Category: Επαγγελματική Διάκριση

Coaching & NLP για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες

Coaching και NLP για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες: Αλλάζοντας τρόπο σκέψης αλλάζει το αποτέλεσµα – Λεπτοµέρειες που «κάνουν τη διαφορά», µεθοδολογία επιτυχίας και δηµιουργική επίλυση προβληµάτων

αναδημοσίευση από το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Epsilon7

Στο συνεχώς µεταβαλλόµενο, απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της ψηφιακής εποχής, το «µυστικό της επιτυχίας» που διακαώς αναζητούν ηγετικά στελέχη και εργαζόµενοι σε εταιρίες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και ιδιοκτήτες µικροµεσαίων επιχειρήσεων πολλές φορές δεν κρύβεται σε χρηµατοδοτικά «εργαλεία», επιχειρηµατικές συµφωνίες, δηµόσιες σχέσεις και σε αµέτρητες ώρες δουλειάς και άγχους. Σε αρκετούς εξ’ αυτών θα αρκούσε απλώς να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτονται, συνεργάζονται και λαµβάνουν τις αποφάσεις τους.
Μπορεί να ακούγεται απλό αλλά δεν είναι. Από µόνοι τους οι άνθρωποι δυσκολεύονται αφάνταστα να απαλλαγούν από σκέψεις, διαθέσεις και πρακτικές που τους οδηγούν συνεχώς στα ίδια αποτυχηµένα αποτελέσµατα. Γι αυτό και όλο και περισσότεροι στον δυτικό κόσµο και στη χώρα µας ανακαλύπτουν το Coaching, είτε ατοµικά είτε σε στοχευµένα οµαδικά προγράµµατα, καθώς και το σύστηµα NLP, Neuro- Linguistic Programming (Νευρο – Γλωσσικού Προγραµµατισµού), που επίσης προσφέρει σηµαντικά οφέλη και µε µεθόδους Coaching.
Όπως εξηγεί στο Epsilon7 η κυρία Αλεξάνδρα Ευθυµιάδου, founder nlpgreece®, µε σπουδές στην ψυχολογία και neurolinguistics, Master of Social Science UK, Ph D σε Human Resource Development, USA, αυτό που διαφοροποιεί τους ανθρώπους και τις οµάδες που υπερβαίνουν τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις είναι ο τρόπος που «τοποθετούνται» απέναντι σε αυτές. Με τη διεπιστηµονική µελέτη τόσο των success stories όσο και των παραδειγµάτων αποτυχίας έχει αναπτυχθεί µέσω του NLP η µεθοδολογία που αναλύει τα «mindsets» που παράγουν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. «Για πρώτη φορά µελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχουν δοµηθεί καινοτόµα µοντέλα και συνολικές προσεγγίσεις βασισµένα στη στενή αυτή σχέση mindset, ενεργειών και αποτελεσµάτων, κι επιτελείται παγκοσµίως ένα paradigm shift στην εκπαίδευση, τη συµβουλευτική, την καθοδήγηση, πρακτικά, δοµηµένα και µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες», αναφέρει.
Σύµφωνα µε τον κύριο Σπύρο Κοττώρη, ΜΒΑ, MEd, Learning & Development Strategist και πιστοποιηµένο Executive και Career Coach από τον ICF, στο εσωτερικό µίας επιχείρησης το Coaching ωφελεί ιδιαίτερα στη βελτίωση της επικοινωνίας, την ανάληψη δράσης και ευθύνης, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ικανοποίησης που βρίσκουν οι εργαζόµενοι στο αντικείµενο της δουλειάς τους. «Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα coaching χρειάζεται να ενδυναµώσουν τους leaders τους µε συνεδρίες coaching ή/και εκπαίδευση στο πώς µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες coaching για να υποστηρίζουν τις οµάδες τους. Είναι απαραίτητο να αναδείξουν τις υψηλότερες αξίες ενσυναίσθησης, ακεραιότητας, ηγεσίας και θέλησης για να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

 

Ο Νευρο-Γλωσσικός Προγραµµατισµός (NLP) και οι λεπτοµέρειες που «κάνουν τη διαφορά» για επιχειρήσεις και επαγγελµατίες
Αλεξάνδρα Ευθυµιάδου, PhD Founder nlpgreece®

Κάποιοι µιλούν για έµφυτα ταλέντα, τύχη, timing, όταν εµφανίζονται άτοµα, επαγγελµατίες, επιχειρήσεις που µε ευστοχία καταφέρνουν να δώσουν ώθηση στις επιδιώξεις τους, να υπερβαίνουν αντιξοότητες, προκλήσεις, σηµεία των καιρών, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να προκαλούν τις δυνατότητές τους, να ξεχωρίζουν µε αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα.

Μελετητές, όµως, εδώ και χρόνια, αναδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφοροποιές λεπτοµέρειες στον τρόπο που στήνουν το σκεπτικό τους και επεξεργάζονται στο µυαλό τους δεδοµένα, τα οποία καθορίζουν την ικανότητά τους να επικεντρώνονται αποτελεσµατικά, να αξιοποιούν πληροφορίες, να ξεπερνούν λάθη, περιορισµούς, πίεση και άλλα στοιχεία που συνήθως κρατούν πίσω τους υπόλοιπους.

Με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την περιέργεια, εδώ και πολλά χρόνια, διεπιστηµονικές οµάδες από κλάδους όπως νευροεπιστήµες, ψυχολογία, ανθρωπολογία, γλωσσολογία, ασχολούνται µε το να χαρτογραφήσουν, να καταλάβουν και να εντοπίσουν τη λεπτοµέρεια που κάνει τη διαφορά – the difference that makes the difference. Ποιοι είναι οι παράγοντες που δίνουν ώθηση σε ανθρώπους και µπορούν να αποδέχονται προκλήσεις µε δηµιουργική περιέργεια; Ποιοι είναι οι καταλύτες που προδιαγράφουν παραίτηση, άγχος, απογοήτευση σε µεγάλο µέρος των προσπαθειών χωρίς αποτέλεσµα; Και ποιες είναι τελικά οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά στον τρόπο που σκέφτονται (mindset);

Συγκεκριµένα, η παρατήρηση αυτής της διαφορετικότητας ξεκίνησε πριν 50 χρόνια στο UCSC, University of California, Santa Cruz, και οδήγησε στην  κατανόηση του πώς λειτουργεί το µυαλό, στη χαρτογράφηση του πώς δηµιουργείται αυτός ο τρόπος σκέψης που δίνει ώθηση σε συγκεκριµένες δεξιότητες, οι οποίες, στη συνέχεια, καθορίζουν το αποτέλεσµα που αποτυπώνεται σε διάφορα εγχειρήµατα.

Έτσι αναπτύχθηκε το σύστηµα NLP, Neuro- Linguistic Programming (Νευρο Γλωσσικού Προγραµµατισµού), όπου, για πρώτη φορά, µελετήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν οι λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά. Έχουν δοµηθεί καινοτόµα µοντέλα και συνολικές προσεγγίσεις βασισµένα στη στενή αυτή σχέση mindset, ενεργειών και αποτελεσµάτων, κι επιτελείται παγκοσµίως ένα paradigm shift στην εκπαίδευση, τη συµβουλευτική, την καθοδήγηση, πρακτικά, δοµηµένα και µε συγκεκριµένες µεθοδολογίες.

Απώτερος σκοπός και όραµα της διεπιστηµονικής οµάδας που ανέπτυξε το σύστηµα ήταν, αφού εντοπίσουν τις λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά αναφορικά σε αυτό που θα αποκαλούσαµε «ταλαντούχες» συµπεριφορές, να τα συνθέσουν µε τρόπο που να µπορεί να µεταδοθεί αυτή η µοναδική γνώση σε άλλους, ώστε να µπορέσουν να το αξιοποιήσουν και να διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις, για να επηρεάσουν τη δηµιουργία και εξέλιξη δικών τους εγχειρηµάτων.

Κι ενώ η πρώτη παρακαταθήκη όλου αυτού είναι το σύστηµα τεχνικών NLP που προέρχονται από τις λεπτοµέρειες στον τρόπο σκέψης και ενεργειών όσων διακρίνονταν για την αποτελεσµατικότητά τους, η δεύτερη αφορά στη µεθοδολογία να µελετούµε και να αποτυπώνουµε τα βήµατα που ακολουθεί το µυαλό ενός ανθρώπου ή µιας οµάδας, όταν παράγει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ή ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Θεµελιώδης αρχή είναι ότι κάθε αποτέλεσµα εµπεριέχει έναν αλγόριθµο που αποκαλύπτει το πώς παράγεται. Υπάρχουν αποτελέσµατα που εξυπηρετούν κι άλλα που όχι. Όταν µιλάµε για διακριτή αποτελεσµατικότητα δεν αναφερόµαστε µόνο στην περίπτωση που κάποιος πετυχαίνει, αλλά και στην περίπτωση που πετυχαίνει να αποτυγχάνει. Και τα δύο αποτελέσµατα κουβαλούν έναν αλγόριθµο επιτυχούς έκβασής τους.  Βασική προϋπόθεση είναι να εντοπίσουµε ποια είναι τα δοµικά υλικά που κτίζουν το ένα ή το άλλο αποτέλεσµα.

Έκτοτε, όπου υπάρχει διακριτή αποτελεσµατικότητα, το σύστηµα NLP µελετά να εντοπίσει τη λεπτοµέρεια που κάνει τη διαφορά και συνθέτει προσεγγίσεις για τη διαµόρφωση ενός ποιοτικότερου τρόπου σκέψης, εµπλουτισµένου µε περισσότερες επιλογές στις κινήσεις.  Αυτή η διαδικασία κρατά το σύστηµα πάντα επίκαιρο.

Μέχρι πρότινος στις βιβλιοθήκες θα µπορούσε κάποιος να βρει πληθώρα βιβλιογραφίας σχετικά µε τη δηµιουργία σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών πλάνων κ.ο.κ.. Δεν υπήρχαν, όµως, µεθοδολογίες που να περιλαµβάνουν τις λεπτοµέρειες που κάνουν τη διαφορά και διαµορφώνουν το στήσιµο του τρόπου σκέψης (mindset) και πώς µπορούν να προσαρµοστούν και να υιοθετηθούν από άτοµα, οµάδες, οργανισµούς, µε τρόπο που να επιδρά στις ενέργειες, για να φτάσει κανείς σε ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα ή να επιτύχει κάτι πραγµατικά αξιοσηµείωτο.

Ένας από τους πιο έγκριτους µελετητές και σύγχρονους συνεχιστές του συστήµατος  NLP, ο Robert Dilts, εστίασε στο entrepreneurship και συνέθεσε ένα συνολικό έργο γύρω από τη µελέτη των Strategies of Genius. Μπήκαν στο µικροσκόπιό του leading minds που άφησαν και αφήνουν το στίγµα τους µε την ικανότητά τους να χρησιµοποιούν τη φαντασία τους, να βάζουν κάτι στο µυαλό τους και να το µετατρέπουν σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσµα που επηρεάζει δηµιουργικά και θετικά την εµπειρία των ανθρώπων µέχρι σήµερα. Αρχικά, µελέτησε προσωπικότητες όπως Αριστοτέλης, Mozart, Tesla, Εinstein, Freud, Martin Luther King, Walt Disney.  Συνέχισε µε game changers στο Silicon Valley, για να καταλάβει τι διαφορετικό και ασυνήθιστο είχε ο τρόπος σκέψης τους και επέδρασαν σηµαντικά στο πώς ζούµε και κινούµαστε. Έζησε τον αινιγµατικό Steve Jobs, συνεργάστηκε µε τους Jeff Bezos,  Elon Μusk.  Θαύµασε και µελέτησε τον νοµπελίστα Muhammed Yunus, ο οποίος εξέπληξε µε το κοινωνικό του εγχείρηµα. Επέκτεινε τις µελέτες του σε νέους entrepreneurs διεθνώς, σε διάφορα και διαφορετικά περιβάλλοντα, ως προς το πώς αναδιαµορφώνουν το σκεπτικό τους σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον  πώς στήνουν το µυαλό τους γύρω από εγχειρήµατα, πώς αντιµετωπίζουν συνθήκες πολυπλοκότητας, αβεβαιότητας και αλλαγών.

Με συνέχεια και συνέπεια αναδεικνύονταν στοιχεία που εδράζονται σε διαφορές στην αρχιτεκτονική της σκέψης τους (mechanics of mindset), οι οποίες προδιαγράφουν τη στάση και τη µατιά τους απέναντι σε καταστάσεις. Το 2019, τον φιλοξενήσαµε ως nlpgreece® µε την αιγίδα του AMCHAM, και µοιράστηκε αυτά τα σηµεία, µέσα από τις προσεγγίσεις που ανέπτυξε, µε έλληνες επαγγελµατίες που επιχειρούν projects, κοινωνικά εγχειρήµατα, νέους ρόλους.

Στην  Ελλάδα µας ακολουθούµε τις εξελίξεις, έχουµε πρόσβαση σε αυτές τις καινοτόµες προσεγγίσεις και µεθοδολογίες του συστήµατος NLP, µεταξύ άλλων Success Factor Modelling™, Neurological levels of Change, Disney Strategy, οι οποίες εστιάζουν στην αλυσιδωτή στενή σχέση µεταξύ mindset, διακριτών ενεργειών και αξιοσηµείωτων αποτελεσµάτων. Πλαισιώνουν, µε πολύ δοµηµένο και συστηµικό τρόπο, προσεγγίσεις business και executive coaching / mentoring, καθώς και mastermind groups, όπου αξιοποιείται η δυναµική της συλλογικής νοηµοσύνης (Collective Intelligence dynamics), προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε:

 • επαγγελµατίες, που µπορούν να εντοπίζουν καθοριστικά στοιχεία µε τα οποία οργανώνουν τη σκέψη τους, να τα επαναπροσδιορίζουν και να ξεχωρίσουν για την ευελιξία σκέψης και την αφοπλιστική, απλή, πρακτική λογική µε την οποία δίνουν λύσεις,
 • entrepreneurs, startuppers, που επιχειρούν νέους ρόλους ή εγχειρήµατα και, έχοντας στα χέρια τους συγκεκριµένες µεθοδολογίες, µπορούν να αναδιαµορφώνουν το σκεπτικό τους µέσα σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον και να έχουν καλύτερο έλεγχο των καταστάσεων, όταν συµβαίνουν αλλαγές γύρω τους
 • επιχειρήσεις που µπορούν να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τους ανθρώπους τους, ώστε να σκέφτονται ως αυτενεργές µονάδες, (intrapreneurs), να ανταποκρίνονται σε προκλήσεις, νέους ρόλους και συνθήκες, µε ψυχική ανθεκτικότητα και ευρηµατικότητα.

