναρπαστικό.

Η πρόκληση βρίσκεται στο πώς να αντιστρέψουμε το ένα στο άλλο.

Η παρατήρηση του τρόπου σκέψης κι όλη η καταγεγραμμένη από την νευροεπιστήμη δυναμική της, είναι το όχημα για να κατακτηθούν στόχοι αλλά και να ανακαλυφθούν και να ενδυναμωθούν εφόδια που ίσως να μην έχει κάποιος ιδέα ότι διαθέτει για να κατευθυνθεί σε νέα πεδία και αλλαγές, και με προδιαγραφές που είναι φτιαγμένες από το δικό του DNA.
Συνδυασμός προσεγγίσεων με συμπεράσματα γύρω από την έμφυτη ιδιότητα του εγκεφάλου για νευροπλαστικότητα, στοχεύουν στην επιστημονική συστημική μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην αποτύπωση της διακριτής αποτελεσματικότητας και στην τεχνολογία για την αλλαγή. Για την ακρίβεια ξεδιπλώνεται μια διαδρομή όπου γίνεται μια εις βάθος χαρτογράφηση και αναμόρφωση της σκέψης προς ένα ποιοτικότερο και πληρέστερο προσδιορισμό και ανάδειξη των δυνατοτήτων ως το βασικότερο κεφάλαιο επένδυσης.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου
PhD – Global NLP Master Trainer

Πρόβλημα

Πρόβλημα

Πρόβλημα! Πρόβλημα! Πρόβλημα!

Πες μου πως το λύνεις; Ποιος είναι ο προσωπικός σου Sherlock, για να αποσαφηνίσει αυτό το πρόβλημα; Τι εμποδίζει κάποιες φορές να ενεργοποιηθούν οι φυσικές σούπερ δυνάμεις σου;

Η στάση, που κρατά ένα άτομο απέναντι στο πρόβλημα πολλές φορές αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άλλες φορές, είναι το μέγεθος που του έχει δώσει και φαντάζει τεράστιο. Άλλες πάλι, έχει ανεβάσει την ένταση του ήχου τόσο πολύ, που δεν αντέχει να το ακούει. Κι άλλες το κουβαλάει πάνω του, με αποτέλεσμα να είναι ασήκωτο.
Ενόσω διαβάζεις τα παραπάνω και σκέφτεσαι το δικό σου πρόβλημα, μήπως, ήρθε η στιγμή να τα πείτε; Να το φωνάξεις για ένα καφέ, να κάνετε μαζί ένα τσιγάρο, να πάτε μια βόλτα. Βρεθείτε, με κάποιον τρόπο!

Πρόβλημα

Ίσως είναι η ώρα να αναλάβει κι αυτό τις ευθύνες του. Μόνος σου θα τα κάνεις όλα;

Μπορεί να σου φαίνεται παράλογο ή ακόμη και ανόητο και δεν σε αδικώ. Πάρε λίγο χρόνο και αναλογίσου, πόσες πληροφορίες μπορεί να έχεις από αυτόν τον φανταστικό διάλογο μαζί του και πώς μπορούν να σου χρησιμεύσουν, να το αντιμετωπίσεις. Μια συνήθης προσέγγιση είναι να αναπαράγει κάποιος ότι έχει πρόβλημα, τύπου είμαι αγχωμένος.., δεν μπορώ.., δεν είμαι καλός σε.., δεν μ’ αρέσει πια… χωρίς να κάνει τίποτα.

Μια ιδέα, πριν αναλάβεις δράση – διότι κι αυτό ίσως φαντάζει βουνό, αλλιώς θα το είχες ήδη κάνει – είναι να του μιλήσεις, να του δείξεις μια συμπάθεια.
Για παράδειγμα, ρώτησε το:
–  Για ποιο λόγο βρίσκεσαι εδώ;
–  Ποιος σε κάλεσε και από που μας έρχεσαι;
–  Τι μπορώ εγώ να κάνω για εσένα;
–  Πότε θα έχει τελειώσει η δουλειά σου, άρα και θα φύγεις; Να ξέρω για να βγάλω τα εισιτήρια…

Άρχισε να γράφεις ό,τι σου λέει….έτσι για να τα έχεις.

Και τώρα που τα είπατε, σαν δύο καλοί φίλοι, και κρατώντας όλα όσα σου είπε, εσύ τι του λες?

Η εικόνα σου, τώρα, γι’ αυτό πώς είναι; Έχει άραγε το ίδιο μέγεθος; Ακούγεται το ίδιο δυνατά; Εξακολουθεί να είναι το ίδιο «βαρύ»; Βρίσκεται ακόμη κοντά σου;
Και κουβέντα στην κουβέντα, έχεις ήδη ξεκινήσει να ανακαλύπτεις τον προσωπικό σου Sherlock για αυτό το πρόβλημα, που δεν μπορεί να είναι άλλος καλύτερος από εσένα! Διότι εσύ έχεις το πρόβλημα εσύ έχεις και τη λύση! Αν νομίζεις ότι η παρατηρητικότητα, η αντιληπτικότητα, η οξυδέρκεια είναι «σούπερ δυνάμεις» άλλου, σου έχουμε νέα. Όλα δικά σου είναι, άμα τη εμφανίσει σε τούτο τον κόσμο. Χρησιμοποίησε τα! Κάνεις για αρχή δυο βήματα πίσω – μόλις σου δόθηκε ένας τρόπος πώς να το κάνεις – και η εστίαση σου έχει αλλάξει, μαζί με αυτήν αλλάζουν οι προοπτικές σου, αλλάζουν οι γωνίες αλλάζουν τα μεγέθη, οι διαστάσεις κ.ο.κ.

Κάπου εκεί αρχίζουν να γεννιόνται ιδέες, να βρίσκεις εναλλακτικές. Κι αυτό, γιατί άλλαξες εσύ τη δική σου «θέση», χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Έγινες εσύ, ο διερευνητής του προβλήματος και ταυτόχρονα ο εφευρέτης της «λύσης».

