Blog, Γονείς & έφηβοι, Επαγγελματική Διάκριση, Πιστοποιήσεις & Υπηρεσίες, Προσωπική Ανάπτυξη

Το NLP & η Τέχνη της Πειθούς – Στρατηγικές για Αποτελεσματική Επικοινωνία

Η επικοινωνία, όπως την ξέρουμε, είναι κάτι περισσότερο από μία απλή ανταλλαγή λέξεων. Είναι η αμοιβαία αλληλεπίδραση γλώσσας, σκέψης, συμπεριφοράς, διάθεσης, συναισθημάτων και ψυχολογίας που αποτελεί το θεμέλιο της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης.

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας είναι και η πειθώ που αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να επηρεάζει τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων.

Οι ρίζες της πειθούς εντοπίζονται στους αρχαίους φιλοσόφους, οι οποίοι αναγνώρισαν τη δύναμή της να διαμορφώνει τον δημόσιο διάλογο και να εμπνέει αλλαγές. Προσωπικότητες όπως ο Αριστοτέλης και ο Σωκράτης εμβάθυναν στη ρητορική, εξερευνώντας τις αρχές του ήθους, του πάθους και του λόγου ως τα δομικά στοιχεία της πειστικής επικοινωνίας. Αντιλαμβάνονταν ότι η πειθώ δεν αφορούσε μόνο τη νίκη σε επιχειρήματα, αλλά την προώθηση του διαλόγου, της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας μεταξύ ατόμων με διαφορετικές προοπτικές και συμφέροντα.

Από τις αρχαίες διδασκαλίες των Ελλήνων φιλοσόφων μέχρι τις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες, η πειθώ θεωρείται ένα ισχυρό εργαλείο επιτυχίας που, όταν χρησιμοποιείται ηθικά και επιδέξια, συμβάλλει στην επίτευξη αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων σε διάφορα πλαίσια. Τι ακριβώς είναι όμως και γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις;

 

Κατανοώντας την Πειθώ ως Έννοια

Η πειθώ είναι η τέχνη της δημιουργίας μηνυμάτων και επιχειρημάτων που έχουν απήχηση στους άλλους και μπορούν ακόμη να επηρεάσουν τις σκέψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους. Είναι η τέχνη της αφήγησης, η επιστήμη της ρητορικής και η μαγεία της ανθρώπινης σύνδεσης, όλα σε ένα. Η πειθώ δεν αφορά εξαναγκασμό ή χειραγώγηση, αλλά πρόκειται για τη σφυρηλάτηση κοινής κατανόησης και τη δημιουργία αμοιβαία επωφελών εκβάσεων για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην επικοινωνία.

Από επιστημονική άποψη, η πειθώ περιλαμβάνει τη στρατηγική διαχείριση των γνωστικών διαδικασιών για την πρόκληση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Αυτή η διαδικασία εκτυλίσσεται μέσω μιας σειράς διαδοχικών βημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κωδικοποίησης μηνυμάτων, της μετάδοσης μηνυμάτων, της λήψης μηνυμάτων και της αποκωδικοποίησης μηνυμάτων.

Διάφοροι γνωστικοί μηχανισμοί έχουν συνδεθεί με την πειθώ, όπως το περιεχόμενο του μηνύματος, η αξιοπιστία της πηγής και τα χαρακτηριστικά του κοινού που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες της πειστικής αποτελεσματικότητας.

 

Γιατί Είναι Σημαντική η Πειθώ;

Η πειθώ διέπει διάφορες πτυχές της ζωής, από τις στρατηγικές marketing μέχρι τα νομικά επιχειρήματα και από τις θεραπευτικές συνεδρίες μέχρι τα εκπαιδευτικά πλαίσια. Στο marketing, για παράδειγμα, η πειθώ διαμορφώνει τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οδηγώντας τις πωλήσεις και την αφοσίωση στο brand. Οι δικηγόροι χρησιμοποιούν τακτικές πειθούς στις αίθουσες δικαστηρίων, με στόχο να επηρεάσουν και να διαπραγματευτούν ευνοϊκούς διακανονισμούς. Οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν την πειθώ για να παρακινήσουν τους πελάτες και να διευκολύνουν την προσωπική ανάπτυξη. Οι προπονητές μέσω της πειθούς παρακινούν και εμπνέουν τους αθλητές, ενώ οι δάσκαλοι αξιοποιούν τεχνικές πειθούς για να εμπλέξουν τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και να μεταδώσουν αποτελεσματικά τη γνώση.

