Blog, Προσωπική Ανάπτυξη

Life Coaching: Έννοια, Οφέλη & Πώς Συμβάλλει το NLP

Το life coaching αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες τάσεις στο χώρο της αυτοβελτίωσης.

Όλο και περισσότεροι προστρέχουν στο life coaching για την προσωπική τους ανάπτυξη είτε ψάχνουν να εκπαιδευτούν ως life coaches.

Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα καλύψουμε τις απορίες που μπορεί να έχει τόσο ένας επίδοξος life coach όσο και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος.

Ειδικότερα, θα δούμε

Ας ξεκινήσουμε με τη βασική απορία των περισσότερων: ποια η διαφορά μεταξύ life coaching και ψυχοθεραπείας.

Πώς Διαφέρει το Life Coaching από την Ψυχοθεραπεία;

Πρώτη ουσιαστική διαφορά μεταξύ life coaching και ψυχοθεραπείας αποτελεί το πώς η κάθε μέθοδος προσεγγίζει την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν το άτομο που την επιλέγει.

Αφενός, το life coaching εστιάζει στο παρόν και μέλλον, αναλύοντας την τρέχουσα κατάσταση όπου βρισκόμαστε και ψάχνοντας τρόπους να μας βοηθήσει να μεταφερθούμε σε μία άλλη κατάσταση, την οποία επιθυμούμε.

Δηλαδή, μας ενδεικνύει πώς μπορούμε να πάρουμε τον έλεγχο της ζωής μας στο τώρα και να στρέψουμε την πορεία μας προς τους στόχους που θέλουμε να φτάσουμε.

Αφετέρου, η ψυχοθεραπεία ερμηνεύει τις καταστάσεις του παρόντος και με βάση ερεθίσματα του παρελθόντος, ώστε να λύσει τους “κόμπους” που εμφανίζονται στο σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθεί να αποτρέψει την επανεμφάνιση παλαιότερων εμπειριών που εμποδίζουν την συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία στο σήμερα.

Έτσι, το life coaching στοχεύει στο τώρα και στο μέλλον, ενώ η ψυχοθεραπεία στη βάση της εμπλέκει περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και διαφορετικής προσέγγισης λόγω δυσλειτουργιών που έχει αναπτύξει το άτομο.

Παράλληλα, το life coaching και η ψυχοθεραπεία διαφέρουν και ως προς το ποιος τα εξασκεί.

Ειδικότερα, το life coaching εξασκούν πιστοποιημένοι επαγγελματίες life coaching, ενώ την ψυχοθεραπεία επαγγελματίες με πιστοποίηση σε ορισμένα μοντέλα ψυχοθεραπείας του ψυχολογικού ή ψυχιατρικού κλάδου.

Εδώ, αξίζει να επισημάνουμε ότι το σύστημα NLP απευθύνεται τόσο σε life coaches όσο και σε ψυχολόγους ή ψυχιάτρους ψυχοθεραπευτές. Καθένα από αυτά τα πρόσωπα αξιοποιεί τα διάφορα εργαλεία του NLP αναλόγως των συνολικών γνώσεων, της εξειδίκευσης του, το επίπεδο επαγγελματισμού και τον κώδικα ηθικής δεοντολογίας που επιτάσσει το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται.

Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ life coaching και ψυχοθεραπείας οδηγεί, όπως είναι λογικό, και σε μία ακόμη, η οποία αφορά το σε ποιους απευθύνεται η κάθε μέθοδος.

Το life coaching απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μεταβάλει την καθημερινότητά του με σκοπό να επιτύχει αυτό που ο ίδιος προσδιορίζει ως προσωπική ανάπτυξη. Παρόλ’ αυτά, ένας life coach δεν μπορεί να αναλάβει ψυχικά μη υγιή άτομα, τα οποία χρήζουν συνδρομής από εξειδικευμένους ψυχοθεραπευτές ή ψυχιάτρους.

Αναλόγως της περίπτωσης, ορισμένα άτομα μπορούν να προχωρήσουν γρηγορότερα στους στόχους τους, ενώ άλλα χρειάζεται πρώτα να επαναπροσδιορίσουν πολυπλοκότερα θέματα που τα απασχολούν με μία πιο ολιστική προσέγγιση.