Τώρα αν χρειάζεσαι θεωρία, σου έχουμε κι από αυτή, δια στόματος Κωνσταντίνου Δασκαλάκη*, υπάρχουν τεσσάρων ειδών διδακτορικές διατριβές.
1. Η διατριβή Everest: παίρνεις ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το λύνεις. η λύση αφορά κυρίως το συγκεκριμένο πρόβλημα.
2. Η διατριβή Ferrari: στην προσπάθειά σου να λύσεις ένα πρόβλημα φτιάχνεις εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς.
3. Η διατριβή Armani: δεν έλυσες μεν κάτι καινούργιο, αλλά το έλυσες με έναν πολύ κομψό τρόπο – αυτό είναι μεγάλη αρετή στα μαθηματικά. Η πολύ περίπλοκη απόδειξη δείχνει πως κάτι δεν το κατάλαβες τόσο καλά.
4. H διατριβή Columbus: όπως ο Κολόμβος ξεκίνησε να ανακαλύψει έναν άλλο δρόμο για τις Ινδίες και ανακάλυψε την Αμερική, έτσι κι εσύ ξεκινάς να λύσεις ένα πρόβλημα και φτάνεις σε μια άλλη ανακάλυψη. Αυτές οι κατηγορίες, νομίζω, αφορούν και στη ζωή.

Πρόβλημα και λύση ξεκίνησαν το χορό, σε μια χορογραφία που εσύ έχεις σχεδιάσει και τα βήματα σε οδηγούν εκεί που εσύ έχεις επιλέξει…

 

Αναστασία Τομαρα
certified  NLP Master Practitioner
NLP University

* Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Μ.Ι.Τ

modeling baby

Modeling: μια ικανότητα που ξεχνάμε με τα χρόνια

Όποια ικανότητα ή συμπεριφορά και να θελήσει κάποιος να αναπτύξει ή να την κάνει δική του, όπως λέμε, το modeling ίσως είναι ο ποιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να βρούμε κάποιον/α που έχει τη συμπεριφορά ή ικανότητα ή απλά κάνει αυτό μας αρλεσει και και να το αντιγράψουμε!

Το modeling είναι μια δομημένη τεχνική του συστήματος NLP, και μας δίνει τη ικανότητα να βελτιωθούμε. Πολλοί ίσως να σκέφτονται ότι μπορούμε να μάθουμε και μέσα από ένα βιβλίο ή ακόμα και με μια απλή κουβέντα, γιατί να επιλέξουμε τη τεχνική του Modeling. Ποια είναι η διαφορά, ίσως να αναρωτιούνται άλλοι. Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι ότι μέσα από το modeling θα μπορέσει κάποιος να αφομοιώσει τις μικρές εκείνες «αδιόρατες» λεπτομέρειες ενώ παράλληλα θα σου επιτρέψουν να υιοθετήσεις την ικανότητα ή συμπεριφορά με τρόπο που να ‘κουμπώνει’ και να φαίνεται φυσιολογική.

Χωρίς αμφιβολία, το modeling είναι η τεχνική που δημιούργησε το σύστημα του ΝευροΓλωσσικού Προγραμματισμού.

Όταν ο Richard Bandler, προσπαθώντας να ανακαλύψει την λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και ανέλυε τα κείμενα από τις συνεδρίες του Dr. Milton Erikson, o John Grinder παρατήρησε ότι ο Bandler είχε αποκτήσει ικανότητες πάνω στην ψυχολογία που δεν είχε παλαιότερα. Έδειξε μια ικανότητα γρήγορης μάθησης που τους έκανε περίεργους και θέλανε συνειδητά να την αναπτύξουν και αποκτήσουν.

Που βασίζεται…
Η απάντηση είναι στα ‘mirror neurons’,. Πρόκειται για μέρη στο πρωτογενή εγκέφαλο , που ενεργοποιούνται όταν κάνουμε μια ενέργεια, όταν βλέπουμε κάποιον άλλον να κάνει μια ενέργεια καθώς επίσης κι όταν στεφόμαστε ότι την κάνουμε, (1954 Malts & 2007 Harvard – developing of neuroscience).

Οι καλύτεροι μοντελοποιοί είναι τα μωρά, που παρατηρούν τους γονείς τους και τις ενέργειες τους, και αποκτούν τις ίδιες συνήθεις και τις ίδιες συμπεριφορές με αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν το πώς ή το πότε.
Αν ακόμα σας φαίνεται μυστήριο το modeling και σας ενδιαφέρει περισσότερο από το να διαβάσετε ένα άρθρο, δεν έχετε παρά συμμετέχετε και να ανακαλύψετε την αποτελεσματικότητα του. εδώ είτε και να επικοινωνήστε μαζί μας.

Πως γίνεται αυτό που δεν είμαστε μωρά ποιά (μια γρήγορη αναφορά)
Τα βήματα περνουν μεσα απ΄οτην ακόλουθη διαδικασία. Παρατηρώ άκριτα, χωρίς να δίνω ερμηνείες και να χρωματίζω τις πράξεις και τις ενέργειες που παρατηρώ. Όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή, αξιολογώ, ποιες ενεργείς είναι αυτές που φέρουν αποτέλεσμα (δηλ, που αν τις παραλείψω δε θα έχω την ίδια ικανότητα). Έτσι καταλήγω στη σειρά των ενεργειών που θα υιοθετήσω ώστε να παράγω και εγώ το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αθανασόπουλος Γιάννης
ΜΒΑ & Global NLP Trainer

ΥΓ: NLP Coaching applications
Στο professional NLP Coaching/ Counseling , εξεταζεται η διαδικασάι του modeling σε βάθος διότι μας ενδιαφέρει όχι μόνο να καταλάβουμε το πώς ο πελάτης μας παράγει μια συμπεριφορά, όσο και να αντιληφθεί αυτός ο ίδιος ποια είναι τα βήματα αυτής της σειράς ενεργειών που κάνει και παράγει ένα αποτέλεσμα, ώστε να ξεκινήσει μόνος του το ταξίδι του στην εξέλιξη.