Τελικά, η πειθώ είναι μια ζωτικής σημασίας δεξιότητα για όλα τα άτομα, που τους δίνει τη δυνατότητα να πλοηγούνται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, να διαπραγματεύονται συμφωνίες και να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Στις προσωπικές σχέσεις, η πειθώ προάγει την κατανόηση και τη συνεργασία. Στις επαγγελματικές προσπάθειες, επιτρέπει στα άτομα να επιτύχουν στόχους, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και να προωθήσουν θετικές αλλαγές. Είτε πρόκειται για επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις, είτε για καθημερινές συζητήσεις, η εκμάθηση της τέχνης της πειθούς εξοπλίζει τα άτομα με ένα ισχυρό εργαλείο για επιτυχία και ολοκλήρωση σε όλες τις πτυχές της ζωής.

 

Το Θεωρητικό Υπόβαθρο της Πειθούς

Κεντρικό ρόλο στη μελέτη της πειθούς παίζουν τα θεωρητικά πλαίσια που διευκρινίζουν τους γνωστικούς μηχανισμούς που διέπουν τη διαδικασία. Ένα τέτοιο πλαίσιο είναι το Μοντέλο Επεξεργασίας Πιθανότητας (Elaboration Likelihood Model – ELM), το οποίο προτείνει δύο διαφορετικές διαδρομές μέσω των οποίων τα άτομα επεξεργάζονται τα πειστικά μηνύματα: την κεντρική διαδρομή και την περιφερειακή διαδρομή.

Κεντρική διαδρομή: Όταν τα άτομα εμπλέκονται στην κεντρική διαδρομή της πειθούς, αξιολογούν προσεκτικά το περιεχόμενο του μηνύματος, αναλύοντας κριτικά τα επιχειρήματα, τις αποδείξεις και τη λογική του. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει βαθιά γνωστική επεξεργασία, όπου τα άτομα ζυγίζουν ενεργά τα πλεονεκτήματα του μηνύματος και εξετάζουν τη συνάφεια του με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις και στάσεις τους. Η πειθώ μέσω της κεντρικής οδού είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε διαρκή αλλαγή στάσης, καθώς βασίζεται σε προσεκτική εξέταση και εις βάθος γνωστική επεξεργασία.

Περιφερειακή διαδρομή: Αντίθετα, η περιφερειακή οδός της πειθούς βασίζεται σε ενδείξεις που είναι περιφερειακές του περιεχομένου του μηνύματος, όπως η ελκυστικότητα της πηγής, οι συναισθηματικές εκκλήσεις ή οι επιφανειακές πτυχές της παρουσίασης του μηνύματος. Αντί να εμπλακούν σε βαθιά γνωστική επεξεργασία, τα άτομα μπορεί να βασίζονται σε νοητικές συντομεύσεις για να σχηματίσουν κρίσεις σχετικά με το μήνυμα. Η πειθώ μέσω της περιφερειακής οδού τείνει να είναι πιο φευγαλέα και ευάλωτη σε αλλαγές, καθώς βασίζεται σε επιφανειακούς παράγοντες και όχι σε ουσιαστική επιχειρηματολογία.

Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα είναι πιθανό να εμπλακούν είτε στην κεντρική είτε στην περιφερειακή οδό πειθούς εξαρτάται από παράγοντες όπως τα κίνητρα και η ικανότητά τους να επεξεργάζονται το μήνυμα. Όταν τα άτομα έχουν υψηλά κίνητρα και είναι ικανά να επεξεργάζονται πληροφορίες, είναι πιο πιθανό να εξετάσουν το μήνυμα μέσω της κεντρικής οδού. Ωστόσο, όταν τα κίνητρα ή οι γνωστικοί πόροι είναι χαμηλοί, μπορεί να καταφύγουν στην περιφερειακή οδό.

Επιπλέον, ο Cialdini (1984) εισήγαγε τις 6 αρχές της πειθούς, οι οποίες περιλαμβάνουν την αμοιβαιότητα, τη σπανιότητα, την εξουσία, τη συνέπεια, τη συμπάθεια και την κοινωνική απόδειξη. Οι αρχές αυτές αναδεικνύουν τους θεμελιώδεις παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων ως απάντηση σε προσπάθειες πειθούς.