Εδώ, ένας επαγγελματίας life coach θα πρέπει να γνωρίζει πότε μπορεί να αναλάβει ή όχι έναν “καθοδηγούμενο” και σε περίπτωση που διαπιστώνει ορισμένο εύρημα που δεν άπτεται της αρμοδιότητάς του, π.χ. ψυχική δυσλειτουργία, να τον παραπέμπει στον κατάλληλο ειδικό, ώστε με την ψυχοθεραπεία να επιλυθούν τα θέματα που δεν τον αφήνουν να προχωρήσει προς τους στόχους του.

Βέβαια, life coaching και ψυχοθεραπεία μπορούν να ακολουθούνται παράλληλα, εφόσον το άτομο επιθυμεί μία τέτοια πολύπλευρη προσέγγιση.

Και στις δύο διαδικασίες – life coaching και ψυχοθεραπεία – αποδοτική εμφανίζεται η εφαρμογή του NLP, στο οποίο συνοπτικά αναφερθήκαμε παραπάνω.

Επειδή το NLP προέκυψε από τη μελέτη της αποτελεσματικότητας ανθρώπων στο πλαίσιο επικοινωνίας τους και με ψυχολόγους ή ψυχιάτρους ψυχοθεραπευτές έχει στη γκαμα του εξειδικευμένα εργαλεία που βοηθούν σε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θεμάτων με στόχο το άτομο να προχωρήσει πιο γρήγορα. Παρ’ όλα αυτά, όταν οι δυσλειτουργίες παρουσιάζονται ιδιαίτερα σοβαρές και παλι χρειάζεται παραπομπή σε ειδικό.

Για την πληρέστερη κατανόησή μας, αξίζει να δούμε ειδικότερα τι είναι το life coaching, αλλά και ποιος ο ρόλος του NLP στο life coaching.

Τι Είναι το Life Coaching;

Για να κατανοήσουμε πλήρως τι είναι το life coaching, οφείλουμε να εκκινήσουμε από την ετυμολογία του όρου αυτού.

Ο όρος, λοιπόν, του life coaching αποτελείται από τα εξής δύο συστατικά:

Life = ζωή

και

Coaching = η τέχνη του αμαξηλάτη να μεταφέρει κάποιο άτομο από έναν τόπο σε έναν άλλο.

Όπως, δηλαδή, το coaching αναφέρεται στη μεταφορά μας από ένα σημείο σε κάποιο άλλο, κατά παρόμοιο τρόπο το life coaching αναφέρεται στη μεταφορά μας από ένα βιωματικό σημείο σε ένα άλλο.

Επομένως, στην πράξη το life coaching περιλαμβάνει κάθε επιβοηθητική και συμβουλευτική μέθοδο που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση ενός ατόμου προς τους στόχους που αυτό θέτει για τον εαυτό του.

Ετυμολογία Life Coaching

Στο πλαίσιο του life coaching, ο life coach ξεκινάει στη θέση του αμαξηλάτη που δίνει τις αρχικές ενδείξεις και ώθηση προς στο ενδιαφερόμενο, για να προσεγγίσει τους στόχους του. Ωστόσο, απώτερο σκοπό του συστήματος αυτού αποτελεί ο αρχικός “καθοδηγούμενος” ή “πελάτης” να αντικαταστήσει τον life coach στη θέση του αμαξηλάτη και να μπορέσει να χαράξει μόνος του την επιθυμητή πορεία.

Για να επιτευχθεί αυτό, το life coaching χρησιμοποιεί διάφορες πρακτικές και συστήματα, όπως μπορεί να είναι η θετική ψυχολογία, ο διαλογισμός, η δημιουργική απασχόληση του νου ή το NLP.

Ειδικά το NLP (Neuro Linguistic Programming) εστιάζει στην παρακολούθηση και καταγραφή του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς μας απέναντι σε ορισμένα ερεθίσματα, με σκοπό την εύρεση του “αλγορίθμου” που κινεί τις αντιδράσεις μας, ώστε να εντοπίσουμε το μοτίβο που παράγει μια συμπεριφορά και να το επαναπροσδιορίσουμε αποτελεσματικά για την επίτευξη του στόχου μας σε σχέση με το θέμα που μας απασχολεί.