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το NLP αλλά δεν έχετε ρωτήσει ακόμα
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Αυτή η ερώτηση έχει μετατοπιστεί. Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;».

Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις δημιουργικά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.

Αναφορικά με την επιστημονική υπόσταση του συστήματος και σε σχέση μια σειρά ιμιτασιόν μεθόδους που ατυχώς μιμούνται το NLP, προτάσσοντας το ακρωνύμιο του χωρίς υπευθυνότητα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:

1ον
Λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι κάτι παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία μας ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.

2ον
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.

3ον
O Dr. Richard Bandler είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος! Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν…

4ον
Το σύστημα NLP είναι ένα δυναμικό σύστημα τεχνικών που συνδυάζεται με τις νευροεπιστήμες (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.

5ον
Η nlpingreece® η οποία δραστηριοποιείται στην εξειδίκευση του συστήματος NLP, έχει συνάψει affiliations με το NLP University, Santa Cruz – California, και συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς διεθνώς, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation. Έχει πιστοποίηση σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

6ον
Από το 1998, στην nlpingreece® προωθούμε την Πανεπιστημιακών προδιαγραφών εκμάθηση του συστήματος NLP, την εξειδικευμένη εφαρμογή του στην προσωπική αποτελεσματικότητα, στην επαγγελματική διάκριση, σε καινοτόμα μοντέλα συμβουλευτικής και σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.

Κάθε πληροφορία που αφορά στο επιστημονικό προφίλ του συστήματος NLP, στην ιστορία, τις εφαρμογές & τα οφέλη του, τις αρχές και τις αξίες της nlpingreece®, τις εξειδικεύσεις του -NLP 3rd Generation-, τις Πιστοποιήσεις που παρέχουμε σε συνεργασία με το NLP University Santa Cruz California, τα εξειδικευμένα NLPlabs καθώς και ενδιαφέροντα άρθρα μπορείτε εύκολα να βρείτε στο καινούργιο μας

NLP εξειδικεύσεις

Το μέσον είναι η διαπαιδαγώγηση του μηνύματος

Αν και ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενσυνείδητων πολιτών, η προετοιμασία εφήβων για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια μονοπωλεί το ενδιαφέρον γονιών και εφήβων, και δυστυχώς απομακρύνεται από την ουσία του να μεγαλώνουμε ολοκληρωμένα και γεμάτα δίψα για τη ζωή παιδιά. Ένας απλός παρατηρητής μπορεί να διαπιστώσει με ευκολία ότι έχει χαθεί το νόημα της εκπαίδευσης από τη στιγμή που το παιδί αρχίζει να παρακολουθεί τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τη θέση της δημιουργικότητας, της ευελιξίας, της χαράς, της αυτενέργειας, της μετουσίωσης των γνωστικών αγαθών σε εργαλεία αναζήτησης δεδομένων έξω στην κοινωνία, την έχει λάβει η στείρα απομνημόνευση δεδομένων, η τυποποίηση της γνώσης, η εξοντωτική εξεταστική διαδικασία, το συσσωρευμένο άγχος και η συναισθηματική εξάντληση.

Η στοχοθεσία της εκπαίδευσης πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, διότι η εποχή που ζούμε είναι μεταβατική, προοιωνίζοντας αλλαγές συγκλονιστικές και θεμελιώδεις. Ο κόσμος δεν είναι αυτός που ήταν και οι απαιτήσεις είναι πλέον αξιακού προσανατολισμού. Στα επόμενα χρόνια οι αλλαγές που βιώνουμε σήμερα στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και το κλίμα θα γίνουν πιο οξείες. Και αναρωτιέται κανείς τι δεξιότητες χρειάζονται για να μπορέσει κάποιος να διαχειριστεί τις αλλαγές και να τις λειάνει μέσω της εξεύρεσης λύσεων.

Είναι χρέος μας να βοηθούμε τα παιδιά να ανακαλύπτουν οτι πολλά ήδη ταλέντα είναι μέσα τους και να τους δίνουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να τα ανασύρουν στην επιφάνεια και να είναι αποτελεσματικά σε ό, τι κάνουν. Σε μια εποχή που όλα φαίνονται να αλλάζουν ραγδαία , η εκπαίδευση είναι το μέσο για να ελιχθούμε και να προσαρμόσουμε τις έξωθεν αλλαγές, χτίζοντας μια ατόφια και ακέραιη προσωπικότητα. Οι νέοι έχουν την προδιάθεση για ελιγμούς και προσαρμογή λόγω της φύσης τους. Ωστόσο, οι σύγχρονες παρωχημένες εκπαιδευτικές τακτικές τους εγκλωβίζουν και περιορίζουν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους. Είναι καιρός να αλλάξουμε τον τρόπο που τα παιδιά μαθαίνουν, δείχνοντας τους πως να μαθαίνουν, αναδεικνύοντας τις εσωτερικές τους δυνάμεις, τραβώντας έξω την φαντασία και τις ιδέες τους και ενθαρρύνοντας τα να τις εφαρμόζουν στην πραγματικότητα τους.