 

To Coaching ως εργαλείο ανάπτυξης των ανθρώπων και διαχείρισης της αλλαγής στις επιχειρήσεις
Σπύρος Κοττώρης, ΜΒΑ, MEd, Learning & Development Strategist

Ζούµε σε µια εποχή που όλα αλλάζουν και η προσαρµοστικότητα των στελεχών των επιχειρήσεων και των οµάδων τους, είναι απαραίτητη. To εξωτερικό περιβάλλον των οργανισµών εµφανίζει τα χαρακτηριστικά VUCA (Volatility (Μεταβλητότητα)-Uncertainty (Αβεβαιότητα)-Complexity (Πολυπλοκότητα)-Ambiguity (Ασάφεια)). Εργαζόµαστε σε ένα υβριδικό περιβάλλον, εκπαιδευόµαστε από απόσταση και εντάσσουµε ψηφιακά συστήµατα στην καθηµερινότητά µας. Όπως υποστηρίζουν πολλοί, τα επόµενα δέκα χρόνια θα δούµε ότι η τεχνολογία, η τεχνητή νοηµοσύνη και η ροµποτική θα βρίσκονται παντού στη ζωή µας.

Καθώς οι εργαζόµενοι ανησυχούν για έναν συνεχώς εξελισσόµενο χώρο εργασίας είναι επιτακτική ανάγκη οι ηγέτες να είναι καλύτερα εξοπλισµένοι για να υποστηρίξουν ό,τι σηµαντικότερο έχει µια επιχείρηση: τους ανθρώπους της. Επιπλέον είναι ξεκάθαρο ότι όλοι χρειάζεται να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, τα λεγόµενα “soft skills”. To World Economic Forum αναφέρει στο report “The Future of Jobs” τις 10 δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτυχθούν µέχρι το 2025. Ως κύριες οµάδες δεξιοτήτων αναφέρονται οι:

 1. Επίλυση προβληµάτων
 2. Αυτό-διαχείριση
 3. Εργασία σε οµάδες
 4. Χρήση και ανάπτυξη της τεχνολογίας

Το coaching αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία υποστήριξης των ανθρώπων σε περιόδους µεγάλων αλλαγών. Coaching είναι η σύµπραξη σε µία προκλητική και δηµιουργική διαδικασία σκέψης που εµπνέει τους συνεργάτες να µεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους δυνατότητες. (ICF Greece Chapter)

Μέσα σε µια επιχείρηση µπορούµε να εισάγουµε την κουλτούρα coaching µε δυο τρόπους:

 1. Οι managers-leaders της επιχείρησης να υποστηριχθούν µε συνεδρίες coaching από εξωτερικούς πιστοποιηµένους/διαπιστευµένους coaches.
 2. Οι managers-leaders να εκπαιδευτούν ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες coaching και βάζοντας το «καπέλο» του coach να πραγµατοποιούν συνεδρίες/συζητήσεις µε τα µέλη των οµάδων τους.

Τα οφέλη του coaching είναι:

 • Η επικοινωνία γίνεται πιο αποτελεσµατική

Μέσα από µια συνάντηση coaching επιτυγχάνεται η βελτίωση της επικοινωνίας ανάµεσα στους leaders και στις οµάδες τους. Αναπτύσσεται αµφίδροµα η σαφήνεια στην επικοινωνία, η ενεργητική ακρόαση και η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η συναισθηµατική ταύτιση µε την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου, και η κατανόηση της συµπεριφοράς και των κινήτρων του.

 • Η καθιέρωση της ανάληψης δράσης για την επίτευξη στόχων

Μέσα από τις συζητήσεις coaching το µέλος της οµάδας (coachee) µοιράζεται ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει και µε τη βοήθεια των ανοιχτών ερωτήσεων που κάνει ο coach προκύπτουν στόχοι και συγκεκριµένα σχέδια δράσης.

 • Τα µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν την ευθύνη τους και δεσµεύονται για το αποτέλεσµα

Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη του coaching µέσα στις επιχειρήσεις είναι ότι τα µέλη των οµάδων εκπαιδεύονται να µην περιµένουν τη λύση έτοιµη από τον leader αλλά να συµβάλλουν στην εύρεση λύσεων και επιλογών. Με τον τρόπο αυτό η διοίκηση γίνεται συµµετοχική, τα µέλη της οµάδας αναπτύσσουν την αυτολογοδοσία τους και δεσµεύονται για τα αποτελέσµατα.

 • Τα µέλη της οµάδας λειτουργούν µε αυτοπεποίθηση

Μέσα από το coaching οι άνθρωποι αποκτούν µια «στάση» κατά την οποία έχουν µια θετική αλλά και ρεαλιστική αντίληψη για τον εαυτό τους και για τις ικανότητές τους να χειρίζονται τις καταστάσεις ή τις δυσκολίες που τους αφορούν.

 • Υπάρχει περισσότερη ικανοποίηση από τη δουλειά και τη ζωή

Το coaching συµβάλλει στην ισορροπία µεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής και στην ευεξία των ατόµων.

Πολλές φορές το Coaching συγχέεται µε το Mentoring. Αυτό που το Coaching και το Mentoring έχουν ως κοινό είναι ότι και οι δυο µεθοδολογίες απαιτούν σχέσεις µάθησης που βοηθούν τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για την προσωπική τους ανάπτυξη, να απελευθερώσουν τις δυνατότητές τους και να πετύχουν αποτελέσµατα που θεωρούν σηµαντικά για την προσωπική και επαγγελµατική του ζωή.

Οι διαφορές ανάµεσα στο Coaching και στο Mentoring, για καλύτερη κατανόηση των όρων, εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Διαφορές ανάµεσα στο Coaching και το Mentoring

Coaching Mentoring
Η σχέση συνήθως έχει συγκεκριµένη διάρκεια. Είναι µια συνεχής σχέση που µπορεί να κρατήσει για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Είναι µια δοµηµένη διαδικασία και οι συναντήσεις γίνονται σε προκαθορισµένη και συχνή βάση. Συναντήσεις που δεν ακολουθούν ένα τυπικό τρόπο διεξαγωγής. Γίνονται όταν ο mentee χρειάζεται καθοδήγηση, συµβουλές και υποστήριξη.
Βραχυχρόνιο και επικεντρωµένο σε συγκεκριµένες περιοχές και θέµατα προσωπικής ανάπτυξης. Μακροχρόνιο µε καθοδήγηση σε ένα µεγαλύτερο εύρος των δυνατοτήτων του ατόµου (mentee).
To coaching δεν πραγµατοποιείται στη βάση ότι ο coach πρέπει να έχει άµεση εµπειρία από τον επίσηµο επαγγελµατικό ρόλο του coachee, εκτός εάν το coaching είναι συγκεκριµένo και εστιασµένo σε επαγγελµατικές δεξιότητες. Ο mentor είναι συνήθως πιο έµπειρος και καταρτισµένος από τον mentee. Συχνά mentor είναι ένα ανώτερο άτοµο στον οργανισµό που µπορεί να µεταδώσει τη γνώση, την εµπειρία και να ανοίξει πόρτες σε άλλες ευκαιρίες που δεν θα ήταν αλλιώς  προσβάσιµες.
Επικεντρώνεται συνήθως σε θέµατα ανάπτυξης δεξιοτήτων στο επαγγελµατικό περιβάλλον. Επικεντρώνεται σε θέµατα καριέρας και προσωπικής ανάπτυξης.
Η agenda δηµιουργείται από τον coachee µε στόχο την επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Η agenda δηµιουργείται από τον mentee ώστε ο mentor να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει για µελλοντικούς ρόλους.

 

Note. Conor N., Pokora J. (2007) Coaching & Mentoring at Work, Open University Press.

Τα στάδια µιας συνεδρίας Coaching είναι:

 1. Καθιέρωση και διαχείριση της σχέσης Coaching: Ο coach χρειάζεται να προσδιορίσει τι είναι το coaching και να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας, εµπιστοσύνης και θετικότητας. Ο coachee είναι απαραίτητο να βγει από τη ζώνη άνεσής του και να είναι ανοιχτός στην επικοινωνία. Η ουσία µιας πραγµατικής σχέσης coaching είναι το αυθεντικό ενδιαφέρον για την υποστήριξη των ανθρώπων.
 2. Καθορισµός στόχων: Ο coach αξιοποιώντας τις ανοιχτές ερωτήσεις βοηθάει τον coachee να εντοπίσει το πρόβληµα που τον απασχολεί και να θέσει συγκεκριµένους στόχους που θέλει να πετύχει.
 3. Aποσαφήνιση και κατανόηση της κατάστασης: Ο coachee χρειάζεται να περιγράψει τι συµβαίνει στο εργασιακό του περιβάλλον, ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει, ποιος είναι ο ρόλος που έχει διαδραµατίσει. Οι µεταφορές είναι µια ισχυρή µέθοδος πρόκλησης διανοητικής και συναισθηµατικής εξερεύνησης των διαστάσεων µιας κατάστασης.
 4. Οικοδόµηση αυτογνωσίας: Ο coach χρειάζεται να βοηθήσει τον coachee να αναδείξει τις αξίες του, να αλλάξει δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ή στερεότυπα και να κατανοήσει τη ζωή και την καριέρα του.
 5. Εύρεση επιλογών: Ο coachee χρειάζεται να σκεφτεί τι έχει δοκιµάσει µέχρι τώρα, ποιες είναι οι επιλογές που έχει και ποιες είναι οι συνέπειες για κάθε επιλογή. Η διαφορά στο mentoring είναι ότι ο mentor µπορεί να συµβουλεύει τον καθοδηγούµενο σε αυτό το στάδιο και να έχει µια πιο κατευθυντική στάση.
 6. Απόφαση για δράση: Ο coach υποστηρίζει τον coachee να δηµιουργήσει ένα σχέδιο δράσης µε λεπτοµέρειες για το τι, πώς, µε ποιον, πότε θα προχωρήσει σε ορισµένες ενέργειες, ώστε να µπορέσει να επιτύχει τον αρχικό του στόχο.
 7. Δέσµευση για δράση: Ο coach χρειάζεται µε τις ανοιχτές ερωτήσεις που θα κάνει να καταλάβει πόσο αποφασισµένος είναι ο coachee ή πώς θα µπορούσε να σαµποτάρει τον εαυτό του, να υπονοµεύσει την απόφασή του.

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να δηµιουργήσουν µια κουλτούρα coaching χρειάζεται να ενδυναµώσουν τους leaders τους µε συνεδρίες coaching ή/και εκπαίδευση στο πώς µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες coaching για να υποστηρίζουν τις οµάδες τους. Είναι απαραίτητο να αναδείξουν τις υψηλότερες αξίες ενσυναίσθησης, ακεραιότητας, ηγεσίας και θέλησης για να αναπτύξουν τους ανθρώπους τους. Το επίκεντρο είναι πάντα η επίγνωση του ποιοι είµαστε, τι νιώθουµε, πώς θα µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να είµαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές µας. Αυτές οι διαστάσεις έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στην απόδοση του ατόµου και της οµάδας µέσα σε έναν οργανισµό.

Πηγές

 • Blanchard, K. (1994) Leadership and the One-Minute Manager. London: Harper-Collins Business.
 • Conor N., Pokora J. (2007) Coaching & Mentoring at Work: Developing Effective Practice. Maidenhead: Open University Press.
 • Rogers, J. (2004) Coaching Skills: A Handbook. Maidenhead: Open University Press.
 • Starr, J. (2003) The Coaching Manual. London: Pearson Education.
 • Whitmore, J. (2002) Coaching for Performance: GROWing People, Performance and Purpose, 3rd edn. London: Nicholas Brealey.

 

 

Πως να μετατρέψετε μια επίσκεψη του πελάτη σας σε μια μοναδική εμπειρία

αναδημοσίευση άρθρου
ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΓΚΑ
Link άρθρου

Σας έχει τύχη να μυρίσετε ένα άρωμα και να σας θυμίσει κάτι; Να ακούσετε μια μουσική και να ανατρέξει κάπου η σκέψη σας ; ‘Η, ακόμη ,να επισκεφτειτε έναν χώρο και να ῾῾ταξιδέψετε῾῾ νοητά σαν να βρίσκεστε κάπου άλλου, λόγω του ότι η μουσική, η διακόσμηση, τα αρώματα, οι άνθρωποι που υπήρχαν εκεί, σε ταξίδευαν κάπου άλλου;

Και όλα αυτά γιατί τα παραπάνω ερεθίσματα άγγιξαν τις βασικές ΣΑΣ αισθήσεις !!!

>> Όραση
>> Ακοή
>> Όσφρηση
>> Αφή
>> Γεύση

Έρευνες στην νευροβιολογία του ατόμου έχουν δείξει πως για να ῾῾καταγραφεί ῾῾κάθε γεγονός στο μυαλό μας, η πληροφορία πρέπει να περάσει στον εγκέφαλο μας μέσω των βασικών μας αισθήσεων. Διεγείροντας τα συναισθήματα μέσω των αισθήσεων ενεργοποιείτε εκείνο το μέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις αναμνήσεις και την απόλαυση. Έτσι, επιτυγχάνετε η σύνδεση του brand σας, με τις επιθυμητές, για εσάς, εικόνες και ερεθίσματα.

Ίσως κάποιοι από εσάς να αναρωτιέστε …. μπορούμε άραγε μέσα στο κομμωτήριο να αγγίξουμε αυτές τις 5 βασικές αισθήσεις και να μετατρέψουμε την επίσκεψη του πελάτη σε εμπειρία;

 

Κομμωτήρια κι Αισθήσεις

Τα κομμωτήρια είναι οι χώροι που οι αισθήσεις χορεύουν. Πάμε να δούμε πως…

Ας ξεκινήσουμε με την Όραση : Με τα δύο τρίτα όλων των αισθητήριων κυττάρων στο σώμα μας να συγκεντρώνονται στα μάτια μας, είναι ευνόητο γιατί η όραση θεωρείται ως η πιο σημαντική από όλες τις ανθρώπινες αισθήσεις!

βλέπω -βλέπουν

Τι βλέπουν ; Δείτε την εικόνα σας, σαν τρίτος. Παρατηρήστε τι βλέπει κάποιος όταν μπαίνει στο σαλόνι σας. Από την υποδοχή, την αναμονή, τις εικόνες που βλἐπουν οι πελἀτες μέσα στον χὠρο, όπως επίσης και τις εικόνες που θα μοιραστείς μαζί του στην διαδικασία της διάγνωσης, πριν δημιουργήσεις το δικό τους hair look.

Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι  είμαστε στην Digital εποχή και ότι στα Social media ίσως τελικά μας βλέπουν περισσότερα μάτια από εκείνα που μας επισκέπτονται δια ζώσης.

Επιλέξτε εσεις τι θέλετε να βλέπουν, όταν επισκέπτονται το σαλόνι σας ἠ τα social media σας!!

