στο 38ου συνέδριο του EANLPt στην Αθήνα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ομιλητές του 38ου συνέδριο του EANLPt στην Αθήνα, που μοιραστήκαν μαζί μας τις γνώσεις τους πάνω στο πώς οι αφηγήσεις, οι αλληγορίες, τα παραμύθια, που είναι οι «πρώτες» στη ζωή μας θεωρίες, ανοίγουν νέους δρόμους, δίνουν διαφορετικό νόημα, και επιλογές στην ανάπτυξη στον ανθρώπινο νου. (από αριστερά: Dan Stanescu, Myrto Raftopoulou, Despina-Maria Kefalidou, Alexandra Efthimiadou, Catharine Tam isier, Catalin Zaharia, Peter Schuetz, Riita Malkamäki, Catharine Tamisier)

από αριστερά: Dan Stanescu, Myrto Raftopoulou, Despina-Maria Kefalidou, Alexandra Efthimiadou, Catharine Tam isier, Catalin Zaharia, Peter Schuetz, Riita Malkamäki, Catharine Tamisier
Riita Malkamäki (Finland): The thin story and/or the rich story. Narrative therapy in NLPt
Peter Schutz (Austria): Narratives in youtube as intervention elements for psychotherapy and groups
Melita Reiner, M.Sc. (Croatia): The Hero’s Journey –a Story of Personal Growth and Development
Despina-Maria Kefalidou (Greece): The use of metaphors in the counselling process
Dan Stanescu (Romania): The Hero’s Journey of students “walking” the Narrative Mediation Path – an innovative methodology to foster individual change using reflexivity
Catharine Tamisier (France): How does it work
Catalin Zaharia (Romania): Taking it further
Alexandra Efthimiadou (Greece): The Risk of ambiguity in metaphors