Με αφορμή τα παραπάνω κατέγραψα όλα όσα μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά να εφαρμόσουν για να γίνουν αποτελεσματικά, πρωτίστως για τη ζωή τους, και δευτερευόντως για την παρουσία τους μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η χρήση δεύτερου πληθυντικού στις προτάσεις μου εξυπηρετεί την αμεσότητα του μηνύματος και αφορά τον καθένα μας προσωπικά και τον ίδιο τον έφηβο ως βασικό πρωταγωνιστή και αποδέκτη.
Πρώτον : Αξιοποιείστε τον χρόνο σας εποικοδομητικά και αυτό σημαίνει πως εστιάζετε σε όσα έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής και όχι σε όσα δεν έχετε ακόμη πετύχει. Η απογοήτευση, η ματαίωση, η συναισθηματική έξαρση με δόσεις αυτολύπησης είναι συναισθήματα που σας κρατούν πίσω και δεν σας μαθαίνουν τι άλλο μπορείτε να κάνετε και δεν το κάνατε. Με άλλα λόγια, ο χρόνος είναι χρήμα και ό,τι δήποτε δεν πήγε όπως εσείς επιθυμούσατε κατά τη διάρκεια ενός τεστ ή μιας προφορικής παρουσίασης των εργασιών σας, είναι το έναυσμα για την επανατροφοδότηση σας και φυσικά την βελτίωση σας.
Δεύτερον : Να μάθετε να υπερασπίζεστε τον εαυτό σας και να βάζετε όρια σε αυτά που ρεαλιστικά μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν έχετε βάλει έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Είναι σημαντικό να μάθετε να βάζετε στόχους μετρήσιμους, ρεαλιστικούς, συγκεκριμένους και να ακολουθείτε βήμα βήμα την διαδρομή για την υλοποίηση τους. Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η αυτορρύθμιση και ο αυτοέλεγχος. Λέγοντας αυτορρύθμιση, εννοούμε την διαχείριση των συναισθημάτων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνουν αντί να παρεμβαίνουν και να εμποδίζουν την εκάστοτε αποστολή σας. Αυτοέλεγχος από την άλλη σημαίνει να ξέρουμε να βάζουμε προτεραιότητες ανάλογα με το στόχο μας και να τις υπερασπιζόμαστε κόντρα σε ο,τιδήποτε αποσπά την προσοχή και την εστίαση μας.
Τρίτον : Η πορεία προς τη γνώση είναι από τη φύση της επιρρεπής στην αλλαγή και η ικανότητα σας να προσαρμόζεστε, επιδιώκοντας τις αλλαγές είναι το εισιτήριο για την εξέλιξη σας. Σύμφωνα με την Amy Morin, αμερικανίδα ψυχίατρο, κάθε αλλαγή στη ζωή μας περιλαμβάνει πέντε στάδια: τον προβληματισμό πριν από τη λήψη μιας μεγάλης απόφασης, το να οραματιστούμε την προετοιμασία μας , την υλοποίηση της και τη συντήρηση της στο επιθυμητό σημείο. Το κρίσιμο σημείο είναι το πέρασμα από το ένα στάδιο στο άλλο και το να αποφεύγουμε τις αλλαγές, μας εμποδίζει να αναπτυχθούμε, να δυναμώσουμε ως χαρακτήρες. Αυτό το κρίσιμο σημείο της μετάβασης είναι και το συναρπαστικότερο όλων των άλλων σημείων της διαδρομής σας. Το λανθάνον εφόδιο που χρειάζεται να εκδηλώσετε για να πάτε παρακάτω είναι ο έρωτας.
Τέταρτον : Ο Κορνήλιος Καστοριάδης είχε γράψει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται αντικείμενο επένδυσης και πάθους και από τους εκπαιδευτές και από τους εκπαιδευόμενους και ότι αν δεν υπάρχει έρωτας μες στην εκπαίδευση δεν υπάρχει εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγαπάτε αυτό που κάνετε και παθιάζεστε με την υλοποίηση του, τότε το τροφοδοτείτε και το μεγεθύνετε δυναμώνοντας τον εαυτό σας και αναδεικνύοντας τις δεξιότητες σας. Επομένως, είναι σημαντικό σε αυτή τη διαδρομή να μάθετε να ανακαλύπτετε τα ταλέντα σας και να τα ποτίζετε καθημερινά με το νέκταρ του έρωτα.
Πέμπτον : Δεν υπάρχει αποτυχία, παρά μόνο επαναπληροφόρηση. Είναι σημαντικό να καταγράφετε το τι πήγε λάθος, τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει καλύτερα και πως θα το κάνετε διαφορετικά την επόμενη φορά. Εδώ χρειάζεται να αξιοποιήσετε την λογική της γάτας, η οποία είναι παρατηρητική και προχωρά τόσο όσο αισθάνεται ότι είναι ασφαλής και άνετη στην πληροφορία που προσλαμβάνει από το περιβάλλον της. Ο Πλάτων έλεγε ότι ακόμα και οι τοίχοι της πόλης εκπαιδεύουν τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνετε να αξιοποιείτε όλες σας τις αισθήσεις, γίνεστε παρατηρητικοί στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος σας και προσαρμόζετε την συμπεριφορά σας αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων σας.

Σαλαβούρα Κατερίνα

10 things I’ve learned after 5 years of Greek crisis

Greece has been in crisis for the last 5 years. Working and achieving results in such an environment has been a difficult experience, in all aspects and by all means. However, I feel that there are lessons to be taken here on how to manage and how to succeed.

1. You accomplish everything only with people. Without people nothing can be done – especially in hard times. People are the greatest asset but also the biggest liability. In order to get the most out of people and have them on board, talent management is the name of the game.

2. Timing is everything. And most critically, time is no longer linear but exponential: it is accelerated and with high density. Don’t wait for that opportune moment. It won’t come.

3. Take decisions – even bad ones. Or someone else will take them for you and you won’t be able to do anything about it.

4. Cash is king. Credit is dead. Banking is conditional and mostly unavailable. Bottom line: Cash flow is the life support. Without cash flow, it is a matter of time for the business to dissolve. Evaluate all expenses and prioritize – underestimate sales and income.

5. Focus razor sharp on everything. The smallest detail can easily become the next major challenge. Just ask a Greek taxi driver – Uber is now in Athens. Or a hotel owner – Airbnb is in town as well.

6. Leadership. It is simple actually: you know when you have it and you know when you don’t. As a Greek proverb says “An able captain shows himself in the rough seas”. And able captains are in short supply.

7. There is no right or wrong. Only functional solutions that deliver results – now. Because markets have collapsed and companies disappeared a change in mentality is required: everything is now assumed to refer to a diminishing industry rather than ever increasing market shares. One must just learn to manage in an economic recession.

8. Value for money has a whole new meaning. The very notion of value has been redefined as customers have changed consumer behaviors and require more for less.

9. Tactics shape strategy – from bottom up. There is no bullet proof strategic plan and no one can actually predict what will happen in 3 years’ time. No strategic plan in 2010 predicted what could happen in 2015. The safe (actually the only) strategy is 12 months ahead – and even that is far away.