Ομοίως με την αίσθηση της όρασης, ο ήχος που συνοδεύει την εμπειρία που προσφέρει ένα brand είναι σημαντικό να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, η κλασική μουσική αποπνέει την αίσθηση της πολυτέλειας, προσδίδοντας ένα luxurious ύφος στο χώρο!

 

Ακούν : καλωσορισμα, μουσική του χώρου , λεκτική επικοινωνία μεταξύ της ομάδος, τις λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις στην επικοινωνία σου μαζί τους, παράγγελμα στο τηλέφωνο, αποχαιρετισμός, κτλ.

Λέγεται ότι το 75% των συναισθημάτων μας πηγάζει από τις μυρωδιές και τα αρώματα γύρω μας.

Πόσες φορές έχετε συνδυάσει μία συγκεκριμένη μυρωδιά με ένα brand ή ένα κατάστημα; Και πόσες φορές έχετε αγοράσει ένα προϊόν, απλώς επειδή η οσμή του σας θύμιζε κάτι από την παιδική σας ηλικία;

 

Μυρίζουν : το άρωμα του χώρου, των προϊόντων , της πετσέτας, ακόμη και το δικό σου άρωμα.

Για έντονη αίσθηση καθαριότητας προτιμάτε τη μυρωδιά του λεμονιού, για χαλαρωτική διάθεση το άρωμα της λεβάντας, ενώ για αναζωογονητικές εμπειρίες, οσμές της μέντας και του θυμαριού!

 

Aφή : Μέσω της αφής, αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα, την απαλότητα και την ανθεκτικότητα του προϊόντος, αποκτώντας ταυτόχρονα μία ιδιαίτερη εξοικείωση με αυτό. Παραπέμψτε τους να αγγίξουν τόσο τα μαλλια τους, όσο και τα προϊόντα, για να νιώσουν τις υφές .

 

Γεύονται :Η γεύση δημιουργεί το πιο έντονο αίσθημα οικειότητας, συγκριτικά με κάθε άλλη ανθρώπινη αίσθηση. Έτσι λοιπόν μπορούν να απολαύσουν, το ιδιαίτερο ρόφημα που θα τους προσφέρετε, αντιοξειδωτικό τσάι, χυμούς, κάποιο κόκτειλ, κτλ

 

Αναλογιστείτε, απλώς, τις φορές που κάποιο κατάστημα ρούχων ή υπηρεσιών ομορφιάς σάς προσφέρει μία καραμέλα ή ένα μπισκοτάκι κατά την αναχώρησή σας από αυτό. Στόχος, κάθε φορά, είναι η δημιουργία ευχἀριστων συναισθημάτων για τον χώρο και το brand του, μέσω της γευστικής απόλαυσης.

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αισθήσεων που λαμβάνουν μέρος σε μία εμπειρία ή αλληλεπίδρασή μας με ένα brand, τόσο πιο βαθιά αυτή θα χαραχθεί στη μνήμη μας. Κατ’ επέκταση, η συναισθηματική σύνδεσή μας με το brand θα γίνει ακόμη εντονότερη.

Ας δημιουργήσουμε ένα χώρο εμπειριών! Με τις εικὀνες του,

το άρωμα του ή τα αρώματα του, τη μουσική του, τις υφἐς του, ακὀμα και τις γευσεις του .. και ας ταξιδἐψουμε τὀσο τους πελἀτες μας οσο και εμας τους ἰδιους εκεἰ ακριβὠς που θἐλουμε!!

 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΙΓΚΑ
HairXpert – NLP Master Practitioner
INSPIRATIONHAIREXPERTSTHE HAIRXPERTS BY IOANNA & SISSY

Το Τείχος της Επικοινωνίας

Όλοι σίγουρα έχουμε ακούσει την προτροπή να αναπτύξουμε ενεργητική ακρόαση, διότι θα μας βοηθήσει να επικοινωνούμε καλύτερα. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε γιατί πολλές φορές υψώνεται ένα τοίχος όταν επικοινωνούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι ακροατές και πως θα βελτιώσουμε την λεκτική μας επικοινωνία.

Το πιο πιθανό είναι ότι γνωρίζουμε κάποιον που να έχει το χάρισμα ή το ταλέντο να είναι καλός ακροατής. Αν όμως το αντιληφθούμε αυτό απλά ως μια ικανότητα τότε αυτή μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί, να κωδικοποιηθεί και να την αποκτήσουμε και εμείς. Ποια είναι η διαφορά που κάνει την διαφορά , ποια είναι η λεπτομέρεια που ξεφεύγει από τους περισσότερους και πως σκέφτεται και ενεργεί ένας εξαιρετικά καλός ακροατής;

Το να μάθουμε να επικοινωνούμε καλύτερα είναι ένα εκτενέστατο αντικείμενο και εδώ απλά θα αναφερθούμε σε κάποιους βασικούς πυλώνες, ενώ στο μέλλον θα επεκταθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες και τεχνικές. Προς το παρόν θα αναπτύξουμε τρία πολύ σημαντικά στοιχεία που είναι η βάση κάθε καλής επικοινωνίας είτε λεκτικής είτε μη λεκτικής και αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ενεργητικής ακρόασης.

Τι είναι λοιπόν καλή επικοινωνία και από που αρχίζει ένας καλός ακροατής;

Είναι οι διαφορές μας

Αρχικά δεχόμαστε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Κάποιοι χρησιμοποιούν την αναλογία των κουτιών, δηλαδή κάθε άτομο είναι ένα διαφορετικό κουτί και έχει μέσα διαφορετικά στοιχεία, που είναι ο χαρακτήρας , ο τρόπος σκέψης, οι εμπειρίες, η μόρφωση, η οικονομική κατάσταση και πολλά άλλα που μας κάνουν ξεχωριστό τον έναν από τον άλλο.

Επιπρόσθετα, αν θελήσουμε να το δούμε λίγο πιο… νεύρο επιστημονικά, γνωρίζουμε πως ο εγκέφαλος μας μπορεί να επεξεργαστεί και να κρατήσει ένα πολύ μικρό ποσοστό της πληροφορίας που λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι ο καθένας βάζει μέσα στο κουτί του πολύ λίγη από την διαθέσιμη πληροφορία. Αλλά και η λίγη αυτή πληροφορία είναι πολύ διαφορετική για τον καθένα μας, εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών μας.

Για παράδειγμα, ας πάρουμε μια πολύ απλή έννοια όπως ο σκύλος. Αν πούμε σε κάποιον «είδα ένα σκύλο» τότε καταλαβαίνουμε περίπου τι είδε ο συνομιλητής μας. Το περίπου είναι η λέξη κλειδί. Πολλές φορές αυτό είναι αρκετό, όμως υπάρχουν φορές που χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν θα πρέπει να μείνουμε στην εικόνα που έχουμε εμείς για τον «σκύλο» αλλά να μάθουμε την εικόνα που έχει ο συνομιλητής μας για τον «σκύλο» (μικρός ή μεγάλος, τι χρώμα είχε; έτρεχε ή γάβγιζε;…) Πόσο μάλλον αν μιλάμε και για αφηρημένες και συνθέτες έννοιες όπως η επικοινωνία, η αγάπη, η ελευθερία.

Όποτε εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί ο εγκέφαλος μας το κάθε άτομο δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά και νόημα στις λέξεις που χρησιμοποιεί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε και να δεχτούμε όταν επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους.

Είναι η νοοτροπία μας

Και έτσι περνάμε στην νοοτροπία με την οποία διεξάγουμε την επικοινωνία μας. Γνωρίζοντας την διαφορετικότητα μας θα πρέπει να βασίσουμε την επικοινωνία μας σε αυτό το δεδομένο, μιας και εμείς οι άνθρωποι έχουμε την τάση να ερμηνεύουμε τα άλλα κουτάκια ανάλογα με το δικό μας κουτάκι αυτό πολλές φορές οδηγεί σε παρερμηνείες.

Έστω ότι μιλάμε με έναν συνάδελφο και μας λέει πως δεν υπάρχει επικοινωνία στο τμήμα. Τι ακριβώς εννοεί με το “επικοινωνία”; Ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους; Ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δεν ενημερώνουν; Ότι δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και απλά διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους; Αν ερμηνεύσουμε την λέξη “επικοινωνία” με τον δικό μας τρόπο και αναλάβουμε δράση να το διορθώσουμε με βάση την δική μας ερμηνεία, τότε το πιο πιθανό είναι να κάνουμε μια τρύπα στο νερό.

Οι καλοί ακροατές έχουν μέσα τους μια περιέργεια, μια στάση του να εξερευνήσουν τον συνομιλητή τους και να μάθουν τι υπάρχει μέσα στο κουτί του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα στο να αναπτύξουμε την ενεργητική ακρόαση, καθώς χρειάζεται να είμαστε παρόντες στην συνομιλία και ενεργά να έχουμε ενδιαφέρον για το τι μας λέει η άλλη πλευρά. Παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο οι άνθρωποι απλά να θέλουν να πουν αυτό που έχουν να πουν ή καθώς μιλάει ο συνομιλητής να σκέφτονται την δίκη τους απάντηση. Μια τέτοια αντιμετώπιση σαφώς και δεν βοηθά την επικοινωνία και ακόμα και αν ορισμένες στιγμές νοιώθουμε την τάση να συμπεριφερθούμε με αυτό τον τρόπο θα πρέπει να το αποφεύγουμε.

Είναι οι λέξεις μας

Και αφού εξηγήσαμε γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία των ανθρώπων και ποια είναι η επιθυμητή νοοτροπία μας ως ακροατές και συνομιλητές, ας περάσουμε σε ένα πιο τεχνικό θέμα. Τι ακριβώς να ακούμε όταν ακούμε; Και η απάντηση είναι οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο απέναντι μας. Κάποιοι πιθανώς θα σκεφτούν ότι αυτό είναι προφανές, αλλά δεν είναι τόσο όσο νομίζουν.

Θα πρέπει να ακούμε και να καταγράφουμε προσεκτικά τις λέξεις του συνομιλητή μας, γιατί η επιλογή και ο τρόπος που τις συντάσσει δείχνει παρά πολλά για τον τρόπο που σκέφτεται και μπορούν να αποκαλύψουν κομμάτια του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Δυο άνθρωποι λένε :

«Θέλω να πάω γυμναστήριο για να είμαι υγιής»
   και ο άλλος λέει :
«Θέλω να πάω γυμναστήριο για να αποφύγω τις αρρώστιες»

Η ουσία του νοήματος είναι η ίδια, όμως οι φράσεις που χρησιμοποιούν αυτοί οι δυο άνθρωποι του παραδείγματος απέχουν παρασάγγας. Ο ένας θέλει να έχει υγεία, ενώ ο άλλος θέλει να αποφύγει τις αρρώστιες. Άρα ένας καλός ενεργητικός ακροατής πιάνει αυτή την λεπτομέρεια και αν για παράδειγμα θέλει να πουλήσει έναν φυσικό χυμό θα πρέπει να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση.

Στον πρώτο άνθρωπο θα τονίσει πόσες βιταμίνες έχει ο χυμός και πως αυτές είναι πολύ σημαντικές στο να έχει υγεία κάποιος, ενώ στον δεύτερο άνθρωπο θα πει ότι οι βιταμίνες μπορούν να θωρακίσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και έτσι να μην αρρωστήσει. Με αυτόν τον τρόπο μιλάμε την γλώσσα του συνομιλητή μας και οι πιθανότητες επιτυχούς πώλησης αυξάνονται κατά πολύ. Αν ο πωλητής του παραδείγματος μας δεν έπιανε αυτήν την λεπτομέρεια τότε θα έχανε έναν από τους δυο ανθρώπους.

Αυτό ήταν ένα μικρό παράδειγμα του ποσά αποκαλύπτουν οι λέξεις που χρησιμοποιούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν την πολύτιμη πληροφορία. Υπάρχουν παρά πολλές μέθοδοι και τεχνικές για να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά που ακούμε και έτσι να γίνουμε καλύτεροι ακροατές και να πετύχουμε να έχουμε άριστη επικοινωνία με τους γύρω μας.

Master the inner game to rule the outer game

Ηλίας Διαμάντης
NLP Trainer – Πολ. Μηχανικός
nlpgreece®
in affiliation with NLP University Santa Cruz, California

Ilias Diamantis photo
Ηλίας Διαμάντης

Business & Feelings

Σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, συχνά τα συναισθήματα δεν έχουν “θέση” Πολλοί είναι αυτοί που τα χαρακτηρίζουν ως σημείο αδυναμίας και δυστυχώς ο εργαζόμενος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακατάλληλος.

Είναι γνωστό βέβαια, ότι όταν κάποιος καταπιέζει τα συναισθήματα του στο χώρο της εργασίας, καταλήγει να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα, τόσο στην επαγγελματική του καριέρα αλλά, πολλές φορές, και στην προσωπική του ζωή.

Ως Mindset Coach, όσες φορές έχω κληθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, υπάρχει (αυτό που λένε) “πολύ συναίσθημα μαζεμένο και έτοιμο να εκραγεί” και είναι αρκετές οι φορές που οι συνάδελφοι λένε χαρακτηριστικά “δε θα του βγει σε καλό”!

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν, ότι αν επιτρέψεις να φανούν τα συναισθήματά του, γρήγορα θα μπουν εμπόδιο στην αποφασιστικότητα, στην αντικειμενικότητα και στον έλεγχο.

 

Tι κάνουμε;

Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε με δυο πολύ διαφορετικούς τρόπους.

Αρχικά είναι σκόπιμο όλη αυτή η συσσωρευμένη ένταση να εκτονώνεται με την πιο εύκολη επιλογή σε αυτό είναι ένα είδος άθλησης ή ασκήσεις mindfulness. Εδώ βέβαια χρειάζεται η διάθεση και η δέσμευση του ανθρώπου ότι σκοπεύει και αφιερώσει χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο του.

Στη συνέχεια δουλεύουμε πάνω στο αξιακό σύστημα του εργαζόμενου. Εκεί ακριβώς που πιθανώς υπάρχει μια ισχυρά εδραιωμένη πεποίθηση. Εκεί στο ένα πιστεύω του “ψυχρός εκτελεστής”, που ίσως περιορίζει τον άνθρωπο.

‘Μέτρον άριστον’ έλεγαν οι αρχαίοι. Ποτέ τα άκρα δεν είναι χρήσιμα και μάλλον δρουν περιοριστικά.

 

Μέση λύση

Ποια είναι αυτή η χρυσή τομή που θα μας επιτρέψει να μπορούμε να ελέγχουμε τις καταστάσεις αλλά και τα συναισθήματα μας;

Εδώ τα όρια μπορούν να βοηθήσουν! Να εκφράζουμε την άποψή μας και τη θέση μας πριν μας πνίξει το δίκιο ενώ σεβόμαστε τα όρια, την προσωπικότητα και τη θέση του συνομιλητή μας.

