Blog, Προσωπική Ανάπτυξη

Ύπνωση: Τα Οφέλη της και ο Ρόλος του NLP

Το συνειδητό και το ασυνείδητο είναι έννοιες που όλοι έχουμε ακούσει, λίγοι όμως γνωρίζουμε καλά τη δύναμή τους όταν επιδιώκουμε μια σημαντική αλλαγή μέσα μας.

Υπάρχουν μάλιστα διάφορες τεχνικές και εργαλεία που μας επιτρέπουν να κάνουμε μια ή περισσότερες βαθιές αλλαγές και να έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, με την ύπνωση να παίζει σημαντικό ρόλο.

Για τον λόγο αυτό, στον σημερινό οδηγό θα εξετάσουμε:

Πριν εμβαθύνουμε, ας ξεκινήσουμε εξηγώντας ορισμένα βασικά πράγματα για την ύπνωση ως έννοια.

Τι Είναι η Ύπνωση;

Όπως αναφέραμε συνοπτικά προηγουμένως, ορισμένες φορές θέλουμε να κάνουμε βαθιές αλλαγές μέσα μας. Αυτές μπορεί να αφορούν την αλλαγή σε:

 • Συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα
 • Πεποιθήσεις που μας φρενάρουν
 • Νοοτροπία που μας κρατάει πίσω

Η οποία φυσικά δεν έρχεται εύκολα και χρειάζεται τη κατάλληλη προσέγγιση.

Μάλιστα, όταν μια προσέγγιση απευθύνεται μόνο στο συνειδητό, τότε οι αλλαγές αυτές έρχονται πιο δύσκολα 

Για αυτό χρειάζεται μια προσέγγιση που εστιάζει ταυτόχρονα τόσο στο συνειδητό, όσο και στο ασυνείδητό μας, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σημαντικό ρόλο στη διττή αυτή προσέγγιση διαδραματίζει η ύπνωση, η οποία βασίζεται σε ειδικές τεχνικές χαλάρωσης που μας επιτρέπουν να περάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης.

Μπορούμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ασυνείδητού μας για να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο αντίληψης και γενικότερα να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο.

Για παράδειγμα, σας έχει τύχει ποτέ να φτάσετε στο σπίτι σας οδηγώντας και να μη συνειδητοποιήσατε πότε και πώς φτάσατε;

Αυτό αποτελεί μια φυσική κατάσταση ύπνωσης, που ενίτοτε βιώνουμε όλοι μας σα να έχουμε μπει σε κάποιο αυτόματο πιλότο.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την ύπνωση καλούμαστε να χαλαρώσουμε και να επικεντρωθούμε στον εσωτερικό μας κόσμο, χρησιμοποιώντας τη δύναμη του νου για να επαναπροσδιορίσουμε σκέψεις, συναισθήματα, αντιλήψεις και γενικότερα στάσεις απέναντι σε θέματα και συμπεριφορές.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι το σύστημα NLP έχει βασίσει αρκετές τεχνικές του στην ύπνωση και ειδικότερα στις προσεγγίσεις του Milton Erickson, ενός εκ των κορυφαίων ψυχιάτρων, για τις οποίες αξίζει να εμβαθύνουμε.

Ο Ρόλος του NLP στην Ύπνωση

Το NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός) αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών το οποίο μελετά το “πώς” πίσω από τις ενέργειές μας, σε μια προσπάθεια να αποκρυπτογραφήσει τον αλγόριθμο μέσω του οποίου παράγεται η εκάστοτε συμπεριφορά.

Δεν μελετά αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, αλλά μας βοηθά να χαρτογραφήσουμε τις διαδρομές που ακολουθεί το μυαλό, ώστε να ανακαλύψουμε τι κάνουμε και με ποιον τρόπο.

Μάλιστα, η βάση του NLP είναι το modelling, το οποίο αναφέρεται στην παρατήρηση, στην αποδόμηση και στον εντοπισμό κρίσιμων παραμέτρων που συντελούν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Μπορούμε δηλαδή να εμπλουτίσουμε το σκεπτικό μας με περισσότερες επιλογές για διαχείριση καταστάσεων, καθώς και να αναδείξουμε τις προσωπικές μας δυνατότητες.

Από τη στιγμή λοιπόν που το NLP χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές και μεθοδολογίες, μια από αυτές είναι η ύπνωση που αναφέραμε παραπάνω. Ιδιαίτερα οι προσεγγίσεις του Milton Erickson, είναι κάτι πάνω στο οποίο ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός έχει βασιστεί αρκετά.

Για την ακρίβεια, ο Milton Erickson ήταν από τους ψυχιάτρους που μελετήθηκαν για την αποτελεσματικότητά του. Άλλωστε έτσι ξεκίνησε η ιστορία του NLP.

Στόχος της τότε διεπιστημονικής ομάδας ήταν να μελετήσουν το τι διαφορετικό κάνουν κάποια άτομα και διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους. Μεταξύ αυτών και ο Erickson ο οποίος χρησιμοποιούσε τη τεχνική της ύπνωσης σαν προσέγγιση στους ασθενείς του.