10. Communication. Communication. Communication.

 

Rallis Vasilis

από μια κουβέντα … στο e-one2one

Με αφορμή μια κουβέντα, μας δημιουργήθηκε η ανάγκη να μιλήσουμε μαζί σας και να αναφερθούμε σε εκείνες τις στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβληματισμούς.
Υπάρχουν φορές που νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, βάζουμε στόχους, παίρνουμε αποφάσεις, διαβάζουμε, παρακολουθούμε, μαθαίνουμε πράγματα στην ιδέα ότι θα μας βοηθήσουν.
Δοκιμάζουμε να αλλάξουμε, έχοντας τις καλύτερες των διαθέσεων και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματήσαμε, μένουμε πίσω, μισοτελειώσαμε ή ότι παραιτηθήκαμε από αυτά που ξεκινούμε.
Υπάρχουν διλήμματα και αποφάσεις να λάβουμε, δρόμους να ακολουθήσουμε και εμείς στεκόμαστε στο σταυροδρόμι χωρίς να γνωρίζουμε αν πρέπει να πάμε αριστερά ή δεξιά.
Με ποιους τρόπους το ίδιο το μυαλό που μας οδηγεί, μας κρατά πίσω; Τι πραγματικά είναι αυτό που δημιουργεί «φρένο» και περιορίζει τις δυνατότητες μας; Και τελικά πως μπορείτε αποδυναμώσετε τις αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα & περιοριστικές πεποιθήσεις, συνήθειες και πιστεύω που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και λειτουργούν σαν βαρίδια και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε.
Κάπως έτσι λοιπόν απευθύνθηκε σ’ εμάς ένας κύριος από την Κοζάνη και έτσι και εμείς ανταποκριθήκαμε με σειρά από NLP Coaching sessions μέσα από skype. Η μέχρι σήμερα πορεία των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί μας από μακριά δείχνουν ότι εξ αποστάσεως οι τεχνικές του NLP, σε Consulting/Coaching πρωτόκολλο, φέρουν επίσης θεαματικά αποτελέσματα.

Αυτό το απλό θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ίσως να μην κερδίσατε μια νέα πληροφορία ή κάτι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά μάθατε ένα νέο μας.
Από την ομάδα της nlpgreece®

καλό υπόλοιπο Νοέμβρη
Άρης Χαμόδρακας

Τι είναι η Ύπνωση;

Στα βιβλία ψυχολογίας θα διαβάσουμε ότι όλοι έχουμε ένα συνειδητό και ένα ασυνείδητο. Το ασυνείδητο είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που ελέγχει και συντηρεί τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, αποθηκεύει τις μνήμες μας, είναι η πηγή της φαντασίας και της δημιουργικότητάς μας και διατηρεί την ενέργειά μας.

Το να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει πεποιθήσεις, αξίες ή νοοτροπία είναι δύσκολο, όταν το προσπαθεί μονάχα με τη συνειδητή σκέψη. Ενώ, μια διττή προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει το συνειδητό και το ασυνείδητο, μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα και εύκολα τις αλλαγές που θέλουμε ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ύπνωση βασίζεται σε τεχνικές χαλάρωσης που μας επιτρέπουν να περάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ασυνείδητού μας για να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο.

Κατά την ύπνωση καλούμαστε να χαλαρώσουμε και να εστιάσουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό μας κόσμο και να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας για να τροποποιήσουμε τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια κατάσταση βαθιάς απορρόφησης και εσωτερικής συγκέντρωσης.
Dr. Μυρτώ Ραφτοπούλου

Coaching & NLP -αγγ

There is much talk about running the era of information management.  Transferring it into business,  social and personal life day by day we end up realizing that anything we do is about coping with information.In fact all life depends on the flow of information. Our very existence is governed by information coded in the DNA of our cells and it is not in our hands to do something about the genes we ended up with. However we can learn to have control over the information inside our head which defines the way we shape our reality.

The brain contains an incredible amount of information and receives further input throughout every moment of every day. The fact that brains have developed over millions of years means that our brains are equipped with some very sophisticated mental processes and have ended up adopting and operating certain behavioral patterns.

The way we process the information inside our minds determines whether we survive, whether we are moderately successful or achieve levels of excellence, whether we win or lose in life. Richard Bandler and John Grinder creators of NLP determined that the difference often lies in small refinements in information processing.

The fundamental discovery behind Neuro Linguistic Programming (NLP) is that the way we organise the information inside our mind can have a powerful impact on the level of our success. The field of NLP coaching is based on the idea of having someone who understands the structure over and beyond the content Consequently, the NLP techniques deal with depicting and changing how people code the information inside their minds. So what a Coach does to make all the difference in the world actually seeks to get to the heart or structure of a situation. In other words we search for patterns or for the path that each one of us uses to achieve what we want.

NLP Coaches are coaching people in public speaking, negotiating skills, business acumen, leading people, relationship enrichment, health and fitness, or a particular excellence. They define the flow of information, refine the criteria of the process to empower the client to run his or her own brain to harness their latent qualities, to generate new potentials, new resources, and new strengths and create a life orientation that aims for excellence and results. NLP coaching is about a high level expertise on the structure and process of performance.