Να σεβόμαστε τα όρια του άλλου και να απαιτούμε τον σεβασμό των δικών μας ορίων. Εκπαιδεύουμε, λοιπόν, τον επαγγελματία, να αναγνωρίζει τα όρια του, τα όρια του συνομιλητή του και να τα σέβεται.

Πολλοί θα πείτε και τι κάνουμε αν ο άλλος δε σέβεται τα δικά μας όρια, ενώ εμείς σεβόμαστε τα δικά του; Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο ρόλος της ετοιμότητας του λόγου.

Ισορροπία

Να είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις. Να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε και να χρησιμοποιούμε τα συναισθήματά μας ως έναν ευγενή σύμβουλο αλλά και τη πειθαρχία του λόγου ως όπλο για να υπερασπιστούμε τα όρια και την προσωπικότητά μας. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική μας ζωή.

 

Why the Y™

Υπάρχουν 3 πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε το mindset θεμελιώνοντας το ένα επιτυχημένου και αποδοτικού οικοδομήματος. Ένα mindset που δεν αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της εικόνας ούτε καθιστά ψευδές το περιεχόμενο!

Το Y™ model ξεκίνησε από μια μη συνειδητή τεχνική αναγνώριση των καταστάσεων στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή είναι αυτοί οι 3 πυλώνες που κρατούν το mindset coaching στο μέτρο της ισορροπίας, του εφικτού αλλά και του προσδοκώμενου και είναι η εξής check list πριν από κάθε κίνησης, απόφασης ή σχεδίου δράσης για αλλαγή:

 • ποιο είναι το πλαίσιο
 • ποιος είναι ο στόχος
 • τι χάνω & τι κερδίζω

Το mindset φιλτραρίσματος από τις 3 παραμέτρους του Y™ model σε επαγγελματικό πλαίσιο ευθυγραμμίζει άριστα και συνάμα με σεβασμό, το συναίσθημα με τη λογική και τη δομημένη δράση.

Είναι σα να συνομιλεί το δεξί και το αριστερό μέρος του εγκεφάλου με τη καρδία να και συνεννοούνται παίρνοντας τα εύσημα από το στομάχι.

Master the inner game to rule the outer game

Αθανασόπουλος Γιάννης MBA
Global NLP Trainer
nlpgreece®
in affiliation with NLP University Santa Cruz, California

Σημαντικές επισημάνσεις για το NLP


Τί συμβαίνει με το NLP και τί πρέπει να προσέχω;
Εδώ και χρόνια προσωπικά έχω γράψει διάφορα άρθρα και αναφερθεί σε επισημάνσεις σχετικά με σημεία προσοχής για τα τρία γράμματα – NLP Νeuro Linguistic Programming. Το ενδιαφέρον γι αυτό είναι συνεχώς αυξανόμενο. Συνεπώς, συνεχώς προστίθενται διάφορα ινστιτούτα, εκπαιδευτές, σύμβουλοι, συνασπισμοί και σωματεία, οι οποίοι μιλούν για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνικές τους, για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική διάκριση μέσα από την παρακολούθηση προγραμμάτων, για διάφορες βεβαιώσεις, διπλώματα και συναφείς περγαμηνές. Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις απλά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.

Ένας από τους στόχους της nlpgreece® από το 1998 και στο πλαίσιο του affiliation με το NLP University, Santa Cruz California, είναι να εκπαιδεύει να ενημερώνει και να κατευθύνει σωστά τους ενδιαφερομένους για το σύστημα NLP τις θεμελιώδεις αρχές του, τις πρακτικές και τις πολλαπλές εφαρμογές του, με επιστημονική γνώση και ήθος. Μέσα από την 20ετη πείρα μας τόσο στην Ελλάδα και Κύπρο καθώς και με τη συνεργασία μας με τη διεθνή κοινότητα του πανεπιστημίου NLP University Global Alumni, συγκεντρώσαμε στοιχεία με σκοπό να:
• μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογούν την ακρίβεια και την εγκυρότητα της πληθώρας πληροφορίας που διατίθεται, και να μην γίνονται άστοχες ενέργειες
• διασφαλίσουμε την εγκυρότητα του συστήματος και την διατήρηση των υψηλών προτύπων των διεθνών σχολών, και να διαχωρίσουμε από τις διάφορες και διαφορετικές προθέσεις φερόμενων ως NLP γνώστες
• δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ενημέρωσης και κάλυψης κενών που ενδεχομένως οδηγούν σε παραπληροφόρηση

Πως Επιλέγουμε NLP

Τι πραγματικά είναι NLP

Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;»
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.

O Dr. Richard Bandler, συνδημιουργός του συστήματος είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πώς λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος. Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν. Κύριες επιστήμες με τις οποίες συνδέεται είναι η ψυχολογία (cognitive behavior), η βιολογία, η νευροεπιστήμη, (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.

Γίνονται αναφορές στο γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι πολλά παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.

Το NLP είναι ένα σύστημα το οποίο περιγράφει τη φύση της ανθρώπινης συμπεριφοράς το δυναμικό και τις δυνατότητες που προσφέρει. Άρα το NLP προϋποθέτει επαφή με την ανθρώπινη φύση και τους μηχανισμούς της για να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες.

Το NLP έχει υποστεί και την κριτική του… και δικαίως
Τόσο το εύρος των εφαρμογών όσο και η επιλογή και χρήση των τεχνικών από διαφόρους σε επιμέρους κλάδους δεν είναι καθόλου ίδιες. Οι δυνατότητες αυτού του μοντέλου όσο και οι προσεγγίσεις του, είναι πολλές και ανάλογα με την περίπτωση εξειδικεύονται, προσφέρουν κατάλληλο υλικό που οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν και να διευρύνουν τις επιλογές τους.

Πριν 40 χρόνια το NLP ξεκίνησε μελετώντας συμπεριφορές διάσημων ιατρών και την αποτελεσματικότητα που είχαν στη δουλειά τους. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως το γεγονός ότι πολλά προγράμματα NLP βασίζουν το syllabus τους σε εκείνες τις πρώτες τεχνικές 1ης γενιά NLP που είχαν σχέση με θεραπεία, τεχνικές ύπνωσης κλπ.

Δεν είναι όμως NLP αυτό. Ούτε αποτελεσματικό για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει το NLP στην καθημερινή του προσωπική και κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική του ενασχόληση. Σ’αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αναζητήσει εφαρμογές και πρακτικές των τεχνικών του NLP που να περιλαμβάνουν πρωτόκολλα πέρα από τη θεραπεία και την ύπνωση.

Η 2η γενιά τεχνικών NLP προήλθε από την μελέτη επιμέρους επιστημονικών κλάδων. Eμπλουτίστηκε με τεχνικές και εξειδικεύτηκε από τους επιγόνους και επεκτάθηκε καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων όπως λ.χ. επιχειρήσεις, εκπαίδευση, νομικές επιστήμες, επικοινωνία.

Αυτή τη στιγμή μελετώνται οι διαφορές στο mindset των game changers και έχουν ήδη αναπτυχθεί νέες τεχνικές και εξειδικευμένες προσεγγίσεις, στη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά (the difference that makes the difference) όχι μόνο στην ιδιοσυγκρασία τους αλλά και κυρίως στο έργο τους.

Συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς βοηθούν στο να αντληθούν συμπεράσματα από τη μελέτη και εφαρμογή για την εκάστοτε περίπτωση και κλάδο στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation.

Το 3ης γενιάς NLP στην ουσία δεν ισχυροποιεί μόνο την αγαστή συνεργασία του συστήματος με επιστημονικούς φορείς ως αναμφισβήτητο επιστημονικό προϊόν, αλλά κυρίως εστιάζει στην ανάδειξη και στην αποκωδικοποίηση της ειδοποιούς διαφοράς εκείνων που άλλαξαν το παγκόσμιο παιχνίδι και διακρίθηκαν παράλληλα με την προσφορά στην κοινή πρόοδο.

«Λίγο» ή «πολύ» NLP αλλά πάντα «σωστά» NLP

Πώς μπορώ να εξοικειωθώ με το σύστημα NLP
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα NLP που προσφέρονται στην αγορά από ειδικούς.

Εισαγωγικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στη σωστή ενημέρωση και εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τη συλλογιστική του NLP.

Εξειδικευμένα προγράμματα με επιλεγμένες τεχνικές του NLP, που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Το NLP έχει πολλά και διαφορετικά πρωτόκολλα εφαρμογής λόγω της μελέτης σε πολλά πεδία και κλάδους, όπως ήδη προαναφερθήκαμε, τα οποία καλύπτουν θέματα για προσωπική αποτελεσματικότητα, επαγγελματική εξέλιξη, καινοτόμες προσεγγίσεις στο coaching, στην εκπαίδευση.

Τα προγράμματα αυτά μπορούν και προσφέρονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί στην επάρκεια της γνώσης μέσα από τους κύκλους NLP Certification από τις έγκριτες, διεθνείς σχολές.

NLP Certifications
Αν κάποιος επιθυμεί να μελετήσει σε βάθος το σύστημα NLP και να πιστοποιηθεί, υπάρχουν τα προγράμματα NLP Certification που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη εκμάθηση του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδεύονται σε βάθος όχι μόνο για την προσωπική τους εξέλιξη αλλά πως να το αξιοποιήσουν ως επαγγελματικό εργαλείο.

Σ’αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι επενδύουν σε χρόνο και χρήμα και μαθαίνουν τις τεχνικές σε βάθος καθώς και πώς να τις εφαρμόζουν στο επαγγελματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, παράλληλα με το να μπορούν να το αξιοποιούν για τους ίδιους.

Δεν υπάρχει χειρότερη εμπειρία από το να μπει κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα και να συνειδητοποιήσει ότι δεν κάλυψε αυτό που ζητούσε.

Αποτέλεσμα αυτού είναι η απογοήτευση να μη χρεώνεται ως έπρεπε στο ινστιτούτο, στον trainer και τις εμπορικές του προθέσεις, αλλά να παίρνει η μπάλα και το σύστημα NLP συλλήβδην.

Είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να έρχεται σε επαφή και να διερευνά προκειμένου να ξεκαθαρίσει και να διαμορφώσει άποψη τόσο για τους trainers και τις σχολές, το υπόβαθρο τους όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως επίσης είναι σημαντικό να προσέχει ελκυστικές marketing προσεγγίσεις χωρίς όμως ουσιαστικό και πραγματικό αντίκρισμα.

Απαιτούμενος χρόνος για τα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης στο σύστημα -NLP Certification;
Τα προγράμματα ολοκληρωμένης εκμάθησης όλων των τεχνικών και εφαρμογών -NLP Certification- είναι μια απαιτητική εμπειρία και από την πλευρά του ενδιαφερομένου και από την πλευρά των NLP trainers.

Ξεκινά με το πρόγραμμα NLP Practitioner Certification. Η κλασσική χρονική διάρκεια του είναι μίνιμουμ 120 ώρες ακαδημαϊκής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Tο syllabus και οι τεχνικές που εξετάζονται σε ένα πρόγραμμα Certification είναι ευρύ, όπου συνεχώς προστίθενται τεχνικές και προσεγγίσεις. Ήδη διανύουμε την 3η γενιά NLP καθότι το σύστημα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς λόγω της
1. θεμελιώδους βάσης του που είναι το modelling (συνεχής μελέτη συμπεριφορών που διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους
2. έρευνας και των συμπερασμάτων των νευροεπιστημών, αναφορικά στην νευροπλαστικότητα

Αποτέλεσμα να μην μπορεί να απορροφηθεί η ύλη σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε βαθμό που να επιτρέπει στους μετέχοντες να εξασκήσουν τις τεχνικές, να φέρουν feedback, ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις, να συζητήσουν κάποιες εμπειρίες τους, να διερευνήσουν την πρακτική πλευρά και την εφαρμογή στην πράξη αυτών των τεχνικών και ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής.

Σε πολλές δε περιπτώσεις παρατηρείται ότι δεν προσφέρεται εύκολα στον κόσμο η δυνατότητα χρόνου να διαφωνήσει, να κριτικάρει, να αμφισβητήσει, να προκαλέσει κουβέντα δημιουργική που θα τον βοηθήσει να καταλήξει σε κατασταλαγμένη γνώση.

Όλα αυτά τα στάδια είναι απαραίτητα στην εμπέδωση και αφομοίωση της ύλης. Οι αρθρωτές ενότητες ακαδημαϊκής άσκησης με μεσοδιαστήματα πρακτική εφαρμογής έχει διαπιστωθεί από τη διεθνή κοινότητα Global NLP Community ότι λειτουργεί και αποδίδει αποτελέσματα.

Ιδανικός αριθμός μετεχόντων στα προγράμματα ολοκληρωμένης κατάρτισης στο σύστημα -NLP Certification;
Η συνεχής ροή feedback για την εξάσκηση κα εμπέδωση των τεχνικών συμβάλει στην απόκτηση των δεξιοτήτων στο NLP. Μπορεί κάποιος να βρει σε μια αίθουσα από 30 έως και 100+ μετέχοντες, όπως συμβαίνει σε Global Certifications από τους δημιουργούς και πρωτεργάτες του NLP. Σ’αυτές τις περιπτώσεις για το feedback και την εξατομικευμένη συμβούλευση, επιστρατεύονται assistant trainers, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τον κύκλο των απαραίτητων προγραμμάτων για Certification και έχουν έτσι την ευκαιρία μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία εποπτείας των μετεχόντων σε μικρές ομάδες, να κάνουν την εξάσκησή τους και να ενισχύσουν την πείρα τους εφόσον θέλουν να ασχοληθούν με το αντικείμενο επαγγελματικά.

Πρακτική εκπαίδευση και εποπτεία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πιστοποίησης είτε ο αριθμός συμμετεχόντων είναι μεγάλος, είτε κάποιος μπει σε μια αίθουσα με 15 maximum άτομα. Σ’αυτή την περίπτωση, τόσο οι εκπαιδευόμενοι όσο και τα άτομα με NLP Certifications και το δικαίωμα να πλαισιώνουν και να λειτουργούν ως facilitators, γιατί ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την άσκησή τους και να εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους, έχουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης συμβούλευσης από τον ή τους έμπειρους NLP trainers.

Θέλω να μάθω ποιος θα με μάθει NLP

NLP trainers
Τι κατάρτιση διαθέτουν οι trainers; Πως υποστηρίζουν το σύστημα NLP; Τι τυπικά προσόντα διαθέτουν συναφή προς το αντικείμενο ενασχόλησης τους; Ποιος είναι ο οργανισμός πιστοποίησής τους και ποια τα διαπιστευτήρια τους ως προς και εφαρμογής των τεχνικών NLP; Πόσο έμπειροι είναι στο θέμα ενασχόλησης για το οποίο ενδιαφέρεστε να εφαρμόσετε το NLP; Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να διερευνούν.

