Blog, Γνώμες & Απόψεις, Πιστοποιήσεις & Υπηρεσίες

Η σωστή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης απόδοσης εργαζομένων ως εργαλείο βελτίωσης και διασφάλισης υψηλών επαγγελματικών επιδόσεων.

Optimizing performance appraisal results. Improving personal proficiency and role effectiveness.
· Γιατί παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες τους, στελέχη και επαγγελματίες δυσκολεύονται ή δεν καταφέρουν τελικά να πετύχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα;
· Για ποιο λόγο πολλές φορές διαπιστώνουμε, πανέξυπνα και μορφωμένα άτομα να κάνουν άτοπα πράγματα;
· Ποια η χρησιμότητα του να στέλνεις ανθρώπους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και να επιστρέφουν κάνοντας τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά;

Αυτά είναι κάποια από τα ερωτήματα που απασχόλησαν τους Dr Alan M Barratt & D. Patrick Georges, δημιουργούς του μοντέλου “The Synolic Approach to Human Resource Development” (British management journal Executive Development, Vol. 8, No. 2, June 1995), στη συνεργασία που είχαν με στελέχη μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών με την υποστήριξη Διευθύνσεων HR προκειμένου να επεξεργαστούν διαδικασίες για καλύτερα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα.

Αναλύοντας την καθημερινή εργασία διαπίστωσαν ότι οι μάνατζερ συχνά συναντούν δυσκολίες στην προσπάθεια να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά της ατομικής απόδοσης και επίδοσης των στελεχών και να διαγνώσουν δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.

Παραδοσιακές μέθοδοι όπως εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ακόμη κι όταν βασίζονταν σε αναλύσεις εργασιακών καθηκόντων (job analyses) και καταμετρήσεις γνώσης εργασίας (job knowledge surveys), συχνά αποτύγχαναν να επηρεάσουν σημαντικά και να επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την βέλτιστη επαγγελματική απόδοση.
Πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μαθαίνοντας απλώς κάποιους τρόπους (how to) για να πετύχουν τους στόχους τους δεν είναι αρκετό. Συχνά ενυπάρχουν αρνητικές σκέψεις που κάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε πολλές φορές, ή συνήθειες και πεπατημένες που ακολουθούμε και οι οποίες δρουν σαν «φρένα» και περιορίζουν τις δυνατότητες μας και το δυναμικό προς την επίτευξη των στόχων.

Δεν αρκούν οι «εργασιακοί παράγοντες» για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των προσόντων ενός εργαζομένου στην επιχείρηση. Μια «Σύνολος» ή συνολική ατομική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει και τους «προσωπικούς παράγοντες», αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επίτευξης βέλτιστης απόδοσης. H αποτελεσματικότητα των στελεχών στις επιχειρήσεις εξαρτάται από τον τρόπο που συνταιριάζουν τους επαγγελματικούς στόχους με τους προσωπικούς τους στόχους και αξίες. Οι υπεύθυνοι Διευθύνσεων και Τμημάτων σε μια επιχείρηση, που πραγματικά ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις δυνατότητές των ανθρώπων τους, μπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα των ανθρώπων τους.

Μπορούν να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τι κάνουν, τι τους εμποδίζει να προχωρήσουν, να τους καθοδηγήσουν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, να προσδώσουν και άλλη προοπτική στο ρόλο της θέσεώς τους, να καταλάβουν τι τους ενεργοποιεί για να πετύχουν.

Προς αυτή την κατεύθυνση,η nlpincyprus με την Charakis Research & Development προσάρμοσαν και εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές του συστήματος NLP σε Business Coaching Protocol με στόχο να δώσουν τη δυνατότητα σε εταιρείες να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα ευρήματα της αξιολόγησης της απόδοσης, προσφέροντας με εξειδικευμένα coaching sessions τη δυνατότητα σε στελέχη να βελτιώσουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες τους:
· Εντοπίζοντας τι τους υποκινεί.
· Ανακαλύπτοντας εμπόδια, συνήθειες και ανασταλτικούς παράγοντες που τους κρατούν πίσω και δεν τους αφήνουν να προχωρήσουν.
· Συνειδητοποιώντας ποιοι είναι ο μηχανισμοί που ενεργοποιούν «τα κουμπιά τους» και διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτονται, που ενεργούν, που αντιδρούν και δραστηριοποιούνται για να εκπληρώσουν αυτά που θέλουν ή να αποφύγουν αυτά που δεν θέλουν.
· Μαθαίνοντας πώς να βάζουν στόχους, πώς να αξιολογούν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους, ώστε να αποκτούν νόημα και να κάνουν αίσθηση για αυτούς με τρόπο που να έχουν τον έλεγχο των καταστάσεων και να χειρίζονται τα θέματα και τα του ρόλου τους με επάρκεια, ανταποκρινόμενοι στις επαγγελματικές τους προσδοκίες και στόχους.

copyright, March 2010
A. G. Efthimiadou