article submitted to the Hellenic Coaching Forum

Συνάντηση με το Σωκράτη…

Στην αρχαία Ελλάδα 469 – 399 πχ ο Σωκράτης εξυμνούταν για τη σοφία του. Μια μέρα ο Σωκράτης συνάντησε ένα γνωστό του ο οποίο μόλις τον είδε με ενθουσιασμό έτρεξε προς το μέρος του και του είπε: «Σωκράτη ξέρεις τι άκουσα μόλις προ ολίγου για ένα από τους μαθητές σου;»
Μια στιγμή απάντησε ο Σωκράτης. Πριν μου πεις αυτό που έχεις να μου πεις θα ήθελα να το περάσω από ένα μικρό τεστ και να μου απαντήσεις σε τρεις ερωτήσεις;
Τρεις ερωτήσεις; αναρωτήθηκε ο άνδρας
Σωστά συνέχισε ο Σωκράτης; Πριν μου μιλήσεις για αυτό το μαθητή μου θα ήθελα να ελεγξω αυτό που έχεις να μου πεις
Η πρώτη ερώτηση είναι η ερώτηση της Αλήθειας. Είσαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό που θα μου πεις είναι αλήθεια και ισχύει;
Όχι απάντησε ο άνδρας. Απλά το άκουσα.
Εντάξει συνέχισε ο Σωκράτης. Επομένως δεν ξέρεις αν ισχύει πραγματικά ή όχι. Τώρα ας δούμε τη δεύτερη ερώτηση. Η ερώτηση του Καλού.
Αυτό που θα μου πεις για τον μαθητή είναι καλό;
Όχι απεναντίας είναι το αντίθετο απάντησε ο άνδρας.
Επομένως συνέχισε ο Σωκράτης αυτό που έχεις να μου πεις για τον μαθητή είναι κακό ακόμη κι αν δεν είσαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια;
Ο άνδρας ανασήκωσε τους ώμους του με αμηχανία και ο Σωκράτης συνέχισε. «Είναι ακόμη μια ερώτηση με την οποία αυτό που θα μου πεις μπορεί να περάσει το τέστ της πληροφορίας. Είναι η ερώτηση της Χρησιμότητας. Αυτό που έχεις να μου πεις για το μαθητή μου θα είναι χρήσιμο για μένα;»
«Όχι απαραίτητα».
«Επομένως» συμπέρανε ο Σωκράτης «αν αυτό που θέλεις να μου πεις δεν είσαι βέβαιος ότι ισχύει, δεν είναι καλό, ούτε και χρήσιμο για ποιο λόγο να μου το πει  τελικά;»

Health Club Asana – nlpingreece®©

Health Club Asana/Ελένη Πετρουλάκη – Ivic & nlpingreece®©

Το τέλος μιας χρονιάς και η αρχή μιας καινούργιας θεωρείται παραδοσιακά μια περίοδος όπου οι άνθρωποι σκέφτονται τι έκαναν, τι πέτυχαν, τι θέλουν να αναθεωρήσουν και πώς να προχωρήσουν.

A.Η αλυσίδα Health Club Asana της Ελένης Πετρουλάκη Ivic, σε συνεργασία με την nlpingreece και έγκριτους επαγγελματίες ξεκινά ένα πρωτοποριακό κύκλο workshops με θέμα

«Κάντε κλικ και ανοίξτε νέο παράθυρο στη ζωή σας!»

Συζητώντας με φίλους και πελάτες , συγκεντρώσαμε θέματα της εποχής που ταλανίζουν όλους μας και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε ένα κύκλο workshops και να συνεισφέρουμε με τρόπους ευκολότερης διαχείρισης καταστάσεων που μας απασχολούν τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή .
Με μια γρήγορη ματιά γύρω μας, και συγκεκριμένα στον τρόπο που μιλά και αντιδρά ο κόσμος στα μηνύματα της εποχής θα έλεγε κανείς ότι σε μία κρίση μάλλον φτάνει κάποια στιγμή όπου τείνει να σταματά το μυαλό. Παγώνει η σκέψη μη ξέροντας τι άλλο να κάνουμε μπροστά στον καταιγισμό μηνυμάτων καταστροφής, συναισθημάτων απαισιοδοξίας πράγματα τα οποία μάλιστα κατά τους επαγγελματίες σε θέματα υγείας τείνουν να τροφοδοτούν με τοξίνες τον οργανισμό. Χρησιμοποιούν δε τον όρο «τοξικές σκέψεις» και μιλούν για ασθένειες που μπορούν αυτές να προκαλέσουν.

Για τους παραπάνω λόγους και ίσως και για άλλους τόσους που έχετε και εσείς σκεφτεί, σας περιμένουμε κοντά μας:

ΠΟΤΕ : 1ο WORKSHOP , 26 Νοεμβρίου 2011, 12:00 – 14:00

ΠΟΥ : – Asana Στροφυλίου 67, Ν.Ερυθραία, 210 8000813-857

Θέμα: «Εργασιακό Στρες» – Aποτελεσματικοί τρόποι διαχείρισης του.

Οι σκέψεις, οι αντιδράσεις και τα παιχνίδια του μυαλού μας.

ΠΟΤΕ : 2ο WORKSHOP , 3 Δεκεμβρίου 2011, 12:00 – 14:00

ΠΟΥ : – Asana Στροφυλίου 67, Ν.Ερυθραία, 210 8000813-857

Θέμα: «Θυμώνω» : Πως μπορώ να το ελέγξω;

Συναισθήματα και…..γυμναστική του μυαλού!

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δηλώστε MONO τη συμμετοχή σας στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις
Health Club Asana Κηφισιάς, Στοφυλίου 67,
Τ. 210 8000813- 857, Μ. 6937272782, e–mail: asana2@otenet.gr
nlpingreece. T. 210 6233450, e-mail: info@nlpingreece.com
1. Πληρώστε ΌΤI μπορείτε και ΌTI εσείς πιστεύετε!!!
Σημείωση: Ο κύκλος των workshops θα συνεχιστεί από τη νέα χρονιά ( Ιανουάριο – Μάιο 2012) και σας παραθέτουμε σχετικές θεματικές ενότητες.

Β.ΚΥΚΛΟΣ WORKSHOP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2012
Υπάρχουν στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβλήματα. Νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, δοκιμάζουμε να αλλάξουμε , παίρνουμε αποφάσεις έχοντας τις καλύτερες των διαθέσεων και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματάμε απότομα, η ότι μισοτελειώνουμε ή ότι παραιτούμαστε από ότι ξεκινάμε η ότι επανερχόμαστε στα ίδια μοτίβα συμπεριφοράς και στις ίδιες συνήθειες.
Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε παραπάνω για να μπορούμε να απεμπλακούμε από «κρατήματα», σκέψεις, συμπεριφορές και συνήθειες που μας ταλανίζουν, μας φρενάρουν η βάζουν τρικλοποδιά στον τρόπο που θέλουμε να ορίσουμε τη ζωή μας, τα όνειρά μας και τις επιδιώξεις μας?