Το να περάσει κάποιος από τα επίπεδα εκμάθησης του NLP για να γίνει πιστοποιημένος NLP trainer εμπεριείχε ένα κύκλο πιστοποιήσεων Practitioner, Master Practitioner, Trainer, Master Trainer, ο οποίος εμπλουτίζεται με συνεχείς ενημερώσεις και παρακολουθήσεις επί των εξελίξεων και των επιστημονικών ερευνών. Ένα διακριτό στοιχείο της αποτελεσματικότητας των έμπειρων, καταρτισμένων και με επιστημονικό υπόβαθρο trainers είναι ότι ενημερώνονται και μπορούν με σοβαρότητα και τεκμηρίωση να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση.

Οι NLP trainers αποκτούν άδεια και επάρκεια να πιστοποιούν. Σ’αυτούς βασίζεται η σωστή διάδοση και εφαρμογή του συστήματος NLP βασισμένη σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας που έχουν χαραχτεί από τις παγκόσμιες κορυφαίες σχολές και οργανισμούς NLP.

Φορείς πιστοποίησης NLP Certification
Έχουν δημιουργηθεί πολλοί οργανισμοί και σωματεία εκπαιδευτών NLP trainers που πρoσφέρουν πιστοποιήσεις Certifications. Εδώ είναι ένα σημείο αμφιλεγόμενο και είναι φυσικό ο κάθε trainer θα προσπαθήσει να πουλήσει το ινστιτούτο ή το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Υπάρχουν σχολές που συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς σχολές και οργανισμούς και τους δημιουργούς του συστήματος NLP, όπως υπάρχουν ινστιτούτα, τα οποία συνδέονται με σωματεία που εχουν προκύψει από ενώσεις trainers. Το σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι δημιουργούνται σωματεία και φορείς τα οποία αυτοαποκαλούνται οργανισμοί πιστοποίησης χωρίς όμως κατοχύρωση της εγκυρότητας τους, πράγμα το οποίο μεταφέρεται και στο ινστιτούτο και στους trainer που συνδέονται μαζί του.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζει τη ποιότητα και να δημιουργεί εστίες ελλειματικής & αμφίβολης πρακτικής. Οι πιστοποιήσεις Certifications εγκυρότητας αξιοπιστίας είναι συνάρτηση της σχολής/ οργανισμού, του συνολικού ακαδημαικού υπόβαθρου trainer, της εξειδίκευσης.

Πολλοί trainers, στην προσπάθεια τους να πείσουν, επιδεικνύουν ποικίλες πιστοποιήσεις και βεβαιώσεις και χρησιμοποιούν τίτλους οι οποίοι απέχουν πολύ από τα πρότυπα ποιότητας επαγγελματισμού και δεοντολογίας όπως έχουν ορισθεί από τους δημιουργούς και πρωτεργάτες του συστήματος NLP.

Το NLP είναι επιστημονικό σύστημα διερεύνησης αλλά δεν υποκαθιστά άλλες επιστήμες κι επαγγέλματα

Όπου ο άνθρωπος και χρησιμοποιεί το μυαλό του για να κάνει κάτι, υπάρχει NLP. Όπου υπάρχει αποτελεσματικότητα, το NLP μελετά αποκωδικοποιεί (modeling process) και μεταδίδει πώς αυτά επιτυγχάνονται και τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή πως κάποιος δημιουργεί τις προϋποθέσεις, αναδεικνύει το δυναμικό του, αξιοποιεί καταστάσεις, και πετυχαίνει το αποτέλεσμα που θέλει.

NLP και ψυχολογία
Οι πρώτοι τους οποίους μελέτησαν ήταν διάσημοι ψυχίατροι, ψυχολόγοι οι οποίοι είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά στοιχεία στην προσέγγιση, στην δημιουργία αποδοχής από τους πελάτες τους, στην παρατήρηση και στη διάθεση για ευελιξία, χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούσαν στο να τους πείθουν να θέλουν να κάνουν αλλαγές με πολύ καλά αποτελέσματα.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επαγγελματιών διαμορφώνεται σε λεπτά σημεία στην επαφή με τους πελάτες τους, όπου απαιτούνται αυξημένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και γνώση για το πώς γίνεται μια συζήτηση, ώστε πέρα από το να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, -να γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων, και δύσκολων καταστάσεων.

Σ’αυτό το πλαίσιο το σύστημα NLP, προτείνει καινοτόμες τεχνικές αποτελεσματικής προσέγγισης και επαφής με την ανθρώπινη συμπεριφορά σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, ειδικότητες συμβουλευτικής για την σωματική/συναισθηματική ισορροπία, που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο τους προσεγγίσεών τους, να ενισχύσουν την πειθώ τους και να διευκολύνουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

Το να μελετήσει και να εξειδικευτεί κάποιος στις εφαρμογές του NLP δεν τον καθιστά ψυχολόγο. Με το ίδιο σκεπτικό ένας γνώστης του NLP δεν γίνεται Neuroscientist. Για τον κλάδο της νευροεπιστήμης (neuroscience) χρειάζονται ειδικές ακαδημαϊκές σπουδές και μεγάλη εργαστηριακή έρευνα. Ένας ψυχολόγος όμως μπορεί να εκπαιδευτεί και να βάλει γρήγορα σε εφαρμογή, λόγω του ακαδημαϊκού του υπόβαθρου και της εξειδίκευσης, άμεσα τις τεχνικές του NLP με τους πελάτες του.

NLP κι άλλα επαγγέλματα
Το σύστημα NLP διαθέτει τεχνικές οι οποίες εξειδικεύονται για τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δώσουν ώθηση και σωστή κατεύθυνση και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητές τους, και να ξεχωρίζουν στο περιβάλλον τους για την αποτελεσματικότητά τους.

Ο καθένας ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται μπορεί να εφαρμόσει και να εξειδικεύσει τις τεχνικές του ώστε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Χρειάζεται δε να έχει το αντίστοιχο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και να διαθέτει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια πρώτα.

Το να μελετήσει και να εξειδικευτεί κάποιος στις εφαρμογές του NLP δεν τον καθιστά αντίστοιχα γιατρό, marketeer, καθηγητή, επικοινωνιολόγο κλπ. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές NLP προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του να εξασκήσουν την αντιληπτικότητα τους, την ευελιξία της σκέψης τους. Ένας επικοινωνιολόγος μπορεί να επιλέγει από το ρεπερτόριό των τεχνικών του, το NLP για να έχει καλύτερα αποτελέσματα στην προσέγγιση και την εξυπηρέτηση των πελατών του για τη διαμόρφωση του προσωπικού εκτοπίσματος τους στο περιβάλλον στο οποίο κινούνται και συναλλάσσονται. Κάποιος που ασχολείται με τον αθλητισμό μπορεί να βελτιώσει τις τεχνικές του συνδυάζοντας τις με το σύστημα NLP.

Ο καθένας μας μπορεί να υιοθετήσει τις προσεγγίσεις του και να αλλάξει τα δεδομένα στον τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί.

NLP Coaching
Το Coaching είναι πλέον διαδεδομένο ως μία επαγγελματική ενασχόληση και στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος να εντρυφήσει στο NLP Coaching και να μπει στη διαδικασία άσκησης ξεκινώντας με το NLP Practitioner Certification το οποίο προσμετράται εφόσον η πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα έγκριτης σχολής και trainers.

Η ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών γίνεται με το NLP Master Practitioner Certification , με συνεχείς παρακολουθήσεις νέων προσεγγίσεων, συγκέντρωση ωρών εμπειρίας μέσα από εποπτεία και γνώση και συμμόρφωση στον κώδικά δεοντολογίας που προβλέπεται. Όλα αυτά τα στάδια , επειδή εμπεριέχουν πρακτική άσκηση, μεταφράζονται σε απόκτηση CPDs.

Με το NLP μπορείς να βοηθήσεις και να αλλάξεις τους άλλους
Επικρατεί μια τάση του κόσμου να θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους. Κι όσο αλτρουιστικό ακούγεται αυτό, τόση παρεξήγηση έχει επιφέρει αυτή η τάση. Πολλοί επιδίδονται σε ένα αγώνα να προσελκύσουν για το προϊόν τους ή την υπηρεσία τους που έχουν σχεδιάσει, πατώντας με χάρισμα και πειθώ σε κλασσικές αναζητήσεις για κατάκτηση της επιτυχίας, πραγματοποίηση ονείρων και αλλαγών, διαχείριση προβλημάτων.

Σε ένα από τα πράγματα που συμφωνούν οι συνδημιουργοί του συστήματος Bandler και Grinder είναι ότι πολλά πράγματα τα κάνουμε από συνήθεια και αυτόματα και χωρίς να το παίρνουμε είδηση άρα ασυνείδητα. Συνειδητοποιούμε όμως τι κάναμε και τι δεν δούλεψε στο τέλος της ημέρας και ίσως όταν είναι πλέον αργά. Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσει κάποιος να συνειδητοποιεί πράγματα για τον εαυτό του πρώτα. Το NLP είναι ένα σύστημα και προσφέρει εργαλεία, στα οποία κάποιος μπορεί αποκτήσει πρόσβαση και να κατανοήσει τί κάνει και πώς, όταν λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο (modelling) και να αξιοποιήσει τεχνικές για να διευρύνουν τον κόσμο των επιλογών τους στη διαχείριση καταστάσεων. Το μυαλό του ανθρώπου έχει πληθώρα δυνατοτήτων και εκπληκτική ικανότητα να μαθαίνει, να επεξεργάζεται δεδομένα και νέες επιλογές, και να αναπτύσσεται. Το NLP προσφέρει έδαφος για παρατήρηση καταρχάς. Συνδυασμός προσεγγίσεων στοχεύουν στην συστημική μελέτη και χαρτογράφηση της διαδρομής που ακολουθεί η σκέψη μας, στην αποτύπωση λεπτομερειών που κατευθύνουν να αντιληφθούμε τις προσωπικές δυνατότητες μας και να τις αναμορφώσουμε σε ποιοτικότερη και πληρέστερη εκδοχή.

NLP & Hypnosis
Ένα από τα πρώτα επιτεύγματα της διαδικασίας αποτύπωσης προτύπων διακριτής αποτελεσματικότητας, ως η βάση του συστήματος NLP, ήταν η μελέτη του ψυχιάτρου και ιδρυτή της κλινικής ύπνωσης Milton Erickson. Αυτό συνετέλεσε στο να μπορέσουν να αποτυπωθούν τα μοτίβα του λόγου του. Το όφελος μέσα από αυτό ήταν να αποτυπωθούν με ένα δομημένο τρόπο οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούσε στη θεραπεία. Ένα επιπλέον όφελος ήταν να κατανοηθούν πως τα μοτίβα αυτά βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινότητα σε άλλους τομείς, πέραν της θεραπείας, μέσα από τον τρόπο που μιλάμε, γινόμαστε πειστικοί ή όχι. Το NLP δεν είναι ύπνωση, ούτε η ύπνωση είναι NLP. Το NLP εκπαιδεύει στην κατανόηση και αναγνώριση αυτών των μοτίβων και στην δόμηση προσεγγίσεων σε διάφορους τομείς. Το να εμβαθύνει κάποιος στην κλινική ύπνωση για θεραπευτικούς λόγους με ασφάλεια χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση και υπάρχουν επίπεδα στα οποία μπορεί να μπει. Το Ericksonian Foundation επιτρέπει την πρόσβαση σ’ αυτή την εκπαίδευση μόνο σε γιατρούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους οι οποίοι διαθέτουν το αντίστοιχο επιστημονικό υπόβαθρο.

Επειδή οι δυνατότητες και αυτής της προσέγγισης είναι απεριόριστες προσφέροντας υλικό που οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν για να σκεφτούν επιλογές που θα τους φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δυστυχώς κι εδώ υπάρχουν πρακτικές από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν ένα εργαλείο να χαλιναγωγήσουν και να επιβληθούν στη σκέψη κάποιου άλλου.

Άρα δεν είναι θέμα τεχνικής αλλά προθέσεων μιας κατηγορίας ανθρώπων, που επιβουλεύονται την αξία και τη χρησιμότητά του.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τόσο οι δημιουργοί του NLP όσο και οι επίγονοί τους αρνήθηκαν να πιστοποιήσουν επειδή η εν γένει συμπεριφορά και οι προθέσεις των ατόμων αυτών παρέπεμπαν σε ανήθικη και δόλια χρήση και κακομεταχείριση αυτών των τεχνικών προς ίδιον όφελος.

Ένα άλλο από τα πλεονεκτήματα της γνώσης αυτού του μοντέλου είναι ότι δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναγνωρίζουν πότε και πώς να προστατευθούν από κακόβουλες επιδιώξεις ατόμων.

 

Επιμύθιο

Με στόχο την ενημέρωση κι όχι τη φωτογράφιση μιας NLP κατεύθυνσης ήταν πολύ συνειδητοποιημένη η μη χρήση σχετικών παραπομπών (links), εκτός από κάποιους επιστημονικούς οργανισμούς. Δεν παύει όμως να αποτελεί μια οπτική γωνία η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από την ιδιότητα του γράφοντος και η οποία τεκμηριώνεται συνεχώς μέσα από την καθημερινή τριβή και πείρα με τους ανθρώπους, τις απορίες τους, τις αναζητήσεις τους, τις μελέτες μας με τις διεθνείς συνεργασίες μας.

Κύριο μέλημα όλων μας, ως υπεύθυνοι φορείς του NLP, είναι να ενθαρρύνουμε με σοβαρότητα και ακεραιότητα τους ενδιαφερόμενους να είναι πραγματικά σκεπτικιστές και να ρίχνουν μια πιο κριτική ματιά στο υλικό και στην πληροφορία που τους παρέχεται.

Βέβαια η τελική απόφαση στο που και πως επιλέγουν να επενδύουν το χρόνο τους και τα λεφτά τους και να καλύψουν τις προσδοκίες τους και τις ανάγκες τους έγκειται στους ενδιαφερόμενους και είναι συνυφασμένη με το τι επιδιώκει ο καθένας και σε ποια οφέλη αποσκοπεί.

Με σεβασμό στους ενδιαφερομένους και αναζητούντες, καθώς και στην παγκόσμια κοινότητα των ανθρώπων που έχουν ταχθεί με σοβαρότητα να υπηρετήσουν τις βάσεις, τη δεοντολογία και την εξέλιξη του συστήματος.

Αλεξάνδρα Ευθυμιάδου Ph.D.
Global NLP Master Trainer

blurry-vision-target-pic

Θολοί Στόχοι

Ζηλεύω τους ανθρώπους που στους στόχους τους ξέρουν τι θέλουν ακριβώς! Είναι συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι.

Οι δικοί μου οι στόχοι τις περισσότερες φορές είναι θολοί. Αναγνωρίζω περίπου το τι θέλω, αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαροι. Είναι σαν, πρώτα να λειτουργώ και μετά να τους ανακαλύπτω στην πορεία.

Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι οι στόχοι μου είναι θολοί και όχι ξεκάθαροι, αλλά, για να λέμε του στραβού το δίκιο, η πραγματικότητα είναι ότι οι στόχοι μου τις περισσότερες φορές είναι θολοί. Σαν σε ομίχλη ή με έντονο πρόβλημα στην όραση.

blurry-vision-target-pic

Στους στόχους κατέληξε η κουβέντα που είχαμε σε μια παρέα, στη βεράντα ενός φίλου. Πρόθυμη μια γνωστή κυρία, σύμβουλός ζωής (life coach) στο επάγγελμα, χωρίς να με γνωρίζει ιδιαίτερα, εξέφρασε με ευκολία την άποψή της, ‘κάνεις εκπτώσεις στους στόχους σου’, μου είπε κατηγορηματικά.

Πρέπει να ομολογήσω ότι ενοχλήθηκα. Δεν ενοχλήθηκα, για τον όρο ‘εκπτώσεις’ αλλά ούτε και για το γεγονός ότι οι στόχοι μου είναι έτσι. Ενοχλήθηκα για την ευκολία με την οποία κατέληξε στο συμπέρασμα της, χωρίς τη διάθεση να ερευνήσει και εξετάσει ή έστω την περιέργεια να αφουγκραστεί τη διαδικασία της προσωπική μου θολής στοχοθεσίας. Πέταξε εύκολα έναν προσδιορισμό, μια έκπτωση και γι αυτήν τελείωσε το θέμα, εκεί.

Πήρα το κινητό μου και έψαξα λοιπόν στη μεγάλη πηγή πληροφόρησης, το διαδίκτυο. Σκρολάροντας λοιπόν βρήκα κάτι των Ronald Heifetz & Marty Linsky , που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Όρους γύρω από το leadership: technical και adaptive.

Κάνοντας το συνειρμό, μια θα μπορούσε (για εμένα) μια στοχοθεσία να είναι technical, δηλαδή ο στόχος είναι ξεκάθαρος, γνωρίζεις τι ακριβώς θέλεις, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και το βασικότερο, το λόγο που θες να το κάνεις. Από την άλλη αν είναι adaptive, ξεκινάς με στόχο μη καθαρό, αυτός που έχεις απλά μια αίσθηση και νιώθεις ότι σε τραβάει. Πρώτα λειτουργείς και μετά, στην πορεία, ανακαλύπτεις και διαμορφώνεις το στόχο.

Από link σε link, έφτασα στον Walt Disney. “It is too nebulous to describe, But it looks big and glittering” είχε πει το 1940 όταν έφτιαχνε το Fantasia.

Προσωπικά τον Disney, το θεωρώ χαρισματικό άτομο για όλες τις ταινίες τους, για τον Mickie τον Goofy τον Donald και της ευκαιρίας δοθείσης, διάβαζα για το πώς έφτιαχνε τις ταινίες, και τα τρία στάδια που είχε. 1ο στάδιο του Ονείρου (dreamer): εκεί που είχε την αρχική ιδέα, αφηρημένη, χωρίς φιγούρα, ακανόνιστη, χωρίς αρχή και τέλος, μια απλή ιδέα/σκέψη. 2ο στάδιο του Ρεαλισμού (realistic): εκεί η ιδέα γίνεται σενάριο και ο χαρακτήρας σίγα – σιγά παίρνει σάρκα και οστά, έχει συμπρωταγωνιστές, κτλ. 3ο και τελευταίο στάδιο, αυτό της Κριτικής (Critic), εκεί ο ήρωας και η ιστορία αποκτούνε λεπτομέρειες, το σκηνικό ολοκληρώνεται, η μία σκηνή ακολουθεί την άλλη και στο τέλος ζούνε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Κάπου εκεί στο τέλος του άρθρου, κατάλαβα το τι κάνω με τους θολούς μου στόχους, που μέσα στην ομίχλη, προχωράω. Με οδηγό μια αίσθηση, αφηρημένη και ακανόνιστη, μέρα με τη μέρα. Ενεργώ, αξιολογώ και με οδηγό αυτήν την αίσθηση, δίνω σιγά-σιγά μορφή στην ιδέα, περπατάω μέσα σε αυτό το νεφελώδες αλλά δελεαστικό τοπίο και στο τέλος έχω το στόχο μπροστά μου, ολοκληρωμένο.

Κάνω λάθη, το ομολογώ αλλά και ας μην είναι ξεκάθαρος ο στόχος μου, προχωράω. Ίσως να προχωράω γιατί νιώθω ότι είναι σωστό. Ίσως και να προχωράω γιατί αρνούμαι να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, και να περιμένω να καθαρίσει το τοπίο. Ίσως και να πηγαίνω και στον γκρεμό, δε το ξέρω… νιώθω καλά όμως, αξιολογώ τις καταστάσεις, κάνω διορθώσεις, προχωράω.

Ομολογώ ότι έχω και ξεκάθαρους στόχους. Με αυτούς δεν είναι πρόβλημα. Στους θολούς δεν υπάρχει το manual και εκεί απλά με εμπιστεύομαι και προχωράω.

 

Αθανασόπουλος Γιάννης
ΜΒΑ – Global NLP Trainer

luck or creativity

Παράγοντας τύχη ή Σωστή προετοιμασία;

Τύχη ή σωστή Προετοιμασία; φωτογραφια
Τύχη ή σωστή Προετοιμασία;

“Ήμουν απλά στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή” ή “Ήμουν τυχερός!” πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι θα έκαναν μια τέτοια δήλωση και ίσως ακόμα και να θεωρούσαν την τύχη τους, σαν το ειδοποιό στοιχείο και κλειδί για την επιτυχία τους. Από την άλλην ίσως και να θεωρηθεί αφελές να δεχτούμε απλά ότι εκείνοι που επιτυγχάνουν βασίζονται μόνο στην τύχη τους, ειδικά όταν το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι τόσο ασταθές όσο και αβέβαιο.«η τύχη είναι η συνάντηση της ευκαιρίας με την προετοιμασία», λένε. Αναρωτιέμαι αν μπορώ όμως να βοηθήσω τον εαυτό μου ώστε να αυξήσω τις πιθανότητες της τύχης ή και απλά να γίνω πιο τυχερός.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τόμας Τζέφερσον, ισχυρίστηκε ότι ήταν «πολύ τυχερός στη ζωή του» και τόνισε ότι το αξιοσημείωτο ήταν ότι το όσο πιο σκληρά δούλευε, τόσο πιο τυχερός γινότανε! Το ίδιο και μεγάλοι αθλητές που συχνά αποδίδουν την επιτυχία τους σε απλή τύχη, προσθέτοντας ωστόσο, ότι όσο πολύ εξασκούνταν – τόσο πιο τυχεροί γινόντουσαν.

Βάση των παραπάνω, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε και περνάει και από το χέρι μας είναι όχι να γίνουμε πιο τυχεροί, αλλά να θέσουμε τον εαυτό μας σε θέσεις τέτοιες που θα είναι πιο πιθανόν να επωφεληθούμε από τις ευκαιρείς. Πως ξεπατικώσουμε λοιπόν, το mechanic of mindset αυτών των ‘’τυχερών’’ ανθρώπων;

Με αυτά κατά νου, έψαχνα να βρω μια συνταγή για να αυξήσω τον παράγοντα της τύχης μου. Και όταν ήμουν στο UCSC, o Robert Dilts, αναφέρθηκε στις τέσσερεις επιλογές για να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τον παράγοντα τύχης:

1. Πιθανότητες
‘Δημιουργήστε και ενεργήστε με τις ευκαιρίες’ είπε. Οι “τυχεροί” άνθρωποι είναι ανοιχτοί και ψάχνουν νέα πράγματα. Διατηρούν επαφή με ένα ευρύ δίκτυο φίλων και συνεργατών. Ο Δρ Wiseman συνιστά να μιλάμε με τους ανθρώπους που συναντάμε και να διατηρούμε παλιούς γνωστούς ως τρόπους δημιουργίας ενός ευρύτερου δικτύου τύχης -ανθρώπους δηλαδή που ίσως να μπορέσουν να μας υποστηρίξουν και να μας ενημερώσουν για νέες ευκαιρίες.

2. Ένστικτο
Η διαίσθηση είναι κάτι που ο καθένας μας έχει, απλά οι “τυχεροί” άνθρωποι τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε αυτή. Δεν εμπιστεύονται απλά τη διαίσθησή τους, αλλά εργάζονται για να την ενισχύσουν. Η διαίσθηση είναι συχνά το αποτέλεσμα παρατήρησης λεπτών ενδείξεων ή αδύναμων σημάτων, που παρατηρούνται ασυνείδητα και ενσωματώνονται.

3. Επιμονή
Προσδοκούμε την τύχη μας καθώς οδηγούν τις ενέργειές μας. Οι “τυχεροί” άνθρωποι επιμένουν όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες να πετύχουν. Προσπαθούν και δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις. Αναμένοντας τα θετικά αποτελέσματα κρατάνε σε επαγρύπνηση τους εαυτούς τους και ρισκάρουν με στόχο την επιτυχία τους. Εάν κάποιος αποδεχτεί την μοίρα & την ατυχία του, όχι μόνο δεν θα πετύχει ποτέ, αλλά ίσως ούτε και θα δοκιμάσει ποτέ να πετύχει.

4. Αισιοδοξία
Ατυχίες συμβαίνουν και στους τυχερούς ανθρώπους, απλά αντιδρούν διαφορετικά και δεν πνίγονται στα αρνητικά. Βρίσκουν κάτι το θετικό σε κάθε περίπτωση. Αν π.χ. περπατώντας σκοντάψουμε, από το να βρίζουμε την τύχη μας, ας πούμε: ‘τουλάχιστον δε σπάσαμε το πόδι μας’ και ας δούμε πως σκοντάψαμε. Είναι πιθανότερο να βρούμε τρόπους να βελτιωθούμε όταν δεν αναλώνουμε χρόνο & ενέργεια να κατηγορούμε την ατυχία μας. Αυτή είναι και η φιλοσοφία του «no failure only feedback» Κοιτάξτε την θετική πλευρά του νομίσματος, εκμεταλλευτείτε και μάθετε από τα λάθη και δοκιμάζουμε ξανά.

Γιάννης Αθανασόπουλος
ΜΒΑ – Global NLP Trainer

comvet logo

COMVET : δημιουργία μεθοδολογίας ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους

Tο έργο ” COMVET: Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας μεταξύ των κτηνιάτρων” είναι ένα διεθνές πρόγραμμα συνεργασίας που υλοποιείται από την εταιρία: KIKO Educational Solutions από την Πολωνία (συντονιστής του έργου), Synolic Ltd – nlpgreece από την Ελλάδα και Charakis Research & Consulting Ltd. από την Κύπρο.

Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2019, με κύριος στόχο του τη δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης με μια μεθοδολογία ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη – τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Οι αποδέκτες / τελικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του προγράμματος είναι επαγγελματίες κτηνίατροι, που είναι μια πολύ εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ασχολούνται με διάφορες ειδικές καταστάσεις στην επαγγελματική τους ζωή. Οι κτηνίατροι αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερο το πρόβλημα της αλλαγής της στάσης των πελατών τους, των αναγκών τους και της όλο και πιο απαιτητικής και ενίοτε περίεργης προσέγγισης των φροντιστών ζώων.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός προγράμματος κατάρτισης με μια μεθοδολογία ειδικά στοχευμένη στους κτηνιάτρους γιατρούς στο θέμα της διαπροσωπικής επικοινωνίας με τον πελάτη – τον ιδιοκτήτη του ζώου (ασθενούς). Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων του έργου, διεθνούς ανάλυσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ορθών πρακτικών στον τομέα αποτελεσματικών και καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προηγμένης ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας.

περισσότερα στα:
http://www.comvet.eu/
http://www.nlpgreece.gr/research/erasmus/comvet/

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το NLP αλλά δεν έχετε ρωτήσει ακόμα
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ρωτούσαμε κάποτε «γνωρίζετε το NLP;» Αυτή η ερώτηση έχει μετατοπιστεί. Τώρα ρωτάμε, «τι πραγματικά ξέρετε για το NLP;».

Κάποιοι ίσως να συμφωνούν πως είναι καλύτερα και πιο εύκολο να γεμίζεις δημιουργικά ένα άδειο γνωστικά πεδίο από το να χρειαστεί να διαλευκάνεις τη σωστή από τη λάθος πληροφορία.

Αναφορικά με την επιστημονική υπόσταση του συστήματος και σε σχέση μια σειρά ιμιτασιόν μεθόδους που ατυχώς μιμούνται το NLP, προτάσσοντας το ακρωνύμιο του χωρίς υπευθυνότητα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους:

1ον
Λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος ότι είναι σαν ηλεκτρονικός υπολογιστής. Λάθος. Είναι κάτι παραπάνω. Όταν ανέπτυσσαν τα σύστημα NLP στο πανεπιστήμιο Santa Cruz, California, αναφορικά στη μελέτη μοτίβων διακριτής αποτελεσματικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ακριβώς δίπλα επιτελούταν μια άλλη επανάσταση, Silicon Valley. Χρησιμοποιήθηκαν έτσι οι υπολογιστές σαν τρόπος παραλληλισμού για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οι νευροεπιστήμες πλέον και η υψηλή τεχνολογία μας ρίχνουν φως στα τότε δεδομένα.

2ον
Το σύστημα NLP στη βάση του είναι μια διαδικασία modeling τι κάνει κάποιος όταν λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο (behavior / actions), πώς σκέφτεται (mindset) και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να αποτυπωθεί σε βήματα (strategy / algorythm) καθώς και πώς αυτή η διαδικασία μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τεχνική.

3ον
O Dr. Richard Bandler είπε πως το σύστημα NLP εστιάζει στο πως λειτουργεί κάτι, όχι αν είναι σωστό ή λάθος! Μια συμπεριφορά ενέχει έναν κώδικα διακριτής αποτελεσματικότητας. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποια είναι τα δομικά υλικά που τη χτίζουν και την παραμετροποιούν…

4ον
Το σύστημα NLP είναι ένα δυναμικό σύστημα τεχνικών που συνδυάζεται με τις νευροεπιστήμες (neuroscience) και τα αποτελέσματα αναφορικά στη νευροπλαστικότητα (neuroplasticity) που μελετούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου και τις δυνατότητές του να εξελίσσεται.

5ον
Η nlpingreece® η οποία δραστηριοποιείται στην εξειδίκευση του συστήματος NLP, έχει συνάψει affiliations με το NLP University, Santa Cruz – California, και συνεργασίες με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς διεθνώς, στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εφαρμογής και εξέλιξής του -NLP 3rd Generation. Έχει πιστοποίηση σαν Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

6ον
Από το 1998, στην nlpingreece® προωθούμε την Πανεπιστημιακών προδιαγραφών εκμάθηση του συστήματος NLP, την εξειδικευμένη εφαρμογή του στην προσωπική αποτελεσματικότητα, στην επαγγελματική διάκριση, σε καινοτόμα μοντέλα συμβουλευτικής και σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.