Με άλλα λόγια, το NLP εκμεταλλεύεται τη νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου, προκειμένου να τον φέρει σε γνωριμία με νέες εναλλακτικές διαδρομές, τις οποίες καλείται να επεξεργαστεί και να αναπτύξει.

Πριν, όμως, εμβαθύνουμε στο ρόλο του NLP στο life coaching, ας δούμε πώς μας ωφελεί το life coaching.

Ποια τα Πλεονεκτήματα του Life Coaching;

Στο κομμάτι αυτό, είναι πραγματικά δύσκολο να περιορίσουμε τα πλεονεκτήματα του life coaching σε μία απλή απαρίθμηση.

5 Πλεονεκτήματα του Life Coaching

Για αυτό, θα προσπαθήσουμε να τα ομαδοποιήσουμε στα εξής πέντε:

Πλεονέκτημα #1: Καθορισμός στόχων

Όπως αναφέραμε στην αρχή, το life coaching μας βοηθά να μετακινηθούμε από ένα βιωματικό σημείο προς ένα άλλο.

Για πολλούς από εμάς, όμως, αυτό το επόμενο σημείο δεν είναι ξεκάθαρο ή συμπίπτει με άλλα ή μπλοκάρει και αποκλείει άλλα.

Εδώ, το life coaching έρχεται να βοηθήσει τον καθένα μας να εντοπίσει με βέβαιο τρόπο τα σημεία-στόχους του, να επιλέξει ποια θέλει να θέσει σε προτεραιότητα ή να βρει τρόπους να συνδυάσει ορισμένα από αυτά χωρίς τον αλληλοαποκλεισμό τους.

Πλεονέκτημα #2: Υιοθέτηση κατάλληλων συνηθειών

Καθ’ όλη την πορεία προς τους στόχους μας, το life coaching μας βάζει στη διαδικασία αναθεώρησης των καθημερινών μας δραστηριοτήτων και εκτίμησης του κατά πόσο είναι πράγματι επιθυμητές από εμάς.

Αρχίζουμε, δηλαδή, να αντιλαμβανόμαστε ποιες συνήθειες δεν μας πληρούν πλέον, ποιες θα επιθυμούσαμε να συνεχίσουμε και ποιες θα επιθυμούσαμε να δοκιμάσουμε ή να ξεκινήσουμε για την επίτευξη των επιδιώξεών μας.

Παράλληλα, μέσω της επικοινωνίας με τον life coach ως συνοδοιπόρο ενισχύεται το αίσθημα ασφαλείας στη διαδικασία γνωριμίας με τη νέα συνήθεια, ώστε να μας ωθεί περαιτέρω στη συνέχιση μιας από κοινού προσπάθειας.

Πλεονέκτημα #3: Καλλιέργεια αυτεπίγνωσης

Μέσω του life coaching δεν αναλογιζόμαστε μόνο τις συνήθειες και πρακτικές που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αλλά και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, σκέψεις και συναισθήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία αυτά από μία νηφάλια σκοπιά και απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις ή άλλα πλαίσια στα οποία τυχόν τοποθετούμε τον εαυτό μας.

Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε ποια στοιχεία είναι γνήσια δικά μας, είτε θετικά είτε αρνητικά, και να τα εκτιμήσουμε, ενώ παράλληλα εντοπίζουμε ποια στοιχεία έχουν εισέλθει από εξωτερικούς παράγοντες και πλέον δεν συμβαδίζουν με τις προσωπικές μας επιδιώξεις.

Καλλιεργούμε, επομένως, την ικανότητα αυτεπίγνωσης (self-awareness).

Σε αυτό, συμβάλλει ειδικά το NLP, όπου η βάση του δηλαδή η διαδικασία του modeling, εντοπίζει μοτίβα στη σκέψη και συμπεριφορά μας, μας βοηθά να επανεκτιμήσουμε τα μοτίβα αυτά και να βρούμε εναλλακτικές που εξ υπαρχής θα προσαρμόζονται στις δικές μας εσωτερικές “προδιαγραφές”.