 

Συνηθέστεροι Τρόποι Πειθούς

Εκτός από τις θεωρητικές γνώσεις, οι πρακτικές στρατηγικές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική πειθώ. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:

Επίκληση στη λογική: Τα πειστικά μηνύματα συχνά αξιοποιούν λογικά επιχειρήματα και αποδείξεις για να απευθυνθούν στη λογική ικανότητα των ατόμων. Με την παρουσίαση γεγονότων, στατιστικών στοιχείων και αιτιολογημένων επιχειρημάτων, οι επικοινωνιολόγοι επιδιώκουν να πείσουν το ακροατήριο μέσω λογικών συλλογισμών και ισχυρισμών που βασίζονται σε αποδείξεις.

Επίκληση στο συναίσθημα: Τα συναισθήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πειθώ, καθώς τα άτομα συχνά επηρεάζονται από τις επικλήσεις στα συναισθήματα τους. Οι συναισθηματικές εκκλήσεις μπορούν να προκαλέσουν ενσυναίσθηση, συμπάθεια ή ενθουσιασμό, προκαλώντας μια ισχυρή συναισθηματική αντίδραση που παρακινεί σε δράση ή αλλαγή πεποιθήσεων.

Επίκληση στην εξουσία: Οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να πειστούν από μηνύματα που παρέχονται από αξιόπιστες ή έγκυρες πηγές. Με την επίκληση της εμπειρογνωμοσύνης, των διαπιστευτηρίων ή της φήμης του επικοινωνούντος, τα πειστικά μηνύματα μπορούν να αποκτήσουν αξιοπιστία και βάρος στα μάτια του ακροατηρίου.

Επίκληση στο ήθος: Οι ηθικές επικλήσεις, που βασίζονται σε αρχές ηθικής, ακεραιότητας και χαρακτήρα, μπορούν να είναι πειστικές για να επηρεάσουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων. Τα άτομα που ενσαρκώνουν ηθικές αξίες και επιδεικνύουν ακεραιότητα είναι πιθανότερο να κερδίσουν εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, ενισχύοντας την πειστικότητα των μηνυμάτων τους.

 

O Ρόλος του Υποσυνείδητου

 Κάθε άνθρωπος, για να ανταπεξέλθει στην καθημερινή ζωή, έχει αναπτύξει μια ενστικτώδη ικανότητα να ζυγίζει μέσα του, αυτόματα και υποσυνείδητα, αυτό που συμβαίνει και κατά πόσο αυτό συνάδει και εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες, απαιτήσεις και στόχους. Έτσι, ασυνείδητα και υποσυνείδητα, αξιολογούμε αν κάτι που λέγεται ή γίνεται είναι ωφέλιμο, δαπανηρό ή κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Η κατανόηση αυτού του γεγονότος μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις στρατηγικές μας για την πειθώ.

Αυτή η υποσυνείδητη στάθμιση ή αξιολόγηση του τι συμβαίνει στο περιβάλλον και πώς γίνεται αντιληπτό αναπτύσσεται με βάση τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα σκέφτονται, μιλούν, ενεργούν και αποφασίζουν. Συχνά, η καθημερινή ζωή μας απορροφά σε σημείο που λειτουργούμε μηχανικά, χωρίς να συνειδητοποιούμε γιατί κάνουμε πράγματα ή τι πραγματικά πρέπει να επιτύχουμε. Αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας αυτές τις υποσυνείδητες αξιολογήσεις, μπορούμε να προσαρμόσουμε τα πειστικά μας μηνύματα πιο αποτελεσματικά.

 

Ενισχύοντας την Πειθώ μέσω του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός (NLP) αποτελεί ένα σύστημα που διερευνά τη σχέση μεταξύ νευρολογικών διεργασιών (“νευρο”), γλώσσας (“γλωσσικός”) και προτύπων συμπεριφοράς που μαθαίνονται μέσω της εμπειρίας (“προγραμματισμός”).

Το NLP αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από μία ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Santa Cruz της Καλιφόρνια και προήλθε από τη μελέτη επιτυχημένων επιστημόνων από τον ιατρικό κλάδο, όπως ο Fritz Perls, η Virginia Satir και ο Milton Erickson, προκειμένου να κατανοήσουν τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για να επιτύχουν αποτελεσματική επικοινωνία και αλλαγή συμπεριφοράς με τους πελάτες τους.

Το NLP προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση για την κατανόηση των μοτίβων σκέψης και συμπεριφοράς και επικοινωνίας. Μελετώντας τα επιτυχημένα άτομα μέσω της διαδικασίας του modeling, της θεμελιώδους αρχής στην οποία στηρίζεται το NLP, εκμαιεύοντας και αναπροσαρμόζοντας τις λεπτομέρειες στα γλωσσικά τους πρότυπα και στρατηγικές συμπεριφοράς τους, οι NLP practitioners οι οποίοι εμβαθύνουν στην γνώση και τις εφαρμογές του συστήματος, στοχεύουν να ενισχύσουν τη δική τους αποτελεσματικότητα σε διάφορες πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της προσωπικής ανάπτυξης και της πειθούς.