Κάθε πληροφορία που αφορά στο επιστημονικό προφίλ του συστήματος NLP, στην ιστορία, τις εφαρμογές & τα οφέλη του, τις αρχές και τις αξίες της nlpingreece®, τις εξειδικεύσεις του -NLP 3rd Generation-, τις Πιστοποιήσεις που παρέχουμε σε συνεργασία με το NLP University Santa Cruz California, τα εξειδικευμένα NLPlabs καθώς και ενδιαφέροντα άρθρα μπορείτε εύκολα να βρείτε στο καινούργιο μας

NLP εξειδικεύσεις
nlp in scotland

Να μάθουμε Rapport στο Πανεπιστήμιο

Κιλτ, Γκάιντα και single malts… Αρκετά μεγάλη ιστορία για τη Σκωτία των Θρύλων και το πως συνδυάζει παράδοση με νεωτερισμό.
Από την επιστημονική κοινότητα ωστόσο, ήρθε ακόμη μια πρωτοπορία που καθιστά το Πανεπιστήμιο της Σκωτίας να διαθέτει το πιο προχωρημένο ίσως Business School αφού το NLP Building Rapport είναι όχι μόνο μέρος του Curriculum αλλά αποτελεί επιστημονική και πιστοποιημένη εξειδίκευση των αυριανών success stories του Business…
Exertise loves NLP and so it is.

To NLP είναι ένα σύστημα τεχνικών και μεθόδων με αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην 40ετή ιστορία που συνδυάζει τα ευρήματα και τα αξιώματα της Νευροεπιστήμης μαζί με τη Νευροπλαστικότητα –την ιδιότητα του ανθρώπινου νου να δημιουργεί αναρίθμητες νέες συνάψεις για κάθε νέα εμπειρία που βιώνει.
Το επιστημονικό υπόβαθρο του NLP, συναντά και «γειτονεύει» δημιουργικά με μια σειρά από άλλες επιστήμες και όπως κάθε επιστημονικό φυτώριο ανθεί και μεγαλώνει σε πανεπιστημιακές κοινότητες, δημιουργώντας μια σειρά από εξειδικεύσεις στην εφαρμογή του, καρποφορώντας πολλά υβρίδια ακαδημαϊκών κλάδων με απόλυτη επιστημονική ειδικότητα στο πως ανθρώπινος νους και συμπεριφορές δημιουργούν νέες εμπειρίες σε σχέση με τον εκάστοτε επιστημονικό κλάδο. Άλλωστε η επιστήμες δεν είναι ένα κενό δοχείο… Δημιουργούνται από ανθρώπους και απευθύνονται σε αυτούς, όντας οι ίδιες ένας ζωντανός οργανισμός που ορίζει ένα μεγαλύτερο πεδίο σκέψης και δράσης στην κοινωνία.
Το nlp, γεννήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Santa Cruz στην Καλιφόρνια κι ακόμη και σήμερα οι νέοι επιστήμονες ενώνουν μαζί του άλλους ακαδημαϊκούς κλάδους και εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους σε διάφορα πανεπιστήμια και σχολές, αποτελώντας έμπρακτη απόδειξη για τις επιστημονικές καταβολές του συστήματος.
Ο David Potter εισήγαγε στο Business School του Πανεπιστημίου της Σκωτίας την εξειδίκευση του Building Rapport, ως απαράβατη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή κάθε επιχειρηματικής δράσης. Χρησιμοποιώντας το Rapport, τον συγχρωτισμό επί το ελληνικότερο, τον συντονισμό των δύο μερών, δημιούργησε μια ολόκληρη σχολή στον τρόπο με τον οποίο οι φοιτητές και μελλοντικοί επαγγελματίες εγκαθιστούν έναν νέο τρόπο σκέψης, δράσης κι επικοινωνιακής ευαισθητοποίησης ούτως ώστε να λαμβάνουν κάθε μικρομήνυμα που εκπέμπεται από την άλλη πλευρά και να το αναμορφώνουν με απόλυτη φυσικότητα προς όφελος του project συντονίζοντας σε αυτά τα μηνύματα πρώτα τους εαυτούς τους. Για τους ιδρυτές του nlp, Dr Bandler & Dr Grinder χωρίς Rapport μάλλον δεν γίνεται τίποτα….
Ο David εφαρμόζοντας την εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση του Rapport Building, στο Πανεπιστήμιο παρατήρησε και κατέγραψε πως απογειώθηκαν τα social & soft skills των φοιτητών, πως κατάφεραν να μεταμορφώσουν κυριολεκτικά τις διαπραγματευτικές τους ικανότητες και πως έκαναν παρουσιάσεις που μαγνήτιζαν το κοινό. Στο τέλος των εργαστηρίων οι πτυχιούχοι διατύπωναν πως είχαν πολύ δυναμική εικόνα για τον επαγγελματικό τους εαυτό, σταθερή αυτοπεποίθηση, βελτιστοποίηση του αυθεντικού ευατού τους και διεύρυνση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν το business context και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα.
Ο ίδιος ο David παρατήρησε πως κανείς από τις ακαδημαϊκές ομάδες που εφάρμοσαν τις αρχές του Building Rapport και δεν ανέφερε τις έννοιες: «δύσκολο project», «δύσκολος πελάτης», «δύσκολο case»…
Ας μην ξεχνάμε πως το nlp ως επιστημονικό σύστημα τεχνικών είναι περίπου 40 ετών, οι αρχές πάνω στις οποίες εξελίχθηκε είναι τόσων ετών όση κι η ιστορία του ανθρώπινου είδους. Γι’ αυτό και τα πρώτα του βήματα από τους δημιουργούς του βασίστηκαν στην παρατήρηση, την καθαρή περιέργεια και την αποτύπωση προτύπων εξέχουσας συμπεριφοράς, αρχές που διαθέτει το Rapport Building και που τώρα το Business School of the University of Scotland πιστοποιεί με πανεπιστημιακό τίτλο.
Μαριάννα Αντωνακάκη

10 things I’ve learned after 5 years of Greek crisis

Greece has been in crisis for the last 5 years. Working and achieving results in such an environment has been a difficult experience, in all aspects and by all means. However, I feel that there are lessons to be taken here on how to manage and how to succeed.

1. You accomplish everything only with people. Without people nothing can be done – especially in hard times. People are the greatest asset but also the biggest liability. In order to get the most out of people and have them on board, talent management is the name of the game.

2. Timing is everything. And most critically, time is no longer linear but exponential: it is accelerated and with high density. Don’t wait for that opportune moment. It won’t come.

3. Take decisions – even bad ones. Or someone else will take them for you and you won’t be able to do anything about it.

4. Cash is king. Credit is dead. Banking is conditional and mostly unavailable. Bottom line: Cash flow is the life support. Without cash flow, it is a matter of time for the business to dissolve. Evaluate all expenses and prioritize – underestimate sales and income.

5. Focus razor sharp on everything. The smallest detail can easily become the next major challenge. Just ask a Greek taxi driver – Uber is now in Athens. Or a hotel owner – Airbnb is in town as well.

6. Leadership. It is simple actually: you know when you have it and you know when you don’t. As a Greek proverb says “An able captain shows himself in the rough seas”. And able captains are in short supply.

7. There is no right or wrong. Only functional solutions that deliver results – now. Because markets have collapsed and companies disappeared a change in mentality is required: everything is now assumed to refer to a diminishing industry rather than ever increasing market shares. One must just learn to manage in an economic recession.

8. Value for money has a whole new meaning. The very notion of value has been redefined as customers have changed consumer behaviors and require more for less.

9. Tactics shape strategy – from bottom up. There is no bullet proof strategic plan and no one can actually predict what will happen in 3 years’ time. No strategic plan in 2010 predicted what could happen in 2015. The safe (actually the only) strategy is 12 months ahead – and even that is far away.

10. Communication. Communication. Communication.

 

Rallis Vasilis

γιουρουσι μανατζμεντ φωτο

Giourousi Management

If business is war, then management is warfare. But every culture has its own, unique perspective on how to wage war – and how to manage. Several cultural traits and differences are known and visible. For example, it is known that in achieving results, in the US emphasis is given on individual performance while in Japan, emphasis is on team building.

Several years ago, I read this definition of what consists Greek management. What strikes me was that it (sort of) explains, quite eloquently, in a couple of paragraphs, how business is conducted and how management is applied, in a large part of what one might describe as the Greek Business Ecosystem.

(1) Traditional Greek method of warfare. The word has Turkish origin, as does the method itself. It consists of successive, totally unorganized attacks by irregular troops (or other crowds), usually poorly armed and very poorly led. It is performed with the aim of terrorizing the enemy into fleeing rather than killing them, and for this reason the charges are customarily accompanied by screams, shouts and curses. In order to succeed, the method requires a combination of desperation, determination to win and a complete disregard of the danger involved.

(2) Modern meaning. Greek method of management, used frequently when there is a managerial problem requiring imminent solution (NOTE: until a managerial problem reaches the point of requiring imminent solution, it is –usually- totally ignored). The method shares all the characteristics of the traditional attack, except that the crowds are not armed, and that there is no visible enemy, until one is invented to boost the moral of the crowds involved. The method enjoys widespread use and implementation, both in the public and private business sector in modern Greece.

Rallis Vasilis

από μια κουβέντα … στο e-one2one

Με αφορμή μια κουβέντα, μας δημιουργήθηκε η ανάγκη να μιλήσουμε μαζί σας και να αναφερθούμε σε εκείνες τις στιγμές που η ανθρώπινη συμπεριφορά δημιουργεί ερωτηματικά και προβληματισμούς.
Υπάρχουν φορές που νοιώθουμε ότι αγωνιζόμαστε, βάζουμε στόχους, παίρνουμε αποφάσεις, διαβάζουμε, παρακολουθούμε, μαθαίνουμε πράγματα στην ιδέα ότι θα μας βοηθήσουν.
Δοκιμάζουμε να αλλάξουμε, έχοντας τις καλύτερες των διαθέσεων και όμως έρχονται στιγμές που συνειδητοποιούμε ότι σταματήσαμε, μένουμε πίσω, μισοτελειώσαμε ή ότι παραιτηθήκαμε από αυτά που ξεκινούμε.
Υπάρχουν διλήμματα και αποφάσεις να λάβουμε, δρόμους να ακολουθήσουμε και εμείς στεκόμαστε στο σταυροδρόμι χωρίς να γνωρίζουμε αν πρέπει να πάμε αριστερά ή δεξιά.
Με ποιους τρόπους το ίδιο το μυαλό που μας οδηγεί, μας κρατά πίσω; Τι πραγματικά είναι αυτό που δημιουργεί «φρένο» και περιορίζει τις δυνατότητες μας; Και τελικά πως μπορείτε αποδυναμώσετε τις αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα & περιοριστικές πεποιθήσεις, συνήθειες και πιστεύω που δημιουργούν εσωτερικές συγκρούσεις και λειτουργούν σαν βαρίδια και δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε.
Κάπως έτσι λοιπόν απευθύνθηκε σ’ εμάς ένας κύριος από την Κοζάνη και έτσι και εμείς ανταποκριθήκαμε με σειρά από NLP Coaching sessions μέσα από skype. Η μέχρι σήμερα πορεία των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί μας από μακριά δείχνουν ότι εξ αποστάσεως οι τεχνικές του NLP, σε Consulting/Coaching πρωτόκολλο, φέρουν επίσης θεαματικά αποτελέσματα.

Αυτό το απλό θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Ίσως να μην κερδίσατε μια νέα πληροφορία ή κάτι επιστημονικά τεκμηριωμένο, αλλά μάθατε ένα νέο μας.
Από την ομάδα της nlpgreece®

καλό υπόλοιπο Νοέμβρη
Άρης Χαμόδρακας

οι 4 + 3 Μύθοι της Ύπνωσης

Η κατάσταση της βαθιάς απορρόφησης ή ύπνωσης αποτελεί μια φυσική ανθρώπινη ικανότητα, καθώς όλοι έχουμε τη δυνατότητα να εισέλθουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης. Επειδή όμως πολλά έχουν ειπωθεί για την ύπνωση και ορισμένα από αυτά ενδέχεται να έχουν παρεξηγηθεί, ας ξεκαθαρίσουμε τι δεν είναι ύπνωση, παραθέτοντας κάποιους από τους πιο κοινούς μύθους.

Μύθος #1 – Η ύπνωση είναι το ίδιο με τον ύπνο.
Με τα μάτια κλειστά και το σώμα χαλαρό, ένα υπνωτισμένο άτομο μπορεί να μοιάζει ότι κοιμάται. Ωστόσο αυτό δεν είναι αλήθεια καθώς όταν ένας άνθρωπος κοιμάται, ίσως να νιώθει ότι δεν έχει συνείδηση του περιβάλλοντός του και δεν αντιδράει σε αυτό. Όμως όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ύπνωσης, είμαστε σε θέση και να ακούμε και να σκεφτόμαστε και να απαντάμε.
Παρά το γεγονός ότι το σώμα μας είναι πολύ χαλαρό, το μυαλό μας είναι στην πραγματικότητα περισσότερο σε εγρήγορση απ ‘ότι συνήθως, σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης και με πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μας.
Δεν υπάρχει καμία απώλεια της συνείδησης και μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των απαντήσεών μας και του επίπεδο της συμμετοχής μας στη διαδικασία.
Ο κάθε άνθρωπος βιώνει την ύπνωση διαφορετικά. Άλλοι νιώθουν πιο ανάλαφρα, άλλοι πάλι νιώθουν ζεστασιά, κλπ. Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν ένα αίσθημα βαθιάς χαλάρωσης και εσωτερικής απορρόφησης. Συνήθως κατά τη διάρκεια της ύπνωσης νιώθουμε ότι το σώμα μας κοιμάται, ενώ το μυαλό μας είναι εντελώς ξύπνιο και σε εγρήγορση.