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο/στα workshops που σας ενδιαφέρουν :
Health Club Asana Κηφισιάς, Στοφυλίου 67, Τ. 210 8000813- 857, Μ. 6937272782, e–mail: asana2@otenet.gr
Nlpingreece. T. 210 6233450, e-mail: info@nlpingreece.com

WORKSHOPS
[ 01 ] «Τα βρίσκω με τον εαυτό μου » – θεμελιώνω τις σχέσεις μου με τους άλλους
• Πως ο καθένας μας κτίζει και βιώνει «το πλαίσιο της ζωής μας»
• 3 δυνάμεις / παγίδες μέσα μας.
• Πως επηρεάζονται οι σχέσεις των ανθρώπων (προσωπικές, κοινωνικές επαγγελματικές).
• Τι πρέπει να γνωρίζω για να διαμορφώσω και να ενισχύσω τις σχέσεις και την επικοινωνία μου με τους ανθρώπους γύρω μου.
[ 02 ] Ανακτώντας την αυτοεκτίμηση
• Αποδυναμώνοντας διλλήματα.
• Αποδυναμώνοντας ανασφάλειες.
[ 03 ] Νικώντας μικρές διατροφικές επιζήμιες συνήθειες
• Πως σταματώ τις…. επιδρομές στο ψυγείο!!
• «Υπνοβατήματα» / Τσιμπολογήματα!!
[ 04 ] Επανασχεδιάζοντας αυτό που θέλω να πετύχω
• Τι πρέπει να γνωρίζω όταν σχεδιάζω όνειρα και προσδοκίες στις προσωπικές σχέσεις και τις επαγγελματικές επιδιώξεις για να έχω τα αποτελέσματα που θέλω.
• Φτιάχνοντας το λεξιλόγιο της επιτυχίας!!
[ 05 ] Επάγγελμα γονιός!
• Πως μπορούμε να κερδίζουμε στην κάθε ώρα και στιγμή με τα παιδιά μας.
• · Πως μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε τις δυνατότητες των παιδιών μας.
• Πώς να θωρακίσουμε τη σχέση μας μαζί τους, την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους καλλιεργώντας παράλληλα και συνεχώς το έδαφος για την ανάπτυξη και εξέλιξή τους.
[ 06 ] Η δύναμη των σχέσεων και δεσμών στη οικογένεια
• Η διατήρηση της σχέσης του ζευγαριού μέσα στην οικογένεια
• Ο «λήθαργος» της παντόφλας και του «μπικουτί»!!

2) Τιμή συμμετοχής
• «Βασική τιμή» / άτομο : € 30 ,
• «Ελάτε μαζί με την παρέα σας» : € 25 / άτομο.
«Πακέτο 3 workshops και άνω »: € 20

Ο Martin Seligman μιλά για τη “θετική” ψυχολογία & τα οφέλη της…

…ή πώς η «θετική» Ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο.

http://www.ted.com/talks/lang/eng/martin_seligman_on_the_state_of_psychology.html

 

https://www.ted.com/speakers/martin_seligman?language=en

positive psychology
θετική ψυχολογία positive psychology

 

Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας #1

Στόχοι και σχέδια που πετυχαίνουν!

Πάνε κάποιες μέρες που τελείωσε η παγκόσμια εκδήλωση ποδοσφαίρου στη Νότια Αφρική, ως είθισται με μια νικήτρια ομάδα και άλλες 32, όπως πρόλαβε να με διορθώσει ο Γιώργος ο Βουρεξάκης, από την άλλη πλευρά. Η νίκη είναι ένα συμβάν που αν και στιγμιαίο αξίζει να το απολαύσει κανείς. Το χρειάζεται σαν επιβράβευση σε όλες τις προσπάθειες. Αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις έμπνευσης και δημιουργίας όλων των απαραίτητων αναφορών για μελλοντικές προκλήσεις. Και η κάθε φορά που κατορθώνουμε κάτι παραπάνω από κει που ήμασταν ή απ’ αυτό που προηγουμένως είχαμε, ορίζει μια νίκη.

Από την άλλη πλευρά η μην νίκη μπορεί να μην γιορτάζεται αλλά επικυρώνει την συνέχιση στο δρόμο προς τη νίκη γιατί αποτελεί πηγή σκέψης. Επαναξιολόγηση του τι έγινε, τι θα πρέπει να βελτιωθεί για τις επόμενες φορές -εφόσον έχω αποφασίσει ότι θέλω να συνεχίσω τις προκλήσεις.

Με αυτά στο μυαλό σκέφτομαι πόσες φορές έχουμε βάλει στο μυαλό ένα συγκεκριμένο στόχο για να διαπιστώσουμε στο τέλος ότι δεν πέτυχε ή βγήκε με έκπτωση απέναντι στις τελικές προσδοκίες μας. Και φυσικά δεν αισθάνομαι ότι είμαι έξω από το χορό. Στο παρελθόν υπήρξαν σκέψεις που με ταλαιπώρησαν, γιατί πραγματικά φοβόμουνα μην κάνω λάθη η να μην αποτύχω για να διαπιστώσω στο τέλος ότι ήταν το σκεπτικό σε λάθος δρόμο.

O ανθρώπινος νους είναι τελεολογικής φύσεως. Εστιάζει εκεί που εντέλλεται. Δηλαδή την ώρα που δίνουμε εντολή σκεφτόμενοι ή λέγοντας τι θέλουμε ή δεν θέλουμε να συμβεί, το μυαλό αυτόματα, ασυναίσθητα και χωρίς να το συνειδητοποιούμε τις περισσότερες φορές αρχίζει να ανακαλεί στοιχεία για να αναπαραστήσει εσωτερικά και να προσδιορίσει, να αναγνωρίσει, να καταλάβει και να αποκτήσει νόημα αυτή η εντολή, και να χαράξει πορεία.

Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσουμε τη φράση «δεν θέλω τον τοίχο βαμμένο μπλε» το μυαλό μας κάνει την εξής διαδρομή. Θα πρέπει να προσδιορίσει το «μπλε τοίχο» για να οργανώσει το μήνυμα του τι πρέπει να γίνει.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να εκφραστούμε χειρίζεται το αρνητικό σύμβολο διαφορετικά από ότι το μυαλό μας.
Ετσι το πρώτο πράγμα το οποίο λαμβάνουμε υπόψιν θέτοντας στόχους είναι ο τρόπος που βοηθάμε το μυαλό μας να το προσδιορίσει για να προχωρήσει με την εκτέλεση της εντολής. Θα ξεκινήσει λοιπόν οργανώνοντας τα δεδομένα για να προδιαγράφει το ζητούμενο.

Ας πάρουμε ένα επίκαιρο παράδειγμα.

Όταν κάποιος λέει «Θέλω να μην χρωστώ» όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή το μυαλό ξεκινά να επεξεργάζεται το μήνυμα οργανώνοντας (αναπαριστώντας εσωτερικά) τα στοιχεία γύρω από το «χρωστώ» για να καταλάβει τι πρέπει να γίνει.

Αν λοιπόν θέλουμε να μην χρωστάμε, θα διευκόλυνε να επανατοποθετήσουμε την πρόταση θετικά και αυτό σημαίνει να βοηθήσουμε το μεγάλο χορηγό το μυαλό μας να δει αυτό που θέλουμε κι εμείς, ώστε να το καταλάβει και να ξεκινήσει να μεθοδεύει αυτόματα όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και συμπεριφορές που θα στοχεύουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
«Θέλω να έχω οικονομική ευχέρεια».
Τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτείται στη μια περίπτωση είναι «χρωστώ» ενώ στην άλλη « έχω οικονομική ευχέρεια». Τα δε ρήματα που πλαισιώνουν την πρόταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι εκφράζουν δυνατότητες ενεργειών.
Αναφερόμενοι στο μοντέλο SMART που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις για τη διατύπωση των στόχων και ξεκινώντας από το πρώτο γράμμα «S», θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη σημασία τον τρόπο που τροφοδοτούμε με συγκεκριμένα (Specific) στοιχεία το μυαλό ώστε να προσδιορίσει το στόχο που θέλουμε να πετύχουμε.

Και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να δοκιμάζει αυτή τη συλλογιστική ξεκινώντας να πειραματίζεται με τις εκφράσεις που ακολουθούν ως προς το ποια είναι η πρώτη σκέψη που περνά απ΄το μυαλό.

•Θέλω να χάσω κιλά
•Θέλω να είμαι αδύνατος / να αδυνατίσω
•Θέλω να μην χρωστώ.
•Θέλω να έχω οικονομική ευχέρεια.
•Θέλω να μην καπνίζω (θέλω να πάψω να καπνίζω)
•Θέλω να είμαι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, να αναπνέω και να αισθάνομαι ανάλαφρα.
• Θέλω να κλείσω τη συμφωνία.
• Δεν θέλω να πάει τίποτα στραβά σ’αυτή τη συμφωνία.

Και θα ήταν επίσης λογικό να αναρωτηθεί -ιδίως με την τελευταία πρόταση -μα δεν είναι ένας τρόπος να σκεφτόμαστε και να προλαβαίνουμε πιθανές δυσκολίες, πισωγυρίσματα έτσι; Και ενώ μπορούμε να φανταστούμε όλοι που εστιάζει κατά αρχάς η προσοχή μας και μόνο μ’ αυτή την ερώτηση, βεβαίως είναι αναγκαίο για λόγους πρόληψης να σκεφτούμε κι αυτό όπως θα πρέπει να συμφωνήσουμε και τι χώρο θα πρέπει να καταλάβει μες στο μυαλό μας το ενδεχόμενο πιθανών αποτυχιών, πισωγυρισμάτων, δυσκολιών, που ενδέχεται να περιορίσουν την έκβαση του στόχου προσδίδοντας την ανάλογη χροιά και χαρακτήρα στη σκέψη.

Ετσι διαβάζοντας αυτά και μέχρι το επόμενο άρθρο «Τα βήματα για να δρομολογήσουμε και να διασφαλίσουμε την επίτευξη των σχεδίων μας και των στόχων μας-Μέρος 2» , ίσως κάποιοι θα ήθελαν να σκεφτούν αν υπάρχει ένας τομέας της ζωής όπου πιστεύετε ότι προσπαθείτε να κάνετε πράγματα και δεν βγαίνουν. Τι λέτε και τι φαντάζεστε; Οπως επίσης το ίδιο μπορείτε να κάνετε σχετικά με ένα στόχο που σας βγήκε όπως θέλατε. Πως περιγράφατε αυτό που θέλατε; Τι λέγατε; Και επιβεβαιώνοντας τη διαφορά στη συνέχεια μπορείτε να επαναπροσδιορίσετε τι είναι αυτό πραγματικά σκέφτεστε κι αυτό που λέτε, πράγμα που θα σας έδινε τη δυνατότητα να προδιαγράψετε την επίτευξη του.

Σημεία ανακεφαλαίωσης:
>   Το μυαλό είναι τελεολογικής φύσεως. Στοχεύει στο να υλοποιήσει την εικόνα που έχει διαμορφώσει.
>   Το μυαλό χειρίζεται τα αρνητικά με διαφορετικό τρόπο από ότι η γλώσσα με την οποία εκφραζόμαστε.
>   Είναι πολύ σημαντική η πληροφορία με την οποία τροφοδοτούμε το μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε ή μιλάμε για το στόχο μας.
>   Προσδιορίζοντας με θετικό τρόπο το στόχο βοηθάμε το μυαλό μας να δει, να οργανώσει και να στηρίξει αποτελεσματικά τις ενέργειες που στοχεύουν προς την επίτευξη του.

Αλεξάνδρα Γ. Ευθυμιάδου
Copyright© 2010, nlpingreece®
All Rights Reserved