Μαζί με τη Judith Delozier (η πρώτη κυρία του NLP), κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν τα στοιχεία της μεθόδου ύπνωσης που χρησιμοποιούσε ο Milton Erickson και ονομάστηκε  Ericksonian Hypnosis, και να συνθέσουν την τεχνική της Ύπνωσης και των πολλαπλών εφαρμογών της που εντάχθηκε στην πλατφόρμα του συστήματος NLP.

Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι το NLP δεν είναι ύπνωση, ούτε η ύπνωση είναι NLP. 

To NLP είναι σύστημα τεχνικών που προέκυψε από τη μελέτη ατόμων που έκαναν τη διαφορά, συγκέντρωσε λεπτομέρειες και τις συνέθεσε ώστε να μπορούν να μεταδοθούν και να εφαρμοστούν στους ανθρώπους σε διάφορα πλαίσια της ζωής τους.

Έτσι, μέσω της αποκωδικοποίησης αυτής γνωρίζουμε τι έκανε ο Erickson μέσω της ύπνωσης, η οποία όπως αναφέραμε ονομάστηκε Ericksonian και χρησιμοποιεί ειδικά σχήματα λόγου, μεταφορές, συμβολισμούς και storytelling, ώστε να οδηγηθεί κάποιος στο υποσυνείδητο και να ανασύρει πληροφορίες που είναι αναξιοποίητες, ξεπερνώντας φυσικά τις αντιστάσεις του συνειδητού εαυτού του.

Με άλλα λόγια, οδηγούσε τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας φαινομενικά συνηθισμένης συζήτησης σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης.

Ο Erickson μάλιστα είχε μια μοναδική προσέγγιση στην υπνοθεραπεία και κάθε προσέγγισή του ήταν κομμένη και ραμμένη για τον καθένα ξεχωριστά, όπως άλλωστε συμβαίνει με όλες τις τεχνικές NLP.

Αυτό που επίσης έκανε συχνά είναι να δημιουργεί πολυεπίπεδες ιστορίες που στο συνειδητό τουλάχιστον φάνταζαν διασκεδαστικές, είχαν όμως μια κρυφή σημασία και στόχευαν και στο υποσυνείδητο.

Το σύστημα του NLP γενικότερα έχει αποκωδικοποιήσει τις γλωσσικές δομές και τα μοτίβα του Erickson, μεταφέροντάς τα επιτυχώς σε διάφορα επίπεδα εφαρμογών. 

Η αποκωδικοποίηση αυτή κατάφερε να αποτυπώσει τους τρόπους προσέγγισης της θεραπευτικής διαδικασίας, καθώς και να εντοπιστούν οι τομείς όπου τα μοτίβα που αναφέραμε έχουν εφαρμογή στη καθημερινότητα, όπως για παράδειγμα το πώς να μιλάμε με τρόπο που ο άλλος να θέλει να μας ακούσει, είτε στον προσωπικό, είτε στον επαγγελματικό χώρο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η ύπνωση και το NLP είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Απλούστατα, το NLP εκπαιδεύει στην αναγνώριση και κατανόηση αυτών των μοτίβων, ώστε να προσαρμοστούν και σε άλλα πλαίσια που αφορούν την αποτελεσματικότερη επικοινωνία.

Πώς να Μάθετε Περισσότερα για την Ύπνωση

Η μέθοδος της ύπνωσης αποτελεί πόλο ενδιαφέροντος για πολλούς ανθρώπους και όχι άδικα.

Μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη, εφόσον όμως εξασκηθεί σωστά.

Για τον λόγο αυτό, το Ericksonian Hypnosis Certification αποτελεί ένα λεπτομερές πρόγραμμα που δημιουργήσαμε για NLP Coaches, Ψυχολόγους και Ψυχιάτρους, οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν:

 • Τα πραγματικά τι είναι η ύπνωση
 • Τα πολλαπλά οφέλη της
 • Πώς να τη χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και σε ποιες περιπτώσεις

Επιπλέον, μπορεί ο καθένας να μάθει διαφορετικά πρωτόκολλα ύπνωσης (hypnotic inductions), τα διαφορετικά επίπεδα της ύπνωσης και πώς να τα αναγνωρίζουμε στον άλλο, καθώς και τις εφαρμογές της ύπνωσης όπως σε θεραπευτικά πρωτόκολλα play therapy για παιδιά.

Επίσης ένας άλλος τομέας που αποδείχτηκε ότι μπορεί να ωφεληθεί από τα patterns του Milton Erickson είναι ο επαγγελματικός, για την αποτελεσματική σύνθεση μηνυμάτων και αποτελεσματικότερη επικοινωνία.

Ορισμένες από τις θεματικές ενότητες συμπεριλαμβάνουν:

 • Εφαρμογές των patterns του Milton Model στη καθημερινή προσωπική/επαγγελματική επικοινωνία
 • Η μεθοδολογία της ύπνωσης
 • Τα βασικά patterns 
 • Σύνθεση λόγου με βάση τα patterns
 • Εφαρμογή για αλλαγές, που θελουμε να κάνουμε σε συμπεριφορές και τρόπο σκέψης 

Καθώς και πολλές ακόμα, τις οποίες μπορείτε να ανακαλύψετε μαθαίνοντας περισσότερα για το πρόγραμμα και ζητώντας αναλυτικές πληροφορίες.

Φυσικά, για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με την εφαρμογή ή τα οφέλη της ύπνωσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!