Μύθος #2 – Κατά την ύπνωση μπορεί να αποκαλύψω μυστικά και να κάνω πράγματα που δεν θέλω.
Δεν είναι αλήθεια ότι κατά την ύπνωση δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Αντιθέτως έχουμε πλήρη έλεγχο των πράξεων μας και των όσων λέμε.
Η ύπνωση είναι μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης και εστιασμένης προσοχής. Εμείς οι ίδιοι χαλαρώνουμε στο σημείο να εισέλθουμε στην κατάσταση που ονομάζουμε ως ύπνωση εάν το επιθυμούμε, εξού και η τεχνική αυτο-ύπνωσης. Η ύπνωση είναι δυνατή μόνο εάν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε εμάς και στον άνθρωπο που έχει τον ρόλο του υπνωτιστή.
Ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει ανά πάσα στιγμή εάν θα επιτρέψει στον εαυτό του/της να εισέλθει σε κατάσταση ύπνωσης. Χωρίς τη συγκατάθεσή μας, απλά δεν μπορεί να συμβεί. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εξέλθουμε από την ύπνωση όταν εμείς το θελήσουμε, καθώς δεν υπάρχει απώλεια συνείδησης.
Αυτός που έχει τον ρόλο του υπνωτιστή μας βοηθά και μας καθοδηγεί να χαλαρώσουμε πιο εύκολα και να συγκεντρωθούμε ώστε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και προσυμφωνήσει. Ο υπνωτιστής δεν έχει καμία ιδιαίτερη δύναμη και δεν μπορεί λοιπόν να μας κάνει να πούμε ή να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Ο ρόλος του είναι να τροφοδοτεί το υποσυνείδητό μας με προσεκτικά διατυπωμένες θετικές προτάσεις για να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας. Εάν νιώθουμε άβολα με οποιαδήποτε από αυτές τις προτάσεις, το μυαλό μας θα τις απορρίψει αυτόματα σαν να μην τις είχε άκουσε καν.

Μύθος #3 – Η ύπνωση λειτουργεί μόνο σε ορισμένα άτομα.
Ενώ είναι αλήθεια ότι η ύπνωση μπορεί να έχει μεγαλύτερα αποτελέσματα σε ορισμένους ανθρώπους από ότι σε άλλους, όποιος επιθυμεί και θέλει να υπνωτιστεί μπορεί να υπνωτιστεί. Φυσικά, αυτό σημαίνει επίσης ότι αν δεν θέλει κάποιος να υπνωτιστεί, τότε δεν θα υπνωτιστεί. Κανείς δεν μπορεί να υπνωτιστεί παρά τη θέλησή του.
Το αν θα λειτουργήσει η ύπνωση εξαρτάται κυρίως από τα κίνητρα και τους στόχους του κάθε ανθρώπου, την προθυμία του και την ικανότητά του να συγκεντρωθεί, και το πόσο ανοιχτός είναι στα οφέλη της ύπνωσης. Ο καθένας που είναι ικανός να εστιάσει την προσοχή του και θέλει να συνεργαστεί με τον υπνωτιστή, μπορεί να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από μια ύπνωση.

Μύθος #4 – Μόνο ένα άτομο με ένα αδύναμο μυαλό μπορεί να υπνωτιστεί.
Η πεποίθηση αυτή προκύπτει από τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ του «υπνωτισμένου» και του αφελή ή άβουλου. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Η ύπνωση απαιτεί ευφυΐα και την ικανότητα συγκέντρωσης. Επίσης το να έχουμε ισχυρό κίνητρο και να θέλουμε να συνεργαστούμε με τον υπνωτιστή είναι απαραίτητα για την επιτυχία μιας ύπνωσης, τα οποία δεν επιτυγχάνονται εύκολα από έναν άνθρωπο άβουλο.
Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι που συγκεντρώνονται εύκολα μπορούν να εισέλθουν σε μια κατάσταση ύπνωσης πιο εύκολα, πιο γρήγορα και βαθύτερα από ό, τι άλλοι.

Μύθος #5 – Μπορεί να κολλήσω σε κατάσταση ύπνωσης και να μην μπορώ να ξυπνήσω
Κανείς δεν μπορεί ποτέ να «κολλήσει» σε ύπνωση και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Να θυμάστε ότι η ύπνωση είναι μια φυσική και φυσιολογική κατάσταση χαλάρωσης του οργανισμού, όπως π.χ. όταν ονειροπολούμε ή απορροφιόμαστε πλήρως από ένα βιβλίο ή από μια ταινία. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία είναι ξένη προς εμάς. Φυσικά η ύπνωση είναι μια υποκειμενική εμπειρία και όλοι τη βιώνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο.
Εάν είμαστε σε κατάσταση ύπνωσης και ο άνθρωπος που έχει τον ρόλο του υπνωτιστή σταματήσει να μας μιλάει, ο εαυτός μας θα μας τραβήξει έξω από την κατάσταση της ύπνωσης με ασφάλεια με έναν από δύο τρόπους: Είτε θα ανοίξουμε τα μάτια μας και θα έχουμε μια ωραία αίσθηση ανανέωσης, είτε το μυαλό μας θα μας οδηγήσει σε έναν ολιγόλεπτο ύπνο από τον οποίο θα ξυπνήσουμε ανανεωμένοι και σε εγρήγορση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τεχνική της αυτο-ύπνωσης, καθώς ορισμένοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ύπνωση ως γέφυρα σε φυσικό ύπνο.

Μύθος #6 – Με την ύπνωση μπορώ να θυμηθώ τα πάντα
Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ορισμένοι υπνοθεραπευτές χρησιμοποιούν συγκεκριμένες τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο να θυμηθεί κάποια πράγματα από το παρελθόν, αν αυτό είναι χρήσιμο για αυτούς. Αλλιώς δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη να ανακαλέσει κάνεις μνήμες του παρελθόντος. Η ύπνωση αφορά κυρίως την χαλάρωση και το άδειασμα του μυαλού ώστε να δοθεί χώρος σε θετικές σκέψεις προς την επίτευξη των στόχων.

Μύθος #7 – Η ύπνωση βλάπτει την υγεία
Η ύπνωση όχι μόνο δεν βλάπτει την υγεία, αλλά αντιθέτως έχει πολλαπλά οφέλη ψυχικά και σωματικά. Όλοι οι γιατροί συμφωνούν ότι η χαλάρωση έχει ορατά οφέλη για την υγεία. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς θα έχετε ακούσει κάποιον γιατρό να σας λέει «πρέπει να χαλαρώσεις», αλλά μάλλον δεν σας έχει πει το πώς.

Σκεφτείτε για λίγο τι συμβαίνει όταν βρισκόμαστε σε ύπνωση. Το σώμα μας είναι σε βαθιά χαλάρωση και το μυαλό μας είναι πλέον ελεύθερο, ίσως για πρώτη φορά, να ξεχάσει τις πιέσεις και τα άγχη της καθημερινής ζωής. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον υπνωτιστή να μας καθοδηγήσει περιγράφοντας τα όνειρα και τους στόχους μας για το μέλλον, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτή την μελλοντική εμπειρία ως μια πραγματικότητα.

Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε σε απόλυτη ηρεμία και το μυαλό μας εκκρίνει ενδορφίνες οι οποίες μεταφέρονται σε όλα τα κύτταρά μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, όταν ολοκληρώνεται μια συνεδρία ύπνωσης, οι άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ ωραία και συνήθως χαμογελάνε.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος ενέκρινε την ύπνωση ως έγκυρη ιατρική περίθαλψη το 1955 και ο Αμερικάνικος Ιατρικός Σύλλογος την ενέκρινε το 1958.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ύπνωση, ή πώς είναι να είστε σε κατάσταση ύπνωσης ή πώς να καθοδηγείτε άλλους σε ύπνωση, τότε ζητείστε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το βιωματικό σεμινάριο της nlpingreece, “Ericksonian Hypnosis Certification”, καλώντας μας στο: 210 6233450-452.

Dr. Myrto Raftopoulou

comdent φωτο

COMDENT εκπαίδευση πάνω σε Φοβίες

Στα γραφεία της #nlpzentrum στη Βιέννη της Αυστρίας έγινε το training στα πλαίσια του #COMDENT project της ΕΕ και του #ERASMUS+ με θέμα τενικές επικοινωνίας μεταξύ οδοντιάτρων και ασθενών με έμφαση σε θέματα φόβων και φοβιών.

Τι είναι η Ύπνωση;

Στα βιβλία ψυχολογίας θα διαβάσουμε ότι όλοι έχουμε ένα συνειδητό και ένα ασυνείδητο. Το ασυνείδητο είναι, μεταξύ άλλων, αυτό που ελέγχει και συντηρεί τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού μας, αποθηκεύει τις μνήμες μας, είναι η πηγή της φαντασίας και της δημιουργικότητάς μας και διατηρεί την ενέργειά μας.

Το να προσπαθήσει κανείς να αλλάξει πεποιθήσεις, αξίες ή νοοτροπία είναι δύσκολο, όταν το προσπαθεί μονάχα με τη συνειδητή σκέψη. Ενώ, μια διττή προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει το συνειδητό και το ασυνείδητο, μας επιτρέπει να κάνουμε γρήγορα και εύκολα τις αλλαγές που θέλουμε ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ύπνωση βασίζεται σε τεχνικές χαλάρωσης που μας επιτρέπουν να περάσουμε σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ασυνείδητού μας για να αλλάξουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο.

Κατά την ύπνωση καλούμαστε να χαλαρώσουμε και να εστιάσουμε την προσοχή μας στον εσωτερικό μας κόσμο και να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας για να τροποποιήσουμε τις αντιλήψεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Με λίγα λόγια, πρόκειται για μια κατάσταση βαθιάς απορρόφησης και εσωτερικής συγκέντρωσης.
Dr. Μυρτώ Ραφτοπούλου

COMDENT – Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας Ιατρών -με εξειδίκευση στους οδοντιάτρου

Το project τελεί υπό την εποπτεία ΕΕ και τα προγράμματα του ERASMUS+ και έχει δημιουργηθεί βάση των αναγκών επαγγελματιών ιατρών & οδοντιάτρων και εστιάζει στον τομέα της επικοινωνίας με τον ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στον ασθενή με το φόβο της ιατρικής παρέμβασης.
Ξεκίνησε στη 1 Σεπτέμβριου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου 2016.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και μεθοδολογίας πάνω σε θέματα επικοινωνίας με τον ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στους ασθενείς με φόβο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων και διδακτικών ενοτήτων που θα πραγματοποιηθούν με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών, και πρακτικών πάνω στην αποτελεσματικότητα μέσα από καινοτόμες μεθόδους που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας μεταξύ ιατρών – οδοντιάτρων με τους ασθενείς τους (με έμφαση στους ασθενείς με φόβο στην ιατρικής παρέμβαση).
Το project απευθύνεται σε επαγγελματικά ενεργά οδοντιάτρους. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών ιατρών, που μετά την αποφοίτησή τους, μελέτες δείχνουν, ότι έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες ειδικές καταστάσεις.
Με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή αγορά να έχει αλλάξει, ο ιατρός – οδοντίατρος έχει να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στη στάση των ασθενών, στις αναγκών των ασθενών, καθώς επίσης παρατηρούνται και πιο απαιτητικοί ασθενείς. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σοβαρό εμπόδιο στην εργασία. Η επικοινωνία με τον ασθενή είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο επαφής. Εκτός από προσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας, απαιτεί και ορισμένα επίπεδα εν-συναίσθησης, αλλά και τη γνώση πώς να συζητάμε με τον ασθενή ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες-ιστορικό για να διαγνώσουν ένα πρόβλημα αποτελεσματικά, να επικοινωνήσουν για τη θεραπεία και τη διάρκεια της, αλλά και να ενθαρρύνουν τον ασθενή να συνεχίσει τη θεραπεία μέχρι την ολοκλήρωση της.
Το αποτέλεσμα του έργου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης και η μεθοδολογία του θα έρχεται να συνεισφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα Ιατρικής εκπαίδευσης και θα παρέχεται κυρίως, στα Πανεπιστήμια της Ιατρικής.
Το πρόγραμμα εστιάζεται στη σχέση ιατρού – ασθενή με ιδιαίτερη έμφαση στον ασθενή με φόβο στην ιατρική παρέμβασης. Το πρόγραμμα και η μεθοδολογία μελετάται από ομάδα ψυχολόγων/ψυχιάτρων, ειδικούς σε φόβους και φοβίες και με στενή συνεργασία οδοντιάτρων και θα υλοποιηθεί μέσω από μια διαδικασία προηγμένων τεχνικών επικοινωνίας.
Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης θα αντιστοιχεί στο 8ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.
more info & updates at official website: www.comdent.co

Συνεργασίες με KPMG, EQnomics & Πανεπιστήμιο Πειραιά για τις εφαρμογές του συστήματος NLP

Στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος NLP σε εξειδικευμένους τομείς διευρύναμε τις συνεργασίες με:

KPMG | NLP – Business & Professional Communication Protocol
«To σύστημα NLP στην Αρχιτεκτονική της Πειθούς»
εξειδικευμένο workshop στις 03 & 04 Μαρτίου 2015

Θαυμάζουμε ανθρώπους για την ευελιξία σκέψης για το πώς ξεπερνούν αντιστάσεις αντιδράσεις, προκλήσεις που πολλές φορές προκαλούν αμηχανία. Βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων όπου με ευστοχία επικοινωνούν και προβάλλουν τις θέσεις τους και τα επιχειρήματα τους. Αναρωτιόμαστε πως κι εμείς μπορούμε να διαμορφώσουμε την ισχύ της προσωπικότητας μας και να στηρίξουμε αποτελεσματικά το ρόλο μας.

 

 

EQnomics | NLP – Education protocol
«exam kick-off – Λίγο πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι για την έναρξη των εξετάσεων»
Ειδικά σχεδιασμένη σειρά εξειδικευμένων ενοτήτων που ξεκινάει στις 14 Μαρτίου 2015
Πριν λοιπόν χτυπήσει το ξυπνητήρι τη πρώτη ημέρα των εξετάσεων, η nlpgreece® φιλοξενεί την EQnomics με το ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό σεμινάριο της NLP Squareone® exam kick-off.
Καθώς η ώρα της τελικής ευθείας για τις εξετάσεις πλησιάζει τόσο οι μαθητές, όσο και οι γονείς, εκπαιδεύονται στη διαμόρφωση της κατάλληλης ψυχολογίας και διάθεσης για την αντιμετώπιση των εξετάσεων καθώς και στη διαχείριση της διαδρομής εκείνο το απαραίτητο διάστημα πριν τις κρίσιμες ημέρες.

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς | NLP Systemic
Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε μια σειρά διαλέξεων με θέμα «The Synolic® Model and the NLP System».
Ο κεντρικός πυρήνας της διάλεξης αφορούσε στο ότι τα θεμέλια του συστήματος NLP είναι η διαδικασία modelling που αποτελεί και τη βάση του. Συγκεκριμένα συζητήθηκε ότι πρόκειται κατά βάση για μια συστημική και συστηματική μέθοδο αποτύπωσης των βημάτων του τρόπου σκέψης ενός ατόμου που παράγουν μια συμπεριφορά.

 

κοντά στα start-ups …

Από το 1ο workshop με συνεργασία με το egg οι start-up ομάδες ενημερώθηκαν για το σύστημα NLP και πως εντάσεται στην Αρχιτεκρτονικής της Πειθούς για να φέρουν τα επιθυμιτά αποτελέσματα χωρίς συνειδητή προσπάθεια.