Πλεονέκτημα #4: Ενδυνάμωση αυτοπεποίθησης

Σε επόμενο στάδιο, είναι εμφανές ότι όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στη βελτίωση της αυτοπεποίθησής μας.

Ειδικά το NLP στο life coaching συμβάλλει στη σωστή διερεύνηση και χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολουθεί το μυαλό κάποιου, όταν κάνει μία συνήθεια, και στον επαναπροσδιορισμό της διαδρομής και αυτορρύθμιση των ενεργειών που ακολουθεί. ‘Ετσι, μας κάνει πιο σίγουρους για την πορεία που ακολουθούμε.

Γνωρίζοντας ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να φτάσουμε και διαπιστώνοντας την εξέλιξή μας, έχουμε μεγαλύτερη πίστη στα βήματα που ακολουθούμε για την επίτευξη των στόχων μας.

Πλεονέκτημα #5: Επίτευξη στόχων

Η επίτευξη των στόχων, λοιπόν, είναι και το τελευταίο αλλά σημαντικότερο πλεονέκτημα της διαδικασίας του life coaching.

Όπως είδαμε και στην αρχή, στόχο του life coaching αποτελεί η τοποθέτηση του “καθοδηγούμενου” στη θέση του αμαξηλάτη.

Αρχικά, δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος καθοδηγείται από τον life coach στην ανεύρεση νέων μεθόδων και ωθείται να ακολουθήσει τις νέες μεθόδους που έχει επιλέξει. Μαζί, λοιπόν, οδηγούνται στην επίτευξη του πρώτου ή των πρώτων στόχων.

Ωστόσο, μέσα από τη διαδικασία αυτή, ο “καθοδηγούμενος” έχει ήδη καταφέρει να γνωρίσει τη μεθοδολογία στον τρόπο σκέψης και αντίδρασης που θα τον προωθήσει στο να φτάσει και στους επόμενους στόχους.

Έτσι, μπορεί να διαχειριστεί ανεξάρτητα την πορεία του προς  μελλοντικές επιδιώξεις που τυχόν προκύψουν.

Διαπιστώνοντας, λοιπόν, όλα τα παραπάνω οφέλη του life coaching, πολλοί από εμάς τείνουμε να συγκρίνουμε τη διαδικασία του life coaching με αυτή της ψυχοθεραπείας.

Και παρόλο που αυτές οι δύο μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν στο πλαίσιο της αυτοβελτίωσης, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τις οποίες αξίζει να γνωρίζουμε. 

Ποιος ο Ρόλος του NLP στο Life Coaching;

Ο όρος NLP (Neuro Linguistic Programming ή Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) αναλύεται σε τρία συστατικά:

Neuro (Νεύρο) = που αναφέρεται στο νευροδίκτυο που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται τα εξωτερικά ερεθίσματα μέσω των αισθήσεών μας, ώστε να διαμορφώνει εμπειρίες,

Linguistic (Γλωσσικός) = που αναφέρεται στη χρησιμότητα της γλώσσας (προφορικού λόγου, κινήσεων και μικροσκοπικών εκφράσεων) ως εργαλείο απόδοσης νοημάτων από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και έκφρασης εμπειριών

Programming (Προγραμματισμός) = που αναφέρεται στα μοτίβα διαχείρισης του περιβάλλοντος, τα οποία υιοθετούμε και παράγονται από την αλληλεπίδραση των δύο προηγουμένων στοιχείων N και L.

Επομένως, το NLP επικεντρώνεται στην χαρτογράφηση των “διαδρομών” που ακολουθούμε, προκειμένου να χτίσουμε τον τρόπο σκέψης (mindset) και τον τρόπο συμπεριφοράς/δράσης μας (behavior/actions). 

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το NLP θεωρείται και mindset education!

Στην πορεία αυτή χαρτογράφησης, το σύστημα NLP μας βοηθά να εντοπίσουμε τα τμήμα εκείνο της “διαδρομής” που αποδεικνύεται αποτελεσματικό και να διαμορφώσουμε μία νέα προσέγγιση πάνω σε αυτό, με σκοπό τη βελτιωμένη ποιότητα σκέψεων και δράσεων.