Στον τομέα της πειθούς, το NLP παρέχει πολύτιμες γνώσεις και τεχνικές για την ευθυγράμμιση των στυλ επικοινωνίας με τον τρόπο σκέψης του ακροατηρίου, την οικοδόμηση σχέσης και την αναδιαμόρφωση των προοπτικών. Αξιοποιώντας τεχνικές και εργαλεία που προσφέρει το NLP τα άτομα μπορούν να ενισχύσουν τις πειστικές τους ικανότητες και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις, διαπραγματεύσεις και επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές του NLP που μπορεί να ενισχύσουν την πειθώ:

1. Επικοινωνιακές και Γλωσσικές Τεχνικές

Ένας λόγος που συχνά δυσκολευόμαστε να πείσουμε τους άλλους είναι ότι εκείνοι δεν κατανοούν τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πειστούν. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξηγούμε με σαφήνεια το σκεπτικό μας και πιο συγκεκριμένα να:

  • περιγράφουμε σαφώς την απόφαση, ενέργεια ή επιλογή.
  • εντοπίζουμε τη σύνδεσή της με μια προτεραιότητα, έναν στόχο, μια αξία ή μια ανάγκη που εξυπηρετεί.

Στην επικοινωνία μας, η ενσωμάτωση συγκεκριμένων γλωσσικών τεχνικών στην επικοινωνία μας μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις πειστικές μας ικανότητες.

Linguistic presuppositions: Πρόκειται για δηλώσεις που υπονοούν την αλήθεια μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή ενός γεγονότος. Ενσωματώνοντας διακριτικά προϋποθέσεις στην επικοινωνία μας, μπορούμε να κατευθύνουμε τη σκέψη του ακροατή προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να το δηλώσουμε ρητά.

Reframing: Η αναπλαισίωση ή αναδιατύπωση περιλαμβάνει τη μετατόπιση του πλαισίου ή της προοπτικής μιας κατάστασης για να αλλάξει το νόημά της. Παρουσιάζοντας μια ιδέα ή ένα ζήτημα από διαφορετική οπτική γωνία, μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό και να αυξήσουμε τις πιθανότητες συμφωνίας ή αποδοχής.

2. Anchoring

Η άγκυρα (anchor) είναι ένα ερέθισμα που προκαλεί μια συγκεκριμένη συναισθηματική ή φυσιολογική αντίδραση. Οι άγκυρες μπορούν να δημιουργηθούν μέσω διαφόρων αισθητηριακών τρόπων, όπως η αφή, τα οπτικά ερεθίσματα ή συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις. Συνδέοντας το ερέθισμα με μια επιθυμητή κατάσταση ή συναίσθημα, μπορούμε να επηρεάσουμε τις αντιδράσεις του ακροατή.

3. Χτίζοντας εμπιστοσύνη

 Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης είναι θεμελιώδης για την αποτελεσματική πειθώ. Οι τεχνικές του NLP προσφέρουν μεθόδους για τη δημιουργία σύνδεσης και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης με τους άλλους. Τεχνικές όπως το rapport (mirroring και το matching), δηλαδή η ευθυγράμμιση με τα πρότυπα επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) και τις συμπεριφορές ενός άλλου ατόμου, μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία οικειότητας και κατανόησης, θέτοντας τις βάσεις για επιτυχημένη πειθώ.

4. Αξιοποιώντας το modeling

Η ανάλυση του στυλ επικοινωνίας, της γλώσσας του σώματος και των μοτίβων ομιλίας των ανθρώπων που μπορούν και πείθουν τους άλλους μπορεί να αποκαλύψει αποτελεσματικές στρατηγικές. Παρατηρώντας τις τεχνικές οικοδόμησης σχέσης και τη διαμόρφωση του μηνύματός τους, μπορούμε να μάθουμε να συνδεόμαστε με το ακροατήριό μας πιο αποτελεσματικά.

