με νέα πορεία πλέυσης …

Σας έχει τύχει να «ζηλέψατε» κάτι που κάνει κάποιος φίλος, γνωστός, συνεργάτης, και θα θέλατε να μπορείτε να το κάνετε κι εσείς; Κι αυτό το κάτι θα μπορούσε να είναι μία δεξιότητα, μια συμπεριφορά, ένα τρόπο που σκέφτεται και αντιμετωπίζει καταστάσεις όπως για παράδειγμα πως κρατά την ψυχραιμία του, πως γράφει και με τα δύο χέρια κοκ.

Η τεχνική modeling (αποτύπωση συγκεκριμένων βημάτων ‘επιθυμητών’ συμπεριφορών αναφορικά στο τρόπο που ενεργεί και σκέφτεται φίλος, γνωστός, συνεργάτης) είναι μια από τις βασικές ενότητες στην εκπαίδευση για το NLP Master Certification.

Από τo Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο άλλο ένα γκρουπ ήδη NLP Practitioners συνέχισαν τη μελέτη στο σύστημα NLP όπου σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα ενοτήτων εμβάθυνε στο τι συμβαίνει στην νευροβιολογία και λειτουργούν αποτελεσματικά οι τεχνικές του συστήματος, πώς να αυτοσχεδιάζουν με τις τεχνικές, και πως να διερευνούν περισσότερες δυνατότητες επιλογών.