Αυτή ακριβώς η διαδικασία καταγραφής “διαδρομών” ή “μοτίβων” και δημιουργίας εναλλακτικών προσεγγίσεων αποτελεί και τη βάση του NLP, η οποία ονομάζεται modeling.

Στο πλαίσιο αυτό, το NLP στοχεύει στη διερεύνηση των μοτίβων συμπεριφοράς και στον σχεδιασμό τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν. Το NLP διαθέτει πληθώρα τεχνικών τοσο διαγνωστικών όσο και για την επίλυση. Μεταξύ αυτών είναι:

κ.ά.

Πώς, όμως, οι παραπάνω τεχνικές του NLP εντάσσονται στο life coaching;

Όπως έχει γίνει αισθητό, το NLP συμβάλλει στην εξεύρεση αποτελεσματικών προσεγγίσεων όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και δράσης, με σκοπό την επίτευξη των προσωπικών μας στόχων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αποτελέσει ένα μεθοδολογικό εργαλείο, ώστε ο life coach και ο “καθοδηγούμενος” να βρουν αμεσότερα τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν στο πλαίσιο του life coaching.

Εάν, δηλαδή, στη διαδικασία life coaching ο life coach έρχεται να ωθήσει αρχικά τον “καθοδηγούμενο” προς τους στόχους του, το NLP έρχεται να δώσει στη σκέψη των δύο μερών τη δυνατότητα να ακολουθήσουν κι άλλους δρόμους, χωρίς να ακολουθήσουν τον πιο δύσκολο – εκείνο που δεν τους εξυπηρετεί.

Έτσι, το NLP βρίσκει σαν GPS τη διαδρομή στην οποία πας και μετά σε πάει εκεί που θες να πας, ώστε στο τέλος να μάθεις ο ίδιος πώς να επιλέγεις τη σωστή διαδρομή και να μπεις στη θέση του αμαξηλάτη.

Διαπιστώνοντας, λοιπόν, το ρόλο που μπορεί να έχει το NLP στο life coaching, ας κλείσουμε με το πώς μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί στο NLP.

Πώς Μπορείς να Εκπαιδευτείς στο NLP

Ο βέλτιστος τρόπος για να εκπαιδευτεί κανείς στο NLP είναι με παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων NLP coaching.

Το professional NLP coaching περιλαμβάνει την εκμάθηση των τεχνικών NLP, σύμφωνα με τη διαδικασία και τα βήματα που αναφέραμε παραπάνω. Σε κάθε βήμα  χρησιμοποιούνται μία πληθώρα διαφορετικών τεχνικών, αναλόγως του θέματος των ενδιαφερομένων.

Φυσικά, η βάση όλων είναι να μπορεί κάποιος να γίνει coach του εαυτού του (self coach), να μπορεί να καταλαβαίνει και να καθοδηγεί τον ίδιο στην εύρεση και άλλων διαδρομών. Δηλαδή, βασική συνθήκη είναι η αξιοποίηση και εκμάθηση του NLP για μας τους ίδιους.

Έτσι, στην nlpgreece® όταν λέμε professional NLP coaching δεν εννοούμε μόνο το να μπορεί κάποιος να καθοδηγήσει άλλους σε μια ιδιαίτερη διαδικασία. Το πρώτο βήμα είναι να μπορει να καθοδηγεί τον ίδιο του τον εαυτό και να το εφαρμόζει τη διαδικασία NLP σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας του, σε προσωπικό επίπεδο self leadership, στην οικογένεια, τον επαγγελματικό χώρο, τον αθλητισμό, κ.ά.

Για αυτό και το NLP University Practitioner Certification της nlpgreece® είναι σχεδιασμένο για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ή επαγγελματία επιθυμεί να εντρυφήσει στη συλλογιστική του NLP και να εφαρμόσει τις τεχνικές NLP, είτε στις προσωπικές του καταστάσεις, είτε για να βοηθήσει τρίτους να επιτύχουν τους στόχους τους π.χ. μέσω συμβουλευτικής life coaching.

Για να γνωρίσεις καλύτερα, λοιπόν, τα πλεονεκτήματα του NLP, δήλωσε συμμετοχή στο NLP University Practitioner Certification ή επικοινώνησε μαζί μας για να επιλύσεις οποιαδήποτε απορία σου!