40ο συνέδριο EANLPt στη Βουδαπέστη

Η Δρ. Ε. Βαλασοπούλου θα συμμετέχει σαν εκπρόσωπος της nlpingreece στο 40ο συνέδριο του EANLPt στη Βουδαπέστη στις 07.Νοε.2015.
Το συνέδριο θα ασχοληθεί με το θέμα: «Phobia, Traum , PTSD – the NLPt approach» και ειδική στο χώρο της Ψυχανάλυσης με χρήση του συστήματος NLP από Κροατία, Ρουμανία, Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Πορτογαλία και Ουγγαρία.

H Δρ. Ε. Βαλασσοπούλου εργάζεται σε Ψυχιατρική κλινική (60 κλινών) στο Βέλγιο ενώ παράλληλα είναι και η επικεφαλής της Ψυχιατρικής στις Φυλακές του Liege και θα μιλήσει για: Changing a Psychiatrist through Neurolinguistic Programming.

Σύντομη περιγραφή:
In the classical way of thinking and treating a psychiatrist will treat the patients suffering of phobias, trauma and post traumatic stress disorder by a pharmacological treatment and then he will refer them to a psychologist or he can also choose to begin a psychological treatment by himself , given that he has the appropriate training. In this presentation we will try to discuss first of all the impact in the way of thinking personally and professionally of a psychiatrist in order then to try and analyse how and in which way is it possible for a psychiatrist to change the way of thinking, acting and treating patients with phobia, trauma, post traumatic stress disorder by using neuro-linguistic programming principles, elements and techniques. For the psychiatrist the neuro- linguistic programming ( with his principles and techniques), will enable increased awareness and control of oneself; better appreciation and understanding of the subjective realities of others and their resultant behavior, which in turn enables increased empathy and rapport. It can incrementally improve understanding and effectiveness in virtually all communication situations. By keeping always on mind what outcome we want/need to achieve, by paying attention to what we are getting and by the flexibility of the behavior.