Αφού παρατηρήσουμε, εντοπίσουμε και αναλύσουμε όλα εκείνα που κάνουν τα άτομα να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την τέχνη της πειθούς είναι σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτές τις γνώσεις στην πράξη, πειραματιζόμενοι με την ενσωμάτωσή τους στις αλληλεπιδράσεις μας. Προσαρμόζουμε και ενσωματώνουμε αυτές τις τεχνικές στο δικό μας στυλ, παραμένοντας πιστοί στην προσωπικότητα και τη φωνή σας. Το modeling δε σημαίνει πιστή αντιγραφή αλλά αφορά στ η μάθηση από τους άλλους και την εφαρμογή των μαθημάτων με τρόπο που να ευθυγραμμίζεται με τη δική μας μοναδική προσέγγιση.

5. Η Τεχνική “Διότι”

 Για το σύστημα NLP, η λέξη “διότι” είναι μία πανίσχυρη λέξη η οποία βοηθά τα άτομα:

  • να αιτιολογήσουν μέσα τους ή να ανακαλέσουν τον λόγο πίσω από τις επιθυμίες και τις πράξεις τους.
  • να αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν τη σημασία ορισμένων πραγμάτων, ενεργειών και επιλογών στους άλλους.

Ζητώντας συνεχώς από τον εαυτό μας τον λόγο πίσω από κάθε συμπεριφορά, ενέργεια ή επιλογή μπορούμε να αναπτύξουμε μια εσωτερική αιτιολόγηση για τις αποφάσεις μας. Αυτή η διαδικασία βοηθά στην παγίωση των σκέψεών μας και στην άμυνα απέναντι σε εξωτερικά σχόλια που διαφορετικά θα μπορούσαν να διαταράξουν τη διανοητική μας διαύγεια, ενισχύοντας έτσι την πειστική μας αποτελεσματικότητα.

Για να εφαρμόσουμε αυτή την τεχνική στην πειθώ, αρκεί να σκεφτούμε και να σημειώσουμε σε ένα χαρτί κάτι για το οποίο θέλουμε να πείσουμε τους άλλους. Στη συνέχεια ας αναρωτηθούμε γιατί θέλουμε να τους πείσουμε και ας γράψουμε την πρώτη απάντηση που μας έρχεται στο μυαλό. Για παράδειγμα, “Θέλω να αναλάβω εγώ αυτό το project διότι…”. Έπειτα, συνεχίζουμε με όσες περισσότερες αιτιολογήσεις μπορούμε να σκεφτούμε. Αυτή η πρακτική μπορεί να αποκαλύψει τις προτεραιότητες, τους στόχους, τις ανάγκες ή τους εγγενείς σκοπούς που οδηγούν τις προσπάθειες πειθούς μας, παρέχοντας ένα ισχυρό εσωτερικό πλαίσιο για να καθοδηγήσουμε τις σκέψεις, τα λόγια και τη συμπεριφορά μας.

 

Με Δυο Λόγια

 Στο σημερινό άρθρο, εμβαθύναμε στη σημασία της πειθούς, ένα θεμελιώδες συστατικό της αποτελεσματικής επικοινωνίας που επηρεάζει τα αποτελέσματα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής.

Διερευνήσαμε τι συνεπάγεται η πειθώ και γιατί είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στις προσωπικές σχέσεις, τις επαγγελματικές προσπάθειες και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Η κατανόηση της τέχνης της πειθούς είναι υψίστης σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, να διαπραγματεύονται και να εμπνέουν δράση.

Επιπλέον, συζητήσαμε το ρόλο του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP) στην ενίσχυση των ικανοτήτων πειθούς. Το NLP προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της επικοινωνίας, παρέχοντας τεχνικές για την ευθυγράμμιση του στυλ επικοινωνίας μας με τις γνωστικές διαδικασίες του ακροατηρίου μας.

Με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων τεχνικών του NLP, τα άτομα μπορούν να ενισχύσουν τις πειστικές τους ικανότητες και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε διάφορα πλαίσια. Η κατάκτηση αυτών των τεχνικών εξοπλίζει τα άτομα με ανεκτίμητα εργαλεία για επιτυχία και αποτελεσματικότητα.

Aν θέλετε να εξασκηθείτε στην τέχνη της πειθούς για να μπορείτε να περιηγείστε πιο αποτελεσματικά και με περισσότερη αυτοπεποίθηση και άνεση τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις προσωπικές συζητήσεις το πρόγραμμα NLP University Practitioner θα σας βοηθήσει να πετύχετε αυτήν και όποια άλλη αλλαγή θελήσετε!

Πρόκειται για μία εντατική εξάμηνη εκπαίδευση μέσω της οποίας μπορείτε να εντοπίσετε τα μοτίβα που επηρεάζουν τη σκέψη και συμπεριφορά σας για να οδηγηθείτε τελικά στα αποτελέσματα που θέλετε να πετύχετε.